Kristne stjeler som ravner!

(Sist oppdatert 27.05.2023 @ 11:27 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Engel og opphavsrett

Min påstand som jeg mener å ha dekning for: Kristne personer og organisasjoner stjeler som ravner! Det syndes ofte mot det syvende bud (2. Mos. 20, 15) som sier: “Du skal ikke stjele.” Det tas i mange forsamlinger og menigheter lite hensyn til opphavsretten (©️©️©️) og rettighetshaverne når det f. eks. gjelder noter og sangtekster.

Dette er en resirkulert artikkel. I min gamle blogg skrev jeg allerede i mars 2009 et innlegg med samme tittel som dette innlegget har. Teksten har blitt noe utvidet og modifisert nå i forbindelse med ny-publisering her i bloggen.

I fortsettelsen av artikkelen følger begrunnelsen for min påstand eller hypotese om at kristne stjeler så mye, relatert til krenkelser av opphavsretter hovedsakelig innenfor sang og musikk + video og bilder.

Rett skal være rett: Kristne – som ikke burde stjele ifølge Bibelen og budene – stjeler som ravner, men det samme er også tilfellet blant andre “vanlige folk” (ikke nødvendigvis kristne).

Hvordan kan jeg hevde at kristne er så “flinke” til å stjele? Dette begrunner jeg med min kjennskap til at det skjer mye av følgende rundt i landets forsamlinger og menigheter:

 • Kopiering og utdeling av noter og sangtekster uten å ta hensyn til opphavsrett.
 • Ukritisk bruk av ting fra nettet uten å ta hensyn til eiendomsretten.
 • Ting deles på nettet og via sosiale medier uten å ta hensyn til rettigheter.
 • Det finnes noe som heter sitatrett, men denne gir kun begrensede muligheter for å gjengi fra andres åndsverk.
 • Kreditering blir “uteglemt”.
 • Visning av både det ene og det andre på “storskjerm” (projektor) ute å ta hensyn til rettigheter.
 • Bruk av bilder og illustrasjoner – eventuelt videoer (videosnutter) – i diverse sammenhenger uten innhenting av tillatelse fra fotograf / opphavsrettslig eier (dette har jeg selv opplevd opptil flere ganger!).
 • Stjeling av tekster, bruk av sitater uten å oppgi kilde osv. osv. finner også sted.
 • LAN-party i kristen regi. Det er neppe mulig å hindre at slike samlinger blir benyttet til massiv piratkopiering. En annen faktor er at “gaming” (dataspill) ofte forherliger vold, umoral, krig, skyting og dreping.
 • Bruk av video- og DVD – filmer samt musikk fra CD-plater eller MP3 + strømming i møter uten at det på forhånd blir sjekket om slik bruk er tillatt eller betalt for.
 • Er all programvare installert på datamaskiner i menighetslokaler utstyrt med lovlig programvare som man har betalt talt for og ikke bare ulovlig kopiert?

Musikk!

 

Nå er ikke dette med immateriell eiendomsrett et enkelt område. Det er mye juss og regler inne i bildet, og jeg tror nok mange “stjeler” i uvitenhet og i god tro. Mange av oss kjenner ikke lovverket ut og inn, og det er ikke nødvendigvis bevisste tyverier som finner sted. Når f. eks. enkelte ting deles og gjøres lett tilgjengelig via nettet er det fristende å foreta gjenbruk på den enkle måten – med eller uten lov.

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

“Guden” eller reglene på området framgår av “Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)“.

Norges lover, eller EUs lover.

 

Opphavsrett gjelder for følgende typer åndsverk ifølge § 2 (noe forenklet):

 • Tekster av alle slag
 • Muntlige foredrag
 • Sceneverk
 • Musikkverk
 • Filmverk
 • Fotografiske verk
 • Billedkunst
 • Skulpturer
 • Bygningskunst og byggverk
 • Billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri
 • Kart, tegninger, grafiske / plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art osv.
 • Datamaskinprogrammer
 • Oversettelser og andre bearbeidelser av verk fra lista ovenfor

Paragraf § 23 omhandler fotografiske bilder som ikke er åndsverk (enerett til fotografiske bilder).

En sentral paragraf er § 3 Opphavsrettens innhold, som starter med (sitat):

“Opphavsretten gir enerett til å råde over åndsverket ved å

a. fremstille varig eller midlertidig eksemplar av åndsverket, uavhengig av på hvilken måte og i hvilken form dette skjer

b. gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.”

Det står også noe om strømming og spredning / distribusjon via elektronisk kommunikasjonsnett. Vederlag og erstatning ved “misbruk” er omtalt i § 81. Der er det et skille mellom å ha gjort det forsettlig (bevisst og med vilje) og dette å ha gjort noe i god tro. Vernetider på 50 og 70 år er og omtalt i loven.

Til slutt bøkenes bok – Bibelen – Andre Mosebok 20, 15: “Du skal ikke stjele.”

 

Kristne personer – eller andre – som presenterer et åndsverk fortjener selvsagt betaling for jobben. Man kan ikke forvente at noen gjør slike verk automatisk tilgjengelig gratis. Selv om Bibelen oppfordrer oss til å dele det gode budskapet (evangelisering og misjonering, uten å ta betalt) må det være fullt lovlig å kreve betalt for et åndsverk en artist, utøver eller kunstner har utarbeidet.

Tjuvene eller røverne tilhører og kommer nok fra alle samfunnslag, inkludert vel utdannede personer (som er opptatt av etikk og moral) som burde ha visst bedre. Imidlertid er det nok også en del som blir røvere, tyver og kjeltringer i god tro, ubevisst. Ikke alle kan reglene for opphavsrett på rams.

Litt om bilder og bildebruk:

Bilder, bildebruk og bildetyverier

Muligens kanskje en liten avsporing, som ikke nødvendigvis har noe å gjøre med kristne miljøer spesifikt: Opphavsretten til bilder, bildebruk, bildedeling og bildetyverier.

I utgangspunktet er jeg tilhenger av å håndheve reglene rundt opphavsrett og åndsverk, da rettighetshaverne selvsagt har sin fulle rett til å beskytte sine verker og inntekter. Imidlertid finnes det noen fotografer / grafikere som er litt vel overivrige med å beskytte sine interesser, og som uten skam gjerne fakturerer feilaktig / ulovlig bildebruk med høygaffel.

En av disse er en kar i nord som heter Robin Lund (firmanavn Robin Lund AS), som jeg også har vært borti (se nedenfor + kommentar i bunnen av linken):

Robin Lund: Bildebruk uten tillatelse eller vederlag.

 

Robin Lund .no får lav score – 1,1 stjerner av 5 – i Google-anmeldelsene våren 2022 (mai 2022, og likeså september 2022). Han blir via omtaler / kommentarer beskyldt for å drive med lureri, svindel (“scam”), det er vanskelig å komme i kontakt med ham, han driver etter en forretningsmodell som er uønsket i Norge, umoralsk forretningsførsel, han er en dårlig fotograf, legger ut agn for å lure folk til å bruke hans bilder og generelt sett et tragisk opplegg. Han beskyldes for å svindle og lure uskyldige / intetanende mennesker, småbedrifter og organisasjoner og enkelte oppfordrer klar og tydelig: Styr unna! Selv hevder mannen at flere av dem som har kommentert farer med falske nyheter og at flere av dem ikke har vært kunder hos ham.

Også ganske treffende den “dommen” en anmelder har lagt inn (noe forkortet av meg):

 • Tragisk opplegg der hele bedriftsstrategien er å lure intetanende små bedrifter og organisasjoner for penger.
 • Under middels fotograf og grafiker.

Noen av dem som har kommentert / anmeldt Robin Lund har også skrevet noe i retning av:

 • Dårlig / amatørmessig fotograf som må ty til svindel og lureri for å få solgt sine bilder.

Jeg sier meg enig i følgende sitat fra nettsiden Tannhjulet.no:

 • “Robin Lunds bilder er sterkt preget av å være enkle bilder; markedstilpassede, merkantile bilder som i sin enkle form innbyr til deling, spesielt når det er umulig eller komplisert å finne ut om noen krever opphavsrett til bildene (og dermed krever betaling eller kreditering for bruk).”

Tannhjulet er en profesjonell kunnskapsportal for tannleger og tannhelsepersonell. Noen av medlemmene der har også havnet i klammerier pga. “feilaktig” bruk av bildemateriale på nettsider (f. eks. ønsker om god påske med en påskeillustrasjon). Selv har jeg ingen knytninger mot denne aktøren eller bransjen, utenom at dette med bildebruk opptar oss begge.

Tidligere nevnte nettsted – Tannhjulet.no – har også lagt ut et eksempel på fakturaene vedkommende sender ut (lenke). Tannhjulet.no-artikkelen “‘Bildegribbene’ har landet!” anbefales også lest. Bildegribber er muligens en passende beskrivelse, og oppførselen / framgangsmåten som utvises minner om kataloghaiene sin. Nesten så jeg mistenker at vedkommende ser en (syk) glede i å lure intetanende ofre inn i sin “felle”. Helst ser jeg på dette med fakturering for feilaktig bildebruk som en litt spekulativ, utkrøpen og kalkulerende måte å skaffe seg inntekter på (lettjente penger). Lunds inndrivingspraksis har til og med av rettssystemet blitt karakterisert som aggressiv.

Tannlege-Norge og beslektede yrker går til samlet kamp mot Robin Lund sine metoder:

Mange (små) tannlegekontorer som har brukt bilder i god tro har fått klekkelige fakturaer som takk. Dermed samles og forenes de i en felles kamp mot urettmessigheten.

Tannhjulet og mannen bak denne ressursen – Kaare Mathiesen – går til sak mot Robin Lund og hans metoder for å innkreve betaling for bildebruk. Han skriver: “Tingrettsaken i Oslo er berammet | Jeg støtter 7 firma/personer som er stevnet inn for TINGRETTEN i Oslo. Saken er berammet til 28. og 31. Oktober i år, 2022.” De møtes altså i tingretten i Oslo oktober 2022. Det blir spennende å se hva utfallet blir av denne rettssaken.

Når dette skrives mot medio november 2022 har rettssaken blitt avholdt, og dommen foreligger. Noen lenker relatert til rettssaken og dens utfall:

Egentlig en stor og klar seier, og jeg er 100 % enig med retten at bildene fra vedkommende “fotograf” kun er verdt en hundrelapp eller to (noen proff-fotograf eller grafiker er han IKKE!). Beklageligvis har allerede Robin Lund og vedkommende sin advokat varslet at dommen vil bli anket til Lagmannsretten, så sånt sett er nok ikke dommen fra tingretten rettskraftig. Så spørs det hva lagmannsretten kommer fram til.

Kaare Mathiesen (Tannhjulet) sine tanker rundt anken til lagmannsretten:

Et treffende sitat fra lenken ovenfor: “Jeg er trygg på at vi er godt forberedt, og er trygg på at Lagmannsretten kan og vil se betydningen av å stanse Robin Lunds ‘Svindel satt i system’.” Alternativt: Et millionforetak basert på ‘svindel’ satt i system.

Fryd og glede (pr. 22. februar 2023)! Lagmannsretten avviser Robin Lund sin anke! Konklusjon: “Det gis ikke samtykke til at anken fremmes.” Dommen fra tingretten blir stående, hvor en hovedkonklusjon for oss “vanlig dødelige” var: Rimelig pris for et illustrasjonsbilde eller illustrasjonsfoto er kr. 100,- + mva.

Rettferdigheten har seiret! Blodprisene som Robin har prøvd seg på er alt annet enn realistiske og rettferdige. Lagmannsrettens avgjørelse kan selvsagt ankes til høyesterett, men jeg tror det er liten sjanse for at høyesterett eventuelt vil gå inn i en slik fillesak.

Mer om lagmannsrettens beslutning:

TV 2 (TV 2 Hjelper deg) har fattet interesse for hans noe tvilsomme og griske framgangsmåte:

Han har skrudd til prisene i den senere tid, og han kan nå finne på å sende ut fakturaer hvor han krever nærmere kroner 10.000,- for ulovlig bildebruk (enbrukslisens for selve bildet, oppreising for illegal bruk og oppreisning for å ikke ha kreditert bildet med hans navn). Google-søk på f. eks. “gratis bilder 17. mai” fører fort til hans bilder (“feilaktig” tagget med gratis?), og man blir gjerne lurt til å tro at det er helt gratis å nyttiggjøre seg av bildene.

Selv er mannens forsøk på å forsvare seg mot TV 2 ganske så patetisk og umodent. Utrolig at det går an å syne så dypt. Det består enkelt og greit av et frontalangrep mot en bestemt journalist i TV 2 Hjelper deg-redaksjonen, og hele greia framstår enkelt og greit som en uberettiget drittpakke mot TV 2. At TV 2 Hjelper deg har blitt dømt for brudd på presseskikk noen ganger tidligere har jo ingenting med denne saken å gjøre.

I tillegg til TV 2-artikkelen kan denne anbefales:

Også en avis har fattet interesse for saken:

NTB (Norsk Telegrambyrå) framstår mye snillere i sin framferd overfor dem som har brukt deres bilder ulovlig / uten tillatelse. De forfølger ikke privatpersoner i det hele tatt, og overfor bedrifter og større organisasjoner sender de ut en faktura med en langt lavere fakturasum enn det Robin opererer med. Videre er jo bildene til NTB normalt sett mye mer proffe enn dem til herremannen jeg her omtaler.

Den torpedoliknende virksomheten lønner seg. Mannen har millioninntekter, og en god del av disse pengene kommer helt sikkert fra å forfølge dem som har brukt bildene hans uten nødvendige tillatelser. (Ifølge Proff | Robin Lund AS: Driftsinntekter på over 5 millioner kroner, og årsresultat på ca. 1,6 millioner kroner år 2021.) Framgangsmåten med å framsette beskyldninger og trusler for å skremme folk og virksomheter til å betale for seg er ganske så ufin og mot det uetiske. Han opererer absolutt i gråsonen for god forretningsskikk.

Mannen – Robin Lund – framstår som meget krigersk mot enhver form for bildebruk uten tillatelse. Han har til og med publisert ei liste (synderegister) over de bildene fra sin samling som mest har blitt “stjålet” / misbrukt (bildetyverier). Fotografer eller andre skapere av et verk har selvsagt sin fulle rett til å forsvare sine rettigheter angående bruk av kunstverket / åndsverket. Imidlertid blir han nevnte fotografen litt vel overivrige og helst kyniske og kalkulerende i sin framferd. Om noen skulle misbruke et bilde fra hans samling påfører dette ikke fotografen et så stort tap som det han fakturerer for i oppreisning osv. Opplever det også som et misbruk av rettssystemet og domstolene i de tilfeller han drar det så langt.

Rett skal være rett: Selv slapp jeg unna med bare en advarsel fra Robin Lund, men nå var det kun snakk om bruk av ett bilde i min private / personlige ikke-kommersielle blogg med lave besøkstall. Aktuelt bilde ble brukt i god tro, da alt tydet på at jeg besøkte en nettside med utklippsbilder (clipart) til fri benyttelse. (Men det er nok noe bedre merket nå enn det var da med at det ikke er fritt fram å bruke bildene.) Etter det som kan leses i hans blogg / hjemmeside har han ved enkelte anledninger gått til drastiske tiltak gjennom å saksøke / kjøre rettssak mot “lovbrytere” som ikke vil gjøre opp for seg.

Nå skal jeg ikke gjøre meg til lovbryter igjen, men bildet som jeg “stjal” fra ham liknet på dette (ble brukt i en 17. mai-artikkel/innlegg):

17. mai-flagg i kryss (X) – 2 stk. norske flagg.

 

Lenke: Lenke (ikke kopiering, ulovlig gjengivelse eller tyveri) av nettsiden og bildet fra nettsiden jeg i god tro feilaktig benyttet meg av – “To norske flagg i kryss, isolert mot hvit bakgrunn”.

Beskjeden (kommentar her i bloggen) jeg fikk fra ham lød altså slik:

“Oppstrammeren” fra Robin Lund.

 

Framgangsmåten er nok lovlige, men likevel er det en noe utkrøpen (og umoralsk) måte å drive på. Muligens kanskje han (og hans like) opererer i henhold til en opplest og vedtatt bransjestandard for fakturering av urettmessig bruk, men en del av hans verker er dårlig merket og etter mitt syn av for lav kvalitet til å forsvare den høye prisen. Bruk av et bilde fra hans samlinger på lovlig vis kan fort beløpe seg til rundt kroner 4.000,- for enkeltbruk (ved ulovlig bruk kommer oppreisning i tillegg). Noe mer profesjonell kvalitet forventes når prisen er satt så høyt.

Han påstår at hans bilder blir stjålet eller nasket i en god del tilfeller. Imidlertid er hans framferd ganske så rå og brutal, i form av hans mange forsøk på “landeveisrøveri” med blodpriser for dem som i vanvare har benyttet seg av et av hans mange bilder.

For å bruke bildene fra Robin Lund lovlig kan man kjøpe bruksrettigheter – til en alt for høy pris – via et av bildebyråene han samarbeider med. Samtidig opplever jeg det slik at han fraråder bruken av gratis-bildebyråer, da han nok vil sikre seg og sine kommersiell omsetning av bilder. Selv har han av alle ting skaffet seg retten til domenet www.pixabay.no, som forvirrende nok fort kan forveksles med gratis-tjenesten Pixabay (Pixabay.com). (Selv benytter jeg meg mye av den “ekte” Pixabay!)

I utgangspunktet omhandler denne artikkelen kristne som stjeler. I den forbindelse kan det nevnes at i hvert fall to kristne virksomheter (menighet og fellesråd, Den norske kirke) er blant dem som har blitt utsatt for Robin Lund sin “vrede” (håndhevelse av sine rettigheter). Se også innlegg og kommentarer hentet fra Diskusjon.no.

Ja takk til en mellomting! Jeg liker ikke ulovlig og uberettiget bruk av andres åndsverk og eiendeler, men det er da måte på å gå over til den andre siden hvor man blir en gribb som fakturerer feil bruk med høygaffel og spekulerer i det. Robin Kristiansen Lund opererer med helt urimelige priser og skyhøye fakturaer som ikke hører noen plass hjemme.

 

I artikkelens fortsettelse er jeg i hovedsak opptatt av bruken av noter og sangtekster uten å ta hensyn til regelverket rundt opphavsrett/åndsverk.

Mer informasjon om rettighetshavere og opphavsrett: Tono, Gramo og Kopinor.

Brudd på opphavsretten kan vel kalles for et tyveri og et lovbrudd.

 

Enkelte vil muligens gjøre et skille mellom tyveri og lovbrudd. Kopiering uten å ta hensyn til opphavsrett er brudd på åndsverkloven og brudd på opphavsretten. Jeg klarer vel ikke helt å se skillet. For meg blir ulovlig piratkopiering å anse som et tyveri. Den som har laget åndsverket blir tross alt frarøvet krediteringen og eventuelle økonomiske inntekter av sitt livsverk.

En del av menighetene innenfor Den norske kirke har sluttet seg til avtalen mellom KA og Kopinor som omhandler kopiering og digital bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Et problem er at ikke alle menigheter har sluttet seg til avtalen, og det finnes også en del frimenigheter og organisasjoner som ikke har noen som helst avtale eller system.

Jeg ble påminnet om saken i forbindelse med at Vårt Land hadde en artikkel om piratkopiering av noter 16.06.2017. I nevnte artikkel står det blant annet at sangfugler “stjeler” for 10 millioner kroner i året ifølge Norges Korforbund. Samme organisasjon vil ha en slutt på disse uvanene/unotene. Ukultur og million-tyveri i kor-Norge er ikke noe forbundet kan gå god for.

Noter er åndsverk, og ukritisk kopiering av dem er tyveri/stjeling. Kjøp av originalnoter (ikke kopiering) er en lovlige framgangsmåte. Norges Korforbund ivrer for Kopinor-avtaler for korene og innrapportering i henhold til TONO-avtalen (konserter m. m. med rapportering). Beklageligvis medfører TONO-rapportering noe ekstraarbeid.

Nå er ikke Norges Korforbund en typisk organisasjon som kristne kor slutter seg til. Imidlertid er problematikken forbundet bringer på bane absolutt aktuell også innenfor kristne kor, korps og lovsangsteam. Noe av det dummeste jeg hører er dem som mener at alt med kristent innhold ukritisk kan kopieres og brukes uten å tenke på opphavsrett. Evangeliet skal jo fritt deles hevdes det. Imidlertid må også kristne artister og tekstforfattere ha inntekter for å kunne leve av sin musikalske virksomhet.

Opphavsretten er tidsbegrenset. Normalt sett er den satt til 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår. Dermed går en del eldre sanger og salmer klar av opphavsretten og kan fritt benyttes, inkludert kopieres. Åndsverkloven beskytter også mot etterligninger.

Kristne er selvsagt ikke bedre enn folk flest. Likevel er det noe snodig at kristne spesielt har tatt så lett på dette som har med opphavsrett å gjøre. Kristne skulle så langt det er mulig ha prøvd å gå foran som gode forbilder på området. Der har kristne virksomheter innenfor sang og musikk virkelig feilet!

Det som kan være verdt å nevne er at noe av årsaken til at det syndes kan ha noe å gjøre med tungvinte og byråkratiske systemer for rapportering. Det kunne helt sikkert ha vært gjort noe for å forenkle og strømlinjeforme systemene for innrapportering. Rapporteringsplikten er nok ikke bare-bare å etterleve, og så langt har det vel vært lite med kontroller og sanksjoner fra f. eks. TONO mot dem som synder mot regelverket.

I forbindelse med korona-situasjonen våren 2020 har mange menigheter satt i gang med å strømme gudstjenester / arrangementer. I en periode har Tono gitt amnesti for at det i slike tilfeller også blir strømmet rettighetsbelagt musikk. Fra 1. juni 2020 er det tilbake til det vanlige med at det koster penger å strømme musikk. For menigheter som fortsetter med strømming av gudstjenester og andre arrangementer må de få orden på de økonomiske oppgjørene rundt slikt. På KA sin nettside ligger det retningslinjer for (lovlig) strømming av gudstjenester.

Sang, sangtekster og musikk relatert til kirke og gudstjenester er ikke bare-bare. Hvordan og hvorfor kirka i sin tid kunne gi Eide forlag en slik gullkantet avtale som de har fått når det gjelder liturgi-tekster, salmebok og sangtekst-rettigheter er for meg et mysterium. Avtalen kompliserer i hvert fall hverdagen til kirka slik jeg ser det. Heldigvis har det komme til noen forbedringer og justeringer av avtalen underveis.

Copyright © (opphavsrett) og penger.

 

Et godt eksempel på stjeling og misbruk har man gjennom støttegruppa eller støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge“. Noen av deres innlegg har hatt teksten: “(Gjenbruk av innhold/kopi fra bloggen (tekst, etc.) må ikke finne sted uten avtale med bloggeier) 20 (c) 20 Deling er selvsagt tillatt.” Snakk om dobbeltmoral eller doble standarder. Det er vel få som gjengir bilder og tekster på en verre måte enn dem. Tekster og bilder (av personer) tas ut av sammenheng og gjengis uten å innhente tillatelser. Videre hetser, hater og dømmer de over en lav sko.

Se gjerne denne bloggens bunntekst. Her ser man klart at jeg heller ikke setter pris på at folk tar seg til rettes og bruker ting fra bloggen min uten tillatelse. Jeg liker slettes ikke selv å bli frastjålet ting eller at ting blir misbrukt!

Litt på siden av alt det andre skrevne: En periode var piratkopiering (inkludert fildeling) av dataspill, musikk og film / video svært utbredt og populært. Og kristne var ikke nødvendigvis bedre og mer lovlydige på dette området enn folk flest. En del slikt finner fortsatt for all del sted, men det har med årene blitt litt lettere å få tilgang på slike ting uten å bryte med lovverket. Nå kan man i mange tilfeller abonnere på ting og tang (for en relativt rimelig penge) eller strømme det på lovlig måte (riktignok mot betaling). Likevel – til tross for rikholdig utvalg av lovlige tjenester for strømming mot betaling – er visstnok antallet pirater (igjen) økende.

(I nesten samme gate kunne jeg også ha skrevet en aldri så liten utredning om utstrakt bruk av tvilsomme vennetjenester, omfattende og langvarige dugnader og svart arbeid i kristne forsamlinger og kristne seg imellom. Mye tyder på at slike ting finner sted i mange sammenhenger!)

Utenom dette med rettigheter og beskyttelse av åndsverk kan og personvernet dras inn. Under f. eks. kristne møter er det ikke helt greit at alt blir fotografert / filmet (bilder / video) og lagt ut på nettet, og i hvert fall ikke når man ser mennesker i sårbare situasjoner (forbønn osv.). Regelverket på området for personvern snakker om behovet for å innhente samtykke før slike ting publiseres, men mange “driter” i å gjøre dette på en lovlige og grei måte. Spesielt skeptisk blir jeg når barn og unge sånt uten videre blir eksponert.

Altså: Kristne er ikke bedre enn andre på disse tyveri-områdene, heller tvert imot vil jeg påstå! ©

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert