Støtte- og protesterklæringer – for lite kritiske

(Sist oppdatert 20.02.2022 @ 9:37 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Facebook og sosiale medier. Kilde: Pixabay.

Dagens påstand fra undertegnede: Enkelte personer/folk er alt for lite kritiske til hvilke støtte- og protestgrupper på Facebook og underskriftskampanjer de engasjerer seg i. Det er vel og bra å være engasjert, men når fakta ikke får plass og synsing og feilinformasjon styrer agendaen blir det ganske så feil. Mangel på kritisk sans til det som presenteres på nettet kan fort føre til galne konklusjoner og ubegrunnede støtte- eller protesterklæringer.

Det finnes masse støtte- og protestgrupper på Facebook og andre sosiale medier for alskens formål og (enkelt)saker. Likeså er det mange pågående underskriftskampanjer til enhver tid. Ofte presenterer disse gruppene og kampanjene ikke den reelle sannhet. Virkeligheten blir gjerne forenklet, det er lite rom for nyanser og vital faktabasert informasjon utelates i sakspresentasjonene. Det er lite rom for å sjekke fakta, og ingen motforestillinger eller motargumenter presenteres.

Jeg har i en tidligere artikkel (lenke) hevdet at en del av den norske journalistikken virker fordummende. På samme måte kan diverse støtteerklæringsgrupper/protestgrupper fungere. Alt er ikke så svart-hvitt og enkelt som enkelte vil hevde. Ofte er støtte- eller protesterklæringene for utrolige til å være sanne, noe som ofte også er tilfellet. Framstillingene av saken som presenteres blir gjerne veldig tabloid eller stereotyp, i tillegg til kraftig forenkling av sakens omfang og dybde. Motparten utpekes som banditten eller kjeltringen.

Jeg vil også framsette en aldri så liten småkontroversiell hypotese: Kristne er ekstra naive og ukritiske til å bite på alle slags unyanserte støtte- og protestgrupper. Kristne er gjerne “enklere sjeler” som er mer opptatt av forenklet synsing enn faktabaserte vurderinger.

Desember 2015 har det vært en del diskusjoner, skriverier og ikke minst støttegrupper som har omtalt en barnevernssak i Sogn og Fjordane (Naustdal kommune, Sunnfjord). Det har virket som om et ondsinnet barnevern har drevet kristenforfølgelse og tatt barna fra en familie pga. deres tro. Saken har også fått massiv dekning i kristne (useriøse) media i USA og andre internasjonale media.

De kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land har vært flinke til å presentere et mer nyansert syn i sakens anledning. Det saken i virkeligheten omhandler er en ganske så normal barnevernssak. Foreldrene er siktet (ikke dømt!) for å ha utøvd vold mot sine barn, og saken har lite eller ingenting med religion og tro å gjøre. Det er nok på høy tid å realitetsorientere seg og legge seg av den kristne offerrollen!

Oppdatering: Nå har vel fylkesnemda i den konkrete saken fattet et vedtak om at foreldrene skal få tilbake barna. Imidlertid blir det tett oppfølging av foreldrene og barna slik at det slettes ikke er en full seier til de biologiske foreldrene. Alt tyder på at det finnes kritikkverdige forhold som må følges opp i fortsettelsen. Det er uansett snakk om en mulig omsorgssvikt og har ingen sammenheng med foreldrenes tilhørighet til et kristent miljø (pinsevennene). Etter at saken kom opp rømte også familien fra det norske barnevernet gjennom å flytte til Romania.

Det er snakk om en barnevernssak, og dette innebærer at man i hovedsak kun får ensidig informasjon fra foreldrene og deres støttespillere. Barnevernet kan selvsagt ikke uttale seg i saken i detalj så lenge som det er snakk om en sensitiv barnevernssak hvor personvernmessige hensyn må veies høyt.

Barnevernet kan selvsagt gjøre sine feil innimellom, men alt i alt har vi å gjøre med en ganske så seriøs etat å gjøre. Både gode fagfolk, lovverk/regelverk og klageinstanser passer på at barnevernet gjør sin jobb på en god og profesjonell måte. Det skal masse dokumentasjon, begrunnede mistanker eller bevis til før barnevernet går til det alvorlige skrittet å ta barn fra en familie. Saker om tvang (f. eks. langvarig flytting av barn til fosterhjem) kan ikke en “sprø” saksbehandler innenfor barnevernet fatte på egen hånd. Slike beslutninger må tas av en fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker.

På Facebook har jeg ved en anledning skrevet følgende: “Er MØKKA LEI av å lese kritikk mot barnevernet. Takk og pris for at barnevernet finnes!”. Dette står jeg fullt og helt for. Barnevernet har reddet mange barn gjennom sin støtte og sine tiltak, og de gjør en flott innsats!

Denne gangen var det snakk om en barnevernssak. Andre ganger er det støtte- eller protestgrupper mot flyktninger, norske kristne som blir “forfulgte”, NAV-kritikk, Israel etc. Saker forenkles og kun deler av sannheten presenteres, og naive brukere av Facebook m. m. biter på og støtter opp om saken.

Det er meget naivt å tro at alle kristne er gode foreldre. I den forbindelse henviser jeg til tidligere skrevet artikkel her i bloggen hvor jeg tok sterk avstand fra stiftelsen MorFarBarn.no.

Selv prøver jeg både å tenke meg om to og tre ganger før jeg engasjerer meg i støtte- eller protestgrupper på Facebook, underskriftskampanjer etc. Mange ganger er det ikke verdt å engasjere seg da det som presenteres er langt fra sannheten, og da gjerne også med en god porsjon med konspirasjonsteorier og andre sammensvergelser mot menigmannen. Selvsagt har en sak flere sider og ingenting er fullt ut objektive sannheter, men kun i tilfeller der hele argumentasjonsspekteret for og imot presenteres er det verdt å engasjere seg i en sak eller bli medlem av ei gruppe.

Enkelte liker og deler i “hytt og pine” på ting og tang på nettet, uten å stille kritiske spørsmål til sannhetsgestalten og uten å tenke på budskapets utforming. Det er stor fare i enkelte tilfeller for at man ender opp med netthets og personangrep på uskyldige mennesker. I stedet for drøfting av sak blir det personangrep.

Så var det dette med liv og lære, teori og praksis. Selv er jeg støttespiller av en del protestgrupper på nettet som andre muligens vil kalle “tvilsomme”. Selv mener jeg at alle mine medlemskap er grundig gjennomtenkte. Av støtteerklæringer- og protestsider/grupper som jeg støtter på Facebook kan følgende nevnes: “Stans pengepredikantene!”, “Nei til TV Visjon Norge”, “Nei til tvangsinnføring av DAB!!”, “Stopp TISA /TTIP” (frihandelsavtaler), “Vi som vil kaste Høyre/Venstre/KrF ved Stortingsvalget 2021!! #Valg2021” og “Rødgrønt flertall 2021” m. m.

I tillegg til støtte- og protestgrupper kan rosabloggere og influensere også være med på å formidle vranglære. En god del av rosabloggerne er unge og naive og kommer med uttalelser om både det ene og det andre. De kan gjerne formidle videre vrøvlete informasjon om helse og kosthold som mange biter på og lar seg lure av. Tidligere har jeg her i bloggen nevnt at jeg spiser Freia påskeegg med god samvittighet selv om en rosablogger gikk til krig mot nettopp dette produktet.

For selv å være litt unyansert og stereotyp: Er nordmenn i ferd med å bli like naive og dumme som amerikanerne? Det blir til tider utøvd litt vel kritisk sans blant enkelte før man kaster seg inn i hylekoret og ekkokammeret, uten å ha satt seg inn i hele sakskomplekset. Det blir mye følelser og føleri, og lite rom for fakta og sannheter.

I hovedsak har jeg i denne artikkelen hatt mest fokus mot støtte- og protestgrupper samt underskriftskampanjer på nettet. Egentlig er problemet like stort i kristne menigheter og forsamlinger. Masse løgn, fanterier og usannheter har blitt servert fra talerstoler rundt i landets forsamlingshus. Budskapet fra kjente og kjære forkynnere og predikanter slukes rått uten nødvendig sjekk av kilder, kildekritikk og om det som sies er løgn eller fakta. Bare budskapet som forkynnes er noenlunde i samsvar med vårt eget forutinntatte syn får det meste passere som “god fisk”.

Mange er naive og engasjerer seg i alkens støtte- og protestgrupper Facebook og i underskriftskampanjer. Engasjement er fint, men man bør engasjerer seg i saker der alle / mest mulig fakta er på bordet. Å engasjere seg i saker der det meste styres av synsing, mangelfull informasjon, ensidig informasjon, feilinformasjon og hvor fakta ikke har sin plass har lite for seg. Galne konklusjoner og ubegrunnede støtteerklæringer pga. fakta ikke vektlegges er det ikke verdt å kaste bort tid og energi på.

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Comments are closed.