Kristne stjeler som ravner!

Engel og opphavsrett

Min påstand som jeg mener å ha dekning for: Kristne organisasjoner stjeler som ravner! Det syndes ofte mot det syvende bud (2. Mos. 20, 15) som sier: “Du skal ikke stjele.” Det tas i mange forsamlinger og menigheter lite hensyn til opphavsretten og rettighetshaverne når det f. eks. gjelder noter og sangtekster.

Dette er en resirkulert artikkel. I min gamle blogg skrev jeg allerede i mars 2009 et innlegg med samme tittel som dette innlegget har. Jeg har visstnok også liggende en versjon på Verdidebatt.no. Teksten har blitt noe utvidet og modifisert nå i forbindelse med ny-publisering her i bloggen.

I fortsettelsen av artikkelen følger begrunnelsen for min påstand eller hypotese om at kristne stjeler så mye, relatert til krenkelser av opphavsretter hovedsakelig innenfor sang og musikk.

Hvordan kan jeg hevde at kristne er så “flinke” til å stjele? Dette begrunner jeg med min kjennskap til at det skjer mye av følgende rundt i landets forsamlinger og menigheter:

  • Kopiering og utdeling av noter og sangtekster uten å ta hensyn til opphavsrett.
  • Ukritisk bruk av ting fra nettet uten å ta hensyn til eiendomsretten.
  • Det finnes noe som heter sitatrett, men denne gir kun begrensede muligheter for å gjengi fra andres åndsverk.
  • Kreditering blir “uteglemt”.
  • Visning av både det ene og det andre på “storskjerm” (projektor) ute å ta hensyn til rettigheter.
  • Bruk av bilder (eller videosnutter) og illustrasjoner – eventuelt videoer – i diverse sammenhenger uten innhenting av tillatelse fra fotograf / opphavsrettslig eier (dette har jeg selv opplevd opptil flere ganger!).
  • Stjeling av tekster, bruk av sitater uten å oppgi kilde osv. osv. finner også sted.
  • LAN party i kristen regi. Det er neppe mulig å hindre at slike samlinger blir benyttet til massiv piratkopiering. En annen faktor er mye forherligelse av vold i dataspill
  • Bruk av video- og DVD – filmer samt musikk fra CD-plater eller MP3 + strømming i møter uten at det på forhånd blir sjekket om slik bruk er tillatt.
  • Er all programvare installert på datamaskiner i menighetslokaler utstyrt med lovlig programvare som man har betalt talt for og ikke bare ulovlig kopiert?

I artikkelens fortsettelse er jeg i hovedsak opptatt av bruken av noter og sangtekster uten å ta hensyn til regelverket rundt opphavsrett/åndsverk.

Mer informasjon om rettighetshavere og opphavsrett: Tono, Gramo og Kopinor.

Enkelte vil muligens gjøre et skille mellom tyveri og lovbrudd. Kopiering uten å ta hensyn til opphavsrett er brudd på åndsverkloven og brudd på opphavsretten. Jeg klarer vel ikke helt å se skillet. For meg blir ulovlig piratkopiering å anse som et tyveri. Den som har laget åndsverket blir tross alt frarøvet krediteringen og eventuelle økonomiske inntekter av sitt livsverk.

En del av menighetene innenfor Den norske kirke har sluttet seg til avtalen mellom KA og Kopinor som omhandler kopiering og digital bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Et problem er at ikke alle menigheter har sluttet seg til avtalen, og det finnes også en del frimenigheter og organisasjoner som ikke har noen som helst avtale eller system.

Jeg ble påminnet om saken i forbindelse med at Vårt Land hadde en artikkel om piratkopiering av noter 16.06.2017. I nevnte artikkel står det blant annet at sangfugler “stjeler” for 10 millioner kroner i året ifølge Norges Korforbund. Samme organisasjon vil ha en slutt på disse uvanene/unotene. Ukultur og million-tyveri i kor-Norge er ikke noe forbundet kan gå god for.

Noter er åndsverk, og ukritisk kopiering av dem er tyveri/stjeling. Kjøp av originalnoter (ikke kopiering) er en lovlige framgangsmåte. Norges Korforbund ivrer for Kopinor-avtaler for korene og innrapportering i henhold til TONO-avtalen (konserter m. m. med rapportering). Beklageligvis medfører TONO-rapportering noe ekstraarbeid.

Nå er ikke Norges Korforbund en typisk organisasjon som kristne kor slutter seg til. Imidlertid er problematikken forbundet bringer på bane absolutt aktuell også innenfor kristne kor, korps og lovsangsteam. Noe av det dummeste jeg hører er dem som mener at alt med kristent innhold ukritisk kan kopieres og brukes uten å tenke på opphavsrett. Evangeliet skal jo fritt deles hevdes det. Imidlertid må også kristne artister og tekstforfattere ha inntekter for å kunne leve av sin musikalske virksomhet.

Opphavsretten er tidsbegrenset. Normalt sett er den satt til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår. Dermed går en del eldre sanger og salmer klar av opphavsretten og kan fritt benyttes, inkludert kopieres. Åndsverkloven beskytter også mot etterligninger.

Kristne er selvsagt ikke bedre enn folk flest. Likevel er det noe snodig at kristne spesielt har tatt så lett på dette som har med opphavsrett å gjøre. Kristne skulle så langt det er mulig ha prøvd å gå foran som gode forbilder på området. Der har kristne virksomheter innenfor sang og musikk virkelig feilet!

Det som kan være verdt å nevne er at noe av årsaken til at det syndes kan ha noe å gjøre med tungvinte og byråkratiske systemer for rapportering. Det kunne helt sikkert ha vært gjort noe for å forenkle og strømlinjeforme systemene for innrapportering. Rapporteringsplikten er nok ikke bare-bare å etterleve, og så langt har det vel vært lite med kontroller og sanksjoner fra f. eks. TONO mot dem som synder mot regelverket.

I forbindelse med korona-situasjonen våren 2020 har mange menigheter satt i gang med å strømme gudstjenester / arrangementer. I en periode har Tono gitt amnesti for at det i slike tilfeller også blir strømmet rettighetsbelagt musikk. Fra 1. juni 2020 er det tilbake til det vanlige med at det koster penger å strømme musikk. For menigheter som fortsetter med strømming av gudstjenester og andre arrangementer må de få orden på de økonomiske oppgjørene rundt slikt.

Et godt eksempel på stjeling og misbruk har man gjennom støttegruppa eller støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge“. Noen av deres innlegg har hatt teksten: “(Gjenbruk av innhold/kopi fra bloggen (tekst, etc.) må ikke finne sted uten avtale med bloggeier) 20 (c) 20 Deling er selvsagt tillatt.” Snakk om dobbeltmoral eller doble standarder. Det er vel få som gjengir bilder og tekster på en verre måte enn dem. Tekster og bilder (av personer) tas ut av sammenheng og gjengis uten å innhente tillatelser. Videre hetser, hater og dømmer de over en lav sko.

(I nesten samme gate kunne jeg også ha skrevet en aldri så liten utredning om utstrakt bruk av tvilsomme vennetjenester, omfattende og langvarige dugnader og svart arbeid i kristne forsamlinger og kristne seg imellom. Mye tyder på at slike ting finner sted i mange sammenhenger!)

Altså: Kristne er ikke bedre enn andre på disse tyveri-områdene, heller tvert imot vil jeg påstå!

Lenker:
Piratkopiering: Lettere å være pirat enn lovlydig?

Ærlighet bør lønne seg. Når det gjelder innenfor IKT lurer jeg av og til på om dette er sannheten. Leverandører av dataprogrammer lager i hvert fall mange problemer og hindringer for oss som prøver å være lovlydige.

Artikkelen ble til etter at jeg for noen år siden slet med å få aktivert Microsoft Office 2010. Selv om jeg hadde en lovlig / gyldig produktnøkkel ville likevel ikke aktiveringen fungere. Aktiveringen gikk rundt og rundt i loop. La inn produktnøkkel og fikk beskjed om alt var ok, men ved neste oppstart av f. eks. Word spurte maskinen nok en gang om å få utføre aktivering. Etter reparasjon av Office – installasjonen samt diverse omstarter gikk det til slutt bra, men da hadde jeg brukt flere timer på problemet.

Det er fullt forståelig at de som har opphavsretten til et produkt eller åndsverk vil beskytte det mot “gratispassasjerer”. Det er helt naturlig at man ønsker å få dekket utviklingskostnadene samt sikre seg litt fortjeneste på utviklingen. Problemer oppstår når beskyttelsesmekanismene mot “piratkopiering” gjør det vanskelig å bruke produktet på en lovlydig måte eller gjør det vanskelig å være på lovens rette side.

Aktivering (online) og bruken av produktnøkler er innført i mange sammenhenger for å unngå piratkopiering, men som sagt kan det også medføre problemer for oss lovlydige når systemet ikke fungerer som tiltenkt.

🏴‍☠️ ©
Film- og musikkbransjen har også vært ganske håpløse med sine forsøk på å stoppe ulovlig distribusjon og piratkopiering. Blant annet har mange fått oppleve alle problemer med ikke å få spillet av lovlig kjøpt innhold på enkelte spillere / utstyr pga. systemene for Digital Rights Management (DRM) eller Digital rettighetsadministrasjon (DRA) har hindret dette. Heldigvis har dette bedret seg noe i den senere tid gjennom at leverandørene har innsett at DRM / DRA ikke er veien å gå.

Selvsagt forstår jeg at dem som eier rettighetene til et verk (dataprogram, video, musikk, bok etc.) ønsker å få betalt for bruken. Imidlertid blir jeg som forbruker MEGET IRRITERT når systemer som skal hindre piratkopiering gjør det vanskelig å være en lovlydig borger. Aktivering som ikke virker etter oppskriften eller innhold som ikke lar seg spille av pga. DRM / DRA – trøbbel kompliserer hverdagen!

Pirat

 

Nå har nedlasting og bruk av piratkopiert programvare også sine ulemper utenom det rent moralske. Det er en kjent sak at ofte følger datavirus og trojanere med hvis man jakter på piratkopiert / cracket programvare. Fildelingstjenester og nøkkelgeneratorer (keygen) inneholder gjerne en del uønsket djevelskap i tillegg til programmet man er på jakt etter. En del lekkede filmer og ikke-offisielle videoopptak fra konserter er også i helt elendig bilde- og/eller lydkvalitet.

Døden eller slutten for Internett slik som vi kjenner det

Det hevdes fra enkelte hold (se lenker) at “Dette kan være slutten / døden på/for internett slik vi kjenner det”. Det tenkes da på EU sitt noe omstridte lovforslag rundt opphavsrett, og da primært på artikkel 13 (opprinnelig) eller 17 (nå omdøpt til). Lovforslaget vil bli vedtatt, da de nye internettreglene har blitt godkjent av EUs medlemsland våren 2019. Reglene vil også bli gjeldende for Norge via EØS.

Hensikten med reglene er å styrke rettighetene til dem som eier et åndsverk og har opphavsretten, men samtidig blir det et svært firkantet og strikst regime. Reglene vil medføre mye byråkrati, og uskyldige bloggere og YouTube-bidragsytere kan (indirekte) bli hardt rammet av innstrammingene. Også videopptak fra arrangementer (som f. eks. Inneholder avspilling av bakgrunnsmusikk) kan nok bli rammet via automatisert sensurering foretatt av de store delingsplattformene (YouTube m. m.).

Teknologiselskaper slik som YouTube og Facebook får et mye større ansvar – blir ansvarlige – for å unngå brudd på opphavsretten. Sannsynligvis vil store internettselskaper utvikle automatiserte teknologiløsninger for å sortere ut innhold som ikke kan legges ut lovlig pga. opphavsrett. For å kunne legge ut opphavsrettslig beskyttet materiell må lisenser og avtaler være i orden / inngått / innhentet.

Den tidligere artikkel 11, nå artikkel 15, skaper også litt “støy”. Denne regelen medfører at aktører slik som Google og Microsoft må betale for å vise/forhåndsvise innhold på sine nettsider som andre aviser og medier har laget. Lenker vil imidlertid fortsatt være lovlig uten betaling.

Anarkiets tidsalder på nettet er nok over, på godt og vondt!

 

Via TV så jeg en interessant dokumenter om Napster sin framvekst og fall. Napster innførte banebrytende teknologi innenfor peer-to-peer (P2P, likemannsnettverk). Det juridiske aspektet rundt “piratkopiering” og deling av musikk (.MP3) uten tillatelse fra rettighetshavere stoppet til slutt tjenesten. Teknologien de utviklet er interessant, og mange av deres ideer lever for fullt videre i andre tjenester.

Opphavsrett (copyright)

Opphavsrett (copyright).

Vel så interessant som det tekniske aspektet er platebransjens reaksjoner på Napster sin framvekst. Bransjen ble helt tatt på sengen og var lite villig til å få Napster inn i lovlige former. De var mer opptatt av å beskytte sitt gammeldagse hegemoni enn å tilpasse seg en ny virkelighet. Takk og pris at man nå mange år senere har kommet noe videre i form av lovlige strømmetjenester, men veien har vært lang og kronglete hvor en konservativ musikkbransje har bremset all utvikling og fremskritt.

Piratkopieringen og p2p-trafikken (BitTorrent) er økende i Europa (høsten 2018), etter noen år med nedgang. Mye handler om nedlasting og deling av filmer. Leverandørene av strømmetjenesten har delvis seg selv å takke for denne utviklingen.

Hvis man skal ha tilgang på alt spennende stoff på en lovlig måte må man abonnere på en hel haug med strømmetjenester. De enkelte leverandører har sine eksklusive filmer og serier kun tilgjengelig via sin tjeneste, og ikke tilgjengelig via konkurrentene. Å abonnere på alle aktuelle strømmetjenester for å få sett alt som er nytt og spennende blir svært dyrt. De fleste betaler abonnement på en eller to tjenester, og så blir resten piratkopiert. Innenfor musikk har man heldigvis kommet noe lengre, hvor man f. eks. hos Spotify finner det meste av den musikken man vil finne.

Mange er noen små-pirater og deler ulovlig åndsverk / opphavsrettslig beskyttet materiell på nettet uten å tenke noe nevneverdig over det. F. eks. er det mange som legger ut videosnutter på YouTube hvor man gjerne bruker bakgrunnsmusikk uten å ha innhentet tillatelse. Likeså deles det bilder og annet på Facebook som også strengt tatt ikke er lovlig. Se ellers egen boks om EU sine innstramminger rundt dette.

Oppdatering: Høsten 2019 meldes det om relativt lav piratvirksomhet. Det har (endelig) kommet på markedet strømmetjenester som er passe brukervennlige, har et greit nok utvalg og tilbyr en spiselig prislapp. Behovet for å laste ned opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig fra nettet har blitt kraftig redusert pga. den teknologiske og tilbudsrelaterte utviklingen.

Av og til er det rett og slett enklere å bruke en piratkopiert versjon enn en lovlig versjon. Slik bør det ikke være! Ærlighet bør lønne seg!

Noen lenker: