Pinse, den glemte høytid?

(Sist oppdatert 29.05.2023 @ 17:25 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Pinse

Noen pinsetanker og refleksjoner rundt pinsehøytiden i forbindelse med at kalenderen viser / viste at det er / var klart for å feire pinse:

Undersøkelser og skriverier i media har flere ganger fått fram i lyset hvor lite folk flest vet om pinse. Tydeligvis har vi kristne gjort en meget dårlig jobb med å markedsføre pinsehøytiden og hva den innebærer / betyr. For mange er pinse bare langhelg og fri fra jobb. Det blir litt sånt: “Nå feirer vi pinse, selv om ingen av oss aner hvorfor.” Pinse forblir den “glemte” og mystiske kristne høytiden som “ingen” forstår seg på.

Pinse i kristen sammenheng har å gjøre med litt diffuse ting slik som den hellige ånd, åndens gaver, språkunderet, ildtunger, overnaturlige hendelser og tungetale. Med andre ord litt abstrakte og lite håndgripelige størrelser / momenter.

Årets pinse – år 2023 – finner sted 27.-29. mai (pinseaften, første pinsedag / 1. pinsedag og andre pinsedag / 2. pinsedag). Pinsen 2023 er det mange som skal på reise, og som ellers er ute på farten. Relativt få oppsøker kirkelige eller kristne settinger.

(I en periode rundt feiringen / markeringen av kristen pinse settes denne artikkelen hvert år til å være klebrige / toppsak på bloggens forside / startside.) PINSE 2023 ER OVER! Innlegg “gjemmes bort” til pinse 2024.

Ifølge Den norske kirke er pinsens innhold blant annet følgende:

 • Pinse er den tredje av de store høytidene i den kristne kirke.
 • Den feires alltid 50 dager etter påske, og 10 dager etter Kristi himmelfart.
 • Ordet pinse kommer av det greske ord “pentekoste”, som betyr den femtiende, noe som gir mening når man husker at pinse feires 50 dager etter påske.
 • Pinsen er festen som markerer at Den hellige ånd ble sendt til disiplene.
 • De første menighetene har sitt utspring i pinsebegivenheten.
 • Derfor kaller mange også pinsedagen for kirkens fødselsdag.
 • Den hellige ånd er Guds ånd – den tredje personen i guddommen.
 • Den hellige ånd er Guds talsmann her på jorda.

 

Utvalgte vers fra Bibelen om pinse og den hellige ånd

 • Apg. 1, 8: “Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.”
 • Apg. 2, 1-4: “Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.”
 • Apg. 4, 31: “Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.”
 • Joh. 14, 26: “Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.”

 

Noen trodde riktignok at disiplene var fulle / beruset på alkohol da disiplene fikk den hellige ånd: “Men noen gjorde narr av dem og sa: ‘De har drukket seg fulle på søt vin.'” (Apg. 2, 13).

Den hellige ånd (DHÅ) er en del av den treenige Gud sammen med faderen og sønnen (Jesus Messias). Den hellige ånd ble sendt til jorden som talsmann i stedet for Jesus etter at han “for til himmels” på Kristi himmelfartsdag.

Treenigheten (Gud, Jesus, Den hellige ånd)

På pinsedagen fant språkunderet sted for nesten 2000 år siden. Disiplene fikk kraft fra den hellige ånd og begynte med stor frimodighet å forkynne det kristne budskap. Plutselig snakket og forkynte de på mange forskjellige språk som de i utgangspunktet ikke kunne. Pinsen var opprinnelig en jødisk høstfest, med mange jøder som kom valfartende til Jerusalem fra hele verden. Dette at den hellige ånd gjorde disiplene i stand til å snakke på mange ulike fremmede språk gjorde det mulig for alle de utenlandske jødene til å forstå hva disiplene sa der og da. Betimelig og praktisk med språkunderet! Dessuten ble de første menigheter og misjonsarbeid startet. Ca. 3.000 personer kom til tro på at Jesus er Guds Sønn.

Den Hellige Ånd hjelper oss til å tro, og Den Hellige Ånd gjør Guds ord levende for den enkelte troende. Den hellige ånds oppgaver er blant annet å overbevise, veilede, tale, lære, styrke, hjelpe, forkynne, herliggjøre og å gi oss kraft. Alle troende har fått Guds ånd i gave, og den er ikke forbeholdt bare prester, “sterkttroende” eller karismatiske pinsevenner. Den hellige ånd har tatt bolig inni oss, både hos “jøder og hedninger”. Guds Ånd har altså sin bolig og tilholdssted hos troende mennesker.

Åndens gaver eller nådegaver må nesten også bli nevnt i forbindelse med pinse og den hellige ånd. Åndens gaver ifølge 1. Kor. 12 er blant annet: Visdomstale, kunnskapstale, tro, nådegaver til å helbrede, kraft til å gjøre undergjerninger, gave til å tale profetisk, gave til å prøve ånder, ulike slags tunger (tungetale m. m.), tydning av tunger, nådegaver til å hjelpe, nådegaver til å styre, omsorg for hverandre, kjærlighet osv.

Noe av årsaken til at pinse blir forbigått i stillhet kan nok ha sammenheng med at det ikke er så lett å forstå høytidens innhold. Dette med den hellige ånd, ildtunger som kom ned og satte seg på disiplene, talsmann, tungetale, tegn, undere, nådegaver osv. er noe abstrakt. Den hellige ånd kan ikke sees med det blotte øye, men noen ganger kan resultatene etter ånden merkes av de “innvidde”. Dette er et noe vanskelig, usannsynlig og fremmed budskap å forholde seg til. Pinsen er muligens den mest mystiske, abstrakte, usynlige og uhåndgripelige av de kristne høytidene.

Pinse er en noe pedagogisk vanskelig høytid å få formidlet til landets befolkning. Å få formidlet innholdet og budskapet på en forståelig måte som den vanlige nordmann kan forstå og “kjøpe” er ikke helt rett fram. Mange vil nok fortsette med å se på pinse som ren overtro. Mange sier at de langt der inne har sin barnetro, men jeg tror nok at også blant alle disse er pinse noe ukjent og fjernt. Det er et noe uhåndgripelig budskap dette her pinsebudskapet.

Pinse: Disiplene får den hellige ånd

 

Våren 2019 så jeg en episode av spørreprogrammet “Huskestue” på TV2. I episoden (sesong 5, episode 10) jeg tenker på var et av temaene Bibelen, og de var blant annet innom pinse. Det var virkelig begredelige svar rundt hvorfor man feirer pinse. De var ikke i nærheten av sannheten, da de rotet med noe som hadde med Jesus å gjøre i stedet for å koble pinse opp mot den hellige ånd.

Våre medier (aviser m. m.) er ofte opptatt av andre ting enn den religiøse feiringen av pinse. Typisk er de opptatt av hvordan været blir i pinse, og hvordan trafikkavviklingen forløper. Det blir gjerne litt kaos både med biltrafikken og flytrafikken i forbindelse med at mange tar seg en liten utflukt i forbindelse med pinse.

På engelsk bruker de av og til uttrykket “Holy Ghost” om den hellige ånd. Med direkte ord-til-ord oversettelse til norsk blir dette noe sånt som hellig spøkelse. Muligens den hellige ånd er såpass mystiske i vår kristentro at den likner på et spøkelse (paranormale skapning, går igjen). På engelsk bruker de forresten også “Holy Spirit” om ånden (og pentecost om pinse generelt).

Pinse: Due og ild-liknende lys, symboler på pinse og den hellige ånd.

Fuglen due benyttes gjerne som et symbol på den hellige ånd. Dette har sammenheng med Jesu sin dåp utført av døperen Johannes, hvor den hellige ånd kom dalende ned over ham / dem i skikkelsen av en due.

I bloggen “Hilde Enjoying everyday life” er det en artikkel med tittelen “Det vi ikke ser. Hun som blogger sammenlikner den hellige ånd med radiobølger. Man kan ikke se den hellige ånd med det blotte øyet på samme måte som vi heller ikke ser de usynlige radiobølgene, men man kan merke, kjenne og erfare at begge disse tingene finnes. Radiobølgene i form av lyd i radioen, mens den hellige ånds nærvær kan kjennes hvis man ønsker det og åpner opp for det.

Pinse: Due og ild, symboler på pinse og den hellige ånd.

Budskapet rundt den hellige ånd og pinse er absolutt sentralt innenfor kristendommen. Pinse er like viktig for oss lutheranere som for pinsevennene. Den hellige ånd, talsmannen, som kom i pinse er et “must” og en nødvendighet for å kunne være en kristen. At enkelte ikke-kristne ser på hele pinseunderet som et eventyr eller myte forstår jeg godt.

Til tider har nok også pinsevenner og andre karismatiske bevegelser gjort pinsebudskapet en bjørnetjeneste. Deres sterke fokus på “ekstreme” nådegaver, åndsopplevelser, helbredelser, profetier, tungetale og andre åndelige gaver kan virke litt fremmed og skremmende for utenforstående. På mange måter har de karismatiske kristne (pinsevennene med venner) beklageligvis fått tilnærmet enerett (monopol) på hele pinsebegrepet og pinsemarkeringen.

Altså: Til tider er jeg helst litt irritert på pinsevenner og andre karismatikere, i og med at de i større eller mindre grad helst har sikret seg “enerett” eller “monopol” på pinsen og pinsemarkeringen. De har bidratt til å gjøre pinse enda mer uforståelig, abstrakt og mystisk enn det det virkelig er.

Alle troende kristne har fått del i Den Hellige Ånd (DHÅ). Troende har “blitt født på nytt” og har fått DHÅ i seg. DHÅ bidrar til forvandling og til å gjøre vår tro levende. Han er talsmannen som åpenbarer og tar bort sløret. DHÅ vitner om at du er Guds barn og han går i forbønn for oss. Han viser deg hva som er synd. DHÅ er den som gir liv. Kilde: Kristenbloggen: Spørsmål: Har alle kristne Den Hellige Ånd?

Et noe større stridstema er åndsdøpt. Ifølge en del karismatiske kristne er det håndfaste beviset på at en person er åndsdåp at vedkommende taler i tunger. Personlig tror jeg at alle troende kristne er åndsdøpte eller fylt av ånden/åndsfylte. Kilde: Jesusnett: Hva er det å bli åndsdøpt?

Når feires pinse?

Ifølge Wikipedia: “Første pinsedag er alltid 49 dager (syvende søndag) etter påskedagen. I de vestlige kirkene er den tidligst mulige datoen for pinsen 10. mai, den senest mulige er 13. juni.”

Første pinsedag (alltid søndager):

 • År 2023: 28. mai.
 • År 2024: 19. mai.
 • År 2025: 8. juni
 • År 2026: 24. mai
 • År 2027: 16. mai
 • År 2028: 4. juni

Kilde: Wikipedia: Pinse og Timeanddate.no.

 

Kalender 2023, inkludert pinsedagene:

Kalender 2023, Norge. Kilde: https://www.timeanddate.no/.

 

Noen flere relevante illustrasjoner / bilder om pinse og den hellige ånd hentet fra Pixabay (gratis bildedatabase):

Folkemengde hvor den hellige ånd (DHÅ) åpenbares i form av en due og en ild.

 

Og:

Glassmaleri, den hellige ånd (DHÅ) kommer i form av ildtunger + due.

 

Kalender år 2023, hvor pinse befinner seg i mai (pinseaften lørdag 27. mai, 1. pinsedag søndag 28. mai og 2. pinsedag mandag 29. mai):

Kalender 2023, Norge. Kilde: https://www.timeanddate.no/.

 

Hva hadde troen og kristendommen vært uten pinse? Der henter jeg hjelp fra Davids blogg (helt sikkert slettet og ikke tilgjengelig nå lenger) hvor han i forbindelse med pinse 2017 blant annet skrev:

Uten Ånden, har vi ikke annet å tilby enn litt halvtam morallære og noen “dølle” (kjedelige, teite, gammeldagse og tørre) tradisjoner.

 

Min kones Facebook-status i forbindelse med pinse 2021:

Sølvi sin Facebook-status om pinse 2021.

 

Kyrkjene i Vågsøy sin podcast om pinse kan det også være verdt å få med seg:

 

Jeg er fullt klar over at ikke alle i vårt land har en kristen tro. Likevel synes jeg at det er naturlig å ha såpass mye kultur- og historieinnsikt til at man vet hvorfor pinse finnes som en høytid. Mandag andre pinsedag er merket som en rød dag eller helligdag (fridag) i våre kalendere, med fri fra jobb for mange av oss. I tillegg har vi pinseaften (lørdag) og 1. pinsedag (søndag) da i tillegg til nevnte 2. pinsedag (mandag). Selv synes jeg det er viktig og ønskelig å få beholde slik som 2. pinsedag som rød dag i kalenderen. Det er verdt å minne og å markere pinsen og dens kristne historiske innhold. 1. pinsedag er også offisiell flaggdag.

Disiplene får den hellige ånd / DHÅ (illustrasjon).

 

Ifølge Den Norske Israelsmisjon kan f. eks. pinse hjemme feires på følgende måter:

 • Pynt i huset med blomster plukket av barna
 • Tenn to lys og be om velsignelse over pinsehelga
 • Velsign barna
 • Bak to loff til å svinge med
 • Ta fri fra arbeid og senk skuldrene
 • Jødiske retter knyttet til pinse – lag og spis
 • Plant et frukttre
 • Lesevake (med Bibeltekster) er kult!

Due, symbol for blant annet ånden.

Noe usikker på om alle disse forslagene vil gi meg en bedre “pinsestemning”. Imidlertid kan vel både lesing av Bibelen om det den skriver om pinse, bønn og refleksjoner over pinseunderet ha noe for seg. I praksis er jeg nok “redd” at det for min del blir mest avslapping og fri fra jobb.

Oppsummert: Pinse er 50 dager etter påske, feires til minne om at Jesus disipler fikk den hellige ånd (talsmannen). Senere har den hellige ånd “spredt” seg til alle kristne, og alle troende har fått del i denne kraften. Mange regner pinse som den kristne kirkes fødselsdag, da de første menigheter ble startet med utgangspunkt i pinseunderet. Pinse er en sentral høytid for alle som er troende kristne, ikke bare for pinsevenner. Også lutheranere tror på og regner med den hellige ånd.

Som det står i en av lenkene nedenfor: “Derfor er pinsen en høytid som på ingen måte fortjener å forbigås i stillhet. Den bør derimot feires med både brask og bram!” Venn av pinse bør man være som kristen, selv om man slettes ikke trenger å være en “ekte” pinsevenn (kirkesamfunnet).

Avsporing: Enda mer utrolig er at det finnes mange som ikke har den minste peiling på hvorfor vi feirer Kristi himmelfartsdag. Bare navnet på dagen burde røpe det meste! Se ellers tilsvarende artikler om jul, påske og Kristin himmelfartsdag under lenker.

Pinse har også sin egen blomst i form av pinselilje. De har vel ingen knytting mot den kristne / religiøse delen av pinse, men jeg antar de kalles pinseliljer i og med at de springer ut og blomstrer i nærheten av pinsetider. Blomsten har utseendemessig en del likhetstrekk med påskelinjer. Fra mitt eget fotoarkiv klarte jeg faktisk å finne et bilde av pinselilje:

Pinselilje

 

Det er verdt å markere kristen pinse. God pinse!

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

3 kommentarer til Pinse, den glemte høytid?

 1. metron sier:

  Vil heller si heldigvis til at stadig færre vet hvorfor vi har pinse. For mange av oss som ikke er kristne betyr ikke de kristne høytidene noe som helst annet enn at vi har fri. Jeg kunne sikkert ha funnet en eller annen hedensk markering og markert denne i stedet for pinsen. Det samme med påsken. Jula er allerede hedensk da jeg feirer det som egentlig er jul, nemlig vintersolverv, vi blir stadig flere som feirer det. Snart er det St. Hans, og det eneste som er igjen etter de kristnes forsøk på å stjele den også, er navnet. Bålbrenningen på St. Hans er jo en mye eldre hedensk skikk som er vel verdt å holde liv i. Det hadde vært helt greit om de kristne høytidene forsvant helt, det hadde ikke betydd noenting for meg.

  • Den enkelte har selvsagt frihet til selv å velge hva man skal tro og ikke tro på. Det er mange som ikke tror på pinse eller Bibelens budskap ellers. I ytringsfrihetens navn har jeg latt kommentaren ovenfor bli liggende her i bloggen. Selv om jeg tror på Bibelen forventer jeg ikke at alle andre gjør det samme valget.

 2. Hilde Moen sier:

  Så enig. Pinsen er et av de kraftigste budskapene vi har… Det er Den Hellige Ånd vi trenger for å leve som kristne og lede andre til Jesus. At det ikke bare blir ved ord, men ved Guds Ånd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert