• Velkommen til blogg.brr.no!


  Dette er Bjørn Roger Rasmussen sin private blogg som publiseres fra Flatraket! Bloggen fungerer som en ventil for eiers (sterke) meninger, protester, interesser og engasjement.

  Overflatisk gladblogging finner du lite av her! Noen av temaene til denne bloggen er kristendom, "protest kristendom" (kritisk kristen), IKT, foto og litt politikk. Se undersiden "Om bloggen" for mer informasjon.

  Bilder er tilgjengelig i mitt fotogalleri på adressen foto.brr.no. Et lite utvalg med bilder er også tilgjengelig nederst i denne bloggen. Oversikt over alle mine nettsider er tilgjengelig via denne oversikten (lenke).

  Takk for at du avlegger bloggen og eventuelt bildegalleriet et besøk!

  Bjørn Roger Rasmussen, Flatraket 22.09.2018.


Om frivillige og frivillighet

Frivillighet

Mange kristne organisasjoner samt mange andre lag og foreninger er avhengig av arbeidsinnsatsen til de frivillige. Av og til høres det ut som om frivillighet er frelsen og redningen for alt arbeid som ønskes utført innenfor ideelle organisasjoner. Nå viser det seg i praksis at det ikke alltid er så lett å få fatt i nok (dugende) frivillige. Mange vegrer seg for å binde seg til å jobbe gratis for en organisasjon over en lengre periode.

Stikkordsmessig ser jeg blant annet følgende problemer og utfordringer rundt rekrutteringen av frivillige:

 • Det står ikke alltid klar en hel bataljon med frivillige som er villige til “å slave og streve”. Det kan rett og slett være vanskelig å skaffe til veie tilstrekkelig antall og dugende frivillige.
 • Frivillige vil kreve koordinering, oppfølging og ledelse.
 • Alle som melder seg til frivillig arbeid er ikke nødvendigvis dugende personer.
 • Overgripere må det ses opp for.
 • De frivillige må få meningsfulle oppgaver/oppdrag. (Oppleves som meningsfulle, ikke kun monotont og meningsløst “slavearbeid”.)
 • Frivillige må ikke bli “druknet” i tilleggsoppgaver underveis uten at dette er avklart og ønsket fra de frivilliges side.
 • Det må være lov til å ta pauser fra frivillig innsats. I perioder må det være greit kun å være en nyter og ikke yter.
 • Verdien til et menneske MÅ IKKE vurderes bare ut fra deres arbeidsinnsats.
 • Frivillig innsats binder tid og penger, noe ikke alle er villige til å ofre.

Les mer 🙂
 • Bilder, bilder og mer bilder! Et foto forteller mer enn tusen ord!

  Lenke til fotogalleriet - foto.brr.no:

  foto.brr.no