Stortingsvalget 2021

Valg

Det nærmer seg valg 2021, som er et Stortingsvalg og som også vil avgjøre hvilken regjering (politisk farge og retning) vi får i tiden framover. Resultatet av et slikt politisk valg betyr mye for oss alle, som innbyggere av nasjonen Norge.

Min enkle bønn og ønskedrøm i så måte: Vennligst gi oss en ny og bedre regjering! Ja takk til en rødgrønn regjering, og det er på høy tid å bli kvitt dagens blå regjering! En regjering og et stortingsflertall som tenker på folk flest – og som ikke bare er opptatt med å smiske med de rikeste rike – er vel ikke for mye forlangt å ønske seg.

Stortingsvalget 2021 blir et spennende – og sannsynligvis jevnt – valg! Forhåpentligvis får vi et nytt politisk flertallrødgrønn side, og ikke minst en ny regjering og med en annen statsminister enn Erna Solberg. Statsminister fra Arbeiderpartiet (Ap, Jonas Gahr Støre) eller Senterpartiet (Sp, Trygve Slagsvold Vedum) er mindre vesentlig.

Les mer 🙂

  • Spamkommentarer blokkert