Protest kristendom

(Sist oppdatert 18.10.2021 @ 17:16 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Protest kristendom

Inngangsside til: Kategori protest kristendom

Jeg anser meg selv som kristen eller troende (og ikke som frafallen selv om enkelte prøver å stemple meg som dette!), men jeg synes likevel det skjer mye rart i kristendommens navn som ikke jeg kan identifisere meg med eller stå inne for. Her i denne kategorien anlegger jeg et litt kritisk skråblikk mot kristne meninger, holdninger, ståsteder og saker jeg reagerer negativt på.

Jesus vs. kristendom/religion: Ja til Jesus, nei takk til en del av religionen og kristendommen som misbruker Bibelens Jesus-budskap. Jeg retter enkelt og greit en protest mot enkelte former for (såkalt) kristendom. Jeg er og blir en kritisk kristen, som mener at jeg har min fulle rett og Bibelsk støtte til å kunne framsette berettiget kritikk.

En kristen som har en sunn og “levende tro” på Jesus som frelser applauderer jeg. Jeg har ingen problemer med eller det er ikke noe galt med Bibelen, troen eller den treenige Gud (Faderen, Sønnen og Den hellige ånd) i seg selv. Derimot er jeg enig i det klassiske utsagnet: “Jeg liker Jesus, men jeg liker ikke alltid bakkemannskapet hans!” Det er bakkemannskapet som gjør en dårlig jobb, noe Gud ikke kan klandres for. Jeg går på ingen måte til kamp mot Bibelens grunnsannheter eller mot Gud, men jeg tar et oppgjør med enkelte menneskers fortolkning og forvrengning av budskapet. Det jeg skriver om er verken kjetteri eller blasfemi.

Himmel, fjell og kors

 • Jesustro kontra kristendom/religion og tradisjoner, organisasjon/organisering kontra ånd.

Jeg samstemmer i dette sitatet “stjålet” fra David Åleskjær sin blogg – Davids liv:

 • “Jeg (har) en sterk tro på Jesus Kristus, men en tilsvarende sterk avsky for mye av kristendommen, som har misbrukt hans navn til å fremme nettopp den typen religiøsitet som Jesus bekjempet.”

Mye faenskap (unnskyld uttrykket!) kan utføres av predikanter og menighetsledere med “høyrehånden”, bare man har “venstrehånden” på Bibelen. Eksempler på galskap i “Guds navn”: Svindel, bedrag, lureri, massesuggesjon, forførelse, maktmisbruk, utidig tigging, vranglære, spredning på konspirasjonsteorier, overgrep etc. En del av det som skjer i “Guds” navn er nærmest det gladeste vanvidd, som støttes av forblindede kristne / troende.

Det er enkelt og greit mye “søppel” å plukke innenfor enkelte kristne miljøer, og en del av miljøene kan være ganske så trangsynte og ha lav takhøyde. Fundamentalisme kan vokse fram, og enkelte miljøer kan bli ganske så korttenkte og selvopptatte.

Religionsfriheten er sentral her i Norge, og det er selvsagt ønskelig sett fra mitt ståsted at det også er slik i fortsettelsen. Imidlertid kan denne friheten misbrukes på det groveste. Selv er jeg tilhenger av litt reguleringer for å unngå det det mest ekstreme (fundamentalistiske). Litt religionskritikk kan være sunt og bra.

En viss respekt og toleranse skal man ha både overfor egen og andres religioner, men respekten bør ikke være totalt blind. Ikke alt som skjer i ulike religioners navn kan aksepteres, og dette gjelder også innenfor kristendommen. Jeg er blant annet skeptisk til dem som sier at de er bokstavtro mot Bibelen (superkonservative kristne). Likeså er jeg svært betenksom mot dem som sverger til ekstrem karismatikk, og jeg har ingen som helst sans for TV Visjon Norge. Enkelte former for konservativ kristendom frifinner jeg heller ikke.

Velstandsforkynnelse og penge- og mirakelpredikanter ser jeg ingen grunn til å høre på. Det som presenteres av slike er usunn og feilaktig lære, og er alt annet enn sunn og flott kristendom. Å si ja til Jesus og gi gaver til “Guds rike” er ikke synonymt med problemfrie liv:

Gave ikke synonymt med ekstra velsignelse, velstand og helbredelse! VIP-plass i himmelen sikres ikke mot betaling.

 

(Med kanalen tenkte jeg på TV Visjon Norge, men det samme er tilfellet om det er snakk om en menighet eller forsamling.)

Ifølge dagens leder i avisen Vårt land torsdag 26.07.2018 er ca. 21 % av Norges befolkning skeptiske til personer med en kristen tro. Det hevdes at dette bygger mye på fordommer, som kan bygges ned med mer kunnskaper, forståelse og toleranse. Det hevdes også at kritikken ofte rettes mot f. eks. vekkelseskristendommen (ekstrem karismatikk), dvs. mot det som er ukjente og fremmede for mange. Etter mitt syn er dette en kraftig forenkling fra avisen, rett opp mot vås og tullball. Det skjer såpass mye rart i kristendommens navn at denne skepsisen er vel berettiget og er mye mer enn “bare” stereotype fordommer.

Bibel, kors og himmel

Bibelen fungerer i en viss grad som kart og kompass, men absolutt alle svarene på livets spørsmål finnes ikke der.

Det må være fullt lovlig å ta et oppgjør med skadelig, usunn og ubibelsk forkynnelse. Avsporet kristendom og usunn forkynnelse – inkludert ekstremreligiøse aktiviteter – fortjener å bli kritisert. Imidlertid må jo kritikken rettes på en saklig og begrunnet måte, dvs. i form av konstruktiv og berettiget kritikk. Krenkelser av medmennesker i ekstreme kristenmiljøer skal man ikke bare finne seg i. Det må være fullt lovlig med litt empati for slike ofre.

Enkelte kan nok oppfatte det slik at jeg opererer i flokken med “kristne hakkespetter, som hakker og kritiserer andre kristne som gjør tingene på en litt annen måte enn det de selv gjør. Dette ønsker jeg IKKE å bli beskyldt for eller identifisert med. Når jeg retter kritikk mener jeg den er berettiget og velbegrunnet, og at den går på mer fundamentale forhold enn bare litt ulike uttrykksformer.

Ofte sporer vi kristne av og er opptatt av uvesentlige små-detaljer. Vi sier nei til eller er opptatt av:

 • Muslimer / Islam, homofile (likekjønnede ekteskap), sex, abort, katolikker, kirka, liberale, enkelte livsstiler, å gi kvinnene for framtredende plass, sekulære myndigheter (f. eks. barnevernet), dyrke Israel, fokusere på synd og syndere.
 • Enkelte er klimaskeptikere.

Det blir viktig for enkelte “superkristne” å gjøre de rette valgene når det gjelder:

Det trues med dommedag, Guds straffedom og endetid. Tvilsomme fortolkninger av løsrevne vers fra Bibelen finner sted, og det kjøres på med trusler om avkristning, hersketeknikker og konspirasjonsteorier. Å dømme andre gjennom å se flisen i deres øyne mens man ikke ser bjelken i sitt eget øye er utbredt (jf. Matt. 7, 3).

Vi glemmer helt dette å elske våre medmennesker (nestekjærligheten) tilnærmet betingelsesløst. Vi glemmer nåden, kjærligheten, sannheten og respekten for dem rundt oss. Likeså drukner det grunnleggende frelsesbudskapet og evangelienes røde tråd (Jesus).

Enkelt og greit passer jeg ikke inn i en standard norsk menighet:

Menigheten og meg (ny / redigert versjon). Jeg passer ikke inn!

 

Alle innlegg i kategori protest kristendom er tilgjengelig via denne lenken mens innlegg i kategori kristendom (ikke fullt så kritiske innlegg) finnes her. En omfattende protestartikkel mot enkelte former for kristendom er artikkelen “Protest mot enkelte former for kristendom“. Bloggen har også en kategori som kun heter protest og hvor jeg anlegger et kritisk blikk mot andre saker og tema enn kristendommen.

Ting som denne kategorien i bloggen IKKE gir bekreftende svar på:

 • Var Hans Nielsen Hauge en stor kødd?
 • Er Bibelen i hovedsak eventyr og oppdiktet tull?
 • Er alle karismatikere og pinsevenner idioter og tapere?
 • Den store skjøgekirken er Den katolske kirke (DKK)?
 • Kun politisk venstrevridde og medlemmer av Den norske kirke (DNK) kommer til himmelen?
 • Pastor X og forkynner Y + president Z er Antikrist i egen person?
 • Alle konservative mørkemenn vil gå fortapt på dommedag?
 • Djevelen bor ennå i enkelte musikkformer og musikkinstrumenter?
 • Er alle pinsevenner noen jævla pinsevenner?
Del dette:

Kommentarer er stengt.

 • Spamkommentarer blokkert