1

Norske forkynnere med tvilsomme forkynnelse

Protest kristendom

Enkelte norske forkynnere, kristenledere og/eller pastorer / forstandere presenterer et budskap, en forkynnelse og en teologi som det kan være på sin plass å advare mot. Dette innlegget har en oversikt over noen slike individer som presenterer kritikkverdig kristenforkynnelse. Det kan være snakk om konservativ mørkemannsforkynnelse, pengepredikanter, mirakelpredikanter, ekstrem-karismatisk forkynnelse, spredere av konspirasjonsteorier, forkynnere som utsteder dommer (moralisering) i hytt og pine på “vegne av Gud” og andre former for ikke-Bibelsk forkynnelse (gjerne “kamuflert” som Bibeltro forkynnelse).

Forvridd kristendom og kristentro er det ingen grunn til å applaudere. Bibelen kan på mange ulike måter bli misbrukt og mistolket. Enkelte forkynnere vet å utnytte disse mulighetene til sitt fulle. Løsrevne vers fra Bibelen kan med enkelhet brukes til masse rar argumentasjon og til forsvar for tvilsomme ståsteder.

Artikkelen er slettes ikke ment som uthenging eller noe personangrep på personene som nevnes. Det er heller ikke snakk om Jantelov, hets, hat og/eller mobbing. Det er ikke selve personene jeg går til angrep mot, men mot det de står for og det de formidler. Oppgjøret rettes mot kommunikasjonen fra dem som går ut i det offentlige rom.

Pengepredikant – Bibelen og penger hånd-i-hånd.

 

Nedenfor følger lenkesamlingen min til noen slike personligheter, hvor lenkene peker mot tidligere skrevne innlegg av meg hvor de oppførte personene har blitt omtalt:

Tvilstilfelle: Søkelys-mannen Kjell Andersen kan muligens også tas med i lista.

Navnene er ramset opp i tilfeldig rekkefølge, og det er ikke snakk om noen rangeringsliste etter hvor “galne” de er. Helt sikkert kunne flere forkynnere ha blitt nevnt, men lista får fungere som en start med muligheter for senere tilføyelser og redigeringer.

Utenlandske forkynnere – hvor en del av dem har gjestet Norge – er ikke med i min liste. I denne omgang er det kun snakk om forkynnere fra kongeriket Norge. Utvilsomt har en del av disse forkynnerne hentet sin inspirasjon fra utlandet.

Det er ikke verdt å låne øret til alt som utgir seg for å være kristen forkynnelse og formidling av “Guds” ord. Mye som finner sted i “Guds navn” er i realiteten et bra stykke unna å være ren og uforfalsket undervisning ut fra Bibelen. Også som kristne har vi god bruk for vår kritiske sans til å vurdere det som blir sagt fra en talerstol. Dette innlegget kan ses på som min svarteliste over forkynnere jeg ikke “gidder” å høre på!

Lenker: