Logo

https://tro.brr.no/

Også tilgjengelig i utvidet versjon som blogginnlegg.


Denne manuelle HTML/PHP-nettsiden vil ikke lenger bli aktivt oppdatert. Besøk i stedet det utvidede min tro-innlegget i bloggen min!

- Pr. 01.04.2024 hadde Min tro-innlegget i bloggen innholdet som framgår av vedlagte fil (PDF, 4,4 MB).Min tro


Illustrasjon hentet fra: Christian Clipart.

Mitt navn er Bjørn Roger Rasmussen og jeg regner meg selv som en personlig kristen. Jeg er medlem av Den norske kirke som igjen er en del av den verdensomspennende evangelisk-lutherske kirke.

Jeg tror på Bibelens treenige Gud og jeg har en kristen tro som er i samsvar med den apostoliske trosbekjennelsen:Innholdsfortegnelse

Innhold som har blitt flyttet over til bloggen:Den apostoliske trosbekjennelse

Se bloggartikkel.

Litt om synd, frelse, himmel, fortapelse og tro

Se bloggartikkel.

Den treenige Gud

Se bloggartikkel for noen tanker rundt dette.Frelse

Se bloggartikkel for noen noen punkter rundt dette temaet.

Mennesket, korset som bro over avgrunnen og Gud.
Mennesket (syndere), avgrunn/kløft, korset som bro over avgrunnen, Jesus som frelser/redningsmann og Gud den allmektige.Noen utvalgte Bibelvers

Se bloggartikkel for noen utvalgte Bibelvers som jeg både liker godt og tror på.Den "rette" tro og trosutøvelse

Se bloggartikkel for noen punkter rundt dette temaet.Sentrale kristne høytider

Se bloggartikkel for noen punkter rundt dette temaet. Jul, påske, Kristi himmelfartsdag, pinse m. m.En kritisk kristen

Selv om jeg er kristen er jeg likevel kritisk til en del av det som skjer i kristendommens navn, gjerne spesielt i konservative kristenmiljøer og i enkelte ekstreme karismatiske miljøer.

Se bloggartikkel for mer informasjon.

- Protest kristendom: https://protest.brr.no/

Illustrasjon bestående av Bibel, kors og dør
Illustrasjon hentet fra: Christian Clipart.


Tilbake til: Blogg eller hjemmeside.


Bjørn Roger Rasmussen (BRR).