Prepping og preppere + beredskap

Verden som en bombe

Verden som en bombe

Prepping går ut på å forberede seg og sin familie/nærmeste på en katastrofe-/krisesituasjon hvor mange av de fasiliteter vi tar som selvsagt er fraværende. De ressurser og bekvemmeligheter en ellers tar for gitt har blir tatt fra en – er helt utilgjengelige eller med en svært begrenset tilgang – pga. en alvorlig inntruffet situasjon. Det må fokuseres på de grunnleggende behovene, jf. fysiologiske behov i Maslows behovspyramide, dvs. få dekket behovene for mat, vann, varme, søvn og ly + trygghetsbehovet.

Verbet “prepping” kommer av det engelske ordet “preparing”, som på norsk blir noe sånt som “gjøre forberedelser“. Som så mye annet rart stammer fenomenet mer eller mindre fra USA. Prepping har i denne sammenheng INGENTING med ski og skisport å gjøre! Noen kaller også prepperne for survivalister / survivalisme (selvberging, selvforsyning, overlevelse).

Noen god definisjon på prepping har jeg ikke klart å finne. Det nærmeste jeg kommer er en ordlistedefinisjon fra en engelskspråklig ordliste som kan oversettes ca. slik: “Handling eller prosess med å forberede noe, eller å forberede seg på noe.” Og som allerede nevnt er det man forbereder seg på en eller annen form for katastrofe eller krisesituasjon som gir logistikkrelaterte utfordringer for samfunnet.

De som er opptatt av prepping og er preppere ser gjerne for seg at en katastrofe eller en større krise gjør samfunnet tilnærmet umulig å leve i, med store begrensninger i ressurstilgangen. Enkelte av dem som kaller seg preppere bygger seg tilfluktsrom (private bomberom) på avsidesliggende (øde) steder og lagrer mat, vann og annet nødvendig utstyr for selvforsynende overlevelse / selvberging i lange tider. Det blir på mange måter en noe overdreven eller ekstrem form for beredskapsfokus.

Oppdatering mars/april 2020 + august 2020: Dette er IKKE primært en artikkel som omhandler pandemien relatert til koronaviruset (coronaviruset). Likevel har det “sneket” seg inn noen ord om denne situasjonen lenger nede i innlegget. “Takket være” korona-pandemien m. m. er dette blogginnlegget for tida et av de best besøkte i min blogg (populær artikkel!), riktignok litt mindre populært enn innlegget “Typisk norsk og norske verdier“.

Byen brenner

Byen brenner

Et eget forsøk på en definisjon av preppere:

 • En gruppe mennesker som frykter at en alvorlig / omfattende krig eller en annen stor katastrofe snart vil inntreffe, og som tilegner seg (lærer seg) kunnskaper og ferdigheter samt samler mat og annet utstyr for å være klare for det som inntreffer. Målet er overlevelse, trygghet og beredskap under krevende forhold.

Beredskap kan defineres slik ifølge Språkrådet bokmålsordboka: “Det å være beredt – ha, holde noe i beredskap, ha noe ferdig til bruk i påkommende tilfeller.” Prepping og preppere er vel på mange måter ekstremvarianten av fokus på beredskap.

Dommedagspreppere (doomsday prepper) og dommedagssekter forbereder seg på dommedag / apokalypse, gjerne basert på religiøse begrunnelser. Katastrofepreppere kan forberede seg på ting slik som:

 • Større naturkatastrofer (store og ødeleggende stormer, tsunami, jordskjelv, vulkanutbrudd, kjempeflom / oversvømmelser osv.)
 • Solstorm
 • Alvorlige klimaendringer inkludert ekstremvær
 • Miljøkatastrofer som f. eks. forgifter store deler av naturen rundt oss
 • Teknologisammenbrudd
 • Virus, pandemier og/eller epidemier
 • Økonomisk krise (hyperinflasjon og økonomisk kollaps)
 • Overbefolkning
 • Terror og terrorangrep av større skala
 • Krig, med eller uten bruk av atomvåpen / kjernefysisk våpen
 • Ekstrem og blodig religionskrig (jf. IS)
 • Atomutslipp, f. eks. fra atomkraftverk eller atomdrevne ubåter
 • Atombomber
 • Noen frykter også rare ting slik som zombie-apokalypse og andre apokalyptiske scenarioer (jf. dommedagsprepperne).

Et dagsaktuelt scenario for tiden er en eventuell invasjon/krig med Russland, eller at Kina overtar hele verden.

En viktig presisering og klargjøring før artikkelen fortsetter: Jeg er ingen prepper og driver ikke med prepping selv, så alt det jeg skriver om her er ikke basert på egne praktiske erfaringer. Jeg kan vel ikke i detalj besvare spørsmålsstillingen: “Slik lever norske preppere.” Dette innlegget representerer ikke en veiledning, guide eller bruksanvisning til dette å bli en god prepper. Selv har jeg ikke liggende gassmaske, overlevelsesdrakt, hamstret / lagret diverse ting eller bygget meg en bunkers. Muligens har jeg også gått glipp av en del kunnskap på området pga. min militærnekting, men jeg har i det minste vært speider i unge år!

Egentlig er dette ekstreme fokuset på overlevelse interessant som fenomen! Er de som driver på med dette små-galne hele gjengen? Eller er det bare en litt små-sær / meningsløs hobby eller interesse som har gått litt langt? Det som begynte pent og forsiktig kan muligens ende med “å gå til hodet” på enkelte, hvor man til slutt ser konspirasjoner og fanden over alt?

Jeg har vel ikke et helt klart svar på dette, men det blir litt vel enkelt å avfeie alt med å kalle det galskap. Ikke sikkert prepping er så mye mer sært enn helsehysteri, ekstreme miljøaktivister, dyrevernere, tidsklemma, ekstrem religionsutøvelse, sympatisør av TV Visjon Norge, kristne som stemmer FrP, sportsgalskap, dyrking av konspirasjonsteorier, nettroll, sykelig nasjonalisme og utstyrshysteri/materialisme?

Selvsagt kan følgende spørsmål stilles: Er det bedre å leve lykkelig uvitende om all galskap som kan inntreffe, eller er det best å leve et liv med konstante bekymringer og tanker om at dommedag kan komme og muligens er nær? Jeg kan godt forstå dem som ikke ønsker å bruke all verdens tid og energi på å tenke på verdens undergang eller på eventuelle katastrofer som (med liten sannsynlighet) kan inntreffe. Unødvendig redsel og frykt kan skapes hvis det rettes for stor fokus mot alle trusler som finnes.

Apokalypse!

 

Det er selvsagt ulike grader av prepping, hvor man finner alt fra dem som lever helt normale liv til dem som lar det gå over i en besettelse. De som på skalaen befinner seg i sistnevnte gruppe lar nok preppingen i stor grad prege deres dagligliv og levemåte. De fleste går vel ikke så langt at de bygger seg egne tilfluktsrom under jorda osv.

Den norske stat – jf. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – legger opp til at vi alle skal være i stand til å takle 72 timer (3 døgn) uten vann, mat, strøm eller forsyninger utenfra. En liste om hva den enkelte bør ha på sitt eget beredskapslager er utarbeidet. Kanskje må vi alle sammen bli en form for mini-preppere for å kunne klare oss litt på egen hånd i en krisesituasjon?

NRK: Klar for dommedag

NRK har via TV en undersøkende dokumentarserie med tittelen “Innafor”, hvor en av episodene enkelt og greit har tittelen “Dommedag” og handler om prepping m. m. I forbindelse med denne serien og episoden har de publisert en tekstartikkel 28.11.2018 som tar for seg “livet” til en prepper. Fra artikkelen gjengir jeg følgende:

 • Han som artikkelen og dokumentaren handler om – Michel van Coevorden (52 år) – kommer fra Nederland, og han har bodd i Norge og “preppet” i 20 år. Han kom til Norge blant annet pga. han ville bo i et land som ikke var del av EU + allemannsretten.
 • Stoler ikke på staten og regjeringen i en krisesituasjon.
 • Scenarier som nevnes hvor overlevelse blir en utfordring: Kjemisk angrep på Oslo, vannet blir forurenset, terrorangrep, elektromagnetisk puls-bombe som slår ut all elektronikk, klimaforandringer, stormaktskrig, økonomisk krise og/eller at strømmen + vann blir borte for en lengre periode.
 • Han er ikke bekymret, men forberedt på at ting kan skje. Han mener ikke at han er paranoid, han er en normal person.
 • I eget hjem har han mat og utstyr til å kunne klare seg i to til tre uker uten strøm og vann. I tillegg et lager i skogen.
 • Han har en bil som går både på bensin og gass for å kunne ta seg fram til lageret.
 • Har tilgjengelig både kontanter og andre ting (sprit, gull, sølv osv.) som kan ha verdi etter en (total) samfunnskollaps.
 • Han har et nedgravd lager – 2 meter under jorden ute i skogen – med alt han trenger. Mat, presenning, sovepose og transport (sykler og ATV) har han på lageret som gjør ham i stand til å stikke til skogs med alt han trenger for overlevelse.
 • Han har lager av tørket og tørr mat, vann og vakuumpakket mat. Vakuumpakkede klær, ulike typer for overlevelsesutstyr og verktøy går også inn i samlingen.
  Foretrekker pil og bue som våpen til jakt, selv om han framstår som våpenkyndig. Gassmasker har han selvsagt også.
 • Mannen er langt ifra alene. “Norsk Beredskapsforum” har over tusen medlemmer og “Overlevelsesgruppa på Facebook” har over 800 medlemmer.
 • I TV-programmet prøver programlederen å leve i tre døgn i sin leilighet uten å gå ut (ingen handling), og med strøm og vann frakoblet. Det holder hardt, ikke minst pga. hennes lille beholdning av mat og andre nødvendige artikler i utgangspunktet.
 • «Avsporing» 1 i artikkelen: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og dataangrep. Har et hemmelig senter som overvåker situasjonen og pågående angrep, samt avverge angrep. Sårbarheten til Norge blir stadig testet av både vinningskriminelle og andre nasjoner (myndighetstyrte angrep), f. eks. Russland og Kina. Teknologien gjør oss sårbare for angrep.
 • «Avsporing» 2 i artikkelen: Offentlige og private bomberom / tilfluktsrom har til sammen kun kapasitet til rundt 44 % av befolkningen. En del av bomberommene / tilfluktsrommene er umoderne og i dårlig stand (egne formuleringer etter å ha “lest litt mellom linjene”).

 

Ifølge befolkningsundersøkelsen 2018 – husholdningens egenberedskap – i regi av DSB kommer det fram at mange av landets innbyggere i liten grad vet hva de skal gjøre i en krise der grunnleggende behov (fysiologiske behov) vanskelig lar seg dekke (varme, mat, drikke, hygiene osv.) på en “normal” måte.

Ofte tenker “ekte” dedikerte preppere på mye lengre perioder (mer enn tre døgn) og mer omfattende / grundigere / dypere (scenario det meste havarerer/stopper opp) enn DSB sine anbefalinger når de planlegger og realiserer sine planer. Prepping innebærer gjerne en porsjon med hemmelighetskremmeri, da de som driver med slikt ikke alltid vil si i detalj alt om sine lagre og skjulesteder.

DSB beredskapsbrosjyre: Du er en del av Norges beredskap – Råd om egenberedskap (Nynorsk utgåve: Du er ein del av beredskapen i Noreg – Råd om eigenberedskap)

Ditt eget beredskapslager – et eksempel på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn (72 timer):

 • 9 liter vann per person
 • To pakker knekkebrød per person
 • En pakke havregryn per person
 • Tre bokser middagshermetikk
 • eller tre poser tørrmat per person
 • Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person
 • Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • Medisiner du er avhengig av
 • Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming
 • Grill eller kokeapparat som går på gass
 • Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • Fyrstikker eller lighter
 • Varme klær, pledd og sovepose
 • Førstehjelpspakke
 • Batteridrevet DAB-radio
 • Batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • Våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • Tørke-/toalettpapir
 • Litt kontanter
 • Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging
 • Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år.

Scenarier som nevnes er uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger, som igjen kan medføre problemer med tilgangen på strøm, vann og andre nødvendige varer/produkter.

DSB sin beredskapsbrosjyre

DSB sin beredskapsbrosjyre, nynorsk utgave, ankom vår postkasse sammen med avisbunken 05.12.2018.

 

Vi oppfordres til å ha lagre av både gass, parafin, rødsprit og drivstoff + masse batterier. Flere av disse tingene er brannfarlige og eksplosive. Ikke bare-bare å lagre slike farlige ting i vanlige hus og garasjer. Hva med lovligheten rundt lagring av større kvanta av slike produkter?

Hm. Og 9 liter med vann. Hvor skal jeg lagre dette, metode for lagring og hvordan vil vannet være i kvalitet etter lang tids lagring?

Større katastrofer eller kriser: Personlig har jeg liten tro på at jeg vil få med meg noen tyfonvarsling (befolkningsvarsling) hvis dette blir aktuelt (pga. bosted), og jeg tenker at man fort kan oppleve at både TV/radio-, mobil- og datanettverk blir slått ut. Vårt IKT- og digitaliserte samfunn gjør oss ganske så sårbare. Myndighetene og beredskapsetater kan også fort bli overveldet og overrumplet av krisen, med minimale muligheter til å innfri alle behov som oppstår. Varehandel, varetilgang og logistikk generelt kan bryte sammen, og dessuten vil jeg neppe selv være tilstrekkelig forberedt med kriselager osv. av alt det nødvendige.

En ekte prepper ville vel ofte hatt langt større sortiment og lagre, og enkelte av dem bygger også sine egne tilfluktsrom – gjerne på litt avsidesliggende steder – i tillegg til å ha ting lagret. Enkelte ville også ha tenkt på muligheter for å dyrke noe selv som kunne sørget for selvberging over lengre perioder. Egne løsninger for å sikre seg varme og strøm er heller ikke unormalt.

 

Det prepperene er redde for er kriser/katastrofer som medfører utfall av strømnettet over lengre perioder, det kan oppstå mangel på rent vann (drikkevann), det kan bli vanskelig å få fatt i mat, hygieneprodukter (inkludert Antibac / håndsprit) og andre produkter pga. kaos og tomme butikker. Samfunnet slik vi kjenner det kan i mer eller mindre grad bryte totalt sammen, og det eventuelt gjenstående hjelpeapparatet blir overlesset med gjøremål. Systemene for krisehåndtering og beredskap kan fort mer eller mindre bryte sammen pga. kompleksiteten og mengden med gjøremål.

Infrastruktur for fysisk kommunikasjon (veinett, togskinner, flyplasser osv.) kan bli utilgjengelig, og det samme kan skje med kommunikasjonsteknologien/IKT (telefoni, mobil, Internett, TV, radio).

Krig, apokalypse og/eller verdens undergang.

 

Enkelte av dem som driver med dette er svært opptatt av å kunne framstille og dyrke sin egen mat (hvis inntruffet situasjon muliggjør dette). Selvforsyningen og selvberging er sentral for dem, og enkelte har lagt til sides forholdsvis store kriselagre til seg og sine. En stor fordel i en slik inntruffet situasjon vil også være praktiske kunnskaper og ferdigheter, da man muligens ikke lengre kan stole på eller har tilgang på teknologien som vi har blitt så utskjemte med å ha rundt oss. “Gode” preppere er forberedt på det meste, eller som speiderne ville ha sagt via sitt valgspråk: “Alltid beredt.”

Selv har jeg ikke opplevd 2. verdenskrig. Imidlertid var det både under krigen og en stund etterpå rasjonering og begrenset tilgang på mange produkter. Under krigen var det begrenset tilgang på mat og matvarer, og man måtte ha rasjoneringskort for å få kjøpt en del produkter. Noe slikt kan i verste tilfelle også oppstå etter en ny alvorlig krise.

Mange slags kriser og beredskapssituasjoner kan inntreffe. Her vi bor kunne det nok i en viss grad (fullt mulig!) ha blitt satset på nesten-selvberging – i egen / privat regi – f. eks. fisking, fangst, jakt, dyrking av grønnsaker og noen få husdyr til slakting. Dette forutsetter at situasjonen som eventuelt inntreffer ikke ødelegger naturen, jorden, havet og lufta (ikke alvorlig stråling eller forurensning). Å bygge opp et visst beredskapslager skulle vel heller ikke ha vært noen heksekunst. Pr. dags dato har jeg på ingen som helst måte engasjert meg i slikt.

Nasjoners sikkerhet kan bli truet, og katastrofer kan inntreffe. Tidligere tiders tanker og planer om nasjonal selvberging, norsk selvforsyning og beredskapslagre (f. eks. kornlagre) har for lengst blitt arkivert i en skuff. Under en krisesituasjon – f. eks. krig med stengte landegrenser – kan forsyningssituasjonen bli ganske prekær i landet vårt. Store deler av vår mat og andre produkter blir importert fra andre land, og vi har alt i alt gjort oss svært avhengige av utlandet.

Selvberging og selvdyrking er visstnok “inn” for tiden, og ses på som alfa og omega av enkelte. Å dyrke egne grønnsaker er noe av det mest trendy man kan gjøre denne sommeren (2020).

Utenom å ha tilgang på mat er det viktig å tenke på strøm. Strømgenerator/strømaggregat av en eller annen form samt f. eks. solcellepaneler kombinert med batterier kan løse mye. Hvis radionettet ikke er slått ut kan det også være greit å ha en radio (DAB+) med MASSE batterier i beredskap. Kommunikasjonsløsninger (walkie talkie / radio / radioamatørutstyr uavhengig av delt infrastruktur/sendere, eventuelt supplert med satellitt-telefoni) opptar også enkelte av prepperene. Tilstrekkelige lagre av drivstoff og brensel er det også viktig å ha tenkt på.

Å holde varmen er viktig og livsnødvendig. Å ha muligheter til f. eks. å drive med vedfyring i tillegg til å kunne bruke strøm til oppvarming bør (helst) være et minstekrav for enhver beboer i Norge. Strømmen kan bli borte i forbindelse med kriser, storm og uvær, og da er det greit å ha en varmekilde som ikke krever strøm for å virke som ekstraløsning / reserveløsning.

Apokalypse

Apokalypse

Da kommunikasjonsteknologi/IKT kan bli slått ut kan gode gammeldagse kontanter være smart å ha tilgjengelig. Kort vil ikke nødvendigvis fungere i en slik situasjon. Det er også viktig å ha kontrollen over viktige papirer slik som pass osv. Tilgang på nødvendige medisiner og førstehjelpsutstyr vil også bli tenkt på av en seriøs prepper.

En del dommedagspreppere har troen på at i postapokalyptisk samfunn vil kryptovalutaen overleve som økonomisk betalingsmiddel. I stedet for å samle på gull eller gammeldagse penger i form av mynter og sedler i private pengeskaper det en del som ser mot digital valuta slik som bitcoin. Gull blir byttet ut mot kryptovaluta.

Noen konsekvenser av en massiv katastrofe kan være at det oppstår problemer med høy kriminalitet, lovløse tilstander, panikk, kaos, høy grad av egoisme og at enkelte får et veldig høyt fokus på å beskytte seg selv og sine med alle tenkelige midler. Det kan bli en kaotisk situasjon med et samfunn som helst kollapser. En eventuell evakuering kan fort bli alt annet enn knirkefri.

I amerikansk eller engelsk språkdrakt snakkes det innimellom om utstyr for “bug out“. “Bug out” blir vel slang for noe slikt som: Kjapp retrett, evakuere, rømme, forlate, stikke av eller tilsvarende fra et usikkert katastrofeområde. Blant annet er det en del som har lett tilgjengelig sin bug-out bag (BOB), som på norsk vel blir oversatt til 72-timerssekk. Noen bruker også begrepet om biler, gjennom at de har forberedt seg med å ha en “bug out car” tilgjengelig (gjerne med halv-militære spesifikasjoner).

Prepping har vel spesielt “tatt av” i USA. Noe av årsaken til dette er sannsynligvis deres generelt store skepsis mot myndigheter og deres rolle i krisesituasjoner. De stoler ikke på at myndighetene vil være i stand til å ordne opp hvis kriser inntreffer. Amerikanere ja. Der borte i statene vil vel mange si med stor overbevisning at en prepper må ha våpen og ammunisjon til jakt og selvforsvar.

Prepperne kan fort være bekymret for ting slik som dommedag, miljøsituasjonen og manglende informasjonssikkerhet med tilhørende stor sårbarhet. Under siste punkt kan også AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer/smarte strømmålere) inngå. Mange potensielle scenarier kan inntreffe hvor tilegnet kunnskap og utstyr kan komme til nytte. Prepperne i Norge vil ha en viss redsel eller bekymring for at det trygge og gode Norge og det norske kan ta slutt eller i hvert fall er truet.

Radioaktivitet: Radioaktiv strålingsfare!

 

Apokalypse og/eller samfunnskollaps pga. foregående klimakollaps og klimakatastrofe er det enkelte som planlegger for. Menneskeartens overlevelse blir en hard kamp hvis noe sånt inntreffer. Det kan i en slik situasjon bli store utfordringer med forhold slik som sult (mangel på mat og vann), varme, strømmangel, ødeleggelse, migrasjon, sykdom / helse (inkluder pest, epidemi, pandemi, forgiftninger, skader m. m.), krig, vold og drap.

Våren 2020 herjer pandemifrykten. Koronaviruset (coronaviruset) medfører sykdom og noen dødsfall, og det kan vel kalles en pandemisituasjon. Seriøse preppere tar selvsagt med seg denne realiteten i sine forberedelser. Det må tas høyde for at man selv kan bli syk og ikke klarer å yte maksimalt, og da må rutiner og levesett tilpasses en slik situasjon. Mot slutten av februar 2020 har også de første norske smittetilfellene blitt registrert, og ut i mars og videre i april måned stiger antallet smittede ganske så kraftig. Både i Norge og på verdensbasis har viruset krevd en del dødsofre.

Etter en noe roligere periode stiger igjen smittetallene mot slutten av sommerferien 2020 (august). “Takket være” reiseaktiviteter finner dette sted. Nå har enkelte begynt å hamstre munnbind, og leverandørene på sin side ser profittmuligheter med dette salget.

Koronaviruset (Covid-19, SARS-CoV-2) utløser delvis Koronapanikk, til og med i Norge. Noen butikker kan melde om at det skjer en hamstring av enkelte varer, og man kan møte tomme hyller i butikker (dagligvare) og apoteker pga. enkeltes sterkt overdrevne hamstring. Hermetikk og andre matvarer med lang holdbarhet selges unna, og likeså munnbind, dopapir og gjær. Kagger eller dunker med vann, Paracet og Antibac selges det også en del av. Vi får se en del menneskelig irrasjonell oppførsel, overdreven helseangst, egoisme og tendenser til hysteri.

Et annet problem er Alarmsentralen 113 og legevaktene som blir unødvendig nedringt av redde mennesker som frykter for å ha blitt smittet av viruset. Ikke minst pga. faren for en potensiell pandemi kan det tenkes at prepping og preppere er i ferd med å bli typisk norsk og en standard norsk verdi? Corona-viruset og redselen for smitte av dette har fått mange til plutselig å bli junior- eller mini-preppere.

Koronavirus

 

Pandemien i forbindelse med spredningen av koronaviruset har vist oss litt om hva en katastrofe kan innebære – inkludert her i Norge. Mange offentlige tjenester og arrangementer har blitt avlyst eller stengt ned, enkelte land har stengt sine landegrenser, det går lite med fly, enkelte hamstrer i butikkene osv. Store deler av samfunnet og samfunnslivet settes på pause og stopper mer eller mindre opp. Hjemmekontor, krise, karantene, dugnad, isolasjon, nesten-nedstengning av Norge, hyttenekt og reisestopp har blitt vår virkelighet og naturlige ord i dagligtalen, hvor et klart budskap rundt noen av disse ordene kommer fra det høye nord. Innlegget mitt med tittelen “Typisk norsk og norske verdier” har også en liten seksjon med tittelen “Til minne om korona-pandemien (krisen) våren 2020” om virussituasjonen.

Hele korona-katastrofen bør være en vekker + dyrekjøpt lærdom for landet Norge og vår beredskap i forbindelse med krisesituasjonen. Den inntrufne situasjonen har vist hvor dårlig forberedt vi var i utgangspunktet. Digitale løsninger brøt sammen, beslutningsvegring på høyt myndighetshold, folk som ikke lystret myndighetene, mangelfull kapasitet i helsesektoren, irrasjonell menneskelig adferd, diverse systemer som ikke var beredt på “stormen” osv. Muligens er det den utstrakte globaliseringen over en årrekke som nå straffer seg.

Rett skal være rett: Må vel være så ærlige å si at jeg selv har tatt lite lærdom av korona-situasjonen angående beredskap og selvberging. Jeg har ikke bygget meg opp lagre av utstyr og matvarer som en følge av korona. Muligens Harryhandel til Sverige for å bygge opp lageret er løsningen på det meste?

Å forberede seg på pest, smittsomme sykdommer, epidemier og pandemier krever også sitt av planlegging og strategier. Beredskapslagre og diverse utstyr for overlevelse er selvsagt også aktuelt her. I tillegg må det tenkes på smittevernsutstyr, og andre metoder for å unngå smitte. Egnede lokaler og lokaliteter for karantene, isolasjon og generelt opphold bør / må inngå i planene.

Hamstring av dopapir, men lite med mat (lånt / stjålet fra nettet / Facebook).

 

I nesten samme “gate”:

 • De galne personene man leste om i matematikkbøkene på barneskolen finnes på ordentlig! Personene som kjøpte 35 brød, 24 meloner og 52 doruller.

Stoler jeg på og kan jeg stole på staten og det offentlige i en krisesituasjon / beredskapssituasjon? Tja, her blir jeg litt usikker. I hvert fall er jeg litt små-skeptiske til helt blindt å stole på dagens regjering. Innsatsen i forbindelse med koronaviruset har ikke imponert meg. Sivilt forsvar og krise-/katastrofeberedskap har nok i lange perioder blitt nedprioritert til fordel for et rent militært forsvar.

Mye av preppingen har å gjøre med å få dekket behovene på de to laveste nivåene i Maslows behovspyramide (fysiologiske behov og trygghetsbehovene):

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide

 

Noen sentrale momenter å tenke på angående beredskap og prepping:

 • Sikre tilgangen på rent drikkevann
 • Nødvendig tilgang på mat og klær
 • Trygt oppholdssted
 • Oppvarming (varme og/eller kjøling)
 • Økonomi (litt reserver, gjerne også i form av kontanter)
 • Helse (hygiene, smittevern, desinfeksjonsmidler, unngå dehydrering, passende temperatur)
 • Eventuelt: Transportmiddel

Ovenfor var den opprinnelige pyramiden eller behovshierarkiet. Nesten-nedstengt Norge pga. korona har vist oss vår avhengighet av digitale tjeneste (digitalisering med ditto sårbarhet), f. eks. hjemmekontor, fjernundervisning og videomøter. For å få dette til å fungere ok er det viktig med høykapasitetsbredbånd:

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide, redigert hvor Wi-Fi, mobil og Internett-tilgang har kommet inn som nytt trinn i bunnen.

 

Muligens er denne korrigerte varianten hvor Wi-Fi, mobil, bredbånd og god Internett-tilgang generelt (IKT) har fått plass som det nederste behovet som må dekkes i den moderne tidsalder.

Tilfluktsrom, skilt

Tilfluktsrom, skilt

Litt mindre dramatiske problemstillinger kan inntreffe. F. eks. kan man enkelte steder få springflo eller stormflo som ødelegger / setter ut av drift vital infrastruktur (IKT, strøm osv.). Oversvømmelser og/eller storm som stenger / ødelegger bygninger, veier og broer kan også gi utfordringer. Jordras, store steinsprang eller snøras kan isolere enkelte bygder, og liv kan selvsagt også gå tapt for dem som måtte befinne seg der raset går.

En liten avsporing: Dette med tilgangen på offentlige tilfluktsrom (“bomberom”) her i Norge er en historie for seg selv. Det er både for få og små rom i forhold til befolkningsstørrelsen, og en god del av de rommene som finnes er i dårlig stand og trenger å bli rustet opp (modernisert og pusset opp). En del av rommene som finnes er fulle av “rot” i og med at de brukes som lagre. For tilfluktsrommene legges det opp til at de skal kunne klargjøres på 72 timer, og det skal være mulig å oppholde seg i rommene i opptil 6 timer.

Tilfluktsrommene ble i hovedsak bygget for flere tiår siden i forbindelse med etterkrigstiden og den kalde krigen (mellom Sovjetunionen og Vesten). De beskytter mot konvensjonelle angrep av typen bomber, trykkbølger og splinter, og rommene er gjerne beregnet / designet for kortere opphold. De beskytter dårlig mot en del av de “nymotens” truslene. Som skrevet annet sted har tilfluktsrommene / bomberommene kun plass til ca. 44 % av befolkningen, og da er både offentlige og private rom medregnet.

Hvor er mitt nærmeste tilfluktsrom? Det vet jeg faktisk IKKE! Til og med nettsiden “Offentlige tilfluktsrom i Norge”, med datasett hentet fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), gir ikke noe klart svar på dette.

Det er heller ikke alle som bor og jobber på plasser som kan høre sivilforsvarets tyfoner (varslingsanlegg, “flyalarmen”) i en krisesituasjon. To ganger i året kjøres det tester på sistnevnte hvor lyd-signalet “Viktig melding – lytt til radio” lyder (eller mer oppdatert: “Søk informasjon”). Ikke alle “forstår” signalet, og slettes ikke alle kan høre signalet der de måtte befinne seg. Neste utfordring blir å få med seg hva som skjer via f. eks. radio, TV eller nettet, og det er heller ikke gitt at dette vil fungere i en krisesituasjon.

Panikkrom / sikkerhetsrom

Om enn litt på siden: “Panic room” / “Safe room” eller panikkrom / sikkerhetsrom på norsk er også et fenomen, og da spesielt blant de litt mer velstående med litt paranoide tendenser. Enkelte ønsker å ha et slikt trygt rom – sikkerhetsrom – til bruk i en kortere / midlertidig krisesituasjon, f. eks. ved innbrudd eller andre former for inntrenging + diverse andre ytre trusler. Man kan gjemme seg på rommet (“skjult rom”) og få den nødvendige beskyttelsen fra rommets utforming. Tidligere var det et amerikansk fenomen, men også her i Norge bygges det nå en del slike rom.

Slike rom kan ha funksjonaliteter slik som ekstern/separat luftforsyning, vann/avløp, separat strømforsyning og egne kommunikasjonslinjer. Overvåkningssystemer og selvforsvarssystemer kan inngå, og hemmelig inngang kan også være en del av pakken Rommene kan enten være integrert del av boligen eller frittstående/frittliggende.

Rommene blir bygget solid, gjerne med masse bruk av betong og stål og med solide dører samt sikkerhetssystemer. Rommene kan gi beskyttelse mot trusler slik som innbrudd, eksplosjoner, splinter, prosjektiler, avlytting, sabotasje, gassangrep, stråling, ekstremvær, terrorangrep og «vanlige» innbrudd / boliginntrengninger.

Ifølge Det Norske Akademis ordbok (NAOB) er et panikkrom: “(privat) tilfluktsrom med særlig påkostet innredning og utstyr, så som videoovervåkning, forsvarsmekanismer, luftkondisjonering.” Rommene er ofte skuddsikre og tilnærmet innbruddssikre.

 

Selv var jeg en periode innrullert i det norske Sivilforsvaret. Ut fra den innsikt jeg fikk derifra tviler jeg litt på deres utstyrspark (dårlig utstyr, dårlig økonomi) og kompetanse/ evner / muligheter (relevant opplæring m. m.) til å kunne gjøre noen stor forskjell i en ekstrem krisesituasjon. Sivilforsvaret har nok over mange år blitt nedprioritert og underfinansiert, og vært alt annet enn et seriøst satsingsområde.

Likeså er jeg som militærnekter også noe usikker på og har liten tiltro til Forsvaret og Heimevernet (militæret). Vi ble tatt på senga under 2. verdenskrig, og det samme kan fort skje igjen (historien gjentar seg). Muligens litt større sjanse for at NATO kan redde oss, hvis det skulle være snakk om at en konvensjonell krig som bryter ut. Ellers har dagens regjering fått en del kritikk for manglende fokus på objektsikring (sikre infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep).

I en krisesituasjon kan frivillige organisasjoner slik som Røde Kors også være til god hjelp. All ære til dem som engasjer seg i slike organisasjoner og som bruker av sin tid på slikt arbeid. Spesielt tenker jeg da på hjelpekorpsdelen – redningstjenesten – av Røde Kors.

Kan vi stole på den offentlige beredskapen og krisehåndteringen i en krisesituasjon – inkludert evnen til å få evakuert folk, nødvendig kompetanse, tilgangen på nødvendig materiell og bemanning? Det kan være fristende til å utvise en viss skepsis til dette, og da blant annet etter å ha lest:

Det er lite sannsynlig at jeg noen gang blir en ekte prepper som driver med “proff” prepping. Jeg klarer ikke å engasjere og motivere meg så dypt i saken, og jeg synes vel det ligger litt utenfor mitt “interessefelt”. Jeg velger nok mer å ta problemene etter hvert som de eventuelt måtte dukke opp. Det ligger ikke i min personlige natur å engasjere meg dypt i temaet med de bekymringer og redsler som må ligge i bunn, men det er jo likevel et interessant fenomen å beskue fra utsiden.

Vil prepperne noensinne få nytte av sine kunnskaper og sine forberedelser? Hvem vet! En viss fare for at en krigssituasjon skal inntreffe finnes jo, og en eller annen miljø- og/eller værmessig katastrofe kan slå til. Dessuten har man faren for terror.

En liten avsporing: Jeg har sett den post-apokalyptiske serien “The 100” via Netflix. Serien skildrer utfordringene med overlevelse på en jord som i stor grad har blitt ødelagt av en kjernefysisk katastrofe. Lovløshet og krig råder, og kampen for tilværelsen og overlevelsen er hard. Infrastrukturen er ødelagt, og det er problemer med å framskaffe nok mat og vann. Verdien på et menneske – spesielt fra enkelte grupper – er relativt lav (lavt menneskeverd). Videre er den radioaktive strålingen en stor overhengende fare for helsa og overlevelsen. Selv om alt er fiksjon og deler av serien til tider er urealistiske, skildres det likevel en god del problemstillinger som kan være høyst reelle i en krisesituasjon.

Selv tenker jeg nok alt for lite på muligheten for en krisesituasjon og hvordan jeg skal være forberedt på kaoset en slik situasjon medfører. Jeg har vel ikke selv en ferdig spikret overlevelsesstrategi hvis det verste skulle inntreffe. Jeg velger å skrive denne artikkelen om preppere, da jeg lar meg delvis fascinere av deres sterke innlevelsesevne og målbevissthet til temaet.

Lenker:

Podkast /radio:
Guds straffedom, dommedag og endetid

Dommedag

På nettsiden “Smyrna menighet i Oslo – Norges viktigste nettsted” stod det følgende å lese oktober 2017:

 • “Flommen på Sørlandet er Guds straffedom over denne landsdelens homofile orgier !!!”

Tenker den satt! Det presenterte budskapet kan få noen og enhver til å svelge vrangt kaffen. Det er vel viktig nå med en gang å få understreket at nevnte nettside er en satirenettside (parodi). Hele nyhetssaken er oppdiktet og ikke reell.

Grunnen til at jeg likevel trekker fram denne artikkelen er at det faktisk finnes mange eksempler der kristne mennesker bruker dagsaktuelle hendelser som begrunnelse for sitt destruktive og spekulative budskap. Spesielt har enkelte kjente karismatiske kristenledere valgt å bruke dagsaktuelle hendelser (naturkatastrofer, terror, krig, konflikter m. m.) til å presentere og spre sin edder og galle, svovel og ild.

(PS! Det er IKKE verdt å lese kommentarene under artikkelen. Å lese dem er bare fordummende og bortkastet tid.)

Enkelte er kjapt ute med å presentere budskapet om at den og den hendelsen fant sted pga. Guds straffedom. Endetiden og dommedag er nær. Omvend dere på flekken! Folk skal SKREMMES til omvendelse og frelse, om de vil eller ei. Nevnte satireartikkel KUNNE ha vært sann og oppriktig skrevet og ment!

Fra en tidligere skrevet artikkel her i bloggen (tittel: Ting jeg IKKE tror på) henter jeg følgende sitat:

 • Guds straffedom: Enkelte er kjapt ute med å framsette trusler om Guds straffedom mot Norge pga. en eller annen dagsaktuell sak. Hvis Norge ikke vender om og framviser en tro eller livsførsel/styresett i samsvar med vedkommende sin forskrudde fortolkning av Bibelen vil det gå Norge ille (jf. Sodoma og Gomorra). Noen utvalgte “dødssynder”: Abort, homofili, umoralsk livsførsel, kritikk mot Israel, liberal teologi etc.

Og fra artikkelen “Ekstrem karismatikk, skeptisk”:

 • Tragiske hendelser som tilfeldigvis inntreffer (terror, naturkatastrofer m. m.) blir gjerne forklart med at det er Guds straffedom mot at folket har snudd ryggen til Gud og/eller Israel. En slik upålitelig, skiftende og hevnlystig Gud tror ikke jeg på.

Artikkelen “Mye rart skjer i kristendommens navn” har også en del eksempler på hendelser som har blitt knyttet opp mot Guds straffedom, både i Norge og internasjonalt.

Gud, djevelen, naturkatastrofer og straffedom.

Det foreligger konspirasjonsteorier rundt at terroraksjonene mot Norge 22. juli 2011 fant sted pga. Norge sin manglende uforbeholdende støtte av staten Israel. Attentatene mot Norge var altså Guds straffedom. “Heldigvis” var det en ekstremist, type etnisk norsk hvit kristen (?) mann som stod bak, og ikke en muslim av utenlandsk opprinnelse og med mørk hudfarge. Naturkatastrofene i den senere tid (tornadoer, stormer og oversvømmelser) i USA og Karibia tolkes også av enkelte som Guds straffedom. Noen har også klart å koke “ei suppe” (straffedom, hat mot katolikker, innvandring, Islam, muslimer, avkristning osv.)  rundt katastrofebrannen i den franske katedralen (Paris) Notre-Dame.

Oppdatering: Den tørre sommeren 2018 i Norge med medfølgende konsekvenser (tørke, ødelagte avlinger, skogbranner, brunsvidde enger og skog, tørre/tomme vanntilførsler osv.) tolkes av enkelte som Guds straffedom mot landet.

Diverse jordskjelvkatastrofer eller andre større naturkatastrofer som finner sted tas fort til inntekt for at endetiden er nær. Den muligens forestående klima-/miljøkatastrofen og spredningen av koronaviruset / Corona-viruset (kan potensielt gi en epidemi eller pandemi, ifølge WHO en internasjonal folkehelsekrise / global krise) med opphav i Kina benyttes som argumentasjon for samme formål.

Korona-viruset

Korona-viruset (COVID-19/SARS-CoV-2), ja. Noen klarer å gjøre dette også til et “klart og tydelig” endetidstegn. “Inspirasjon” til dette hentes f. eks. fra Lukas 21, 11:

 • “Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.”

Pest kan fort av enkelte dommedagsprofeter kobles til epidemier og pandemier, slik som spredningen av Korona-viruset (med medfølgende sykdom og død).

Jo, sannelig er enkelt kjapt på labben med sine bastante konklusjoner. TV Visjon Norge prøver også å sko seg på situasjonen på sin måte. Et ytterpunkt er enkelte utenlandske forkynnere som fornekter hele virusets eksistens og som slettes ikke tar saken på alvor.

Stønn! Korona-viruset gir visstnok betydelig økt interesse for endetidsteologi, i hvert fall innenfor enkelte miljøer (karismatiske settinger). Masse rart man klarer å “lese inn” i verdensbildet ut fra tvilsomme Bibel-fortolkninger pga. en inntruffet katastrofe og tragedie.

Da liker jeg bedre følgende satiriske innlegg:

Noen framsetter konspirasjoner rundt koronaviruset, hvor det hevdes at det er framstilt i et laboratorium i Kina som del av et komplott for å gi “det antikristelige system” verdensherredømme.

 

Noen av Bush-folka (presidentfamilie, USA) + Hillary Clinton har blitt nevnt som antikrist, og det er ikke måte på hvordan tidligere USA-president Barack Obama ble sett på som antikrist i enkeltes øyne. USA-president Donald Trump er derimot i enkeltes øyne den reneste frelseren som kan forhindre / utsette dommedag. Forstå det den som kan. Forresten: Det finnes også dem som hevder at Trump er endetidens store Antikrist.

Mener å huske at noen en stund snakket om dyrets merke knyttet opp mot Mikhail Gorbatsjov (Sovjetunionen/Russland).  EU har vel også blitt beskyldt for å representere antikrist. Akkurat når dette skrives er navnet Kim Jong-un, Nord-Korea sin leder, på alles lepper. Han knyttes visstnok også opp mot noe akopalypse-relatert.

Dommedag!

Dommedag!

 

Enkelte har framsatt eksakte datoer for når jorda skal gå under. Hendelser – kriger, jordskjelv (økt jordskjelvaktivitet), aktive vulkaner, oversvømmelser, tsunamier, sterke stormer og andre alvorlige naturkatastrofer har blitt og blir tolket som “bevis” på straffedom, endetid og dommedag. Dommedagssekter har kommet og gått, og likeså spådommene om dommedag på konkrete nå passerte datoer og årstall. Jehovas vitner hadde i en periode en rekke med datoer for dommedag og Jesu gjenkomst, men disse har “gitt opp” med slike konkrete tidsangivelser i den senere tid. Mayakalenderen har utløpt, og også dette gikk bra.

Været 2018, Norge: Hva skal vi si om været i Norge 2018? Første delen av sommeren var en lang tørkeperiode som både medførte skogbranner og ødelagte avlinger. Deretter har vi nå i høst nesten druknet i uvær på uvær. Masse regn, vind og elendig vær. Er dette rare været også Guds straffedom, tilfeldigheter eller er det menneskeskapte klimaendringer som slår til? Selv utelukker jeg nok det første alternativet.

I en slik artikkel som dette kommer jeg heller ikke utenom Kristen Koalisjon Norge (KKN) og Jan-Aage TorpNorge og andre land i Europa skal visstnok bli dømt ut fra vårt syn (stillingstaging) på Jødefolket (Israel), de fattige, de utslåtte, barnet i mors liv (abort fy-fy!), de svake, de døende og familiesynet (som “selvsagt” KUN kan bestå av mor, far og barn, og hvor barnevernet er en stor stygg ulv).

I tillegg til å skremme folk med alle slags eksempler på Guds straffedom finnes det en del forkynnere som er sykelig opptatt av endetid og dommedag. De ser tegn over alt på at alt snart er over. De står på, pisker opp stemningen og skaper redsel. Masse rart har blitt “lest inn” i Bibelversene i Matteus 24, Johannes åpenbaring og diverse gammel-testamentlige tekster. Enkelte hevder med stor overbevisning at de ser tegn på endetiden og at dommedag er nært forestående. Hva i all verden gagner denne forkynnelsen?

Hvorfor brukes så mye tid og energi på endetid og på å se etter endetidstegn? Det har blitt framsatt mange falske profetier, spekulasjoner, spådommer, tidsestimater, beregninger….om når endetiden og dommedag inntreffer. Hva er vitsen? Hva oppnår man? Hva er gevinsten? Unyttig aktivitet etter mitt syn. Slutten kommer når den kommer – om det blir i form av vanlig død og/eller dommedag.

– Jeg tror ikke evangeliet om Jesus er noe vondt eller vanskelig der man truer folk med helvete. Det står riktignok noen vers om fortapelse, men det er ikke det Jesus sa vi skulle forkynne, sier Rune Edvardsen, som er leder for misjonsstiftelsen Troens Bevis. Kilde: Kilde: Vårt Land (08.07.2020): – Kirken har et misjonsoppdrag, uansett.

 

Selv velger jeg å forholde meg i ro med “trøst” fra Bibel-versene: “Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.” (Matt. 25, 13) og “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.” (Mark. 13, 32). Selv tror jeg faktisk på et endelig oppgjør eller en dommedag en gang, men jeg tror ikke på tilfeldig straff og dom fra Guds side i denne husholdningen vi nå er del av (livet). Videre har jeg ingen tro på skremselspropaganda for dommedag gjør folk flest noe som helst godt, og jeg støtter ikke å strategi som går på å skremme folk til å tro og inn i himmelen.

Et annet aktuelt vers fra Bibelen, som også sier noe om at vi vanlige mennesker ikke kjenner det eksakte tidspunktet for dommedag: “Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.” (Apg. 1, 7). Hvorfor skal man da bruke så masse tid og skremsel på å spekulere om de siste tider? Helt meningsløst hvis du spør meg å skremme opp folket med alle slags trusler om dommedag!

Jeg er enkelt og greit MØKKA LEI av folk og forkynnere som farer rundt med fraser slik som: “Vi lever i de siste dager”, “Vi lever i de siste tider” eller “Dommedag er nær”. De har sagt slike ting i flere tusen år allerede, og du verden hvor mange “profeter” som har bommet med sine profetier og spådommer. Å skape angst, skremsel og frykt via dommedagsprofetier og snakk om dommedag har ingenting for seg. Å utsette barn for slik forkynning er enkelt og greit barnemishandling, og burde automatisk medføre at barnevernet grep inn. Mennesker må så gjerne finne frelse og tro, men dette bør ikke skje via skremsel og dom men via fri vilje og frivillige valg basert på et positivt kjærlighets- og nådebudskap.

Levi Jensen sin skremselspropaganda om dom, død, menneskebud og fordervelse overfor barn og unge har jeg liten og ingen sans for.

Stort fokus på endetiden kan være usunt og skremme folk

Jeg mener at det store fokuset enkelte har på endetidsprofetier og endetid er et usunt fokus. Det blir mer eller mindre skremselspropaganda, mennesker blir skremt. Stort fokuset kan skape angst, sykelige bekymringer og virke lammende for meningsfulle jordiske liv. Fokus ledes bort fra det sentrale i Bibelens budskap.

Det finnes en god del litteratur om endetid og dommedag som jeg IKKE vil anbefale lesning av. Spesielt opptatt av slike ting kan det virke som om man er innenfor ekstrem-karismatiske sammenhenger.

For tiden kan det se litt spøke ut for verdensfreden. Både Nord-Korea, diverse arabiske land, Israel, Russland, Kina og USA kan vise seg å være tikkende bomber for igangsetting av krig. Med Trump bak rattet kan fort USA klare å rote seg inn i en situasjon hvor en større krig inntreffer. Et tegn på endetid er visstnok krig og tilsvarende elendighet.

Det hevdes av enkelte at vi lever i de siste tider. Vi lever visstnok i høyprofetiske tider, og Jesus kommer snart (“Se, jeg kommer snart!”).

Endetid innebærer slutten på dagens verden. Gud skal holde dom via Jesus, og Jesus kommer tilbake til verden som kongenes konge.

De siste tider skal være preget av:

 • Naturkatastrofer og krig, trengsel, uro og nød.
 • Vanskelige tider for de kristne. Det er snakk om satan, dyret, dyrets merke 666, antikrist, forfølgelse, den store trengsel.
 • Tidene skal også være preget av frafall fra kristentroen enkelte steder samtidig med at det finner sted større vekkelser og menighetsvekst andre steder.
 • Gjenopprettelsen av staten Israel er også et tegn.
 • Dommens dag i form av Harmageddon (Armageddon), etterfulgt av at det oppstår “en ny himmel og en ny jord”.
 • Gud setter sluttstrek for ondskapen. Usikkerhet knyttet opp mot: Tusenårsriket, når og hvordan?
 • Noen mener at EU har med antikrist å gjøre.
 • Opprykkelsen snakker enkelte om, hvor de kristne rykkes opp til himmelen før Jesus sin gjenkomst.

Mer kunne helt sikkert ha vært sagt om dyrets merke, 666 og antikrist. Likeså om det pengeløse (kontantløse) samfunnet vi muligens går mot, med mer og mer bruk av mikrochips og IKT/digitalisering, inkludert muligheter for å få mikrochips/teknologi integrert i vår kropp til ID-formål osv. IKT-teknologien og alt dette andre er ifølge enkelte “eksperter” realiseringen av mye av det som står i Johannes Åpenbaring.

Enkelte blander til og med Donald Trump, USA sin plaprepapegøye av en president, inn i debatten. Det påstås at han gjennom sine beslutninger omkring Israel (f. eks. flytting av den amerikanske ambassaden til Jerusalem) og Midtøsten (Iran og atomavtalen m. m.) vil være med på å utløse mektige profetiske tider.

Enkelte hevder at år 2018 kan bli et dommens år/dommedag. Denne tidsalder går mot slutten, dommedag kommer snart hevdes det. Oppdatering: Når dette skrives viser kalenderen juli 2019, og år 2018 er for lengst over uten at de store profitterte tingene skjedde. Nok en gang et falskt budskap.

Det er tegn i tiden som gir dommedagsprofetene vann på sine møller. Og dette store fokuset på dom og endetid kan fort bidra til å skape unødvendig frykt og angst hos enkelte.

USA, ja. California havner ifølge enkelte under Guds straffedom og dommedag pga. liberale demokrater. Mer står å lese om dette i en boks eller bolk i min USA-artikkel.

 

Jeg er fullt klar over Bibelverset i Åp. 20, 15: “Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.” Det finnes to utganger av det jordiske liv, men enkelte fokuserer og dveler litt vel mye og lenge med å utbrodere straffedommen for dem som ikke tror. Selv er jeg mer opptatt av kjærligheten og nåden i Bibelen enn synd og elendighet. Å skremme folk til omvendelse har jeg lite sans for, selv om syndenød og samvittighet kan ha en viss betydning i forbindelse med vekkelser.

Enkelte knytter endetid opp mot vekkelse, og de tror ofte på at en større vekkelse skal finne sted i denne “husholdningens” slutt (forut for dommedag). Men stemmer dette med det som står å lese i Bibelen? Slik jeg leser boka ser der heller mer ut for at endetiden vil være preget av frafall, trengsel/forfølgelse, lovløshet og ugudelighet. Blant annet kan følgende leses i Bibelen:

 • Luk. 18, 8b: “Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?”
 • Matt. 24, 12-13: “Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Slettes ikke det mest oppmuntrende og positive budskapet for kommende tider! Fortsatt finnes det mange unådde folkeslag, så ut fra denne elementære erkjennelsen er det vel ikke klart for dommedag helt enda. Ifølge Troens Bevis Verdens Evangelisering gjenstår det fremdeles ca. 7.400 unådde folkegrupper (høsten 2020).

Enkelte som er opptatt av dette med endetiden snakker om den store trengselen eller trengselstiden, som ifølge Bibelen skal inntreffe før endelig dommedag. De lærde strides om menigheten / de troende vil bli hentet ut av verden og rykket opp i skyene helt i begynnelsen av trengselstiden, eller om at også de kristne må overleve og takle en del trengsel og forfølgelse før bortrykkelsen finner sted.

Det hevdes av enkelte at endetid, dommedag og debatten rundt dette er til oppmuntring og glede for Guds folk. Vi har noe godt å se fram til når det jordiske liv er slutt og dagens jord møter sin undergang. Likevel kan det blitt litt for mye av det gode.

Syndens mål er på vei til å bli fullt – og vi går mot en katastrofe

Dette er en overskrift hentet fra en blogg med navnet “Vektertårnet”, og det påstås at personen bak er en helt enkel kristen. Til tross for at adressen til bloggen inneholder ordet “gullkorn” er det langt fra dette som blir servert der innimellom.

Overskriften på en artikkel / innlegg i nevnte blogg datert 5. januar 2019 er altså:

=> Status pr. 07.06.2020: “Bloggen er slettet | Beklager, bloggen på gullkorn77.blogspot.com er fjernet. Denne adressen er ikke tilgjengelig for nye blogger.”

Dette er et bra eksempel på typisk skremselspropaganda relatert til Guds straffedom, dommedag og endetid. I artikkelen hevdes det, noe omskrevet av meg:

 • Vår kurs – Norges kurs – går visstnok rett mot fordervelsen.
 • Norge visstnok et av de mest radikaliserte landene i Vesten.
 • Sosialismen ødelegger og kan bli vår undergang.
 • Hendelser og momenter som dras inn i artikkelen: Titanic sin undergang, Hitler, Noah og nazismen.
 • Norske politikere (regjering og storting) og deres fiendtlige politikk mot de «rettroende» er visstnok et stort problem.
 • Landet blir preget av Antikrist og antikristens ånd, hvor syndens makt, løgn og bedrag har stor plass.
 • Sannferdige og modige mennesker får ikke slippe til med sitt budskap, de får sine munner lukket av samfunnet.
 • Underforstått: Gud vil snart slå til med sin straffedom mot Norge.

Stønn! Jeg begynner å bli møkka lei av slik skremsel-greier som dette innlegget representerer. Jeg begynner å bli mektig lei av kristnes mange konspirasjonsteorier.

 

Vi kristne tror på en ny himmel og en ny jord, og et evig liv etter døden. Ifølge Johannes’ åpenbaring kapittel 21 blir den nye jorden et fantastisk og flott sted. Det blir et sted med masse og stor glede, ingenting ondt finnes, sykdommer er utryddet, død finnes ikke, vi får et liv sammen med Gud og vi får møte være kjære igjen. Bibelen skiller mellom ånd, sjel og legeme, hvor sistnevnte – vår jordiske kropp – vil forgå i dagens form og bli erstattet av en bedre kropp i himmelen.

Joda, det finnes ifølge kristentroen to utganger av livet: Himmelen eller fortapelse, men ikke nødvendigvis det bokstavelige helvetet som enkelte har smøret tykt utover via forkynnelse og skremselspropaganda. Fortapelsen vil være kjennetegnet blant annet med adskillelse fra Gud. Det er nok av dem som har fått helvetesangst av tåpelig og overdreven forkynnelse rundt helvete.

Enkelte kristne miljøer bryter med menneskerettighetene (rettighetsbrudd i Guds navn) med sin indoktrinering og skremselsforkynnelse, og da spesielt den som er rettet mot barn og unge. Trusler om helvete og at det blir skapt alvorlig helvetesangst hos enkelte er ikke greit. Også innenfor dagens kristne miljøer finner det sted rettighetsbrudd, bruk av truende maktspråk, trusler, utvikling av frykt for fortapelsen, negativ sosial kontroll og omsorgssvikt i religiøs drakt.

Det kan hevdes at Bibelen i høyeste grad omtaler helvete eller fortapelsen. Imidlertid kan man også si at et trossamfunn bryter barns religionsfrihet hvis de skremmer og truer barn til å tro, hvor de lærer barna at de kommer til helvete og/eller fortapelsen hvis de ikke tror. Verdt å lese:

Å skremme folk til tro via helvetets-trusler er en uting. Dette er hykleri og maktmisbruk fra maktsyke mennesker som misbruker Jesus og Guds navn for å skremme og kontrollere andre. Slik fundamentalistisk tolkning av Bibelen er ikke veien å gå, da slik retorikk kan medføre negativ sosial kontroll over andre samt skape angst m. m. hos dem som blir utsatt for forkynnelsen.

Enkelte hevder at helvete ble funnet opp av kirka for å kontrollere folket via frykt. Muligens delvis sannhet i det, da trusler om helvete absolutt virker skremmende på enkelte og bidrar til å styre retningen på deres tro og liv. Mens enkelte “Bibeltro” kristne virker til å gå i sjokk av at enkelte medkristne i mer eller mindre grad forkynner en kristendom uten himmel og helvete.

Selv er jeg ikke så liberal at jeg tror på det enkelte “liberalteologer” forfekter: Apokatastasis panton. Slike personer tror strengt tatt ikke på noen alvorlige dommedag og fortapelse, da nevnte “retning” har troen på at alle blir frelst til slutt, eller alle tings gjenopprettelse.

Refrenget fra sangen “I wish we’d all been ready”

I wish we’d all been ready
There’s no time to change your mind
The Son has come and you’ve been left behind

Sangtekst av Larry Norman.

 

To utganger tror jeg på, og også en form for straff / atskillelse fra det gode livet sammen med Gud for dem som ikke tror. Slik står det f. eks. forklart i Bibelen, 2. Tess. 1, 7b-10a:

 • Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror.

Kristne skal unnslippe den store trengsel og Herrens dag (dom og dommedag), de troende skal bli berget gjennom bortrykkelsen. Eller stemmer dette? Noen hevder at bortrykkelsen kommer før den store trengsel, mens andre mener at bortrykkelsen av menigheten finner sted først ETTER den store trengsel. Jaja, slike teologiske spissfindigheter er mindre viktige.

En vandrehistorie om bortrykkelse – som (heldigvis?) ikke er sann – er denne, fritt gjengitt:

 • I USA (selvsagt i USA!) har det gått så langt i enkelte flyselskaper at alle flyavganger (flights) er organisert slik at kun en av pilotene (kaptein eller styrmann) kan være kristen. Hvis bortrykkelsen skulle finne sted mens flyet er i lufta kan den gjenværende piloten lande flyet trygt. En potensielt dødelig flystyrt forårsaket av ingen piloter i cockpit som kan styre flyet pga. bortrykkelse blir unngått, og flyet kan fly til sin destinasjon og lande uten problemer med de gjenværende passasjerene (og ikke-kristent kabinpersonell) som ikke ble rykket opp til himmelen.

Jesu gjenkomst

Enkelte kristne ser etter tegn i tiden, og noen av disse tolkerne mener at dommedag og endetid må være nært forestående. Deres dommedagsprofetier bygger på ting utledet ut fra Bibelen, hvor noen aktuelle tegn i tiden er:

 • Opprettelsen av det nye Israel (1948), Jerusalem sin status, jødehat og jødenes tilbakevendelse til Israel.
 • Økende aktivitet av jordskjelv og andre tilsvarende naturkatastrofer (vulkaner, stormer osv.).
 • Endringer på verdenskartet skal finne sted.
 • Frafall fra den kristne troen (den “rette” troen).
 • Forurensning.
 • Hungersnød og epidemier.
 • Kriger og rykter om krig.
 • Dyrets merke.

Tja. Hva skal man si? For min del synes jeg ikke alt dette står så klart i Bibelen som enkelte vil ha det til. Dessuten kan det være knyttet en viss usikkerhet til om det som står å lese av profetier er noe som skal skje eller om det allerede har funnet sted. Noe kan være ment noe mer billedlig enn så bokstavelig som enkelte oppfatter det.

Selv velger jeg som tidligere nevnt å forholde meg i ro, riktignok noe skjerpet, med trøst fra Bibel-verset: “Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.” (Matt. 25, 13).

 

Hele “kjøret” med straffedom, endetid og dommedag blir gjerne litt vel sensasjonspreget. Forkynnerne og de som presenterer budskapet vil nok ofte hevde at de bare presenterer “guds” ord og “gudegitte” profetier. Selv mistenker jeg at både det menneskelige spiller inn, og ikke minst ønsket om å få oppmerksomhet. Det overdrevne fokuset på temaene blir til slutt en hersketeknikk og et maktspill.

Historisk sett har det vært mange ulike tragiske svovelpredikanter eller falske profeter som har trådt fram med feilaktige spådommer/profetier om verdens eller jordens snarlige undergang. Spådommene har vært basert på tegn i tiden, tvilsomme fortolkninger av Bibelen og andre personlige/subjektive spekulasjoner og overbevisninger.

Nok en liste med tegn i tiden som “beviser” at dommedag er nær: Forhold slik som klimakrisen, utfordringer innenfor miljøvernet, framvekst av (større) grådighet, uheldig globalisering, urettferdig fordeling av godene, fare for terror, fare for krig, umoral, naturkatastrofer, sekularisering, kaldere samfunn og Israel-saken. Gjesp! Dommedag får komme når den vil komme, uten at jeg gidder å bruke masse tid og energi på spekulasjoner.

Jeg ser at enkelte profeterer om Jesu gjenkomst et eller annet sted i tidsrommet år 2026-2028, dvs. 7-9 år fram i tid (eventuelt i 2039, 20 år fram i tid) fra nå (2019). Det hevdes at det da har gått ca. 6000 år etter skapelsen av Adam og Eva, og da vil tusenårsriket visstnok komme eller inntreffe. De siste sju årene av disse 6000 årene vil være trengselstiden for denne verden sies det også, og muligens finner opprykkelsen sted i forkant av dette. Disse spekulasjonene (konspirasjonsteoriene) fant jeg på den små-tvilsomme nettsiden Søkelys. Time will show! Helt stor tillit til disse spådommene har jeg ikke!

Nesten helt fra tidenes morgen har det vært en uavbrutt rekke av spådommer om endetid som ikke har slått til (jf. Jehovas vitner og andre sekter). Samtlige av dem har tatt feil så langt, og det samme gjelder helt sikkert for en del av dagens “klarsynte” predikanter som forkynner temaet. Enkelt og greit vranglære og vranglærere mye av det som har blitt presentert rundt temaet. 

Sitat fra atikkelen til “Smyrna menighet”: Denne flommen er en ren, hellig rettferdig flom som tjener som et varsel til alle på sørlandet. Den tiden da man tolererer homofile og lesbiske orgier er over !!!

 

Enkelte hevder at Norge er i ferd med eller har mistet Guds velsignelse. Det henvises til Abrahams velsignelse, knyttet opp mot det gamle testamentet (GT) og den gamle pakt. Dem, f. eks. et helt land som Norge, som på en eller annen måte ikke har støttet jødene og Israel 100 % kan ifølge slike “Bibel-eksperter” miste Guds velsignelse. Det fremmes advarsler om at Norge ligger i vektskålen, og at Gud kommer til å dømme nasjonen Norge hvis vi ikke vender om å gjør det som behager ham. Guds vrede utøses!

Noen hevder med sterk overbevisning at Guds forbannelse vil slå til pga. enkelte kristne miljøer (les: kirka) har åpnet opp for de homofile. Jeg er møkka lei av enkelte kristnes fordommer og trakassering mot LBHTI-miljøet (lesbiske, bifile, homofile, transpersoner og interseksualitet). Hvem har satt oss kristne til overdommere over personer med slike legninger? Kan de ikke få fred og bli behandlet som like normale som heterofile, også i kristne sammenhenger?

Det er uakseptabelt med framsettelse av trusler om at homofile og/eller homofile støttespillere skal brenne i helvete. Hva slags mennesker – deriblant kristne – får seg til å komme med slike trusler? Hvilken rett har de blitt gitt til å dømme verden rundt seg? Det vitner om total mangel på medmenneskelighet.

Hva er det enkelte “super-kristne” innbiller seg? Tror de virkelig at de kan diktere vårt pluralistiske samfunn til å etterleve og å følge deres snevre kristne verdier, moral og etikk? Dette vil (heldigvis) feile og falle på sin egen urimelighet. Det er lite ønskelig her i Norge med Sharia-liknende tilstander med kristent fortegn eller prestestyre slik som Iran har.

Kjærlighet er kjærlighet, uavhengig av om det er mellom heterofile (mann og kvinne) eller homofile (to av samme kjønn). Selv er jeg 100 % heterofil, men jeg unner også “de skeive” lykken med sann kjærlighet.

Noen klarer til og med å se på regnbueflagget som dyrets merke, mens andre påstår at regnbueflagget er et seksfarget symbol for synd og opprør mot Gud. Regnbueflagget er ifølge enkelte “eksperter” (ironi!) dyrets merke. Homofili er en vederstyggelighet for enkelte, og den økte utbredelsen av dette er visstnok et klart endetidstegn for enkelte mørkemannskristne.

Hva betyr regnbueflagget?

“Regnbueflagget symboliserer fellesskap og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet.” Første gang brukt i 1978.

Regnbueflagget har seks horisontale streker bestående av fargene rødt, oransje, gult, grønt, blått og lilla.

Kilde: Ung.no: Hva betyr regnbueflagget? 

Regnbueflagget

Regnbueflagget, et verdenskjent symbol for rettighetene og frigjøringskampen for LHBT-personer.

 

En del troende sliter med spørsmål rundt: Det ondes problem – hvordan kan det finnes en god og kraftfulle Gud, samtidig med at det finnes ondskap i verden? Selv har jeg ikke noe godt svar å komme med, utenom at man kan konstatere med egne øyne at verden rundt oss både er fylt av gode og onde ting.

Djevelen eller Satan må ikke glemmes! Enkelte svovelforkynnere er ekstremt flinke med å trekke ham fram i tide og utide. Det er ikke måte på hvordan man kan prøve å skremme folk med djevelen for å få dem på den rette vei. Stakkars deg syndige menneske som ikke vender om! Synden din vil få deg dømt til evig pine! Å male fanden på veggen med tykk pensel – eller å se demoner bak hvert eneste hjørne, busk eller i andre mennesker – er tydeligvis meget viktig for enkelte forkynnere.

Hvordan og hvem er djevelen i praksis? Er det en rød liten skikkelse med høygaffel, er det mannen med ljåen, er han som en slange, er han en slimet frosk, ser er han som en geitebukk, er han en fallen engel eller er han rett og slett inkarnert i form av en karismatisk, tiltalende og forførende navngitt person? Er Donald Trump et uttrykk for den onde selv? Ikke vet jeg, jeg har ikke noe svar på dette utenom at mange har prøvd å tegne oppdiktede skremmebilder av ham.

Et tankekors når det ender med død blant de kristne

Utgangspunkt: En person som er en yngre “god kristen”, hvor vedkommende tror sterkt og sår inn i Guds rike (gir tiende eller mer). Likevel rammer ulykken og vedkommende dør av en sykdom (f. eks. virus). Hvordan vil dette dødsfallet bli forklart av menigheten eller ledelsen til menigheten, som i utgangspunktet gjerne hevder at alt kan helbredes og alt er så herlig for de troende?

Vi det bli forklart som:

 1. Djevelens verk?
 2. “Guds” straff og straffedom?
 3. En del av “guds” større planer og “guds” vilje?
 4. Ateistene, vantro, hedninger, muslimer eller de homofiles skyld?
 5. Herren veier er usaklige, og det er ikke opp til mennesker å forstå noe som helst.
 6. Hvis man prøver å sjekke om “gud” finnes, så later han som om han ikke finnes.
 7. “Arvesynden” har skylda. Eva spiste av en frukt fra “kunnskapens tre”.
 8. Korona: Det er kinesernes skyld, i hvert fall i øynene på dem som tror på Trump.
 9. Personens egen skyld eller familiens skyld pga. manglende eller feil tro, syndig tankegang, ikke sterk nok tro, ikke sådd nok osv.

Jeg har ikke noe fasitsvar, men det er ikke uvanlig med at mange mekanismer for bortforklaringer slår inn i enkelte settinger. Enkelte har rett og slett problemer med å forholde seg til at fæle ting også kan skje blant de troende (de salvede). Alle jordiske problemer – inkludert alvorlig sykdom om død – løses ikke gjennom tro.

Basert på argumentasjon og funderinger i “Stans pengepredikantene!”-gruppa på Facebook.

 

På den annen side har jeg INGEN tro på at Donald Trump er Guds reddende engel for å unngå en forferdelig endetid for USA. Uttalelser slik som at han er et Gude-sendt redskap til USA, Israel og menneskeheten, utsendt i grevens tid, blir for meg det reneste nonsens. Trump som redningsmann for å unngå en smertefull endetid for landet blir for meg tull, tøys, vrøvl, vås, vas og nonsens.

På den annen side vil jeg uansett ikke støtte en for liberal teologi. Jeg tror selv på en evig frelse/liv for de troende og en evig fortapelse/straff for de ikke-troende. Imidlertid har det vel lite for seg å bruke dette som skremselspropaganda for å få flere til å bli kristne. Å true med evig pine for dem som ikke tror er vel også å gå noe langt, da det i Bibelen er mer snakk om evig straff / fortapelse / død enn direkte pine (jf. Matteus 25, 46).

Johannes’ åpenbaring

Mye kan leses inn i og tolkes ut fra Johannes’ åpenbaring i Bibelen. Det har blitt hevdet at både det ene og det andre har vært tegn på at dommedag er nært forestående.

Det snakkes i dyrets merke og tallet 666. Dyret er visstnok antikrist.

Noen hevder at den rivende teknologiske utviklingen vi har vært vitne til er tegn på oppfyllelse av en del profetier og spådommer fra åpenbaringsboka. Noen hevder f. eks. at veien framover mot det kontantløse samfunn (“pengeløse” samfunn) er tegn i tiden. Muligens kan en microchip etter hvert bli operert inn i hver enkelt av oss som bruk til identifisering og betaling, og dette kan ha noe med dyrets merke å gjøre.

I tillegg dras naturkatastrofer, terror, krig, teknologisk utvikling etc. inn i debatten som tegn på at enden er nær.

Det nye mobilnettet og mobilstandarden 5G dras fram av enkelte. I noens øyne er dette nettet designet for å kontrollere verdens befolkning, hvor det selvsagt er antikristelige krefter som skal stå for overvåkningen, kontrollen og den eventuelle forfølgelsen. Hvis man er så sykt redd for å bli overvåket eller “forfulgt” / fotefulgt for sin tro via teknologien må man allerede her og nå slutte å bruke mobiltelefoner, Internett, betalingskort osv. Alt slikt legger allerede den dag i dag igjen betydelig mengder med elektroniske spor.

Personlig blir jeg noe lei av alle disse debattene og spekulasjonene på tynt grunnlag. Endetid og dommedag kommer når det kommer. Å gruble og å spekulere en masse over disse tingene orker jeg rett og slett ikke å bruke tid på.

Hva skal man generelt si om Johannes’ åpenbaring? Var forfatteren ruset (rusa på syre, speed eller narkotika-liknende stoffer?), gal, psykisk syk, senil eller helt tullerusk når han skrev boka? Eller er det virkelig visjoner og profetier ovenfra? Og hvordan skal tekstene tolkes på en fornuftig og korrekt måte? Handler tekstene om framtiden, eller er det ting som allerede har skjedd i historien? Dette er og blir et vanskelig tema hvor jeg ikke har noen klare svar!

 

En runde til med Johannes’ åpenbaring:

Johannes’ åpenbaring – dyrets merke

Enkelte er ganske så opptatt av alt det rare som står i Johannes’ åpenbaring. Blant annet har enkelte hengt seg opp i følgende vers:

 • “Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.” (Åp 13, 16-18.)

Enkelte kobler dette med dyrets merke til teknologi slik som:

Små-artig detalj: Bibelen advarer mot et “merke” på høyre hånd eller på/i pannen. I TV2-artikkelen er det et bilde som viser at vedkommende som demonstrerer løsningen har den i sin venstrehånd.

Selv er jeg skeptisk til å få satt en slik mikrochip inn i min kropp, men da tenker jeg mer på personvernet (+ hacking) enn på det religiøse. Kanskje bør man tenke seg litt om før man får en slik chip injisert i hånden (eller eventuelt i pannen / inni panna)? Usikker! Selv vil jeg i hvert fall ikke bidra til å skremme noen eller å fare med skremsel rundt dette.

I tillegg til Johannes’ åpenbaring leses mye rart ut av Daniels bok.

 

For mye helvetesforkynnelse og dommedagsforkynnelse kan være skremmende og farlig (psykisk), spesielt for barn. I den forbindelse kom jeg over en interessant sak skrevet i avisen Varden:

Øyvind Åleskjær, en av pastorsønnene til Åge Åleskjær, ba til Gud om å få lov til å dø som barn. Årsaken var hans redsel for å havne i helvete etter å ha hørt litt for mye med helvetesforkynnelse. Frykten for helvete ble et problem for ham helt fram til han brøt med kristendommen og troen.

Å true med dyrets merke, dyrets tall 666, dommedag, endetid, helvete, Babylon og antikrist er slik jeg ser det mer eller mindre et “oppbrukt” virkemiddel, selv om det fortsatt klarer å skremme enkelte. Det har blitt ropt ulv-ulv så mange ganger at det er vanskelig å ta det seriøst når “nye koster” prøver å advare mot disse tingene.

Enkelte har blitt forsøkt gjort livredde for tallet 666 (djevelens tall) og det dette tallet peker på i Bibelen, dvs. villdyret i Johannes Åpenbaring. Det har blitt kjørt på med lokkemidler og skremsler knyttet opp mot denne tankegangen. (Tallet 7 derimot er nesten å anse som et hellig tall.)

F. eks. har både Jehovas vitner og diverse framstående predikanter / forkynnere hatt konkrete spådommer (“profetier”) om bestemte datoer for jordens undergang (dommedag), som slettes ikke har slått til. Enkelte har også spekulert på om dyrets merke er ting slik som tatoveringer, strekkoder, QR-koder, fødselsmerker (jf. Mikhail Gorbatsjov), mikrochip under huden, PRIDE-arrangementer osv. Diverse navngitte politiske ledere og systemer – f. eks. Nero, Napoleon, Stalin, Hitler, paven, Obama, EU og enkelte militante verdensreligioner – har blitt gitt tittelen dyret og/eller antikrist oppigjennom historien.

Når det gjelder trusler om helvetet og dommedag er det vel vanskelig å komme unna å nevne navnet Ole Hallesby. Etter en radiotale januar 1953 ble det visstnok en ganske så opprivende helvetesdebatt her i Norge. Etter den tid har vel i hovedsak norske forkynnere og predikanter vært ganske moderate i forhold til sine “kollegaer” i USA, som gjerne også blander inn politikk og profetier i sine skremsler.

Selv tror jeg jo på disse tingene og vet det står i Bibelen, men jeg tror ikke på alle fotsoldatene som i tide og utide roper ut at nå skjer det og peker på diffuse tegn i tiden. Bibelen sier at vi ikke skal frykte slike ting (frykt ikke!), men være våkne for tegnene. Noen tar våkenheten litt vel langt og ser fanden på veggen over alt!

Noen er opptatt av den forføreriske skjøgen (horen) i Johannes Åpenbaring 17 (og 18), også kjent som det nye / moderne Babylon og/eller dyrets rike. Noen mener at den katolske kirken er skjøgen, mens andre igjen legger dette til USA. Det snakkes om (faren for) USA sin undergang (spesielt når tiden til presidenthelten Donald Trump en gang er ute), og dommen som skal felles over det moderne Babylon. Stadig noe enkelte klarer å lese inn i Bibelen!

Tilbake til utgangspunktet: Ifølge avisen Vårt Land (artikkel bak betalingsmur) er det en god del som har misforstått den religiøse satiren fra “Smyrna menighet”. En del har vært sinte på innlegget, ment at bloggen bør slettes/sperres, kritikerne mot religion har fått vann på mølla, bloggen blir beskyldt for å trakassere uskyldige mennesker osv. Ikke bare-bare å framsette satire innenfor religionens og troens områder.  Stedsnavnene Brevik, Mandal, Kristiandsand, Lindesnes og Flekkerøy på Sørlandet innenfor “Bibelbeltet” nevnes i artikkelen.

Forfatteren av innlegget, som går under pseudonymet Arne Ulf Breen, har uttalt:

 • Dette innlegget kunne vært skrevet i fullt alvor av personer som har disse meningene, men nå har jeg kommet dem i forkjøpet og latterliggjort det.

Innlegget er troverdig i den forstand at det finnes kristne på jakt etter oppmerksomhet som kunne ha argumentert slik som i det oppdiktede og satiriske innlegget. Noterer meg at Adresseavisen gikk fem på og omtalte innlegget som om det skulle ha vært ekte. De har i etterkant måttet gå ut å beklage dette.

Sørlandet og Bibelbeltet

Ifølge Store norske leksikon: “Bibelbeltet, betegnelse på område hvor innbyggerne utfra en sterk religiøsitet, til dels fundamentalisme, forholder seg skeptiske til politiske ideer fra sentrum. Myndighetene sees som en bybasert elite som bl.a. er for ettergivende i moralspørsmål.”

Kilde: Bibelbeltet. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 27. oktober 2017 fra https://snl.no/bibelbeltet.

Sted: Vestlandet og Sørlandet, fra Aust-Agder til Møre og Romsdal. Sørlandet, Kristiansand & omegn, er nok det mest ekstreme området. Der lever god gammeldags pietisme i beste velgående. Litt god gammeldags dobbelmoral og å dømme andre hører også med i “gamet”. Masse rar kristendom ute og går der sørpå..

Et annet uttrykk som kan brukes i stedet for Bibelbeltet er det mørke fastlandet (der sørpå). Se også “10 ting som er ‘typisk’ for Sørlandet”.

 

I slutten av april 2018 hadde “Smyrna Menighet i Oslo” en form for oppfølger-artikkel til den tidligere nevnte artikkelen, nok en gang i satirisk tone og med bruk av ironi skrevet av en person med pseudonymet Arne Ulf Breen. Denne gangen var tittelen: “Tvedestrand kommune: Vi ønsker homoseksuelle og lesbiske orgier hjertelig velkommen!” Det spøkes med uttrykk slik som: “Bibelbeltet”, bibeltro sørlendinger, sataniske orgiefestivaler, homoseksuelle og lesbiske orgier, kultur-marxister, feminister, franske spioner, homoseksuelle menn og lesbiske kvinner. Mye av disse tingene har sin tilhørighet i Tvedestrand kommune hevdes det (satirisk). Nevnte kommune har som mål å bli Norges mekka for homoseksuelle og lesbiske orgier ifølge innlegget (båtliv, holmer og skjær). Samme nettside har også hatt et innslag om Lærdal/Lærdalsøyri i Sogn og Fjordane, bygda som hater Gud, og hvor det trues med flodbølge som Guds straff for bygdas ugudelighet.

Spesielt på nettsidene til Søkelys, samt på Verdidebatt.no, er det “mye usaklig rør” å lese om endetiden og Guds dom. Det er slettes ikke uvanlig at enkelte i fullt alvor mener at Norge har mistet Guds velsignelse eller at Gud har tatt bort kraften fra landet vårt. Det snakkes om snarlig dom av/over landet. Årsaker som nevnes er forhold slik som den politiske venstresidens politikk (avkristning og ikke-kristen politikk), vi støtter ikke helhjertet nok opp om Israel, religionen Islam får blomstre, innvandring, homofili, umoral og abort (fosterdrap). Konspirasjonsteorier m. m. får råde. Kvinnekamp og feminisme – sammen med abort og homofil – vil ifølge enkelte føre nasjonen vår utenfor stupet.

Norge har visstnok snudd Gud ryggen, og vi lar umoralen og ugudeligheten herske. Dessuten er det ikke ytringsfrihet og religionsfrihet i landet vårt, da «stakkers» Bibeltro kristne som ikke er politisk korrekte og/eller ikke tilhører elitene blir «forfulgt» for sin tro gjennom uthenging i medier osv. Enkelte framtonende kristenledere har visstnok også en korrupt ånd og farer med feil lære. I tillegg vil vi visstnok snart bli invadert av russerne.

Jeg skal ikke si at alt er vås, men det er litt vel mange selvoppnevnte profeter som er svært sikre i sin sak basert på noen ikke-dokumenterte syner/profetier de hevder å ha fått fra Gud.

Min ærlige og oppriktige mening: Takk og pris for abortloven, som kristne dommedagsprofeter ikke har klart å stoppe så langt. Heldigvis ser det ikke ut til at de “super-kristne” konservative mørkemennene heller klarer å stoppe de homofile.

Du verden! Glemte jeg å nevne profetien fra Valdres (via Gunhild Smelhus, videreformidlet av evangelisten Emanuel Minos, begge døde)? Se også denne lenken for mer informasjon om profetien. Ikke måten på hvor mye denne har blitt diskutert innenfor enkelte kristeligiøse miljøer. Det er gode tider for dommedagsprofetier, ingen tvil om det!

Enkelte gjør seg klar for dommedag gjennom å bli preppere og drive med forberedelsesaktiviteten prepping.

Apokalypse!

Apokalypse via media

Stadig nye undergangsprognoser – apokalypse – meldes og spås via media. I den forbindelse leste jeg en interessant artikkel:

Noen krisetegn i tiden som “dyrkere” av apokalypsen ser:

 • Demokratiet i USA er på hell (forvitrer), og pengene og sjarlatanene råder.
 • Den ekstreme høyresiden vokser i land etter land, inkludert nazistiske innslag.
 • Den (ekstrem-) politiske høyresiden spår Europa og Vestens undergang, pga. innvandring og folk med annen hudfarge.
 • Klima- og miljøkrisen truer.
 • Venstresiden med sine ønsker om revolusjon (fanatisme) for å nå sine mål.
 • Den religiøse siden må heller ikke glemmes, med sine profeter som ser på moralsk forfall m. m.

Ofte er dem som ser problemene og har de “beste” løsningene (quick fix) en viktig del av selve hovedproblemet. Den virkelig farlige aktøren er apokalyptikeren selv.

Omvend deg før det er for seint. Jesus kommer snart og henter sine hjem. Dommedag og Jesu gjenkomst er nær!

Det er ikke så sjeldent at noe slikt nevnes. Innholdet er greit nok sett opp mot Bibelens budskap, men det blir litt feil å bruke dette som et pressmiddel og en trussel for å få folk til å vende om.

 

Dommedagsklokka

Dommedagsklokka ble opprettet i 1947 ved University of Chicago i USA. Det er en symbolsk urskive som viser en klokke som nærmer seg midnatt (hvor midnatt er “dommedag”). Desto nærmere kl. 00.00/midnatt, jo høyere anses faren for en katastrofe. Fra 1947 og fram til i dag har minuttviseren blitt flyttet en del fram og tilbake alt etter verdenssituasjonen og truslene (fare for storkrig m. m.).

Pr. 25. januar 2018 er status at den viser kl. 23.58 (2 minutter igjen til midnatt), noe som er samme posisjon som i 1953. Klokka har aldri vært nærmere midnatt enn på disse to tidspunktene. I 1991 var f. eks. klokka satt til kl. 23:43 (17 minutter igjen til midnatt). Begrunnelsen for 2018-justeringen hvor klokka er historisk nærme midnatt ifølge Wikipedia: “Stormakter investerer mer i kjernefysisk våpenteknologi. Det verbale aggresjonsnivået er steget.”

Januar 2020 meldes det at dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt, og vi er enda nærmere midnatt enn noen gang før siden klokka ble laget i 1947.

Hovedkilde: Wikipedia på norsk og artikkelen Dommedagsklokka.

Flekkerøy

Flekkerøy ja. Har lest om Richard Tørressen fra Flekkerøy som har gått til ordkrig mot Den norske kirke-menigheten på øya. Han står for en bastant konservativ fortolkning av Bibelen hvor homofili og likekjønnede forhold er totalt uakseptabelt og den virkelig store synden. Utmelding av Den norske kirke (DNK) er visstnok løsningen, selv om han påstår følgende: “Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”. (Personlig synes jeg nok at det mer går i splitt, hersk, maktkamp/maktspill og hersketeknikker enn ekte nød med det budskapet han presenterer.)

To sitater fra skriveriene:

 • “Nå som Den Norske Kirke har forkastet Guds Ord og velger å velsigne synd (homofilt “ekteskap”) har man ønsket surdeigen velkommen inn i menigheten!”
 • “DNK har forkastet Ordet. De har forkastet den Jesus som vi finner i Ordet. Ordet fordømmer et homofilt samliv og sier at det fører til evig fortapelse!”

I etterkant har Søkelys nok en gang omtalt saken med siste nytt fra den. Richard Tørressen har tydeligvis ikke fått de svarene han ønsker seg. Fra Søkelys sin artikkel gjengir jeg følgende sitater:

 • Gjennom sin blogg “bibelogtro” har Tørressen både i forkant og etterkant av kirkemøtet forsøkt å påvirke sin lokale menighet til å ta et valg og stå opp for de bibelske sannheter, men både prest og ledelsen i Flekkerøy kirke er lite interesserte i offentlig debatt -og velger heller å forbli lojal mot kirkemøtet -som er den norske kirkes viktigste autoritet.
 • …har prest Håkon Borgenvik valgt å gi Tørressen et slags svar, -et svar som tydelig demonstrerer at Skriften og de oldkirkelige bekjennelsesskriftene ikke lenger er kirkens viktigste autoriteter, for nå er det bispene og kirkemøtets homo-ja som er folkekirkens nye Kanon.

Mitt hjertesukk: Kan ikke han (Richard T.) og andre konservative kristne (“bokstavtro“) holde fred? Kan ikke kirka få lov til å være en plass for oss ikke-trangsynte eller “liberale”? Det er da nok av konservative forsamlinger og menigheter som slike kranglefanter kan oppsøke hvor det er rom og plass for dem. Flekkerøy har f. eks. både Flekkerøy Bedehus og Flekkerøy misjonsmenighet / Flekkerøy misjonskirke som burde tilfredsstille dem som mener at kirka driver med vranglære pga. homofilisaken. Nestekjærlighet, respekt og menneskeverd er viktigere enn Bibelske kjepphester.

Avslutning

Nei, jeg vil ikke tro på en slik fæl, dømmende, uberegnelige og lunefulle “gud”, eller ha noe med vedkommende “gud” å gjøre som har blitt presentert tidligere i denne artikkelen.

Enkelte kristne er støtt og stadig ute med å presentere sitt budskap om Guds straffedom, synd, dommedag og endetid. I tillegg komme den ene etter den andre konspirasjonsteorien og deres krav om at vi andre skal akseptere deres fortolkninger av Bibelen som eneste sannhet. Hva i all verden er hensikten med slik virksomhet? Hva vil de oppnå? Jeg har selv lite tro på at den rette metoden er å skremme eller å tvinge folk til å bli kristne. Å bli en troende må være et helhetlig og fritt personlig valg den enkelte tar, ut fra egen fri vilje og ikke basert på trusler, tvang eller skremsler.

Lenker og verdt å lese

Lenker til en noe tvilsomme kilde:

(Nå ble det litt mange lenker til Søkelys.com. Årsaken til dette er at de relativt ofte skriver om endetiden og beslektede tema, og dette på norsk. Søkelys er en noe upålitelige og tvilsomme kilde til kunnskap, og jeg står slettes ikke inne for mye av det de skriver. For helhetens skyld tas lenkene likevel med.)
Kristen begrepsbruk

Kors og Bibel

En del begreper som blir benyttet i kristne kretser med den største selvfølgelighet sliter jeg med å forholde meg til. Jeg klarer ikke helt å identifisere meg med og forstå meg på begrepenes tillagte innhold. Bruk av Kanaans språk, kristenspråk, kristen termologi og internsjargong kan gjøre kommunikasjonen utfordrende. Ikke alt forstås på samme måte av ulike personer fra ulike miljøer, og i noen tilfeller vil de som selv ikke tilhører de kristnes rekker ikke forstå noe som helst av begrepsbruken (fremmedgjørende). Uklar og tåpelig kristen begrepsbruk – hva i all verden er vitsen?

De begrepene og ordene jeg i farten klarer å komme på er følgende:

✞ Frelst ✞ Frimodighet ✞ Vekkelse ✞ Helvete ✞ Dommedag og endetid ✞ Åndsdøpt ✞ Nådegaver ✞ Tungetale ✞ Nattverd ✞ Sakramenter ✞ Halleluja ✞ Herlig ✞ Forfølgelse ✞ Velsignede møter ✞ Forbønn som maktmiddel og hersketeknikk ✞ Helbredelse ✞ Bibeltro ✞ Predikantstemme ✞ Åndeliggjøring av alt ✞ “Gladkristen” ✞ “Alt” er utfordringer og ikke problemer ✞ Klassifisering av kristne ✞ Kristelig måte og i samsvar med kristne verdier ✞ Diverse “grunnsannheter”.

Litt om de enkelte begrepene:

Frelst

Enkelte kan i tide og utide si at det er så herlig å være frelst. Hvorfor er det så herlig, og hva er de frelst eller omvendt fra?

Som kristne har vi tro på et liv i paradis/himmelen og i evigheten når livet her på jorda er slutt. Dette livet kan det være greit å se framover mot, men vi må ikke glemme at vi her og nå lever her på jorda (i nuet). Også ikke-kristne kan ha et helt fantastisk liv her i verden uten å være frelst.

Hvorfor frelst eller ikke-frelst skal ha så stor betydning for livet her og nå på jorda er utenfor min forståelsesramme. Å bli frelst eller kristen løser ikke alle problemene her nede på jorda, og troen trenger slettes ikke å medføre et lett og bekymringsløst liv. Sykdom, død, problemer og vansker rammer like mye frelste som ikke-frelste personer. Dette å være frelst eller kristen innebærer imidlertid at vi har med oss Jesus og troen vår som en støttespiller.

“Jesus er min rettferdighet”, “i ham er jeg gjort ren” og “jeg er vasket i Jesu blod” gir ikke særlig mening for ikke-kristne flest. “Strømmer av levende vann” og “åndens frukter” er vel heller ikke forståelig for hvem som helst.

Frimodighet

I bønner er det mange kristne som støtt og stadig maser om mer frimodighet. Hva skal de bruke denne frimodigheten til? Å gå på møter på bedehuset sammen med andre likesinnede kristne krever etter mitt syn ingen stor dose med frimodighet.

Derimot kan frimodighet være en fin ting hvis man ønsker å virke utenfor bedehusets eller menighetens fire vegger. I slike sammenhenger vil jeg anta at Gud vil utstyre oss med nødvendig frimodighet etter behov uten at vi må mase om den i tide og utide. I tillegg til frimodighet er det enkelte som til tider har urealistiske forventninger til Gud og møtene med ham.

Vekkelse

Enkelte er også veldig opptatt om å be om vekkelse. Men gjør vi i praksis noe for at en slik vekkelse skal komme? Tør vi å spørre naboen om å være med på et møte? Har vi møter og menigheter som er klare til å ta imot nye kristne?

Det kan virke som om bønner om vekkelse er en sovepute for kristne. Vi ber og ber i stedet for å begynne å virke i det små. Kanskje må vi kristne gjøre en innsats selv med å gå ut med evangeliet i stedet for å forvente at Gud skal sende en busslass eller to med nye mennesker til våre møter? Og mange av våre forsamlinger har neppe en møtestil eller forkynnelse som vil passe for nyfrelste.

Helvete

Kristne tror på to mulige utganger når livet er slutt. Enten kommer man til himmelen eller så havner man i helvete / fortapelsen. Så langt henger jeg med i svingene. Det jeg derimot sliter litt med er svovelpredikanter som med sin svovelforkynnelse legger ut om helvete i detaljer, og de skremmer folk til å “vende om” gjennom å true med evig tortur og pine i helvete.

Strengt tatt vet vi vel ikke så mye om hvordan fortapelsen eller helvete blir. Ifølge Bibelen kan det like godt være snakk om evig tilintetgjørelse som en plass med evig pine. Å skremme folk til tro med detaljerte beskrivelser om svovel, brennende hete, tortur og lidelse synes jeg er en kritikkverdig forkynnelse.

Selve begrepet helvete er ikke-Bibelsk. Det finnes en fortapelse, men selve begrepet helvete og helvetetslæren er nyere enn Bibelen.

Dommedag og endetid

En del forkynnere er veldig opptatt å forkynne om dommedag og endetid. Dette blir litt i samme gata som forkynnelse om helvete og Guds straffedom. Man prøver å skremme folk til å bli troende og får ikke-kristne til å riste på hodet når ting ikke inntreffer på spådde tidspunkter.

Kristne tror på en dommedag og en endetid, men det har lite for seg å spekulere om tiden og timen. Dette er det opp til Gud å bestemme. Likevel er det nok av forkynnere som har opptrådt som dommedagsprofeter opp gjennom historien og som mener selv å kjenne tidspunktet for dommedag. De har skremt opp folk, ført folk vill og svekket de kristnes omdømme.

Å skremme folk inn i himmelen ved hjelp av trusler om fortapelse, ild, ildsjø og svovel har jeg lite sans for. Joda, jeg tror på en himmel og en eller annen form for fortapelse. Imidlertid må det være mulig å få folket med på den rette vei uten å bruke simple virkemidler som trusler og skremsel.

Åndsdøpt

Åndsdøpt slik som karismatikerne snakker om inngår ikke i min tro. Alle troende kristne er åndsdøpte i min verden, jeg tror at alle som tror på Jesus (og er døpt) har tatt imot den hellige ånd. Andre uttrykk for det samme: Åndsdøpt, døpt i ånden eller bli fylt av ånden. En sensasjonell hendelse trenger ikke å ligge bak dette å ta imot ånden. Det er ånden som gjør oss i stand til å ta imot budskapet, dvs. i det hele tatt å ha en kristne tro.

Å bli åndsdøpt knyttes i karismatiske miljøer ofte mot nådegaven tungetale. Jeg tror ikke tungetale er en nådegave som nødvendigvis alle skal ha.

Nådegaver

Kirkeillustrasjon

Bibelen sier en del om nådegaver. Imidlertid synes jeg at dette kan bli litt vel mye “åndeliggjort” i enkelte sammenhenger. Er alt som oppfattes som nådegaver virkelig dette? Kan det tenkes at nådegaver av og til forveksles med naturgaver og naturlige talenter?

Det virker også som om enkelte menigheter driver med en rangering av nådegavene, hvor noen er gjevere enn andre. Enkelte nådegaver er viktigere enn andre og det strebes mer etter enkelte gaver enn andre. I mange karismatiske menigheter er det svært viktig å oppnå tungetale for å bli regnet med i det gode selskap.

Jeg tolker Bibelen slik at man trenger alle typer av nådegaver, både de “store” (“viktige”) og de “små” (“mindre viktige”). Alle trenger f. eks. ikke å være forkynnere.

Tungetale

Tungetale er en viktig nådegave ifølge Bibelen, men i enkelte sammenhenger kan nok tungetale bli litt vel mye vektlagt. Uten evnen til tungetale er man i enkelte sammenhenger ikke en skikkelig kristen.

Av og til lurer jeg også på om all tungetale som utøves virkelig er fra Gud og hva vitsen er med all den tungetalen i det offentlige rom. Virker det alltid oppbyggende for menighetens virke, eller er det enkeltpersoner som har et stort behov for å vise hvor åndsfylte de er?

Nattverd

Selve handlingen og ordet i seg selv er forståelig, men det foreligger litt ulikheter i hva folk legger i nattverden. Noen legger syndsforlatelse i nattverden, mens for meg anser jeg det mer som en symbolsk handling. Det er et måltid til minne om Jesus sin død og oppstandelse, hvor brødet minner om Jesu legeme (kropp) og vinen minner om Jesu blod.

Etter mitt syn kan hvem som helst kan ta imot nattverden, også uavhengig av alder. I min verden er ikke noen mer eller mindre verdige enn andre. Videre anser jeg det som tull og vås at nattverd kun kan forrettes/deles ut av en ordinert prest.

Innenfor kirken skulle jeg ha ønsket at det ble servert noe litt mer innbydende enn de håpløse tørre oblatene som ikke smaker godt.

Sakramenter

Sakramenter defineres som hellige og rituelle handlinger som formidler guddommelig nåde gjennom et ytre middel. Innenfor den evangelisk-lutherske kirken har vi «bare» dåp og nattverd som sakramenter, mens f. eks. den katolske kirken har sju stk. Sakramenter kan normalt sett kun forrettes av en ordinert prest eller tilsvarende (kateket, diakon eller kantor).

Hele sakrament-tankegangen sliter jeg med. Jeg ser strengt tatt ikke poenget med hele tankesettet.

Halleluja

Halleluja er et fint gledes- og lovprisningsrop. Imidlertid kan det både bli litt utvannet og slitsomt å høre på personer som hiver inn mange halleluja i hver setning de framfører. Hva er vitsen med å krydre alt man sier med halleluja, gjerne sammen med amen i hytt og pine?

Herlig

Alt er så herlig for enkelte “gladkristne”. Begrepet herlig benyttes i tide og utide. Møtet var herlig, budskapet var herlig, herlig helg med den og den taleren, herlig natur osv.

Spesielt sært blir det når man på forhånd slår til med de store superlativene, og kaller inn til og lover et herlig og/eller sterkt møte, superherlig samling, superbra innhold osv.

Forfølgelse

Rundt i verden finnes det absolutt kristne som blir utsatt for livsfarlig forfølgelse pga. sin tro. Forfølgelse i seg selv finnes definitivt, men her i Norge er vi heldigvis enn så lenge spart for “ekte” forfølgelse. Forfølgelse har vært og er enkelte steder i vår verden et av kirkas typiske kjennetegn. Ifølge Bibelen kan kristne oppleve forfølgelse for sin tro, hvor det blant annet står følgende i Matt. 5, 10: “Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.” Innimellom blir forfølgelse av enkelte helst glorifisert og romantisert.

Heldigvis er vi så heldige at vi lever i landet Norge hvor det er full religionsfrihet og ytringsfrihet. Ingen blir forfulgte i ordets riktige forstand for sin tro her i landet. Likevel er det enkelte som møter litt mindre motstand og problemer i sin livsferd som påstår at de blir forfulgte pga. sin tro. Å bli sagt imot, motta litt kritikk eller eventuelt oppleve litt motgang er IKKE forfølgelse! Dette er virkelig misbruk av ordet forfølgelse!

Enkelte kristne oppfører seg helt dustete for å oppnå det syke målet om å kunne bli “forfulgt”, mislikt og hatet.

Velsignede møter

Noen påstår at enkelte møter var ekstra velsignede. Hva som ligger i dette begrepet er utenfor min begrepsevne.

Forbønn som maktmiddel og hersketeknikk

Av og til hører man om misbruk av bønn som virkemiddel. Hvis noen kristne står fram med en litt annen Bibeltolkning enn den allment aksepterte skjer det innimellom at andre trossøsken er er kjapt ute og sier at man skal be for vedkommende slik at personen får “den rette troen” eller bli “frelst”.

Enkelte går også langt i sin iver for å drive med forbønn. Å be for andre er en fin ting, men man bør ikke starte med organiserte forbønnskampanjer for konkrete personer uten at de selv måtte ønske det. Den private sfære må respekteres.

Helbredelse

Ifølge Bibelen kan helbredelse (man blir frisk fra sykdom) finne sted. Det som derimot kan være litt betenkelig er at enkelte predikanter skor seg på andres ulykke. Enkelte har gjort det til stor butikk å tilby helbredelse. Enkelte kan få sin kristentro ødelagt av uheldig trosutøvelse fra ledere, som f. eks. forkynner falske løfter og lovnader om helbredelse.

Jeg er også skeptisk til deler av forkynnelsen rundt helbredelse. Helbredelse kan finne sted, men det er ingen automatikk i at det skjer. Man bør ikke prøve å legge skylden på den som blir bedt for eller vedkommendes familie hvis helbredelse ikke inntreffer.

Som det heter: “Guds veier er uransakelige”. Noen ganger kan det store underet skje at en person blir helbredet, mens andre ganger skjer det ikke. Det er ikke opp til oss mennesker å alltid forstå hvorfor ting av og til skjer og andre ganger ikke. Å sette Gud på prøve og beordre helbredelse er rar forkynnelse sett opp mot Bibelen.

Frelse og velsignelse mot betaling tar jeg sterkt avstand fra. Dette er ikke i samsvar med Bibelens ord. Å måtte “så inn” og ha «den rette tro» for å oppleve helbredelse eller den optimale velsignelse er vranglære etter mitt syn. Vi trenger ikke alskens pengepredikanter og mirakelpredikanter innenfor kristentroen.

Markedsføring og lovnader om helbredelse – i brudd med markedsføringsloven?

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) § 3:

….. “Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres.” …..

Bibeltro

Bibeltro eller bokstavtro kristendom har jeg ingen som helst tro eller tillit til. Se egen artikkel om dette med Bibeltroskap.

Predikantstemme

Jeg er i utgangspunktet utdannet lærer med en del pedagogikk i min fagkrets. Muligens er det min bakgrunn som gjør meg ekstra skeptisk til såkalt predikantstemme. Det virker som om enkelte forkynnere tror at de når i større grad inn med sitt budskap hvis de anlegger amerikansk predikantstemme, springer og roper på scenen osv.

Slik oppførsel virker på meg helt mot sin hensikt. Jeg får bare lyst til å le og klarer ikke å ta vedkommendes forkynnelse seriøst.

En del forkynnere henter sin inspirasjon fra blant annet kjente predikanter i USA, og enkelte norske forkynnere framstår som dårlige blåkopier av sine forbilder. Det tas lite hensyn til at kulturelle ulikheter mellom USA og Norge kan medføre at ren kopiering ikke fungerer noe særlig bra.

Fra artikkelen “Ting jeg IKKE tror på” gjengir jeg følgende punkt som også er relevant her:

 • Gud er neppe tunghørt. Predikanter som traver rundt på scenen som en gamp samtidig som de roper og skriker for å påkalle forsamlingen og Gud har jeg liten sans for. Lydnivået til tale og lovsang må ikke være på nivå med en Heavy metal konsert (med etterfølgende øresus) for at Gud skal høre hva som skjer. Budskapet blir ikke bedre av at taleren eller predikanten konsekvent bruker “utestemme”.

Til og med predikanter bør være seg selv når de forkynner. Å prøve å framstå som en annen person med stemmebruk og oppførsel funger sjeldent bra.

Åndeliggjøring av alt

Enkelte åndeliggjør alt. Alt som skjer i verden, i familien eller i menigheten skal forklares ut fra Bibelens ord. Selv tror jeg ikke alt som måtte skje den enkelte person nødvendigvis har en religiøs forklaring. Av og til kan nok tilfeldighetens spill til og med ramme kristne personer.

Onde ting som skjer trenger ikke å være straffedom fra Gud eller djevelen. Vi bor i en verden der vi mennesker selv har blitt gitt ansvaret for våre valg og våre liv. Av og til blir vi styrt av Gud, av og til blir vi nok lokket av den onde (djevelen) og en del ganger er det vi mennesker som selv tar våre egenhendige valg.

Masse rart som “Gud har talt eller sagt til meg” eller profetert til “meg” blir presentert i enkelte settinger. Neppe alt dette kommer fra Gud. Personlige motiver er nok ofte inkludert.

“Gladkristen”

Her er det ikke selve begrepet jeg først og fremst reagerer på. Her er det mer væremåten til slike mennesker.

En “gladkristen” person er en som har “funnet” Jesus og er svært opptatt av å fortelle om dette til andre. De spør gjerne dem som de treffer på sin vei om de har funnet Jesus. Ofte også et “påklistret” smil og overdreven vennlighet og glede. Noe innpåslitne og slitsomme personer å forholde seg til, og litt “svevende” og fjerne fra vanlige jordiske problemstillinger. Men for all del: Det er ikke bedre med moraliserende og dømmende mørkemenn.

“Alt” er utfordringer og ikke problemer

Et fenomen som har dukket opp både i kristne og verdslige kretser er å kalle alt for utfordringer og ikke for problemer. Noen ganger er nok ordet utfordring det korrekte, men i en del tilfeller er utfordringene så store at de virkelig går over til å bli problemer. Hvorfor skal det ikke være lov å kalle et problem for et problem, noe alvorlig som må løses? Alt er ikke bagatellmessige utfordringer.

Klassifisering av kristne

Det høres innimellom utsagn av typen: Han / hun er en så god kristen, eller han / hun er en fantastisk kristen. Hvordan kan man finne på å klassifisere kristne på denne måten? Jeg anser kristentroen som helt binær i sin utforming. Enten er man kristen, eller så er man ikke kristen. Noe midt imellom – lunken – fungerer ikke ifølge Bibelen.

Kristelig måte og i samsvar med kristne verdier

Noe som får meg til tilnærmet å se rødt er når enkelte påstår at ditt og datt er på en “kristelig måte” eller spesielt bra i samsvar med “kristne verdier”. Hvordan kan enkelte i fullt alvor påstå at det de selv står for er mer kristelig enn noe annet? Dette blir bare en subjektiv lapskaus basert på synsing for min del.

Diverse “grunnsannheter”

Diverse “grunnsannheter” i enkelte kristne miljøer som for meg mer framstår som konspirasjonsteorier enn sannheter. Det er også mange menneskeregler og bud i enkelte forsamlinger.

Titler

Pastor og/eller forstander er ingen beskyttet tittel, og mange rare personer og liksom-pastorer og kvasi-teologer titulerer seg med dette. Enda verre er det nesten med profet og apostel. Også her blir slike “hederstitler” delt ut helt i hytt og pine til tvilsomt klientell.

Avslutning

Sånt! Dette var de begrepene jeg hadde tenkt å skrive om i denne artikkelen. Temaet kristen begrepsbruk som jeg ikke forstår meg på er ferdig behandlet fra min side i denne omgang.

Noen lenker: