Dårlig norsk humor

Norsk humor

Humor kan defineres som “sans for det komiske, noe som skal appellere til ens humoristiske sans” eller “evnen til å oppfatte noe som morsomt“. Kilder: The Free Dictionary by Farlex og Wikipedia.

Av og til føler jeg at jeg ikke passer inn i samfunnet når det gjelder sansen for humor. Jeg har stort sett liten eller ingen glede av å se eller høre dagens framtredende komikere. Det frister meg heller ikke særlig å oppsøke standard lokalrevyer som settes opp rundt i landet. Mye av det som i dag kalles for humor vil jeg kalle for dårlig humor, hvor virkemidlene som blir benyttet er meget simple (underbuksehumor, trakassering / satire rettet mot minoriteter / svake grupper, latterliggjøring av andre osv).

Ikke alltid jeg er noe særlig stolt på vegne av landet Norge og det norske når det kommer til humor, standup-show og underholdning.

Les mer 🙂