Kristen egoisme

Rune Edvardsen la 12.06.2015 ut en status på Facebook der han tok et oppgjør med kristnes frykt og egoisme. Jeg la blant annet merke til følgende kritiske argumenter mot kristne her i Europa som jeg kan samstemme i:

  • Speiler vår tids egoisme
  • Fulle av frykt
  • Ekskluderende
  • Egoismen rår som aldri før
  • Europeerne har alltid vært undertrykkere og ment de var bedre enn andre
  • Stenger dørene for lidende og døende som roper om hjelp
  • (Redde for at) Islam kommer og tar oss
  • Konklusjonen: Vi som kjenner rettferdighetens Gud har ikke lov til å velge bort noen. Han sa Alle.

Jeg har flere ganger her i bloggen uttrykt min beundring og støtte til det arbeidet Troens Bevis Verdens Evangelisering (TBVE) driver med utgangspunkt i Sarons Dal. Rune Edvardsen er en mann som virkelig står på for å få det kristne ordet forkynt til verdens “utkanter”. Han pleier å ha mange kloke ord å komme med rettet mot oss kristne her i Norge, gjerne i form av litt småkritiske og oppvekkende småspark som vi virkelig trenger!

Les mer 🙂

  • Spamkommentarer blokkert