Typisk norsk og norske verdier

17. mai med norsk flagg

17. mai med norsk flagg, samt kystlandskap med hav og spredt bosetning, Vestlandet (Flatraket).

Norske verdier, typisk norsk, det norske (særnorske), norsk kultur og norsk livsstil er litt ulne, vage, upresise og små-tullete begreper hvis du spør meg. Fedrelandet og Kongeriket Norge (Noreg, Norga, Vuodna, Nöörje, Norway, Norwegen) og det norske folk lever ikke i et vakuum, noe som medfører at mye av det typisk norske har utenlandsk opprinnelse eller i hvert fall er inspirert av andre land og kulturer. Det er slettes ikke alltid vi som har “funnet opp kruttet” (noen ganger har vi hermet etter andre land!), og det er ikke alltid at norske verdier er de beste.

Det har blitt som et mantra (mal) og et prinsipp for deler av den norske befolkningen at den norske kulturarven, kulturuttrykkene, verdiene og identiteten må bevares og videreføres for enhver pris. Det genuint norske ønskes bevart, og innvandring og kulturpåvirkning utenfra er fienden. Det særnorske, rotnorske og erkenorske har blitt verneverdige forhold som må beskyttes for enhver påvirkning utenfra.

Er norske verdier alltid de beste? Er sær-norske verdier hevet over andre land og kulturer sine verdier? Har vi som nordmenn lov til å “trø ned” (trå ned) andre med våre supergode verdier? Er norske verdier blitt spesielt verneverdige? Er norskættede personer bedre enn andre? Er det i hovedsak nostalgi og “alt var bedre før”-holdning som får oss til å være så opptatt av de norske verdiene? Jeg bare spør!

Denne artikkelen prøver bare å presentere et vennskapelig og ufarlig lite skråblikk og små-kritisk blikk på Norge og det norske. Tross alt er jeg som forfattet denne artikkel / innlegget glad i landet vårt. Det er mange ting man kan takke landet og nasjonen Norge for.

  • Aktuelle saker: ➡️ Korona-pandemien og tiltak for å roe spredningen: Nye regler og anbefalinger fra 14. januar 2022, som i første omgang skal gjelde i ca. 1/2 måned. Det lettes på noen tiltak, men mange videreføres. ➡️ Strømprissjokket: Vi stønner og oier vi oss for tida over høye strømpriser og omleggingen av beregningsmodellen for nettleie. ➡️ Korona-pandemien: Pr. 7. desember 2021 – med ikrafttredelse fra 9. desember med virkning i 4 uker – er det på-an igjen med masse inngripende tiltak for å stoppe / redusere spredningen av omikron-varianten. Fra og med 15.12.2021 nesten-lockdown av nasjonen Norge etter kraftig økning i smitte og spredning av koronaviruset.
  • Noe tidligere: ➡️ Advent, jul og nyttår har blitt markert eller feiret. ➡️ Den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen – basert på Hurdalsplattformen – ble offisielt presentert torsdag 14.10.2021 og er nå i fullt virke. ➡️ Pandemien er langt fra over, men likevel: Gjenåpningen av Norge etter korona-nedstengningen (Covid-19) fant sted lørdag 26. september 2021. Etter 1 ½ år (561 dager) ble det fjerning av de aller fleste smittevernstiltak / restriksjoner. På-an igjen desember 2021.
    Les mer 🙂

Norge, dobbeltmoralens land?

Norge

Norge, dobbeltmoralens land? Dobbeltmoralens høyborg?

Jeg hevder at Norge som nasjon i en del sammenhenger driver med dobbeltmoral. Det snakkes fint om at vi ønsker at Norge, verden og samfunnet skal være slikt og sånt, mens vi selv gjør det absolutt motsatte i neste øyeblikk. Det er ikke alltid samsvar mellom liv og lære, teori og praksis, kravene man stiller til seg selv og sin gruppe (sitt land) og de krav man retter mot andre.

Noen eksempler:

Vi prøver å framstå som en fredens nasjon som er imot krig. Likevel har vi våpenproduksjon og produksjon av deler til våpen i Norge. Riktignok er det restriksjoner på hvem vi selger våpen til, men likevel hender det at det i media er oppslag om at våpen eller våpendeler fra Norge har blitt brukt i skarpe krigssituasjoner med drepte som resultat. I tillegg til egen våpenproduksjon har media også avslørt at oljefondet har investert i våpenrelatert industri i utlandet, miljøødeleggende prosjekter og tvilsomme kinesiske selskaper som bryter med menneskerettighetene.

Det er dobbeltmoral ute og går innenfor miljøvern, kristne miljøer, IKT, næringsliv, villmarkspolitikk, innvandring, bistand, svart arbeid, betaling av skatter og avgifter osv. osv. En del av disse områdene samt noen andre vil bli behandlet i fortsettelsen.

Les mer 🙂

  • Spamkommentarer blokkert