Norske forkynnere med tvilsomme forkynnelse

(Sist oppdatert 20.02.2023 @ 17:27 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Predikant i action.

Enkelte norske forkynnere, predikanter, kristenledere og/eller pastorer / forstandere presenterer et budskap, en forkynnelse og en teologi som det kan være på sin plass å advare mot. Dette innlegget har en oversikt over noen slike individer som presenterer kritikkverdig kristenforkynnelse.

Det kan være snakk om konservativ mørkemannsforkynnelse, pengepredikanter, mirakelpredikanter, ekstrem-karismatisk forkynnelse, spredere av konspirasjonsteorier, forkynnere som utsteder dommer (moralisering) i hytt og pine på “vegne av Gud” og andre former for ikke-Bibelsk forkynnelse (gjerne “kamuflert” som Bibeltro forkynnelse). Forkynnelsen kan vanskelig teologisk forsvares.

Forvridd kristendom og kristentro er det ingen grunn til å applaudere. Bibelen kan på mange ulike måter bli misbrukt og mistolket. Enkelte forkynnere vet å utnytte disse mulighetene til sitt fulle. Løsrevne vers fra Bibelen kan med enkelhet brukes til masse rar argumentasjon og til forsvar for tvilsomme ståsteder.

Artikkelen er slettes ikke ment som uthenging eller noe personangrep på personene som nevnes. Det er heller ikke snakk om Jantelov, hets, hat og/eller mobbing. Det er ikke selve personene jeg går til angrep mot, men mot det de står for og det de formidler. Oppgjøret rettes mot kommunikasjonen fra dem som går ut i det offentlige rom.

Pengepredikant – Bibelen og penger hånd-i-hånd.

 

Nedenfor følger lenkesamlingen min til noen slike personligheter, hvor lenkene peker mot tidligere skrevne innlegg av meg hvor de oppførte personene har blitt omtalt:

David Auke, Ludvig Nessa og Svein-Magne Pedersen m/flere konkurrerer i å overgå hverandre med tvilsomme og tullete konspirasjonsteorier, hvor mange av dem i en periode har blitt rettet mot korona-vaksinen. I tillegg slenger de ut på trusler om Guds dom i hytt og pine, samt opptrer som selvoppnevnte dommere (stikk i strid med Bibelens ord!) over andre mennesker uten å se sine egne feil og mangler. Flere av dem framstår som meget dårlige forbilder av noen menighetsledere.

Navnene er ramset opp i tilfeldig rekkefølge, og det er ikke snakk om noen rangeringsliste etter hvor “galne” de er. Helt sikkert kunne flere forkynnere ha blitt nevnt, men lista får fungere som en start med muligheter for senere tilføyelser og redigeringer. Det er vel en overvekt av forkynnere fra den ekstrem-karismatiske leiren.

Ekstrem-karismatikk av verste sorten presenteres av forkynneren / pastoren Solomon Igiebor. Solomon er en Nigeria-fødte pastor fra Hamar, som blant annet har operert som gatepredikant og “vekkelsespredikant” sammen med Levi Jensen.

Evangelist, taler og familiefar Gjermund Kvamme innenfor pinsebevegelsen vil jeg nevne, selv om jeg ikke har før nå skrevet noe om han her i bloggen min. Han har inntil nylig (desember 2021) passert under min “radar”, men jeg ble gjort oppmerksomme på vedkommende i forbindelse med at han begynte å dømme oss som “henger” inne på Hanvoldkanalen til død og pine. Han er innbitt motstander mot korona-vaksinen, og generelt sett er det lite kristelig budskap han har å komme med. Mest dritt (f. eks. vaksinemotstand korona), kamp mot barnevernet og konspirasjonsteorier han slenger ut via Facebook.

Protest kristendom

Det baller på seg med han her Gjermund. Mannen har nå skjult / sperret / blokkert sin Facebook-profil mot besøk fra meg, jeg som ALDRI har skrevet en eneste kommentar eller gjort noe som helst inne på hans profil. Han har blokkert mange av Hanvoldkanalen sine mest aktive bidragsytere ute. Barnslig oppførsel, men han får vel bare kose seg i sitt ensporede ekkokammer!

Jeg er mine like er visstnok fascist og deltaker i en fascistisk aksjon (@Hanvoldkanalen), ifølge liste med mitt navn på publisert av predikant/evangelist Gjermund Kvamme. Min reaksjon:

  • “For en verden! Enveis ytringsfrihet (religionsfrihet), der kritikere som meg skal holde kjeft mens diverse kvasi-predikanter forventer å bli hørt og kunne spre på sitt vås uimotsagt. Nei, dette finner jeg meg ikke i, enkelt og greit. Mitt nyttårsforsett får bli å ‘krangle’ enda mer med de selvoppnevnt ‘evangeliseringskongene’.”

(Selv om de sier at de ikke bryr seg eller følger med på hva vi kritikere foretar oss, stemmer dette selvsagt ikke!)

Har forstått det slik at Gjermund Kvamme opererer på Facebook under navnet “Gjer Mund Kvamme”. Hans opprinnelige profil ble visstnok sperret av Facebook (med god grunn!), og han har opprettet en ny hvor han har delt sitt fornavn i to. Noe av det rare han har lirt av seg kan leses via Wikiquote (lenke).

Tåkefyrsten Gjermund Kvamme mener at Hanvoldkanalen er et fascistisk (fasistisk) ekkokammer. Og jeg kan ikke annet enn å flire av utsagnet om at Hanvoldkanalen nok er den mest ytterliggående hatprat og personhetsgruppa som finnes på Facebook. Han må ha bodd under en stein og aldri vært noe særlig på Facebook for å kunne hevde noe slikt…

Gjermund Kvamme er etter alt å dømme en “mindre skolerte kar“. Likevel prøver han å framstå som ekspert på både det ene og det andre, og kildene han benytter seg av til å argumentere for sitt syn er normalt sett høyst tvilsomme. Kildekontroll og kildekritikk kan han ingenting om i hvert fall!

Oktober 2022 var jeg innom hans Facebook-profil. I utgangspunktet er jeg blokkert / utestengt fra hans profil, men jeg kom meg inn via å skifte over til profilen til en Facebook-side jeg administrerer. Det jeg fant der var som forventet: Lovprisning av Putin, han støtter Russland i Ukraina-krigen, vaksinemotstand (korona-vaksinen), Biden-kritikk, mistro mot myndigheter og medier, forvridd kristentro samt konspirasjonsteorier. Edder og galle samt usannheter fra ende til annen der inne, med masse “kloakk”.

Neste tema:

Kvinneprestmotstandere innenfor Den norske kirke, f. eks. den tidligere presten Mikael Bruun med venner (likesinnede): Prester som ikke kan samarbeide med kvinnelige prestekollegaer har kirka ikke bruk for, da de ikke er lojale overfor kirkelige vedtak og det kirka står for (også i konflikt med budskapet og likeverd i Bibelen)! Mannlige prester må kunne delta i liturgisk fellesskap sammen med kvinnelige prester hvis de ønsker å jobbe i kirka. Likestilling er en selvfølge også innenfor kirka, og menneskeverd og kompetanse er ikke avhengig av kjønn. Kvinneprestmotstandere driver med et skikkelig stygt maktspill og benytter seg av fæle hersketeknikker. Heldigvis er det nå etter hvert lite rom for slike meninger og holdninger i kirka vår som Bruun og hans likesinnede står for!

Vårt Land melder 13.10.2021: “Mikael Bruun slutter som sokneprest”. JIPPI, og ENDELIG! Mikael Bruun og hans like må de bare fortest mulig få avsatt fra sine prestestillinger i Den norske kirke. Et slikt fordums gufs fra fortiden trenger kirka ikke, med sin forvridde “Bibeltroskap“! Når det gjelder Mikael har han ikke fått sparken, men arbeidsforholdet avsluttes på frivillig grunnlag (fornuftig!) avtalt i en gjensidig avtale (møte) mellom prest og biskop. Med seg på veien får han visstnok en sluttpakke (“fallskjerm”). Etter den tid har han meldt overgang til prestetjeneste innenfor DELK.

Min Facebook-status pr. 13.10.2021 i forbindelse med at det ble kjent at Mikael Bruun slutter som sokneprest.

 

Min status-tekst: “Å fryd og glede! Bra at en slik historisk gjenlevning fra fordoms tid gir seg som prest! | Å kunne samarbeide med og respektere kvinnelige prestekolleger må være et minimumskrav for en prest i DNK. Han har sannelig tråkket en del personer på tærne med sine sære standpunkter. | PS! Kommentaren min er IKKE ment som et personangrep. Imidlertid er hans syn og meninger uforenelig med jobb i Den norske kirke.”

Merkelig dette med prester og andre kristne som er kvinneprestmotstandere. Det dukker stadig opp noen nye slike, f. eks. sokneprest Benjamin Anda på Sunnmøre (som når dette skrives sommeren 2022 ikke har fylt 30 år en gang). Likestillingskampen og kampen mot diskriminering innenfor kirka er slettes ikke over. Gammelt grums, fordommer og misforstått bibeltroskap lever beklageligvis ennå i beste velgående innenfor den moderne kirke.

Jeg velger å ta med Espen Ottosen – informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) – her i denne oppramsingen, selv om han vel neppe er den mest karismatiske i min oppstilling. Hans bedrevitende og belærende tone provoserer meg, hvor han forventer at vanlige mennesker skal akseptere og etterleve hans og organisasjonens sære konservative kristenforståelse. Det er ingen slinger i valsen hos slike, og mangfold og ulike fortolkninger er det lite rom for.

Tvilstilfelle: Søkelys-mannen Kjell Andersen kan muligens også tas med i lista. Bloggen eller nettsiden Søkelys – med mannen bak – har blitt en høyborg for formidling av konspirasjonsteorier, vaksinemotstand (korona), ekstrem-karismatikk, dommedagsforkynnelse og alternative sannheter / nyheter. Også relativt store doser med kristenhat overfor dem som ikke deler vedkommende sin forvridde kristentro, og det blir helst direkte latterlig når han / de prøver å framstå som et “organ for bibeltro kristendom“. Selv har jeg blitt stemplet av vedkommende for å være en kontroversielle og tvilsomme blogger.

Søkelys: Skjermdump av nettsiden / bloggen www.sokelys.com – undersiden Info – pr. 14.10.2021.

 

I forbindelse med Søkelys-bloggen “låner” jeg denne fiktive annonsen fra den sarkastiske nettsiden “Smyrna Menighet i Oslo”:

“Annonse” for Søkelys, “lånt” fra den sarkastiske nettsiden “Smyrna Menighet i Oslo”.

 

Ganske treffende annonse, som får tatt på kornet useriøsiteten til nevnte nettside! (Muligens finnes ikke “annonsen” på nettsiden til Smyrna, da jeg vel fikk den tilsendt via e-post som medlem av deres mailingliste.)

Både mannen bak Søkelys og de / dem som står bak “Vi som støtter Visjon Norge” (anonyme) er jeg frister til å kalle for drittsekker. De henger ut navngitte personer, uten at de uthengte (f. eks. meg selv) får sjansen til å komme med motsvar (mine forsøk på innlegging av kommentarer har i hvert fall blitt sensurert bort). Videre klipper og limer de til saker og sitater til det ugjenkjennelige. Lite kristelig ånd over slikt tullball, og en ganske så stor porsjon med kristenhat som utvises!

Berettiget kritikk er fullt lovlig og Bibelsk. Vi oppfordres til å prøve åndene og å avsløre og ta avstand fra vranglære / falsk lære.

Jeg tenker nå at en del av forkynnerne er psykisk syke med diverse vrangforestillinger, og at de burde hatt oppfølging av psykiatrisk hjelp. Noen av dem kan også se ut for å ha narsissistiske trekk, og muligens er det også noen psykopater og sosiopater i “samlingen”. Alt kommer ikke fra den treenige Gud og Bibelens ord i hvert fall.

Enkelte liksom-forkynner / predikant som ikke står for det sanne budskapet er det ingen grunn til å låne øret til, nei. Beklageligvis er det flust av “hjernevaskede” og ikke-tenkende (ikke-kritiske-nok) mennesker som lett lar seg lure og forføre av sleipe predikanter.

Det er skremmende hvordan enkelte norske forkynnere oppfører seg. De dømmer og sprer rundt seg med sitt hat og sin hets, inkludert kristenhat. De driver med å dømme andre til død, pine og helvete, samt de driver med splitt og hersk + avsporinger – alt angivelig i Bibelens og Guds navn. Noen av dem misbruker enkelt og greit Bibelen for å fremme sin egen agenda. For noen falske mennesker og profeter de er!

Flere av de nevnt forkynnerne slenger på dritt via nettet. En del av dem framstår som de reneste nettrollene som gjemmer seg bak “Bibeltro” religion og tro. De lirer av seg en en hel masse med vrøvl, vas og tullball (inkludert usannheter og falsk lære). Enkelte av dem ser ikke ut til å eie samvittighet eller empati. Hva om de i stedet hadde brukt sin tid på ekte misjonering og evangelisering, samt spredning av Guds kjærlighet, nestekjærlighet og nåde?

Det er ikke hat og hets – eller Janteloven – jeg farer med, og jeg er heller ikke drevet av satan, djevelen, onde åndsmakter eller av et ønske om avkristning eller sekularisering. Der ligger heller ikke noen skjult og/eller hemmelig agenda bak. Enkelte presenterer også noe vas om at vi kritikere er drevet av “Jesabels ånd” (demoner i det ondes tjeneste), noe som selvsagt ikke stemmer.

Jeg ser grunn til å advare mot det nevnte knippet med predikanter pga. deres ulike avsporinger fra det sentrale, deres til dels falsk lære, dette at de fradømmer andre sin tro, kun de og deres støttespillere er rettroende og deres generelt skadelige opptreden for kristentroens sak. Det de driver med virker mer polariserende, splittende og frastøtende enn samlende, og de bidrar til å skade kristendommens og troens omdømme.

En del av dem maser grusomt mye om penger (tienden) og driver med snyltende virksomhet, hvor de tigger om almisser og blir forsørget av sine støttespillere. I noen tilfeller blir også helbredelse, frelse og ekstra velsignelse mot betaling lovet.

Slike predikanter kan finne på å proklamere (hersketeknikk!) at vi kritikere må få se lyset, bli satt fri, bli frelst og bli født på nytt. Selv tenker jeg at det nok heller er flere av dem som heller trenger en slik oppvåkning. De har sjeldent selv funnet den eneste rette veien til tro og frelse.

Predikant i action. (Vranglære som forkynnes fra prekestolen?)

 

I utgangspunktet er jeg positiv til de unike og fantastiske mulighetene som sosiale medier og Internett gir som kommunikasjonskanal / kommunikasjonsplattform, men en aldri så liten ulempe er at det er mulig for hvem som helst med enkle midler å spre sin dritt. Flere av predikantene nevnt i denne artikkelen har fått unike muligheter for å skaffe seg et publikum for sitt vås. For noen dårlige influensere en del av dem er!

Flere av de nevnte predikantene vil nødig bli motsagt, forsvare eller diskutere sine meninger og ståsteder med andre. De trives best i sine egne bobler (alternativ virkelighet, ekkokammer), hvor de kan være enerådige og enige med seg selv og sine utvalgte støttespillere. De trives å bo i sine “kompostbinger” (sammen med dritten sin!), eller kanskje enda mer passende å kalle det lukkede septiktanker (lukkede miljøer).

Gjelder ikke alle, men for enkelte av dem: Elendige i norsk skriftlig! Noen feil som går igjen: Manglende eller feilaktig orddeling, rettskrivning, grammatikk, tegnsetting, tvetydig kommunikasjon og redsel for inndelinger i avsnitt. Muligens også tegn på lav intelligens (dumhet) en del av dette?

Noen av dem ser alle slags konspirasjoner og tvilsomme Bibelske sammenhenger på høylys dag. De opererer med gedigne skylapper, og stoler gjerne mest på tvilsomme / alternative medier. Noen av dem framstår som dårlige blåkopier av kjente ekstrem-karismatiske utenlandske forkynnere, gjerne amerikanske (USA). Til slutt utvises gjerne favorisering av autoritær ledelse, og ikke minst ekstrem-karismatikken.

Mer av galskapen til en del av disse nevnte forkynnerne er tilgjengelig via Hanvoldkanalen:

Headingen til Hanvoldkanalen (@hanvoldkanalen) på Facebook pr. 04.01.2023 – https://www.facebook.com/hanvoldkanalen/.

 

Jeg gir gladelig Hanvoldkanalen litt gratis-reklame! Deres dokumentasjon av galskap som finner sted i såkalte kristne miljøer fortjener fokus og oppmerksomhet!

Utenlandske forkynnere – hvor en del av dem har gjestet Norge – er ikke med i min liste. I denne omgang er det kun snakk om forkynnere fra kongeriket Norge. Utvilsomt har en del av disse forkynnerne hentet sin inspirasjon fra utlandet. Spesielt har det kommet mange tvilsomme forbilder og forkynnelse fra USA til Norge.

I denne artikkelen har jeg primært fokusert på framtredende forkynnere / enkeltpersoner. I andre artikler her i bloggen har jeg tidligere kommentert enkelte organisasjoner og bevegelser. Det er masse rart der ute i det kristne landskapet!

Enkelte vet å smykke seg med fine titler. Noen påstår at de er apostler eller profeter, mens andre igjen bruker mer tradisjonelle titler som forkynnere, predikanter og pastorer. Mange er selvoppnevnte eller forfremmet av andre innenfor sin egen “gutteklubb”. Mye rart der ute selv om de påstår å ha fått et kall til å forkynne det kristne budskapet. Slettes ikke alltid det rene og uforfalskede budskapet som formidles.

Det er ikke verdt å låne øret til alt som utgir seg for å være kristen forkynnelse og formidling av “Guds” ord. Mye som finner sted i “Guds navn” er i realiteten et bra stykke unna å være ren og uforfalsket undervisning ut fra Bibelen. Også som kristne har vi god bruk for vår kritiske sans til å vurdere det som blir sagt fra en talerstol. Dette innlegget kan ses på som min svarteliste over forkynnere jeg ikke “gidder” å høre på, da de presenterer en forkvaklet forkynnelse!

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  • Spamkommentarer blokkert