Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!

Innlegg sist oppdatert av

TV Visjon Norge, Nei takk!

Jeg har i mange år vært skeptisk til denne kanalen, og min skepsis har ikke blitt mindre i løpet av den senere tid. Mangt og mye kan sies om kanalen, budskapet og ledelsen (Jan Hanvold med flere). Deres teologiske ståsted, prioriteringer og satsingsområder kan være utgangspunkt for mang en debatt.

Saken er igjen dagsaktuell i forbindelse med følgende episode:

Høsten 2017 har virkelig Visjon Norge gått til krig mot ytringsfriheten og kanalkritikere gjennom å ta i bruk et meget kraftig sensurvåpen. Kanalen har via formelle klager til Twitter fått dem til å fjerne flere korte videosnutter som dokumenterer kanalens vannvidd og galskap når det gjelder forkynnelse. Den frie sitatretten får ikke lov til å bli utøvd overfor Visjon Norge og Twitter.

Fjerningen av videoklipp har spesielt gått hardt utover “Helene Harepus”, som både har fått videoer fjernet samt sin Twitter-konto @smultringer stengt (konto suspendert). Kanalen forsvarer seg med beskyttelse av opphavsretten (copyright), noe som nok bare er et vikarierende motiv for å få stoppet munnen på kritikere av kanalen. Rådgiver Didrik Søderlindi Human-Etisk forbund mener på sin side at “Jan Hanvold bruker samme virkemidler som Scientologikirken for å stanse kritikere”. Visjon Norge og Jan Hanvold sin misbruk av opphavsretten for å kneble ytringsfriheten har ikke gått helt ubemerket hen (jf. lenker i slutten av denne artikkelen).

Oppdatering mars 2018: Helene Harepus – @smultringer – er tilbake! Kontosuspenderingen er opphevet!

Kritikkoppsummering

 Noe av min kritikk mot TV Visjon Norge og kanalens ledelse oppsummert, hentet fra tidligere publisert kritisk TV Visjon Norge-artikkel:

 • Forkynnelsen er lite representativ for det kristne flest står for.
 • Kanalen virker mer splittende enn samlende for kristne. Den virker splittende både teologisk/trosmessig sett og pga. valgte uttrykksformer.
 • Overdrevent pengemas, frekke tiggerbrev og forventninger om å gi tienden + arven til kanalen.
 • Tvilsomme teologi: Forkynnelse innenfor den ytre karismatiske leir, trosbevegelse-lære, fundamentalistisk konservativ forkynnelse, spekulativ forkynnelse, herlighetsteologi og framgangsteologi.
 • Kanalen sympatiserer i stor grad med det som kan kalles for ekstrem karismatikk.
 • Hva slags spesialutgave de har av Bibelen som rettferdiggjør og gir dekning for deres tvilsomme forkynnelse vites ikke.
 • Vekt på tvilsomme profetier og mirakler. Muligens vranglære, og i hvert fall tvilsomme forkynnelse!
 • Forkjærlighet for utenlandske (amerikanske m. m.) “motefenomener” og tvilsomme predikanter, som kaster ut på spådommer og profetier over en lav sko.
 • I stor grad inspirert av amerikanske superpredikanter (TV- og vekkelsespredikanter).
 • Hederstitler slik som profet, apostel etc. deles ut til utvalgte.
 • Velsignelse og frelse mot betaling, og betaling for mirakler og helbredelse forkynnes.
 • Til tross for hva kanalen måtte hevde: Bibelen gir INGEN garantier for himmel på jord eller et problemfritt jordisk liv for rettroende.
 • Store og ikke-holdbare lovnader om helse og velstand til dem som støtter kanalens arbeid.
 • Høyst tvilsomme forkynnelsen rundt å “så inn i Guds rike” (les: Visjon Norge) for å få belønning fra Gud (høste).
 • Overdrevent fokus på det overnaturlige og det åndelige (tegn og under).
 • Vel sterkt Israel-fokus.
 • Lite rom for å stille spørsmål eller komme med konstruktiv kritikk. Slike forsøk blir tolket som Satans angrep, eller spørsmålsstillerne blir stemplet som dumme.
 • Ikke rom for åpenhet, demokrati og ytringsfrihet. Ytringsfriheten til meningsmotstandere blir forsøkt kneblet og sensurert. På sosiale medier blir kritikerne blokkert.
 • Spørsmål og kritikk som stilles blir tolket som mobbing og/eller forfølgelse av de “rettroende”. Ofte inntas offerrollen når det “stormer”, og ellers benyttes stygge hersketeknikker for å kneble kritikerne.
 • Kritikere og kritikk blir latterliggjort, ignorert (tiet i hel) og mobbet. Ser ned på andre kristne.
 • Media og andre kristenledere har vært noe tilbakeholdne med å rette fokus mot virksomheten.
 • Kanalen og grunnleggeren har noen ihuga forblindede støttespillere som støtter virksomheten uansett hva som skjer.
 • Det spilles på samvittigheten, og støttespillerne blir manipulert til å adlyde blindt. Å tenke selv eller å stille kritiske spørsmål til teologien eller ledelsen er det lite rom for.
 • Forkynnelsen kan føre til at enkelte får helt avsmak mot all kristen tro og virksomhet (brent kristen). Delvis pga. forkynnelsen kan psykisk knekk oppstå hos enkeltmennesker.
 • Samrøre/rolleblanding mellom Jan Hanvold sin privatøkonomi og virksomhetene han leder, som drives av innsamlede midler.
 • Kanalen drives i hovedsak av innsamlede midler, men av disse midlene går store deler med til finansiere selve driften. TV-sendinger, lønn til Jan Hanvold, lønn til andre ansatte, husleie til Hanvold sine eiendomsselskaper, administrering osv. koster penger. Det blir bare smuler igjen til f. eks. deres hjelpearbeid i Moldova, Albania etc.
 • Det finnes andre mye mer verdige formål å støtte enn TV Visjon Norge.
 • Eiendomsselskapet som eier bygget til TV Visjon Norge sitt hovedkvarter – Øvre Eikervei 126 AS, Drammen – har foretatt ikke-godkjente bruksendringer. Respekt for og etterlevelsen av lovverk blir ikke prioritert.
 • Politisk syn langt til høyre på skalaen forfektes som det eneste riktige. Mange tvilsomme politiske uttalelser kommer fra Jan Hanvold.
 • Jan Hanvold: Karismatisk selgertype, USA-inspirert velstandspredikant, vet å berike seg selv økonomisk (høy lønn m. m.), mannen har en noe brokete bakgrunn og han en løs kanon som stadig kommer med rare, fornærmende og tvilsomme uttalelser. Han har sin egen måte å lese og fortolke Bibelen på som gagner ham selv primært og TV-kanalen sekundært. Utviser bøllete og fornærmende/mobbende oppførsel.
 • For mye penger og makt i hendene på Hanvold, noe som (blir) kan bli misbrukt.
 • En ting er kanalens grunnlegger. Det er en del disipler og liketenkende som kan videreføre det samme usunne budskapet hvis dagens Visjon Norge skulle bli avviklet.
 • Ekspanderer virksomheten med satsing på engelskspråklige sendinger til Europa og resten av verden. 
 • Amatørmessige sendinger med dårlig regi, dårlige programledere osv. Indremisjons-TV for spesielt interesserte.
 • Jeg har stor empati og sympati med dem som blir skremt, “svindlet” og/eller lurt av kanalens forkynnelse. Spesielt svake grupper blir forsøkt utnyttet på det groveste.
 • Kanalen sier selv at den vil formidle “Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse”. Selv anser de seg nok som kompromissløse forkynnere av “den rette tro” (Bibeltro) og “sannheten”. Jeg vil påstå at man med på kjøpet får en del usunn og tvilsomme ekstrem-karismatisk forkynnelse med liten eller ingen dekning i Bibelens ord.
 • Å støtte Facebook-siden Antivisjon / Nei til TV Visjon Norge og/eller Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!” anbefales.

Lista kan nå suppleres med knebling av ytringsfriheten og sensur, basert på vikarierende motiver av typen beskyttelse av opphavsretten. Alt gjøres for å stoppe kritikk og kritikere.

Rett etter “angrepet” mot “Helene Harepus” (@smultringer) var det relativt høy aktivitet med støtteerklæringer for hun som ble utestengt fra Twitter og fikk videosnuttene slettet. Spesielt var aktiviteten høy på Twitter, hvor mange også delte rundt på de “forbudte” videoene. Selv er jeg ikke Twitter-bruker, men jeg har som ikke-registrert besøkende av Twitter via nettleser fått litt innblikk i hva som skjer.

Det skal bli vanskelig hvis ikke umulig for TV Visjon Norge å få has med denne aktiviteten. Videoene er spredt rundt med alle vinder til mange ulike personer som igjen deler dem videre via ulike plattformer. Kritikerne av kanalen lar seg neppe kneble eller sensureres. Tviler også på at sensuren har blitt til noen god PR (reklame) for TV-kanalen.

Sitater fra videoklipp

Noen Jan Hanvold sitater hentet fra videoklipp fra TV Visjon Norge sine TV-sendinger, jf. lenken Hylekoret i lenkelista til slutt i denne artikkelen samt noen andre videosnutter delt via Twitter:

 • Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Garantert. De går til helvete. Gjerrighet er det verste Gud vet.
 • Gud hater dvaske folk.
 • Buddha er en feit gris.
 • Jeg elsker homofile så høyt, at jeg vil aldri vie noen homofile og påføre dem forbannelse.
 • Kjøttet liker krim og hor, fråtseri.
 • Gud liker ikke gniere. Bedre å ikke gi noe i det hele tatt, enn å gi 50 kroner til vår herre. Krøste denne 50-lappen sammen.
 • Via TV-signaler: Visjon Norge gjør større gjerninger enn Jesus.
 • Fienden bekjemper seg selv. Full fart og action der i gården. Amen! Muslimer dreper Muslimer. (Om Syria-konflikten m. m.).
 • Journalister: De er like tykke i hodet (tjukke i huet) hele gjengen.
 • For det er stort sett bare sekulær-fundamentalister som jobber som journalister i Norge. De stemmer Ap eller enda lengre til venstre.
 • Gud hater homofile.
 • Jeg respekterer overhodet ikke alle religioner.
 • Mens en mann som Obama er muslim.
 • “Reklame”: Hvis du trenger hjelp til å sette opp et testamente så er vi behjelpelige med det.
 • Hva motstandere om meg tror, tenker og mener om Jan Hanvold interesserer meg overhodet ikke.
 • Knut Arild Hareide på bleiestadiet.
 • Vi blir økonomiske slaver. Vi NAVer et år. Og da når halve og ¾ av alle nordmenn skal leve på NAV, ja vel, så blir vi slaver hele gjengen.
 • Ta med hele slekta til Jerusalem (Israel) i nå i år. Spander tur på dem. Hvis du ikke her penger, ja men så gå i banken og lån. Investering.
 • NRK skulle skamme seg! De er jammen meg pengegriske der på NRK også. Min kommentar: Look who’s talking.
 • Til helvete med hele feminismen.
 • Homofil journalist… De fleste journalistene er forderva i sinnet sitt.
 • Hen, det tredje kjønn. Noe er riv ruskende galt i toppen på disse intelligente folka. De kan kalle seg psykologer, sosionomer, forskere og forstå seg på det. Men, det er en gjeng med tullinger og idioter, og de skal ikke få innbille meg at det er et tredje kjønn. Kommer det noen og sier at de er hen til meg, skal jeg kaste den demonen ut av den. Kom ut, hen. I Jesu Kristi navn, Amen. Takk og lov.
 • Jeg har vandra i tro. Kom og kjøp uten penger og uten betaling. Det ordner seg alltid. Halleluja.
 • Frontkollisjon: Hva var det som kom ut av min munn? Jo. Jesus. Amen. Og så var det Guds ord. Amen. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Jeg har ikke noen nakkesleng. I Jesus navn. Amen. Hvis jeg begynner å kjenne at jeg kanskje har fått nakkesleng og snakker det ut, så plutselig har du det.
 • Penger til Kirkens Nødhjelp eller andre organisasjoner som “hater Israel”: Gir du pengene dine inn i en sånn organisasjon, er du med på å så inn i dårlig jord. Og hva skjer da? Jo, du høster noe av den forbannelsen, faktisk, som da den organisasjonen er med…
 • Det var jo noen gode nazister også.
 • Om dem som støttet Hillary Clinton i den amerikanske valgkampen: Hvor dum kan du bli og fortsatt puste?
 • Det finnes ingen vilje i dem til å ta et oppgjør med det som binder dem. Amen. Skjønner du? Og da. Da. Da sier jeg det da at. Noen ganger orker jeg ikke å be for de samme folka, som jeg har bedt 50 ganger for det samme. Skjønner du? Det er nytteløst. Ikke sant?
 • Så skal du bare ringe inn og så skal du gi 1 500 kroner, og så skal du si ha, ha, he, he, he, ho, ho, he, he, he, he. Halleluja. Og så skal du bare se at du håner djevelen ved å gi.
 • Herre, det er jeg trenger, er en skikkelig hjernevask.
 • Og det er noen som beskylder meg for at jeg driver med hjernevask. At jeg hjernevasker folk. Og det trengs virkelig i dette landet. Er det noe deprimerte folk trenger, er det noe folk syndere trenger, så er det en skikkelig hjernevask.
 • Bli kvitt depresjon: Deprimerte=> De ser ned. I det du retter deg opp fysisk, strekker skuldrene tilbake, ser opp, så klarer du ikke å være deprimert. Skjønner’u. Du må ta hånd om det der. For det at depresjon det kommer ut i fra at du aktiviserer ditt tankeliv og din munn. Skjønner’u. Det bare er sånn det er.
 • “Krav” om å be høyt for å bli hørt av hans tunghørte gud: Men hvis du ikke har noen resultater av bønnen, ja vel, da må du begynne å be på en annen måte. Feil bønnemåte: Ja, men det er derfor du lever i nederlag, det er derfor du er syk, det er derfor du er deprimert, det er derfor for du er motløs, det er derfor du er utafor. Skjønner’u. Yes. For å si det sånn. Halleluja.
 • En del mennesker som er syke i Norge de blir ikke helbredet. Hvorfor det? Jo for det at så lenge de har trygd. Uføretrygd. Men en ting er sikkert at om du kommer fram til forbønn for å bli helbredet, ja vel, så må du være villig til å gi opp den uføretrygda di. Og det er en del folk som ikke er villig til, og da kan du ikke regne med at Gud heller helbreder.
 • Tatoveringer: Til helvete med det der, sier jeg.
 • Det amerikanske presidentvalget: Først en hyllest til Trump. Deretter en tirade mot Hillary og dem som støtter henne: De heier på ei heks som heter Hillary Clinton, som er klar til å ta abort i 9. måned. Amen. God jul og godt nyttår. Hvor dum kan du bli og fortsatt puste? Amen. Hvor har du din informasjon fra? Halleluja. Amen.
 • TV-sendinger, drift og distribusjon koster penger: Det er bare sånt at pga. at vi er kristne så blir vi da diskriminert på den måten at vi må betale dyr leie, både for satellittene, både for riks-tv og for å være på de plattformene vi er.
 • Umyndiggjort, oppnevnt verge (Jesus). Så har du noe å klage på, så får du gå til Jesus og si at, nei, han der Hanvold han kan du ikke bruke. Så derfor er det så herlig at. Hvis noen vil rose oss så peker vi på Jesus, og hvis noen vil anklage oss for noe peker vi på Jesus.
 • Det er det at han dør i en ulykke. Fordi han stod herren imot.
 • November 2017: Derfor si jeg at. Ok. Vi trenger da 4,6 millioner kroner. For å gå da i pluss, og vi trenger å gjøre det denne måneden her.
 • Avisen Dagen, da, som er ondskapsfulle. Altså, avisen Dagen er en ondskapsfull avis, som hele tiden henger ut meg (kommentar: Jan Hanvold),… Avisen Dagen sin journalistikk: “pur jævelskap”.
 • Ikke tro på disse løgnene som du leser i avisen. Æh. Det er fake news, for å si det sånn. Eller det du leser på Facebook og Internett. Der er det masse gærne nettroll, det er masse gærne folk som da er der ute og er sin egen redaktør og sine egne journalister. Og som da henger, på en måte, folk ut. Og det er bare sånt det er. Men, hei, vi står her etter å ha overvunnet alt. Og som jeg sier at, en uforskyldt forbannelse den rammer ikke der som spurven er i fart og svalen i flukt. 
 • Latterliggjøring av kirke, prester og bønneform (blir ikke det samme uten lyd!): Presten sier: La oss alle be…. Så har du hele den messa. Og så sier han endelig amen, og da er folk glad. Da kakler dem som høner. Klukk, klukk, klukk. Kristenhetens dop er kaffe og kaker. Å be, det orker vi ikke…. Det nytter ikke å be sånt. Du må bryte lydmuren, i Jesu navn…
 • Folk de gir ikke uten at de kjenner den hellige ånd. Du kan ikke manipulere folk til å gi, vet du. Men folk gir fordi den hellige ånd kommer.
 • Media hjernevasker folk: Det blir plantet tanker og meninger som du spiser da rått. 80-90 % av alle mennesker, de tenker ikke selv. De lar media tenke for seg.
 • Kø er ikke Bibelsk.
 • Hanvold til NRK-journalist: – Du er en jævla drittsekk
 • Mye bruk av meningsløse ord (fyllmasse) slik som: “Æhhh”, “Amen”, “Skjønner’u” og “Halleluja”.
 • Fra Facebook-siden til offentlig person Jan Hanvold 18.02.2018: “Og vi fryder oss i all snøen, som er et tegn på at Gud renser Norge. Og at vekkelse er på vei.”
 • Falskt budskap fra Jan Hanvold på Facebook 3.3.2018: “Og når vi hengir oss til Jesus, som er Guds ord, har vi liv og suksess. Derfor er troen det som løfter oss opp, ifra motløshet, mindreverdighet, frykt, depresjon og alt annet som holder oss bundet i fiasko.” og “Og det er jo forskjellen på den som lykkes og mislykkes i livet, det er tro.”
 • “Jeg er full av allergi….. Allergi finnes ikke dette huset….. I Jesus navn er du fri fra kaninallergi. Halleluja. Amen. Yes. Takk og lov. Vi tror ikke på allergi, vi tror på Jesus. Takk og lov og pris.”
 • Den visjonære har sagt følgende om NAV: NAV = Naturlig Arbeids Vegring. Og han “beskylder” enkelte (hinter om) for å reise til Norge for å få penger, da det er slik det fungerer i Norge. Likevel påstår han: “Dette er ingen hån mot afrikanere eller pakistanere eller noen som helst”.
 • Jan Hanvold: Jeg tror ikke på lungebetennelse. Jeg tror ikke på smitte… Jeg tror ikke på bakterier…

Gjengitt fra Sigmund Voll Ådnøy sin transkripsjon på Twitter, da jeg ikke orker å se og å høre mannen selv i aksjon pinse 2019:

 • Hanvold om å gi: “— Når du letter på lommeboka di, blir du velsigna.”
 • “— Stakkars disse nettrolla, på nettet; du vet: Jeg gidder jo ikke å lese hva folk skriver om meg – er du gær’n?”
 • “Jeg bryr meg ikke om journalister, jeg mener de er jo sjuke, i huet sitt, for å si det sånn.”
 • “Ska Gud bruke deg sterkt i helbredelses tjeneste, så kan du være garantert på at du bli testa med sjukdom. Asså, d æ bare sånn at djevelen, han kommer og attakkerer deg m/sjukdom. Amen, men du overvinner sykdommen, halleluja, ved Den Hellige Ånd, amen!”
 • “Én av disse folka som attakkerer oss på nettet, vet du, han har jo store personlige problemer. Han får jo ikke sove om natta. Han må ta sterke nervemedisiner for å sove.” Og videre resonnement: “Og da tenker jeg: Jammen, det er jo ikke noe rart i det, når du bare er opptatt av å grine, å være en grinebiter og bare kritisere, det er klart du får ikke sove da.”

Og i tillegg finnes det en del videoklipp med tvilsomme uttalelser fra predikanter/talere som har besøkt kanalen.

Ifølge Hylekoret.no: “Mirakel-Hanvold ble fullstendig avslørt.” Han hevdet på sin offisielle profil å ha fullstendig helbredet en mann som var innlagt på sykehus. Datteren til mannen sier at dette ikke stemmer overens med virkeligheten.

 

Hylekoret anbefales avlagt et besøk, og en annen kilde med videoklipp m. m. som viser galskapen til TV Visjon Norge er Facebook-siden Hanvoldkanalen:

Hanvold-kanalen på Facebook – https://www.facebook.com/hanvoldkanalen/

 

Jeg er fullt klar over at sitatene ovenfor er tatt noe ut av sin sammenheng. Dessuten er ikke hvert sitat nødvendigvis sammenhengene, hvor en setning kan ha blitt tatt fra en ende av et klipp mens neste setning er tatt fra et helt annet sted i videoklippet. Likevel mener jeg uttalelsene fra Jan Hanvold gir en god indikasjon på og innblikk i den tvilsomme forkynnelsen til TV Visjon Norge-gründeren og TV-kanalen som helhet.

Et aldri så lite hopp oppover i besøkstallene til min blogg har blitt registrert i forbindelse med “Helene Harepus”-saken, og da spesielt rettet mot “Nei til TV Visjon Norge!“-artikkelen min. Det er et ordtak som heter: “Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.” Dette passer bra å bruke i forbindelse med det plutselige oppsvinget for min blogg. De heftige debattene rundt Visjon Norge har også kommet min blogg til gode.

Facebook-status på min vegg 17.11.2018, med lenke til mitt blogginnlegg “Nei til TV Visjon Norge!”:

Til og med i min krets har jeg noen “forblåste” og “innesnødde” personer som er støttespillere av TV Visjon Norge. Shame on you!

 

Glimrende satire om pengegaloppen til Jan Hanvold og TV Visjon Norge

Vredens Gnag (satire): Gud legger på prisen for evig frelse med 2500 kroner

Notat: Vredens Gnag (satire): Gud legger på prisen for evig frelse med 2500 kroner

Noen sitater fra notatet:

 • Med bakgrunn i konsumprisindeksen, generelle sesongjusteringer og behov for økt egenkapital, melder Visjon Norge at prisen på evig frelse fra Gud vil øke fra 50.000 kroner til 52.500 kroner fra mandag 20. november.
 • …men selv ikke Herren rår over inflasjon og slike uforutsette variabler
 •  Det er som vanlig Hanvold som vil ta vare på pengene til Gud har brukt for dem.
 • Vi ser på oss selv som en slags resirkuleringsstasjon for jordisk gods.
 • De som ikke har råd: – Gud har varslet salg i januar.

NRK sin satire, Satiriks: “Gir du ikke penger til Visjon Norge, dreper Gud deg!”, er forresten ganske treffende den også.

 

P4 Misjonen med Antonsen & Golden hadde 26.04.2019 en “fin” harselering med Jan Hanvold og hans forklaring av fenomenet Mee too (#meetoo). Mannen er som en jeger, og det kvinnfolk ikke skjønner ifølge “eksperten” Hanvold er at kjemikaliumet testotoron har “all skyld” for det som skjer. Jeg har selv hørt om testosteron, men ikke den varianten Hanvold diktet opp. Litt av en ansvarsfraskrivelse og tullete forklaring uten rot i virkeligheten!

All kritikk som rettes mot TV Visjon Norge (TVVN) medfører at jokerkortet med offerrollen (martyr) på fort kommer fram. Kritikken tolkes som satans angrep samt forfølgelse av de “rettroende”. Sett fra mitt perspektiv er det ikke den treenige Gud eller Bibelen som kritiseres, det er TV-kanalen og ledelsen sin FORTOLKNING som blir kritisert. Jan Hanvold, øvrig ledelse og TV-kanalen TV Visjon Norge er ikke Guds stedfortredere her på jord eller mine hyrder. Å kalle den konstruktive og betimelige kritikken som har blitt framsatt for forfølgelse er misbruk av dette sterke ordet. De som sysler med TV Visjon Norge er ikke vernet mot all kritikk og etterprøvelse av ordet (og åndene) som forkynnes.

Skrev på Facebook 30.03.2018 av undertegnede, som en kommentar til et innlegg i gruppa “Stans Hanvold“:

“Selv er jeg skeptisk til det ensidige fokuset på kun J. Hanvold. Ja, han er en “utfordring”. Imidlertid finnes det et antall andre som kunne ha vært villig til å ta opp stafettpinnen eller arven hvis dagens Visjon Norge hadde gått inn. F. eks. vil jeg nevne personer fra følgende miljøer som potensielt kan gi like store “problemer” som Hanvold: Enkelte fra Oslo Symposium-miljøet, Norge IDAG-miljøet, EFA, MJL, Kristen Koalisjon Norge, Herland osv.”

Beklager språket: Jeg er INGEN tilhenger av det jævelskapet kanalen står for.

Toppsøk mot min blogg rundt 10. desember 2017, som bærer sterkt preg av skepsisen blant “folket” mot Visjon Norge: visjon norge musikken stort sett frastøtende og masete, jeg er en kritisk kristen, visjon Norge i taler ofte harselering med “de svake “, jan hanvold 50 kroner gjerrig garantert helvete, visjon norge i taler ofte harselering med “de svake”. Litt senere i desember er toppsøkene supplert med: jan hanvolds interesse for enke og minstepensjonist med høy husleie

Februar 2018 er noen av søkeordene som fører til min blogg følgende: visjonnorge.no, jan hanvolds stadige amen og “skjønner’u”, menighet har imot visjon norge, visjon norge hersketeknikker, visjon norge og amen

Og nei: Det er IKKE jeg selv som har generert søketrafikken!

Kan TV Visjon Norge og Hanvold stoppes?

 • Svaret på dette er høyst sannsynlig NEI.

Noen momenter:

 • Det som gjøres fra kanalens side er neppe direkte ulovlig, om enn delvis i gråsonen av og til. Lovverket kan ikke hjelpe til med å felle virksomheten slik jeg ser det.
 • Blasfemiparagrafen og kvakksalverloven er for lengst borte fra norsk lovverk, så dette vil ikke slå inn.
 • Etisk og moralsk sett kan det stilles spørsmålstegn til slik virksomheten drives.
 • Pengemaset til kanalen er utidig, men ikke direkte ulovlig.
 • Deler av teologien er høyst tvilsomme sett med “sunne” kristne øyne (velsignelse og helbredelse mot betaling, å “så inn” for å få noe igjen fra Gud), men dette er jo heller ikke direkte ulovlig.
 • Støttespillerne er “snøblinde” så det holder. De lar seg manipulere, bli ført på ville veier, sluker forkynnelsen rått, er forblindet, stiller ikke kritiske spørsmål og støtter opp om kanalen i tykt og tynt. Å vekke opp de ihuga disiplene er en tilnærmet umulig oppgave.
 • Enkelte støttespillere blir bare mer ihuga tilhengere av kanalen etter litt kritikk og motstand. De ser det på som satans eller djevelens angrep og menneskers forfølgelse mot rettroende.
 • En konkurs kunne ha stoppet sirkuset, men det er vel lite sannsynlig at dette inntreffer med de lojale støttespillerne kanalen har.
 • Om Jan Hanvold skulle forsvinne ut av kanalen er det en del andre disipler og liketenkende som kan ta over stafettpinnen og videreføre det samme usunne budskapet og tankesettet.
 • Jeg er medlem av Facebook-siden “Antivisjon / Nei til TV Visjon Norge” og Facebook-gruppa “Stans Hanvold”. Strengt tatt å tro på at disse protestgruppene fører til noe særlig resultat er omtrent som å tro på den ekte julenissens eksistens, dvs. ekstrem lav sannsynlighet. Likevel velger jeg å være medlem, da det er interessant for egen del å lese om andres tanker og erfaringer. MULIGENS kan protestaksjonene medføre at noen oppegående sjeler velger å ikke bli støttespillere av kanalen.
 • Mine protestartikler mot TV Visjon Norge har absolutt ingen effekt i den store sammenheng. Innleggene funger for meg personlig som en ventil for å få utløp for ting som irriterer meg, jeg får luftet ut min frustrasjon.
 • Så: Moralen er vel at man bare må lære seg å leve med at TV Visjon Norge finnes, da sirkuset neppe lett lar seg stanses. Imidlertid ønsker ikke jeg å støtte opp under eller ha noe med dette systemet (“sekten”) å gjøre.

 

I stedet for å skrive mer henviser jeg til min tidligere skrevne artikkel om emnet:

Noen utvalgte lenker relatert til @smultringer-saken (#heleneharepus /#FreeHeleneHarepus):

Utskrift
Del dette:
Tagged , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *