1

Windows-programmer (PC)

Programvare Windows.

Programvare Windows.

For at jeg skal være fornøyd med min Windows PC må jeg ha en del programvare (software) installert. For meg er det et “must” å ha følgende programvare tilgjengelig på min private hjemme PC:

En viktig presisering før lista fortsetter: Jeg har en salig blanding mellom gratisprogrammer, kjøpte lisenser og abonnementer. Jeg er INGEN pirat og har ikke piratkopiert programvare i daglig bruk. Heller er jeg ikke sponset for å fremme spesielle programmer, tjenester og/eller programvare.

Fortsettelse av liste:

Windows 10 Home System

Mer usikre kandidater til min liste:

På Windows-plattformen overtar etter hvert “Universal Windows Platform”-versjoner (UWP) en del av rollen som tradisjonelle 32-bits/64-bits Windows-programmer har hatt. Har også noen slike apper i bruk.

Når det gjelder PC-utstyret som er i bruk står det litt mer om slike ting på hjemmeside 2 og i artikkelen “Nostalgi IKT (data, edb)” (helt i slutten).

Dette var en liten oversikt over Windows-programmer jeg nyttiggjør meg av og som jeg anser som viktige for meg. En PC som ikke har nødvendig programvare installert er bare et tomt skall med litt elektronikk inni uten noen verdi og nytte. (En PC egner seg dårlig som pynt eller som bokstøtte.)