Om bloggen

(Sist oppdatert 26.11.2023 @ 9:36 av Bjørn Roger Rasmussen.)

BRR bilde pr. 02.06.2019 (SuperPhoto-bearbeidet).

Innledning

Velkommen til Bjørn Roger Rasmussen (BRR) sin blogg basert på WordPress publiseringsløsning for nettsider. Bloggen driftet jeg i flere år via XAMPP WAMP-løsningen datamaskin i mitt eget hjem. I forbindelse med vår flytting fra Egersund til Flatraket våren 2014 ble bloggen også flyttet, hvor den endte opp som “innbygger” på Domeneshop sitt webhotell.

Jeg ble født i november 1971 og har hatt Eigersund kommune og Egersund by (“Okka by”) i Sør-Rogaland som nærområde og bosted i nærmere 40 år, kun avbrutt av fem år i Hønefoss i forbindelse med studier.

Fra mai 2014 har vårt bosted vært bygda Flatraket i Stad kommune (tidligere Selje kommune), Nordfjord, Vestland fylke (tidligere Sogn og Fjordane fylke). Vi har flyttet til bygda der Sølvi kommer fra og har deler av sin familie (ut på landet til grisgrendte strøk).

Mine viktigste interesser er IKT og nettsider, foto og kristen tro. En kortere gåtur/fjelltur skader heller ikke. (Tidligere hadde jeg også sykling som hobby, men i de senere år har det blitt lite praktisering av denne interessen. Sportsdykkingen har også for lengst blitt lagt på hylla.)

BRR logo

Egentlig startet jeg med denne bloggen da jeg var interessert i det IKT-tekniske som lå i bunnen for en blogg. Altså interessen for hvordan selve “blogg-motoren” eller systemet fungerer og hvordan drifte egen web-server. Underveis har jeg også blitt glad i å skrive og i å publisere artikler her i bloggen min. Jeg har meninger om mangt og mye, og jeg har via bloggen en plattform for å få dette publisert ut.

“Min” logo i hvitt og blått, inkludert BRR – initialene i mitt navn: Bjørn Roger Rasmussen. Og nei, jeg fryser ikke nevneverdig mye. (Logo muligens kraftig inspirert av den logoen som Rogalandsbanken i sin tid hadde.)

Arbeid og skole

Jeg har jobbet med følgende:

 • Fra 01.01.2020-d. d.: IKT-rådgiver / IKT-rådgjevar i Kinn kommune, Måløy (samme jobb, nytt kommunenavn pga. kommunereformen). Digitalisering (for å effektivisere, rasjonalisere og yte bedre tjenester) er tingen i kommunal sektor for tida.
 • Fra 24. august 2015-31.12.2019: IKT-rådgiver (IKT-koordinator) i Vågsøy kommune.
 • Juni 2014-august 2015: Sekretær (tjenesteområde service, post / arkiv / sentralbord / hjemmeside) i Vågsøy kommune (Måløy), Sogn og Fjordane.
 • November 1999-mai 2014: IKT-rådgiver i Eigersund kommune. (“Y2K-ansettelse”).
 • Kursholder (ca. 8 år) på diverse nybegynnerkurs i IKT (hovedsakelig i regi av Folkeuniversitetet Dalane).
 • Supportmedarbeider EDB på en Elkjøp-butikk (Perrongen Elkjøp, nå Elkjøp Egersund). (Ca 1 1/2 år.)
 • Avtjent siviltjeneste (vært sivilarbeider), skolebiblioteket til Dalane videregående skole.
 • Vært lærer (lektor/adjunkt) på en videregående skole (Dalane videregående skole) og vikariert som EDB-ansvarlig. (Ca. 2 1/2 år, inkludert tiden som sivilarbeider.)

Før jeg entret arbeidslivet gikk jeg på skole og studerte i 18 år. Kort oversikt over min skolegang og studier:

 • 6-årig høgskoleutdannelse med hovedfagsgrad / lektorgrad (jf. dagens mastergrad) innenfor informasjonssystemer med valgblokk kontorsystemer (økonomisk-administrative fag, pedagogikk og administrativ databehandling/IKT).
 • 3-årig videregående skole (Dalane videregående skole, handel- og kontorfag, regnskap).
 • 9-årig grunnskole (Grøne Bråden skole og Lagård ungdomsskole).

Jeg tok hele min høgskoleutdannelse på ett sted, nemlig på en høgskole i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud fylke (Viken fylkeskommune). I starten av studietiden var navnet på høgskolen Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag (SLHK), Ringerike. I slutten av mine studier skiftet skolen navnet til Høgskolen i Buskerud, Ringerike (HiBu). Dagens navn på skolen er Universitetet i Sørøst-Norge (USN) – Campus Ringerike.

Innenfor jobb og utdannelse er jeg en ikke-praktiserende lektor og pedagog (videregående skole, eventuelt voksenopplæring / høgskole):

Vitnemål som lektor.

 

Lektor Rasmussen til tjeneste! Ja, jo. Har jo ikke akkurat jobbet så mye som lektor / lærer, og nå er det sannelig mange år siden jeg sist underviste. Lektor med tilleggsutdanning (tidligere lektor med opprykk) hadde vel vært eksakt tittel i den videregående skolen hvis jeg fortsatt hadde jobbet der.

Jeg havner vel snart på museum, i og med at jeg har en slik utgått grad som hovedfag / hovedfagsgrad (tittel hovedfagskandidat, jf. sånt ca. dagens mastergrad):

Vitnemål: Hovedfagskandidat.

 

Hovedfagsgraden bygger videre på den vel så avleggs lavere graden cand. mag.:

Lavere grad: Cand. mag.-vitnemål (candidatus magisterii).

 

Og når jeg var såpass godt i gang kan jeg slenge inn vitnemålet for den lavere adjunkt-graden:

Vitnemål, lavere grad: Adjunkt.

 

Totalt har jeg 125 vekttall med høyere utdannelse, som kan omregnes til 375 studiepoeng. Praktiske jobb- / arbeidslivserfaringer (fulltidsjobbing, 100 % stillinger) eller ansiennitet har jeg helt tilbake til 1995 (sommerjobber ikke medregnet). Se ellers min offentlige CV for flere detaljer om utdannelse og praksis fra arbeidslivet. Noen ganger lurer jeg litt på hvorfor jeg orket å ta en såpass langvarig høgskoleutdannelse, da jeg til tider har fått lite igjen for dette i form av lønn i “lønningsposen”.

Oppvekst, bosted og familie

Jeg er gift med Sølvi Myklebust Rasmussen, som kommer her fra Flatraket som vi nå bor. Min kone har jobbet som kateket (undervisning av konfirmanter og andre barn og unge) i Den norske kirke i Eigersund (Eigersund kirkelige fellesråd) og har fra august 2014-desember 2022 hatt en tilsvarende jobb i Kinn kyrkjelege fellesråd i Måløy (tidligere Vågsøy sokneråd). Fra og med 1.1.2023 er hun fostermor på heltid for vårt fosterbarn (gutt), betalt av barnevernet.

Noen bilder fra BRR sin oppvekst og som ung voksen

 

Som sagt kommer jeg fra Egersund, og jeg hadde hele min oppvekst der kun avbrutt av studenttiden på Østlandet (Hønefoss, Ringerike). Senere – nærmere bestemt våren 2014 – flyttet jeg, min kone og datter til bygda Flatraket i nordre del av Vestland fylke.

Mine foreldre var mor Signe Bjørg Rasmussen (født Øgrey) og far Robert Rasmussen, hvor begge var fra og bodde i Egersund. Min mor døde i desember 1996, og min far døde i april 2021. Ellers har jeg ei søster som heter Gerd Reidun (født i 1961). Tilgjengelig i PDF-format: Minneord / minnetale i stikkordsform i forbindelse med begravelsen til min far – Robert Rasmussen. Begravelsesbyrået på sin side opprettet en minneside for ham.

Meg og mine foreldre, jul. Årstall noe usikkert, men sannsynligvis på slutten av 1980-tallet.

 

Et bilde av mine foreldre (noe dårlig bildekvalitet pga. dårlig skanning av analogt bilde):

Mine foreldre – Signe Bjørg Rasmussen (f. Øgrey) og Robert Rasmussen. Bilde fra ca. 1990-tallet.

 

En del informasjon om min avdøde far er tilgjengelig via tidligere oppgitte lenke til minneord. Noe tilsvarende kunne sånt sett ha vært naturlig for min mor også, men det begynner å bli såpass lenge siden at hun døde til at jeg finner det naturlig. Jeg har bare gode minner om henne, men hun døde så alt for tidlig av den grufulle kreften (kun 64 år gammel). Takket være Nasjonalbiblioteket kan jeg i det minste legge inn en lenke til hennes dødsannonse i Dalane Tidende.

Gravstøtta til mine foreldre fotografert 5. september 2021 (ville ha vært min fars 95-årsdag):

Graven og gravstøtta til mine foreldre. Tilsendt bilde (foto: John Magne Puntervold).

 

(Påskrift gravstøtte til mine foreldre: Signe Bjørg Rasmussen f. Øgrey ⭐ 24-8 1932 ✟ 7-12 1996 | Robert Rasmussen ⭐ 5-9 1926 ✟ 23-4 2021 | + Kors med blomst.)

Se eventuelt også dette bildet av gravstøtter og gravplasser i mitt fotoalbum (lenke). I og med at mine foreldre er døde anser jeg meg vel på mange måter som helt ferdig med Egersund, noe jeg har skrevet mer om i innlegget “Helt ferdig (?) med Egersund!”. Innlegget har også flere bilder av mitt barndomshjem.

Jeg var blåruss og kristenruss tilbake i år 1990, og i forbindelse med rydding av huset (dødsborydding) etter mine foreldre fant jeg tilfeldigvis noen eksemplarer av kristenrussavisen som jeg var med i redaksjonen i mens jeg var russ. Russeportrettet av meg selv har jeg skannet:

Russeportrett anno 1990 av Bjørn Roger Rasmussen, hentet fra KRUSS – Kristenrussavisen til kristenrussen i Egersund, Moi og Flekkefjord.

 

Mange av punktene ovenfor fra 1990 som pekte framover mot i dag har gått i oppfyllelse (hus, hjem, barn, datamaskin + kone som ikke står spesifikt nevnt). Jeg fikk gjennomført lærerutdannelsen i Hønefoss, og jeg jobbet også en kortere periode som lærer før jeg valgte å gå litt andre veier. Ellers har jeg et mer distansert forhold til kristen virksomhet nå i 2021 enn det jeg hadde i 1990. Melk drikker jeg forresten ikke i det hele tatt nå lenger, mens knekkebrød med gulost fortsatt er min lunsj-niste på jobb. Den største endringen er vel at jeg flyttet bort fra Egersund på permanent basis.

Og litt mer fra russetida (mitt russekort og meg som selger av russeaviser):

Blåruss 1990: Meg som blåruss 1990, Dalane videregående skole.

 

Det var tider, det! Mens jeg ennå bodde i Egersund.

En stor begivenhet i vårt liv – mitt og Sølvi sitt – var vår store Kinatur i mai 2013. Vi reiste da for å hente hjem vår adoptivdatter Kristiane Marie. Hun var da i underkant av to år gammel. I tillegg er vi fosterhjem og fosterhjemsforeldre for en gutt som er ca. 3 år yngre enn Kristiane.

Vårt hus på Flatraket, bruksnavn Skansen, gårdsnr 289, bruksnummer 140, kommune 4649 Stad. Og nå også med gateadresse: Øvregardsbakkane 49, 6717 Flatraket.

Oppdaterte bilder pr. sommeren 2023:

Oppdatert bilde av husets utside pr. 26.07.2023, hvor kjøkkenutvidelsen og rehabiliteringen av altanen har blitt med på bildet.

 

Mer informasjon om huset / eiendommen: Kartverket | Se eiendom STAD 4649-289/140. (Se eventuelt også Finn-annonse slik som eiendommen framstod da vi kjøpte den i 2014.)

Hva som befinner seg av biler inni dobbelt-garasjen framgår av det publiserte innlegget her i bloggen med tittelen “Engelsk, tsjekkisk og fransk bil av merket Toyota“. Hint: Toyota.

De mest sentrale husene og leilighetene jeg har bodd i:

Hus og leiligheter jeg har bodd i.

Bildeforklaring: Hønefoss: Studentleiligheten i Harald Hardrådes gate 23, 3.2 (rødlig mursteinbygg). Egersund: Barndomshjemmet på Egebakken 8 (hvitt hus), ungkarsleiligheten i Damveien 25 (lysegult rekkehus, selveid) og huset vi bygde og senere solgte på Egebakken 6 (gul/oransje hus). Også to bilder av dagens hus på Flatraket (grått).

Flere bilder av barndomshjemmet mitt i Egersund tilgjengelig i fotogalleriet: Bilde 1 (lenke) og bilde 2 (lenke).

Hvem er jeg ifølge kunstig intelligens

Jeg har “lekt” meg litt med noen åpne systemer for kunstig intelligens (pr. juli 2023). Blant annet søkte jeg på meg selv – dvs. på privatpersonen Bjørn Roger Rasmussen. Bing AI gav et helt ok svar eller treff:

“Bjørn Roger Rasmussen er en person fra Egersund i Sør-Rogaland. Han er gift med Sølvi Myklebust Rasmussen som kommer fra Flatraket, Stad kommune i Vestland fylke (tidligere Selje kommune, Sogn og Fjordane). De har en adoptivdatter og en fosterbarn. Fra mai 2014 har hans bosted vært bygda Flatraket. Han har en hjemmeside og en blogg der han skriver om sine interesser og meninger.”

 

Konkurrentene ChatGPT og Google Bard er det derimot verre med:

 • “Bjørn Roger Rasmussen er en fiktiv person, så jeg kan ikke gi deg konkrete detaljer om hans liv.”
 • “Beklager, men jeg kunne ikke finne nok informasjon om en spesifikk person ved navn Bjørn Roger Rasmussen i mitt treningssett. Det er mulig at han er en privatperson eller ikke har oppnådd betydelig kjent status på et globalt nivå.”

 

At jeg er en fiktiv person er litt drøy! Imidlertid er det rett nok at jeg “ikke har oppnådd betydelig kjent status på et globalt nivå”, men de kunne ha skrevet det noe annerledes.

Om bloggingen

Bloggen bruker jeg blant annet til å få uttrykt mine meninger i diverse saker og ting som opptar meg. Av og til kan jeg føle meg som en trykk-koker som er i ferd med å sprenges, men da er det godt å kunne slippe ut litt “damp” via bloggen. På mange måter er bloggen en ventil for meg for å få utløp for ting som irriterer meg, og skriveriene fungerer vel nesten som en form for terapi. Store deler av bloggen blir rett og slett en protestblogg hvor jeg får uttrykt min frustrasjon. Jeg unngår det strengt private, men får ellers blåst ut rundt en del irritasjonsmomenter i samfunnet og dagliglivet.

Denne bloggen er ingen akademisk eller vitenskapelige blogg, og det jeg presenterer her i bloggen er langt fra akademiske eller vitenskapelige avhandlinger. Det jeg lærte i unge år om metodelære, forskningsmetoder og vitenskapsteori er ikke i virksomhet i denne bloggen. Ting som presenteres er sjeldent basert på forskning og/eller empiriske data, og ofte er kildehenvisningene av heller lav kvalitet. Objektivitet prioriteres heller ikke, og argumentasjonen kan til tider halte noe. Slettes ikke alle som “ramler” over min blogg er i målgruppen for bloggen og dens kommunikasjon.

Jeg presenterer mine (til tider ensidige) subjektive tanker, meninger og ideer, og det er selvsagt fullt mulig å både være uenige og å argumentere imot det jeg skriver om. Jeg prøver heller ikke å være en bedreviter (“besserwisser”), og jeg er fullt åpen om at det jeg presenterer er mine subjektive meninger og synsinger. Imidlertid kan ingen ta ifra meg retten til å ha mine egne personlige opplevelser, vurderinger og meninger. Jeg forbeholder meg retten til å mene ting og å ytre meg, innenfor rimelighetens rammer.

Min blogg er nok noe negativ, kritisk, mørk og dømmende i sin form. Det er min intensjon at dette skal være bloggens varemerke. Det finnes nok av andre gladbloggere og gladblogger som kan oppsøkes hvis en slik form passer deg som leser bedre.

Bloggen har mange eksterne lenker, og jeg utnytter meg flittig av sitatretten. Gratis illustrasjonsbilder til bloggen henter jeg i hovedsak fra Pixabay.

Flatraket

Denne bloggen er mitt personlige ansvar ene og alene. Alle ytringer og meninger er mine personlige, og jeg uttrykker meg ikke på vegne av arbeidsgiver eller de foreninger jeg er/har vært medlem av. Mange av mine meninger deles ikke av familien (nær og fjern) eller av venner og bekjente. Jeg uttaler meg heller ikke på vegne av noen spesifikke organisasjoner. Internettleverandørene, Domeneshop (domene og webhotell) og Enivest (Internettaksess via fiber), har heller ikke noe ansvar for innholdet i denne bloggen.

Diverse gammelt “datadill”.

 

Bloggen min havner definitivt ikke blant 100 på topp i bloggelistene her i Norge, jf. artikkelen “Min blogg blir ALDRI særlig populær!”. Til det blir temaene jeg tar opp for “sære” og nisjepregede. Bloggen inneholder IKKE populære (overflatiske) bloggetemaer som mote, fashion, fitness, mat, trening, idoler, tenåringsinteresser (“rosablogg”) m. m. Overflatisk gladblogging finner du lite av her! Selv om tallene for antall besøkende ikke er imponerende høye fungerer likevel bloggen som et talerør og ventil for meg personlig.

Å drive med blogging er vel hovedsaklig noe yngre jenter – og unge voksne kvinner – driver med. Men unntak bekrefter regelen, og her har du altså kommet til en blogg tilhørende en godt voksen mann. Jeg innrømmer det så gjerne: Ja, jeg er nok til tider en gretten, sur, sint og gammel gubbe som blogger.

Joda, dette er bloggens varemerke: Kritikk, kritikk og kritikk. I en del tilfeller er det absolutt på sin plass å komme med kritikk (kritikkverdige forhold), og jeg er totalt uenig med dem som sier at man bare skal være snille og greie uten å fremme kritikk. Selv vil jeg påstå at mye av kritikken jeg kommer med er berettiget og begrunnet, og at det ikke framsettes kritikk bare for kritikkens skyld eller for å være stygg. Det er heller ikke “Janteloven” som driver meg.

Enkelte bloggere regnes som “influensere” eller “påvirkere” (“influencers”). De er opinionsledere på sine områder og påvirker holdninger og handlinger hos sine lesere. Lave besøkstall og sære temavalg gjør sitt til at jeg ikke er noen betydningsfull påvirker eller influencer.

At overflatiske rosabloggere skal tjene gode penger på sin virksomhet anser jeg som moralsk forkastelig (jf. Dire Straits-sangen “Money for nothing”). Stor-bloggerne driver ofte med reklame, sponsing og produktplassering i sine blogger – mer eller mindre skjult. De er kjøpt og betalt av diverse merkevareleverandører. Min blogg er kjemisk fri for slikt!

Nei takk til reklame – reklame forbudt!

 

Bloggen min er helt uten reklamefinansiering og/eller betalt produktplassering. Denne bloggen er et rent hobbyprosjekt som jeg ikke har noen som helst planer om å tjene penger på. Det er for meg et viktig poeng å kunne tilby en blogg uten irriterende og forstyrrende reklame, og bloggen samt mine andre nettsider er og blir en reklamefri sone. Da jeg drifter hele bloggen og øvrige nettsider selv kan heller ingen aktør påtvinge meg ufrivillig reklame eller sponsing.

Vi bombarderes daglig med påvirkning, kommunikasjon, informasjon, inntrykk, reklame, plakater/oppslag, useriøse henvendelser (pr. telefon, e-post og via sosiale medier), kommentarer inkludert hets og hat, politisk påvirkning, nyheter inkludert falske nyheter, aktive medier og journalistikk osv. Informasjonsstrømmen når oss både via TV, radio, Internett, aviser og ute i den virkelige verdenen. Pga. slike forhold er det greit med i hvert fall noen reklamefrie soner, hvor min blogg er en slik sone.

Bloggen og mine andre nettsider (bildegalleri m. m.) gir meg pr. dags dato ingen inntekter i det hele tatt, og utgiftene til å drifte min blogg og andre nettsider er også relativt små. WordPress bloggløsning er gratis, og jeg har holdt med til temaer og innstikk som er gratis å ta i bruk. Å ha eget domene og leie av webhotell er i den store sammenheng bare småpenger (domene noe over kroner 100,- pr. år, webhotell ca. kroner 500 pr. år). Å drive med nettsider tar en del tid (tid er penger?), og det koster selvsagt noen kroner med Internett via fiber. Linja hadde jeg nok hatt uavhengig av om jeg blogger eller ei.

Muligens jeg skal begynne å titulere meg storbloggeren på Flatraket? Jeg er i den store sammenheng en svært liten blogger, men her på Flatraket er jo ikke konkurransen så stor (liten bygd). Det er neppe noen store og betydningsfulle blogger og bloggere fra før herifra.

Mange bruker sin blogg nesten som en personlig dagbok, noe jeg ikke gjør. Min blogg er mer en tematisk samling med artikler og innlegg. Jeg legger ikke støtt og stadig ut nye artikler, men i stedet er jeg ofte innom en del tidligere publiserte artikler for å utvide dem og ellers finpusse (“flikker”) på dem. Jeg må med en gang bare får unnskylde at enkelte artikler har blitt svært lange, f. eks. min “Nei til TV Visjon Norge”-artikkel som i PDF-“utskrift” er på over 90 sider (riktignok inkludert en del bilder / illustrasjoner).

Enkelte “kristne” miljøer liker ikke meg og min blogg, og noen ser på meg som en useriøs blogger og meningsytrer. Jeg har blitt stemplet som frafallen (fra kristentroen) og ikke-kristen (ikke-troende), og et annet sted har jeg blitt nevnt som “den kontroversielle bloggeren Bjørn Roger Rasmussen”. Min blogg har og blitt omtalt som “den heller tvilsomme bloggen til Bjørn Roger Rasmussen”, og jeg har blitt kategorisert som en person som driver med hetsing og hat (+ uberettiget kritikk). Sikker heller ikke langt unna at jeg både blir klassifisert som forræder og landssviker, eller ormeyngel. Så noe oppmerksomhet får min blogg, og litt harme vekker den. Godt at “alle andre” vet hva jeg er og hva jeg driver med, når jeg tydeligvis ikke gjør det selv (ironi!)!

Eget manipulert bilde har jeg også blitt tildelt:

Vi som Støtter Visjon Norge-manipulering av mitt profilbilde. Og tydeligvis tror det at jeg har en “dypere” kobling til Hanvoldkanalen enn det jeg har.

 

Jeg klarer ikke bare å sitte stille uten å si noe, og bare se på at maktovergrep, overtramp og urett finner sted relativt ubemerket. Jeg har sympati, empati og medfølelse med dem som blir utsatt for overtramp. Det er ikke ubegrunnet kverulering, hets og hat jeg driver med. Berettiget kritikk og kritiske spørsmål har jeg min fulle rett til å framsette i ytringsfrihetens navn.

Bloggens innhold i grove trekk:

Se ellers fanene øverst og kategorivalgene til venstre / nederst.

Besøk også mine andre nettsider:

Det er slutt på mitt enkeltpersonforetak (firma) i starten av år 2023.

 

Pr. dags dato eier jeg følgende domener: brr.no, flatraket.no, slhk.no, kristenbloggere.no og brr.priv.no, hvorav denne bloggen inngår som del av det første domenet (subdomene / underdomene). Jeg har også adressen brr.dyndns.org i mitt sortiment. Noen stor domenehai er jeg ikke, men domenet kystnett.no har jeg solgt videre september / oktober 2020. Jeg har hatt min egen nettside (hjemmeside) siden starten av 1990-tallet, og eget domene siden sommeren 2001. Domenene er nå registrert på meg som privatperson.

Inngrep i min stasjonære PC 10.10.2019 for å få skiftet ut en meget støyende strømforsyning (utslitt vifte). Komplett-PC fra 2016.

 

Mer om IKT og det tekniske i egen artikkel (lenke).

Mine profiler på sosiale media m. m.:

Jeg er IKKE bruker av Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok m. m. Jeg er heller ingen Twitch-er, verken som titter (mottaker) eller direktestrømmer!

For meg er blogg, nettsider, fotografering og sosiale medier kun ikke-inntektsinnbringende hobbyprosjekter.

Tilnærmet alt er mulig, men ofte koster det penger som man ikke har.

 

Kos deg som besøkende og legg gjerne igjen en kommentar til den enkelte artikkel eller i gjesteboka! Bloggen har også sin egen personvernerklæring.

Kontaktinformasjon Bjørn Roger Rasmussen.

Se også Opplysningen 1881-oppføringen min.

Facebook:

Del dette:

Kommentarer er stengt.

 • Spamkommentarer blokkert