Det gode mennesket – finnes det?

Folkemengde

Det gode mennesket, finnes det eller er det en utopi? Bor det i det hele tatt noe godt i et typisk eller gjennomsnittlig menneske? Mye galskap og råskap kan finne sted hvor mennesker er involvert. Kommer med advarselen først som sist: Dette blir et innlegg av den litt depressive typen.

Selvsagt kan mennesker i enkelte situasjoner gjøre gode og uselviske handlinger, uten baktanker eller forventninger om noe i retur. På den annen side bor det mye fælt i mennesker, og spesielt kan mye finne sted i pressede situasjoner. Nyhetsbildet (via mediene) og virkeligheten / samfunnet preges ofte av krig, vold, kriminalitet, overgrep, svindel og elendighet.

Verdens folkemengde

Vi hører og får høre om:

 • Krig, vold og drap
 • Terror, terrortrusler og terrorangrep
 • Svindel og bedrageri
 • Ulike former for overtramp og overgrep (inkludert vold, psykiske og seksuelle, f. eks. voldtekt)
 • Enkelte ser ikke annen utvei enn gjennom å begå selvmord (eller drepe andre)
 • Annen kriminalitet, inkludert blant annet tyveri, økonomisk vinning, utpressing og identitetstyverier
 • Snusk og fanteri innenfor salg, service, diverse håndverkeryrker/tjenester, transport og uteliv/restaurantbransjen
 • Svart arbeid
 • Korttidstenkning med miljø- og klimaødeleggelser som resultat
 • Slaveriet i tidligere tider, jf. f. eks. i USA
 • Sosial dumping / moderne slaveri (grov utnyttelse av andre!)
 • Undertrykking av andre
 • Apartheid og annen diskriminering pga. rase / hudfarge/ avstamming
 • Hatefull rasisme (rasistiske holdninger og oppførsel) og ekstremisme
 • Høyreekstremisme og tilsvarende radikalisering
 • Kjønnsdiskriminering
 • Stygge barnevernssaker viser at ikke alle er snille med sine egne barn
 • Maktmisbruk og bruk av diverse hersketeknikker
 • Usunn religiøsitet
 • Pengebegjær og profitt styrer mange
 • Egoisme og opportunisme, med egen vinning på bekostning av andres
 • Grov utnyttelse av andre
 • Korrupsjon og korrupte systemer og ledere
 • Lederes og bedriftseieres pengegriskhet, samtidig med småligheter og gjerrighet mot sine underordnede (arbeiderne som genererer verdiene)
 • Janteloven, hvor vi sykelig godter oss over at andre feiler
 • Baktalelse og spredning av ondsinnet sladder og rykter
 • Rangering av menneskeverd / menneskers verdi
 • I noens øyne har mennesker generelt eller utvalgte grupper lav verdi eller ulik verdi
 • Mangel på empati overfor “svake” grupper
 • Mobbing, hets og hat
 • Harselering
 • Dømming av andre
 • Dobbeltmoral
 • Noen mennesker gjør andre syke gjennom sitt psykiske maktspill
 • Psykopater, sosiopater og narsissister finnes og virker blant oss
 • Andre verdenskrig (inkludert nazismen), diverse andre kriger, terrorangrepet på Norge 22. juli 2011, IS (ISIL) og diverse episoder med skoleskytinger
 • Enkelte er ekstremt negative og pessimister til ALT, noe som kan ha negative (skadelige) effekter på dem rundt slike personer
 • Noen personer tar alt for mye plass i sosiale situasjoner, og “kveler” andre
 • Bedrevitere
 • Enkelte mennesker er ekstremt lettpåvirkelige (“dumme sauer”) og lar seg lett fanges av og ledes av andre (massesuggesjon)
 • Enkelte bedriver ekstremt hensynsløs bilkjøring og skaper masse farlige situasjoner ute i trafikken
 • Noen utviser bøllete oppførsel i køer, og de utviser totalt mangel på dannelse og køkultur

En liten pause eller opphold før oppramsingen fortsetter:

Stor folkemengde

 

Så fortsetter lista:

 • Brutale diktatorer og diktaturerautoritære styresett – finnes den dag i dag enkelte steder i vår verden
 • Ondsinnede regjeringer og regimer rundt i verden, hvor man vel må innse at vi i Norge er relativt heldig stilte
 • Multinasjonale selskaper, internasjonale handelsavtaler og globalisering som i enkelte tilfeller truer menigmannens frie livsførsel
 • Forskjellssamfunnet: Noen er uforskammet rike, mens andre lever i fattigdom:
 • Bunnløs fattigdom i enkelte land / blant enkelte befolkningsgrupper. Slettes ikke rettferdig!
 • Enkelte ødelegger andres liv gjennom produksjon og omsetning av narkotika.
 • Omsetning av smuglersprit og diverse luguber sprit (alkohol) kan også tas med.
 • Råtten etikk og moral kan spores hos en del personer.
 • Noen personer er sadistiske og ondskapsfulle jævler (jækler), enkelt og greit
 • Ikke alle er flinke med å foreta  konsekvensvurderinger, og til å se og å ta hensyn til helheten og fellesskapet
 • Selvrealiseringen er kongen – eller verdien – som trumfer alt
 • Dårlig kommunikasjon
 • Norsk selvgodhet og arroganse
 • I en god del tilfeller ender ofrene som tapere, mens overgriperne / maktmisbrukerne i praksis framstår som vinnerne.
 • “Bulk og stikk”: Bulking av andres biler på parkeringsplasser, for så å stikke av uten å gi beskjed om uhellet og uten å gjøre opp for seg overfor eier
 • Til tider dårlig behandling av varslere. Blir ofte ikke tatt på alvor.
 • Sløv holdning til reglene om åndsverk og opphavsrett (©, copyright) – også innenfor kristne moralisters rekker
 • Noen lar seg inspirere av dårlige forbilder og idoler
 • TV Visjon Norge og ekstrem-karismatisk kristendom – manipulering og utnyttelse av andre m. m.
 • Slektskap, kjennskap og vennskap gir ofte fortrinnsrett, og ikke reelle evner, anlegg og personlige egenskaper.
 • Ekskluderende og lukkede “gutteklubber” og losjer / brorskap burde ha vært totalt forbudt.
 • All svindel og forsøk på svindel via nettet – nettsvindel viser at det finnes en del mennesker der ute med onde hensikter og manglende moral.

Det var vel lista jeg kom på nå i første omgang for å understreke mitt hovedpoeng om at mennesker kan være onde og ondsinnede.

Krig!

 

Jeg ble “inspirert” og påminnet om dette temaet pga. en oppringing på mobil av typen Microsoft-svindel. Noen sitter i den andre enden og har det som jobb med å prøve på å svindle og å lure andre. Jeg mottar også store mengder med uønskede e-poster (spam) hvor man blir forsøkt lurt på den berømmelige limpinnen.

Koronaviruset (Covid-19, SARS-CoV-2) utløser delvis koronapanikk til og med i Norge våren 2020, og det har også fått fram noe av nordmenns sanne ansikt når det gjelder oppførsel. Vi har fått se en del menneskelig irrasjonell oppførsel, overdreven helseangst, egoisme, mangel på solidaritet og tendenser til hysteri. Folk tenker kun på seg og sitt uten å ta hensyn til dem rundt seg. Noen utsetter svake grupper for smittefare gjennom å ikke overholde karantenebestemmelser, og noen reiser på hytta, hamstrer, fester og handler uten å tenke seg om. Slettes ikke alle tar trussel på fullt alvor og gjør det myndighetene sier at vi skal gjøre. Vi har vel mer fått sett i praksis egoisme, opportunisme og usolidarisk oppførsel enn det gode mennesket (selv om det også finnes eksempler på uselvisk oppførsel, hvor enkelte stiller frivillig til tjeneste for andre og/eller fellesskapet).

Jeg mister til tider troen på mennesket og det menneskelige. Humanetikere og andre som tror på det gode i mennesket er i mine øyne meget sterkt-troende. Selv klarer jeg ikke å anlegge et så naivt og positivt menneskesyn.

Dette innlegget handler i liten grad om det kristne og kristentroen. Imidlertid er det mye sannhet i Bibelverset:

 • “Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.” (Rom. 7, 19)

Alle mennesker har vel i mer eller mindre grad en positive og en negative side. Så er det til syvende og sist hvilken side som vinne igjennom som den dominerende siden. Selv om mennesker kan gjøre mye bra kan de sannelig også i enkelte settinger gjøre mye elendighet og galskap også. En blanko tro på at mennesket (alltid) er godt har jeg ikke selv!

Lenker: