WebTV fra sommerstevnet i Sarons Dal

WebTV sommerstevnet 2016, Rune Edvardsen.

Mens vi bodde i Egersund var det ikke uvanlig å få med seg et møte eller to under sommerstevnene til Troens Bevis Verdens Evangelisering i Sarons Dal. Det var ca. 10 mil med kjøring pr. vei mellom Egersund og Sarons Dal (Kvinesdal), men møtene var såpass interessante og meningsfulle at det ble prioritert å ta kveldsturer ned dit.

Spesielt har jeg likt å få med meg noen av talene til både far Aril Edvardsen (døde i 2008) og sønn Rune Edvardsen. Begge disse har presentert mange gripende taler med ekte og utfordrende budskap.

Nå etter flyttingen er teknologien til hjelp. Fra søndagsmøtet 10.07.2016 fikk jeg med meg talen til Rune Edvardsen via WebTV. Det var en interessant tale han hadde å komme med!

Noen punkter og tanker fra Rune Edvardsen sin tale, fritt gjengitt med mine egne ord:

Han var i sin tale opptatt at vi som er kristne presenterer og peker på Jesus, gjerne gjennom våre egen personlige vitnesbyrd. Egne ærlige vitnesbyrd er ekte og formidler noe som ingen kan ta i fra oss. Slike vitnesbyrd har også stor påvirkningskraft.

Det er Jesus som i hovedsak skal presenteres og ikke kristen-kultur, regler, innpakning osv. Ofte blir det i stedet til at kristne kaster stein på hverandre, diskusjoner, dømmer hverandre osv. Dette er ikke det vi er kalt til å gjøre. Vi skal peke på og presentere Jesus. Ikke mer, og ikke mindre.

Det er kun noen få prosent av Norges befolkning som kan sies å være aktive i kristne sammenhenger. Det blir stadig flere av dem som ikke tror på noen Gud i det hele tatt. Vi kristne har en jobb å gjøre med å få spredt det ekte budskapet om Jesus, og ikke innpakningen og kulturen som ofte kommer i veien og blir viktigere enn hovedbudskapet.

Rune sier at han har et håp om at den norske kristne kulturen skal forsvinne. Når kun 2 % av befolkningen går i kirker og bedehus er det ikke verdt å ta vare på denne kulturen.

For egen regning tilføyer jeg: Mange av de tingene kristne er opptatt av og bruker energi på kan fort “skremme bort” potensielt nye kristne. Trivielle teologiske diskusjoner tar bort det sentrale Jesus-fokuset.

Å presentere Jesus er vårt oppdrag! Det er ikke vårt hovedoppdrag å kaste stein på hverandre, dømme, bevare kristen-kulturen, regler, innpakning osv. som enkelte kristne er svært opptatt av.

Lenker: