Pinsehøytiden 2024 markeres

Pinse, med utgytelse av den hellige ånd i form av ildtunger. Generert med kunstig intelligens: Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer.

Pinse- og pinsefeiringen 2024 er (snart) her! Pinse er muligens den mest abstrakte, glemte, uforståelige og mystiske høytiden av de kristne høytidene / helligdagene, som har sitt utspring fra Bibelen sine tekster?

Årets pinse – år 2024 – finner sted 18.-20. mai, bestående av pinseaften, første pinsedag og andre pinsedag. Pinsen kommer dette året rett i fortsettelsen av 17. mai, og vil nok sånt sett drukne litt i denne nasjonale markeringen. For mange blir nok pinse kun en langhelg med fri fra jobb, uten at noe religiøst, trosrelatert eller kristelig legges i det.

Pinse har å gjøre med kristne momenter og faktorer slik som: Den hellige ånd (talsmannen), kirkens fødselsdag, språkunderet etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen, ildtunger, nådegaver, tungetale, due som symbol på den hellige ånd osv. osv.

I stedet for å skrive mer her henviser jeg videre til tidligere skrevet innlegg om pinsen:

God lesning, og ikke minst: God pinse!

Pinse, den glemte høytid?

Pinse

Noen pinsetanker og refleksjoner rundt pinsehøytiden i forbindelse med at kalenderen viser / viste at det er / var klart for å feire pinse:

Undersøkelser og skriverier i media har flere ganger fått fram i lyset hvor lite folk flest vet om pinse. Tydeligvis har vi kristne gjort en meget dårlig jobb med å markedsføre pinsehøytiden og hva den innebærer / betyr. For mange er pinse bare langhelg og fri fra jobb. Det blir litt sånt: “Nå feirer vi pinse, selv om ingen av oss aner hvorfor.” Pinse forblir den “glemte” og mystiske kristne høytiden som “ingen” forstår seg på.

Pinse i kristen sammenheng har å gjøre med litt diffuse ting slik som den hellige ånd, åndens gaver, språkunderet, ildtunger, overnaturlige hendelser og tungetale. Med andre ord litt abstrakte og lite håndgripelige størrelser / momenter.

Årets pinse – år 2024 – finner sted 18.-20. mai (pinseaften, første pinsedag / 1. pinsedag og andre pinsedag / 2. pinsedag). Pinsen kommer rett i fortsettelsen etter 17. mai, så det blir nok mange som tar seg en skikkelig langhelg og er ute og reiser og ellers er ute på farten i forbindelse med pinse. Relativt få oppsøker kirkelige eller kristne settinger.

(I en periode rundt feiringen / markeringen av kristen pinse settes denne artikkelen hvert år til å være klebrige / toppsak på bloggens forside / startside.) PINSE 2023 ER OVER! Innlegg “gjemmes bort” til pinse 2024.

Les mer 🙂