Reprise: Nei til TV Visjon Norge!

TV Visjon Norge, Nei takk!

Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til store deler av Jan Hanvold og hans venners forkynnelse, tro og væremåte.

Nei, nei, nei og atter nei til TV Visjon Norge!

Og jeg gjentar:

Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til store deler av Jan Hanvold og hans venners forkynnelse, tro og væremåte.

Og jeg gjentar:

Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til TV Visjon Norge! Nei til store deler av Jan Hanvold og hans venners forkynnelse, tro og væremåte.


Hva jeg ærlig og oppriktig mener om TV Visjon Norge? Jo, nå skal dere høre:

😡🤮👺❌☔🔇☠⚡💥🌪👾🚫🔕🏴‍☠️

Altså: Ikke noe særlig positivt budskap fra min side.

Nei til TV Visjon Norge-støttespillere

Til og med i min krets har jeg noen “forblåste” og “innesnødde” personer som er støttespillere av TV Visjon Norge. Shame on you!


Jan Hanvold og TV Visjon Norge

Enkelte påstår at Jan Hanvold lever av lyve, svindle og true til seg penger fra gamle, syke, redde, ensomme og hjelpetrengende mennesker. De ser på ham som en skruppelløs bølle som vet å berike seg selv, på andres bekostning. Han kan oppfattes som utspekulert og sleip i sin utvelgelse av støttepersonell og apparat rundt seg selv.

Det utvises til tider et avslappet forhold til lover, regler og god etikk/moral. Eventuell kritikk eller konstruktive spørsmål preller av som vann på gåsa. Innimellom praktiseres en manipulerende framferd hvor han klarer å få folket med seg. Støttespillerne er svært lydige mot visjonen og sjefen/ledelsen. Det er reneste lydighetstyranniet i rekkene der.

Det finner ofte sted misbruk eller i hvert fall selektiv bruk av Bibelen og kristentroen, slik at det i hovedsak gagner imperiet hans. Misjon og nødhjelp blir nesten å oppfatte som et skalkeskjul for en stor pengemaskin. Stygge og hatefulle uttalelser har blitt framsatt mot homofile, mennesker med psykiske problemer, massemedier, sekulærfundamentalister (hvem er dette?) og andre “svake” grupper.

Det kan være fristende å hevde at hele TV Visjon Norge er et skalkeskjul for et manipulerende og kynisk spill. Folk blir utsatt for utnyttelse og misbruk av tillit, og det er “Hanefar” som oppnår målene sine om penger og makt.

Det spilles på sårbare menneskers Gudsfrykt, noe som kan se ut for å være en suksessformel og god butikk (big business) med store muligheter for personlig berikelse. En “god” forretningsidé om enn etisk, moralsk og samvittighetsmessig betenkelig.

De delvis lyver og snakker usant med den ene hånden “plantet” på Bibelen, ved hjelp av blant annet løsrevne Bibelvers som blir tolket slik som de selv finner det for godt. Det trues direkte og indirekte slik at mennesker blir tvunget til å gi penger som det monner. Er det snakk om gangstere og gangstervirksomhet som kun har som mål å tilrøve seg penger? En del av det som finner steder er hjernevasking og manipulering.

Tar meg den frihet til å låne følgende sitat fra Öyvind Glömmi på Facebook (mars 2019, i gruppa “Vi som støter Visjon Norge”:

“Når skal det gå opp for dere blinde beundrere av Jan Hanvold at den “frivilligheten” dere til stadighet henviser til ikke eksisterer? Jan Hanvold benytter løgn, svindel, trusler og tomme løfter og utnytter redselen hos gamle, syke, ensomme og hjelpetrengende til å gi fra seg det de har! Denne åndelige voldtekten og kyniske misbruket av utsatte mennesker, og at Jan Hanvold misbruker kristendom for å oppnå dette er grunnen til at jeg kjemper imot ham, og vet at han kommer til å bli stanset! Å ville stanse Hanvold har ingenting med forfølgelse av kristne å gjøre! Det er snakk om å få stoppet en kynisk forbryter som misbruker kristendom! Når skal dere forblindede tilhengere av denne sleipe skurken forstå dette?”

Litt kvassere formulert enn jeg selv ville ha skrevet det, men likevel noen gode poeng.

 

Spekulativ og tvilsomme teologi og forkynnelse framsettes. Det er overfokusert på det ekstremkarismatiske, herlighetsteologi, fremgangsteologi, det over-åndelige og det sensasjonelle. Forkynnelse om frelse, velsignelse og helbredelse mot betaling (“såkorn”) har blitt formidlet via kanalen. Som jeg skrev på Facebook ved en anledning om Jan Hanvold: “Vi vet i det minste hvor vi har mannen. Det er velstandsforkynnelse / velferdsforkynnelse og lykkekristendom på sitt verste….”

Forkynnelsen som presenteres er problematisk på mange områder, så vel teologisk som psykologisk (psykisk helse). Uverdig “så-og-høste”-tenkning med aggressivt pengemas / pengepress praktiseres i rikt mon. Det kjøres på med velstandsforkynnelse med ikke-holdbare lovnader om helse, velstand, helbredelse og andre store ting hvis man bare “sår” nok og korrekt.

Hentet fra Facebook, hvor jeg ikke står 100 % inne for alle formuleringene:

 • Sakens kjerne er at Jan Kåre Hanvold er en sleip, grådig og kynisk snylter som misbruker gamle, syke, ensomme, redde og hjelpetrengende mennesker på en bestialsk måte! Punktum!
 • Hanvold har aldri vært en kristen, det er hevet over enhver tvil at Jesus ville ha fordømt hans virksomhet på det strengeste!
 • Jan Kåre Hanvold er en simpel og grådig svindler som kun er styrt av Mammon og et sykt maktbegjær.
 • En satans apostel?

 

Kanalen må ha helt ELENDIG økonomistyring i og med at det stadig meldes om økonomiske kriser – som igjen medfører ufin pengetigging. Kynisk spill? Uansett: Det finnes ikke noe krav i Bibelen om å støtte Hanvold-visjonen.

Håper at denne statusoppdateringen stemmer (lenke), hvor det sies at det går noe nedover og tilbake med hele TV Visjon Norge.

Støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge” er fæle greier. Se egen artikkel som jeg har skrevet med utgangspunkt i denne støttesiden.

NEI TAKK til "Vi som støtter Visjon Norge"!

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

Det hevdes – delvis med rette – at TV Visjon Norge er et viktig og mektig redskap i Guds hånd. Imidlertid oppveier ikke de gode sidene alle de usunne tendensene kanalen framviser. Et til dels fremmed og forvridd evangelium og tro presenteres.

Registrerer at Jan Hanvold selv kaller år 2018 for gjennombruddets år, og han sier at året er nok et år som så langt (pr. november 2018) har gitt seier og fremgang. Jaha? Alternativ og ikke-reell virkelighetsoppfatning – ekkokammer og fantasiboble – så det holder. År 2019: Det proklameres at år 2019 er forvandlingens år.

 

Å ha eller å støtte en kristen TV-kanal er ingen forbrytelse i seg selv. Det som ikke er greit er når det finner sted kynisk utnyttelse av gamle, syke og ensomme mennesker som lar seg manipulere og lures av sleip og tildels falsk / tvilsom forkynnelse. Kun smuler går til nødhjelp og andre vettuge formål.

TV Visjon Norge = Polariserings-TV med mye manipulering, dømming, tvilsomme teologi og pengegnål (mammon).

Definitivt ikke!

Nei, definitivt ikke! Det er IKKE aktuelt å bygge bro til Hanvold eller at alle bør samles i fellesskap med TV Visjon Norge og Jan Hanvold!

 

På Facebook leste jeg en kommentar – satt litt på kanten – som jeg småflirte av og som jeg velger å “stjele”. Den lød ca. slik: Hanvold skal i det kommende året videreutvikle sin Jesusforretning innenfor markedssegmentet “Trippel-E”, hvor flere Eldre, Ensomme og Enfoldige skal lures for penger. Folket går på limpinnen pga. lovnader om velsignelse og/eller helbredelse i retur.

Mange lar seg manipulere og forføre av forkynnelse (inkludert konspirasjonsteorier), og de svelger rått løgnene og til dels vranglæren kanalen presenterer. Frekkhetens nådegaver er ofte i aksjon.

TV Visjon Norge 404

TV Visjon Norge 404 (https://visjonnorge.com/om/nodhjelp)

Ifølge nyhetene på P4 12.10.2018 er Jan Hanvold en omstridt predikant, og Drammen kommune ønsker å stenge TV-kanalen pga. ulovlig bruk (bruksendring) av lokalene de holder til i. Nå har visstnok dette med bruk av lokalene ordnet seg, i og med at de har fått dispensasjon i 2 år til å fortsette bruken. Og i etterkant har de flyttet videre til andre faste og lovlige lokaler.

Enkelte kristne er livredde for muslimer, Islam og islamisering. Selv er jeg vel så redd for Hanvold-isering som for islamisering. Vranglæren og avguden til “visjonen” kan man klare seg godt foruten.

Har pengeguden til Hanvold sviktet ham, selv etter alt det han angivelig har gjort for “herrens sak”? Det meldes oktober 2018 om økonomiske problemer for TV Visjon Norge-virksomheten som potensielt kan innebære innskrenkninger og mulige oppsigelser i staben. Grådigheten lønner seg ikke særlig bra for tiden. Kanskje har det blitt NOK av tiggingen etter NOK (NOrske Kroner)?

Matt. 7, 15: “Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver.”

Jeg skrev følgende på Facebook februar 2019 angående nedleggelse av TV Visjon Norge:

 • “Litt realisme (negativisme) må man utvise: Kanalen blir neppe nedlagt i overskuelig framtid, nei. Visjon Norge består nok til ca. Dovre faller, selv om vi er en del som så gjerne skulle ha sett at kanalen ble borte eller i hvert fall gjennomgikk en “extreme makeover.”

Hva er vitsen med slike protestsider som min, samt gruppene / sidene på Facebook som er imot TV Visjon Norge? Aktivitetene vil neppe føre til noen nedleggelse eller store endringer av TV-kanalen. Mitt svar: Jeg anser slike nei-ressurser for å være terapi, støtte, hjelp og arenaer for erfaringsutveksling for dem som har sett “lyset” og har valgt å ta avstand fra Visjon Norge.

Det er nok et alt for hårete og urealistisk mål å forvente kanalens nedleggelse. Imidlertid kan man håpe at protester og opplysende kommentarer får enkelte ofre for kanalens “edderkoppnett” og manipulasjoner til å se galskapen i øynene og finne “veien ut”.

Jeg skulle så gjerne ha sett at TV Visjon Norge ble borte fra jordens overflate. Deres forvridde forkynnelse (vranglære m. m.) med manipulering av støttespillere og pengegnål gagner ikke mennesker eller Gud. Imidlertid er jeg realist og er fullt klar over at det er liten sannsynlig at jeg får denne drømmen oppfylt, ikke minst pga. av de forblindede og lojale støttespillerne. Lederen av kanalen kan ses på som en sjarlatan.

Jan Hanvold: Norges mest beryktede pengepredikant. TV Visjon Norge – kanalen med en verbalt voldelig visjonær i førersetet.

 

Jan Hanvold, kanalens gründer: Jeg tviler på mannens lederegenskaper, og han har ikke gjort seg fortjent til noen utmerkelse som enkelte hevder eller antyder om. Det er ikke et sant budskap som formidles, og jeg lar meg ikke imponere av virksomheten. Noen sunn og flott kristendom / tro er det ikke det som presenteres. Mye ødelegges av den overdrevne pengegriskheten, diverse avsporinger og tvilsomme forkynnelse. På mange måter framstår han som en omvendt Robin Hood, med et tvilsomt, usunt og manipulerende budskap.

Visjon Norge på Facebook 29. november 2019:

TV Visjon Norge: Dere skal ikke samle skatter på jorden (Matteus 6, 19).

 

Ja, Bibelen har advarsler rundt mammon (penger) og det materielle. Likevel blir det noe rart når det er TV Visjon Norge som advarer mot dette, i og med at de kjører på med masse mas om penger fra sine støttespillere. Det blir helst dobbeltmoral hele greia:

 • Vestlandsfanden – “Dobbeltmoral” (Reidar Brendeland, 1995): 2 X Sha-la-la-la. Det er dobbeltmoral. Den er dobbelt så bra som moral.

Visjon Norge som “Guds forrådshus”?

Et glimrende innspill som virkelig treffer spikeren på hodet er innlegget:

Innlegget omhandler TV Visjon Norge, Jan Hanvold og forkynnelsen. Sitater fra innlegget:

 • “Alle plikter å si ifra om urett, spesielt mot dem som ikke klarer å se det selv. Ellers er man feig!”
 • “Knappe 4 år etter ser han plutselig demoner overalt, som plager folk med frykt, angst og sykdommer.”
 • “For å bli kvitt demonene må man oppfylle sin del av “Pakten” med Gud; gi “førstegrøden” eller tienden til Gud, hvis ikke vil ikke Gud hjelpe deg.”
 • “Han drar det så langt at han påstår at hvis du f.eks. velger å betale strømregningen din først (som seg hør og bør), så blir strømleverandøren Herre i ditt liv og du åpner da døren for Djevelen og blir utsatt for forbannelse.”
 • “…at Visjon Norge er «Guds forrådshus», som visstnok er “god jord” å så inn til. Han sier videre at Visjon Norge “bærer frukt”, mens andre ikke gjør det, men det er vel mer nærliggende å si at Visjon Norge “bærer frykt”.”
 • Fæle ting og tragedier som måtte inntreffe / skje: “Dette er normale hendelser, men Hanvold klarer likevel å manipulere folk til å tro at demoner står bak, og kronene ruller inn på Vipps og callsenter. Lommeboken blir dermed tynnere og de økonomiske problemene større.”
 • “Hanvold unnskylder sin aggressive tigging med at om han ikke underviste om dette, ville han røvet oss for velsignelsen.”
 • “Dersom det er noe som er mirakuløst ved dette scenarioet, er det at de godtroende ikke gjennomskuer denne type manipulasjon. De ser ikke at det voksende behovet for demonutdrivelser og helbredelser skjer i økende takt med alle de utenlandske “profeter” og predikanter som kommer til landet.”
 • “Det er ikke vår plikt å dømme. Jeg vil svare “Jo, det er det!” Alle plikter å si ifra om urett, spesielt mot dem som ikke klarer å se det selv. Ellers er man feig!”

Det beste innlegget jeg på lange tider har lest i forbindelse med “kampen” MOT TV Visjon Norge.

Kritikk ikke ønskelig

Å komme med slik kritikk som jeg har gjort her slår ikke alltid så veldig bra an. F. eks. kan man få slike motsvar, hvor det trues med “Guds straffedom“:

Trussel om “Guds” straffedom, pga. kritikk rettet mot TV Visjon Norge.

 

“Guds” utvalgte og salvede skal spares for kritikk, mens vi kritikere skal dømmes til død og pine. Et fyldigere tilsvar tilgjengelig via denne lenken.

Visjon Norge, det norske flagget, Norge og det norske

Logoen til kanalen og valgte design på deres nettside henspiller på Norge og det norske. Bokstaven N for Norge benyttes som en framtredende del av logoen, og fargene som benyttes er de samme som i det norske flagget (flaggfargene rødt, hvitt og blått + svart tekst som ikke har noe med flagget å gjøre).

Bilder og vignetter som benyttes har gjerne også knytninger mot Norge og det nasjonalistiske norske. I firmanavnet inngår Norge, og ut fra visjon-biten høres det nesten ut for at de har en god og positiv plan for Norge (noe som vel ikke stemmer helt med virkeligheten?). Nesten-jordklode-designet (rund sirkel) antar jeg kan tenkes å peke mot jorda vår, med ønsker om å evangelisere og spre evangeliet ut (en usunn forkynnelse sådan).

Slik jeg ser det er de ikke langt unna til å bidra med misbruk av Norge og det norske. De mer eller mindre vanærer og å skjemme ut det norske flagget, og de bidrar med sin kontroversielle forkynnelse til å dra kristentroens og Norges navn, ære og rykte ned i søla.

TV-titting – TV Visjon Norge. Andre TV-kanaler enn Visjon Norge anbefales tittet på!

 

Hva er poenget med TV-kanalen?

Behovet for og poenget med “visjonen” forstår jeg meg ikke på, enkelt og greit. Et ineffektivt pengesluk uten like, som i tillegg serverer tvilsomme forkynnelse med manglende eller minimal Bibelsk dekning,

Hvis det er oppbyggelig åndelig forkynnelse TV-titterne er på jakt etter finnes det mye bedre og sunnere alternativer. Man har tilgjengelig masse nettressurser, andaktsbøker, Bibelen selv og ikke minst sunne og jordnære fysiske menigheter.

Pengepredikant – Bibelen og penger hånd-i-hånd.

 

Flere motargumenter

Flere motargumenter og motforestillinger, hvor det nok blir litt gjentakelser følger.

Det er rett og rimelig – mener jeg – å ha motforestillinger mot:

 • Det ekstreme pengemaset til TV-kanalen. Kanalen er en pengemaskin, Mammon råder.
 • Fjasete utsagn av typen at TV Visjon Norge er hele kristen-Norges samlende TV-kanal.
 • Forkynnelse av typen frelse, velsignelse og helbredelse mot betaling – så for å høste.
 • Likeså forkynnelse som lover himmel på jord – høy velstand og høy velferd, samt problemfrie liv – for dem som tror nok / rett og “sår” tilstrekkelig (pengegaver, tienden og vel så det!) .
 • “Trusler” om at gjerrige folk havner i helvete, hvor f. eks. å “bare” gi 50 kroner til virksomheten er å være gjerrig.
 • Predikanter med tvilsomme forkynnelse, f. eks. som opererer med prislister på ulike typer velsignelser.
 • Presentasjon av løgner rundt påståtte helbredelser.
 • Overdrevent fokus på det overåndelige og det sensasjonelle, samt på Israel.
 • “Trusler” av typen at folk som motarbeider “Gud” (og Visjon Norge) kan dø i en ulykke. Å true folk til tro ved hjelp av Guds straffedom her på jord er langt over streken!
 • Utsendelsen av liksom-personlige tiggerbrev med håndskrift og ferdig utfylt bankgiroblankett til “svake” menneskegrupper (ensomme, pensjonister, tilbakestående, senile osv.)
 • Hanvold sin manglende respekt for norsk lov og myndigheter.
 • Forkynnelse av typen at årsaken til at enkelte ikke blir kvitt sine sykdommer og problemer er at de ikke tror tilstrekkelig nok på “Gud”, eller at de ikke tror på “rett” måte.
 • Predikanter som har presentert et budskap rundt at kreft og andre alvorlige sykdommer kan skyldes misunnelse.
 • All import av tvilsomme teologi og predikanter fra utlandet – som både medfører masse kostnader og formidling av ikke-oppbyggelig forkynnelse og budskap.
 • Det må være lov til å være skeptisk til at en person som Hanvold – som tidligere har blitt dømt for underslag – forvalter så masse millioner av penger som er tilfellet med Visjon Norge-systemet.
 • Eiendomsselskaper med Hanvold som eier, hvor selskapene leier ut lokaler til TV-stasjonen til “blodpriser”, slik at han personlig via eiendomsselskapene tjener bra på virksomheten og suger ut penger fra TV-stasjonens innsamlede midler.
 • At så få politikere og kristenledere og sentrale personligheter i de kristne miljøene har tatt avstand fra visjonen eller kommet med berettiget kritikk.
 • Teologien er til tider ekstrem med tilhørighet innenfor trosbevegelsen, framgangsteologi og/eller ekstrem-karismatisk retning.
 • Hanvold spesielt er svært kritisk, stemplende og dømmende – liten framvisning av nestekjærlighet – mot kritikere og enkelte “svake” grupper.
 • Høyrevridd politisk syn presenteres som det eneste rette for kristne.
 • Den dyre måte å drive evangelisering og misjon på, hvor det er dårlig forhold mellom kost og nytte, pengebruk kontra resultater.
 • Kvaliteten på TV-programmene + musikken og ikke minst regien (mangel på) kan diskuteres.
 • Den “guden” de presenterer tenker jeg at jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Bibelens Gud derimot er en “ok kar”.
 • Høyst tvilsomme Bibeltolkninger presenteres, og en forvridd Bibeltroskap forfektes.
 • Grøss og gru: Det er også snakk om å utvide med direktesendinger / live-sendinger på beste dagtid.
 • Visjon Norge “stinker”!

Noen innvendinger: 🙁 Utidig pengemas (tigging) og stadige økonomiske kriser som titterne må ordne opp i 🙁 Forkynnelse som er lite representativ for kristne flest 🙁 Splittede tro og forkynnelse 🙁 Forfekter ekstrem karismatikk og herlighetsteologi/velstandsteologi 🙁 Tvilsomme teologi og Bibelfortolkninger 🙁 Legger stor vekt på tvilsomme profetier og mirakler 🙁 Forkjærlighet for utenlandske forkynnere med et noe tvilsomt rykte og budskap 🙁 Deler ut på hederstitler slik som profet og apostel 🙁 Velsignelse og frelse mot betaling har innimellom blitt forkynt av besøkende talere, og likeså betaling for mirakler og helbredelser 🙁 Store og ikke-holdbare lovnader om helse og velstand for dem med rett tro og for dem som “sår inn” 🙁 Overdrevent fokus på det overnaturlige og åndelige 🙁 Vel sterkt Israel-fokus 🙁 Lite rom for å stille spørsmål og å komme med konstruktiv kritikk 🙁 Ytringsfriheten til meningsmotstandere blir forsøkt kneblet og sensurert 🙁 Kritikk tolkes som Satans angrep eller angrep/forfølgelse av de “rettroende” 🙁 Offerrollen inntas ofte når det stormer 🙁 Har sluppet alt for billig unna kritikk i media og fra andre kristenledere 🙁 Kanalen har en del ihuga forblindede støttespillere som støtter virksomheten uansett 🙁 Det spilles på samvittigheten 🙁 Man blir manipulert til å adlyde blindt 🙁 Ikke rom for å tenke selv 🙁 Forkynnelsen kan fort medføre “brente Guds barn” 🙁 Samrøre/rolleblanding mellom Jan Hanvold privat og virksomheten 🙁 Mye av de innsamlede midlene går til å finansiere selve driften (lønn, husleie og indremisjon) 🙁 Kun smuler går til deres hjelpearbeider i f. eks. Moldova 🙁 Det finne langt mer verdige formål å støtte 🙁 Jan Hanvold har til tider vært litt vel politiske i sine uttalelser hvor kun høyrepolitikk “godkjennes” 🙁 Jan Hanvold er et kapittel for seg selv med sin ufine og bøllete oppførsel 🙁 Har en del disipler og liketenkende som kan videreføre det usunne budskapet hvis dagens Visjon Norge skulle bli avviklet 🙁 Eiendomsselskapet bak Øvre Eikervei 126 AS har viste lite respekt for og manglende etterlevelse av regelverket og norsk lov (bruksendringer og reguleringsplan) 🙁 Små-tvilsomme etikk og moral 🙁 Ekspanderer med satsing på engelskspråklige sendinger til verden 🙁 Til tider amatørmessige TV-sendinger 🙁 Godtroende mennesker blir lurt.

Mer informasjon (lenker): “Nei til TV Visjon Norge! / TV Visjon Norge, nei takk!” og Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!. Se også: “Ekstrem karismatikk, skeptisk”.

PUNKTUM!