Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!

(Sist oppdatert 29.01.2024 @ 19:27 av Bjørn Roger Rasmussen.)

TV Visjon Norge, Nei takk!

Jeg har i mange år vært skeptisk til denne kanalen, og min skepsis har ikke blitt mindre i løpet av den senere tid. Mangt og mye kan sies om kanalen, budskapet og ledelsen (Jan Hanvold med flere). Deres teologiske ståsted, prioriteringer og satsingsområder kan være utgangspunkt for mang en debatt.

Saken er igjen dagsaktuell i forbindelse med følgende episode:

Høsten 2017 har virkelig Visjon Norge gått til krig mot ytringsfriheten og kanalkritikere gjennom å ta i bruk et meget kraftig sensurvåpen. Kanalen har via formelle klager til Twitter fått dem til å fjerne flere korte videosnutter som dokumenterer kanalens vannvidd og galskap når det gjelder forkynnelse. Den frie sitatretten får ikke lov til å bli utøvd overfor Visjon Norge og Twitter.

Fjerningen av videoklipp har spesielt gått hardt utover “Helene Harepus”, som både har fått videoer fjernet samt sin Twitter-konto @smultringer stengt (konto suspendert). Kanalen forsvarer seg med beskyttelse av opphavsretten (copyright), noe som nok bare er et vikarierende motiv for å få stoppet munnen på kritikere av kanalen. Rådgiver Didrik Søderlindi Human-Etisk forbund mener på sin side at “Jan Hanvold bruker samme virkemidler som Scientologikirken for å stanse kritikere”. Visjon Norge og Jan Hanvold sin misbruk av opphavsretten for å kneble ytringsfriheten har ikke gått helt ubemerket hen (jf. lenker i slutten av denne artikkelen).

Oppdatering mars 2018: Helene Harepus – @smultringer – er tilbake! Kontosuspenderingen er opphevet!

Kritikkoppsummering

Noe av min kritikk mot TV Visjon Norge og kanalens ledelse oppsummert:

 • Forkynnelsen er lite representativ for det kristne flest står for.
 • Kanalen virker mer splittende / polariserende enn samlende for kristne. Den virker splittende både teologisk/trosmessig sett og pga. valgte uttrykksformer.
 • Overdrevent pengemas, frekke tiggerbrev og forventninger om å gi (over evne) tienden + arven til kanalen.
 • Kontroversiell teologi:: Forkynnelse innenfor den ytre karismatiske leir, trosbevegelse-lære, fundamentalistisk konservativ forkynnelse, spekulativ forkynnelse, herlighetsteologi, velstandsforkynnelse og/eller framgangsteologi.
 • Kanalen sympatiserer i stor grad med det som kan kalles for ekstrem karismatikk.
 • Okkultisme og New Age – det alternativ – sniker seg inn.
 • Hva slags spesialutgave de har av Bibelen som rettferdiggjør og gir dekning for deres tvilsomme forkynnelse vites ikke.
 • Vekt på tvilsomme profetier og mirakler. Muligens vranglære, og i hvert fall tvilsomme og upassende forkynnelse!
 • Forkjærlighet for utenlandske (amerikanske m. m.) “motefenomener” og tvilsomme predikanter, som kaster ut på spådommer og profetier over en lav sko.
 • I stor grad inspirert av amerikanske superpredikanter (TV- og vekkelsespredikanter).
 • Hederstitler slik som profet, apostel etc. deles ut til utvalgte.
 • Til tider forkynnes velsignelse, helse og frelse mot betaling, og betaling for mirakler og helbredelse.
 • Til tross for hva kanalen måtte hevde: Bibelen gir INGEN garantier for himmel på jord eller et problemfritt jordisk liv for rettroende.
 • Store og ikke-holdbare lovnader om helse og velstand til dem som støtter kanalens arbeid.
 • Høyst tvilsomme og kontroversielle forkynnelsen rundt å “så inn i Guds rike” (les: Visjon Norge) for å få belønning fra Gud (høste).
 • Overdrevent fokus på det overnaturlige og det åndelige (tegn og under).
 • Vel sterkt Israel-fokus.
 • Lite rom for å stille spørsmål eller komme med konstruktiv kritikk. Slike forsøk blir tolket som Satans angrep, eller spørsmålsstillerne blir stemplet som dumme.
 • Ikke rom for åpenhet, demokrati og ytringsfrihet. Ytringsfriheten til meningsmotstandere blir forsøkt kneblet og sensurert. På sosiale medier blir kritikerne blokkert.
 • Spørsmål og kritikk som stilles blir tolket som mobbing og/eller forfølgelse av de “rettroende”. Ofte inntas offerrollen når det “stormer”, og ellers benyttes stygge hersketeknikker for å kneble kritikerne.
 • Kritikere og kritikk blir latterliggjort, ignorert (tiet i hel) og mobbet.
 • De ser ned på andre kristne som har en litt annen kristenpraksis enn dem selv.
 • Kanalledelsen utviser en oppførsel mot kritikere og spørsmålsstillere som minner svært lite om Bibelske prinsipper og et kristent sinnelag.
 • Flere sentrale maktaktører – kristenledere, mediaredaktører og politikerebør ta synlig avstand fra “visjonen” og slutte direkte (konkret støtte) eller indirekte (stilletiende) med å legitimere “galskapen”.
 • Media og andre kristenledere + politikere og myndigheter – noen av dem i takknemmelighetsgjeld (?) og kameraderi – har vært noe tilbakeholdne med å rette kritisk fokus / berettiget kritikk mot virksomheten.
 • Kanalen og grunnleggeren har noen ihuga forblindede støttespillere som støtter virksomheten uansett hva som skjer – gjennom tykt og tynt.
 • Det spilles på samvittigheten, og støttespillerne blir manipulert (indoktrinert) til å adlyde blindt. Å tenke selv eller å stille kritiske spørsmål til teologien eller ledelsen er det lite rom for.
 • Forkynnelsen kan føre til at enkelte får helt avsmak mot all kristen tro og virksomhet (brent kristen). Delvis pga. forkynnelsen kan psykisk knekk oppstå hos enkeltmennesker.
 • Samrøre/rolleblanding mellom Jan Hanvold sin privatøkonomi (inkludert eiendomsselskaper) og virksomhetene han leder.
 • Kanalen drives i hovedsak av innsamlede midler, men av disse midlene går store deler med til finansiere selve driften. TV-sendinger, teknisk utstyr, lønn til Jan Hanvold, lønn til andre ansatte, husleie, administrering osv. koster masse penger. Det blir bare smuler igjen til f. eks. deres hjelpearbeid i Moldova, Albania etc.
 • Det finnes andre mye mer verdige formål å støtte enn TV Visjon Norge – indremisjons-TV for spesielt interesserte.
 • Eiendomsselskapet som eide det tidligere bygget til TV Visjon Norge sitt hovedkvarter – Øvre Eikervei 126 AS, Drammen – foretok ikke-godkjente bruksendringer og drev årevis ulovlig. Respekt for og etterlevelsen av lovverket ble ikke prioritert.
 • Generelt litt lite respekt for lover, regler og myndigheter.
 • Mørkeblå politikk som det eneste aksepterte: Politisk syn langt til høyre på skalaen forfektes som det eneste riktige. Mange kontroversielle politiske uttalelser har kommet fra Jan Hanvold.
 • Jan Hanvold: Karismatisk selgertype, USA-inspirert velstandspredikant, vet å berike seg selv økonomisk (høy lønn m. m.), mannen har en noe brokete bakgrunn og han en løs kanon som stadig kommer med rare, fornærmende og tvilsomme uttalelser. Han har sin egen måte å lese og fortolke Bibelen på som gagner ham selv primært og TV-kanalen sekundært. Utviser bøllete og fornærmende/mobbende oppførsel.
 • For mye penger og makt i hendene på Hanvold, noe som kan bli (blir?) misbrukt.
 • En ting er kanalens grunnlegger. Det er en del disipler og liketenkende som kan videreføre det samme usunne budskapet hvis dagens Visjon Norge skulle bli avviklet.
 • Store planer om å ekspandere virksomheten med satsing på engelskspråklige sendinger til Europa (og resten av verden). (Utenom søsterkanalen TV Visjon Sverige ser det HELDIGVIS ut for at ekspansjonen utover i Europa har gått noe i stå.)
 • Amatørmessige sendinger med dårlig regi, dårlige programledere osv.  Masse repriser av dårlige programmer.
 • Støtt og stadig snakk om økonomiske kriser og fare for at TV-kanalen kan gå i svart (sendestopp, kanal nedlegges). I den forbindelse stilles det også store forventninger til TV-titterne om at de skal “grave” ekstra dypt i sine lommer for å gi mer i gaver (offer i form av penger, såkorn) for å redde luftslottet.
 • Jeg har stor empati og sympati med dem som blir skremt, “svindlet” og/eller lurt av kanalens forkynnelse. Spesielt svake grupper – trygdede, minstepensjonister, syke, ensomme osv. – blir forsøkt utnyttet på det groveste.
 • Kanalen sier selv at den vil formidle “Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse”. Selv anser de seg nok som kompromissløse forkynnere av “den rette tro” (Bibeltro) og “sannheten”. Jeg vil påstå at man med på kjøpet får en del usunn og tvilsomme ekstrem-karismatisk forkynnelse med liten eller ingen dekning i Bibelens ord.
 • Det intellektuelle nivået på forkynnerne og forkynnelsen er til tider meget lavt, feilaktig og fordummende.
 • Åndelige eller religiøse fyllefester (vilt hurlumhei ute av kontroll) formidles via TV-skjermen.
 • Problematisk med TV-kanalens koblingen mot “predikant” Levi Jensen.
 • TV-kanalen gjør mer skade enn den gjør godt, og de formidler også en forvrengt kristentro og kristendom.
 • Kristen-TV = VÅS!
 • Å støtte Facebook-siden “Nei til TV Visjon Norge” (@antivisjon) og/eller Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!” og/eller siden “Hanvoldkanalen” (@hanvoldkanalen) anbefales! Medlemskap en eller flere av de nevnte plassene vil gi innblikk i alt det rare, kritikkverdige og usunne som finner sted i regi av TV Visjon Norge.

Lista kan suppleres med knebling av ytringsfriheten og sensur, basert på vikarierende motiver av typen beskyttelse av opphavsretten. Alt gjøres for å stoppe kritikk og kritikere.

Mer å lese i hovedartikkelen min om TV Visjon Norge: “Nei til TV Visjon Norge!

 

Rett etter “angrepet” mot “Helene Harepus” (@smultringer) var det relativt høy aktivitet med støtteerklæringer for hun som ble utestengt fra Twitter og fikk videosnuttene slettet. Spesielt var aktiviteten høy på Twitter, hvor mange også delte rundt på de “forbudte” videoene. Selv er jeg ikke Twitter-bruker, men jeg har som ikke-registrert besøkende av Twitter via nettleser fått litt innblikk i hva som skjer.

Det skal bli vanskelig hvis ikke umulig for TV Visjon Norge å få has med denne aktiviteten. Videoene er spredt rundt med alle vinder til mange ulike personer som igjen deler dem videre via ulike plattformer. Kritikerne av kanalen lar seg neppe kneble eller sensureres. Tviler også på at sensuren har blitt til noen god PR (reklame) for TV-kanalen.

Kanalen har drevet på med sitt i en del år nå, da kanalen ble startet allerede i mars 2003.

TV-titting – TV Visjon Norge. Andre TV-kanaler enn Visjon Norge anbefales tittet på!

Sitater fra videoklipp, fra nettet (Facebook) m. m.

Noen Jan Hanvold sitater hentet fra videoklipp fra TV Visjon Norge sine TV-sendinger delt videre på nettet av diverse personer og nettsider/grupper:

 • Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Garantert. De går til helvete. Gjerrighet er det verste Gud vet.
 • Gud hater dvaske folk.
 • Buddha er en feit gris.
 • Jeg elsker homofile så høyt, at jeg vil aldri vie noen homofile og påføre dem forbannelse.
 • Kjøttet liker krim og hor, fråtseri.
 • Gud liker ikke gniere. Bedre å ikke gi noe i det hele tatt, enn å gi 50 kroner til vår herre. Krøste denne 50-lappen sammen.
 • Via TV-signaler: Visjon Norge gjør større gjerninger enn Jesus.
 • Fienden bekjemper seg selv. Full fart og action der i gården. Amen! Muslimer dreper Muslimer. (Om Syria-konflikten m. m.).
 • Journalister: De er like tykke i hodet (tjukke i huet) hele gjengen.
 • For det er stort sett bare sekulær-fundamentalister som jobber som journalister i Norge. De stemmer Ap eller enda lengre til venstre.
 • Gud hater homofile.
 • Jeg respekterer overhodet ikke alle religioner.
 • Mens en mann som Obama er muslim.
 • “Reklame”: Hvis du trenger hjelp til å sette opp et testamente så er vi behjelpelige med det.
 • Hva motstandere om meg tror, tenker og mener om Jan Hanvold interesserer meg overhodet ikke.
 • Knut Arild Hareide på bleiestadiet.
 • Vi blir økonomiske slaver. Vi NAVer et år. Og da når halve og ¾ av alle nordmenn skal leve på NAV, ja vel, så blir vi slaver hele gjengen.
 • Ta med hele slekta til Jerusalem (Israel) i nå i år. Spander tur på dem. Hvis du ikke her penger, ja men så gå i banken og lån. Investering.
 • NRK skulle skamme seg! De er jammen meg pengegriske der på NRK også. Min kommentar: Look who’s talking.
 • Til helvete med hele feminismen.
 • Homofil journalist… De fleste journalistene er forderva i sinnet sitt.
 • Hen, det tredje kjønn. Noe er riv ruskende galt i toppen på disse intelligente folka. De kan kalle seg psykologer, sosionomer, forskere og forstå seg på det. Men, det er en gjeng med tullinger og idioter, og de skal ikke få innbille meg at det er et tredje kjønn. Kommer det noen og sier at de er hen til meg, skal jeg kaste den demonen ut av den. Kom ut, hen. I Jesu Kristi navn, Amen. Takk og lov.
 • Jeg har vandra i tro. Kom og kjøp uten penger og uten betaling. Det ordner seg alltid. Halleluja.
 • Frontkollisjon: Hva var det som kom ut av min munn? Jo. Jesus. Amen. Og så var det Guds ord. Amen. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Jeg har ikke noen nakkesleng. I Jesus navn. Amen. Hvis jeg begynner å kjenne at jeg kanskje har fått nakkesleng og snakker det ut, så plutselig har du det.
 • Penger til Kirkens Nødhjelp eller andre organisasjoner som “hater Israel”: Gir du pengene dine inn i en sånn organisasjon, er du med på å så inn i dårlig jord. Og hva skjer da? Jo, du høster noe av den forbannelsen, faktisk, som da den organisasjonen er med…
 • Det var jo noen gode nazister også.
 • Om dem som støttet Hillary Clinton i den amerikanske valgkampen: Hvor dum kan du bli og fortsatt puste?
 • Det finnes ingen vilje i dem til å ta et oppgjør med det som binder dem. Amen. Skjønner du? Og da. Da. Da sier jeg det da at. Noen ganger orker jeg ikke å be for de samme folka, som jeg har bedt 50 ganger for det samme. Skjønner du? Det er nytteløst. Ikke sant?
 • Så skal du bare ringe inn og så skal du gi 1 500 kroner, og så skal du si ha, ha, he, he, he, ho, ho, he, he, he, he. Halleluja. Og så skal du bare se at du håner djevelen ved å gi.
 • Herre, det er jeg trenger, er en skikkelig hjernevask.
 • Og det er noen som beskylder meg for at jeg driver med hjernevask. At jeg hjernevasker folk. Og det trengs virkelig i dette landet. Er det noe deprimerte folk trenger, er det noe folk syndere trenger, så er det en skikkelig hjernevask.
 • Bli kvitt depresjon: Deprimerte=> De ser ned. I det du retter deg opp fysisk, strekker skuldrene tilbake, ser opp, så klarer du ikke å være deprimert. Skjønner’u. Du må ta hånd om det der. For det at depresjon det kommer ut i fra at du aktiviserer ditt tankeliv og din munn. Skjønner’u. Det bare er sånn det er.
 • “Krav” om å be høyt for å bli hørt av hans tunghørte gud: Men hvis du ikke har noen resultater av bønnen, ja vel, da må du begynne å be på en annen måte. Feil bønnemåte: Ja, men det er derfor du lever i nederlag, det er derfor du er syk, det er derfor du er deprimert, det er derfor for du er motløs, det er derfor du er utafor. Skjønner’u. Yes. For å si det sånn. Halleluja.
 • En del mennesker som er syke i Norge de blir ikke helbredet. Hvorfor det? Jo for det at så lenge de har trygd. Uføretrygd. Men en ting er sikkert at om du kommer fram til forbønn for å bli helbredet, ja vel, så må du være villig til å gi opp den uføretrygda di. Og det er en del folk som ikke er villig til, og da kan du ikke regne med at Gud heller helbreder.
 • Tatoveringer: Til helvete med det der, sier jeg.
 • Det amerikanske presidentvalget: Først en hyllest til Trump. Deretter en tirade mot Hillary og dem som støtter henne: De heier på ei heks som heter Hillary Clinton, som er klar til å ta abort i 9. måned. Amen. God jul og godt nyttår. Hvor dum kan du bli og fortsatt puste? Amen. Hvor har du din informasjon fra? Halleluja. Amen.
 • At Donald Trump blir gjenvalgt som president i USA (november 2020) er visstnok “til glede for oss som står for de kristne og jødiske verdiene”. Og “Til sorg for rasister, kommunister, sosialister og sekulær fundamentalister“.
 • “(…) du må høre igjen og igjen og igjen. Fordi troen kommer da av å høre. Også det når det gjelder da å gi tienden og de hellige gaver. For det åpner himmelens sluser.”
 • “Du vet: Det er derfor masse, mange kristne sliter med fattigdom, med sjukdom, med elendighet, med forbannelse – til tross fordi de er kristne. Og da er det noen prinsipper som de har missa underveis.”
 • “Okay, så hva er forrådshuset? Jo, det er – Visjon Norge er et forrådshus, vet du, hvor vi velsigner da tusener på tusener av mennesker. Hvert eneste døgn så velsigner vi folk. Amen, og da – når du blir velsigna gjennom Visjon Norge – ja vel, så må du gi tienden din også her. Så vi kan få mere til å lage mere, og få mere, mat inn i forrådshuset.”
 • “Og Gud velsigner ikke en schizofren giver.”

En liten pause. Tilbake til sitatene:

 • TV-sendinger, drift og distribusjon koster penger: Det er bare sånt at pga. at vi er kristne så blir vi da diskriminert på den måten at vi må betale dyr leie, både for satellittene, både for riks-tv og for å være på de plattformene vi er.
 • Umyndiggjort, oppnevnt verge (Jesus). Så har du noe å klage på, så får du gå til Jesus og si at, nei, han der Hanvold han kan du ikke bruke. Så derfor er det så herlig at. Hvis noen vil rose oss så peker vi på Jesus, og hvis noen vil anklage oss for noe peker vi på Jesus.
 • Det er det at han dør i en ulykke. Fordi han stod herren imot.
 • November 2017: Derfor si jeg at. Ok. Vi trenger da 4,6 millioner kroner. For å gå da i pluss, og vi trenger å gjøre det denne måneden her.
 • Avisen Dagen, da, som er ondskapsfulle. Altså, avisen Dagen er en ondskapsfull avis, som hele tiden henger ut meg (kommentar: Jan Hanvold),… Avisen Dagen sin journalistikk: “pur jævelskap”.
 • Ikke tro på disse løgnene som du leser i avisen. Æh. Det er fake news, for å si det sånn. Eller det du leser på Facebook og Internett. Der er det masse gærne nettroll, det er masse gærne folk som da er der ute og er sin egen redaktør og sine egne journalister. Og som da henger, på en måte, folk ut. Og det er bare sånt det er. Men, hei, vi står her etter å ha overvunnet alt. Og som jeg sier at, en uforskyldt forbannelse den rammer ikke der som spurven er i fart og svalen i flukt. 
 • Latterliggjøring av kirke, prester og bønneform (blir ikke det samme uten lyd!): Presten sier: La oss alle be…. Så har du hele den messa. Og så sier han endelig amen, og da er folk glad. Da kakler dem som høner. Klukk, klukk, klukk. Kristenhetens dop er kaffe og kaker. Å be, det orker vi ikke…. Det nytter ikke å be sånt. Du må bryte lydmuren, i Jesu navn
 • Folk de gir ikke uten at de kjenner den hellige ånd. Du kan ikke manipulere folk til å gi, vet du. Men folk gir fordi den hellige ånd kommer.
 • Media hjernevasker folk: Det blir plantet tanker og meninger som du spiser da rått. 80-90 % av alle mennesker, de tenker ikke selv. De lar media tenke for seg.
 • er ikke Bibelsk.
 • Hanvold til NRK-journalist: – Du er en jævla drittsekk!
 • Mye bruk av meningsløse ord (fyllmasse) slik som: “Æhhh”, “Amen”, “Skjønner’u” og “Halleluja”.
 • Fra Facebook-siden til offentlig person Jan Hanvold 18.02.2018: “Og vi fryder oss i all snøen, som er et tegn på at Gud renser Norge. Og at vekkelse er på vei.”
 • Falskt budskap fra Jan Hanvold på Facebook 3.3.2018: “Og når vi hengir oss til Jesus, som er Guds ord, har vi liv og suksess. Derfor er troen det som løfter oss opp, ifra motløshet, mindreverdighet, frykt, depresjon og alt annet som holder oss bundet i fiasko.” og “Og det er jo forskjellen på den som lykkes og mislykkes i livet, det er tro.”
 • “Jeg er full av allergi….. Allergi finnes ikke dette huset….. I Jesus navn er du fri fra kaninallergi. Halleluja. Amen. Yes. Takk og lov. Vi tror ikke på allergi, vi tror på Jesus. Takk og lov og pris.”
 • Den visjonære har sagt følgende om NAV: NAV = Naturlig Arbeids Vegring. Og han “beskylder” enkelte (hinter om) for å reise til Norge for å få penger, da det er slik det fungerer i Norge. Likevel påstår han: “Dette er ingen hån mot afrikanere eller pakistanere eller noen som helst”.
 • Jan Hanvold: Jeg tror ikke på lungebetennelse. Jeg tror ikke på smitte… Jeg tror ikke på bakterier
 • Kritikk av en konkret NRK-journalist + omtale av sin egen lønn: “Han er stadig ute og henger meg ut på forskjellige måter. Da snakker han om at jeg tar ut en lønn på 1,6 millioner og at jeg tjener mer enn statsminister Erna Solberg. Jammen, sier jeg. Jeg er jo en viktigere person enn Erna Solberg, for jeg ber for Erna Solberg og regjeringen, så jeg er min lønn verd!”
 • Om predikanter som blir valgt ut til å bli invitert til TV Visjon Norge: “Det er et godt stempel hvis du blir hengt ut på NRK (eller BBC, andre medier), æhh, så er du ekte”…. “Utskjelt og dårlig rykte..” “Velkommen til Norge!”
 • Jan Hanvold (offentlig person) på sin Facebook-side om miljøvern og “klimahysteri”, inkludert diverse stavefeil og grammatiske feil: “Bibelen sier at snart kommer Jesus, å oppretter sitt 1000 årige fredsrike. Så det er de gode nyhetene, verden går ikke under. Det skjer først etter 1000 års rike. Da vil vi få en ny himmel og en ny jord, etter at denne jorda har blitt brent opp. Så ikke vær bekymret for klima. fortsett å spis din biff med god samvittighet. Fly som aldri før, få ikke fly skam. Og kjør bil som alltid, husk det står alltid et tog. Så skal du komme frem, bruk bilen. Og fryd deg over livet. Da sier jeg bare halleluja. Så går livet videre. Les din bibel og be, så får du inside info om fremtiden. Med Jesus går alt bra.”
 • Dåpen i Den Hellige Ånd – må du søke – amen! Fordi at hvis du ikke søker det, så daler det ikke liksom ned i huet på deg. He he, he he!
 • Og jeg (les: Jan Hanvold) er et levende vitne om akkurat det, at jeg har søkt Herren først, halleluja, og Gud har gitt meg alt det andre i tillegg.
 • Jan Hanvold om USA, presidentvalget og en mobilisering av de troende der borte: “- Når de troende ber til Gud – ja vel – så kan ikke hele helvetes hær, eller demokrater, eller riksrett, eller noe som helst, berøre det. Og derfor har jeg sagt det hele tida at Donald Trump, han blir gjenvalgt igjen. Du skjønner, for det at. Det Guds folk binder på jorda, det er bundet i himmelen, og det Guds folk løser på jorda, det er løst i himmelen.”
 • Jan Hanvold sine ord: “… hvis jeg får lønninga mi og betaler lysregninga først, så proklamerer jeg at å ja, e-verket, det er herre i mitt liv – det er høyere enn Gud.”
 • “Apostel” H. igjen, om USA og tidligere president Obama: “Som ødela Det hvite hus. Muslim…. Som virkelig innførte Islam i USA. Som dekte hele Det hvite hus med regnbueflagget…. Disse kreften er det vi da kjemper imot… I resten av verden, så vil de ikke ha dette søppelet. Amen. De vil ha familieverdier, de vil ha troen på Gud, de vil ha Jesus Kristus og Evangeliet. Amen. Takk og lov og pris. Jeg er glad for å bo i Norge, hvor det er demokrati og ytringsfrihet.”
 • “.. og jeg har min egen TV-kanal, så jeg kan si AKKURAT DET JEG VIL, amen!”
 • USA og presidentvalget: “Hvis noen skal høre på nyheter om at Bernie Sanders vinner, eller han homsen fra South Bend vinner presidentvalget, så har jeg veldig dårlige nyheter til dere, for Donald Trump blir gjenvalgt som president, takk og lov og pris, halleluja!”
 • USA og Trump igjen: “Hvor dum kan du bli og fortsatt puste, hvis du ikke forstår at Gud er på ferde, at Donald Trump er et mirakel ifra Herren! Så ikke hør på NRK eller TV 2, eller disse dustene i disse TV-kanalene. De skjønner ingenting, og er fulle av sosialisme og kommunisme og antikristens ånd, amen!”
 • “Vi sitter der som mummitroll og skal redde klima. Hør her; klima? Gud sørger for at mennesker ikke kan redde klima, amen! Denne kloden er det over og ut med! Den eneste som kan redde denne kloden er Jesus! Så i stedet for å skamme seg over å spise kjøtt og fly og sånt, så skulle folk skamme seg over sin synd, amen! Skjønner’u?”
 • Nattverd (og påske): “Så når vi tar dette brødet her nå, så vet du at du er korona-frisk. Halleluja. […] Så da tar vi brødet. […] Det er så godt å tenke på det – når du tar det nå, så tenk at ‘jeg er fri fra sjukdom, jeg er fri fra plager, jeg er fri fra pest – jeg er fri fra forbannelsen – halleluja’. Takk og lov og pris. Amen. Du skjønner: Du må proklamere det. Amen!”
 • Påske og korona-smitte: “Gud har virkelig velsignet oss i denne corona tiden,» og «Så i denne tiden tror vi på Herrens beskyttelse. Og som dødsengelen gikk fordi israelittenes hjem, så tror vi også at corona smitten går fordi våre hjem.”
 • 26. april 2020, videoklipp publisert via Hanvoldkanalen: “Så det er så viktig akkurat dette her, at du sender ditt brød bortover vannet. Amen. At du gir da tienden” og “Og det er jo noen som sier – nei – jeg gir tienden til mine barn. Javel. Altså. Hvor dum kan man være og fortsatt puste.” Videre er det visstnok ikke godkjent å gi penger til Dyrebeskyttelsen, Røde Kors osv. “Tienden – den tilhører guds menighet (underforstått TV Visjon Norge og Jan Hanvold). Amen. Og det er derfor du kanskje er svak, det er derfor du ofte er syk og det er derfor folk da dør før tida.” Videre noe rot om velsignelse for dem som gir vs. forbannelse for dem som ikke gir, og noe om at korona-viruset visstnok ikke kan bite på dem som er velsignet:
 • Hanvold tror ikke at han og hans disipler kan bli rammet av korona-viruset: “Også når det gjelder den situasjonen med dette viruset og sånt. Så sier jeg: ‘Halleluja, vi er velsignet. Vi er beskyttet under Guds kraft’… ‘Til meg så skal det ikke nå. Det er ikke hovmodighet, med det er ydmykhet. Halleluja.'”
 • Fattigdomsdemonen sitter i hodet ditt: “Denne fattigdomsdemonen, den forsvinner fra ditt liv. For den sitter i huet. Skjønner du?”
 • “Guds ord sier klart og tydelig at vi skal gi da FOR Å FÅ – ikke av dem vi gir til, men vi må gi da med forventning. Du skjønner: Da skjer det mirakler.”
 • “Amen, skjønner du? Så det er en åndelig lov, akkurat dette her: Loven om å så og høste. Og det er djevelen livende redd for, vet du.”
 • “En homoseksuell mann vil antikrist være.”
 • “Hvis du ikke skjønner at Visjon Norge er i fronten når det gjelder det som skjer i Norge og vekkelse – ja, men da er du dum. Da er du totalt blind og forskrudd i huet ditt. Det er bare det som er sannheten. Du har et problem. Ja.”
 • Jan Hanvold på Studio Direkte i august 2019: “Jo, altså, avisen Dagen, det er jo en forferdelig avis. Den kaller seg kristen, men den driver med kritisk journalistikk.”
 • Mye vas om det amerikanske valget har blitt presentert fra Hanvold sin side høsten/vinteren 2020, inkludert om det store forbildet Donald Trump.
 • “Alle grinete folk, alle misfornøyde folk, de dør før tida. Det tar livet av folk. Det er garantert.” Sitat fra: Jan Hanvold, Visjonskirken, 22.11.2020.
 • Om gaver til “visjonen”: “Og da taler Gud til deg, vet du. Så får du sikkert to summer. Den ene er en liten sum – da kan du regne med at det er som regel Djevelen. He he he. Og så får du en større sum; som jeg sier: Det er liksom Herrens, he he, halleluja.”
 • “Vi vet at det er ikke noe vits i å holde på med klima, fordi at denne jorda her, den skal brenne opp. Amen. Så det er helt tullete å gå rundt og tro på CO2 og alt det derre visvaset der.”
 • “Jeg har doktorgrad – er du klar over det – i teologi. “Doctor Jan Hanvold.” Amen, ja.”

Gjengitt fra Sigmund Voll Ådnøy sin transkripsjon på Twitter, da jeg ikke orker å se og å høre mannen selv i aksjon pinse 2019:

 • Hanvold om å gi: “— Når du letter på lommeboka di, blir du velsigna.”
 • “— Stakkars disse nettrolla, på nettet; du vet: Jeg gidder jo ikke å lese hva folk skriver om meg – er du gær’n?”
 • “Jeg bryr meg ikke om journalister, jeg mener de er jo sjuke, i huet sitt, for å si det sånn.”
 • “Ska Gud bruke deg sterkt i helbredelses tjeneste, så kan du være garantert på at du bli testa med sjukdom. Asså, d æ bare sånn at djevelen, han kommer og attakkerer deg m/sjukdom. Amen, men du overvinner sykdommen, halleluja, ved Den Hellige Ånd, amen!”
 • “Én av disse folka som attakkerer oss på nettet, vet du, han har jo store personlige problemer. Han får jo ikke sove om natta. Han må ta sterke nervemedisiner for å sove.” Og videre resonnement: “Og da tenker jeg: Jammen, det er jo ikke noe rart i det, når du bare er opptatt av å grine, å være en grinebiter og bare kritisere, det er klart du får ikke sove da.”

Og i tillegg finnes det en del videoklipp med tvilsomme uttalelser fra predikanter/talere som har besøkt kanalen.

“Mirakel-Hanvold ble fullstendig avslørt.” Han hevdet på sin offisielle profil å ha fullstendig helbredet en mann som var innlagt på sykehus. Datteren til mannen sier at dette ikke stemmer overens med virkeligheten.

 

Jeg har i den senere tid i liten grad oppdatert denne siden med sitater. Det er ikke så mye nytt under himmelen, da det mye går i den samme tralten og framstår som hakk i plata fra visjonens side med gjentakelser, gjentakelser og gjentakelser av tidligere formidlede tanker og ideer. Det tigges og mases om penger og presenteres tvilsomme forkynnelse.

En kilde med videoklipp, kommentarer m. m. som viser galskapen til TV Visjon Norge er Facebook-siden Hanvoldkanalen:

Headingen til Hanvoldkanalen (@hanvoldkanalen) på Facebook pr. 04.01.2023 – https://www.facebook.com/hanvoldkanalen/.

 

Absolutt verdt et besøk, og at man blir en liker!

Jeg er fullt klar over at sitatene ovenfor er tatt noe ut av sin sammenheng. Dessuten er ikke hvert sitat nødvendigvis sammenhengene, hvor en setning kan ha blitt tatt fra en ende av et klipp mens neste setning er tatt fra et helt annet sted i videoklippet. Likevel mener jeg uttalelsene fra Jan Hanvold gir en god indikasjon på og innblikk i den tvilsomme forkynnelsen til TV Visjon Norge-gründeren og TV-kanalen som helhet.

Hanvoldkanalen på Facebook: Medisiner, piller og leger er oppskrytt og gir bare placeboeffekter.

 

Et aldri så lite hopp oppover i besøkstallene til min blogg har blitt registrert i forbindelse med “Helene Harepus”-saken, og da spesielt rettet mot “Nei til TV Visjon Norge!“-artikkelen min. Det er et ordtak som heter: “Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.” Dette passer bra å bruke i forbindelse med det plutselige oppsvinget for min blogg. De heftige debattene rundt Visjon Norge har også kommet min blogg til gode.

Facebook-status på min vegg 17.11.2018, med lenke til mitt blogginnlegg “Nei til TV Visjon Norge!”:

Til og med i min krets har jeg noen “forblåste” og “innesnødde” personer som er støttespillere av TV Visjon Norge. Shame on you!

 

Glimrende satire om pengegaloppen til Jan Hanvold og TV Visjon Norge

Vredens Gnag (satire): Gud legger på prisen for evig frelse med 2500 kroner

Notat: Vredens Gnag (satire): Gud legger på prisen for evig frelse med 2500 kroner

Noen sitater fra notatet:

 • Med bakgrunn i konsumprisindeksen, generelle sesongjusteringer og behov for økt egenkapital, melder Visjon Norge at prisen på evig frelse fra Gud vil øke fra 50.000 kroner til 52.500 kroner fra mandag 20. november.
 • …men selv ikke Herren rår over inflasjon og slike uforutsette variabler
 •  Det er som vanlig Hanvold som vil ta vare på pengene til Gud har brukt for dem.
 • Vi ser på oss selv som en slags resirkuleringsstasjon for jordisk gods.
 • De som ikke har råd: – Gud har varslet salg i januar.

NRK sin satire, Satiriks: “Gir du ikke penger til Visjon Norge, dreper Gud deg!”, er forresten ganske treffende den også.

 

P4 Misjonen med Antonsen & Golden hadde 26.04.2019 en “fin” harselering med Jan Hanvold og hans forklaring av fenomenet Mee too (#meetoo). Mannen er som en jeger, og det kvinnfolk ikke skjønner ifølge “eksperten” Hanvold er at kjemikaliumet testotoron har “all skyld” for det som skjer. Jeg har selv hørt om testosteron, men ikke den varianten Hanvold diktet opp. Litt av en ansvarsfraskrivelse og tullete forklaring uten rot i virkeligheten!

Sitat stjålet fra Facebook 16.09.2019 (Helena Bjoerg): “Har alltid vært litt opptatt av dette: Hva slags utdannelse må en ha for å bli en av disse selvutnevnte predikantene? Jeg mener, de dukker jo opp som paddehatter. Alle med et svært personlig, og ofte noe spesielt, forhold til Gud, og samtlige med en fantastisk “økonomisk” sans, og evnen til å få folk med lite penger til å gi fra seg rubbel og bit. Må ligge en lang, sofistikert utdannelse bak…”

En liten kommentar: En ting er når de kaller seg predikant eller forkynner. I tillegg er det noen av dem som både smykker seg med profet- og aposteltitler.

 

All kritikk som rettes mot TV Visjon Norge (TVVN) medfører at jokerkortet med offerrollen (martyr) på fort kommer fram. Kritikken tolkes som satans angrep, sverting samt forfølgelse av de “rettroende”. Sett fra mitt perspektiv er det ikke den treenige Gud eller Bibelen som kritiseres, det er TV-kanalen og ledelsen sin FORTOLKNING som blir kritisert. Jan Hanvold, øvrig ledelse og TV-kanalen TV Visjon Norge er ikke Guds stedfortredere her på jord eller mine hyrder. Å kalle den konstruktive og betimelige kritikken som har blitt framsatt for forfølgelse er misbruk av dette sterke ordet. De som sysler med TV Visjon Norge er ikke vernet mot all kritikk og etterprøvelse av ordet (og åndene) som forkynnes.

Skrev på Facebook 30.03.2018 av undertegnede, som en kommentar til et innlegg i gruppa “Stans Hanvold“:

“Selv er jeg skeptisk til det ensidige fokuset på kun J. Hanvold. Ja, han er en “utfordring”. Imidlertid finnes det et antall andre som kunne ha vært villig til å ta opp stafettpinnen eller arven hvis dagens Visjon Norge hadde gått inn. F. eks. vil jeg nevne personer fra følgende miljøer som potensielt kan gi like store “problemer” som Hanvold: Enkelte fra Oslo Symposium-miljøet, Norge IDAG-miljøet, EFA, MJL, Kristen Koalisjon Norge, Herland osv.”

 

I mine øyne går ikke regnestykket eller likningen TV Visjon Norge “opp”, eller oppstillingen (regnestykket) ender på ingen måte opp med positivt fortegn. Matematisk (>, større enn): Det negative > Det positive. Alt det negative langt overskygger det positive slik jeg ser det. Sannsynligvis er det sunnere og bedre med skolemedisin, piller og medikamenter enn å støtte overtroen, de usunne verdiene og tildels vranglæren til visjonen.

Visjonene har alltid vært store, og i en periode hadde de profetier og planer om en TV-stasjon i hvert land i Europa. I praksis har det blitt økonomisk krise på krise, og heldigvis har de så langt ikke kommet i gang med mer enn sendinger i Norge (TV Visjon Norge) og Sverige (TV Visjon Sverige). Tigging etter penger har hele tiden vært framtredende i deres virksomhet, og de har til og med innimellom gått så langt at håndskrevne personlige tiggerbrev har blitt sendt ut:

TV VN v/Jan Hanvold: Frekt “personlig” håndskrevet tiggerbrev fra oktober 2016.

 

Selvsagt gjør “visjonen” noen gode ting. De bedriver noe nødhjelp og hjelpearbeid, og TV-sendingene gir nok enkelte TV-seere noen OK Gudsord / forkynnelse til å ta med seg i hverdagen. Likevel er det MYE negativt og kritikkverdig knyttet opp mot den “løse kanonen” Jan Hanvold, metodene, forkynnelsen, teologien, politikken, tvilsomme besøkende predikanter og pengemaset til kanalen. Ledelsen og personene bak – hele gjengen – har nok studert ved Tiggerskolen™, i og med det store pengemaset / pengegnålet.

Skal visstnok være et reellt utsagn: “Nå kan’ke jeg drekka mer med sånne som dere, for nå skal jeg bli pastor og MILLIONÆÆÆR!” (Jan Hanvold, ca. 1980).

 

Nei, jeg kommer aldri i livet til å gi kollekt / offer eller tienden til Visjon Norge-sirkuset. Det finnes mange andre mer verdige veldedige forhold å støtte enn pengegaloppen til “visjonen”.

Enkelte vil nok beskylde Jan Hanvold for å misbruke Bibelen – samt Guds- og Jesu navn – til å snylte på gamle, syke, trygdede, ensomme, redde og hjelpetrengende mennesker. Det leves et tilnærmet luksusliv i det Hanvold-ske hjem på bekostning av andre. Tildels syk og kynisk tankegang utvises, med relativt lav grad av etikk og moral. Kristne kan være grådige og hensynsløse med sin utnyttelse av troskyldige mennesker, på en måte som lovverket ikke fanger opp.

Det er nok ganske mange som innerst inne kan uttrykke ganske stor avsky for TV Visjon Norge sine handlinger, mobbing og trusler mot andres tro, liv og familier. Visjonen er kjapt ute med trusler og dom om helvetet for dem som ikke følger deres sti, og for dem som ikke gir (nok) penger til prosjektet. Personer som svikter visjonen, er visstnok ikke verdige et liv i den såkalte himmelen.

Bibelen misbrukes som et oppskriftshefte til å få manipulert mennesker til å gi penger til luftslottet. Lite ekte kristent budskap å spore i det som forkynnes.

TV Visjon Norge – kanalen med de gode nyhetene?

Selv presenterer de seg som “kanalen med de gode nyhetene”. Dette er langt ifra tilfellet. I det siste (mars og april 2020) har vi blant annet fått høre følgende “grums” fra den kanten:

 • Kina har spredd korona, fordi de vil ha en økonomisk kollaps og oppnå verdensherredømme.
 • Verden går snart under. Dette er endetiden, korona er pest-rytteren.
 • Konspirasjonsteorier rundt 5G forkynnes, og rot og rør rundt chip i kropp, dyrets merke, tallet 666 osv.
 • Kongen (Norges konge – kong Harald) er antikristelig og trenger frelse, han støtter / fremmer homofili blant barn og omgir seg med hekser (Märtha Louise) og det som verre er. Han er for øvrig også skyldig i Ari Behn sitt tragiske selvmord.
 • Staten og pressen er venstrevridde kommunister som vil avkristne Norge.
 • Beskylder etablerte medier for å fare med falske nyheter.
 • “Helsekost”-produkt markedsføres som virushemmende (mot f. eks. korona).
 • Å gi penger til “visjonen” kan gi beskyttelse mot koronaviruset.
 • Så og høste forkynnelse støtt og stadig.

Dette er altså de gode nyhetene fra den kanten. Djevelskap og tullball satt i system.

 

Beklager språket: Jeg er INGEN tilhenger av den jævelskapen kanalen og kanalens ledelse – Jan Hanvold & Co – står for.

Toppsøk mot min blogg rundt 10. desember 2017, som bærer sterkt preg av skepsisen blant “folket” mot Visjon Norge: visjon norge musikken stort sett frastøtende og masete, jeg er en kritisk kristen, visjon Norge i taler ofte harselering med “de svake “, jan hanvold 50 kroner gjerrig garantert helvete, visjon norge i taler ofte harselering med “de svake”. Litt senere i desember er toppsøkene supplert med: jan hanvolds interesse for enke og minstepensjonist med høy husleie

“Kong” Hanvold.

 

Februar 2018 er noen av søkeordene som fører til min blogg følgende: visjonnorge.no, jan hanvolds stadige amen og “skjønner’u”, menighet har imot visjon norge, visjon norge hersketeknikker, visjon norge og amen

Og nei: Det er IKKE jeg selv som har generert søketrafikken!

Kan TV Visjon Norge og Hanvold stoppes?

 • Svaret på dette er høyst sannsynlig NEI.

Noen momenter:

 • Det som gjøres fra kanalens side er neppe direkte ulovlig, om enn av og til delvis i gråsonen. Lovverket kan ikke hjelpe til med å felle virksomheten slik jeg ser det.
 • Blasfemiparagrafen og kvakksalverloven er for lengst borte fra norsk lovverk, så dette vil ikke slå inn.
 • Dagens “Lov om alternativ behandling av sykdom mv.” vil normalt sett ikke slå inn og påvirke kristen aktivitet av typen forbønn og helbredelse.
 • Straffeloven har diverse paragrafer om bedrageri, men det skal nok mye til at dette rammer kristelig virksomhet. Tros- og religionsfriheten trumfer det meste.
 • Hvis noen skulle klare å gjøre noe med loven i hånden måtte det nesten være Forbrukertilsynet. Markedsføringen av helbredelser nærmer seg og er muligens villende markedsføring, og spesielt når det tilnærmet gis garantier om at helbredelse vil finne sted.
 • Kringkastingsloven er lite til hjelp, da denne i liten grad er opptatt av programinnholdet.
 • Etisk og moralsk sett kan det stilles spørsmålstegn til slik virksomheten drives, og i hvert fall kan det diskuteres om ting skjer i samsvar med Bibelske prinsipper, god samvittighet og god kristen ånd.
 • Pengemaset til kanalen er utidig, men ikke direkte ulovlig.
 • Regnskap, revisjon og økonomi antar jeg de har kontroll med – og holder seg på den lovlydige siden.
 • Deler av teologien er høyst tvilsomme sett med “sunne” kristne øyne (velsignelse og helbredelse mot betaling, å “så inn” for å få noe igjen fra Gud), men dette er jo heller ikke direkte ulovlig.
 • Støttespillerne er “snøblinde” så det holder. De lar seg manipulere, blir ført på ville veier, sluker forkynnelsen rått, er forblindet, stiller ikke kritiske spørsmål og støtter opp om kanalen i tykt og tynt.
 • De som har blitt fanget i nettet og blitt ihuga støttespillere og disipler er det neppe håp for, å vekke dem er en tilnærmet umulig oppgave. De “hjernevaskede” støttespillerne vil neppe snu eller skifte mening, okkesom.
 • Enkelte støttespillere blir bare mer ihuga tilhengere av kanalen etter litt kritikk og motstand. De ser på det som satans eller djevelens angrep og menneskers forfølgelse mot rettroende.
 • En konkurs kunne ha stoppet sirkuset, men det er vel lite sannsynlig at dette inntreffer med de lojale støttespillerne og partnerne kanalen har.
 • Om Jan Hanvold skulle forsvinne ut av kanalen er det en del andre disipler og liketenkende som kan ta over stafettpinnen og videreføre det samme usunne budskapet og tankesettet.
 • Jeg er medlem av Facebook-siden “Antivisjon / Nei til TV Visjon Norge” og Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!”. Strengt tatt å tro på at disse protestgruppene fører til noe særlig resultat er omtrent som å tro på den ekte julenissens eksistens, dvs. ekstremt lav sannsynlighet. Likevel velger jeg å være medlem, da det er interessant for egen del å lese om andres tanker og erfaringer. MULIGENS kan protestaksjonene medføre at noen oppegående sjeler velger å ikke bli støttespillere av kanalen.
 • Mine protestartikler mot TV Visjon Norge har absolutt ingen effekt i den store sammenheng. Innleggene funger for meg personlig som en ventil for å få utløp for ting som irriterer meg, jeg får luftet ut min frustrasjon.
 • Det som kan gjøres er å appellere til de troende som ikke ennå har blitt “fanget” av kanalen og “Visjon-familien”. Man kan bidra til å bremse kanalens vekst med rasjonell og saklig argumentasjon rettet mot selvtenkende kristne.
 • Ifølge Hanvold selv kan ingen ta knekken på kanalen, da de angivelig har Gud på sin side. (Akkurat denne argumentasjonen “biter” jeg ikke på!)
 • Det er lov til å håpe at (dårlig) karma vil bite Hanvold bak en vakker dag.
 • Så: Moralen er vel at man bare må lære seg å leve med at TV Visjon Norge finnes, da sirkuset neppe lett lar seg stanses. Imidlertid ønsker ikke jeg å støtte opp under eller ha noe med dette systemet (“sekten”) å gjøre. Videre kan man være med på å stoppe tilveksten av nye støttespillere, gjennom å appellere til fornuften og gjennom å øke Bibelkunnskapene blant folk flest slik at man ser hvor gal forkynnelsen er.

 

Nei takk til TV Visjon Norge!

I stedet for å skrive mer henviser jeg til min tidligere skrevne artikkel om emnet:

Noen utvalgte lenker relatert til @smultringer-saken (#heleneharepus /#FreeHeleneHarepus):

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

One Response to Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!

 1. Einar Iversen says:

  Det har vært ekstremt mye tigging på TV Visjon Norge i det siste, og det har vært mye prat om å redde det gamle bygget de bruker som TV-bygg. Det har også vært mye snakk om at ”noen” har tatt pant i bygget, og gitt varsel om at Hanvold må skaffe pengene. Ellers må de selge bygget. Hva slags venn er egentlig Sæle som sier noe sånt? Ja, du hørte riktig. Det er Sæle som står bak panten.
  Egentlig er det Kristenfolkets Pressestøttefond som har tatt pant i bygget. Om man sjekker opp Kristenfolkets Pressestøttefonds telefonnummer, er det 55 92 29 00. Og mailadressa er runarsale@gmail.com.
  Sjekker man opp nummeret 55 92 29 00, finner man ut at det er nummeret til Norge Idag, med daglig leder Runar Fridtjof Sæle.
  Sjekker man opp Runar Fridtjof Sæle, ser man straks at han er innblandet i Kristen Mediaallianse Drift AS, Loss Kapital AS og Kristenfolkets Pressestøttefond.
  I Kristenfolkets Pressestøttefond finner man forøvrig også Daniel Haddal, Solaug Anita Apelthun Sæle og Erlend David Skumsnes Sæle.
  I Loss Kapital AS hvor Runar Fridtjof Sæle har 33,3% av aksjene, finner man også Anita Apelthun Sæle som også eier 33,3% av aksjene. De siste 33,3% eies av Erlend David Skumsnes Sæle.
  Og det har vel vært skrevet noe om Kristenfolkets Pressestøttefond tidligere. Så her er det nok mye snusk ute og går.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *