Nei til TV Visjon Norge – Mine sitater

NEI TAKK til "Vi som støtter Visjon Norge"!

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

Nei, og nei. Sannelig blir det min fjerde artikkel her i bloggen som har TV Visjon Norge som hovedtema. Kritikk mot TV-kanalen og støttespillerne vil også være vinklingen denne gang.

Denne artikkelen eller innlegget blir et notat som inneholder mine sitater mot “visjonen” og forblindede støttespillere, som jeg har delt ulike steder på Facebook.

Denne artikkelen kommer i tillegg til tidligere publiserte artikler: “Reprise: Nei til TV Visjon Norge!”, “Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!”, “Nei til TV Visjon Norge!” og “Kristenhatet – hatet blant kristne”. En del kryssende tematikk framgår også av “Ekstrem karismatikk, skeptisk”.

I fortsettelsen følger sitatene.

Sitater fra februar 2019 og nyere:

 • Mr. H og støttegruppa hadde blitt noen fantastisk gode scientologer. De vet det meste om hvordan kritikerne skal stagges (gjøres tause).
 • Noe med “kampen” som (nesten) irriterer meg grenseløst: Man blir av Visjon Norge-“bøddelen” tillagt meninger og motiver som en ikke nødvendigvis har. Blant annet dette at enkelte blir fradømt sin tro av de “skriftlærde fariseeerne”. I hvert fall blir man gjerne stemplet som ikke helt rettroende hvis man er så smått skeptisk til Visjon Norge.
 • Greit nok. Alle motstandere av visjonen er ikke kristne. Uansett er det ikke klanens oppgave å sette seg til doms over personer, himmel og helvete. Hersketeknikk på sitt verste.
 • Det finnes mange veldedige, humanitære eller kristne formål som kan støttes med pengegaver. Hvordan noen klarer å anse TV Visjon Norge som et verdig støtteformål er for meg et mysterium. Det finnes da andre billigere måter å formidle Guds ord på enn å drive en dyr indremisjons-TV-kanal, hvor mye av pengene uansett havner i lomma på sjefen.
 • Enkelte hevder feilaktig at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen. Dem om det, dette blir over min begripelsesevne. Jeg ser ikke poenget med hele kanalen, da jeg anser hele opplegget som et menneskeskapt verk satt i gang basert på menneskelig overmot og visjoner. Kanalen er der for primært å tilfredsstille mennesker og menneskelige behov, og ikke Gud.
 • “Kampen” vår (kommentar: mot “visjonen”) går vel nesten den veien høna sparker? I forbindelse med oppdatering av min blogg-artikkel MOT TV Visjon Norge følger jeg med på statusen til diverse grupper og sider på Facebook. Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!” mister et titalls medlemmer hver måned, og Facebook-siden “Nei til TV Visjon Norge (Antivisjon)” er på stedet hvil eller litt i tilbakegang. På den andre siden får både offentlig person-siden til Jan Hanvold og TV Visjon Norge sin offisielle Facebook-side økt oppslutning hele tiden (titalls økning pr. måned). Det ramler også inn noen nye støttespillere til Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge” også. Krigen mot “visjonen” virker til å være noe preget av motløshet, stillstand og uten den store “piffen” for tiden. En ny mobilisering hadde nok vært tingen…
 • På Facebook var det noen som sammenliknet virksomheten med gambling og kasino (Las Vegas). Innsatsen er blind og naiv tro og ikke minst penger som “sås inn” med håp (lovnader og drøm) om frelse, helbredelse og mirakler. En god del står bankerott og skuffet tilbake, mens vinneren er bakmannen (hanefar) som håver inn alle kollektpengene. Kristen-Norge sitt Vegas er enkelt og greit Visjon Norge. Verden bedras og vil bli bedratt.
 • Tenker jeg også skal så litt. Gjødning i hagen. Hellig overbevist om at dette gir meg mye mer gevinster enn å støtte “visjonen” med såkorn. Å “så inn” til Visjon Norge er bortkastede penger og tapsprosjekt for andre enn “hanefar”.
 • Støttespillerne (@visomstottervisjonnorge) hevder at hatet mot “visjonen” og de “visjonære” vokser. Joda, muligens gjør det det. Imidlertid blir det litt hykleriske og dobbelmoralsk at akkurat støttegruppa påpeker dette. De er sannelig skyldige i spredning av masse hat og hets selv.
 • Etter at støttegruppa anklaget kritikere for å fare med usannheter: “Det var da dette med teori og praksis, eller å kaste stein i glasshus. Løgn, usannheter, ting som ikke er fakta og feilaktige påstander… Hm, mon tro hvem som er “flinkest” med dette….”
 • I hovedsak en kommentar rettet mot “stakkars” Jan-Aage Torp, som igjen forsvarer alt som har med Jan Hanvold og TV Visjon Norge å gjøre: Offerrollen / martyrrollen er god å ha for slike, ja. For et forvridd menneskesyn (og “Gudssyn”) som utvises! De anser seg selv som ufeilbarlige personer spesielt utvalgt og salvet av Gud, og som dermed ikke skal utsettes for eller “fortjener” kritikk. De er ikke “verdige” til å bli utsatt for konstruktiv kritikk, saklige spørsmålsstillinger eller berettigede kritiske kommentarer. Huff, for en boble enkelte “profeter” og “apostler” lever i!
 • Sjarlatan: Hvorfor drar jeg dette inn her? Jo, muligens er Jan Hanvold en slik sjarlatan, sammen med hans med-sammensvorne våpendragere / støttespillere i TV Visjon Norge-ledelsen? På mange måter har Visjon Norge-gründeren en oppførsel og væremåte som nesten framstår som fasiten og malen til definisjonene av en sjarlatan. | Jeg er klar over at å gi Jan Hanvold tittelen sjarlatan kan oppfattes som et personangrep eller netthets. Imidlertid skal man ikke ha fulgt mye med på framferden til TV Visjon Norge og Jan Hanvold før det virker svært så berettiget å “dele ut” denne tittelen, eller i hvert fall hinte om at den kan være passende.
 • Av og til lurer jeg enkelt og greit på om den / de som står bak støttegruppa virkelig tror på sitt eget budskap? Vi har fotballpøbel (hooligans) som bruker fotballen / fotballkampene som unnskyldning for å sloss, og oppførselen til støttegruppa er ikke så all verdens forskjellig fra dette. Man kan få inntrykk av at “Vi som støtter Visjon Norge”-hovedpersonen(e) er minst så mye opptatt av en “god” kamp og en arena for å bedrive kverulering, som å virkelig forsvare og å støtte TV Visjon Norge (og i neste omgang Gudstroen).
 • Heftig dyrking av Israel + Norge IDAG også fra den “visjonære”…

Og sitatsamlingen fortsetter:

 • Som respons på et heftig personangrep mot Öyvind Glömmi: Imponerende! Virkelig i tråd med den store boka. (Selvsagt skrevet som ironi!)
 • Om støttegruppa: Diverse ulike kanaler benyttes for å spre sin edder og galle mot oss som ikke elsker “visjonen” og den “visjonære”…
 • Om støttegruppa: Og mer “galskap” planlegges tilsynelatende i deres blogg. Flere av oss som har fått våre egne overskrifter nå, i godt selskap med Sigmund og Øyvind.
 • Støttegruppa kaller det lavmål når noen stiller spørsmålstegn om klovnepredikanten Levi Jensen kan ha vært rusavhengig eller psykiatrisk pasient, og om han eventuelt kan bidra til å skade andre. Min umiddelbare respons: “Hvem er det som snakker? Selv deler de ut diagnoser og stempler i hytt og pine, men når andre gjør det samme er det feil og ulovlig. Dobbelt-standard og dobbeltmoral så det holder. Og i tillegg framstår de som ekstra mobbende gjennom sin anonymitet.”
 • Etter at støttegruppa igjen har gjengitt noen av mine sitater helt ute av sin kontekst: “Og de fortsetter med sine barnsligheter med å gjengi deler av sitater helt fjernet fra sin opprinnelige sammenheng. Alt i sine forsøk på å drite ut oss kritikere…” og “Og barnslighetene fortsetter, hvor sitater etc. trekkes helt ut av sin sammenheng… Meningsløs klipp og lim for å latterliggjøre kritikk….”.
 • Støttesiden eller støttegruppa nok en gang, etter at de kom med en oppfordring rettet mot meg som kunne ha “fortjent” en kommentar eller et svar: “Respons eller tilbakemelding vil de ha, men de blokkerer og sperrer for kommentarer. For noen ‘moroklumper’.”
 • I det kritiske hjørnet når det gjelder rettskrivningen til støttegruppa. Har samlet noen ord nedenfor som de har skrevet feil i den senere tid i bloggen sin: Oppsumerer, apell, samlingpunkter, iallefall, rusmissbruker, pskiatrisk, eiedommene, sine medarbeider, trosamfunn og livsynsorganisasjoner. I tillegg deler de opp en del ord som på norsk skrives som sammensatte ord. De skriver også f. eks. Norge og Twitter med liten forbokstav i stedet for stor som er korrekt. Selvsagt kan “handikap” slik som lese- og skrivevansker eller dysleksi ligge bak, men jeg tror helst det er andre årsaker. Heller mer mot å tro at det er en umoden person som slurver en del med språket.
 • Diverse barnsligheter fra “støttegruppa” som gjør at man lurer på om det er barn eller umodne ungdommer som står bak: “Og hvis det er voksne folk kan man stille store spørsmålstegn rundt det intellektuelle nivået.”
 • Etter at støttegruppa hevdet at Den norske kirke bør bli avviklet da den ikke lenger er en kirke for kristne, men en “kommunist forsamling av muslimer og frafallende“: Greit med en liten og god latter, ja. Langt ute på jordet den “analysen” fra de “visjonære” støttespillerne…
 • Etter at et stort underskudd for selskapet TV Visjon Norge AS år 2018 ble gjort kjent: Hadde ikke vært noe stort savn eller problem om kanalen gikk i svart pga. konkurs. Kristen-Norge har ikke noe å tape på at kanalen eventuelt hadde forsvunnet fra jordens overflate. (Men, men. De klarer vel å tigge mer penger fra lettpåvirkelige stakkarslige sjeler, som muliggjør mange års videre drift…)
 • Min reaksjon på at TV Visjon Norge sender fra ettermøter hvor man kan se identifiserbare enkeltpersoners heftige spasmer, “rus” og irrasjonelle oppførsel, angivelig pga. berøring fra den hellige ånd: “Hm… Lite fokus på personvern dette at de i det hele tatt sender slikt på TV.”
 • Med en samlet lønn (fra TV-kanalen og eiendomsselskapet) på noe over 1,6 millioner kroner har Jan Hanvold i 2018 nesten statsministerlønn. Er han virkelig verdt den relativt høye lønna? Det han forenklet sett driver med er å tigge penger, spre på tvilsomme forkynnelse og teologi, slenge litt “dritt”, dyrke Israel, invitere tvilsomme utenlandske forkynnere på besøk, drifte en middelmådig TV-stasjon, sjonglere med ulike hatter / roller og å “rote” med noen eiendommer. Mannen er jo heller ikke mulig å få i tale for sekulære medier eller kritikere, og i mine øyne er han primært en forretningsmann (businessmann) og “kun” sekundært en forkynner.
 • Fenomenet klovnepredikant Levi Jensen, som har blitt tatt inn i Visjon Norge-varmen: “At noen orker å høre på dette vaset / våset er over min begripelsesevne. Masse “utbrudd”, halleluja osv. Slitsomt i lengden, sånt ca. etter 20 sekunder…
 • Levi Jensen igjen med en video, der han blant annet latterliggjør prester. Min respons: “Sirkus og klovneri + dømming av prester har lite med Jesus å gjøre…”
 • En annen kastet seg inn i Levi Jensen-debatten, og han skrev blant annet: “Skal man sørge for at man unngår den evige skjærsilden kan man ikke ha en lat og uengasjert prest som skal guide deg.” Min respons på dette: “Du får mene det… For min del vil jeg heller ha en tørr og kjedelig prest enn en overtent karismatiker. Sistnevnte appellerer ikke og når ikke meg med sin overflatiskhet.”
 • Angst er demonisk, mener Levi Jensen. Jeg mener: «Huff og huff. ‘Kristne forkynnere’ slik som den karen her klarer virkelig fullkomment å ødelegge for Guds ord med sitt tullball. Tipper at stort fokus på demonisering, synd og dom neppe er effektive virkemidler i evangeliseringen. Å skremme folk til frelse har jeg absolutt ingen tro på! Men ateister og/eller humanister er nok glade for den støtten Levi J. gir dem!»
 • Støttegruppa spredte (nok en gang!) tull, tøys og løgn om gruppa “Stans pengepredikantene!” august 2019: “Er det mulig å snu sannheten mer på hodet enn dette her? Støttegruppa “Vi som støtter Visjon Norge” kaller oss for en hat- og voldsgruppe, og påstår at vi driver med hatkriminalitet. Jeg blir matt!”
 • Jan Hanvold sin relativt høye lønn: “’Kakse’ på andres regning, ispedd et lite gudsord her og der. En glimrende forretningsidé for egen vinning.”
 • Hanvold-forkynnelsen, som er alt annet enn dyp og akademisk: “Noen særlig dybde eller tyngde i det han forkynner skal man lete lenge etter.
 • Som respons på det glimrende innlegget til Oddbjørn Johannessen: “Det er og blir helt uhørt at offerrollen benyttes av velstands- og pengepredikanter i tide og utide. Og også dette at berettiget kritikk automatisk stemples som hets, hat og mobbing. Innlegget treffer virkelig spikeren på hodet. Det er ikke troen eller gud i seg selv som kritiseres. Det er enkeltes menneskelige avsporinger og maktmisbruk som drøftes.”
 • Om “Vi som støtter Visjon Norge”-siden/gruppa: “Andre beskyldes for å fare med mobbing, hets og hat. De som i realiteten virkelig driver med slikt i organiserte former er støttegruppa. Deres plattformer har blitt de reneste ensporede arenaene for hets og hat mot Visjon Norge-skeptikere.”

Og lista fortsetter:

 • Om “støttegruppa” nok en gang: “Nei, det er ingen grunn til å ta disse “barna” seriøst (små barn, små gleder). Imidlertid gir de oss en viss underholdningsverdi. Det blir så tullete at det til slutt blir ufrivillig morsomt.”
 • Om “støttegruppa”: Noen gode ambassadører for den kristne troen er de i hvert fall ikke! Og deres “drahjelp” til «visjonen» er nok også høyst begrenset. Aktiviteten er nok mer frastøtende enn hjelpende.
 • Jeg anbefaler ikke @Støttervisjonnorge 2. september 2018: “Bør avslutte sin uthengende virksomhet. Et grunnkurs i normal folkeskikk og kristen nestekjærlighet kunne personen eller personene bak denne støttesiden trenge. Masse tøv som kommer ramlende fra denne kanten pr. nå, inkludert stygge personangrep.”
 • Støttegruppa: “Klipp og lim + sitater ut av sin sammenheng + stavefeil + usakligheter + useriøse personangrep er de “flinke” med…”
 • Min reaksjon på Hanvold-kritikk mot at enkelte partier ikke stiller til politisk debatt i Forum kino i Bergen høsten 2019: “Vi lever i et fritt land, og mannen kan ikke bestemme og kommandere hvem og hvilke partier som stiller opp til en slik partiske debatt…. Heldigvis har ikke mannen større makt enn det han har… Ytringsfriheten… Denne er det jo de som bekjemper, gjennom å ikke vil svare på og delta i debatter rundt driften av deres nisjekanal for TV.” Og:
 • Partiene må da kunne stå fritt til å gjøre sine vurderinger. Heldigvis er det ikke Hanvold som styrer samfunnet og de politiske valgene. For en liten gullfiskbolle av en alternativ virkelighet han og hans “visjonære” befinner seg i.
 • Hanvold-mannen igjen: Hersketeknikker og uttrykk slik som politisk korrekt og korrekthet liker han godt å benytte seg av….
 • Pengemaset til Hanvold & Co + hans eiendomsselskap: “Statens innkrevingssentral er jo ingenting sammenliknet med denne her pengeinnkreveren. Det er ikke et “must” å ha et lukrativt eiendomsselskap for å stå på som en leder i kristen virksomhet.”
 • Hanvold i egen person (“himself”) sutrer og klager over skadene etter NRK Brennpunkt sin dokumentar “Pengepredikanten”, blant annet over et banklån han ikke fikk: “Tror neppe bankene bryr seg så mye om en TV-dokumentar i seg selv. De ser nok mer på risiko og økonomiske nøkkeltall. Å gi store lån til “visjonen” hadde nok vært et for stort sjansespill for en seriøs bank.”
 • “Og en annen ting: Hvor lenge skal de “gnåle” om Brennpunkt-dokumentaren og innta offerrollen? Det var jo ikke akkurat i går dokumentaren ble sendt. Den har blitt noen år (sendt i 2016), og “visjonen” bør komme seg videre…”
 • Valg 2019 (politisk): Godt valg på mandag! Selv om det er lokalvalg: For min del velger jeg å unngå å stemme på de av partiene som har vært verst med å “slikke” hanefar / herr H og visjonen oppover ryggen.
 • Kommentar til støttegruppa sin kritikk mot pastor Øystein Gjerme i Salt Bergenskirken, pastoren som blir beskyldt for å dolke Visjon Norge i ryggen: “Imponerende argumentasjon! Hvis man sier LITT imot Visjon Norge er man automatisk ‘en venstrekommunist som har forlatt den kristne tro‘. Hvem som har gitt dem autorisasjon, makt og myndighet til å dømme andre på denne måten vites ikke.»
 • Etter Jan Hanvold sitt angrep på Greta Thunberg og “klimahysteriet”, hylling av Trump og kritikk av filmen Disco og avhopperne fra kristne menigheter som står bak filmen: “Du verden! Det har vært lavmål før, men nå tar Mr. “Visjonær” virkelig kaka. For en samrøre av klimaskepsis, storpolitikk og hjemmesnekret kristentro.”
 • Min reaksjon på Facebook-kommentar fra Jan Hanvold, hvor det tas som selvfølge at alle kristne ønsker at Donald Trump skal bli gjenvalgt som president i USA: “Rot og rør fra ende til annen. Selv blir jeg ganske så provosert av denne delen: ‘Men til glede for oss som står for de kristne og jødiske verdiene.’ Så andre kristne som måtte mene noe annet blir altså fradømt sin tro, eller står for feilaktige ‘kristne verdier’? For en ‘allmektig overdommer’, han hanefaren der!”
 • Støtterne fortsetter med sin uthenging, hvor bloggen og sosiale medier benyttes som den moderne tids gapestokk. Folk blir hengt ut til spott og spe, og mon tro hvem som er “flinkest” til å utvise hat og bedrive mobbing…
 • Angivelig ikke “lov” til å engasjere seg IMOT “visjonen” på Facebook:  “Jeg forstår ikke logikken. Å være medlem av en motstandsgruppe mot mirakel- og pengepredikanter er vel ikke noe lovbrudd i seg selv. Joda, det finner sted noen overtramp nå og da i slike grupper. Imidlertid blir det jo ryddet opp i dette, og det enkelte medlem kan ikke forventes å stå inne for eller lastes for alt som måtte skje der. Ellers skjer det vel så mye overtramp både hos J. Hanvold og hos senior Torp. Makan til meningsløs generalisering.”
 • Husker ikke helt i detalj hva det var, men det var snakk om et eller annet program som ble annonsert sendt via TV Visjon Norge: “Nok et TV-program eller prosjekt jeg ikke kommer til å se. Kunne heller ikke i min villeste fantasi støttet noe slikt.”
 • Jan-Aage Torp gikk til angrep mot “misbruk” av stillingsbetegnelse eller benevnelser, for dem som f. eks. kritiserer Visjon Norge. I den anledning skrev jeg: “Selv bruker han jo ‘preste-snippen‘ for alt det den er ‘verdt’, og litt til…. Og ikke minst skrytes det av alle hans nettverk og lederroller… Og han kommer med mange uttalelser på områder hvor han i noen tilfeller slettes ikke er kvalifisert til å komme med en profesjonell uttalelse. (Skal vel ikke all verdens mye til for å smykke seg med tittelen pastor, f. eks.)”.
 • Kommentar i for forbindelse med artikkelen “Vårt Land reportasje: Visjon Norges nettkrigere (tilhenger Henry Østhassel vs. motstander Sigmund Voll Ådnøy)“: “Bra og seriøst besvart av Sigmund. Motparten i artikkelen er det vanskelig (umulig) å ta seriøst, i og med vedkommende sin generalisering av medier og journalistikk: ‘Det er mange år siden jeg har hatt tillit til dem, sier Østhassel.’ (Falske nyheter meg her og der..)”
 • Korona-pandemien er over til påske ble det proklamert: “Imponerende presisjonsgrad i de ‘salvede profeters klubb’ når det gjelder spådommer, proklamasjoner og profetier, ja.”
 • Enkelte kritikere kan oppleve å bli stemplet som “Satans disippel“. Min umiddelbare reaksjon til slikt: “Såpass… Meget Bibelsk av de / dem å dele ut slike titler… Skal si enkelte ‘super-kristne’ virkelig tar ordet på alvor (not!).”

 

I forbindelse med denne saken:


Jeg skrev:

Som jeg også skrev i Hanvoldkanalen: Dobbeltmoralsk som fy. Hvis noen kommer med berettiget kritikk mot “visjonen” eller “bakmennene” trues det med advokat, politianmeldelse og domstol. Eventuelt hevdes det at brudd på god presseskikk har funnet sted.

Selv skal de ha lov til å blottlegge og å “henge ut” med fullt navn personer som ikke har gitt sitt samtykke til det. Snakk om å VIRKELIG krenke privatlivets fred og å “drite” i alt som har med personvern å gjøre.

Og: Denne saken har ABSOLUTT INGENTING å gjøre med forfølgelse eller hindere for fri religionsutøvelse. Dette har å gjøre med å KRENKE privatpersoner – rent menneskelig sett…

Litt vel enkelt å gå inn i offerrollen for “apostlene” og anklage alle som berettiget kritiserer for å fare med hets og hat.

 

Nok et lite opphold, før lista fortsetter:

 • Støttegruppa: Lite kristelig sinnelag som utvises, og lite som gjøres for å være gode forbilder for andre. Og i tillegg har man den feige anonymiteten.
 • Om Jan Hanvold sin omtale av Erna Solberg i programposten “Skapende tro”, hvor hun ble omtalt som alvorlig schizofren siden hun kan være statsminister i et land som tillater abort: “Hm. Hans Bibel må mangle følgende Bibelvers: ‘La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.’ (Ef. 4, 29.) og ‘Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!’ (Matt. 7, 1).”
 • Kanalens skjebne er noe usikker oktober 2019, og det høres ut for at i hvert fall nedleggelse av Visjon Sverige er endelig bestemt. Min kommentar: “Hm. Ikke SÅ lenge siden de snakket varmt om en internasjonal satsing, i hvert fall europeisk. Dette må (heldigvis!) ha kokt ut i kål.”
 • “Dagens (blasfemiske?) bønn, for dem som tror på slikt: Kjære Gud, la Hanvold-imperiet gå i oppløsning. La oss bli kvitt den usunne, manipulerende og utnyttende forkynnelsen og virksomheten til TV Visjon Norge. Amen.”
 • Kommentar til omtale av masteroppgave på “Stans pengepredikantene!“, hvor oppgaven omhandler Jan Hanvold og utvalgte pastorers syn / reaksjoner på mannen: “Interessant avhandling! Bet meg merke i følgende funn som jeg misliker: ‘Tross et iherdig arbeid med å skape distanse til Hanvold, viser pastorene at selv de har mange likhetstrekk med tv-predikanten. Den store forskjellen ligger i hvordan pastorene pakker inn og presenterer sitt budskap.’ Han (Hanvold) og andre vekkelsespredikanter har beklageligvis oppnådd stor influencer-status.”
 • “Nei, jeg kaster ikke penger ut av vinduet til slikt tull som “visjonen”.” Som fikk en kar på spøk til å respondere: “Hva?! Er De vantro?” Hvor mitt ironiske var dette:
  “Ja, jeg er på strake veien til en varm plass pga. manglende betaling av avlat til “herrens” personlige pengeinnkrever.
 • “Ser at ‘støttetrollene’ skriver: ‘STÅLSETT SKULLE VÆRT SATT I FENGSEL FOR SINE FORBRYTELSER MOT NORSK STRAFFERETT.’ Ja, de viser virkelig fram sitt sanne ansikt. Lite nestekjærlighet og medmenneskelighet å spore nok en gang… Og for en gangs skyld passer det seg å forsvare norsk lov for dem i stedet for å slå i bordet med Bibelen.”
 • Etter deres (TVVN støttesidens / støttegruppas) “angrep” mot Oddbjørn Johannessen, Levi Fragell og Sigmund Åndøy: “Det er liv i støttesiden eller støttegruppa (eller støttetrollene), ja. Begynte nesten å lure på om de hadde gått i hi med ferie fra sine usakligheterSærs viktig at vi alle sammen – troende og ikke-troende – står på med vår “kritikk” mot usunn religionsutøvelse… Tenker at støttegruppa i hvert fall IKKE skal få sette agendaen for oss kritikeres virksomhet.”
 • En person klarte ikke å forstå at vi kritikere “tør” (Guds straffedom?) kritisere Hanvold og TV Visjon Norge, da de gjør så mye bra fra den kanten. Mitt korte svar: “Det de måtte gjøre av gode ting kan på ingen som helst måte rettferdiggjøre all den ‘dritten’ som kommer fra ‘visjonen’.”
 • “Et aldri så lite hjertesukk: Kampen kan virke ganske så håpløse innimellom. Til tross for en del negativ fokus på ‘visjonen’ vokser de i oppslutning, i hvert fall på Facebook. (27. januar 2020 skrev de: ‘Vi har passert 10.000 Likes! 🥳’)”
 • Diskusjonen rundt å så for å høste: “Det finnes nok bedre jord å eventuelt så i enn i TV Visjon Norge-virksomheten!”
 • Angående diskusjon rundt Visjon Norge-sjefens internasjonale nettverk: “Masse rare selvoppnevnt profeter der ute…. Tydeligvis lite som skal til for å bli “en stor” profet eller apostel innenfor slike miljøet….”
 • Forbrukertilsynet og deres respons mot “visjonen” rundt ulovlig markedsføring av helsekostprodukter Chaga fikk meg til å framsette følgende utsagn på egen vegg Facebook: “Sannelig bra at det finnes noen som følger med på hva som skjer! TV Visjon Norge skulle aldri ha hatt lov til å sende “en millimeter” med TV! De som støtter opp om dette sirkuset er noen j%#(%)”# idioter!
 • Onsdag 25. mars 2020 ca. kl. 17.00: Google husker ennå hva som stod: “Chaga ekstrakt (100 ml) CHAGA Styrker immunforsvar, er betennelse og virushemmende! Viktig i disse tider!” Snakk om å spille mynt på krisen vi er inne i. Nå kraftig språklig nedtonet (lenke til Visjon Webshop).
 • Omtale av Sigmund Voll Ådnøy fra støttegruppa, hvor det hentydes at han er i ferd med å snu i retning av å være positiv overfor “visjonen”: “Han kan nok svare for seg selv, men jeg er ganske så sikker på at Sigmund fortsatt vil være en viktig kritiske røst mot usunn religionsutøvelse også i tiden som kommer. Han har gjort en fantastisk innsats innenfor dette feltet i en årrekke, med mange avsløringer om misbruk av “guds” navn. At dere “innesnødde og hjernevaskede støttetroll” ikke ser eller verdsetter dette arbeidet er vel ca. som forventet.”
 • Rettet mot støttegruppa (igjen), og deres påståtte hat fra oss “motstandere” hvor de har samlet en del sitater i sin blogg: “Den såkalte hetsen fra nettet er det vel liten grunn til å sette sin lit til. Sitater plukket helt ut av sin sammenheng… Og egentlig akkurat samme vinkling & virkemidler som dere “støttere” nyttiggjør dere av.”
 • Ifølge Jan Hanvold: Kina prøver å oppnå verdensherredømme via korona-viruset. Mitt “tilsvar”: “Jaha. Så det er altså kjerneoppgaven til en “apostel” med en “ukomplisert tro” å spre rundt på konspirasjonsteorier. Hvor i alle dager er det mulig å finne bibelsk dekning for slikt vas & vås? Frelser sikkert mange (ironi)!»
 • Dette at pastor Torp vil anmelde Levi Fragell med venner for netthets, samtidig med at han sympatiserer med virksomheten til “Vi som støtter Visjon Norge”: “Hm. Hvis Torp virkelig følger den gamle boka – Bibelen – må enkelte sider ha ramlet ut av boka, og likeså må “støttetrollene” sin Bibel være halvdefekt. Tenker på ting slik som: Bibelens oppfordring om å være god mot alle mennesker, oppfordringen om å vende det andre kinnet til og dette å se og fjerne bjelken i eget øye før man påpeker flisen i andres øye. Slike angrep de bedriver står ikke akkurat i samsvar med den store boka.”
 • Etter all den “møkka” TV-stasjonen sprer: “Tydelig at den kanalen ikke har en ansvarlig redaktør som virkelig er ansvarlig (virker, fungerer, påtar seg ansvaret)…..”
 • Om støttegruppa igjen: “Den eller de har det nok kjekt på sin syke måte som anonyme nett-troll. Og når det gjelder deres store interesse for Sigmund Voll Ådnøy nærmer det seg nesten stalking.”
 • Sistnevnte kommentar fikk liv i støtte-trollene, og medførte at de igjen hang meg ut i deres blogg (lenke). Blogg-artikkel stengt for kommentarer, så det eneste stedet for meg å komme med respons var på deres Facebook reserveside, hvor jeg skrev: “Kjenner ikke til at det finner sted noen forfølgelse mot Jan Hanvold.
 • Og jeg skrev også: “Det jeg skrev ble skrevet inne på Facebook hos SVÅ og har strengt tatt ingenting her å gjøre. Ser ingen poeng med videre utdypninger. Som tidligere nevnt trenger jeg ikke å stå til regnskap for du/dere anonyme. Har ingen videre kommentarer på nåværende tidspunkt.”
 • Penger og tienden skal gis til Hanvold og visjonen for å oppnå velsignelse i stedet for forbannelse, ifølge gjentatt mas via TV-skjermen: “Gave (“såkorn”, tienden osv.) til kanalen v/Jan Hanvold Velsignelse, velstand, helbredelse og/eller garantert jordisk lykke…. Lurer virkelig på hva slags spesial-bibel mannen har fått seg…”
 • Tilsvar på trussel om Guds straffedom kan leses her (lenke).
 • Tirade mot NRK m. m. fra Jan-Aage Torp, intervjuet av Jan Hanvold: “Det har vel blitt reklamert for den respektfulle samtalen. Teori og praksis henger som vanlig ikke sammen…..”
 • Jan Hanvold uttalte følgende under Studio Direkte august 2019: “Jo, altså, avisen Dagen, det er jo en forferdelig avis. Den kaller seg kristen, men den driver med kritisk journalistikk.” Mitt tilsvar til dette: “Forvirret… Trodde det var kritisk journalistikk ekte journalister skulle drive med… Skape samfunnsdebatt. “Visjonen” derimot driver IKKE med journalistikk, men med “kose-TV” for sine utvalgte medlemmer av gullfiskbollen (ekkokammeret).”
 • Utgangspunkt: En journalist fra avisen Dagen prøvde å dekke Visjon Norges sommercamp, men endte med at han ble truet av en vakt. Min uttalelse rundt dette: “Det står i artikkelen: “…kommer det frem at vakten truet Dagen-journalisten med at han enten måtte slette bildene eller så ville kameraet hans bli knust.” Det skyldes fra “visjonens” side på manglende hensyn til smittevern fra journalistens side. Hm. Jaha.. Vanskelig å se sammenhengen mellom smittevern og sletting av bilder / knusing av fotoapparat…. Nytt for meg at digitale bilder lagret på et minnekort kan spre smitte…..”
 • I forbindelse med årsregnskapet 2019 for TV Visjon Norge: “Beklageligvis (?) gir ikke tallene noe øyeblikkelig håp om “visjonens” undergang. Ifølge Proff.no om TV Visjon Norge 2019, nøkkeltall / beregninger: Likviditetsgrad: God (1,71). Lønnsomhet: Meget god (36,8%). Soliditet: Meget god (59,9%)”
 • Noe som Jan-Aage Torp snappet opp, hvor han skrev følgende med skjermdump av det jeg skrev ovenfor: “Det går så det suser med TV Visjon Norge, til tross for hat, hets og forfølgelse! En av hetserne har lagt ut en slukøret kommentar på hatgruppen ‘Stans pengepredikantene!’ etter å ha manet frem i dagevis en ny bølge av febrilske erklæringer om kanalens undergang….”. Hvor mitt tilsvar ble: “Beæret! Lille meg har blitt ‘oppdaget’ av selveste Torp. Du verden!” og “Jeg har blitt ‘oppdaget’ av selveste Torp senior!“.
 • Jeg ble stemplet som en hetser av Torp senior, hvor mitt lille sukk ble: “Vi kjenner vel etter hvert lusa eller lusene på gangen. All kritikk fra vår kant stemples som hat og hets, for “Guds salvede” kan jo ikke kritiseres. Berettiget kritikk strengt forbudt! Lenge leve offerrollen.”
 • Kommentar til lovprisning av Donald Trump oktober 2020, hvor Trump utpekes som sikker vinner av det amerikanske presidentvalget av den “visjonære” Jan Hanvold: “Som sedvanlig: Rot og røre fra den ene enden til den andre. Som vanlig dårlig grammatikk og språk, og med mangel på skikkelig argumentasjon. Noe usammenhengende uten en tydelig rød tråd.”

Gave ikke synonymt med ekstra velsignelse, velstand og helbredelse! VIP-plass i himmelen sikres ikke mot betaling.

 

Det finnes mange veldedige, humanitære eller kristne formål som kan støttes med pengegaver. Hvordan noen klarer å anse TV Visjon Norge som et verdig støtteformål er for meg et mysterium. Det finnes da andre billigere måter å formidle Guds ord på enn å drive en dyr indremisjons-TV-kanal, hvor mye av pengene uansett havner i lomma på sjefen.

 

Stygt angrep mot @siggysportif fra et nett-troll (“St. Egil”) august 2020 i, hvor det ble litt diskusjoner fram og tilbake:

 • “Hm. Hvem som har tildelt nett-trollet som har “forvillet” seg inn hit rollen som overdommer vites ikke. Særlig “Bibelsk” er det ikke!”
 • “Berettiget og godt begrunnet kritikk slik som Sigmund bedriver må være innafor og fullt lovlig.”
 • “Snodig måte av vedkommende å drive med trosforsvar på. Får neppe med seg noen nye på veien (“vekkelse”, evangelisering) med slik bøllete bulldoseroppførsel. Enkelte “superkristne” kunne nok ha trengt kommunikasjonsrådgivere…”
 • Kritikk uønsket: “Uenig. Jeg vil gjerne ha litt mer innblikk i alt det sprøe som “beveger seg der ute”, innenfor kristenhetens rekker…. Masse stygg hersketeknikk, nett-troll og dømming…»
  Alle kritikere er visstnok ateister: «Du har ingen rett til å stemple oss. Noen kritikere er sikkert ateister, men det er også kristne blant oss. Det er absolutt ikke din jobb eller rolle å f. eks. fradømme meg den troen jeg har, eller om troen er sterk og god nok….”
 • “Hm. Mange som leser Bibelen stykkvis og delt. Står da vitterlig at man skal prøve åndene.”
 • “Snakk om høye tanker om seg selv, hvor de likestiller seg selv med Gud….”
 • “Å skremme folk til omvendelse med trusler om fortapelsen er noe stort tull..”

Kritikk mot de “salvede” fører til “krig”, ja.

Ordkrigen er ikke over, og enda mer kommer inn her i artikkelen etter hvert.

Noen plasser der jeg pleier å dele mine sitater: “Nei til TV Visjon Norge”, “Stans pengepredikantene!” og/eller veggen til Sigmund Voll Ådnøy. Det finnes – grøss og gru – en Facebook-side som heter “Vi som støtter Visjon Norge”, men der er jeg utestengt fra å kommentere. Noen av sitatene mine dukker også opp mot min vilje i nesten ugjenkjennelig form – klippet til, redigert og tatt helt ut av sin sammenheng – i bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge” / “Støtter Visjon Norge”. De har tydeligvis laget til en dedikert underside “for meg frafalne”.

Støttegruppa eller støttesiden – Vi som støtter Visjon Norge – bruker de kanalene de har til rådighet til å framsette hat, hets og gapestokk-liknende aktiviteter overfor slike som meg. Personer som kommer med berettiget kritikk rettet mot den ufeilbarlige “gullungen” TV Visjon Norge og beslektede virksomheter skal tas og drites ut.

Noen kommentarer og sitater har jeg lagt inn i støttegruppas blogg (noen innlegg åpne for kommentarer, andre ikke), og deres reserveside på Facebook er også åpen for kommentering. Mitt artikkelen med tittelen “Kristenhatet – hatet blant kristne” er i stor grad en omtale av Visjon Norge sin talentløse “støttegruppe”.

Min ærlige mening om støttegruppa sin blogg, som jeg publiserte på deres reserveside (Facebook, Støttervisjonnorge). Skrev det etter at de oppfordret en person til å besøke deres blogg:

“Bloggen til dere som ‘støtter’ Visjon Norge er jo bare en arena for anonym drittslenging og gjengivelse av sitatet som er klippet såpass ut av sin sammenheng at det ikke gir noen meningsfull mening. Neppe verdt å besøke den bloggen.

Heldigvis er jeg ikke norsklærer, da en slik person nok hadde vridd seg i smerter over det dårlige språket og den elendige argumentasjonen.»

Hva som er poenget med bloggen i det hele tatt lurer jeg på. Den er definitivt mer ødeleggende enn støttende for TV Visjon Norge.”

Min anmeldelse av samme side:

“Bør avslutte sin uthengende virksomhet. Et grunnkurs i normal folkeskikk og kristen nestekjærlighet kunne personen eller personene bak denne støttesiden trenge. Masse tøv som kommer ramlende fra denne kanten pr. nå, inkludert stygge personangrep, hets og hat.

Få dere et liv! Støtt noe mer vettugt enn den manipulerende penge-TV-kanalen TV Visjon Norge.”

Til tross for min kritiske vinkling: Ja, jeg er en troende.
Penge- og mirakelpredikanter: Kampen er ikke over!

Mennesker i lovsang

Jeg hadde egentlig tenkt at det kunne passe med en pause fra “kampen” og engasjementet mot penge- og mirakelpredikanter. Imidlertid fikk en redaksjonell kommentar forfattet av Alf Gjøsund i den kristne dagsavisen Vårt Land meg til å tenne på alle plugger nok en gang.

Det hevdes blant annet: “Den spekulative mirakelforkynnelsen er utdøende. Nå sliter både Visjon Norge og predikanter som Svein-Magne Pedersen kraftig. Pinsevenner flest tror ikke lenger på retorikken deres.”

I all verden. Hvordan kan noe slikt hevdes? Joda, det har blitt noen fartsdumper i veien for de to aktørene. Imidlertid har de fortsatt mange “forblindede” støttespillere som fortsetter å støtte dem i tykt og tynt. Penge- og mirakelpredikantene fortsetter med å villede en god del mennesker, og en god del av den usunne forkynnelsen har også funnet veien inn (fått innpass) i mindre ekstreme sammenhenger. Både pinsevenner og lutherske sammenhenger har fått del i usunne tendenser.

Utgangspunktet er altså:

Nei, den analysen der fra Vårt Land henger ikke på greip etter mitt syn! Både TV Visjon Norge v/Hanvold og Misjonen Jesus Leger v/Pedersen har fortsatt stor makt og innflytelse i det kristne landskapet, også utenfor sine egne rekker og sammenhenger. Deres “brukne rygg” og utdøende tendens er sterkt overdrevet etter mitt syn. Hele mediekritikken er nok snart glemt igjen, og det kan også godt tenkes at utsagnet “All PR er god PR” også vil gjelde i disse konkrete sakene.

Om enn noe tvilsomme og usikker målestokk: Facebook-siden til TV Visjon Norge får stadig flere støttespillere. Samtidig mister protestsidene/gruppene mot Visjon Norge medlemmer/likere.

I Vårt Land-kommentaren nevnes også Brunstad Christian Church (og indirekte Amish). Smiths venner – nå Brunstad Christian Church – skal jeg ikke uttale meg noe særlig om, utenom at de tidligere hadde et ganske så sekterisk preg. Imidlertid lever både ekstremkarismatikken og konservativ kristendom i beste velgående utover i landets forsamlinger og menigheter, så jeg klarer ikke å se at problemene er over slik som Vårt Land-kommentatoren hevder. Slike innlegg bidrar til at skadelig forkynnelse blir ufarliggjort, og brente og skuffede “barn” kan bli resultatet. Kristentroen kan for en del mennesker bli ødelagt av all den uheldige trosutøvelsen som til enhver tid finner sted.

Andre uheldige ting (forkynnelse m. m.) som kan finne sted i kristne sammenhenger: Skremsel om helvete (dommedag), utøvelse av hat mot andre kristne, påstår at andre annerledestenkende ikke nok Bibeltro (bokstavtro), masse menneskeskapte bud og regler, skaper frykt for å miste Guds velsignelse, stort søkelys på mammon (penger), vranglære og diverse andre hersketeknikker (maktmisbruk). En del konspirasjonsteorier kan også versere i enkelte miljøer. Alt det galne kommer ikke bare fra ledelseshold, da en vel så stor utfordring kan være “selvjustisen” og selvoppnevnte dommere på grasrota blant menigmannen.

Å ha lov til å framsette berettiget / konstruktiv kritikk og ha lov til å stille spørsmålstegn med det som skjer bør vare en selvfølge. Dette er både en rettighet man har i følge religions- og ytringsfriheten samt noe som også Bibelen oppfordrer oss til å gjøre (prøve åndene m. m.).

En formulering fra Vårt Land-kommentaren som jeg er mer enig i er denne: “Budskapet er så sterkt, så allmenngyldig, så aktuelt, at det ikke bare overlever, det finner nye former, nye veier og nye rammer.” Dette tror jeg nok er sannhet og realitet. Den kristne troen og budskapet vil overleve, men til alle tider vil det underveis være usunne tendenser og misbruk av tro og religion som kan og bør bekjempes.

Visjon Flåklypa og Dan Hønevold

Nå i jula måtte jeg flire litt av juleheftet “Flåklypa julen 2018”. Der er det på en av sidene laget til det som skal se ut en avisside hentet fra «Flåklypa Tidende». Det er ingen tvil om hvem som har vært inspirasjonskilden der hvor Visjon Norge har blitt til Visjon Flåklypa og Jan Hanvold til den kjente TV-predikanten og evangelisten Dan Hønevold.

Juleheftet Flåklypa julen 2018

Juleheftet Flåklypa julen 2018

 

Jeg opplever avisen Vårt Land som en feig og konfliktsky avis. De vil nødig gjøre “gravejournalistikk” som kan tråkke noen på tærne. Avisen vil ikke i noen stor grad rette berettiget kritikk mot usunne tendenser i kristen-Norge, da de sannsynligvis ønsker å være “venner” med alle. De advarer mot ekkokamre, men er vel strengt tatt selv et ekkokammer med sin ufarliggjøring og misforståtte snillisme.

Noen utvalgte momenter jeg anser som problematisk med penge- og mirakelpredikanter og den usunne forkynnelsen som får innpass mange steder: Utidig mas om penger, velstandsforkynnelse, misbruk av Bibelvers, import av utenlandske problematiske fenomener og (alt for) store lovnader på vegne av “Gud” (hvilken gud?). En god del av dette er oppsummert i denne figuren som jeg tidligere har brukt i andre artikler her i bloggen:

Gave ikke synonymt med ekstra velsignelse, velstand og helbredelse! VIP-plass i himmelen sikres ikke mot betaling.

 

For penger (“såkorn”, “gaver”) kan ikke velsignelse, velstand og helbredelse kjøpes. Fokus på ekstreme åndelige fenomener og opplevelser er også en avsporing fra Bibelens hovedbudskap og den sunne kristentroen. Antivitenskapelige innslag lever i beste velgående innenfor kristne kretser.

Som tidligere skrevet: “Jeg anser meg selv som kristen, men jeg synes likevel det skjer mye rart i kristendommens navn som ikke jeg kan identifisere meg med eller stå inne for. Her i denne kategorien anlegger jeg et litt kritisk skråblikk mot kristne meninger, holdninger, ståsteder og saker jeg reagerer på.” Stemmer i det Levi Fragell skriver:

I debatten kan også følgende innlegg dras inn:

Innlegget omhandler pengepredikanten Jan Hanvold og TV Visjon Norge som fortsatt er i fullt virke, samt litt om det religiøse USA. Følgende lange sitat er hentet fra innlegget:

 • “Mange – både innenfor og utenfor norsk kristenhet – rister på hodet av Jan Hanvold og hevder gjerne at han bør ties i hjel. Han representer et randfenomen man ikke bør gi oppmerksomhet. Jeg rister også på hodet av ham, men er uenig i en slik strategi. Selv om mannen og meningene hans er nokså «far out», er han altså «på nett med» med sterke krefter i amerikansk, evangelikal kristendom som har tette bånd til verdens mektigste president. Bare det burde være nok til at vi ikke burde tillate oss å la ham gå under radaren. I tillegg driver han altså Skandinavias største kristne TV-kanal, og når dermed fram til et stort publikum.”

Og et sitat til fra samme sted:

 • “Kristenfolk og politikere – la deres røst høres! Boikott TV Visjon Norge! Ikke still opp når Torp inviterer til dans i det nye TV-programmet sitt!”

Jan-Aage Torp dras inn i innlegget pga. programmet “Hovedstaden” som han skal lede med inviterte gjester på TV Visjon Norge i 2020. Å komme med kritikk mot Jan Hanvold og TV Visjon Norge fører som så mange ganger før at kristenhatet (hatet blant kristne) stiger fram.

En person valgte å gå til “angrep” mot “Vi som støter Visjon Norge“-gruppa (støter, ikke støtter!), men vedkommende fikk klart svar fra Öyvind Glömmi. Tar meg den frihet til å gjengi svaret, selv om det er noe kvast formulert:

 • “Det er ingen som skriver søppel om Hanvold her, vi påpeker kun at han er en svindler og løgner som misbruker godtroende mennesker (som deg) på en kynisk måte. Han er en snylter som misbruker kristendom for å berike og opphøye seg selv. Hva slags “fantastisk arbeide” er det du fabler om ? ? Han snylter på folk som ingenting har, og lever et liv i luksus på bekostning av gamle, syke, ensomme og redde minstepensjonister som tror på hans kyniske løgner.”

Nei, kampen mot uønskede elementer i form av penge- og mirakelpredikanter (+ helveteforkynnere) er langt fra over. Både TV Visjon Norge og Svein-Magne Pedersen er fortsatt i farta. Alt er ikke så rosenrødt og økumenisk perfekt som Vårt Land-kommentaren gir uttrykk for. Usunne teologiske momenter lever i beste velgående både her og der.

(Deler av mine innspill er også publisert i Facebook-gruppene “Vi som støter Visjon Norge” og “Stans pengepredikantene!”.)
Protest kristendom: Fortsatt kritisk!

Jesusbilde

Ja, jeg er fortsatt en kritisk kristen. I det siste har det ikke vært den store tilstrømningen av nye blogginnlegg, men i stedet blir det ofte gjort justeringer og lagt til nye momenter i en del gamle innlegg.

Jeg er og blir en troende (kristen), men jeg er også kritisk og skeptisk til mye av det som skjer i Guds og Bibelens navn. Jeg enig i det klassiske utsagnet: “Jeg liker Jesus, men jeg liker ikke alltid bakkemannskapet hans!” Jeg går på ingen måte til kamp mot Bibelens grunnsannheter eller mot Gud, men jeg tar et oppgjør med enkelte menneskers fortolkning og forvrengning av budskapet.

Les videre for mer informasjon om foretatte justeringer i innlegg og for å få litt innsikt i hva som opptar meg for tiden innenfor “protest kristendom”.

Noen artikler som jeg har gjort justeringer av i den senere tid:

Aktuelt akkurat nå

Nytt innlegg pr. 23.12.2018: “Og det mener jeg!” (Omtale av boka eller artikkelsamlingen til David Åleskjær.) Nytt innlegg pr. 29.12.2018: “Penge- og mirakelpredikanter: Kampen er ikke over!”.

Akkurat når dette skrives (03.12.2018) er den mest besøkte og populære artikkelen i min blogg en som ikke omhandler (protest) kristendom. Den mest populær artikkelen er nemlig innlegget med tittelen “Prepping og preppere”.

Dagsaktuelt: Hva irriterer meg mest her og nå innenfor temaområdet

Oppførselen til støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge (@visomstottervisjonnorge)” er nok det som irriterer meg mest for tiden. Å ha en støtteside i seg selv er helt innenfor, men slik akkurat denne siden fungerer med bruk av alskens skitne hersketeknikk-angrep har jeg lite sans for. Skeptikere av TV Visjon Norge blir utsatt for useriøs kritikk, latterliggjøring og uthenging, og selv skjuler de som driver siden seg bak anonymitet.

Nei til "Vi som støtter Visjon Norge"

Nei til “Vi som støtter Visjon Norge”

 

Vi kritikere er slemme mot TV Visjon Norge-luftslottet, og vi blir “stemplet” for vår kritikk. Ser at også jeg har blitt med i det gode selskap over personer som nevnes, jeg har blitt med i “hall of fame” over personer som “Vi som støtter Visjon Norge” prøver å latterliggjøre… Flere ganger så langt (pr. desember 2018) har jeg blitt sitert av det anonyme hen-trollet, en totalt forblindet støttespiller av TV Visjon Norge. Jeg anser det som en æresbevisning å ha blitt med i det gode selskap av personer som blir hetset for at vi stiller berettiget kritikk og spørsmål med TV Visjon Norge og diverse mirakel- og pengepredikanter.

Nei til TV Visjon Norge-støttespillere

Til og med i min krets har jeg noen “forblåste” og “innesnødde” personer som er støttespillere av TV Visjon Norge. Shame on you!

 

Se ellers artikkelen min med tittel “Nei til TV Visjon Norge!” for en grundigere gjennomgang om hva jeg mener om TV Visjon Norge og Jan Hanvold sine aktiviteter.

Mine reaksjoner mot mirakel- og pengepredikanter

Mine ærlige og umiddelbare reaksjoner til at det finnes støttespillere av TV Visjon Norge og Svein-Magne Pedersen sin virksomhet.

 

Jeg har her i bloggen gått til drastiske skritt gjennom å åpenbart kritisere navngitte profilerte predikanter og forkynnere, blant annet diverse penge- og mirakelpredikanter. De ødelegger etter mitt syn renommeet og ryktet til sunn og normal kristendom og kristentro. De som blir kritisert er blant annet:

Diverse organisasjoner og bevegelser får også kritikk rettet mot seg:

 • New Apostolic Reformation (NAR)
 • Bevegelsen TLR (The Last Reformation)
 • Oase
 • Frelsesarmeen og Fretex
 • Hillsong Norway
 • Kristen Koalisjon Norge (KKN)
 • Den katolske kirke (DKK)
 • Humanisme og Human-Etisk Forbund (HEF)
 • Losjer m. m.
 • Samt Den norske kirke (DNK), bedehus og karismatiske frimenigheter
 • Oslo Symposium

Denne kritikken står i hovedsak å lese i følgende tre artikler: “Protest mot enkelte former for kristendom“, “Ekstrem karismatikk, skeptisk” og “Konservativ kristendom, nei takk!“.

Oppdatering: I artikkelen “Ekstrem karismatikk, skeptisk” har jeg også skrevet en liten bolk om splittelsen (“krigen” og maktkampen) i Evangeliehuset i Egersund / Pinsemenigheten Evangeliehuset. Jeg har også ment litt om KrF sitt retningsvalg mot høyre.

Det blogges!
Boka “Tier der andre taler”

Boka "Tier der andre taler" av Sigmund Voll Ådnøy.

Boka “Tier der andre taler” av Sigmund Voll Ådnøy.

Boka “Tier der andre taler” av Sigmund Voll Ådnøy, utgitt i september 2018, har både blitt kjøpt inn og lest. Det jeg skriver videre i denne artikkelen må mer sees på som en omtale av boka enn en anmeldelse.

Boka er bygget opp som en interessant og innholdsrik artikkelsamling bygget på tidligere debattinnlegg av forfatter, sortert på dato ut fra originaltekstenes opprinnelse. Innleggene er skrevet i perioden januar 2012-mars 2018. Tema for boka er TV Visjon Norge v/Jan Hanvold og ukeavisen Norge IDAG v/Finn Jarle Sæle. Oslo Symposium v/Bjarte Ystebø nevnes også.

Mange utenlandske forkynnere og predikanter (penge- og mirakelpredikanter) som har besøkt TV Visjon Norge omtales med navn. Enkelte tvilsomme profetier, forkynnelse og episoder knyttet opp mot deres besøk nevnes (og kritiseres), blant annet en åndelig fyllefest med mange barn som deltakere.

Kanalen TV Visjon Norge sier selv: “Når du slår på TV Visjon Norge får du evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, samt Jesus Kristus i ord og handling.” Dette er neppe den hele og fulle sannhet, da ikke alt som forkynnes er sunn tro.

Stans pengepredikantene

Sigmund Voll Ådnøy sin deling på “Stans pengepredikantene”, fredag 14.09.2018. #TierDerAndreTaler

Det “normale” fra miljøene som omtales – og da spesielt TV Visjon Norge – er at kritikk og spørsmål møtes med en rungende taushet. De hevder selv at “de taler der andre tier”, men i virkeligheten er de personer i offentlighetens lys som gjør sitt beste for å sno seg unna framsatt kritikk. Kritikk oppfattes som forfølgelse, og kritiske innlegg i sosiale medier blir slettet (sensurert, lite ytringsfrihet i praksis!). Tittelen eller utsagnet “Tier der andre taler” er absolutt treffende for en del “kristenkjendiser”.

Presisering: Videre i denne artikkelen vil jeg i all hovedsak kun omtale TV Visjon Norge-delen av boka.

Som forfatteren påpeker flere ganger er det noe skuffende at ikke flere kristenledere på utsiden av Visjon Norge-miljøet tar et oppgjør eller går til motmæle mot teologien og forkynnelsen. Også en god del “trauste” (mitt ord, ikke forfatterens) pinseledere velger rett og slett å direkte støtte opp under det kanalen står for.

Boka tar et oppgjør med og kommer med kritiske kommentarer til teologien i omtalte miljøer. Man møter på herlighetsteologi, framgangsteologi og trosforkynnelse. Forkynnelse av typen “så for å høste” er utbredt, og det blir i hvert fall av besøkende talere forkynt velsignelse og helbredelse (helse) (+ frelse) mot betaling. Bruk av løsrevne vers fra Bibelen tatt ut fra sin sammenheng benyttes i stor grad for å underbygge budskapet som presenteres.

Det er umulig å omtale TV Visjon Norge uten å nevne TV-redaktør Jan Hanvold. Han har hatt mange provoserende uttalelser, alt fra anbefaling av politisk parti, dømming og ned-snakking av hele grupper med mennesker og til anbefaling av (skadelige) helsekostprodukter. Den offentlige media-personen Jan Hanvold samt en del av med-lederne rundt ham blir omtalt i boka. Hans angrep mot diverse medier og dømming av personer for å være sekulær-fundamentalister blir også nevnt. Selv påstår mannen “ubeskjedent” å være “..en apostel og en mann med en ukomplisert kristen tro.”

Deler av forkynnelsen til TV-kanalen er i høyeste grad manipulerende. Tienden står sterkt, og det er stadig økonomiske kriser som må løses av TV-kanalens støttespillere, eller støttepartnere / TV Visjon Norge-familien som de også kalles. Enkelte blir “lurt” (manipulert) til å gi over evne til kanalen av sine penger. Det sendes ut på frekke tiggerbrev, og det tigges penger under TV-sendingene og lokkes med gevinster for dem som gir mye (CD-plate, bok, opphold på Hallingskarvet osv.) Det ringes og plinges med en bjelle “live” i studio når større pengesummer kommer inn / nye partnere trår til. De som er partnere blir det bedt ekstra for (blir del av bønnelista).

Jeg er helt sikker på og overbevist om at Sigmund Voll Ådnøy ikke har skrevet boka for å være “ekkel” mot TV Visjon Norge og Jan Hanvold. Motivene til Sigmund er blant annet å dokumentere metodene som benyttes og å advare andre om forkynnelsen, da han bryr seg om medmennesker rundt seg og ikke ønsker at flere skal bli lurt. Han har rett og slett empati for “svake mennesker” eller mennesker i en sårbare livssituasjon som kan havne på kanalens “limpinne”.

Tidligere har jeg skrevet følgende om forfatteren av boka:

 • “En helt i kampen mot alt det rare (galne) TV Visjon Norge og Jan Hanvold står for må navnet Sigmund Voll Ådnøy nevnes (Facebook). Han har utrettelig bidratt med sin berettigede kritikk via sine innspill (innlegg på nettet, via leserinnlegg i aviser og uttalelser til pressen), og han har tidligere vært en av hovedpersonene bak Facebook-siden “Nei til TV Visjon Norge”. Nå har han en administratorrolle i Facebook-gruppen “Stans pengepredikantene!”. Han har utallige ganger på en saklig og godt begrunnet måte påpekt usunn og skadelig teologi hos TV Visjon Norge med venner.
 • Det han har publisert og uttalt er slettes ikke forfølgelse, hat, hets eller personangrep. Det er og blir konstruktiv og berettiget kritikk, og ikke minst fornuftige spørsmålsstillinger til ettertanke. Flere slike reflekterte kritiske stemmer er absolutt ønskelig i den sentrale og viktige debatten. Ingen er tjent med å bli lurt og forført av den spekulative forkynnelsen til kanalen og kanalens grunder med venner.”

Halve side 66 av boka er forresten “min” side:

Boka "Tier der andre taler" av Sigmund Voll Ådnøy.

Boka “Tier der andre taler” av Sigmund Voll Ådnøy. “Min” halvside, side 66.

Visjon Norge får kritikk for “lite rom for å stille spørsmål eller komme med konstruktiv kritikk. Slike forsøk blir tolket som Satans angrep eller spørsmålsstillerne blir stemplet som dumme”, for å sitere Bjørn Roger Rasmussens oppsummering. Rasmussen deler mange gode refleksjoner – fra et kristent ståsted. Han skriver at Hanvold heller ikke representerer “et unikt Guds utvalgte redskap for vår tid. Kritikk som rettes er mot ham samt Visjon Norge-virksomheten og ikke mot Gud. Han utviser (…) selvmedlidenhet, men (…) lite med empati for dem som måtte tenke annerledes (…).”

(Hentet fra https://www.brr.no/wordpressbrr/nei-til-visjon-norge/)

 

Boka er lettlest og velformulert etter mitt syn. Den er på underkant av 180 sider i pocket-format (B5) med relativt stor skrift (10-14 pkt.).

Oppdatering 20. november 2018: Tilgjengelig som ebok enten via EBOK.no butikk eller Tanum nettbokhandel.

Eboka "Tier der andre taler" av Sigmund Voll Ådnøy.

Eboka “Tier der andre taler” av Sigmund Voll Ådnøy.

 

Alt i alt synes jeg det var en interessant og bra bok som gir et godt innblikk i de usunne sidene ved spesielt TV Visjon Norge og den teologien og forkynnelsen de står for. Det som framsettes er absolutt berettiget og konstruktiv/saklig kritikk og spørsmålsstillinger. Boka fortjener oppmerksomhet samt å bli lest, enten i papirformat eller som ebok!

Lenker:
Kristenhatet – hatet blant kristne

Protest kristendom

Jeg synes det er noe skremmende og upassende hvordan enkelte kristne oppfører seg mot andre mennesker, som eventuelt tenker litt annerledes enn dem selv. Debattene på nettet er ofte svært heftige, og de er preget av alt annet enn kjærlighet og ønsker om å nå andre med evangeliet. Meningsmotstanderne skal tas for enhver pris, koste hva det koste vil og gjerne gjennom bruk av “skitne triks” og virkemidler. Moral og etikk er ikke så viktig for å vinne en diskusjon i en sak.

En del diskusjoner gjennomføres på måter som er alt annet enn verdig en troende kristen. En god del av det som skjer tjener eller gagner ikke evangeliets eller kristentroens sak. Likevel må jeg innrømme at det er en viss underholdningsverdi i å lese alt det tullet og våset de klarer å lire av seg, fra innsiden av sine små forvridde ekkokamre. For en støttegjeng som klarer å snu alle ting på hodet!

Videre i denne artikkelen er det kristenhatet internt blant de troende kristne jeg skriver om. Det er ikke hatet (“forfølgelsen”) utenfra fra ikke-kristne eller fra andre religioner jeg er opptatt av i denne omgang.

For å poengtere det nok en gang: Denne artikkelen tar for seg hatet blant og mellom troende kristne. I dette inngår dømming av annerledestenkende, og hvor det er strengt forbudt å komme med spørsmål og berettiget kritikk mot “Guds utvalgte og salvede bakkemannskap”. Det er ikke snakk om eventuelt hat, kritikk og “forfølgelse” man kan oppleve fra ikke-troende, muslimer, ateister, humanetikere osv.

Denne gangen var det “Vi som støtter Visjon Norge”-siden (Facebook + blogg) som minnet meg på dette her. Det har versert noen stygge personangrep hvor meningsmotstandere har blitt ilagt motiver og meninger de slettes ikke har. Diskusjonene har til tider vært nede på et lavmål som brennende kristne ikke bør være stolte over. En del av innleggene er ren og skjær mobbing og uthenging av enkeltpersoner som stiller berettiget kritikk til ekstrem-karismatisk virksomhet og/eller TV Visjon Norge/Jan Hanvold. Hvem (en, flere, han, hun, hen?) som står bak siden vites ikke, da alt skjules bak feig, unødvendig og tullete anonymitet.

Bakmannen eller bakmennene (eventuelt kvinnene, noe som er lite sannsynlig) bak den anonyme “Vi som støtter Visjon Norge”-siden: Det må nesten sannsynligvis være en eller flere naive (og hjernevaskede) sjeler som mer eller mindre er i den indre kretsen til TV Visjon Norge-ledelsen. F. eks. familiemedlemmer til sentrale ledelsepersoner kan fort bli mistenkte for å stå bak. Ikke hvem som helst ville ha forsvart all galskapen til de grader. Deres logoplagiat ser det ut for at Visjon Norge glatt overser, noe som styrker mistanken enda mer om at det må være folk på innsiden som står bak støttegruppa.

Støttegruppa er det nok best å bare le av, og å glede seg over at de bidrar mer til å skade Visjon Norge enn til å hjelpe dem videre. Sånt sett er det vel grunn til å sende en takk til støttegruppa / støttesiden, som tross alt gjør mye av jobben til oss kritikere / skeptikere av “visjonen”.

Nevnte støtteside er nærmest et “prakteksemplar” på internt kristenhat i praksis. Det renner over med hat, hets, lavmåls karakteristikker, verbale overfall og stygge personangrep. Forskjellen mellom berettiget kritikk og hat forstår de seg ikke på. Virkelig imponerende (ironi!) hvordan Guds folk kan oppføre seg mot andre medkristne.

Noe av det mest hatefulle av det hatefulleste innenfor kristentroen jeg kan tenke meg er støttesiden (Vi som støtter Visjon Norge) og andre indoktrinerte støttespillere av TV Visjon Norge. Oppførselen og væremåten bidrar neppe til mange frelste eller til noen vekkelse. Avkristning blir nok heller resultatet.

Hva er poenget med støttegruppa?

Nei, jeg er IKKE blant “Vi som støtter Visjon Norge”!

 • Hvorfor vil noen bruke tid – kaste bort sin dyrebare tid – på å forsvare noe slikt som TV Visjon Norge? Hva er poenget?
 • TV Visjon Norge står vel “støtt” på egne bein og trenger neppe hjelp (til forhåpentligvis å grave sin egen grav).
 • De/dem/hen bak siden framstår som dårlige kristne forbilder og idealer (idoler) for oss andre (troende, ikke-troende og eventuelle søkende).
 • Virkemidlene som benyttes er alt annet enn fine, hvor det blant annet benyttes stygge personangrep og hets – muligens inspirert av Jan Hanvold sin bøllete oppførsel. Jf. det som ellers står beskrevet i dette innlegget.
 • Fotballpøbel-liknende (hooligans) oppførsel. Virker som om de er mer opptatt av å kverulere og slåss enn hovedsaken sin (middel har blitt mål).
 • Langt unna Bibelske prinsipper og et kristent sinnelag det som utvises.
 • Oppførselen og argumentasjonen som utvises i praksis er lite Bibelsk basert (uten eller med lav Bibelsk dekning), og alt dette står i stor kontrast med Bibelens positive nåde- og kjærlighetsbudskap + å vende det andre kinnet til. Ubibelsk sirkus uten like.
 • Det er mer øye for øye enn Bibelens ord om å vende det andre kinnet til.
 • Virksomheten med alle sine ufinheter kan bidra til å gi kristne et ekstra dårlig rykte, noe som igjen kan føre til at enkelte blir skremt bort fra å oppsøke den kristne troen eller til og med avkristning (skuffelsene kan medføre frafall, eventuelt “brente barn“).
 • De / hen som står bak må ha gått glipp av oppdragelse hjemmefra og timene på skolen hvor det ble undervist i etikk, moral, folkeskikk, nestekjærlighet og norsk språk.
 • Et STORT NEI TAKK TIL: “(Vi som) Støtter Visjon Norge – Sammen med støtte til Tv Visjon Norge”!

 

I utgangspunktet skulle dette være en relativt generell artikkel om kristenhatet og hatet blant kristne. Det har i praksis i hovedsak blitt en avhandling mot “Vi som støtter Visjon Norge”-siden og deres blogg. Uansett er virkemidlene som støttegruppa bruker også svært vanlige å bruke i andre sammenhenger.

Virkemidler som ofte benyttes mot meningsmotstandere, hvor støttegruppen til Visjon Norge har blitt brukt som mal for argumentasjonen:

 • Latterliggjøring og fordømmelse.
 • Nestekjærligheten har blitt erstattet med fiendtlighet, mistro og dømming.
 • Totalt ignorere motstanderen (tie i hel), eventuelt blokkere (sensurere) vedkommende fra å kommentere.
 • Svært hårsåre støttespillere som ikke tåler kritikk og uenighet. Blokkerer kritikere og konstruktive spørsmålsstillere for den minste bagatell.
 • Kommer med masse usaklige kommentarer og ‘god dag mann økseskaft’-svar.
 • Svarer aldri skikkelig på kritikk. Kommer ofte med tåpelige motspørsmål. Som igjen ikke kan bli besvart offentlig av kritikeren pga. punktet ovenfor samt punktet nedenfor.
 • De slipper egentlig ikke til kritikk. Hvis spørsmålene blir for “intrikate” sletter de hele kommentaren eller spørsmålet, eventuelt med etterfølgende blokkering.
 • Bare dette å kalle kritikere for motstandere er ganske dømmende, stemplende og båsplasserende.
 • Skinndemokrati: Man kan få inntrykk av at støttegruppa innimellom inviterer til åpen dialog og meningsytringer, hvor de i neste omgang sensurerer, sperrer, blokkerer, ignorerer og slett kommentarer og tilganger over en lav sko.
 • Negative og dømmende overfor alle som tenker og mener noe litt annerledes enn dem selv.
 • Diverse uttalelser lang over streken understreker hvor utrolig useriøs gruppa er. De skyter seg selv i foten og bekrefter sitt eget idioti med sin oppførsel.
 • Usunne og stygge personangrep, samt personkarakteristikker. Mobbing og uthenging av meningsmotstandere som kommer med berettiget kritikk og/eller spørsmålsstillinger.
 • De “påberoper seg eneretten” til å kunne fare med hets og hat, men stakkars den som prøver å gjøre det samme mot dem.
 • Langt fremskredet arroganse benyttes i en del tilfeller.
 • Går ofte direkte på person i stedet for sak.
 • Uttalelser rettet mot navngitte personer av injurierende eller ærekrenkende karakter. “Forfølger” gjerne vedkommende i en lengre periode.
 • Beskylder andre (kritikere) for å komme med injurierende og trakasserende innlegg, men gjør akkurat det samme selv.
 • Sår tvil om vedkommende motdebattant sine motiver og kunnskapsnivå.
 • Forsøk på svekking og sverting av motstandernes omdømme.
 • Forsøk på karakterdrap.
 • Forutinntatt og ikke villig til å høre på motargumenter. Absolutt ikke lydhøre for motargumenter.
 • Hører ikke på andre enn sin egen stemme og sine egne meninger. Bor inni en gullfiskbolle av et ekkokammer eller boble.
 • Ilegge motstanderen motiver og holdninger som vedkommende ikke (nødvendigvis) har.
 • Sprer faktafeil, usannheter og løgnerlyver og bløffer – om andre personer, eventuelt om saker.
 • Bruker så gjerne skitne triks, og å fare med usannheter og forvridde sannheter er de “flinke” med.
 • Angrepene som innimellom kommer fra støttespillerne rundt TV Visjon Norge-miljøet er til tider meget ufine, med en ordbruk som er skremmende stygg.
 • Usannheter er dagligdags, og er så å si malen / det normale. Hva med å fortelle sannheten i stedet for å fare med diverse usannheter?
 • Bruk av overdrivelser.
 • Dømmende oppførsel og holdning overfor andre. Kan gjerne dømme andre til død og pine mens vedkommende selv har alle de korrekte svarene. Litt av en gjeng med fariseere!
 • “Overdommerne” dømmer og plasserer folk på direkten i himmel eller helvete (fortapelsen).
 • Trusler om helvetet “fungerer” alltid. Alle må jo forstå at det er en himmel å vinne og et helvete / fortapelse å unngå / unnfly.
 • Framsetter “gladelig” litt hat, hån, hets og trusler mot medkristne (+ mot ikke-troende) som har et litt annet syn på ting & tang.
 • Kritikk forbudt for kristne: Kan ikke “ekte Guds barn” komme med noen som helst kritikk, uten at det blir galt for overdommerne?
 • Tullete kverulering. Beskylder ofte kritikere og andre for å kverulere, men hva er det de selv driver med da?
 • Noen personer blir utpekt som hatobjekter, og de blir helst utsatt for det som kan kalles for trakassering.
 • Med fare for å forenkle og generalisere bittelitt om støttegruppa: I hovedsak er det kun useriøst tull, tøys, vas og vås som kommer fra den kanten.
 • Ubegrunnet svada og mangelfull / dårlig argumentasjon presenteres.
 • Hersketeknikker (herseteknikker, og annet maktmisbruk / maktspråk).
 • Netthets, sjikane, bitterhet og hatefulle ytringer + trolling + “stalking” florerer, hvor det rettes fokus mot person og ikke sak samt alle slags tåpelige avsporinger.
 • Enkelte av “visjonens” støttespillere er enkelt og greit useriøse nett-troll, kranglefanter og kverulanter, og de er i liten grad preget av nestekjærlighet og ønsker om å vinne andre for Jesus og ordet.
 • Med sin useriøse oppførsel gjør de sin egen troverdighet lav.
 • Kaster seg fort i skyttergravene.
 • Kraftig og dømmende språk.
 • Om Levi Fragell, hvor sitatet sier det meste om nivået på “støttetrollenes” kommunikasjon: “Den gamle grinebiteren som er på full fart til helvete“.
 • Useriøse og krenkende kommentarer og innlegg er standarden.
 • Redelighet og saklighet er mangelvare.
 • Til tider bruk av ironi og sarkasme – eller mer presist: MISBRUK av ironi og sarkasme.
 • De prøver med sin kommunikasjonsform å trykke ned andre og bringe dem til taushet.
 • Generelt dårlig, lavmåls og primitiv kommunikasjon, og kommunikasjonssituasjon med masse støy, jf. kommunikasjonsmodellen.
 • Motstand kalles ofte for forfølgelse, og det er også ganske vanlig at man blir beskyldt for å angripe Gud og kristentroen.
 • En del “hjernevaskede kristne” liker ikke og aksepterer ikke motstand.
 • Enkelte mener det er helt uakseptabelt med negativ kritikk og holdninger rettet mot en Guds mann som Jan Hanvold.
 • Det hevdes at det er forfølgelse og hat mot “Bibeltro” (bokstavtro) kristne. (Men sitt eget hat ser de ikke!)
 • Det hevdes at tros- og religionsfriheten er truet, og at heksejakten på “gode kristne” og “salvede forkynnere” er i full gang.
 • Bibeltroskapen som de selv står for er ikke imponerende eller overbevisende.
 • Offerrollen (martyrrollen) inntas titt og ofte.
 • Det er sannelig ikke lett å være varslere i slike miljøer. Man blir ofte dømt nord og ned og utsatt for utfrysning.
 • Man når ikke inn med sunn fornuft og saklig argumentasjon. Støttespillerne til f. eks. TV Visjon Norge lar seg ikke overbevise om at noe er galt fatt.
 • Kristne i harnisk modus er det ikke bare-bare å komme ut for.
 • Rasistiske kristne: En dose med rasisme, rasister og fremmedhat er ikke unormalt. De vil ofte ikke ta imot og hjelpe flere flyktninger her i Norge.
 • Alt annet enn god oppførsel og folkeskikk framvises, og muligens også både dårlig dømmekraft, manglende etikk og dårlig moral.
 • Folkeskikk, respekt og ydmykhet overfor andre finnes det lite av.
 • Hat og hets skjer både anonymt og også fra godt voksne ondsinnede personer som framstår med fullt navn.
 • Den enkelte kritiker stemples f. eks. som bitter, ondsinnet, svak, dømmende, dum, løgner, syk, misunnelig, drevet av Janteloven, helt på viddene m. m.
 • De beskylder enkelte for å være dumme eller for å ha lite inni sitt hode (mindre begavede mennesker, mindre begavet person).
 • Den “visjonære” støttegruppa kan slenge ut ting slik som dette til oss kritikere: “Hva er det som har skadet deg?”, “Helt på vidda!” og “Klarer du å puste?”.
 • Kritikere stemples som barnslige fiender eller frafalne som farer med hån, spott og hakking, og som vil bli straffet / dømt (Guds straffedom!).
 • Misbruk av virkemiddelet bønn (sier de skal be for sine meningsmotstandere for å få dem på bedre tanker).
 • Beleilig med litt “hukommelsestap” (husker ikke!) og benektelser innimellom.
 • Berettiget kritikk aksepteres ikke, da sannheten er alt for tung å svelge, fordøye og ta innover seg.
 • Rart at en del kristne er ekstremt nasjonalistiske overfor Norge og det norske. Samtidig vil de tre kristendommen og kristne verdieren religion med opprinnelse i Midt-Østen – ned over hodet på alt og alle.
 • Elite / elitisme og politisk korrekte nordmenn latterliggjøres, og den politiske venstresiden tillegges gjerne ideer og motiver som ikke er reelle. Sosialdemokrater eller personer som stemmer rød-grønt er ikke automatisk kommuniser eller rendyrkede sosialister. Det er ikke mer kristelig å stemme konservativt!

Og momentlista fortsetter, hvor ikke alle argumenter er like aktuelle i absolutt alle situasjoner:

 • Anonyme feiginger: Gjemmer seg i enkelte tilfeller bak anonymitet (anonyme profiler) og kjører på med edder og galle.
 • De kan finne på å kalle andre for feige, men selv skjuler de sin identitet. Støttegruppa har kalt meg personlig for feig, da jeg ikke gidder å være med på deres noter eller stå til regnskap for dem.
 • Språklige virkemidler slik som ironi og sarkasme + latterliggjøring kan bli benyttet.
 • I en del tilfeller dårlig språk.
 • De – “visjonæres” støttegruppe – kunne nok ha trengt både språkkurs, skrivekurs og rettskrivingskurs, og når man først var i gang kunne et nyansekurs også ha vært tingen. En ganske så særegen skrivestil benyttes, både når det gjelder syntaks, grammatikk, tegnsetting, mangelfull rettskrivning og argumentasjonsrekker.
 • Meningsløse tilleggsspørsmål framsettes, og ønsker om presiseringer og forklaringer i det vide og det brede. Alt misforstås og hales ut i tid, utmattelsesteknikker i bruk.
 • At noen kritiserer tvilsom kristen aktivitet (konstruktiv kritikk) er ikke det samme som å “hate kristne” eller å drive med “forfølgelse av kristne“.
 • Kritikere beskyldes for manglende Bibeltroskap og åndelighet.
 • Motstanderne kan bli beskyldt for å være tilbakestående og/eller galne.
 • Å bruke kortet “falske nyheter” (fake news) eller å beskylde andre for å tilhøre “eliten“, “de politisk korrekte“, “venstresiden” / “venstrevridde” / “venstrekommunister” / “sosialister” eller “hylekoret” fungerer tilnærmet alltid.
 • Vi kritikere er visstnok alle sammen frafalne aktivister, anti-kristne, antikristne tullinger, kristendomsforfølgere, stalinister og venstrekommunister.
 • Norge avkristnes hevdes det, og de “superkristne” tar ikke sin del av ansvaret for at dette eventuelt skjer.
 • Stor redsel for ytterligere avkristning og sekularisering, hvor alle midler vil benyttes (inkludert lovverk) for å bekjempe dette.
 • Folk skal mer eller mindre TVINGES til å følge kristne verdier og leveregler (Kristendommens utgave av Sharia-lovgivning?).
 • Skarpe skillelinjer mellom “oss på innsiden” og “dem på utsiden” av det kristne fellesskapet (“det gode selskap”).
 • Israel: Nåde dem som sier noe stygt om dette lander, da er “helvete på jord løs”.
 • Menneskeskapte/menneskelagde regler og bud – gjerne uskrevne – som ikke må brytes, da brudd medfører fare for å bli frosset ut av det gode selskap.
 • De som har avvikende meninger kan bli beskyldt for å være besatt av det onde, djevelens tjener, satans sendebud, satans tjenere eller løgner. Betimelig og berettiget kritikk / spørsmål kalles gjerne for “angrep” (på de rettroende) eller for hat / hets. (Overreagerer!)
 • Enkelte kan oppleve å bli beskyldt for å være drevet av djevelen (Guds barn kontra barn av mørket som kritiserer).
 • Det hevdes om kritikerne: Stakkars mennesker som kritiserer, de kommer med skammelige uttalelser, budskapet som framføres er ærekrenkede, det er misunnelse som driver kritikerne, de er drevet av forbannelser osv. Snakk om å se andres feil uten å se hva de selv driver med….
 • Beskylder andre for å være besatt / besatte, og det snakkes om aggresjon mot navnet Jesus.
 • Litt berettiget kritikk og spørsmål fører for til at det snakkes om at vi lever i de siste tider eller dager, hvor kjennetegn visstnok skal være ting slik som forfølgelse, vranglære (feil lære), avkristning og frafall. Snakk om selvoppfyllende profetier og å se det man vil se.
 • Sykdommer og handikap – og da spesielt psykiske lidelser/diagnoser – er det enkelte som er fullt villige til å bruke for alt det er verdt i diskusjoner. Dem som ikke er helt med sine “fulle fem” kan man jo ikke høre på eller tillegge meningers vekt / verdi.
 • Stigmatisering, fordommer og stygg kritikk av psykiske problemer, psykotiske pasienter, psykiatriske og psykisk (tidligere) syke personer. Visstnok ønskelig at slike ikke får delta i det offentlige ordskiftet.
 • Likeså kan både utseende (ikke minst vekt) og kjønn brukes mot en person. Alt gjøres for å psyke ut meningsmotstanderen.
 • Enkelte kan hevde i opphetede diskusjoner at man stjeler fra “Gud” ved å ikke gi tienden til et konkret prosjekt.
 • Kritikerne kan bli møtt med ord om at man må vende om, bli født på nytt, bli bedt for frelse, bøye kne for og ta imot Jesus – selv om man gjerne er en troende i utgangspunktet. Mantraet er altså å oppfordre til at man skal bli bedt for, for så å omvende seg, noe som visstnok skal lukke kjeften til skeptikere og kritikere.
 • Kritikerne må visstnok stå til ansvar framfor Jesus og bøye kne for den regjerende frelser og Gud.
 • Ved å innta “feil standpunkt” i en sak kan man bli beskyldt for å motarbeide Gud, synde og for å gå glipp av velsignelser.
 • Enkelte mister totalt besinnelsen og folkeskikken i diskusjonens hete.
 • Ikke alltid man har respekt for lover og regelverk rundt åndsverk og copyright. Bilder etc. blir manipulert og misbrukt.
 • Dårlige idoler, forbilder eller idealer for andre. Virker ikke fristende for andre å bli med på den smale veien som kamphanene presenterer.
 • En hatreligion presenteres, hvor det er totalt mangel på empati og ikke rom for nestekjærlighet og/eller medmenneskelighet.
 • Støttegruppen til TV Visjon Norge og andre sympatisører av TV-kanalen – inkludert kristenledere som velvillig støtter opp om kanalen som gjester i studio m. m. – framstår som nyttige idioter for sirkuset. De bidrar til å legitimere den usunne trosformidlingen.
 • Kritikerne tilhører den venstrekommunistiske siden, som består av feige venstreaktivister.
 • Livredde for muslimer.
 • Ekstremt nedlatende og negativt menneskesyn (lavt menneskeverd) mot personer med en annen tro (muslimer, humanister osv.) eller med andre meninger.
 • De hevder det er et skremmende hat mot all kristendom, og alle muligheter til å hakke på kristenledere blir benyttet (er gjennomgangsmelodien). Sitt eget hat ser de ikke og sier ingenting om.
 • Beskylder motstanderne for å bruke ukvemsord, men hva er det de selv gjør da? (Snakk om å kaste stein i glasshus!)
 • Støttegruppa beskylder oktober 2019 “Stans pengepredikantene!“-gruppa for å fare med og bedrive hat, mobbing og personsjikanering. “Stans pengepredikantene” er i deres øyne en ren mobbe- og hetsgruppe. Snakk om å snu ting på hodet, og det kan absolutt diskuteres rundt hvem som er “flinkeste” til å slenge med leppa.
 • Støttegruppa er og blir et ekkokammer og en arena for ensidige anonyme støtteerklæringer til alt “visjonen” gjør. All form for dialog er uønsket, og deres Facebook-side er stengt for kommentering. Kommentarer som blir lagt inn i bloggen blir slettet og sensurert.
 • Vanskelig å komme med motsvar / tilsvar, da de sperrer og sensurerer slikt.
 • Vi kritikere – eller fanatikere og/eller aktivisterskjelver visstnok i buksene og gjør oss til latter gjennom banale skifter, hevdes det ifølge de “visjonæres” støttegruppe.
 • Kritikerne later ifølge støttegjengen til å ha engasjement for utsatte (“svake”) personer / grupper, men gjør ingenting for å hjelpe disse.
 • Skeptikere blir beskyldt for å være (late) personer som ikke er i “ærlig” arbeid (trygdemottakere, NAV-ere etc.).
 • Hatet mot “oss kristne” øker hevdes det. Snakk om å ta monopol på troen og dømme andre. Også blant kritikerne er det “gode kristne”. Det er ikke støttegruppa sin oppgave å fradømme andre troen.
 • Enkeltes forsøk på å ta patent, enerett eller monopol på (den eneste) sannheten ødelegger for trosbredden.
 • Vi kritikere har det visstnok travelt med å slikke hverandre opp etter ryggen (og det som verre er).
 • Prøver man å skremme eventuelle kritikere til taushet?
 • Beskylder andre for å leve i en boble, mens det i høyeste grad er dem som lever i dette.
 • Støttegruppa oppfører seg som sinte og hissige veps – eller sprekkeferdige lemen – som har blitt provosert over noe.
 • Man burde kunne forvente at “gjenfødte kristne” hadde et høyere intellektuelt nivå og et høyere dialognivå. Den såkalte “frelsen i Jesus” har tydeligvis ikke forandret noe som helst i livene til støtte-kommentatorene. Mistenker at personen eller personene bak knapt har bestått grunnskole.
 • Det snakkes om og skyldes på åndskamp, men av og til er det kun snakk om helt alminnelig berettiget kritikk uten at djevelske makter ligger bak.
 • Man ser mye bruk av: Grove angrep, ukjærlige kommentarer, nedsettende språk, støtende kommentarer, kommunikasjon på lavnivå osv.
 • Uekte kristne verdier presenteres. Dette at støttegjengen bærer fram og kjemper for kristne verdier er i hvert fall bare løgn.
 • Det virker som om de drives av et intenst hat og lysten til å dømme alle som ikke tenker likt dem selv. Positiv misjonering, evangelisering, nåde- og frelsesbudskap og nøden for dem som har en noe uavklart tro virker ikke til å være i hovedfokus.
 • Visjon Norge sine “støttekontakter” er muligens mer ødeleggende enn hjelpende for TV-virksomheten.
 • Vi kritikere av “visjonen”beskyldes for å være eller er visstnok ifølge “støttegruppa” gudsfornektere, venstrekommunistiske aktivister, grinebitere og idioter.
 • Ufin hinting rettet mot en bestemt person, hvor det ble uttalt at vedkommende er en “gammel grinebiter som er på full fart til helvete“.
 • Kritikk rettes mot etablerte medier (MSM) slik som NRK, TV 2 og den kristne dagsavisen Vårt Land. Vårt Land er visstnok ikke en kristen avis lenger, og NRK formidler bare usannheter og “dritt”. Alternative (smale) ekkokommer-medier og nisjemedier (f. eks. Norge IDAG) er visstnok redningen for å få “sannheten” på bordet.
 • Det er altså liten eller ingen tiltro til reelle (og nesten-objektive) nyheter fra etablerte medier. Etablerte medier kan man altså ikke stole på, mens “redningen” er alternative medier. Hjelpes meg for et forvridd syn!
 • De kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land er visstnok “frafalne” (+ falske nyheter?) i enkeltes øyne. Snakk om dømmende og bastant holdning. Støttegruppa skriver blant annet: “Den tidligere kristne avisen Vårt Land…”
 • Ofte får kirka (Den norske kirke) – i deres verdensbilde frafallskirken – og kirkefolk gjennomgå. Typisk at de kaller kirkefolk og andre med litt annet syn på ting – personer som ikke har svart-hvitt syn – for frafalne fra den “rette” tro og lære.
 • Folkekirken igjen: Beskylder gjerne kirken for å ha avskaffet helvetet / fortapelsen og frelsen / himmelen, samtidig med en skråsikkerhet om at dette å tillate homofile ekteskap er syndig og at abort er barnedrap. Barnedåp utsettes vel også for kritikk innimellom, da voksendåp (troens dåp) visstnok er tingen.
 • Støttegruppa beskylder andre (medier og enkeltpersoner) for å komme med drittpakker mot visjonen. Imidlertid er de totalt forblindet for at det de selv ofte driver med er å servere drittpakker mot oss kritikere. Masse drittpakker blir kastet og “servert” fra dem.
 • Folket i støttegruppa til Visjon Norge kan ikke være vel bevarte, som enkelte eldre ville ha uttrykt det. Enkelt og greit: 100 % drittsekker.
 • De driver med ufint spill, hvor de opptrer som noen store drittsekker. Motbydelige greier hele opplegget med denne her støttegruppa.
 • Noen barmhjertige samaritaner mot meningsmotstander er de ikke!
 • Ekte kristne som er født på nytt må visstnok velsigne og støtte TV-kanalen TV Visjon Norge. Religiøse personer – som kaller seg kristne uten å ha livet i Kristus (teoretikere) – forbanner Hanvold og visjonen.
 • Det snakkes om advokater og behov for å anmelde angrep.
 • Til tider må Visjon Norge sin støttegruppe fungere som en hemsko for selve TV Visjon Norge. De de driver med er til tider dårlig PR / reklame for selve TV-kanalen, og det de fronter gir ikke noen god støtte og hjelp til “visjonen”.
 • Ting tyder på at støttegruppa / støttesiden ikke har støtte og velsignelse i ryggen fra “kongen selv” (Jan Hanvold).
 • Selv skal de ha lov til å drive med stygg kritikk, hets og hat, men hvis vi på den andre siden gjør det samme blir dømt og påtalt på det sterkeste.
 • Det de driver med er ofte projisering av egen svakhet over på andre, med forsøk på å vekke falsk skyldfølelse hos dem andre.
 • Støttegruppa på sin side lyver også, gjennom uttalelser slik som “Vi har aldri hetset eller mobbet….”.
 • Opererer som “muldvarper” på nettet. Følger med på hva som skrives rundt forbi på diverse Facebook-grupper/sider MOT Visjon Norge.
 • I min artikkel Sekt og sekterisme – Norge og utlandet” er det diverse eksempler på sekter og klikker som også framstår som ganske så hatefulle overfor dem som ikke deler deres fortolkning, syn og tro.
 • Det er slettes ikke uvanlig med et gammeldags familiesyn (hvor bioteknologi og vitenskap er fy-fy), hvor de ser ned på oss som mener noe annet.
 • Negativt syn på akademisk utdannelse er ikke helt uvanlig.
 • Ekstrem-karismatikk er visstnok den eneste rette troen i deres øyne.
 • Generelt sett har de fasiten på hva den eneste rette troen består i / av.
 • Lite kjennskap til bjelke- og flis-versene i Bibelen.
 • Arnulf Øverland sine kloke ord kan med fordel dras inn her: “Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.” Kristen snillisme er det ingen grunn til å utvise mot “parasitter” som misbruker Guds navn til egen vinning. Jesus konfronterte urett fra blant annet fariseerne, og likeså bør vi gjøre mot de “visjonære” som misbruker Bibelen, Guds navn og troen. Misbruk av troen bør ikke bare ties eller ignoreres i hel.
 • Alt i alt: Det må være lov og rom for å tenke selv + framsette kritiske spørsmål!
 • Berettiget religionskritikk og kritikk av usunn religionsutøvelse er fullt lovlig i kongeriket Norge.
 • Inkluderende og tolerant gjeng, nei det er de ikke! Tilgivelse og samvittighet, hva er nå det?
 • Tydeligvis en total mangel på brann / nød for de ufrelste, og en totalt fraværende evnen til å utvise medmenneskelighet og nestekjærlighet overfor andre troende.
 • Voksen, raus og kristelig oppførsel kan man se langt etter!
 • Jan-Aage Torp støtter visstnok opp om “Vi som støtter Visjon Norge”:

Jan-Aage Torp sympatisør med “Vi som støtter Visjon Norge”.

 

Støttetrolla farer i hvert fall rundt med mye hat og hets, så det er ganske dobbeltmoralsk av ham “å være på lag” med dem.

I sin blogg har de pr. september 2020 en underside som lyder tittelen: “Mer kommer…….(drittpakker fra nettet)“, med forklaringen “Her kan du lese om hvordan vi kristne som støtter Visjon Norge omtales”. Jo takk, i like måte! Sannelig ikke bedre andre veien, med all hat, hets, uthengning og dritkasting som kommer fra støttesida overfor oss som kommer med berettiget kritikk mot Visjon Norge. 

 

Kritikk er fullt lovlig!

“Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.” (1. Johannes 4, 1)

Det er helt naturlig å stille kritiske spørsmål. Til og med i Bibelen blir man oppfordret til å prøve åndene og forkynnelsen.

Ofte når kritikk framsettes er det ikke snakk om forfølgelse, hat, hets, personangrep, trosangrep eller angrep på Gud. Det må være fullt lovlig å komme med saklig, konstruktiv og godt begrunnet kritikk samt å stille fornuftige kritiske spørsmål. Berettiget kritikk er ikke det samme som hatytringer.

Nei, det er ikke forfølgelse av Gud, de kristne og kristentroen jeg og andre kritikere driver med. Det er kritikk av enkeltpersoners kyniske og manipulerende utnyttelse av troen til å lure andre på galne veier. Enkelte forkynnere og lederpersonligheter går langt utenfor Bibelens grenser for å få gjennomført sin personlige agenda med hjelp fra forblindede støttespillere.

Berettiget kritikk og kritiske spørsmål med substans er alltid et gode for å få til endringer og forbedringer. Usunn, skadelig og forførende teologi bør stoppes. Predikantene og forkynnerne er ikke Gud eller Jesus sine personlige stedfortredere med immunitet og vern mot all kritikk.

Det jeg reagerer på er når man ender opp med ufin kommunikasjon preget av hat, usannheter og ikke-relevante personangrep. Kjærligheten og nestekjærligheten samt nøden for å nå nye med evangeliet bør prege oss kristne i vår kommunikasjon.

Utspill i støttegruppa i forbindelse med at det har blitt levert inn en anmeldelse på det som skjedde i TV-sending 16. mai 2019 på TV Visjon Norge (forkynneren Rich Vera, oppfordring til demonutdrivelser på barn):

 • Kven er det som driver på med dette ?? Skjønner de ikkje at vi vil ha og trenger både Visjon Norge og Kanal 10 ?? Legg ut bilder av dem som driver på med dette og namn, for eg regner med at de vet sjølv kva de driver med, og da bør de kunne tåle motstand. ☹

Snakk om! Tydeligvis ikke greit med berettiget kritikk hos enkelte av støttespillerne.

 

Jeg går rett videre til en ny boks som nesten omhandler det samme:

MANGE kristne og kristenledere MÅ lære seg dette, før man kan ta dem seriøst:

Berettiget, saklig og konstruktiv kritikk ≠ Hets, hat og forfølgelse.

≠ Er ikke lik; ulik

 

Den uoffisielle støttesiden til TV Visjon Norge, ja. Selv sier Visjon Norge støttegruppa følgende om sin side:

 • “Siden har som formål å samle de som støtter arbeidet til Visjon Norge. Vi som vil ha et kristent alternativ til det den norske kirke predikerer.”

Legitime og greie mål i seg selv dette her, hvis de bare hadde spart seg for all drittslengingen, hetsen, personangrepene og hatet mot dem som ikke støtter deres mål. Med utvist oppførsel vil det neppe være mulig (heldigvis) for siden å samle så veldig mange støttespillere. Jeg vil absolutt anta at mange sympatisører av TV Visjon Norge også vil ta avstand fra metodene og virkemidlene som støttegruppa / støttesiden benytter seg av. Noen personer som har blitt faste “hat-ofte” for støttegruppa og som får “gjennomgå” verbalt: Sigmund V. Ådnøy, Öyvind Glömmi, Levi Fragell, Oddbjørn Johannessen, Marit Jernberg Rossland, Laila Huse Thorsen, Edvart Kristian Askjem med flere.

Det kan se ut for at de har et spesielt “behov for å ta” Sigmund Voll Ådnøy (“lagt sin elsk på ham”). F. eks. gjennom slike innlegg: “Det er ikke mobbing å stille spørsmål til Sigmund Voll Ådnøy“. De prøver i full offentlighet å blottlegge mannens (eventuelle) psykiske / psykiatriske forhistorie (tvangsinnlegging, ja/nei). Hvorfor i all verden skal han eller andre stå til regnskap for disse nett-trollene? Hva i all verden skal de med slike helseopplysninger? Og hvorfor skal all offentlighet delta i deres ufine drittkasting? Hva med personvernet rundt slike opplysninger? Det viktigste er og blir den saklige argumentasjonen her og nå, og ikke personers eventuelle forhistorie eller problemer. Sak er mye viktigere enn person.

Det kommer masse hat, edder og galle fra “støttegjengen” i form av udokumenterte påstander, og som det er god grunn til å ta sterk avstand fra. De kjører på med sine ubegrunnede angrep hvor de skyter i alle retninger overfor legitim kritikk og kritikere. Slike som blindt støtter TV Visjon Norge eller andre tilsvarende tiltak ser nok på oss kritikere som noen skikkelige bråkmakere, mens jeg selv har lyst til å kalle støttespillerne for nisser eller troll. Om støttetrollene sprekker i sollyset / rampelyset som andre troll vites ikke helt sikkert pr. nå.

De har en måte å kommunisere på og en måte å takle kritikk på som minner veldig mye om slik deres store forbilde gjør det, dvs. slik Mr. Hanefar (Hanvold) gjør det. Kommentarer blir sensurert, spor blir slettet, spørsmål blir ikke besvart, de stempler og latterliggjør meningsmotstanderne osv.

Greit nok å ikke “like” Den norske kirke (DNK), men det er da milevis mellom dette å ikke støtte kirka kontra i stedet støtte TV Visjon Norge blindt. Visjon Norge er ekstrem-karismatikk på sitt verste, og er langt unna den “gylne middelvei” (som riktignok ikke er et Bibelsk prinsipp da). Ellers finnes det også mange gode kristne innenfor kirkas rekker.

Selvinnsikten til “støttetrollene” er i hvert fall helt fraværende:

Støttervisjonnorge: Påstår at de ikke driver med mobbing, hets og trusler. (Dårlig rettskrivning og norsk som vanlig!)

 

De driver ikke med mobbing, hets og trusler hevdes det. Ha, ha. Den var god! Videre er de visstnok såre fornøyde med sin egen virksomhet.

Man bør vel kalle en spade for en spade: “Vi som støtter Visjon Norge”-siden / gruppa er i praksis en ensporet arena i organiserte former for mobbing, uthenging, personforfølgelse, hets og hat mot Visjon Norge-skeptikere.

 

Kommunikasjonen til støttegruppa bærer preg av dårlig språk, noen skrivefeil, dårlig grammatikk og en umoden argumentasjon. Det må nesten være en eller flere “unge jyplinger” (barn eller ungdommer) som står bak. (Hvis godt voksne blir jeg meget overrasket over useriøsiteten og mangel på modenhet de utviser.) Litt av noen støttetroll!

Det har visstnok foregått en form for “forhandlinger” om “sivilisert oppførsel” mellom støttegruppa / støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge” og gruppa “Stans pengepredikantene! høsten 2019. Selvsagt havarerte disse diskusjonene, så man kan nok også i fortsettelsen forvente mange stygge og usiviliserte angrep fra støttegruppa. Et mer passende navn på gruppa / siden er: “Vi som hetser på vegne av TV Visjon Norge“.

Oppførselen til støttegruppa og ikke minst til ledelsen i TV Visjon Norge kan bidra til å ødelegge kristendommens (forhåpentligvis) gode renommé og rykte. Faktisk kan aktiviteter i “Guds navn” fra disse kanter (manipulering, misbruk av Bibelen, falske lovnader osv.) bidra til ytterligere avkristning av landet vårt. Verdiene som presenteres er heller ikke særlig kristne.

En av deres “mange” Facebook-sider – Støttegruppavisjonnorge (@stottegruppavisjonnorge) – har pr. 03.05.2020 en meget ironiske logo. Det står så fint: “Elsk din neste som deg selv.” Kjempebra ideal og fint vers fra Bibelen, men det blir jo ganske så malplassert hos dem da. De har i liten grad vist kjærlighet og medmenneskelighet mot andre.

Støttegruppavisjonnorge-logoen pr. 03.05.2020: Elske din neste som deg selv. Ironisk slagord for en slik hat- og hets-side.

 

Noen utvalgte irritasjonsmomenter med støttegruppa

Den “visjonære” støttegruppa har flere ganger tatt alle oss kritikere under en kam. Vi blir stemplet som frafalne aktivister, anti-kristne og venstrekommunister. Denne generaliserende kategoriseringen er helt hinsides. Enkelte stygge personangrep og personkarakteristikker har også funnet sted.

Det er heller ikke helt greit at sitater klippes, kopieres og limes inn fra diverse motstandsgrupper mot “visjonen” for så å gjengis helt ute av sin sammenheng / kontekst i deres “visjonære” støtteblogg.

Alt gjøres for at vi kritikere skal tas og stilles opp til “spott og spe”. Mye av det som havner inn i deres blogg er innenfor og vel så det, og en del av det “tvilsomme” som havner der blir jo også moderert bort fra sitt opprinnelige publiseringssted.

Hvorfor skal vi “stå til regnskap” for den anonyme støttegruppa eller støttesiden? Hvorfor skal vi det hele tatt forholde oss til og å stå på pinner for å tekkes de anonyme nett-trollene som utgjør støttegruppa?

 

Hvis jeg hadde vært ateist, ikke-troende eller motstander mot kristendommen hadde jeg vel nesten lovprist og applaudert innsatsen til støttegruppa med venner. De ødelegger mer enn de gjør godt for kristendommens renommé og utbredelse, de skremmer mennesker bort fra kristendommen i stedet for å samle.

Kritikere – slike som meg – blir fort stemplet som farlige aktivister som vil ha TV-kanalen i svart og som vil “forfølge” støttespillerne. Dette blir selvsagt alt for generaliserende, da det også blant kritikerne finnes brennende kristne. Det er til og med kritikere som ønsker at kanalen skal få lov til å bestå med en litt annen profil og annen ledelse bak “rattet” enn i dag.

Ja takk til konstruktive diskusjoner og berettiget kritikk samt fornuftige spørsmålstillinger. Nei takk til ekte forfølgelse, hat, hets og/eller personangrep. Ekstreme og hatefulle innlegg, holdninger og ytringer som legitimeres med kristentro kan bidra til å trekke hele troen ned i søla. En slik måte å argumentere på er lite moralsk og tjener ikke troens sak. Begge sider kan nok med fordel drive med litt mer selvsensur.

Av og til lurer jeg enkelt og greit på om den / de som står bak støttegruppa virkelig tror på sitt eget budskap? Vi har fotballpøbel (hooligans) som bruker fotballen / fotballkampene som unnskyldning for å sloss, og oppførselen til støttegruppa er ikke så all verdens forskjellig fra dette. Man kan få inntrykk av at “Vi som støtter Visjon Norge”-hovedpersonen(e) er minst så mye opptatt av en “god” kamp og en arena for å bedrive kverulering, som å virkelig forsvare og å støtte TV Visjon Norge (og i neste omgang Gudstroen).

Selv er jeg en troende kristen, men det er særdeles viktig for meg å få understreket at jeg ikke deler troen med / til “støttetrollene”. Jeg tror ikke på deres lugubre Gud som lar dem verbalt herse og herje på slik som de gjør. Oppførselen er på alle måter svært lite “kristelige”.

Hanvold-diggere som har mannen som et stort og perfekt ideal og forbilde for sine kristenliv er det enkelt og greit vanskelig å forstå seg på for oss på utsiden. Det er alt for mye som “skurrer” med store avvik mellom liv og lære hos den store “profeten”.

Kritikken mot TV Visjon Norge

Med stor fare for gjentakelser gjengir jeg noen ankepunkter og kritikk mot virksomheten til TV Visjon Norge, Jan Hanvold og støttespillerne / støttegruppa til “visjonen”. Lista er som følger:

 • Støttespillerne er forblindet og manipulert av ledelsen (Hanvold & Co.), hvor ledelsen viser sviktende moral og muligens til dels alvorlige sykdomstegn / alvorlige personlighetsforstyrrelser.
 • Det manipuleres og bedrives åndelig voldtekt og overgrep. Liten grad av samvittighet ser ut til å eksistere. Kynisk virksomhet så det holder.
 • Pengeutpressing av sårbare, naive, godtroende, gamle, syke, redde, enslige, pensjonister, trygdede og ensomme mennesker finner sted.
 • Bedrives det bevisst løgn, svindel og trusler for å frarøve folk penger?
 • Grådigheten til ledelsen dyrkes og får råde.
 • Ledelsen lever ut sine kostbare drømmer og visjoner (indremisjons-TV og TV-predikant-liv), og andre (les: støttespillerne) må betale regningen for aktiviteten.
 • Å kalle enkelte personer i virksomheten for pengepredikanter (f. eks. Jan Hanvold) er en god beskrivelse.
 • Velsignelse, helse, helbredelse, frelse, lykke og velstand mot betaling er tvilsomme teologi – så for å høste dratt til sitt ytterpunkt.
 • Trusler (direkte og indirekte) om og redsel for dom, fortapelse og tap av velsignelse og helbredelse for dem som ikke villig støtter opp.
 • Skadelig virksomhet og forkynnelse er normalen.
 • Onde, samvittighetsløse og hatefulle ytringer langt borte fra det kristne budskapet spres blant støttespillerne overfor skeptikere og kritikere.
 • Dårlig oppførsel og dårlige forbilder at såkalte “personlige kristne” kan stå for noe slikt og gå god for virksomheten. Lite som minner om en naturlig kristen oppførsel bestående av nestekjærlighet, vende det andre kinnet til m. m.
 • Falske profetier og profeter får stor plass.
 • Desperate for å forsvare galskapen.
 • Triste personlige tragedier i fotsporene av virksomheten.
 • Kynisk misbruk av kristendommen, tro, Bibel og mennesker, som forledes til å tro på alle løgnene og usannhetene. Til dels vranglære forkynnes. Ekstrem-karismatikk, trosbevegelse-forkynnelse og NAR-liknende forkynnelse vektlegges.
 • Løsrevne Bibelvers og rare / tvilsomme fortolkninger av Bibelen benyttes på det groveste.
 • Lite rom for empati med de svake.
 • Autoritære i sin framferd uten ønsker eller vilje til å høre på andres innspill eller konstruktive kritikk. Kritikere behandles som satans sendebud.
 • All kritikk blir avfeid som hat, angrep, forfølgelse og ubegrunnede anklager og trusler. Responsen er blokkering (sosiale medier), fortielse eller å gå til useriøse motangrep med “drittpakker”.
 • Forkynnelse og teologi som innholdsmessig avviker fra sann kristentro, selv om forkynnelsen er kristendomsinspirert.
 • Det er saken som er det sentrale, og ikke personen eller personangrep. Imidlertid er dette en vanskelig balansegang i denne saken, da person (les: Jan Hanvold) og sak er svært sammenvevd og sammenblandet.
 • Det vi kritikere av TV Visjon Norge gjør gjøres ut fra nestekjærlighet, empati og omtanke for nåværende og framtidige ofre.

 

Støttegruppa går langt i retning av å antyde at det Human-Etisk Forbund (HEF) driver med kan være svindel, og at HEF er en skam for Norge pga. blant annet “et utstrakt arbeid mot den norske kristne kulturarv” samt at de mottar statlig støtte for å “avkristne” landet. Skeptiker og skribenter mot “visjonen” kalles for nyttige idioter for Human Etisk forbund, og skribentene er klekket ut av HEF. Selv er jeg heller ikke noen stor tilhenger av HEF, men jeg synes nå likevel at det arbeidet de driver med er mye mer “stuerent” og ordentlig enn de tvilsomme aktivitetene til enkelte pengetiggende penge- og mirakelpredikanter (les: Hanvold og TV Visjon Norge med flere).

Det oppleves som om at støttegruppa blindt og helt ensidig og ukritisk støtter alt det som kommer fra Visjon Norge og ledelsen der. Det kunne ha vært ønskelig med en noe mer kritisk og reflekterende tilnærming. Enkelte kverulanter er det også blant støttespillerne, da det som til tider bedrives er mer eller mindre ren kverulering over tullball. Det kunne til slutt ha vært ønskelig med en noe mer tilgivende, ydmyk og kjærlig holdning og væremåte overfor kritikere.

Hvis de – støttegruppa – virkelig lever etter og bryr seg om den store boka burde de tenke og fundere litt over følgende Bibelvers:

 • Ef. 4, 29: “La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.”
 • Rom. 12, 17: “Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker.”
 • Matt. 5, 39: “Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”
 • Matt. 7, 1-2: “Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.”
 • Luk. 18, 9-14 der fariseeren så ned på og dømte tolleren. Vers 14: “Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”
 • Se også noen flere vers fra Bibelen senere i dette innlegget.

Deres oppførsel står ikke akkurat i stil med disse versene. Blant annet har de hatt et heftig heftig personangrep mot Öyvind Glömmi som neppe er i samsvar med idealene i den store boka.

Hvis jeg skal prøve å sette meg inn i støttespillernes ståsted kan jeg i en viss grad forstå noe av deres frustrasjon og tankesett:

 • De føler nok at mye av kritikken som framsettes er urettferdig og uberettiget kritikk.
 • De kan skylde noe av sin “bøllete” oppførsel på at de ønsker å forsvare og å beskytte TV Visjon Norge mot kritikk som oppleves som ufortjent.
 • Enkelte kritikere har nok til tider presentert direkte løgner, feilaktigheter og fordreide påstander.
 • Å dele ut diagnoser etc. bør i hovedsak overlates til fagfolk, og ikke til kritikere og/eller støttespillere.
 • Det kan nok hevdes at kritikere utviser lite respekt for det store arbeidet som utføres og drives, som angivelig er bra sett gjennom støttespillernes øyne.
 • Støttespillerne liker nok møteformer, forkynnelse og teologi, og de ser og opplever neppe de negative sidene med forkynnelsen og arbeidet som kritikerne påpeker.
 • Alvorlige trusler (drapstrusler etc.) er selvsagt ikke greit.

Likevel: Støttegruppa sin framferd kan på ingen måte godtas eller støttes.

Mine forsøk på dialog og respons

Innimellom har jeg prøv meg på dialog og respons på det “Vi som støtter Visjon Norge” holder på med. Noen ganger har jeg lagt inn noen små-kommentarer i deres blogg, og andre ganger noen kommentarer på deres Facebook reserveside. Deres hovedside på Facebook er stengt for innlegg og kommentarer fra meg. Reaksjonsmønsteret er ganske så standard: Kommentarer slettes, latterliggjøres, spydigheter framsettes, man blir uthengt som dum i deres blogg eller man får “God dag mann, økseskaft”-svar (nonsens). Å få til noen vettuge – intelligent og meningsfulle – dialog med det eller de anonyme “støtte-trollene” viser seg umulig.

Noen av mine tilbakemeldinger og innspill + sitater er tilgjengelig i denne artikkelen: Nei til TV Visjon Norge – Mine sitater.

 

Stygge personangrep og hets går jeg heller ikke god for, og noen overtramp kan ha funnet sted fra “oss kritikere”. I ren affekt, fortvilelse og overtenning mot det usunne “visjon-sirkuset” (troen og bibelen misbrukes) kan noen upassende ord ha sluppet ut fra enkelte kritikere / skeptikere. Likevel kan vel selv jeg stå inne for ca. 80-90 % av det som skrives på protestsidene og i gruppene, etter at moderering har blitt utført. Jeg synes i hvert fall ikke at støttegruppa har noen grunn til å framstå som helter i lyset med sine glorier, uskyldighet og hvor de angivelig fronter den gode sak. De har sannelig sine svin på skogen gjennom sin argumentasjon og forsvarsmetoder.

Drapstrusler, hat og hets

Kommentarer med utgangspunkt i følgende innlegg:

Det er SELVSAGT IKKE greit med drapstrusler eller andre former for alvorlig hets, hat, mobbing trusler om vold eller trakassering. Når det er sagt ser det ikke akkurat ut for at det skilles noe særlig mellom ulike alvorlighetsgrader i kommentarene / diskusjonene.

Det blir litt “komisk” å lese kommentarene til innlegget. En gjenganger er hersketeknikken bønn, hvor det oppfordres til å be for oss kritikere slik at vi skal komme til sannhets erkjennelse. Angivelig er det den onde – Satan / djevelen – som har forblindet oss og driver oss. Bønn skal bidra til å åpne oss kritikeres forblindede øyne. Saklig og konstruktiv kritikk og diskusjon nok en gang strengt forbudt og uønsket, hvor alle slike forsøk tolkes som den ondes angrep mot de rettroende.

“Hatgrupper på Facebook” (nett) gis skylda for alt. Litt lite konkret og konsist, og jeg tviler på at de har dokumentasjon på at dette stemmer. Av de f. eks. ca. 9.500 medlemmene av gruppa “Stans pengepredikantene!”, de ca. 4.625 medlemmene til siden “Nei til TV Visjon Norge” og “Hanvoldkanalen” sine ca. 940 likere er nok i hovedsak de fleste “harmløse” medlemmer. Et og annet “utskudd” som går for langt finnes nok, men det er ikke noen offisiell eller villet policy i motstandsgruppene / sidene mot “visjonen” å komme med f. eks. drapstrusler.

Jan Hanvold og andre sentrale støttespillere fortjener ikke alvorlige former for hets, hat og trusler. Imidlertid legger de seg noe lagelig til for hugg med sin dømmende oppførsel, pågående framferd, tigging og sitt høyst kontroversielle budskap. Det er ikke selve budskapet fra Gud folk flest reagerer på, men på den menneskelige faktoren, fortolkningene (vranglæren) og framtoningen til de “visjonære”.

 

Det er ikke misunnelse, hat, ondskap, onde makter (djevelen / satan) eller Janteloven som driver oss kritikere. Det er vår sympati og empati med dem (“svake” og lettlurte mennesker, mennesker og menneskegrupper i en vanskelig situasjon) som blir lurt og “tvunget” til å støtte den høyst tvilsomme saken som TV Visjon Norge er. Edderkoppnettet snører seg rundt enkelte (eller de går på limpinnen), og de lar seg skremme, forføre, manipulere og indoktrinere av forkynnelsen. Som medmenneske som bryr som om andre må det være fullt lovlig til å si ifra at slikt ikke er greit.

 

NEI TAKK til "Vi som støtter Visjon Norge"!

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

I bloggen “Støtter Visjon Norge” skrives det følgende om denne artikkelen/innlegget du nå leser:

 • “Selv om vi ikke er enig i omtalen av oss slipper vi den gjennom. 🙂”

Så generøst og storsinnet, da! (Ironi fra min side altså!) Jeg har vel aldri strengt tatt spurt om å få slippe igjennom eller hatt noe ønske om å bli omtalt i deres blogg. Mitt tilsvar til publiseringen havnet uansett rett i Facebook-gruppa “Vi som støter Visjon Norge“:

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

 

Og støttegruppa gir seg ikke med sin “kamp”:

Angrepene intensiveres

Det hevdes av “Vi som støtter Visjon Norge” april 2019 at “angrepene” mot TV Visjon Norge og Jan Hanvold intensiveres. Selv slenger støtegjengen bare mer og mer usaklig dritt og personangrep rundt seg.

 

Jeg skrev følgende på Facebook i ren frustrasjon 24. februar 2019 i gruppa “Vi som støter Visjon Norge“:

 • For et ubibelsk hat støttegruppa og de såkalte (rettroende) “kristne” utviser mot oss TV Visjon Norge-kritikere. For noen dårlige forbilder de er. Nestekjærligheten ser ut til å være helt fraværende. Ikke-tenkende roboter for “visjonen”. Skremmende!

Og nei det er ingen skrivefeil at gruppa heter “Vi som støter Visjon Norge”. Det er på mange måter en “mot-gruppe” mot Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge”. Jeg estimerer at minst 60-80 % av det støttegruppa presenterer på sin Facebook-side eller i sin blogg er innenfor kategoriene hat, hets, trolling og/eller personangrep.

Meningsløse sitatgjengivelser, helt ute av sin sammenheng

Ellers har støttegruppa lagt seg på meningsløse sitatgjengivelser og sitatsamlinger i sin blogg basert på oss kritikeres uttalelser, med gjengivelse av deler av sitater helt fjernet fra sin opprinnelige sammenheng. Kun fragmenter av folks ytringer gjengis på en slik måte at det blir helt meningsløst, og det gjøres nok ganske så bevisst i et forsøk på å latterliggjøre kritikerne.

Etter at de utsatte meg for dette la jeg i etterkant (mars 2019) ut følgende status på Facebook:

“Hjelpes meg, nok en gang. Støtteklubben er like «flinke» med løsrevne sitater som forbildene deres er med løsrevne Bibelvers. Kan ikke akkurat si at det sitatet de har gjengitt fra meg inneholder hovedbudskapet jeg prøvde å formidle og framsette.”

De gjenga: “Enkelte hevder at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen.”

Jeg skrev: “Enkelte hevder feilaktig at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen. Dem om det, dette blir over min begripelsesevne. Jeg ser ikke poenget med hele kanalen, da jeg anser hele opplegget som et menneskeskapt verk satt i gang basert på menneskelig overmot og visjoner. Kanalen er der for primært å tilfredsstille mennesker og menneskelige behov, og ikke Gud.”

Med sin gjengivelse fikk de ikke akkurat med seg essensen i mitt opprinnelige sitat.

 

Visjon Norge-støttegruppa beskyldte i august 2019 gruppa “Stans pengepredikantene!” for å være en volds- og hatgruppe, som visstnok driver med hatkriminalitet på nettet. Snakk om å snu ting helt på hodet, nok en gang!

Og de gir seg ikke!:

Sitat- eller kommentarsamlingen til “Vi som støtter Visjon Norge” har vel ingen stor verdi. Sitater er jo tatt helt ut av sin sammenheng og kontekst gjennom støttegruppas selektive klipp og lim-tilnærming, og en del av kommentarene er sikkert også fjernet igjen fra nettet (fra opprinnelige publiseringssted).

Det er delvis forståelig at ledelsen i kanalen til tider kan føle seg krenket, støtt og fornærmet av kritikken. Mindre forståelig eller egentlig helt uforståelig er det at en uoffisiell støttegruppe – som strengt tatt ikke er part i sakene (kritikken) – påtar seg krenket- og offerrollen på vegne av hele TV-kanalen. Det kan til tider virke som om kritikken treffer dem personlig, og at man virkelig tråkker på deres personlige liktær. Svært snodige greier!

Over til Oslo, dvs. over til noe helt annet! Andre tidligere skrevne ting:

Fra min artikkel “Protest kristendom: Fortsatt kritisk!”:

 • Vi kritikere er slemme mot TV Visjon Norge-luftslottet, og vi blir “stemplet” for vår kritikk. Ser at også jeg har blitt med i det gode selskap over personer som nevnes, jeg har blitt med i “hall of fame” over personer som “Vi som støtter Visjon Norge” prøver å latterliggjøre… Flere ganger så langt (pr. desember 2018) har jeg blitt sitert av det anonyme hen-trollet, en totalt forblindet støttespiller av TV Visjon Norge. Jeg anser det som en æresbevisning å ha blitt med i det gode selskap av personer som blir hetset for at vi stiller berettiget kritikk og spørsmål med TV Visjon Norge og diverse mirakel- og pengepredikanter.

Omtale av “Vi som støtter Visjon Norge” hentet fra min TV Visjon Norge anti-artikkel:

Det finnes tydeligvis også en uoffisiell støtteside på Facebook FOR Visjon Norge som heter “Vi som støtter Visjon Norge (@visomstottervisjonnorge)”, men denne har HELDIGVIS kun rett rundt 345 støttespillere når dette skrives (medio februar 2019). Støttesiden driver til tider med personangrep mot dem som de ikke er enige med, og de takler svært dårlig kritiske spørsmål og kritikk. Lite som minner om et kristelig sinnelag der med deres hat, netthets, “stalking”, mobbing og uthenging av meningsmotstandere skjult bak en anonym profil. Hvem hen er vites ikke. Argumentasjonsevnen er på nivå med en 14-årings (knapt). Lav modenhet og lav seriøsitet preger kommunikasjonen fra støttegruppa.

De utviser en langt framskredet ukristelig adferd med sine personangrep, ondskapsfullhet, hets og har en kommunikasjon som står i grell kontrast til ekte kristne verdier (f. eks. lite nestekjærlighet å spore). De kjører på med sine drittpakker, og kommunikasjonen er barnslig, feig og umoden helt blottet for moral. De virker til å være drevet av hevnlyst og (nesten) forfølgelse mot enkelte kritikere. Selv har jeg blitt utestengt fra siden til å kunne kommentere eller like/mislike det som skjer der.

Det renner over med: Edder, galle og personlige fornærmelser mot ikke-sympatisører og kritikere, mens det rettes blind beundring og rene lovprisningskoret overfor alt kanalen og støttespillerne foretar seg. Alt som har med TV Visjon Norge å gjøre blir lovprist uhemmet og betingelsesløst, mens “motstandere” (motdebattanter) og deres innspill blir stemplet som kunnskapsløse drittsekker som driver med kristendomsforfølgelse. Hjelpes meg, helt håpløst.

I en periode sperret Facebook – helt berettiget – ned deres ondskapsfulle side “Vi som støtter Visjon Norge”. Originalsiden var ikke tilgjengelig og borte vekk, men en ny side ble opprettet i desperasjonen. Adressen til denne: @Støttervisjonnorge.  Strengt tatt er det liten vits i å bruke masse tid og energi på å irritere seg over denne nye siden, da denne etter “omstarten” kun klarte å samle et titalls støttespillere (januar 2019). Når dette skrives finnes denne nye siden fortsatt der og presenteres som en reserveside hvis Facebook skulle finne på å stenge den andre på nytt, men det er den opprinnelige støttesiden det er mest “trøkk” på. Og sannelig har de nok en side til, med tittelen “Støttegruppavisjonnorge (@stottegruppavisjonnorge)”. I tillegg til Facebook har de også egen blogg (lenke), og de er på Twitter.

Skikkelige og seriøse svar fra de ikke-tenkende Visjon Norge-sympatisørene kan man se langt etter. Enkelte der inne skjuler seg bak anonymitet, og de er kjappe med sletting av innlegg og utestenging og blokkering av personer som sier dem imot. Alt i alt lite kristelig sinnelag og oppførsel blant Visjon Norge-støttespillerne i denne gruppa. Et grunnkurs i fornuftig trosforsvar kunne de ha trengt.

Den umodne oppførselen til støttegruppa var foranledningen til jeg skrev artikkelen “Kristenhatet – hatet blant kristne“. Hatet som gruppa utviser mot kritikere er slettes ikke bra, og i stor grad ikke-passende for personer som skal fungere som kristne forbilder. Visjon- og Hanvold-groupiene er ganske så forblindede og manipulerte personer som bruker (tilnærmet) alle slags “skitne triks” for å forsvare det de står for (rettelse: Det Hanvold “dikterer” at de skal mene.).

 

Det finnes en del sinte kristne blant oss som ikke skyr noen verbale midler i sin kommunikasjon, og da spesielt via nettet. De kaller andre medkristne for “din Judas“, de fradømmer andre troen sin, de kaller sin neste ikke-rettroende/ikke-Bibeltro og de dømmer andre til den evige fortapelse / helvete. Dømming, trusler, hets og hat er deres varemerke, og alt vitner om et totalt fravær av kjærlighet. Enkelte kunne med fordel besinne seg litt og spørre seg selv om hvem som har satt dem til å være overdommere over andre. Kristus blir ofte vanæret via sinte kristne sine uttalelser i sosiale medier.

En slik oppførsel er nok godt på siden av Bibelens anbefalinger:

 • Fil. 4, 5: “La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.”
 • 1. Joh. 4, 8: “Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”
 • Mat. 5, 43-45: “Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.”
 • Mat. 7, 1: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!

Noen Bibelvers som det “syndes” mot

 • Bibelens oppfordring om å være god mot alle mennesker: “Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.” (Gal. 6, 10.)
 • Oppfordringen om å vende det andre kinnet til: “Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.” (Matt. 5, 39.)
 • Bjelken i eget øye og flisen i andres øye: “Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.” (Matt. 7, 3-5.)
 • Kanskje skulle TV Visjon sin støttegruppe + kanalledelsen ha tenkt litt på dette verset også: “Men Jesus sa: ‘Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør’.” (Luk. 23, 34.)

 

Selv har jeg vel – tross alt – bare opplevd minimal motstand og hat ut fra mine skriverier innenfor kategori “protest kristendom”. Det som har skapt litt mer debatt og harme er disse to innleggende som går imot rasisme m. m.: “Flyktningekatastrofen i Syria” og “Typisk norsk og norske verdier”.

Men for all del: Den andre siden – den siden jeg tilhører – dem som protesterer mot mørkemenn, TV Visjon Norge, Jan Hanvold og andre penge-, velstands- og mirakelpredikanter er ikke alltid “helt gode” eller saklige dem heller. I kampens hete kan det selvsagt gå en kule varmt også for kritikerne av kristen virksomhet, og tåpelige, lite gjennomtenkte ting, ubegrunnede påstander og stygge personkarakteristikker kan komme ut / ramle ut.

Det er lett å kritisere de “visjonære” og støtteapparatet, men slettes ikke alle i “motstandshæren” er helt “gode i hodet” de heller. I den senere tid har jeg blitt ganske så skeptisk til “Stans pengepredikantene!”-gruppa på Facebook, som jeg fortsatt (enn så lenge?) er medlem av. Modereringen og styringen av gruppa kan f. eks. virkelig litt vilkårlig og tilfeldig. Også litt både og det som blir publisert der.

Det finnes også dem som hater all religion og som vil ha all kristen virksomhet fjernet fra jordens overflate. Imidlertid er dette mer spesielle hendelser og tilfeller. De fleste kritikerne har ikke noe imot kristen virksomhet som driver innenfor akseptable rammer. Det er det ekstreme som blir utsatt for kritikk, og slik som Visjon Norge og støttespillerne kynisk misbruker kristendommen til sin egen fortjeneste / vinning må de både forvente og tåle kritikk. Dessuten er jeg ikke videre imponert over enkelte utspill fra Human-Etisk Forbund (HEF) med venner, som har litt vel stor berøringsangst overfor det kristne.

Enkelte forsøker å legge over skylden på motstanderne om at det er DEM som kommer med hat. I den forbindelse gjengir det jeg tidligere har skrevet i innlegget “Bibeltro (bokstavtro)”:

 • Enkelte ganger kan man lese påstander om at Bibel-troende kristne i Norge blir spottet, mobbet, forfulgt og hånet, og da angivelig pga. sin tro. Det hevdes også at enkelte blir økonomisk og lovmessig forfulgt, og at de blir trakassert av media. F. eks. har Jan Hanvold og TV Visjon Norge brukt en del slik argumentasjon.
 • Selvsagt er det bare tull og vas å snakke om forfølgelse m. m., da også kristne ledere samt “ekstrem-troende” må kunne forvente å komme i situasjoner hvor de havner i nyhetenes eller offentlighetens lys. Av og til er det helt berettiget å bli utsatt for kritikk og spørsmålsstillinger. Litt kritikk og gapestokk-tendenser i Norge kan heller ikke sammenliknes med det man ser enkelte andre steder i verden, hvor man kan bli drept, fengslet eller torturert/mishandlet for sin tro.

For en forskrudd verden støttespillerne lever i. De påstår at usannheter fra kritikerne er dagligdags. Oss kritikere av visjonen sprer visstnok kun på løgner, usannheter, ting som ikke er fakta og feilaktige påstander. Vi er løgnere og tapere i deres øyne. Og de klarer å beskylde andre for manglende folkeskikk og/eller manglende integritet. Snakk om, og hjelpes meg! Mon tro hvem som er “flinkest” til dette, gitt. Den useriøse parten her er og blir støttegruppa som snur alt på hodet og bare sprer på udokumentert edder og galle.

Støttespillerne (@visomstottervisjonnorge) hevder at hatet mot “visjonen” og de “visjonære” vokser eller øker i omfang. Joda, muligens gjør det det. Imidlertid blir det litt hykleriske og dobbelmoralsk at akkurat støttegruppa påpeker dette. De er sannelig skyldige i spredning av masse hat og hets selv. Litt hønen og egget-situasjon dette her, ja. Eventuelt å kaste sten (stein) i glasshus-situasjon. Det virker som om de bare nyter muligheten til å kunne innta offerrollen, hvor de som “rettroende kristne” mer eller mindre hevder å være forfulgte for sin tro. Snakk om å snu alt på hodet, opp-ned!

Uansett, å hevde noe sånt som det jeg har skrevet ovenfor “belønnes” med å bli del av deres blogg (nok en gang!):

Vi som støtter Visjon Norge: Ubegrunnede angrep på oss

Vi som støtter Visjon Norge: Ubegrunnede angrep på oss

 

I annen sammenheng kommer det fram at de visstnok (blant annet) mener følgende om meg, ifølge omtale i deres blogg:

 • “Ellers DU må jo være pottetett. DU er sannsynligvis for DUM til å kunne føre en samtale med.”

Selv har jeg INGEN planer om å skrive noen bok om (imot) Visjon Norge, men jeg får uansett stadig påfyll til mine blogg-artikler. Både støttegruppa / støttesiden, TV Visjon Norge selv og ikke minst Jan Hanvold “himself” gir et stadig tilsig av momenter som havner inn her i bloggen. Støtt og stadig noen nye momenter som krever noen kommentarer og et litt kritisk skråblikk.

Angående støttesiden for Visjon Norge: I en periode (høsten 2018) var Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge” borte vekk, sannsynligvis stengt av Facebook. De hadde da en “nødside” – som ennå lever – på adressen @Stottervisjonnorge I tillegg har de også egen blogg.

Bør jeg føle meg beæret? Nei, selvsagt ikke. Pr. juni 2019 har jeg – mitt navn – fått eget menypunkt i bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge”. Mer harselering & uthenging rundt og mot det jeg eventuelt måtte finne på å skrive om “visjonen” og de “visjonære” + meg som person har det tydeligvis blitt laget plass til.

I bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge” har jeg nå fått meg mitt eget menypunkt.

 

Og det stoppet ikke der:

Vi som støtter Visjon Norge-bloggen

Vi som støtter Visjon Norge-bloggen (headingen). Skjermdump pr. 10.10.2020, med underpunktet og undersiden “Bjørn Roger Rasmussen (frafallen)”.

 

“Takk” til de selvutnevnte overdommerne som prøver å fradømme meg troen min! Tilsynelatende tror de at de kjenner meg godt nok ut fra noen få kommentarer på nettet til å kunne si at jeg er en frafallen kristen / troende. Makan!

April 2020 fikk jeg også deres oppmerksomhet:

Støtter Visjon Norge april 2020. De vrir og vender nok en gang på noen jeg har skrevet.

 

Som sant er kjenner jeg ikke til noen forfølgelse som er på gang mot Jan Hanvold og/eller TV Visjon Norge. Konstruktiv og berettiget kritikk kan ikke sidestilles med forfølgelse.

Støttegruppa er frekke som flatlus, og de holder generelt sett en ufin tone sin kommunikasjon! En massiv forsvarsrefleks utvises, hvis noen skulle finne på å kritisere deres helter (Jan Hanvold & Co). De stjeler sitater fra andre grupper og andres profiler, og de prøver å henge ut / latterliggjøre (forsøk på latterliggjøring) mennesker og meninger via sine kanaler basert på kopierte del-sitater helt ute av sin sammenheng. De bruker også Facebook profilbilder etc. uten å ha innhentet tillatelse. Slettes ikke helt greit den aktiviteten de bedriver.

Blogg-artikkel var stengt for kommentarer, mens det var åpent for slikt via deres Facebook reserveside:

Støttervisjonnorge: Noen kommentarer fram og tilbake april 2020.

 

Støttegruppa bør nok lese seg opp på hva stalking (norsk: personforfølgelse) er for noe. Jeg trenger ikke å stå til regnskap for gruppa eller å drive med opplæring av de / dem. Videre diskusjoner med dem anses å være helt nytteløst, så jeg stoppet der.

Støttesiden til Visjon Norge proklamerer seier (i Jesus navn?) mot oss pengepredikant-kritikere juli 2019. Ikke måten på hvordan de triumferer:

Vi som støtter Visjon Norge proklamerer seier…

 

De forblindede, forvirrede og manipulerte støttespillerne har tydeligvis sin egen sære virkelighetsoppfatning.

Støttegruppa følger forbausende bra med på hva vi kritikere foretar oss, spesielt i Facebook-gruppene / sidene MOT TV Visjon Norge. Stadig driver de på med sin selektive utplukking og gjengivelse av sitatbruddstykker. Alt slikt ender opp i deres blogg, hvor målet nok er å latterliggjøre oss kritiske røster. Tviler på at de oppnår noe særlig med sin framgangsmåte. (Føler meg nesten som overvåket av dem. Nå ja, følger jo selv litt med på hva de “drittungene” driver med. Går vel opp i opp i den store sammenheng.)

For all del: Stygge trusler, personangrep og hat er selvsagt IKKE greit, mot / til / fra verken den ene eller den andre siden. Det er selvsagt ikke greit med: Drapstrusler, trakassering, stalking, forfølgelse, mobbing, plaging, alvorlig hetsing/hat, stygge personangrep, sabotasje av eiendeler, at det går ut over familien, vold eller trusler om vold.

Nå ble det litt vel mye fokus på den uoffisielle støttegruppa / støttesiden til Visjon Norge, men det var jo denne som i utgangspunktet fikk meg til å skrive dette innlegget. Imidlertid er det slettes ikke bare her at kristenhatet blomster. Det er mye hat, hets, sinne og dømming blant enkelte kristenmiljøer rettet mot de som ikke tenker likt som dem selv. Det finnes en del overdommere som ønsker å bestemme over hvordan vi andre skal leve våre liv for å være “skikkelig” kristne.

To sentrale kristenledere som – i mine øyne – farer med masse hat og stygge karakteristikker av andre er disse to: 1) Jan Hanvold, grunnleggeren (gründeren) og sjefen for TV Visjon Norge og 2) Jan-Aage Torp, pastor, kriger mot barnevernet og leder av Kristen Koalisjon Norge (KKN). Disse to er ikke akkurat noen ydmyke herrens tjenere eller gode idoler / forbilder for andre kristne. Flere navn kunne helt sikkert ha vært nevnt. Nettsiden Søkelys tenderer også innimellom til å formidle rent hat.

En del voksne som er kristne (troende) – gjerne i sentrale lederposisjoner – er rett og slett dårlige forbilder (idoler) for andre, og da spesielt overfor de unge. Dette at de sprer hat, hets, edder og galle er neppe å være stolt av. Annerledestroende blir hardt dømt og stemplet (taklet). Spesielt når det gjelder støttegruppa til TV Visjon Norge er det muligens ikke rart at de driver med sin stygge oppførsel. De har jo tross alt dårlige forbilder i kanalledelsen, hvor det ofte legges opp til sperring og sletting av kritiske kommentarer og kritikere over en lav sko. De går heller ikke av veien for et personangrep og litt spredning av dritt mot andre.

Det hevdes gjentakende ganger å være et voldsomt hat mot kristendommen generelt og mot TV Visjon Norge spesielt. Løsningen er visstnok å be for kritikerne om at Jesus kommer inn i deres liv og frelser dem. Kritikere slik som meg må visstnok bli frelst, bli bedt for (forbønn) og få et møte med Gud, for at vi skal bli “normale” hjernevaskede idioter. Kritikere blir generalisert (skjære alle over én kam) til å være personer uten tro eller til å ha “feil” tro, eventuelt personlige problemer (gjerne psykiske) og å være løgnhalser. Vi kritikere er forblindet hevdes det, og vi trenger nestekjærlighet og å møte/få Jesus som frelser i våre liv. Makan til vås, tull, tøys og rør!

Nei, alt kan ikke løses ved hjelp av 🙏 (bønn, forbønn), overgivelse eller ❤️ (rødt hjerte, kjærlighet / nestekjærlighet / omtanke). Kristendom / tro som beskrevet i denne artikkelen bør ikke ha noen plass i Norge og i det norske 🇳🇴.

Forsoning, enighet og tilgivelse – er det mulig?

Det korte svaret: NEI!

Seniorpastor Torp har etterlyst sivilisert samtale, respekt, saklighet og vennlighet i kommunikasjonen. Hvem i all verden er det som snakker? Han av alle, som går til anmeldelser og stygge angrep for den minste ting! Både han og Hanvold har vært ganske så flinke til å bygge fiendebilder og murer i stedet for broer. Angrep og forsvar benyttes i stedet for tilgivelse og overbærenhet.

Også innenfor kristenheten oppstår det isfronter, man driver med “ropert”-kommunikasjon seg imellom, det brukes digital gapestokk, debatter polariseres, personer henges ut, hat og hets kan forekomme og det benyttes ulike isoleringsmekanismer. Det er ingen tvil om at dette skjer innimellom. Imidlertid tror jeg ikke Torp, Hanvold eller deres støttespillere har noe å bidra med for å bedre denne situasjonen.

Tilgivelse, forsoning, samtale, oppnåelse av enighet og bønn kan være fint det, men det kan også bli siviliserte hersketeknikker i forkledning. For å få aksept i de miljøer som omtales her forutsettes det at man er tilnærmet 100 % enig med og oppfører seg i henhold til deres smale mal eller normal. Man blir en dum sau eller nikkedukke som lar seg lede av de store “profetene”. Avvik eller berettiget kritikk aksepteres ikke, da man skal beholde enhet for enhver pris, og all kritikk tolkes som angrep på Gud selv.

Forkynnelsen og teologien er til tider “helt på jordet”. Det store fokuset på penger (mammon, tienden, hellige gaver osv.), helbredelse og velstand finner jeg meget rart. Jeg er ikke en gang sikker på om vi tror på den samme guden.

Å komme til enighet rundt slike ting virker som tilnærmet umulig. Berettiget kritikk må det alltid være lov til å framsette, og man kan ikke akseptere blind autoritær ledelse som noen kristenledere forventer. Til tross for sine store egoer er de ikke Guds stedfortredere eller ufeilbarlige hellige profeter som kan skjermes for all kritikk. Og nok en gang: Kritikk som framsettes er ikke synonymt med hat, hets eller personforfølgelse. Slik som Hanvold og Torp senior har raljert blir det ikke aktuelt for min del å anse dem som hyrder for meg og min tro, eller som troverdige autoriteter i mitt liv.

 

Det virker som om støttespillerne av “visjonen” forsvarer og representerer den store og viktige TV-satsingen. I realiteten er og blir TV Visjon Norge kun en liten nisjekanal for spesielt interesserte. Til og med mange “gode kristne” ser IKKE på kanalen, og i den store sammenheng har ikke kanalen noe særlig høye og imponerende seertall. Alt i alt er det få støttespillere til Hanvold-visjonen. Kanalen er på ingen måte hele kristen-Norges TV-kanal eller evangeliseringsinstrument.

Vi motstandere av TV Visjon Norge driver ikke med noen form for organisert og ondartet hatkampanje mot TV-kanalen og dens støttespillere. Det er høyst reelle utfordringer og problemstillinger det gripes fatt i og protesteres mot, inkludert bekymringer rundt misbruken av Bibelens ord i opportunismens tjeneste.

Det er helt sikkert en del som i det stille og det skjulte tar avstand fra f. eks. TV Visjon Norge og deres disipler, men det kan bli for tøft for enkelte å stå fram med denne motstanden. Trusler om helvete, tap av velsignelse, fra-dømming av den “sanne” tro, uthenging, beskyldninger om å drive med kristendomsforfølgelse, latterliggjøring, trusler om politianmeldelser osv. fremmer ikke akkurat aktiv motstand mot “de visjonære” sin usunne og feilaktige forkynnelse.

Et eksempel på dømming og trusler om “Guds straffedom som jeg mottok juli 2020:

Trussel om “Guds” straffedom, pga. kritikk rettet mot TV Visjon Norge.

 

Tilsvar og kommentarer rundt denne henvendelsen er tilgjengelig her (lenke).

Hanvold-kanalen, som ønsker å dokumentere galskapen som skjer på Visjon Norge og blant TV-kanalens tilknyttede har fått smakt på at dette ikke er helt rett fram. Forsøk på besøk av tidligere publiserte videoer på YouTube gir september 2019 beskjeden:

Hanvold-kanalen blir forsøkt stoppet av Visjon Norge.

 

(Joda, muligens bryter Hanvold-kanalen noe med reglene for åndsverk / opphavsrett. Likevel vil jeg kalle sensuren for overreaksjon fra TV Visjon Norge sin side. Utrolig hva de gidder å bruke ressurser og tid på å forfølge!)

En typisk representant for kristenhat og hat generelt overfor enkelte “motstandere” er kvasi-forkynneren Levi Jensen. Jeg kan på ingen som helst måte støtte opp om det han står for, og jeg er dypt skeptisk til at barn og unge utsettes for denne mannens dømmende forkynnelse (vranglære?).

For noen år siden – på 1990-tallet og starten av 2000-tallet – “herjet farsotten” WWJD. WWJD: What Would Jesus Do? (WWJD?), på norsk “Hva ville / hadde Jesus gjort?”. Helt eksakt hva han – Jesus – ville ha gjort i enhver situasjon vet jeg ikke, men han ville neppe ha drevet med eller støttet slikt hat som beskrevet i dette innlegget.

Det blir noe for enkelt å si at alle “kriger og konflikter” beskrevet i denne artikkelen skyldes kampen mellom liberale kontra konservative kristne – eventuelt mellom “Bibeltro” mot ikke fullt så Bibeltro kristne. Dessuten virker det som om konfliktene går litt på kryss og tvers mellom skillelinjene. Dette at man har litt ulike syn på ting trenger ikke å medføre alvorlig splittelser, polarisering, hets og hat mellom gruppene. Kamper som beskrevet i denne artikkelen er langt på siden og over alle akseptable grenser hvis man skal ta Bibelen på alvor.

Er det ikke nesten hat jeg selv utviser i form av dette innlegget? Joda, til tider svarer jeg nok tilbake med nesten samme mynt som “motstanderne” benytter seg av. Det nærmer seg nok hat fra min side også, noe jeg ikke har problemer med å innrømme. Jeg er bevisst på problemstillingen og streber etter å stoppe i tide.

Selv kan jeg være ganske så kvass i mine uttalelser, men et visst minstenivå for seriøsitet prøver jeg å etterstrebe. Det er i hovedsak sak som skal diskuteres og ikke person. Friske diskusjoner med muligheter for å komme med betimelige spørsmål og konstruktiv kritikk er et gode vi har her i Norge, i form av vår ytrings- og religionsfrihet. Denne bør benyttes på en god måte og ikke til lavmåls hets og hat.

Sukk! Hvem trenger satan og hans hær + demoner når man har kristne fotsoldater som dømmer andre nord og ned? Da gjenstår vel kun å ønske de “visjonære” god bedring, at de får et møte med den EKTE Gud og at de forhåpentligvis finner tilbake til virkelighetens verden. Selv tror jeg ikke på den “guden” som enkelte presenterer.

Lenker:
Reprise: Nei til TV Visjon Norge!

TV Visjon Norge, Nei takk!

Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til store deler av Jan Hanvold og hans venners forkynnelse, tro og væremåte.

Nei, nei, nei og atter nei til TV Visjon Norge!

Og jeg gjentar:

Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til store deler av Jan Hanvold og hans venners forkynnelse, tro og væremåte.

Og jeg gjentar:

Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til store deler av Jan Hanvold og hans venners forkynnelse, tro og væremåte.


Hva jeg ærlig og oppriktig mener om TV Visjon Norge? Jo, nå skal dere høre:

😡🤮👺❌☔🔇☠⚡💥🌪👾🚫🔕🏴‍☠️

Altså: Ikke noe særlig positivt budskap fra min side.

Nei til TV Visjon Norge-støttespillere

Til og med i min krets har jeg noen “forblåste” og “innesnødde” personer som er støttespillere av TV Visjon Norge. Shame on you!


Jan Hanvold og TV Visjon Norge

Enkelte påstår at Jan Hanvold lever av lyve, svindle og true til seg penger fra gamle, syke, redde, ensomme og hjelpetrengende mennesker. De ser på ham som en skruppelløs bølle som vet å berike seg selv, på andres bekostning. Han kan oppfattes som utspekulert og sleip i sin utvelgelse av støttepersonell og apparat rundt seg selv.

Det utvises til tider et avslappet forhold til lover, regler og god etikk/moral. Eventuell kritikk eller konstruktive spørsmål preller av som vann på gåsa. Innimellom praktiseres en manipulerende framferd hvor han klarer å få folket med seg. Støttespillerne er svært lydige mot visjonen og sjefen/ledelsen. Det er reneste lydighetstyranniet i rekkene der.

Det finner ofte sted misbruk eller i hvert fall selektiv bruk av Bibelen og kristentroen, slik at det i hovedsak gagner imperiet hans. Misjon og nødhjelp blir nesten å oppfatte som et skalkeskjul for en stor pengemaskin. Stygge og hatefulle uttalelser har blitt framsatt mot homofile, mennesker med psykiske problemer, massemedier, sekulærfundamentalister (hvem er dette?) og andre “svake” grupper.

Det kan være fristende å hevde at hele TV Visjon Norge er et skalkeskjul for et manipulerende og kynisk spill. Folk blir utsatt for utnyttelse og misbruk av tillit, og det er “Hanefar” som oppnår målene sine om penger og makt.

Det spilles på sårbare menneskers Gudsfrykt, noe som kan se ut for å være en suksessformel og god butikk (big business) med store muligheter for personlig berikelse. En “god” forretningsidé om enn etisk, moralsk og samvittighetsmessig betenkelig.

De delvis lyver og snakker usant med den ene hånden “plantet” på Bibelen, ved hjelp av blant annet løsrevne Bibelvers som blir tolket slik som de selv finner det for godt. Det trues direkte og indirekte slik at mennesker blir tvunget til å gi penger som det monner. Er det snakk om gangstere og gangstervirksomhet som kun har som mål å tilrøve seg penger? En del av det som finner steder er hjernevasking og manipulering.

Tar meg den frihet til å låne følgende sitat fra Öyvind Glömmi på Facebook (mars 2019, i gruppa “Vi som støter Visjon Norge”:

“Når skal det gå opp for dere blinde beundrere av Jan Hanvold at den “frivilligheten” dere til stadighet henviser til ikke eksisterer? Jan Hanvold benytter løgn, svindel, trusler og tomme løfter og utnytter redselen hos gamle, syke, ensomme og hjelpetrengende til å gi fra seg det de har! Denne åndelige voldtekten og kyniske misbruket av utsatte mennesker, og at Jan Hanvold misbruker kristendom for å oppnå dette er grunnen til at jeg kjemper imot ham, og vet at han kommer til å bli stanset! Å ville stanse Hanvold har ingenting med forfølgelse av kristne å gjøre! Det er snakk om å få stoppet en kynisk forbryter som misbruker kristendom! Når skal dere forblindede tilhengere av denne sleipe skurken forstå dette?”

Litt kvassere formulert enn jeg selv ville ha skrevet det, men likevel noen gode poeng.

 

Spekulativ og tvilsomme teologi og forkynnelse framsettes. Det er overfokusert på det ekstremkarismatiske, herlighetsteologi, fremgangsteologi, det over-åndelige og det sensasjonelle. Forkynnelse om frelse, velsignelse og helbredelse mot betaling (“såkorn”) har blitt formidlet via kanalen. Som jeg skrev på Facebook ved en anledning om Jan Hanvold: “Vi vet i det minste hvor vi har mannen. Det er velstandsforkynnelse / velferdsforkynnelse og lykkekristendom på sitt verste….”

Forkynnelsen som presenteres er problematisk på mange områder, så vel teologisk som psykologisk (psykisk helse). Uverdig “så-og-høste”-tenkning med aggressivt pengemas / pengepress praktiseres i rikt mon. Det kjøres på med velstandsforkynnelse med ikke-holdbare lovnader om helse, velstand, helbredelse og andre store ting hvis man bare “sår” nok og korrekt.

Hentet fra Facebook, hvor jeg ikke står 100 % inne for alle formuleringene:

 • Sakens kjerne er at Jan Kåre Hanvold er en sleip, grådig og kynisk snylter som misbruker gamle, syke, ensomme, redde og hjelpetrengende mennesker på en bestialsk måte! Punktum!
 • Hanvold har aldri vært en kristen, det er hevet over enhver tvil at Jesus ville ha fordømt hans virksomhet på det strengeste!
 • Jan Kåre Hanvold er en simpel og grådig svindler som kun er styrt av Mammon og et sykt maktbegjær.
 • En satans apostel?

 

Kanalen må ha helt ELENDIG økonomistyring i og med at det stadig meldes om økonomiske kriser – som igjen medfører ufin pengetigging. Kynisk spill? Uansett: Det finnes ikke noe krav i Bibelen om å støtte Hanvold-visjonen.

Håper at denne statusoppdateringen stemmer (lenke), hvor det sies at det går noe nedover og tilbake med hele TV Visjon Norge.

Støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge” er fæle greier. Se egen artikkel som jeg har skrevet med utgangspunkt i denne støttesiden.

NEI TAKK til "Vi som støtter Visjon Norge"!

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

Det hevdes – delvis med rette – at TV Visjon Norge er et viktig og mektig redskap i Guds hånd. Imidlertid oppveier ikke de gode sidene alle de usunne tendensene kanalen framviser. Et til dels fremmed og forvridd evangelium og tro presenteres.

Registrerer at Jan Hanvold selv kaller år 2018 for gjennombruddets år, og han sier at året er nok et år som så langt (pr. november 2018) har gitt seier og fremgang. Jaha? Alternativ og ikke-reell virkelighetsoppfatning – ekkokammer og fantasiboble – så det holder. År 2019: Det proklameres at år 2019 er forvandlingens år.

 

Å ha eller å støtte en kristen TV-kanal er ingen forbrytelse i seg selv. Det som ikke er greit er når det finner sted kynisk utnyttelse av gamle, syke og ensomme mennesker som lar seg manipulere og lures av sleip og tildels falsk / tvilsom forkynnelse. Kun smuler går til nødhjelp og andre vettuge formål.

TV Visjon Norge = Polariserings-TV med mye manipulering, dømming, tvilsomme teologi og pengegnål (mammon).

Definitivt ikke!

Nei, definitivt ikke! Det er IKKE aktuelt å bygge bro til Hanvold eller at alle bør samles i fellesskap med TV Visjon Norge og Jan Hanvold!

 

På Facebook leste jeg en kommentar – satt litt på kanten – som jeg småflirte av og som jeg velger å “stjele”. Den lød ca. slik: Hanvold skal i det kommende året videreutvikle sin Jesusforretning innenfor markedssegmentet “Trippel-E”, hvor flere Eldre, Ensomme og Enfoldige skal lures for penger. Folket går på limpinnen pga. lovnader om velsignelse og/eller helbredelse i retur.

Mange lar seg manipulere og forføre av forkynnelse (inkludert konspirasjonsteorier), og de svelger rått løgnene og til dels vranglæren kanalen presenterer. Frekkhetens nådegaver er ofte i aksjon.

TV Visjon Norge 404

TV Visjon Norge 404 (https://visjonnorge.com/om/nodhjelp)

Ifølge nyhetene på P4 12.10.2018 er Jan Hanvold en omstridt predikant, og Drammen kommune ønsker å stenge TV-kanalen pga. ulovlig bruk (bruksendring) av lokalene de holder til i. Nå har visstnok dette med bruk av lokalene ordnet seg, i og med at de har fått dispensasjon i 2 år til å fortsette bruken. Og i etterkant har de flyttet videre til andre faste og lovlige lokaler.

Enkelte kristne er livredde for muslimer, Islam og islamisering. Selv er jeg vel så redd for Hanvold-isering som for islamisering. Vranglæren og avguden til “visjonen” kan man klare seg godt foruten.

Har pengeguden til Hanvold sviktet ham, selv etter alt det han angivelig har gjort for “herrens sak”? Det meldes oktober 2018 om økonomiske problemer for TV Visjon Norge-virksomheten som potensielt kan innebære innskrenkninger og mulige oppsigelser i staben. Grådigheten lønner seg ikke særlig bra for tiden. Kanskje har det blitt NOK av tiggingen etter NOK (NOrske Kroner)?

Matt. 7, 15: “Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.”

Jeg skrev følgende på Facebook februar 2019 angående nedleggelse av TV Visjon Norge:

 • “Litt realisme (negativisme) må man utvise: Kanalen blir neppe nedlagt i overskuelig framtid, nei. Visjon Norge består nok til ca. Dovre faller, selv om vi er en del som så gjerne skulle ha sett at kanalen ble borte eller i hvert fall gjennomgikk en “extreme makeover.”

Hva er vitsen med slike protestsider som min, samt gruppene / sidene på Facebook som er imot TV Visjon Norge? Aktivitetene vil neppe føre til noen nedleggelse eller store endringer av TV-kanalen. Mitt svar: Jeg anser slike nei-ressurser for å være terapi, støtte, hjelp og arenaer for erfaringsutveksling for dem som har sett “lyset” og har valgt å ta avstand fra Visjon Norge.

Det er nok et alt for hårete og urealistisk mål å forvente kanalens nedleggelse. Imidlertid kan man håpe at protester og opplysende kommentarer får enkelte ofre for kanalens “edderkoppnett” og manipulasjoner til å se galskapen i øynene og finne “veien ut”.

Jeg skulle så gjerne ha sett at TV Visjon Norge ble borte fra jordens overflate. Deres forvridde forkynnelse (vranglære m. m.) med manipulering av støttespillere og pengegnål gagner ikke mennesker eller Gud. Imidlertid er jeg realist og er fullt klar over at det er liten sannsynlig at jeg får denne drømmen oppfylt, ikke minst pga. av de forblindede og lojale støttespillerne. Lederen av kanalen kan ses på som en sjarlatan.

Jan Hanvold: Norges mest beryktede pengepredikant. TV Visjon Norge – kanalen med en verbalt voldelig visjonær i førersetet.

 

Visjon Norge på Facebook 29. november 2019:

TV Visjon Norge: Dere skal ikke samle skatter på jorden (Matteus 6, 19).

 

Ja, Bibelen har advarsler rundt mammon (penger) og det materielle. Likevel blir det noe rart når det er TV Visjon Norge som advarer mot dette, i og med at de kjører på med masse mas om penger fra sine støttespillere. Det blir helst dobbeltmoral hele greia:

 • Vestlandsfanden – “Dobbeltmoral” (Reidar Brendeland, 1995): 2 X Sha-la-la-la. Det er dobbeltmoral. Den er dobbelt så bra som moral.

Visjon Norge som “Guds forrådshus”?

Et glimrende innspill som virkelig treffer spikeren på hodet er innlegget:

Innlegget omhandler TV Visjon Norge, Jan Hanvold og forkynnelsen. Sitater fra innlegget:

 • “Alle plikter å si ifra om urett, spesielt mot dem som ikke klarer å se det selv. Ellers er man feig!”
 • “Knappe 4 år etter ser han plutselig demoner overalt, som plager folk med frykt, angst og sykdommer.”
 • “For å bli kvitt demonene må man oppfylle sin del av “Pakten” med Gud; gi “førstegrøden” eller tienden til Gud, hvis ikke vil ikke Gud hjelpe deg.”
 • “Han drar det så langt at han påstår at hvis du f.eks. velger å betale strømregningen din først (som seg hør og bør), så blir strømleverandøren Herre i ditt liv og du åpner da døren for Djevelen og blir utsatt for forbannelse.”
 • “…at Visjon Norge er «Guds forrådshus», som visstnok er “god jord” å så inn til. Han sier videre at Visjon Norge “bærer frukt”, mens andre ikke gjør det, men det er vel mer nærliggende å si at Visjon Norge “bærer frykt”.”
 • Fæle ting og tragedier som måtte inntreffe / skje: “Dette er normale hendelser, men Hanvold klarer likevel å manipulere folk til å tro at demoner står bak, og kronene ruller inn på Vipps og callsenter. Lommeboken blir dermed tynnere og de økonomiske problemene større.”
 • “Hanvold unnskylder sin aggressive tigging med at om han ikke underviste om dette, ville han røvet oss for velsignelsen.”
 • “Dersom det er noe som er mirakuløst ved dette scenarioet, er det at de godtroende ikke gjennomskuer denne type manipulasjon. De ser ikke at det voksende behovet for demonutdrivelser og helbredelser skjer i økende takt med alle de utenlandske “profeter” og predikanter som kommer til landet.”
 • “Det er ikke vår plikt å dømme. Jeg vil svare “Jo, det er det!” Alle plikter å si ifra om urett, spesielt mot dem som ikke klarer å se det selv. Ellers er man feig!”

Det beste innlegget jeg på lange tider har lest i forbindelse med “kampen” MOT TV Visjon Norge.

Kritikk ikke ønskelig

Å komme med slik kritikk som jeg har gjort her slår ikke alltid så veldig bra an. F. eks. kan man få slike motsvar, hvor det trues med “Guds straffedom“:

Trussel om “Guds” straffedom, pga. kritikk rettet mot TV Visjon Norge.

 

“Guds” utvalgte og salvede skal spares for kritikk, mens vi kritikere skal dømmes til død og pine. Et fyldigere tilsvar tilgjengelig via denne lenken.

Flere motargumenter

Flere motargumenter og motforestillinger, hvor det nok blir litt gjentakelser følger.

Det er rett og rimelig – mener jeg – å ha motforestillinger mot:

 • Det ekstreme pengemaset til TV-kanalen. Kanalen er en pengemaskin, Mammon råder.
 • Fjasete utsagn av typen at TV Visjon Norge er hele kristen-Norges samlende TV-kanal.
 • Forkynnelse av typen frelse, velsignelse og helbredelse mot betaling – så for å høste.
 • Likeså forkynnelse som lover himmel på jord – høy velstand og høy velferd, samt problemfrie liv – for dem som tror nok / rett og “sår” tilstrekkelig (pengegaver, tienden og vel så det!) .
 • “Trusler” om at gjerrige folk havner i helvete, hvor f. eks. å “bare” gi 50 kroner til virksomheten er å være gjerrig.
 • Predikanter med tvilsomme forkynnelse, f. eks. som opererer med prislister på ulike typer velsignelser.
 • Presentasjon av løgner rundt påståtte helbredelser.
 • Overdrevent fokus på det overåndelige og det sensasjonelle, samt på Israel.
 • “Trusler” av typen at folk som motarbeider “Gud” (og Visjon Norge) kan dø i en ulykke. Å true folk til tro ved hjelp av Guds straffedom her på jord er langt over streken!
 • Utsendelsen av liksom-personlige tiggerbrev med håndskrift og ferdig utfylt bankgiroblankett til “svake” menneskegrupper (ensomme, pensjonister, tilbakestående, senile osv.)
 • Hanvold sin manglende respekt for norsk lov og myndigheter.
 • Forkynnelse av typen at årsaken til at enkelte ikke blir kvitt sine sykdommer og problemer er at de ikke tror tilstrekkelig nok på “Gud”, eller at de ikke tror på “rett” måte.
 • Predikanter som har presentert et budskap rundt at kreft og andre alvorlige sykdommer kan skyldes misunnelse.
 • All import av tvilsomme teologi og predikanter fra utlandet – som både medfører masse kostnader og formidling av ikke-oppbyggelig forkynnelse og budskap.
 • Det må være lov til å være skeptisk til at en person som Hanvold – som tidligere har blitt dømt for underslag – forvalter så masse millioner av penger som er tilfellet med Visjon Norge-systemet.
 • Eiendomsselskaper med Hanvold som eier, hvor selskapene leier ut lokaler til TV-stasjonen til “blodpriser”, slik at han personlig via eiendomsselskapene tjener bra på virksomheten og suger ut penger fra TV-stasjonens innsamlede midler.
 • At så få politikere og kristenledere og sentrale personligheter i de kristne miljøene har tatt avstand fra visjonen eller kommet med berettiget kritikk.
 • Teologien er til tider ekstrem med tilhørighet innenfor trosbevegelsen, framgangsteologi og/eller ekstrem-karismatisk retning.
 • Hanvold spesielt er svært kritisk, stemplende og dømmende – liten framvisning av nestekjærlighet – mot kritikere og enkelte “svake” grupper.
 • Høyrevridd politisk syn presenteres som det eneste rette for kristne.
 • Den dyre måte å drive evangelisering og misjon på, hvor det er dårlig forhold mellom kost og nytte, pengebruk kontra resultater.
 • Kvaliteten på TV-programmene + musikken og ikke minst regien (mangel på) kan diskuteres.
 • Den “guden” de presenterer tenker jeg at jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Bibelens Gud derimot er en “ok kar”.
 • Høyst tvilsomme Bibeltolkninger presenteres, og en forvridd Bibeltroskap forfektes.
 • Visjon Norge “stinker”!

Noen innvendinger: 🙁 Utidig pengemas (tigging) og stadige økonomiske kriser som titterne må ordne opp i 🙁 Forkynnelse som er lite representativ for kristne flest 🙁 Splittede tro og forkynnelse 🙁 Forfekter ekstrem karismatikk og herlighetsteologi/velstandsteologi 🙁 Tvilsomme teologi og Bibelfortolkninger 🙁 Legger stor vekt på tvilsomme profetier og mirakler 🙁 Forkjærlighet for utenlandske forkynnere med et noe tvilsomt rykte og budskap 🙁 Deler ut på hederstitler slik som profet og apostel 🙁 Velsignelse og frelse mot betaling har innimellom blitt forkynt av besøkende talere, og likeså betaling for mirakler og helbredelser 🙁 Store og ikke-holdbare lovnader om helse og velstand for dem med rett tro og for dem som “sår inn” 🙁 Overdrevent fokus på det overnaturlige og åndelige 🙁 Vel sterkt Israel-fokus 🙁 Lite rom for å stille spørsmål og å komme med konstruktiv kritikk 🙁 Ytringsfriheten til meningsmotstandere blir forsøkt kneblet og sensurert 🙁 Kritikk tolkes som Satans angrep eller angrep/forfølgelse av de “rettroende” 🙁 Offerrollen inntas ofte når det stormer 🙁 Har sluppet alt for billig unna kritikk i media og fra andre kristenledere 🙁 Kanalen har en del ihuga forblindede støttespillere som støtter virksomheten uansett 🙁 Det spilles på samvittigheten 🙁 Man blir manipulert til å adlyde blindt 🙁 Ikke rom for å tenke selv 🙁 Forkynnelsen kan fort medføre “brente Guds barn” 🙁 Samrøre/rolleblanding mellom Jan Hanvold privat og virksomheten 🙁 Mye av de innsamlede midlene går til å finansiere selve driften (lønn, husleie og indremisjon) 🙁 Kun smuler går til deres hjelpearbeider i f. eks. Moldova 🙁 Det finne langt mer verdige formål å støtte 🙁 Jan Hanvold har til tider vært litt vel politiske i sine uttalelser hvor kun høyrepolitikk “godkjennes” 🙁 Jan Hanvold er et kapittel for seg selv med sin ufine og bøllete oppførsel 🙁 Har en del disipler og liketenkende som kan videreføre det usunne budskapet hvis dagens Visjon Norge skulle bli avviklet 🙁 Eiendomsselskapet bak Øvre Eikervei 126 AS har viste lite respekt for og manglende etterlevelse av regelverket og norsk lov (bruksendringer og reguleringsplan) 🙁 Små-tvilsomme etikk og moral 🙁 Ekspanderer med satsing på engelskspråklige sendinger til verden 🙁 Til tider amatørmessige TV-sendinger 🙁 Godtroende mennesker blir lurt.

Mer informasjon (lenker): “Nei til TV Visjon Norge! / TV Visjon Norge, nei takk!” og Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!. Se også: “Ekstrem karismatikk, skeptisk”.

PUNKTUM!
Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!

TV Visjon Norge, Nei takk!

Jeg har i mange år vært skeptisk til denne kanalen, og min skepsis har ikke blitt mindre i løpet av den senere tid. Mangt og mye kan sies om kanalen, budskapet og ledelsen (Jan Hanvold med flere). Deres teologiske ståsted, prioriteringer og satsingsområder kan være utgangspunkt for mang en debatt.

Saken er igjen dagsaktuell i forbindelse med følgende episode:

Høsten 2017 har virkelig Visjon Norge gått til krig mot ytringsfriheten og kanalkritikere gjennom å ta i bruk et meget kraftig sensurvåpen. Kanalen har via formelle klager til Twitter fått dem til å fjerne flere korte videosnutter som dokumenterer kanalens vannvidd og galskap når det gjelder forkynnelse. Den frie sitatretten får ikke lov til å bli utøvd overfor Visjon Norge og Twitter.

Fjerningen av videoklipp har spesielt gått hardt utover “Helene Harepus”, som både har fått videoer fjernet samt sin Twitter-konto @smultringer stengt (konto suspendert). Kanalen forsvarer seg med beskyttelse av opphavsretten (copyright), noe som nok bare er et vikarierende motiv for å få stoppet munnen på kritikere av kanalen. Rådgiver Didrik Søderlindi Human-Etisk forbund mener på sin side at “Jan Hanvold bruker samme virkemidler som Scientologikirken for å stanse kritikere”. Visjon Norge og Jan Hanvold sin misbruk av opphavsretten for å kneble ytringsfriheten har ikke gått helt ubemerket hen (jf. lenker i slutten av denne artikkelen).

Oppdatering mars 2018: Helene Harepus – @smultringer – er tilbake! Kontosuspenderingen er opphevet!

Kritikkoppsummering

Noe av min kritikk mot TV Visjon Norge og kanalens ledelse oppsummert:

 • Forkynnelsen er lite representativ for det kristne flest står for.
 • Kanalen virker mer splittende / polariserende enn samlende for kristne. Den virker splittende både teologisk/trosmessig sett og pga. valgte uttrykksformer.
 • Overdrevent pengemas, frekke tiggerbrev og forventninger om å gi (over evne) tienden + arven til kanalen.
 • Tvilsomme teologi: Forkynnelse innenfor den ytre karismatiske leir, trosbevegelse-lære, fundamentalistisk konservativ forkynnelse, spekulativ forkynnelse, herlighetsteologi, velstandsforkynnelse og/eller framgangsteologi.
 • Kanalen sympatiserer i stor grad med det som kan kalles for ekstrem karismatikk.
 • Okkultisme og New Age – det alternativ – sniker seg inn.
 • Hva slags spesialutgave de har av Bibelen som rettferdiggjør og gir dekning for deres tvilsomme forkynnelse vites ikke.
 • Vekt på tvilsomme profetier og mirakler. Muligens vranglære, og i hvert fall tvilsomme forkynnelse!
 • Forkjærlighet for utenlandske (amerikanske m. m.) “motefenomener” og tvilsomme predikanter, som kaster ut på spådommer og profetier over en lav sko.
 • I stor grad inspirert av amerikanske superpredikanter (TV- og vekkelsespredikanter).
 • Hederstitler slik som profet, apostel etc. deles ut til utvalgte.
 • Velsignelse og frelse mot betaling, og betaling for mirakler og helbredelse forkynnes til tider.
 • Til tross for hva kanalen måtte hevde: Bibelen gir INGEN garantier for himmel på jord eller et problemfritt jordisk liv for rettroende.
 • Store og ikke-holdbare lovnader om helse og velstand til dem som støtter kanalens arbeid.
 • Høyst tvilsomme forkynnelsen rundt å “så inn i Guds rike” (les: Visjon Norge) for å få belønning fra Gud (høste).
 • Overdrevent fokus på det overnaturlige og det åndelige (tegn og under).
 • Vel sterkt Israel-fokus.
 • Lite rom for å stille spørsmål eller komme med konstruktiv kritikk. Slike forsøk blir tolket som Satans angrep, eller spørsmålsstillerne blir stemplet som dumme.
 • Ikke rom for åpenhet, demokrati og ytringsfrihet. Ytringsfriheten til meningsmotstandere blir forsøkt kneblet og sensurert. På sosiale medier blir kritikerne blokkert.
 • Spørsmål og kritikk som stilles blir tolket som mobbing og/eller forfølgelse av de “rettroende”. Ofte inntas offerrollen når det “stormer”, og ellers benyttes stygge hersketeknikker for å kneble kritikerne.
 • Kritikere og kritikk blir latterliggjort, ignorert (tiet i hel) og mobbet.
 • De ser ned på andre kristne som har en litt annen kristenpraksis enn dem selv.
 • Kanalledelsen utviser en oppførsel mot kritikere og spørsmålsstillere som minner svært lite om Bibelske prinsipper og et kristent sinnelag.
 • Flere sentrale maktaktører – kristenledere, mediaredaktører og politikerebør ta synlig avstand fra “visjonen” og slutte direkte (konkret støtte) eller indirekte (stilletiende) med å legitimere “galskapen”.
 • Media og andre kristenledere + politikere og myndigheter – noen av dem i takknemmelighetsgjeld (?) og kameraderi – har vært noe tilbakeholdne med å rette kritisk fokus / berettiget kritikk mot virksomheten.
 • Kanalen og grunnleggeren har noen ihuga forblindede støttespillere som støtter virksomheten uansett hva som skjer – gjennom tykt og tynt.
 • Det spilles på samvittigheten, og støttespillerne blir manipulert (indoktrinert) til å adlyde blindt. Å tenke selv eller å stille kritiske spørsmål til teologien eller ledelsen er det lite rom for.
 • Forkynnelsen kan føre til at enkelte får helt avsmak mot all kristen tro og virksomhet (brent kristen). Delvis pga. forkynnelsen kan psykisk knekk oppstå hos enkeltmennesker.
 • Samrøre/rolleblanding mellom Jan Hanvold sin privatøkonomi (inkludert eiendomsselskaper) og virksomhetene han leder.
 • Kanalen drives i hovedsak av innsamlede midler, men av disse midlene går store deler med til finansiere selve driften. TV-sendinger, teknisk utstyr, lønn til Jan Hanvold, lønn til andre ansatte, husleie, administrering osv. koster masse penger. Det blir bare smuler igjen til f. eks. deres hjelpearbeid i Moldova, Albania etc.
 • Det finnes andre mye mer verdige formål å støtte enn TV Visjon Norge – indremisjons-TV for spesielt interesserte.
 • Eiendomsselskapet som eide det tidligere bygget til TV Visjon Norge sitt hovedkvarter – Øvre Eikervei 126 AS, Drammen – foretok ikke-godkjente bruksendringer og drev årevis ulovlig. Respekt for og etterlevelsen av lovverket ble ikke prioritert.
 • Politisk syn langt til høyre på skalaen forfektes som det eneste riktige. Mange tvilsomme politiske uttalelser har kommet fra Jan Hanvold.
 • Jan Hanvold: Karismatisk selgertype, USA-inspirert velstandspredikant, vet å berike seg selv økonomisk (høy lønn m. m.), mannen har en noe brokete bakgrunn og han en løs kanon som stadig kommer med rare, fornærmende og tvilsomme uttalelser. Han har sin egen måte å lese og fortolke Bibelen på som gagner ham selv primært og TV-kanalen sekundært. Utviser bøllete og fornærmende/mobbende oppførsel.
 • For mye penger og makt i hendene på Hanvold, noe som kan bli (blir?) misbrukt.
 • En ting er kanalens grunnlegger. Det er en del disipler og liketenkende som kan videreføre det samme usunne budskapet hvis dagens Visjon Norge skulle bli avviklet.
 • Store planer om å ekspandere virksomheten med satsing på engelskspråklige sendinger til Europa (og resten av verden). (Utenom søsterkanalen TV Visjon Sverige ser det HELDIGVIS ut for at ekspansjonen utover i Europa har gått noe i stå.)
 • Amatørmessige sendinger med dårlig regi, dårlige programledere osv.
 • Jeg har stor empati og sympati med dem som blir skremt, “svindlet” og/eller lurt av kanalens forkynnelse. Spesielt svake grupper – trygdede, minstepensjonister, syke, ensomme osv. – blir forsøkt utnyttet på det groveste.
 • Kanalen sier selv at den vil formidle “Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse”. Selv anser de seg nok som kompromissløse forkynnere av “den rette tro” (Bibeltro) og “sannheten”. Jeg vil påstå at man med på kjøpet får en del usunn og tvilsomme ekstrem-karismatisk forkynnelse med liten eller ingen dekning i Bibelens ord.
 • Kristen-TV = VÅS!
 • Å støtte Facebook-siden Antivisjon / Nei til TV Visjon Norge og/eller Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!” anbefales.

Lista kan suppleres med knebling av ytringsfriheten og sensur, basert på vikarierende motiver av typen beskyttelse av opphavsretten. Alt gjøres for å stoppe kritikk og kritikere.

Rett etter “angrepet” mot “Helene Harepus” (@smultringer) var det relativt høy aktivitet med støtteerklæringer for hun som ble utestengt fra Twitter og fikk videosnuttene slettet. Spesielt var aktiviteten høy på Twitter, hvor mange også delte rundt på de “forbudte” videoene. Selv er jeg ikke Twitter-bruker, men jeg har som ikke-registrert besøkende av Twitter via nettleser fått litt innblikk i hva som skjer.

Det skal bli vanskelig hvis ikke umulig for TV Visjon Norge å få has med denne aktiviteten. Videoene er spredt rundt med alle vinder til mange ulike personer som igjen deler dem videre via ulike plattformer. Kritikerne av kanalen lar seg neppe kneble eller sensureres. Tviler også på at sensuren har blitt til noen god PR (reklame) for TV-kanalen.

Kanalen har drevet på med sitt i en del år nå, da kanalen ble startet allerede i mars 2003.

Sitater fra videoklipp, fra nettet (Facebook) m. m.

Noen Jan Hanvold sitater hentet fra videoklipp fra TV Visjon Norge sine TV-sendinger delt videre på nettet av diverse personer og nettsider/grupper:

 • Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Garantert. De går til helvete. Gjerrighet er det verste Gud vet.
 • Gud hater dvaske folk.
 • Buddha er en feit gris.
 • Jeg elsker homofile så høyt, at jeg vil aldri vie noen homofile og påføre dem forbannelse.
 • Kjøttet liker krim og hor, fråtseri.
 • Gud liker ikke gniere. Bedre å ikke gi noe i det hele tatt, enn å gi 50 kroner til vår herre. Krøste denne 50-lappen sammen.
 • Via TV-signaler: Visjon Norge gjør større gjerninger enn Jesus.
 • Fienden bekjemper seg selv. Full fart og action der i gården. Amen! Muslimer dreper Muslimer. (Om Syria-konflikten m. m.).
 • Journalister: De er like tykke i hodet (tjukke i huet) hele gjengen.
 • For det er stort sett bare sekulær-fundamentalister som jobber som journalister i Norge. De stemmer Ap eller enda lengre til venstre.
 • Gud hater homofile.
 • Jeg respekterer overhodet ikke alle religioner.
 • Mens en mann som Obama er muslim.
 • “Reklame”: Hvis du trenger hjelp til å sette opp et testamente så er vi behjelpelige med det.
 • Hva motstandere om meg tror, tenker og mener om Jan Hanvold interesserer meg overhodet ikke.
 • Knut Arild Hareide på bleiestadiet.
 • Vi blir økonomiske slaver. Vi NAVer et år. Og da når halve og ¾ av alle nordmenn skal leve på NAV, ja vel, så blir vi slaver hele gjengen.
 • Ta med hele slekta til Jerusalem (Israel) i nå i år. Spander tur på dem. Hvis du ikke her penger, ja men så gå i banken og lån. Investering.
 • NRK skulle skamme seg! De er jammen meg pengegriske der på NRK også. Min kommentar: Look who’s talking.
 • Til helvete med hele feminismen.
 • Homofil journalist… De fleste journalistene er forderva i sinnet sitt.
 • Hen, det tredje kjønn. Noe er riv ruskende galt i toppen på disse intelligente folka. De kan kalle seg psykologer, sosionomer, forskere og forstå seg på det. Men, det er en gjeng med tullinger og idioter, og de skal ikke få innbille meg at det er et tredje kjønn. Kommer det noen og sier at de er hen til meg, skal jeg kaste den demonen ut av den. Kom ut, hen. I Jesu Kristi navn, Amen. Takk og lov.
 • Jeg har vandra i tro. Kom og kjøp uten penger og uten betaling. Det ordner seg alltid. Halleluja.
 • Frontkollisjon: Hva var det som kom ut av min munn? Jo. Jesus. Amen. Og så var det Guds ord. Amen. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Jeg har ikke noen nakkesleng. I Jesus navn. Amen. Hvis jeg begynner å kjenne at jeg kanskje har fått nakkesleng og snakker det ut, så plutselig har du det.
 • Penger til Kirkens Nødhjelp eller andre organisasjoner som “hater Israel”: Gir du pengene dine inn i en sånn organisasjon, er du med på å så inn i dårlig jord. Og hva skjer da? Jo, du høster noe av den forbannelsen, faktisk, som da den organisasjonen er med…
 • Det var jo noen gode nazister også.
 • Om dem som støttet Hillary Clinton i den amerikanske valgkampen: Hvor dum kan du bli og fortsatt puste?
 • Det finnes ingen vilje i dem til å ta et oppgjør med det som binder dem. Amen. Skjønner du? Og da. Da. Da sier jeg det da at. Noen ganger orker jeg ikke å be for de samme folka, som jeg har bedt 50 ganger for det samme. Skjønner du? Det er nytteløst. Ikke sant?
 • Så skal du bare ringe inn og så skal du gi 1 500 kroner, og så skal du si ha, ha, he, he, he, ho, ho, he, he, he, he. Halleluja. Og så skal du bare se at du håner djevelen ved å gi.
 • Herre, det er jeg trenger, er en skikkelig hjernevask.
 • Og det er noen som beskylder meg for at jeg driver med hjernevask. At jeg hjernevasker folk. Og det trengs virkelig i dette landet. Er det noe deprimerte folk trenger, er det noe folk syndere trenger, så er det en skikkelig hjernevask.
 • Bli kvitt depresjon: Deprimerte=> De ser ned. I det du retter deg opp fysisk, strekker skuldrene tilbake, ser opp, så klarer du ikke å være deprimert. Skjønner’u. Du må ta hånd om det der. For det at depresjon det kommer ut i fra at du aktiviserer ditt tankeliv og din munn. Skjønner’u. Det bare er sånn det er.
 • “Krav” om å be høyt for å bli hørt av hans tunghørte gud: Men hvis du ikke har noen resultater av bønnen, ja vel, da må du begynne å be på en annen måte. Feil bønnemåte: Ja, men det er derfor du lever i nederlag, det er derfor du er syk, det er derfor du er deprimert, det er derfor for du er motløs, det er derfor du er utafor. Skjønner’u. Yes. For å si det sånn. Halleluja.
 • En del mennesker som er syke i Norge de blir ikke helbredet. Hvorfor det? Jo for det at så lenge de har trygd. Uføretrygd. Men en ting er sikkert at om du kommer fram til forbønn for å bli helbredet, ja vel, så må du være villig til å gi opp den uføretrygda di. Og det er en del folk som ikke er villig til, og da kan du ikke regne med at Gud heller helbreder.
 • Tatoveringer: Til helvete med det der, sier jeg.
 • Det amerikanske presidentvalget: Først en hyllest til Trump. Deretter en tirade mot Hillary og dem som støtter henne: De heier på ei heks som heter Hillary Clinton, som er klar til å ta abort i 9. måned. Amen. God jul og godt nyttår. Hvor dum kan du bli og fortsatt puste? Amen. Hvor har du din informasjon fra? Halleluja. Amen.
 • At Donald Trump blir gjenvalgt som president i USA (november 2020) er visstnok “til glede for oss som står for de kristne og jødiske verdiene”. Og “Til sorg for rasister, kommunister, sosialister og sekulær fundamentalister“.
 • “(…) du må høre igjen og igjen og igjen. Fordi troen kommer da av å høre. Også det når det gjelder da å gi tienden og de hellige gaver. For det åpner himmelens sluser.”
 • “Du vet: Det er derfor masse, mange kristne sliter med fattigdom, med sjukdom, med elendighet, med forbannelse – til tross fordi de er kristne. Og da er det noen prinsipper som de har missa underveis.”
 • “Okay, så hva er forrådshuset? Jo, det er – Visjon Norge er et forrådshus, vet du, hvor vi velsigner da tusener på tusener av mennesker. Hvert eneste døgn så velsigner vi folk. Amen, og da – når du blir velsigna gjennom Visjon Norge – ja vel, så må du gi tienden din også her. Så vi kan få mere til å lage mere, og få mere, mat inn i forrådshuset.”
 • “Og Gud velsigner ikke en schizofren giver.”

En liten pause. Tilbake til sitatene:

 • TV-sendinger, drift og distribusjon koster penger: Det er bare sånt at pga. at vi er kristne så blir vi da diskriminert på den måten at vi må betale dyr leie, både for satellittene, både for riks-tv og for å være på de plattformene vi er.
 • Umyndiggjort, oppnevnt verge (Jesus). Så har du noe å klage på, så får du gå til Jesus og si at, nei, han der Hanvold han kan du ikke bruke. Så derfor er det så herlig at. Hvis noen vil rose oss så peker vi på Jesus, og hvis noen vil anklage oss for noe peker vi på Jesus.
 • Det er det at han dør i en ulykke. Fordi han stod herren imot.
 • November 2017: Derfor si jeg at. Ok. Vi trenger da 4,6 millioner kroner. For å gå da i pluss, og vi trenger å gjøre det denne måneden her.
 • Avisen Dagen, da, som er ondskapsfulle. Altså, avisen Dagen er en ondskapsfull avis, som hele tiden henger ut meg (kommentar: Jan Hanvold),… Avisen Dagen sin journalistikk: “pur jævelskap”.
 • Ikke tro på disse løgnene som du leser i avisen. Æh. Det er fake news, for å si det sånn. Eller det du leser på Facebook og Internett. Der er det masse gærne nettroll, det er masse gærne folk som da er der ute og er sin egen redaktør og sine egne journalister. Og som da henger, på en måte, folk ut. Og det er bare sånt det er. Men, hei, vi står her etter å ha overvunnet alt. Og som jeg sier at, en uforskyldt forbannelse den rammer ikke der som spurven er i fart og svalen i flukt. 
 • Latterliggjøring av kirke, prester og bønneform (blir ikke det samme uten lyd!): Presten sier: La oss alle be…. Så har du hele den messa. Og så sier han endelig amen, og da er folk glad. Da kakler dem som høner. Klukk, klukk, klukk. Kristenhetens dop er kaffe og kaker. Å be, det orker vi ikke…. Det nytter ikke å be sånt. Du må bryte lydmuren, i Jesu navn
 • Folk de gir ikke uten at de kjenner den hellige ånd. Du kan ikke manipulere folk til å gi, vet du. Men folk gir fordi den hellige ånd kommer.
 • Media hjernevasker folk: Det blir plantet tanker og meninger som du spiser da rått. 80-90 % av alle mennesker, de tenker ikke selv. De lar media tenke for seg.
 • er ikke Bibelsk.
 • Hanvold til NRK-journalist: – Du er en jævla drittsekk!
 • Mye bruk av meningsløse ord (fyllmasse) slik som: “Æhhh”, “Amen”, “Skjønner’u” og “Halleluja”.
 • Fra Facebook-siden til offentlig person Jan Hanvold 18.02.2018: “Og vi fryder oss i all snøen, som er et tegn på at Gud renser Norge. Og at vekkelse er på vei.”
 • Falskt budskap fra Jan Hanvold på Facebook 3.3.2018: “Og når vi hengir oss til Jesus, som er Guds ord, har vi liv og suksess. Derfor er troen det som løfter oss opp, ifra motløshet, mindreverdighet, frykt, depresjon og alt annet som holder oss bundet i fiasko.” og “Og det er jo forskjellen på den som lykkes og mislykkes i livet, det er tro.”
 • “Jeg er full av allergi….. Allergi finnes ikke dette huset….. I Jesus navn er du fri fra kaninallergi. Halleluja. Amen. Yes. Takk og lov. Vi tror ikke på allergi, vi tror på Jesus. Takk og lov og pris.”
 • Den visjonære har sagt følgende om NAV: NAV = Naturlig Arbeids Vegring. Og han “beskylder” enkelte (hinter om) for å reise til Norge for å få penger, da det er slik det fungerer i Norge. Likevel påstår han: “Dette er ingen hån mot afrikanere eller pakistanere eller noen som helst”.
 • Jan Hanvold: Jeg tror ikke på lungebetennelse. Jeg tror ikke på smitte… Jeg tror ikke på bakterier
 • Kritikk av en konkret NRK-journalist + omtale av sin egen lønn: “Han er stadig ute og henger meg ut på forskjellige måter. Da snakker han om at jeg tar ut en lønn på 1,6 millioner og at jeg tjener mer enn statsminister Erna Solberg. Jammen, sier jeg. Jeg er jo en viktigere person enn Erna Solberg, for jeg ber for Erna Solberg og regjeringen, så jeg er min lønn verd!”
 • Om predikanter som blir valgt ut til å bli invitert til TV Visjon Norge: “Det er et godt stempel hvis du blir hengt ut på NRK (eller BBC, andre medier), æhh, så er du ekte”…. “Utskjelt og dårlig rykte..” “Velkommen til Norge!”
 • Jan Hanvold (offentlig person) på sin Facebook-side om miljøvern og “klimahysteri”, inkludert diverse stavefeil og grammatiske feil: “Bibelen sier at snart kommer Jesus, å oppretter sitt 1000 årige fredsrike. Så det er de gode nyhetene, verden går ikke under. Det skjer først etter 1000 års rike. Da vil vi få en ny himmel og en ny jord, etter at denne jorda har blitt brent opp. Så ikke vær bekymret for klima. fortsett å spis din biff med god samvittighet. Fly som aldri før, få ikke fly skam. Og kjør bil som alltid, husk det står alltid et tog. Så skal du komme frem, bruk bilen. Og fryd deg over livet. Da sier jeg bare halleluja. Så går livet videre. Les din bibel og be, så får du inside info om fremtiden. Med Jesus går alt bra.”
 • Dåpen i Den Hellige Ånd – må du søke – amen! Fordi at hvis du ikke søker det, så daler det ikke liksom ned i huet på deg. He he, he he!
 • Og jeg (les: Jan Hanvold) er et levende vitne om akkurat det, at jeg har søkt Herren først, halleluja, og Gud har gitt meg alt det andre i tillegg.
 • Jan Hanvold om USA, presidentvalget og en mobilisering av de troende der borte: “- Når de troende ber til Gud – ja vel – så kan ikke hele helvetes hær, eller demokrater, eller riksrett, eller noe som helst, berøre det. Og derfor har jeg sagt det hele tida at Donald Trump, han blir gjenvalgt igjen. Du skjønner, for det at. Det Guds folk binder på jorda, det er bundet i himmelen, og det Guds folk løser på jorda, det er løst i himmelen.”
 • Jan Hanvold sine ord: “… hvis jeg får lønninga mi og betaler lysregninga først, så proklamerer jeg at å ja, e-verket, det er herre i mitt liv – det er høyere enn Gud.”
 • “Apostel” H. igjen, om USA og tidligere president Obama: “Som ødela Det hvite hus. Muslim…. Som virkelig innførte Islam i USA. Som dekte hele Det hvite hus med regnbueflagget…. Disse kreften er det vi da kjemper imot… I resten av verden, så vil de ikke ha dette søppelet. Amen. De vil ha familieverdier, de vil ha troen på Gud, de vil ha Jesus Kristus og Evangeliet. Amen. Takk og lov og pris. Jeg er glad for å bo i Norge, hvor det er demokrati og ytringsfrihet.”
 • “.. og jeg har min egen TV-kanal, så jeg kan si AKKURAT DET JEG VIL, amen!”
 • USA og presidentvalget: “Hvis noen skal høre på nyheter om at Bernie Sanders vinner, eller han homsen fra South Bend vinner presidentvalget, så har jeg veldig dårlige nyheter til dere, for Donald Trump blir gjenvalgt som president, takk og lov og pris, halleluja!”
 • USA og Trump igjen: “Hvor dum kan du bli og fortsatt puste, hvis du ikke forstår at Gud er på ferde, at Donald Trump er et mirakel ifra Herren! Så ikke hør på NRK eller TV 2, eller disse dustene i disse TV-kanalene. De skjønner ingenting, og er fulle av sosialisme og kommunisme og antikristens ånd, amen!”
 • “Vi sitter der som mummitroll og skal redde klima. Hør her; klima? Gud sørger for at mennesker ikke kan redde klima, amen! Denne kloden er det over og ut med! Den eneste som kan redde denne kloden er Jesus! Så i stedet for å skamme seg over å spise kjøtt og fly og sånt, så skulle folk skamme seg over sin synd, amen! Skjønner’u?”
 • Nattverd (og påske): “Så når vi tar dette brødet her nå, så vet du at du er korona-frisk. Halleluja. […] Så da tar vi brødet. […] Det er så godt å tenke på det – når du tar det nå, så tenk at ‘jeg er fri fra sjukdom, jeg er fri fra plager, jeg er fri fra pest – jeg er fri fra forbannelsen – halleluja’. Takk og lov og pris. Amen. Du skjønner: Du må proklamere det. Amen!”
 • Påske og korona-smitte: “Gud har virkelig velsignet oss i denne corona tiden,» og «Så i denne tiden tror vi på Herrens beskyttelse. Og som dødsengelen gikk fordi israelittenes hjem, så tror vi også at corona smitten går fordi våre hjem.”
 • 26. april 2020, videoklipp publisert via Hanvoldkanalen: “Så det er så viktig akkurat dette her, at du sender ditt brød bortover vannet. Amen. At du gir da tienden” og “Og det er jo noen som sier – nei – jeg gir tienden til mine barn. Javel. Altså. Hvor dum kan man være og fortsatt puste.” Videre er det visstnok ikke godkjent å gi penger til Dyrebeskyttelsen, Røde Kors osv. “Tienden – den tilhører guds menighet (underforstått TV Visjon Norge og Jan Hanvold). Amen. Og det er derfor du kanskje er svak, det er derfor du ofte er syk og det er derfor folk da dør før tida.” Videre noe rot om velsignelse for dem som gir vs. forbannelse for dem som ikke gir, og noe om at korona-viruset visstnok ikke kan bite på dem som er velsignet:
 • Hanvold tror ikke at han og hans disipler kan bli rammet av korona-viruset: “Også når det gjelder den situasjonen med dette viruset og sånt. Så sier jeg: ‘Halleluja, vi er velsignet. Vi er beskyttet under Guds kraft’… ‘Til meg så skal det ikke nå. Det er ikke hovmodighet, med det er ydmykhet. Halleluja.'”
 • Fattigdomsdemonen sitter i hodet ditt: “Denne fattigdomsdemonen, den forsvinner fra ditt liv. For den sitter i huet. Skjønner du?”
 • “Guds ord sier klart og tydelig at vi skal gi da FOR Å FÅ – ikke av dem vi gir til, men vi må gi da med forventning. Du skjønner: Da skjer det mirakler.”
 • “Amen, skjønner du? Så det er en åndelig lov, akkurat dette her: Loven om å så og høste. Og det er djevelen livende redd for, vet du.”
 • “En homoseksuell mann vil antikrist være.”
 • “Hvis du ikke skjønner at Visjon Norge er i fronten når det gjelder det som skjer i Norge og vekkelse – ja, men da er du dum. Da er du totalt blind og forskrudd i huet ditt. Det er bare det som er sannheten. Du har et problem. Ja.”
 • Jan Hanvold på Studio Direkte i august 2019: “Jo, altså, avisen Dagen, det er jo en forferdelig avis. Den kaller seg kristen, men den driver med kritisk journalistikk.”
 • Mye vas om det amerikanske valget har blitt presentert fra Hanvold sin side høsten/vinteren 2020, inkludert om det store forbildet Donald Trump.

Gjengitt fra Sigmund Voll Ådnøy sin transkripsjon på Twitter, da jeg ikke orker å se og å høre mannen selv i aksjon pinse 2019:

 • Hanvold om å gi: “— Når du letter på lommeboka di, blir du velsigna.”
 • “— Stakkars disse nettrolla, på nettet; du vet: Jeg gidder jo ikke å lese hva folk skriver om meg – er du gær’n?”
 • “Jeg bryr meg ikke om journalister, jeg mener de er jo sjuke, i huet sitt, for å si det sånn.”
 • “Ska Gud bruke deg sterkt i helbredelses tjeneste, så kan du være garantert på at du bli testa med sjukdom. Asså, d æ bare sånn at djevelen, han kommer og attakkerer deg m/sjukdom. Amen, men du overvinner sykdommen, halleluja, ved Den Hellige Ånd, amen!”
 • “Én av disse folka som attakkerer oss på nettet, vet du, han har jo store personlige problemer. Han får jo ikke sove om natta. Han må ta sterke nervemedisiner for å sove.” Og videre resonnement: “Og da tenker jeg: Jammen, det er jo ikke noe rart i det, når du bare er opptatt av å grine, å være en grinebiter og bare kritisere, det er klart du får ikke sove da.”

Og i tillegg finnes det en del videoklipp med tvilsomme uttalelser fra predikanter/talere som har besøkt kanalen.

“Mirakel-Hanvold ble fullstendig avslørt.” Han hevdet på sin offisielle profil å ha fullstendig helbredet en mann som var innlagt på sykehus. Datteren til mannen sier at dette ikke stemmer overens med virkeligheten.

 

En kilde med videoklipp, kommentarer m. m. som viser galskapen til TV Visjon Norge er Facebook-siden Hanvoldkanalen:

Hanvoldkanalen (@hanvoldkanalen) på Facebook – https://www.facebook.com/hanvoldkanalen/.

 

Absolutt verdt et besøk!

Jeg er fullt klar over at sitatene ovenfor er tatt noe ut av sin sammenheng. Dessuten er ikke hvert sitat nødvendigvis sammenhengene, hvor en setning kan ha blitt tatt fra en ende av et klipp mens neste setning er tatt fra et helt annet sted i videoklippet. Likevel mener jeg uttalelsene fra Jan Hanvold gir en god indikasjon på og innblikk i den tvilsomme forkynnelsen til TV Visjon Norge-gründeren og TV-kanalen som helhet.

Hanvoldkanalen på Facebook: Medisiner, piller og leger er oppskrytt og gir bare placeboeffekter.

 

Et aldri så lite hopp oppover i besøkstallene til min blogg har blitt registrert i forbindelse med “Helene Harepus”-saken, og da spesielt rettet mot “Nei til TV Visjon Norge!“-artikkelen min. Det er et ordtak som heter: “Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.” Dette passer bra å bruke i forbindelse med det plutselige oppsvinget for min blogg. De heftige debattene rundt Visjon Norge har også kommet min blogg til gode.

Facebook-status på min vegg 17.11.2018, med lenke til mitt blogginnlegg “Nei til TV Visjon Norge!”:

Til og med i min krets har jeg noen “forblåste” og “innesnødde” personer som er støttespillere av TV Visjon Norge. Shame on you!

 

Glimrende satire om pengegaloppen til Jan Hanvold og TV Visjon Norge

Vredens Gnag (satire): Gud legger på prisen for evig frelse med 2500 kroner

Notat: Vredens Gnag (satire): Gud legger på prisen for evig frelse med 2500 kroner

Noen sitater fra notatet:

 • Med bakgrunn i konsumprisindeksen, generelle sesongjusteringer og behov for økt egenkapital, melder Visjon Norge at prisen på evig frelse fra Gud vil øke fra 50.000 kroner til 52.500 kroner fra mandag 20. november.
 • …men selv ikke Herren rår over inflasjon og slike uforutsette variabler
 •  Det er som vanlig Hanvold som vil ta vare på pengene til Gud har brukt for dem.
 • Vi ser på oss selv som en slags resirkuleringsstasjon for jordisk gods.
 • De som ikke har råd: – Gud har varslet salg i januar.

NRK sin satire, Satiriks: “Gir du ikke penger til Visjon Norge, dreper Gud deg!”, er forresten ganske treffende den også.

 

P4 Misjonen med Antonsen & Golden hadde 26.04.2019 en “fin” harselering med Jan Hanvold og hans forklaring av fenomenet Mee too (#meetoo). Mannen er som en jeger, og det kvinnfolk ikke skjønner ifølge “eksperten” Hanvold er at kjemikaliumet testotoron har “all skyld” for det som skjer. Jeg har selv hørt om testosteron, men ikke den varianten Hanvold diktet opp. Litt av en ansvarsfraskrivelse og tullete forklaring uten rot i virkeligheten!

Sitat stjålet fra Facebook 16.09.2019 (Helena Bjoerg): “Har alltid vært litt opptatt av dette: Hva slags utdannelse må en ha for å bli en av disse selvutnevnte predikantene? Jeg mener, de dukker jo opp som paddehatter. Alle med et svært personlig, og ofte noe spesielt, forhold til Gud, og samtlige med en fantastisk “økonomisk” sans, og evnen til å få folk med lite penger til å gi fra seg rubbel og bit. Må ligge en lang, sofistikert utdannelse bak…”

En liten kommentar: En ting er når de kaller seg predikant eller forkynner. I tillegg er det noen av dem som både smykker seg med profet- og aposteltitler.

 

All kritikk som rettes mot TV Visjon Norge (TVVN) medfører at jokerkortet med offerrollen (martyr) på fort kommer fram. Kritikken tolkes som satans angrep, sverting samt forfølgelse av de “rettroende”. Sett fra mitt perspektiv er det ikke den treenige Gud eller Bibelen som kritiseres, det er TV-kanalen og ledelsen sin FORTOLKNING som blir kritisert. Jan Hanvold, øvrig ledelse og TV-kanalen TV Visjon Norge er ikke Guds stedfortredere her på jord eller mine hyrder. Å kalle den konstruktive og betimelige kritikken som har blitt framsatt for forfølgelse er misbruk av dette sterke ordet. De som sysler med TV Visjon Norge er ikke vernet mot all kritikk og etterprøvelse av ordet (og åndene) som forkynnes.

Skrev på Facebook 30.03.2018 av undertegnede, som en kommentar til et innlegg i gruppa “Stans Hanvold“:

“Selv er jeg skeptisk til det ensidige fokuset på kun J. Hanvold. Ja, han er en “utfordring”. Imidlertid finnes det et antall andre som kunne ha vært villig til å ta opp stafettpinnen eller arven hvis dagens Visjon Norge hadde gått inn. F. eks. vil jeg nevne personer fra følgende miljøer som potensielt kan gi like store “problemer” som Hanvold: Enkelte fra Oslo Symposium-miljøet, Norge IDAG-miljøet, EFA, MJL, Kristen Koalisjon Norge, Herland osv.”

 

I mine øyne går ikke regnestykket eller likningen TV Visjon Norge “opp”, eller oppstillingen (regnestykket) ender på ingen måte opp med positivt fortegn. Matematisk (>, større enn): Det negative > Det positive. Alt det negative langt overskygger det positive slik jeg ser det. Sannsynligvis er det sunnere og bedre med skolemedisin, piller og medikamenter enn å støtte overtroen, de usunne verdiene og tildels vranglæren til visjonen.

Visjonene har alltid vært store, og i en periode hadde de profetier og planer om en TV-stasjon i hvert land i Europa. I praksis har det blitt økonomisk krise på krise, og heldigvis har de så langt ikke kommet i gang med mer enn sendinger i Norge (TV Visjon Norge) og Sverige (TV Visjon Sverige). Tigging etter penger har hele tiden vært framtredende i deres virksomhet, og de har til og med innimellom gått så langt at håndskrevne personlige tiggerbrev har blitt sendt ut:

TV VN v/Jan Hanvold: Frekt “personlig” håndskrevet tiggerbrev fra oktober 2016.

 

Selvsagt gjør “visjonen” noen gode ting. De bedriver noe nødhjelp og hjelpearbeid, og TV-sendingene gir nok enkelte TV-seere noen OK Gudsord / forkynnelse til å ta med seg i hverdagen. Likevel er det MYE negativt og kritikkverdig knyttet opp mot den “løse kanonen” Jan Hanvold, metodene, forkynnelsen, teologien, politikken, tvilsomme besøkende predikanter og pengemaset til kanalen.

Skal visstnok være et reellt utsagn: “Nå kan’ke jeg drekka mer med sånne som dere, for nå skal jeg bli pastor og MILLIONÆÆÆR!” (Jan Hanvold, ca. 1980).

 

Enkelte vil nok beskylde Jan Hanvold for å misbruke Bibelen – samt Guds- og Jesu navn – til å snylte på gamle, syke, trygdede, ensomme, redde og hjelpetrengende mennesker. Det leves et tilnærmet luksusliv i det Hanvold-ske hjem på bekostning av andre. Tildels syk og kynisk tankegang utvises, med relativt lav grad av etikk og moral. Kristne kan være grådige og hensynsløse med sin utnyttelse av troskyldige mennesker, på en måte som lovverket ikke fanger opp.

Det er nok ganske mange som innerst inne kan uttrykke ganske stor avsky for TV Visjon Norge sine handlinger, mobbing og trusler mot andres tro, liv og familier. Visjonen er kjapt ute med trusler og dom om helvetet for dem som ikke følger deres sti, og for dem som ikke gir (nok) penger til prosjektet. Personer som svikter visjonen, er visstnok ikke verdige et liv i den såkalte himmelen.

TV Visjon Norge – kanalen med de gode nyhetene?

Selv presenterer de seg som “kanalen med de gode nyhetene”. Dette er langt ifra tilfellet. I det siste (mars og april 2020) har vi blant annet fått høre følgende “grums” fra den kanten:

 • Kina har spredd korona, fordi de vil ha en økonomisk kollaps og oppnå verdensherredømme.
 • Verden går snart under. Dette er endetiden, korona er pest-rytteren.
 • Konspirasjonsteorier rundt 5G forkynnes, og rot og rør rundt chip i kropp, dyrets merke, tallet 666 osv.
 • Kongen (Norges konge – kong Harald) er antikristelig og trenger frelse, han støtter / fremmer homofili blant barn og omgir seg med hekser (Märtha Louise) og det som verre er. Han er for øvrig også skyldig i Ari Behn sitt tragiske selvmord.
 • Staten og pressen er venstrevridde kommunister som vil avkristne Norge.
 • Beskylder etablerte medier for å fare med falske nyheter.
 • “Helsekost”-produkt markedsføres som virushemmende (mot f. eks. korona).
 • Å gi penger til “visjonen” kan gi beskyttelse mot koronaviruset.
 • Så og høste forkynnelse støtt og stadig.

Dette er altså de gode nyhetene fra den kanten. Djevelskap og tullball satt i system.

 

Beklager språket: Jeg er INGEN tilhenger av den jævelskapen kanalen står for.

Toppsøk mot min blogg rundt 10. desember 2017, som bærer sterkt preg av skepsisen blant “folket” mot Visjon Norge: visjon norge musikken stort sett frastøtende og masete, jeg er en kritisk kristen, visjon Norge i taler ofte harselering med “de svake “, jan hanvold 50 kroner gjerrig garantert helvete, visjon norge i taler ofte harselering med “de svake”. Litt senere i desember er toppsøkene supplert med: jan hanvolds interesse for enke og minstepensjonist med høy husleie

“Kong” Hanvold.

 

Februar 2018 er noen av søkeordene som fører til min blogg følgende: visjonnorge.no, jan hanvolds stadige amen og “skjønner’u”, menighet har imot visjon norge, visjon norge hersketeknikker, visjon norge og amen

Og nei: Det er IKKE jeg selv som har generert søketrafikken!

Kan TV Visjon Norge og Hanvold stoppes?

 • Svaret på dette er høyst sannsynlig NEI.

Noen momenter:

 • Det som gjøres fra kanalens side er neppe direkte ulovlig, om enn av og til delvis i gråsonen. Lovverket kan ikke hjelpe til med å felle virksomheten slik jeg ser det.
 • Blasfemiparagrafen og kvakksalverloven er for lengst borte fra norsk lovverk, så dette vil ikke slå inn.
 • Dagens “Lov om alternativ behandling av sykdom mv.” vil normalt sett ikke slå inn og påvirke kristen aktivitet av typen forbønn og helbredelse.
 • Straffeloven har diverse paragrafer om bedrageri, men det skal nok mye til at dette rammer kristelig virksomhet. Tros- og religionsfriheten trumfer det meste.
 • Hvis noen skulle klare å gjøre noe med loven i hånden måtte det nesten være Forbrukertilsynet. Markedsføringen av helbredelser nærmer seg og er muligens villende markedsføring, og spesielt når det tilnærmet gis garantier om at helbredelse vil finne sted.
 • Kringkastingsloven er lite til hjelp, da denne i liten grad er opptatt av programinnholdet.
 • Etisk og moralsk sett kan det stilles spørsmålstegn til slik virksomheten drives, og i hvert fall kan det diskuteres om ting skjer i samsvar med Bibelske prinsipper, god samvittighet og god kristen ånd.
 • Pengemaset til kanalen er utidig, men ikke direkte ulovlig.
 • Regnskap, revisjon og økonomi antar jeg de har kontroll med – og holder seg på den lovlydige siden.
 • Deler av teologien er høyst tvilsomme sett med “sunne” kristne øyne (velsignelse og helbredelse mot betaling, å “så inn” for å få noe igjen fra Gud), men dette er jo heller ikke direkte ulovlig.
 • Støttespillerne er “snøblinde” så det holder. De lar seg manipulere, blir ført på ville veier, sluker forkynnelsen rått, er forblindet, stiller ikke kritiske spørsmål og støtter opp om kanalen i tykt og tynt.
 • De som har blitt fanget i nettet og blitt ihuga støttespillere og disipler er det neppe håp for, å vekke dem er en tilnærmet umulig oppgave. De “hjernevaskede” støttespillerne vil neppe snu eller skifte mening, okkesom.
 • Enkelte støttespillere blir bare mer ihuga tilhengere av kanalen etter litt kritikk og motstand. De ser på det som satans eller djevelens angrep og menneskers forfølgelse mot rettroende.
 • En konkurs kunne ha stoppet sirkuset, men det er vel lite sannsynlig at dette inntreffer med de lojale støttespillerne og partnerne kanalen har.
 • Om Jan Hanvold skulle forsvinne ut av kanalen er det en del andre disipler og liketenkende som kan ta over stafettpinnen og videreføre det samme usunne budskapet og tankesettet.
 • Jeg er medlem av Facebook-siden “Antivisjon / Nei til TV Visjon Norge” og Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!”. Strengt tatt å tro på at disse protestgruppene fører til noe særlig resultat er omtrent som å tro på den ekte julenissens eksistens, dvs. ekstremt lav sannsynlighet. Likevel velger jeg å være medlem, da det er interessant for egen del å lese om andres tanker og erfaringer. MULIGENS kan protestaksjonene medføre at noen oppegående sjeler velger å ikke bli støttespillere av kanalen.
 • Mine protestartikler mot TV Visjon Norge har absolutt ingen effekt i den store sammenheng. Innleggene funger for meg personlig som en ventil for å få utløp for ting som irriterer meg, jeg får luftet ut min frustrasjon.
 • Det som kan gjøres er å appellere til de troende som ikke ennå har blitt “fanget” av kanalen og “Visjon-familien”. Man kan bidra til å bremse kanalens vekst med rasjonell og saklig argumentasjon rettet mot selvtenkende kristne.
 • Ifølge Hanvold selv kan ingen ta knekken på kanalen, da de angivelig har Gud på sin side. (Akkurat denne argumentasjonen “biter” jeg ikke på!)
 • Det er lov til å håpe at (dårlig) karma vil bite Hanvold bak en vakker dag.
 • Så: Moralen er vel at man bare må lære seg å leve med at TV Visjon Norge finnes, da sirkuset neppe lett lar seg stanses. Imidlertid ønsker ikke jeg å støtte opp under eller ha noe med dette systemet (“sekten”) å gjøre. Videre kan man være med på å stoppe tilveksten av nye støttespillere, gjennom å appellere til fornuften og gjennom å øke Bibelkunnskapene blant folk flest slik at man ser hvor gal forkynnelsen er.

 

I stedet for å skrive mer henviser jeg til min tidligere skrevne artikkel om emnet:

Noen utvalgte lenker relatert til @smultringer-saken (#heleneharepus /#FreeHeleneHarepus):