Protest kristendom

(Sist oppdatert 06.04.2024 @ 11:20 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Protest kristendom

Inngangsside til: Kategori protest kristendom – i blogg.brr.no.

– Web-adressen https://www.kristenbloggere.no/ peker også mot denne siden du nå besøker.

Jeg anser meg selv som kristen eller troende (og ikke som frafallen selv om enkelte prøver å stemple meg som dette!), men jeg synes likevel det skjer mye rart i kristendommens navn som ikke jeg kan identifisere meg med eller stå inne for. Her på denne siden og i denne kategorien anlegger jeg et litt kritisk skråblikk mot kristne meninger, teologi, holdninger, tolkninger, ståsteder og saker jeg reagerer negativt på og som jeg ikke kan stå inne for.

Jesus vs. kristendom/religion: Ja til Jesus og den treenige Gud vi møter i Bibelen, men nei takk til en del av religionen og kristendommen som misbruker Bibelens Jesus-budskap. Jeg retter enkelt og greit en protest mot enkelte former for (såkalt) kristendom / kategori protest kristendom. Jeg er og blir en kritisk kristen, som mener at jeg har min fulle rett og Bibelsk støtte til å kunne framsette berettiget kritikk.

En kristen (troende) som har en sunn og “levende tro” på Jesus som frelser applauderer jeg. Jeg har ingen problemer med eller det er ikke noe galt med Bibelen, troen eller den treenige Gud (Faderen, Sønnen og Den hellige ånd) i seg selv. Derimot er jeg enig i det klassiske utsagnet: “Jeg liker Jesus, men jeg liker ikke alltid bakkemannskapet hans!” Det er bakkemannskapet som innimellom gjør en dårlig jobb, noe Gud ikke kan klandres for.

Himmel, fjell og kors

Inngangsside til: Kategori protest kristendom – i blogg.brr.no.

Jeg går på ingen måte til kamp mot Bibelens grunnsannheter eller mot Gud, men jeg tar et oppgjør med enkelte menneskers fortolkning og forvrengning av budskapet – inkludert unødvendige menneskeregler og menneskebud. Det jeg skriver om er verken kjetteri eller blasfemi.

 • Jesustro kontra kristendom/religion og tradisjoner, organisasjon/organisering kontra ånd.

Jeg samstemmer i dette sitatet “stjålet” fra David Åleskjær sin blogg – Davids liv:

 • “Har en sterk tro på Jesus Kristus, men en tilsvarende sterk avsky for mye av kristendommen, som har misbrukt hans navn til å fremme nettopp den typen religiøsitet som Jesus bekjempet.”

Mye faenskap (unnskyld uttrykket!) kan utføres av predikanter og menighetsledere med “høyrehånden”, bare man har “venstrehånden” på Bibelen. Eksempler på galskap i “Guds navn”: Svindel, bedrag, lureri, massesuggesjon, forførelse, maktmisbruk, utidig tigging, vranglære, spredning på konspirasjonsteorier, overgrep etc. En del av det som skjer i “Guds” navn er nærmest det gladeste vanvidd, som støttes av forblindede kristne / troende. Jeg er ikke alltid helt sikker på om vi alle sammen – vi som identifiserer oss som kristne – tror på den samme guden.

Det er enkelt og greit mye “søppel” å plukke innenfor enkelte kristne miljøer, og en del av miljøene kan være ganske så trangsynte og ha lav takhøyde. Fundamentalisme kan vokse fram, og enkelte miljøer kan bli ganske så korttenkte og selvopptatte.

Religionsfriheten er sentral her i Norge, og det er selvsagt ønskelig sett fra mitt ståsted at det også er slik i fortsettelsen. Imidlertid kan denne friheten misbrukes på det groveste. Selv er jeg tilhenger av litt reguleringer for å unngå det det mest ekstreme (fundamentalistiske). Litt religionskritikk kan være sunt, nødvendig og bra.

Det kan være gode grunner – og på sin plass – til å advare mot den utviklingen som finner sted innenfor enkelte kristne settinger, og da gjerne spesielt innenfor de ekstreme karismatisk-kristne miljøene. Kritikken kan forhåpentligvis fungere som folkeopplysning samt til å få enkelte oppegående kristne til å ta avstand fra uakseptable sammenhenger og forkynnelse. Lommebøker kan også bli spart fra ruin fra pengepredikantenes forsøk på manipulasjon og falske lovnader.

Pengepredikant – Bibelen og penger hånd-i-hånd.

 

En viss respekt og toleranse skal man ha både overfor egen og andres religioner, men respekten bør ikke være totalt blind. Ikke alt som skjer i ulike religioners navn kan aksepteres, og dette gjelder også innenfor kristendommen. Jeg er blant annet skeptisk til dem som sier at de er bokstavtro mot Bibelen (superkonservative kristne). Likeså er jeg svært betenksom mot dem som sverger til ekstrem karismatikk, og jeg har ingen som helst sans for TV Visjon Norge. Enkelte former for konservativ kristendom frifinner jeg heller ikke.

Velstandsforkynnelse og penge- og mirakelpredikanter ser jeg ingen grunn til å høre på. Det som presenteres av slike er usunn og feilaktig lære, og er alt annet enn sunn og flott kristendom. Å si ja til Jesus og gi gaver til “Guds rike” er ikke synonymt med problemfrie liv:

Gave ikke synonymt med ekstra velsignelse, velstand og helbredelse! VIP-plass i himmelen sikres ikke mot betaling.

 

(Med kanalen tenkte jeg primært på TV Visjon Norge, men det samme er tilfellet om det er snakk om en menighet eller forsamling.)

Norske forkynnere med tvilsomme forkynnelse: Enkelte forkynnere – også norske – formidler i større og mindre grad mye vås og tvilsomheter (gjerne med bruk av hersketeknikker og suggesjon), og slike er det ikke verdt å bruke tid og energi til å lytte på!

Predikant i action. Muligens vranglære, avsporinger, konspirasjoner og tullball som presenteres?

 

Det finnes en god del ufordragelige og ufine kristne – inkludert ledere innenfor kristne settinger. Enkelte velger å være svært så dømmende og belærende overfor andre. Noen av dem lever også helt i sin egen verden, ute av stand å forstå seg på normale mennesker som ikke har blitt “hjernevasket” av et menighetsliv. Å oppnå fornuftig kommunikasjon med slike er tilnærmet umulig.

Ifølge dagens leder i avisen Vårt land torsdag 26.07.2018 er ca. 21 % av Norges befolkning skeptiske til personer med en kristen tro. Det hevdes at dette bygger mye på fordommer, som kan bygges ned med mer kunnskaper, forståelse og toleranse. Det hevdes også at kritikken ofte rettes mot f. eks. vekkelseskristendommen (ekstrem karismatikk), dvs. mot det som er ukjente og fremmede for mange. Etter mitt syn er dette en kraftig forenkling fra avisen, rett opp mot vås og tullball. Det skjer såpass mye rart i kristendommens navn at denne skepsisen er vel berettiget og er mye mer enn “bare” stereotype fordommer.

Bibel, kors og himmel

Bibelen fungerer i en viss grad som kart og kompass, men absolutt alle svarene på livets spørsmål finnes ikke der.

Det må være fullt lovlig å ta et oppgjør med skadelig, usunn og ubibelsk forkynnelse. Avsporet kristendom og usunn forkynnelse – inkludert ekstremreligiøse aktiviteter – fortjener å bli kritisert. Imidlertid må jo kritikken rettes på en saklig og begrunnet måte, dvs. i form av konstruktiv og berettiget kritikk. Krenkelser av medmennesker i ekstreme kristenmiljøer skal man ikke bare finne seg i. Det må være fullt lovlig med litt empati for slike ofre.

Enkelte kan nok oppfatte det slik at jeg opererer i flokken med “kristne hakkespetter, som hakker og kritiserer andre kristne som gjør tingene på en litt annen måte enn det de selv gjør. Dette ønsker jeg IKKE å bli beskyldt for eller identifisert med. Når jeg retter kritikk mener jeg den er berettiget og velbegrunnet, og at den går på mer fundamentale forhold enn bare litt ulike uttrykksformer.

Selv finner jeg meg ikke i å bli kalt for en Internett-fariseer som farer med unødvendig / uberettiget kritikk. Det er heller ikke slik å forstå at “Guds salvede bakkemannskap” for enhver pris skal bli beskyttet mot berettiget og/eller konstruktiv kritikk og spørsmålsstillinger. Det er fullt lovlig å prøve åndene og forkynnelsen, selv om det måtte komme fra en kjent forkynner.

Selv har jeg ingenting imot forkynnelse, evangelisering og misjonering av det kristne budskapet, så sant det skjer innenfor akseptable rammer. Det jeg går til krig mot er usunn lære (vranglære, avsporinger, tvilsomme profetier osv.) og bruken av uegnede uttrykksformer / metoder for forkynnelse (hersketeknikker, maktmisbruk, press, skremsel, manipulering, massesuggesjon osv.). Jeg tilhører ikke et kristen-hatende kontroversielt eller kristofobiske miljø, heller tvert imot (ja, jeg tror!). Jeg er slettes ikke medlem av noen hets- eller hatgrupper som jobber mot kristendommens utbredelse!

Ofte sporer vi kristne av og er opptatt av uvesentlige små-detaljer. Vi sier nei til eller er opptatt av:

 • Muslimer / Islam, homofile (likekjønnede ekteskap), sex, abort, katolikker, kirka, liberale, enkelte livsstiler, å gi kvinnene for framtredende plass, sekulære myndigheter (f. eks. barnevernet), dyrke Israel, fokusere på synd og syndere.
 • Enkelte er klimaskeptikere.
 • Israel blir dyrket som en annen gud / avgud, og landet og jødene framstår som helt ufeilbarlige. (Ikke minst aktuelt høsten 2023, i og med tilnærmet full krig mellom mellom Israel (🇮🇱) på den ene siden og med palestinerne (🇵🇸) inkludert terrororganisasjonen Hamas (og Hizbollah-militsen) på den andre siden. Kristne uttrykker “typisk” ensidig støtte til Israel og jødene.)
 • Noen driver med konspirasjonsteorier og vaksinemotstand.

Det blir viktig for enkelte “superkristne” å gjøre de rette valgene når det gjelder:

Det trues med dommedag, Guds straffedom og endetid. Tvilsomme fortolkninger av løsrevne vers fra Bibelen finner sted, og det kjøres på med trusler om avkristning, hersketeknikker og konspirasjonsteorier. Å dømme andre gjennom å se flisen i deres øyne mens man ikke ser bjelken i sitt eget øye er utbredt (jf. Matt. 7, 3).

I mine øyne er det ingen tvil om at enkelte benytter (misbruker!) Bibelen til å skaffe seg makt og kontroll over andre, og til å legitimere dårlige og inngripende valg i andres liv.

Vi glemmer helt dette å elske våre medmennesker (nestekjærligheten) tilnærmet betingelsesløst. Vi glemmer nåden, kjærligheten, sannheten og respekten for dem rundt oss. Likeså drukner det grunnleggende frelsesbudskapet og evangelienes røde tråd (Jesus).

Et kors eller krusifiks som jeg har på egen vegg. Motiv: Kristus festet til korset, fremstillinger av den korsfestede Kristus. Krusifikset er arvegods (muligens katolsk?).

 

Korset og frelsesverket på Golgata tror jeg på!

Likevel: Enkelt og greit passer jeg selv ikke inn i en standard norsk menighet:

Menigheten og meg (ny / redigert versjon). Jeg passer ikke inn!

 

Jeg kjenner meg ikke igjen når noen beskriver meg som: Frafallen, kontroversiell blogger, tvilsomme blogger, en person som farer med hets og hat, en person som gir blanke i at barn og unge dør av korona-vaksine, Internett-fariseer og en kristofobe personlighet. Andre kan ikke fradømme meg troen min, da dette ene og alene ligger til den allmektige Gud å (eventuelt) gjøre. Jeg er og blir en troende lekmann i den kristne troen!

Alle innlegg i kategori protest kristendom er tilgjengelig via denne lenken mens innlegg i kategori kristendom (ikke fullt så kritiske innlegg) finnes her. En omfattende protest-artikkel mot enkelte former for kristendom er artikkelen “Protest mot enkelte former for kristendom“. Bloggen har også en kategori som kun heter protest og hvor jeg anlegger et kritisk blikk mot andre saker og tema enn kristendommen. Min tro (på Bibelens treenige Gud) har jeg i behold, selv om jeg kritiserer og IKKE applauderer alt som angivelig finner sted i “Guds” navn av hans fotsoldater!

Ting som denne kategorien i bloggen IKKE gir bekreftende svar på:

 • Var Hans Nielsen Hauge en stor kødd?
 • Er Bibelen i hovedsak eventyr og oppdiktet tull?
 • Er alle karismatikere og pinsevenner idioter og tapere?
 • Den store skjøgekirken er Den katolske kirke (DKK)?
 • Den norske kirke (DNK) er Frafalleskirken med stor F?
 • Kun politisk venstrevridde og medlemmer av Den norske kirke (DNK) kommer til himmelen?
 • Eventuelt motsatt, dvs. det er mer “kristelig” å støtte høyrepolitikk enn venstresiden?
 • Pastor X og forkynner Y + president Z er Antikrist i egen person?
 • Alle konservative mørkemenn vil gå fortapt på dommedag?
 • Djevelen bor ennå i enkelte musikkformer og musikkinstrumenter?
 • Er alle pinsevenner noen grævlige (jævla/jævlige) pinsevenner?
 • Hvor gammel er jorda?
Del dette:

Comments are closed.