Kristne stjeler som ravner!

(Sist oppdatert 08.06.2021 @ 19:38 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Engel og opphavsrett

Min påstand som jeg mener å ha dekning for: Kristne organisasjoner stjeler som ravner! Det syndes ofte mot det syvende bud (2. Mos. 20, 15) som sier: “Du skal ikke stjele.” Det tas i mange forsamlinger og menigheter lite hensyn til opphavsretten og rettighetshaverne når det f. eks. gjelder noter og sangtekster.

Dette er en resirkulert artikkel. I min gamle blogg skrev jeg allerede i mars 2009 et innlegg med samme tittel som dette innlegget har. Jeg har visstnok også liggende en versjon på Verdidebatt.no. Teksten har blitt noe utvidet og modifisert nå i forbindelse med ny-publisering her i bloggen.

I fortsettelsen av artikkelen følger begrunnelsen for min påstand eller hypotese om at kristne stjeler så mye, relatert til krenkelser av opphavsretter hovedsakelig innenfor sang og musikk.

Hvordan kan jeg hevde at kristne er så “flinke” til å stjele? Dette begrunner jeg med min kjennskap til at det skjer mye av følgende rundt i landets forsamlinger og menigheter:

 • Kopiering og utdeling av noter og sangtekster uten å ta hensyn til opphavsrett.
 • Ukritisk bruk av ting fra nettet uten å ta hensyn til eiendomsretten.
 • Det finnes noe som heter sitatrett, men denne gir kun begrensede muligheter for å gjengi fra andres åndsverk.
 • Kreditering blir “uteglemt”.
 • Visning av både det ene og det andre på “storskjerm” (projektor) ute å ta hensyn til rettigheter.
 • Bruk av bilder (eller videosnutter) og illustrasjoner – eventuelt videoer – i diverse sammenhenger uten innhenting av tillatelse fra fotograf / opphavsrettslig eier (dette har jeg selv opplevd opptil flere ganger!).
 • Stjeling av tekster, bruk av sitater uten å oppgi kilde osv. osv. finner også sted.
 • LAN party i kristen regi. Det er neppe mulig å hindre at slike samlinger blir benyttet til massiv piratkopiering. En annen faktor er mye forherligelse av vold i dataspill
 • Bruk av video- og DVD – filmer samt musikk fra CD-plater eller MP3 + strømming i møter uten at det på forhånd blir sjekket om slik bruk er tillatt.
 • Er all programvare installert på datamaskiner i menighetslokaler utstyrt med lovlig programvare som man har betalt talt for og ikke bare ulovlig kopiert?

I artikkelens fortsettelse er jeg i hovedsak opptatt av bruken av noter og sangtekster uten å ta hensyn til regelverket rundt opphavsrett/åndsverk.

Mer informasjon om rettighetshavere og opphavsrett: Tono, Gramo og Kopinor.

Enkelte vil muligens gjøre et skille mellom tyveri og lovbrudd. Kopiering uten å ta hensyn til opphavsrett er brudd på åndsverkloven og brudd på opphavsretten. Jeg klarer vel ikke helt å se skillet. For meg blir ulovlig piratkopiering å anse som et tyveri. Den som har laget åndsverket blir tross alt frarøvet krediteringen og eventuelle økonomiske inntekter av sitt livsverk.

En del av menighetene innenfor Den norske kirke har sluttet seg til avtalen mellom KA og Kopinor som omhandler kopiering og digital bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Et problem er at ikke alle menigheter har sluttet seg til avtalen, og det finnes også en del frimenigheter og organisasjoner som ikke har noen som helst avtale eller system.

Jeg ble påminnet om saken i forbindelse med at Vårt Land hadde en artikkel om piratkopiering av noter 16.06.2017. I nevnte artikkel står det blant annet at sangfugler “stjeler” for 10 millioner kroner i året ifølge Norges Korforbund. Samme organisasjon vil ha en slutt på disse uvanene/unotene. Ukultur og million-tyveri i kor-Norge er ikke noe forbundet kan gå god for.

Noter er åndsverk, og ukritisk kopiering av dem er tyveri/stjeling. Kjøp av originalnoter (ikke kopiering) er en lovlige framgangsmåte. Norges Korforbund ivrer for Kopinor-avtaler for korene og innrapportering i henhold til TONO-avtalen (konserter m. m. med rapportering). Beklageligvis medfører TONO-rapportering noe ekstraarbeid.

Nå er ikke Norges Korforbund en typisk organisasjon som kristne kor slutter seg til. Imidlertid er problematikken forbundet bringer på bane absolutt aktuell også innenfor kristne kor, korps og lovsangsteam. Noe av det dummeste jeg hører er dem som mener at alt med kristent innhold ukritisk kan kopieres og brukes uten å tenke på opphavsrett. Evangeliet skal jo fritt deles hevdes det. Imidlertid må også kristne artister og tekstforfattere ha inntekter for å kunne leve av sin musikalske virksomhet.

Opphavsretten er tidsbegrenset. Normalt sett er den satt til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår. Dermed går en del eldre sanger og salmer klar av opphavsretten og kan fritt benyttes, inkludert kopieres. Åndsverkloven beskytter også mot etterligninger.

Kristne er selvsagt ikke bedre enn folk flest. Likevel er det noe snodig at kristne spesielt har tatt så lett på dette som har med opphavsrett å gjøre. Kristne skulle så langt det er mulig ha prøvd å gå foran som gode forbilder på området. Der har kristne virksomheter innenfor sang og musikk virkelig feilet!

Det som kan være verdt å nevne er at noe av årsaken til at det syndes kan ha noe å gjøre med tungvinte og byråkratiske systemer for rapportering. Det kunne helt sikkert ha vært gjort noe for å forenkle og strømlinjeforme systemene for innrapportering. Rapporteringsplikten er nok ikke bare-bare å etterleve, og så langt har det vel vært lite med kontroller og sanksjoner fra f. eks. TONO mot dem som synder mot regelverket.

I forbindelse med korona-situasjonen våren 2020 har mange menigheter satt i gang med å strømme gudstjenester / arrangementer. I en periode har Tono gitt amnesti for at det i slike tilfeller også blir strømmet rettighetsbelagt musikk. Fra 1. juni 2020 er det tilbake til det vanlige med at det koster penger å strømme musikk. For menigheter som fortsetter med strømming av gudstjenester og andre arrangementer må de få orden på de økonomiske oppgjørene rundt slikt.

Et godt eksempel på stjeling og misbruk har man gjennom støttegruppa eller støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge“. Noen av deres innlegg har hatt teksten: “(Gjenbruk av innhold/kopi fra bloggen (tekst, etc.) må ikke finne sted uten avtale med bloggeier) 20 (c) 20 Deling er selvsagt tillatt.” Snakk om dobbeltmoral eller doble standarder. Det er vel få som gjengir bilder og tekster på en verre måte enn dem. Tekster og bilder (av personer) tas ut av sammenheng og gjengis uten å innhente tillatelser. Videre hetser, hater og dømmer de over en lav sko.

(I nesten samme gate kunne jeg også ha skrevet en aldri så liten utredning om utstrakt bruk av tvilsomme vennetjenester, omfattende og langvarige dugnader og svart arbeid i kristne forsamlinger og kristne seg imellom. Mye tyder på at slike ting finner sted i mange sammenhenger!)

Altså: Kristne er ikke bedre enn andre på disse tyveri-områdene, heller tvert imot vil jeg påstå!

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert