Kristenhatet – hatet blant kristne

(Sist oppdatert 19.09.2020 @ 19:16 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Protest kristendom

Jeg synes det er noe skremmende og upassende hvordan enkelte kristne oppfører seg mot andre mennesker, som eventuelt tenker litt annerledes enn dem selv. Debattene på nettet er ofte svært heftige, og de er preget av alt annet enn kjærlighet og ønsker om å nå andre med evangeliet. Meningsmotstanderne skal tas for enhver pris, koste hva det koste vil og gjerne gjennom bruk av “skitne triks” og virkemidler. Moral og etikk er ikke så viktig for å vinne en diskusjon i en sak.

En del diskusjoner gjennomføres på måter som er alt annet enn verdig en troende kristen. En god del av det som skjer tjener eller gagner ikke evangeliets eller kristentroens sak. Likevel må jeg innrømme at det er en viss underholdningsverdi i å lese alt det tullet og våset de klarer å lire av seg, fra innsiden av sine små forvridde ekkokamre. For en støttegjeng som klarer å snu alle ting på hodet!

Videre i denne artikkelen er det kristenhatet internt blant de troende kristne jeg skriver om. Det er ikke hatet (“forfølgelsen”) utenfra fra ikke-kristne eller fra andre religioner jeg er opptatt av i denne omgang.

For å poengtere det nok en gang: Denne artikkelen tar for seg hatet blant og mellom troende kristne. Det er ikke snakk om eventuelt hat, kritikk og “forfølgelse” man kan oppleve fra ikke-troende, muslimer, ateister, humanetikere osv.

Denne gangen var det “Vi som støtter Visjon Norge”-siden (Facebook + blogg) som minnet meg på dette her. Det har versert noen stygge personangrep hvor meningsmotstandere har blitt ilagt motiver og meninger de slettes ikke har. Diskusjonene har til tider vært nede på et lavmål som brennende kristne ikke bør være stolte over. En del av innleggene er ren og skjær mobbing og uthenging av enkeltpersoner som stiller berettiget kritikk til ekstrem-karismatisk virksomhet og/eller TV Visjon Norge/Jan Hanvold. Hvem (en, flere, han, hun, hen?) som står bak siden vites ikke, da alt skjules bak feig, unødvendig og tullete anonymitet.

Bakmannen eller bakmennene (eventuelt kvinnene, noe som er lite sannsynlig) bak den anonyme “Vi som støtter Visjon Norge”-siden: Det må nesten sannsynligvis være en eller flere naive (og hjernevaskede) sjeler som mer eller mindre er i den indre kretsen til TV Visjon Norge-ledelsen. F. eks. familiemedlemmer til sentrale ledelsepersoner kan fort bli mistenkte for å stå bak. Ikke hvem som helst ville ha forsvart all galskapen til de grader. Deres logoplagiat ser det ut for at Visjon Norge glatt overser, noe som styrker mistanken enda mer om at det må være folk på innsiden som står bak støttegruppa.

Nevnte støtteside er nærmest et “prakteksemplar” på internt kristenhat i praksis. Det renner over med hat, hets, lavmåls karakteristikker, verbale overfall og stygge personangrep. Forskjellen mellom berettiget kritikk og hat forstår de seg ikke på. Virkelig imponerende (ironi!) hvordan Guds folk kan oppføre seg mot andre medkristne.

Noe av det mest hatefulle av det hatefulleste innenfor kristentroen jeg kan tenke meg er støttesiden (Vi som støtter Visjon Norge) og andre indoktrinerte støttespillere av TV Visjon Norge. Oppførselen og væremåten bidrar neppe til mange frelste eller til noen vekkelse. Avkristning blir nok heller resultatet.

Hva er poenget med støttegruppa?

Nei, jeg er IKKE blant “Vi som støtter Visjon Norge”!

 • Hvorfor vil noen bruke tid – kaste bort sin dyrebare tid – på å forsvare noe slikt som TV Visjon Norge? Hva er poenget?
 • TV Visjon Norge står vel “støtt” på egne bein og trenger neppe hjelp (til forhåpentligvis å grave sin egen grav).
 • De/dem/hen bak siden framstår som dårlige kristne forbilder og idealer (idoler) for oss andre (troende, ikke-troende og eventuelle søkende).
 • Virkemidlene som benyttes er alt annet enn fine, hvor det blant annet benyttes stygge personangrep og hets – muligens inspirert av Jan Hanvold sin bøllete oppførsel. Jf. det som ellers står beskrevet i dette innlegget.
 • Fotballpøbel-liknende (hooligans) oppførsel. Virker som om de er mer opptatt av å kverulere og slåss enn hovedsaken sin (middel har blitt mål).
 • Langt unna Bibelske prinsipper og et kristent sinnelag det som utvises.
 • Oppførselen og argumentasjonen som utvises i praksis er lite Bibelsk basert (uten eller med lav Bibelsk dekning), og alt dette står i stor kontrast med Bibelens positive nåde- og kjærlighetsbudskap + å vende det andre kinnet til. Ubibelsk sirkus uten like.
 • Det er mer øye for øye enn Bibelens ord om å vende det andre kinnet til.
 • Virksomheten med alle sine ufinheter kan bidra til å gi kristne et ekstra dårlig rykte, noe som igjen kan føre til at enkelte blir skremt bort fra å oppsøke den kristne troen eller til og med avkristning (skuffelsene kan medføre frafall, eventuelt “brente barn“).
 • De / hen som står bak må ha gått glipp av oppdragelse hjemmefra og timene på skolen hvor det ble undervist i etikk, moral, folkeskikk, nestekjærlighet og norsk språk.
 • Et STORT NEI TAKK TIL: “(Vi som) Støtter Visjon Norge – Sammen med støtte til Tv Visjon Norge”!

 

I utgangspunktet skulle dette være en relativt generell artikkel om kristenhatet og hatet blant kristne. Det har i praksis i hovedsak blitt en avhandling mot “Vi som støtter Visjon Norge”-siden og deres blogg. Uansett er virkemidlene som støttegruppa bruker også svært vanlige å bruke i andre sammenhenger.

Virkemidler som ofte benyttes mot meningsmotstandere, hvor støttegruppen til Visjon Norge har blitt brukt som mal for argumentasjonen:

 • Latterliggjøring og fordømmelse.
 • Nestekjærligheten har blitt erstattet med fiendtlighet, mistro og dømming.
 • Totalt ignorere motstanderen (tie i hel), eventuelt blokkere (sensurere) vedkommende fra å kommentere.
 • Svært hårsåre støttespillere som ikke tåler kritikk og uenighet. Blokkerer kritikere og konstruktive spørsmålsstillere for den minste bagatell.
 • Kommer med masse usaklige kommentarer og ‘god dag mann økseskaft’-svar.
 • Svarer aldri skikkelig på kritikk. Kommer ofte med tåpelige motspørsmål. Som igjen ikke kan bli besvart offentlig av kritikeren pga. punktet ovenfor samt punktet nedenfor.
 • De slipper egentlig ikke til kritikk. Hvis spørsmålene blir for “intrikate” sletter de hele kommentaren eller spørsmålet, eventuelt med etterfølgende blokkering.
 • Bare dette å kalle kritikere for motstandere er ganske dømmende, stemplende og båsplasserende.
 • Skinndemokrati: Man kan få inntrykk av at støttegruppa innimellom inviterer til åpen dialog og meningsytringer, hvor de i neste omgang sensurerer, sperrer, blokkerer, ignorerer og slett kommentarer og tilganger over en lav sko.
 • Negative og dømmende overfor alle som tenker og mener noe litt annerledes enn dem selv.
 • Diverse uttalelser lang over streken understreker hvor utrolig useriøs gruppa er. De skyter seg selv i foten og bekrefter sitt eget idioti med sin oppførsel.
 • Usunne og stygge personangrep, samt personkarakteristikker. Mobbing og uthenging av meningsmotstandere som kommer med berettiget kritikk og/eller spørsmålsstillinger.
 • De “påberoper seg eneretten” til å kunne fare med hets og hat, men stakkars den som prøver å gjøre det samme mot dem.
 • Langt fremskredet arroganse benyttes i en del tilfeller.
 • Går ofte direkte på person i stedet for sak.
 • Uttalelser rettet mot navngitte personer av injurierende eller ærekrenkende karakter. “Forfølger” gjerne vedkommende i en lengre periode.
 • Beskylder andre (kritikere) for å komme med injurierende og trakasserende innlegg, men gjør akkurat det samme selv.
 • Sår tvil om vedkommende motdebattant sine motiver og kunnskapsnivå.
 • Forsøk på svekking og sverting av motstandernes omdømme.
 • Forsøk på karakterdrap.
 • Forutinntatt og ikke villig til å høre på motargumenter. Absolutt ikke lydhøre for motargumenter.
 • Hører ikke på andre enn sin egen stemme og sine egne meninger. Bor inni en gullfiskbolle av et ekkokammer eller boble.
 • Ilegge motstanderen motiver og holdninger som vedkommende ikke (nødvendigvis) har.
 • Sprer faktafeil, usannheter og løgnerlyver og bløffer – om andre personer, eventuelt om saker.
 • Bruker så gjerne skitne triks, og å fare med usannheter og forvridde sannheter er de “flinke” med.
 • Angrepene som innimellom kommer fra støttespillerne rundt TV Visjon Norge-miljøet er til tider meget ufine, med en ordbruk som er skremmende stygg.
 • Usannheter er dagligdags, og er så å si malen / det normale. Hva med å fortelle sannheten i stedet for å fare med diverse usannheter?
 • Bruk av overdrivelser.
 • Dømmende oppførsel og holdning overfor andre. Kan gjerne dømme andre til død og pine mens vedkommende selv har alle de korrekte svarene. Litt av en gjeng med fariseere!
 • “Overdommerne” dømmer og plasserer folk på direkten i himmel eller helvete (fortapelsen).
 • Trusler om helvetet “fungerer” alltid. Alle må jo forstå at det er en himmel å vinne og et helvete / fortapelse å unngå / unnfly.
 • Framsetter “gladelig” litt hat, hån, hets og trusler mot medkristne (+ mot ikke-troende) som har et litt annet syn på ting & tang.
 • Kritikk forbudt for kristne: Kan ikke “ekte Guds barn” komme med noen som helst kritikk, uten at det blir galt for overdommerne?
 • Tullete kverulering. Beskylder ofte kritikere og andre for å kverulere, men hva er det de selv driver med da?
 • Noen personer blir utpekt som hatobjekter, og de blir helst utsatt for det som kan kalles for trakassering.
 • Med fare for å forenkle og generalisere bittelitt om støttegruppa: I hovedsak er det kun useriøst tull, tøys, vas og vås som kommer fra den kanten.
 • Ubegrunnet svada og mangelfull / dårlig argumentasjon presenteres.
 • Hersketeknikker (herseteknikker, og annet maktmisbruk / maktspråk).
 • Netthets, sjikane, bitterhet og hatefulle ytringer + trolling + “stalking” florerer, hvor det rettes fokus mot person og ikke sak samt alle slags tåpelige avsporinger.
 • Enkelte av “visjonens” støttespillere er enkelt og greit useriøse nett-troll, kranglefanter og kverulanter, og de er i liten grad preget av nestekjærlighet og ønsker om å vinne andre for Jesus og ordet.
 • Med sin useriøse oppførsel gjør de sin egen troverdighet lav.
 • Kaster seg fort i skyttergravene.
 • Kraftig og dømmende språk.
 • Om Levi Fragell, hvor sitatet sier det meste om nivået på “støttetrollenes” kommunikasjon: “Den gamle grinebiteren som er på full fart til helvete“.
 • Useriøse og krenkende kommentarer og innlegg er standarden.
 • Redelighet og saklighet er mangelvare.
 • Til tider bruk av ironi og sarkasme – eller mer presist: MISBRUK av ironi og sarkasme.
 • De prøver med sin kommunikasjonsform å trykke ned andre og bringe dem til taushet.
 • Generelt dårlig, lavmåls og primitiv kommunikasjon, og kommunikasjonssituasjon med masse støy, jf. kommunikasjonsmodellen.
 • Motstand kalles ofte for forfølgelse, og det er også ganske vanlig at man blir beskyldt for å angripe Gud og kristentroen.
 • En del “hjernevaskede kristne” liker ikke og aksepterer ikke motstand.
 • Enkelte mener det er helt uakseptabelt med negativ kritikk og holdninger rettet mot en Guds mann som Jan Hanvold.
 • Det hevdes at det er forfølgelse og hat mot “Bibeltro” (bokstavtro) kristne. (Men sitt eget hat ser de ikke!)
 • Det hevdes at tros- og religionsfriheten er truet, og at heksejakten på “gode kristne” og “salvede forkynnere” er i full gang.
 • Bibeltroskapen som de selv står for er ikke imponerende eller overbevisende.
 • Offerrollen (martyrrollen) inntas titt og ofte.
 • Det er sannelig ikke lett å være varslere i slike miljøer. Man blir ofte dømt nord og ned og utsatt for utfrysning.
 • Man når ikke inn med sunn fornuft og saklig argumentasjon. Støttespillerne til f. eks. TV Visjon Norge lar seg ikke overbevise om at noe er galt fatt.
 • Kristne i harnisk modus er det ikke bare-bare å komme ut for.
 • Rasistiske kristne: En dose med rasisme, rasister og fremmedhat er ikke unormalt. De vil ofte ikke ta imot og hjelpe flere flyktninger her i Norge.
 • Alt annet enn god oppførsel og folkeskikk framvises, og muligens også både dårlig dømmekraft, manglende etikk og dårlig moral.
 • Folkeskikk, respekt og ydmykhet overfor andre finnes det lite av.
 • Hat og hets skjer både anonymt og også fra godt voksne ondsinnede personer som framstår med fullt navn.
 • Den enkelte kritiker stemples f. eks. som bitter, ondsinnet, svak, dømmende, dum, løgner, syk, misunnelig, drevet av Janteloven, helt på viddene m. m.
 • De beskylder enkelte for å være dumme eller for å ha lite inni sitt hode (mindre begavede mennesker, mindre begavet person).
 • Den “visjonære” støttegruppa kan slenge ut ting slik som dette til oss kritikere: “Hva er det som har skadet deg?”, “Helt på vidda!” og “Klarer du å puste?”.
 • Kritikere stemples som barnslige fiender eller frafalne som farer med hån, spott og hakking, og som vil bli straffet / dømt (Guds straffedom!).
 • Misbruk av virkemiddelet bønn (sier de skal be for sine meningsmotstandere for å få dem på bedre tanker).
 • Beleilig med litt “hukommelsestap” (husker ikke!) og benektelser innimellom.
 • Berettiget kritikk aksepteres ikke, da sannheten er alt for tung å svelge, fordøye og ta innover seg.
 • Rart at en del kristne er ekstremt nasjonalistiske overfor Norge og det norske. Samtidig vil de tre kristendommen og kristne verdieren religion med opprinnelse i Midt-Østen – ned over hodet på alt og alle.
 • Elite / elitisme og politisk korrekte nordmenn latterliggjøres, og den politiske venstresiden tillegges gjerne ideer og motiver som ikke er reelle. Sosialdemokrater eller personer som stemmer rød-grønt er ikke automatisk kommuniser eller rendyrkede sosialister. Det er ikke mer kristelig å stemme konservativt!

Og momentlista fortsetter, hvor ikke alle argumenter er like aktuelle i absolutt alle situasjoner:

 • Anonyme feiginger: Gjemmer seg i enkelte tilfeller bak anonymitet (anonyme profiler) og kjører på med edder og galle.
 • De kan finne på å kalle andre for feige, men selv skjuler de sin identitet. Støttegruppa har kalt meg personlig for feig, da jeg ikke gidder å være med på deres noter eller stå til regnskap for dem.
 • Språklige virkemidler slik som ironi og sarkasme + latterliggjøring kan bli benyttet.
 • I en del tilfeller dårlig språk.
 • De – “visjonæres” støttegruppe – kunne nok ha trengt både språkkurs, skrivekurs og rettskrivingskurs, og når man først var i gang kunne et nyansekurs også ha vært tingen. En ganske så særegen skrivestil benyttes, både når det gjelder syntaks, grammatikk, tegnsetting, mangelfull rettskrivning og argumentasjonsrekker.
 • Meningsløse tilleggsspørsmål framsettes, og ønsker om presiseringer og forklaringer i det vide og det brede. Alt misforstås og hales ut i tid, utmattelsesteknikker i bruk.
 • At noen kritiserer tvilsom kristen aktivitet (konstruktiv kritikk) er ikke det samme som å “hate kristne” eller å drive med “forfølgelse av kristne“.
 • Kritikere beskyldes for manglende Bibeltroskap og åndelighet.
 • Å bruke kortet “falske nyheter” (fake news) eller å beskylde andre for å tilhøre “eliten“, “de politisk korrekte“, “venstresiden” / “venstrevridde” / “venstrekommunister” / “sosialister” eller “hylekoret” fungerer tilnærmet alltid.
 • Vi kritikere er visstnok alle sammen frafalne aktivister, anti-kristne, antikristne tullinger, kristendomsforfølgere, stalinister og venstrekommunister.
 • Norge avkristnes hevdes det, og de “superkristne” tar ikke sin del av ansvaret for at dette eventuelt skjer.
 • Stor redsel for ytterligere avkristning og sekularisering, hvor alle midler vil benyttes (inkludert lovverk) for å bekjempe dette.
 • Folk skal mer eller mindre TVINGES til å følge kristne verdier og leveregler (Kristendommens utgave av Sharia-lovgivning?).
 • Skarpe skillelinjer mellom “oss på innsiden” og “dem på utsiden” av det kristne fellesskapet (“det gode selskap”).
 • Israel: Nåde dem som sier noe stygt om dette lander, da er “helvete på jord løs”.
 • Menneskeskapte/menneskelagde regler og bud – gjerne uskrevne – som ikke må brytes, da brudd medfører fare for å bli frosset ut av det gode selskap.
 • De som har avvikende meninger kan bli beskyldt for å være besatt av det onde, djevelens tjener, satans sendebud, satans tjenere eller løgner. Betimelig og berettiget kritikk / spørsmål kalles gjerne for “angrep” (på de rettroende) eller for hat / hets. (Overreagerer!)
 • Enkelte kan oppleve å bli beskyldt for å være drevet av djevelen (Guds barn kontra barn av mørket som kritiserer).
 • Det hevdes om kritikerne: Stakkars mennesker som kritiserer, de kommer med skammelige uttalelser, budskapet som framføres er ærekrenkede, det er misunnelse som driver kritikerne, de er drevet av forbannelser osv. Snakk om å se andres feil uten å se hva de selv driver med….
 • Beskylder andre for å være besatt / besatte, og det snakkes om aggresjon mot navnet Jesus.
 • Litt berettiget kritikk og spørsmål fører for til at det snakkes om at vi lever i de siste tider eller dager, hvor kjennetegn visstnok skal være ting slik som forfølgelse, vranglære (feil lære), avkristning og frafall. Snakk om selvoppfyllende profetier og å se det man vil se.
 • Sykdommer og handikap – og da spesielt psykiske lidelser/diagnoser – er det enkelte som er fullt villige til å bruke for alt det er verdt i diskusjoner. Dem som ikke er helt med sine “fulle fem” kan man jo ikke høre på eller tillegge meningers vekt / verdi.
 • Stigmatisering, fordommer og stygg kritikk av psykiske problemer, psykotiske pasienter, psykiatriske og psykisk (tidligere) syke personer. Visstnok ønskelig at slike ikke får delta i det offentlige ordskiftet.
 • Likeså kan både utseende (ikke minst vekt) og kjønn brukes mot en person. Alt gjøres for å psyke ut meningsmotstanderen.
 • Enkelte kan hevde i opphetede diskusjoner at man stjeler fra “Gud” ved å ikke gi tienden til et konkret prosjekt.
 • Kritikerne kan bli møtt med ord om at man må vende om, bli født på nytt, bli bedt for frelse, bøye kne for og ta imot Jesus – selv om man gjerne er en troende i utgangspunktet. Mantraet er altså å oppfordre til at man skal bli bedt for, for så å omvende seg, noe som visstnok skal lukke kjeften til skeptikere og kritikere.
 • Kritikerne må visstnok stå til ansvar framfor Jesus og bøye kne for den regjerende frelser og Gud.
 • Ved å innta “feil standpunkt” i en sak kan man bli beskyldt for å motarbeide Gud, synde og for å gå glipp av velsignelser.
 • Enkelte mister totalt besinnelsen og folkeskikken i diskusjonens hete.
 • Ikke alltid man har respekt for lover og regelverk rundt åndsverk og copyright. Bilder etc. blir manipulert og misbrukt.
 • Dårlige idoler, forbilder eller idealer for andre. Virker ikke fristende for andre å bli med på den smale veien som kamphanene presenterer.
 • En hatreligion presenteres, hvor det er totalt mangel på empati og ikke rom for nestekjærlighet og/eller medmenneskelighet.
 • Støttegruppen til TV Visjon Norge og andre sympatisører av TV-kanalen – inkludert kristenledere som velvillig støtter opp om kanalen som gjester i studio m. m. – framstår som nyttige idioter for sirkuset. De bidrar til å legitimere den usunne trosformidlingen.
 • Kritikerne tilhører den venstrekommunistiske siden, som består av feige venstreaktivister.
 • Livredde for muslimer.
 • Ekstremt nedlatende og negativt menneskesyn (lavt menneskeverd) mot personer med en annen tro (muslimer, humanister osv.) eller med andre meninger.
 • De hevder det er et skremmende hat mot all kristendom, og alle muligheter til å hakke på kristenledere blir benyttet (er gjennomgangsmelodien). Sitt eget hat ser de ikke og sier ingenting om.
 • Beskylder motstanderne for å bruke ukvemsord, men hva er det de selv gjør da? (Snakk om å kaste stein i glasshus!)
 • Støttegruppa beskylder oktober 2019 “Stans pengepredikantene!“-gruppa for å fare med og bedrive hat, mobbing og personsjikanering. “Stans pengepredikantene” er i deres øyne en ren mobbe- og hetsgruppe. Snakk om å snu ting på hodet, og det kan absolutt diskuteres rundt hvem som er “flinkeste” til å slenge med leppa.
 • Støttegruppa er og blir et ekkokammer og en arena for ensidige anonyme støtteerklæringer til alt “visjonen” gjør. All form for dialog er uønsket, og deres Facebook-side er stengt for kommentering. Kommentarer som blir lagt inn i bloggen blir slettet og sensurert.
 • Vanskelig å komme med motsvar / tilsvar, da de sperrer og sensurerer slikt.
 • Vi kritikere – eller fanatikere og/eller aktivisterskjelver visstnok i buksene og gjør oss til latter gjennom banale skifter, hevdes det ifølge de “visjonæres” støttegruppe.
 • Kritikerne later ifølge støttegjengen til å ha engasjement for utsatte (“svake”) personer / grupper, men gjør ingenting for å hjelpe disse.
 • Skeptikere blir beskyldt for å være (late) personer som ikke er i “ærlig” arbeid (trygdemottakere, NAV-ere etc.).
 • Hatet mot “oss kristne” øker hevdes det. Snakk om å ta monopol på troen og dømme andre. Også blant kritikerne er det “gode kristne”. Det er ikke støttegruppa sin oppgave å fradømme andre troen.
 • Enkeltes forsøk på å ta patent, enerett eller monopol på (den eneste) sannheten ødelegger for trosbredden.
 • Vi kritikere har det visstnok travelt med å slikke hverandre opp etter ryggen (og det som verre er).
 • Beskylder andre for å leve i en boble, mens det i høyeste grad er dem som lever i dette.
 • Støttegruppa oppfører seg som sinte og hissige veps – eller sprekkeferdige lemen – som har blitt provosert over noe.
 • Man burde kunne forvente at “gjenfødte kristne” hadde et høyere intellektuelt nivå og et høyere dialognivå. Den såkalte “frelsen i Jesus” har tydeligvis ikke forandret noe som helst i livene til støtte-kommentatorene. Mistenker at personen eller personene bak knapt har bestått grunnskole.
 • Det snakkes om og skyldes på åndskamp, men av og til er det kun snakk om helt alminnelig berettiget kritikk uten at djevelske makter ligger bak.
 • Man ser mye bruk av: Grove angrep, ukjærlige kommentarer, nedsettende språk, støtende kommentarer, kommunikasjon på lavnivå osv.
 • Uekte kristne verdier presenteres. Dette at støttegjengen bærer fram og kjemper for kristne verdier er i hvert fall bare løgn.
 • Det virker som om de drives av et intenst hat og lysten til å dømme alle som ikke tenker likt dem selv. Positiv misjonering, evangelisering, nåde- og frelsesbudskap og nøden for dem som har en noe uavklart tro virker ikke til å være i hovedfokus.
 • Visjon Norge sine “støttekontakter” er muligens mer ødeleggende enn hjelpende for TV-virksomheten.
 • Vi kritikere av “visjonen”beskyldes for å være eller er visstnok ifølge “støttegruppa” gudsfornektere, venstrekommunistiske aktivister, grinebitere og idioter.
 • Ufin hinting rettet mot en bestemt person, hvor det ble uttalt at vedkommende er en “gammel grinebiter som er på full fart til helvete“.
 • Kritikk rettes mot etablerte medier (MSM) slik som NRK, TV 2 og den kristne dagsavisen Vårt Land. Vårt Land er visstnok ikke en kristen avis lenger, og NRK formidler bare usannheter og “dritt”. Alternative (smale) ekkokommer-medier og nisjemedier (f. eks. Norge IDAG) er visstnok redningen for å få “sannheten” på bordet.
 • Det er altså liten eller ingen tiltro til reelle (og nesten-objektive) nyheter fra etablerte medier. Etablerte medier kan man altså ikke stole på, mens “redningen” er alternative medier. Hjelpes meg for et forvridd syn!
 • De kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land er visstnok “frafalne” (+ falske nyheter?) i enkeltes øyne. Snakk om dømmende og bastant holdning. Støttegruppa skriver blant annet: “Den tidligere kristne avisen Vårt Land…”
 • Ofte får kirka (Den norske kirke) – i deres verdensbilde frafallskirken – og kirkefolk gjennomgå. Typisk at de kaller kirkefolk og andre med litt annet syn på ting – personer som ikke har svart-hvitt syn – for frafalne fra den “rette” tro og lære.
 • Folkekirken igjen: Beskylder gjerne kirken for å ha avskaffet helvetet / fortapelsen og frelsen / himmelen, samtidig med en skråsikkerhet om at dette å tillate homofile ekteskap er syndig og at abort er barnedrap. Barnedåp utsettes vel også for kritikk innimellom, da voksendåp (troens dåp) visstnok er tingen.
 • Støttegruppa beskylder andre (medier og enkeltpersoner) for å komme med drittpakker mot visjonen. Imidlertid er de totalt forblindet for at det de selv ofte driver med er å servere drittpakker mot oss kritikere. Masse drittpakker blir kastet og “servert” fra dem.
 • Folket i støttegruppa til Visjon Norge kan ikke være vel bevarte, som enkelte eldre ville ha uttrykt det. Enkelt og greit: 100 % drittsekker.
 • De driver med ufint spill, hvor de opptrer som noen store drittsekker. Motbydelige greier hele opplegget med denne her støttegruppa.
 • Noen barmhjertige samaritaner mot meningsmotstander er de ikke!
 • Ekte kristne som er født på nytt må visstnok velsigne og støtte TV-kanalen TV Visjon Norge. Religiøse personer – som kaller seg kristne uten å ha livet i Kristus (teoretikere) – forbanner Hanvold og visjonen.
 • Det snakkes om advokater og behov for å anmelde angrep.
 • Til tider må Visjon Norge sin støttegruppe fungere som en hemsko for selve TV Visjon Norge. De de driver med er til tider dårlig PR / reklame for selve TV-kanalen, og det de fronter gir ikke noen god støtte og hjelp til “visjonen”.
 • Ting tyder på at støttegruppa / støttesiden ikke har støtte og velsignelse i ryggen fra “kongen selv” (Jan Hanvold).
 • Selv skal de ha lov til å drive med stygg kritikk, hets og hat, men hvis vi på den andre siden gjør det samme blir dømt og påtalt på det sterkeste.
 • Det de driver med er ofte projisering av egen svakhet over på andre, med forsøk på å vekke falsk skyldfølelse hos dem andre.
 • Støttegruppa på sin side lyver også, gjennom uttalelser slik som “Vi har aldri hetset eller mobbet….”.
 • Opererer som “muldvarper” på nettet. Følger med på hva som skrives rundt forbi på diverse Facebook-grupper/sider MOT Visjon Norge.
 • I min artikkel Sekt og sekterisme – Norge og utlandet” er det diverse eksempler på sekter og klikker som også framstår som ganske så hatefulle overfor dem som ikke deler deres fortolkning, syn og tro.
 • Det er slettes ikke uvanlig med et gammeldags familiesyn (hvor bioteknologi og vitenskap er fy-fy), hvor de ser ned på oss som mener noe annet.
 • Negativt syn på akademisk utdannelse er ikke helt uvanlig.
 • Ekstrem-karismatikk er visstnok den eneste rette troen i deres øyne.
 • Generelt sett har de fasiten på hva den eneste rette troen består i / av.
 • Lite kjennskap til bjelke- og flis-versene i Bibelen.
 • Arnulf Øverland sine kloke ord kan med fordel dras inn her: “Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.” Kristen snillisme er det ingen grunn til å utvise mot “parasitter” som misbruker Guds navn til egen vinning. Jesus konfronterte urett fra blant annet fariseerne, og likeså bør vi gjøre mot de “visjonære” som misbruker Bibelen, Guds navn og troen. Misbruk av troen bør ikke bare ties eller ignoreres i hel.
 • Alt i alt: Det må være lov og rom for å tenke selv + framsette kritiske spørsmål!
 • Berettiget religionskritikk og kritikk av usunn religionsutøvelse er fullt lovlig i kongeriket Norge.
 • Inkluderende og tolerant gjeng, nei det er de ikke! Tilgivelse og samvittighet, hva er nå det?
 • Tydeligvis en total mangel på brann / nød for de ufrelste, og en totalt fraværende evnen til å utvise medmenneskelighet og nestekjærlighet overfor andre troende.
 • Voksen, raus og kristelig oppførsel kan man se langt etter!
 • Jan-Aage Torp støtter visstnok opp om “Vi som støtter Visjon Norge”:

Jan-Aage Torp sympatisør med “Vi som støtter Visjon Norge”.

 

Støttetrolla farer i hvert fall rundt med mye hat og hets, så det er ganske dobbeltmoralsk av ham “å være på lag” med dem.

I sin blogg har de pr. september 2020 en underside som lyder tittelen: “Mer kommer…….(drittpakker fra nettet)“, med forklaringen “Her kan du lese om hvordan vi kristne som støtter Visjon Norge omtales”. Jo takk, i like måte! Sannelig ikke bedre andre veien, med all hat, hets, uthengning og dritkasting som kommer fra støttesida overfor oss som kommer med berettiget kritikk mot Visjon Norge. 

 

Kritikk er fullt lovlig!

“Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.” (1. Johannes 4, 1)

Det er helt naturlig å stille kritiske spørsmål. Til og med i Bibelen blir man oppfordret til å prøve åndene og forkynnelsen.

Ofte når kritikk framsettes er det ikke snakk om forfølgelse, hat, hets, personangrep, trosangrep eller angrep på Gud. Det må være fullt lovlig å komme med saklig, konstruktiv og godt begrunnet kritikk samt å stille fornuftige kritiske spørsmål. Berettiget kritikk er ikke det samme som hatytringer.

Nei, det er ikke forfølgelse av Gud, de kristne og kristentroen jeg og andre kritikere driver med. Det er kritikk av enkeltpersoners kyniske og manipulerende utnyttelse av troen til å lure andre på galne veier. Enkelte forkynnere og lederpersonligheter går langt utenfor Bibelens grenser for å få gjennomført sin personlige agenda med hjelp fra forblindede støttespillere.

Berettiget kritikk og kritiske spørsmål med substans er alltid et gode for å få til endringer og forbedringer. Usunn, skadelig og forførende teologi bør stoppes. Predikantene og forkynnerne er ikke Gud eller Jesus sine personlige stedfortredere med immunitet og vern mot all kritikk.

Det jeg reagerer på er når man ender opp med ufin kommunikasjon preget av hat, usannheter og ikke-relevante personangrep. Kjærligheten og nestekjærligheten samt nøden for å nå nye med evangeliet bør prege oss kristne i vår kommunikasjon.

Utspill i støttegruppa i forbindelse med at det har blitt levert inn en anmeldelse på det som skjedde i TV-sending 16. mai 2019 på TV Visjon Norge (forkynneren Rich Vera, oppfordring til demonutdrivelser på barn):

 • Kven er det som driver på med dette ?? Skjønner de ikkje at vi vil ha og trenger både Visjon Norge og Kanal 10 ?? Legg ut bilder av dem som driver på med dette og namn, for eg regner med at de vet sjølv kva de driver med, og da bør de kunne tåle motstand. ☹

Snakk om! Tydeligvis ikke greit med berettiget kritikk hos enkelte av støttespillerne.

 

Jeg går rett videre til en ny boks som nesten omhandler det samme:

MANGE kristne og kristenledere MÅ lære seg dette, før man kan ta dem seriøst:

Berettiget, saklig og konstruktiv kritikk ≠ Hets, hat og forfølgelse.

≠ Er ikke lik; ulik

 

Den uoffisielle støttesiden til TV Visjon Norge, ja. Selv sier Visjon Norge støttegruppa følgende om sin side:

 • “Siden har som formål å samle de som støtter arbeidet til Visjon Norge. Vi som vil ha et kristent alternativ til det den norske kirke predikerer.”

Legitime og greie mål i seg selv dette her, hvis de bare hadde spart seg for all drittslengingen, hetsen, personangrepene og hatet mot dem som ikke støtter deres mål. Med utvist oppførsel vil det neppe være mulig (heldigvis) for siden å samle så veldig mange støttespillere. Jeg vil absolutt anta at mange sympatisører av TV Visjon Norge også vil ta avstand fra metodene og virkemidlene som støttegruppa / støttesiden benytter seg av. Noen personer som har blitt faste “hat-ofte” for støttegruppa og som får “gjennomgå” verbalt: Sigmund V. Ådnøy, Öyvind Glömmi, Levi Fragell, Oddbjørn Johannessen, Marit Jernberg Rossland, Laila Huse Thorsen, Edvart Kristian Askjem med flere.

Det kan se ut for at de har et spesielt “behov for å ta” Sigmund Voll Ådnøy (“lagt sin elsk på ham”). F. eks. gjennom slike innlegg: “Det er ikke mobbing å stille spørsmål til Sigmund Voll Ådnøy“. De prøver i full offentlighet å blottlegge mannens (eventuelle) psykiske / psykiatriske forhistorie (tvangsinnlegging, ja/nei). Hvorfor i all verden skal han eller andre stå til regnskap for disse nett-trollene? Hva i all verden skal de med slike helseopplysninger? Og hvorfor skal all offentlighet delta i deres ufine drittkasting? Hva med personvernet rundt slike opplysninger? Det viktigste er og blir den saklige argumentasjonen her og nå, og ikke personers eventuelle forhistorie eller problemer. Sak er mye viktigere enn person.

Det kommer masse hat, edder og galle fra “støttegjengen” i form av udokumenterte påstander, og som det er god grunn til å ta sterk avstand fra. De kjører på med sine ubegrunnede angrep hvor de skyter i alle retninger overfor legitim kritikk og kritikere. Slike som blindt støtter TV Visjon Norge eller andre tilsvarende tiltak ser nok på oss kritikere som noen skikkelige bråkmakere, mens jeg selv har lyst til å kalle støttespillerne for nisser eller troll. Om støttetrollene sprekker i sollyset / rampelyset som andre troll vites ikke helt sikkert pr. nå.

De har en måte å kommunisere på og en måte å takle kritikk på som minner veldig mye om slik deres store forbilde gjør det, dvs. slik Mr. Hanefar (Hanvold) gjør det. Kommentarer blir sensurert, spor blir slettet, spørsmål blir ikke besvart, de stempler og latterliggjør meningsmotstanderne osv.

Greit nok å ikke “like” Den norske kirke (DNK), men det er da milevis mellom dette å ikke støtte kirka kontra i stedet støtte TV Visjon Norge blindt. Visjon Norge er ekstrem-karismatikk på sitt verste, og er langt unna den “gylne middelvei” (som riktignok ikke er et Bibelsk prinsipp da). Ellers finnes det også mange gode kristne innenfor kirkas rekker.

Selvinnsikten til “støttetrollene” er i hvert fall helt fraværende:

Støttervisjonnorge: Påstår at de ikke driver med mobbing, hets og trusler. (Dårlig rettskrivning og norsk som vanlig!)

 

De driver ikke med mobbing, hets og trusler hevdes det. Ha, ha. Den var god! Videre er de visstnok såre fornøyde med sin egen virksomhet.

Man bør vel kalle en spade for en spade: “Vi som støtter Visjon Norge”-siden / gruppa er i praksis en ensporet arena i organiserte former for mobbing, uthenging, personforfølgelse, hets og hat mot Visjon Norge-skeptikere.

 

Kommunikasjonen til støttegruppa bærer preg av dårlig språk, noen skrivefeil, dårlig grammatikk og en umoden argumentasjon. Det må nesten være en eller flere “unge jyplinger” (barn eller ungdommer) som står bak. (Hvis godt voksne blir jeg meget overrasket over useriøsiteten og mangel på modenhet de utviser.) Litt av noen støttetroll!

Det har visstnok foregått en form for “forhandlinger” om “sivilisert oppførsel” mellom støttegruppa / støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge” og gruppa “Stans pengepredikantene! høsten 2019. Selvsagt havarerte disse diskusjonene, så man kan nok også i fortsettelsen forvente mange stygge og usiviliserte angrep fra støttegruppa. Et mer passende navn på gruppa / siden er: “Vi som hetser på vegne av TV Visjon Norge“.

Oppførselen til støttegruppa og ikke minst til ledelsen i TV Visjon Norge kan bidra til å ødelegge kristendommens (forhåpentligvis) gode renommé og rykte. Faktisk kan aktiviteter i “Guds navn” fra disse kanter (manipulering, misbruk av Bibelen, falske lovnader osv.) bidra til ytterligere avkristning av landet vårt. Verdiene som presenteres er heller ikke særlig kristne.

En av deres “mange” Facebook-sider – Støttegruppavisjonnorge (@stottegruppavisjonnorge) – har pr. 03.05.2020 en meget ironiske logo. Det står så fint: “Elsk din neste som deg selv.” Kjempebra ideal og fint vers fra Bibelen, men det blir jo ganske så malplassert hos dem da. De har i liten grad vist kjærlighet og medmenneskelighet mot andre.

Støttegruppavisjonnorge-logoen pr. 03.05.2020: Elske din neste som deg selv. Ironisk slagord for en slik hat- og hets-side.

 

Noen utvalgte irritasjonsmomenter med støttegruppa

Den “visjonære” støttegruppa har flere ganger tatt alle oss kritikere under en kam. Vi blir stemplet som frafalne aktivister, anti-kristne og venstrekommunister. Denne generaliserende kategoriseringen er helt hinsides. Enkelte stygge personangrep og personkarakteristikker har også funnet sted.

Det er heller ikke helt greit at sitater klippes, kopieres og limes inn fra diverse motstandsgrupper mot “visjonen” for så å gjengis helt ute av sin sammenheng / kontekst i deres “visjonære” støtteblogg.

Alt gjøres for at vi kritikere skal tas og stilles opp til “spott og spe”. Mye av det som havner inn i deres blogg er innenfor og vel så det, og en del av det “tvilsomme” som havner der blir jo også moderert bort fra sitt opprinnelige publiseringssted.

Hvorfor skal vi “stå til regnskap” for den anonyme støttegruppa eller støttesiden? Hvorfor skal vi det hele tatt forholde oss til og å stå på pinner for å tekkes de anonyme nett-trollene som utgjør støttegruppa?

 

Hvis jeg hadde vært ateist, ikke-troende eller motstander mot kristendommen hadde jeg vel nesten lovprist og applaudert innsatsen til støttegruppa med venner. De ødelegger mer enn de gjør godt for kristendommens renommé og utbredelse, de skremmer mennesker bort fra kristendommen i stedet for å samle.

Kritikere – slike som meg – blir fort stemplet som farlige aktivister som vil ha TV-kanalen i svart og som vil “forfølge” støttespillerne. Dette blir selvsagt alt for generaliserende, da det også blant kritikerne finnes brennende kristne. Det er til og med kritikere som ønsker at kanalen skal få lov til å bestå med en litt annen profil og annen ledelse bak “rattet” enn i dag.

Ja takk til konstruktive diskusjoner og berettiget kritikk samt fornuftige spørsmålstillinger. Nei takk til ekte forfølgelse, hat, hets og/eller personangrep. Ekstreme og hatefulle innlegg, holdninger og ytringer som legitimeres med kristentro kan bidra til å trekke hele troen ned i søla. En slik måte å argumentere på er lite moralsk og tjener ikke troens sak. Begge sider kan nok med fordel drive med litt mer selvsensur.

Av og til lurer jeg enkelt og greit på om den / de som står bak støttegruppa virkelig tror på sitt eget budskap? Vi har fotballpøbel (hooligans) som bruker fotballen / fotballkampene som unnskyldning for å sloss, og oppførselen til støttegruppa er ikke så all verdens forskjellig fra dette. Man kan få inntrykk av at “Vi som støtter Visjon Norge”-hovedpersonen(e) er minst så mye opptatt av en “god” kamp og en arena for å bedrive kverulering, som å virkelig forsvare og å støtte TV Visjon Norge (og i neste omgang Gudstroen).

Selv er jeg en troende kristen, men det er særdeles viktig for meg å få understreket at jeg ikke deler troen med / til “støttetrollene”. Jeg tror ikke på deres lugubre Gud som lar dem verbalt herse og herje på slik som de gjør. Oppførselen er på alle måter svært lite “kristelige”.

Hanvold-diggere som har mannen som et stort og perfekt ideal og forbilde for sine kristenliv er det enkelt og greit vanskelig å forstå seg på for oss på utsiden. Det er alt for mye som “skurrer” med store avvik mellom liv og lære hos den store “profeten”.

Kritikken mot TV Visjon Norge

Med stor fare for gjentakelser gjengir jeg noen ankepunkter og kritikk mot virksomheten til TV Visjon Norge, Jan Hanvold og støttespillerne / støttegruppa til “visjonen”. Lista er som følger:

 • Støttespillerne er forblindet og manipulert av ledelsen (Hanvold & Co.), hvor ledelsen viser sviktende moral og muligens til dels alvorlige sykdomstegn / alvorlige personlighetsforstyrrelser.
 • Det manipuleres og bedrives åndelig voldtekt og overgrep. Liten grad av samvittighet ser ut til å eksistere. Kynisk virksomhet så det holder.
 • Pengeutpressing av sårbare, naive, godtroende, gamle, syke, redde, enslige, pensjonister, trygdede og ensomme mennesker finner sted.
 • Bedrives det bevisst løgn, svindel og trusler for å frarøve folk penger?
 • Grådigheten til ledelsen dyrkes og får råde.
 • Ledelsen lever ut sine kostbare drømmer og visjoner (indremisjons-TV og TV-predikant-liv), og andre (les: støttespillerne) må betale regningen for aktiviteten.
 • Å kalle enkelte personer i virksomheten for pengepredikanter (f. eks. Jan Hanvold) er en god beskrivelse.
 • Velsignelse, helse, helbredelse, frelse, lykke og velstand mot betaling er tvilsomme teologi – så for å høste dratt til sitt ytterpunkt.
 • Trusler (direkte og indirekte) om og redsel for dom, fortapelse og tap av velsignelse og helbredelse for dem som ikke villig støtter opp.
 • Skadelig virksomhet og forkynnelse er normalen.
 • Onde, samvittighetsløse og hatefulle ytringer langt borte fra det kristne budskapet spres blant støttespillerne overfor skeptikere og kritikere.
 • Dårlig oppførsel og dårlige forbilder at såkalte “personlige kristne” kan stå for noe slikt og gå god for virksomheten. Lite som minner om en naturlig kristen oppførsel bestående av nestekjærlighet, vende det andre kinnet til m. m.
 • Falske profetier og profeter får stor plass.
 • Desperate for å forsvare galskapen.
 • Triste personlige tragedier i fotsporene av virksomheten.
 • Kynisk misbruk av kristendommen, tro, Bibel og mennesker, som forledes til å tro på alle løgnene og usannhetene. Til dels vranglære forkynnes. Ekstrem-karismatikk, trosbevegelse-forkynnelse og NAR-liknende forkynnelse vektlegges.
 • Løsrevne Bibelvers og rare / tvilsomme fortolkninger av Bibelen benyttes på det groveste.
 • Lite rom for empati med de svake.
 • Autoritære i sin framferd uten ønsker eller vilje til å høre på andres innspill eller konstruktive kritikk. Kritikere behandles som satans sendebud.
 • All kritikk blir avfeid som hat, angrep, forfølgelse og ubegrunnede anklager og trusler. Responsen er blokkering (sosiale medier), fortielse eller å gå til useriøse motangrep med “drittpakker”.
 • Forkynnelse og teologi som innholdsmessig avviker fra sann kristentro, selv om forkynnelsen er kristendomsinspirert.
 • Det er saken som er det sentrale, og ikke personen eller personangrep. Imidlertid er dette en vanskelig balansegang i denne saken, da person (les: Jan Hanvold) og sak er svært sammenvevd og sammenblandet.
 • Det vi kritikere av TV Visjon Norge gjør gjøres ut fra nestekjærlighet, empati og omtanke for nåværende og framtidige ofre.

 

Støttegruppa går langt i retning av å antyde at det Human-Etisk Forbund (HEF) driver med kan være svindel, og at HEF er en skam for Norge pga. blant annet “et utstrakt arbeid mot den norske kristne kulturarv” samt at de mottar statlig støtte for å “avkristne” landet. Skeptiker og skribenter mot “visjonen” kalles for nyttige idioter for Human Etisk forbund, og skribentene er klekket ut av HEF. Selv er jeg heller ikke noen stor tilhenger av HEF, men jeg synes nå likevel at det arbeidet de driver med er mye mer “stuerent” og ordentlig enn de tvilsomme aktivitetene til enkelte pengetiggende penge- og mirakelpredikanter (les: Hanvold og TV Visjon Norge med flere).

Det oppleves som om at støttegruppa blindt og helt ensidig og ukritisk støtter alt det som kommer fra Visjon Norge og ledelsen der. Det kunne ha vært ønskelig med en noe mer kritisk og reflekterende tilnærming. Enkelte kverulanter er det også blant støttespillerne, da det som til tider bedrives er mer eller mindre ren kverulering over tullball. Det kunne til slutt ha vært ønskelig med en noe mer tilgivende, ydmyk og kjærlig holdning og væremåte overfor kritikere.

Hvis de – støttegruppa – virkelig lever etter og bryr seg om den store boka burde de tenke og fundere litt over følgende Bibelvers:

 • Ef. 4, 29: “La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.”
 • Rom. 12, 17: “Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker.”
 • Matt. 5, 39: “Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”
 • Matt. 7, 1-2: “Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.”
 • Luk. 18, 9-14 der fariseeren så ned på og dømte tolleren. Vers 14: “Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”
 • Se også noen flere vers fra Bibelen senere i dette innlegget.

Deres oppførsel står ikke akkurat i stil med disse versene. Blant annet har de hatt et heftig heftig personangrep mot Öyvind Glömmi som neppe er i samsvar med idealene i den store boka.

Hvis jeg skal prøve å sette meg inn i støttespillernes ståsted kan jeg i en viss grad forstå noe av deres frustrasjon og tankesett:

 • De føler nok at mye av kritikken som framsettes er urettferdig og uberettiget kritikk.
 • De kan skylde noe av sin “bøllete” oppførsel på at de ønsker å forsvare og å beskytte TV Visjon Norge mot kritikk som oppleves som ufortjent.
 • Enkelte kritikere har nok til tider presentert direkte løgner, feilaktigheter og fordreide påstander.
 • Å dele ut diagnoser etc. bør i hovedsak overlates til fagfolk, og ikke til kritikere og/eller støttespillere.
 • Det kan nok hevdes at kritikere utviser lite respekt for det store arbeidet som utføres og drives, som angivelig er bra sett gjennom støttespillernes øyne.
 • Støttespillerne liker nok møteformer, forkynnelse og teologi, og de ser og opplever neppe de negative sidene med forkynnelsen og arbeidet som kritikerne påpeker.
 • Alvorlige trusler (drapstrusler etc.) er selvsagt ikke greit.

Likevel: Støttegruppa sin framferd kan på ingen måte godtas eller støttes.

Mine forsøk på dialog og respons

Innimellom har jeg prøv meg på dialog og respons på det “Vi som støtter Visjon Norge” holder på med. Noen ganger har jeg lagt inn noen små-kommentarer i deres blogg, og andre ganger noen kommentarer på deres Facebook reserveside. Deres hovedside på Facebook er stengt for innlegg og kommentarer fra meg. Reaksjonsmønsteret er ganske så standard: Kommentarer slettes, latterliggjøres, spydigheter framsettes, man blir uthengt som dum i deres blogg eller man får “God dag mann, økseskaft”-svar (nonsens). Å få til noen vettuge – intelligent og meningsfulle – dialog med det eller de anonyme “støtte-trollene” viser seg umulig.

Noen av mine tilbakemeldinger og innspill + sitater er tilgjengelig i denne artikkelen: Nei til TV Visjon Norge – Mine sitater.

 

Stygge personangrep og hets går jeg heller ikke god for, og noen overtramp kan ha funnet sted fra “oss kritikere”. I ren affekt, fortvilelse og overtenning mot det usunne “visjon-sirkuset” (troen og bibelen misbrukes) kan noen upassende ord ha sluppet ut fra enkelte kritikere / skeptikere. Likevel kan vel selv jeg stå inne for ca. 80-90 % av det som skrives på protestsidene og i gruppene, etter at moderering har blitt utført. Jeg synes i hvert fall ikke at støttegruppa har noen grunn til å framstå som helter i lyset med sine glorier, uskyldighet og hvor de angivelig fronter den gode sak. De har sannelig sine svin på skogen gjennom sin argumentasjon og forsvarsmetoder.

Drapstrusler, hat og hets

Kommentarer med utgangspunkt i følgende innlegg:

Det er SELVSAGT IKKE greit med drapstrusler eller andre former for alvorlig hets, hat, mobbing trusler om vold eller trakassering. Når det er sagt ser det ikke akkurat ut for at det skilles noe særlig mellom ulike alvorlighetsgrader i kommentarene / diskusjonene.

Det blir litt “komisk” å lese kommentarene til innlegget. En gjenganger er hersketeknikken bønn, hvor det oppfordres til å be for oss kritikere slik at vi skal komme til sannhets erkjennelse. Angivelig er det den onde – Satan / djevelen – som har forblindet oss og driver oss. Bønn skal bidra til å åpne oss kritikeres forblindede øyne. Saklig og konstruktiv kritikk og diskusjon nok en gang strengt forbudt og uønsket, hvor alle slike forsøk tolkes som den ondes angrep mot de rettroende.

“Hatgrupper på Facebook” (nett) gis skylda for alt. Litt lite konkret og konsist, og jeg tviler på at de har dokumentasjon på at dette stemmer. Av de f. eks. ca. 9.500 medlemmene av gruppa “Stans pengepredikantene!”, de ca. 4.625 medlemmene til siden “Nei til TV Visjon Norge” og “Hanvoldkanalen” sine ca. 940 likere er nok i hovedsak de fleste “harmløse” medlemmer. Et og annet “utskudd” som går for langt finnes nok, men det er ikke noen offisiell eller villet policy i motstandsgruppene / sidene mot “visjonen” å komme med f. eks. drapstrusler.

Jan Hanvold og andre sentrale støttespillere fortjener ikke alvorlige former for hets, hat og trusler. Imidlertid legger de seg noe lagelig til for hugg med sin dømmende oppførsel, pågående framferd, tigging og sitt høyst kontroversielle budskap. Det er ikke selve budskapet fra Gud folk flest reagerer på, men på den menneskelige faktoren, fortolkningene (vranglæren) og framtoningen til de “visjonære”.

 

Det er ikke misunnelse, hat, ondskap, onde makter (djevelen / satan) eller Janteloven som driver oss kritikere. Det er vår sympati og empati med dem (“svake” og lettlurte mennesker, mennesker og menneskegrupper i en vanskelig situasjon) som blir lurt og “tvunget” til å støtte den høyst tvilsomme saken som TV Visjon Norge er. Edderkoppnettet snører seg rundt enkelte (eller de går på limpinnen), og de lar seg skremme, forføre, manipulere og indoktrinere av forkynnelsen. Som medmenneske som bryr som om andre må det være fullt lovlig til å si ifra at slikt ikke er greit.

 

NEI TAKK til "Vi som støtter Visjon Norge"!

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

I bloggen “Støtter Visjon Norge” skrives det følgende om denne artikkelen/innlegget du nå leser:

 • “Selv om vi ikke er enig i omtalen av oss slipper vi den gjennom. 🙂”

Så generøst og storsinnet, da! (Ironi fra min side altså!) Jeg har vel aldri strengt tatt spurt om å få slippe igjennom eller hatt noe ønske om å bli omtalt i deres blogg. Mitt tilsvar til publiseringen havnet uansett rett i Facebook-gruppa “Vi som støter Visjon Norge“:

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

 

Og støttegruppa gir seg ikke med sin “kamp”:

Angrepene intensiveres

Det hevdes av “Vi som støtter Visjon Norge” april 2019 at “angrepene” mot TV Visjon Norge og Jan Hanvold intensiveres. Selv slenger støtegjengen bare mer og mer usaklig dritt og personangrep rundt seg.

 

Jeg skrev følgende på Facebook i ren frustrasjon 24. februar 2019 i gruppa “Vi som støter Visjon Norge“:

 • For et ubibelsk hat støttegruppa og de såkalte (rettroende) “kristne” utviser mot oss TV Visjon Norge-kritikere. For noen dårlige forbilder de er. Nestekjærligheten ser ut til å være helt fraværende. Ikke-tenkende roboter for “visjonen”. Skremmende!

Og nei det er ingen skrivefeil at gruppa heter “Vi som støter Visjon Norge”. Det er på mange måter en “mot-gruppe” mot Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge”. Jeg estimerer at minst 60-80 % av det støttegruppa presenterer på sin Facebook-side eller i sin blogg er innenfor kategoriene hat, hets, trolling og/eller personangrep.

Meningsløse sitatgjengivelser, helt ute av sin sammenheng

Ellers har støttegruppa lagt seg på meningsløse sitatgjengivelser og sitatsamlinger i sin blogg basert på oss kritikeres uttalelser, med gjengivelse av deler av sitater helt fjernet fra sin opprinnelige sammenheng. Kun fragmenter av folks ytringer gjengis på en slik måte at det blir helt meningsløst, og det gjøres nok ganske så bevisst i et forsøk på å latterliggjøre kritikerne.

Etter at de utsatte meg for dette la jeg i etterkant (mars 2019) ut følgende status på Facebook:

“Hjelpes meg, nok en gang. Støtteklubben er like «flinke» med løsrevne sitater som forbildene deres er med løsrevne Bibelvers. Kan ikke akkurat si at det sitatet de har gjengitt fra meg inneholder hovedbudskapet jeg prøvde å formidle og framsette.”

De gjenga: “Enkelte hevder at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen.”

Jeg skrev: “Enkelte hevder feilaktig at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen. Dem om det, dette blir over min begripelsesevne. Jeg ser ikke poenget med hele kanalen, da jeg anser hele opplegget som et menneskeskapt verk satt i gang basert på menneskelig overmot og visjoner. Kanalen er der for primært å tilfredsstille mennesker og menneskelige behov, og ikke Gud.”

Med sin gjengivelse fikk de ikke akkurat med seg essensen i mitt opprinnelige sitat.

 

Visjon Norge-støttegruppa beskyldte i august 2019 gruppa “Stans pengepredikantene!” for å være en volds- og hatgruppe, som visstnok driver med hatkriminalitet på nettet. Snakk om å snu ting helt på hodet, nok en gang!

Og de gir seg ikke!:

Sitat- eller kommentarsamlingen til “Vi som støtter Visjon Norge” har vel ingen stor verdi. Sitater er jo tatt helt ut av sin sammenheng og kontekst gjennom støttegruppas selektive klipp og lim-tilnærming, og en del av kommentarene er sikkert også fjernet igjen fra nettet (fra opprinnelige publiseringssted).

Det er delvis forståelig at ledelsen i kanalen til tider kan føle seg krenket, støtt og fornærmet av kritikken. Mindre forståelig eller egentlig helt uforståelig er det at en uoffisiell støttegruppe – som strengt tatt ikke er part i sakene (kritikken) – påtar seg krenket- og offerrollen på vegne av hele TV-kanalen. Det kan til tider virke som om kritikken treffer dem personlig, og at man virkelig tråkker på deres personlige liktær. Svært snodige greier!

Over til Oslo, dvs. over til noe helt annet! Andre tidligere skrevne ting:

Fra min artikkel “Protest kristendom: Fortsatt kritisk!”:

 • Vi kritikere er slemme mot TV Visjon Norge-luftslottet, og vi blir “stemplet” for vår kritikk. Ser at også jeg har blitt med i det gode selskap over personer som nevnes, jeg har blitt med i “hall of fame” over personer som “Vi som støtter Visjon Norge” prøver å latterliggjøre… Flere ganger så langt (pr. desember 2018) har jeg blitt sitert av det anonyme hen-trollet, en totalt forblindet støttespiller av TV Visjon Norge. Jeg anser det som en æresbevisning å ha blitt med i det gode selskap av personer som blir hetset for at vi stiller berettiget kritikk og spørsmål med TV Visjon Norge og diverse mirakel- og pengepredikanter.

Omtale av “Vi som støtter Visjon Norge” hentet fra min TV Visjon Norge anti-artikkel:

Det finnes tydeligvis også en uoffisiell støtteside på Facebook FOR Visjon Norge som heter “Vi som støtter Visjon Norge (@visomstottervisjonnorge)”, men denne har HELDIGVIS kun rett rundt 345 støttespillere når dette skrives (medio februar 2019). Støttesiden driver til tider med personangrep mot dem som de ikke er enige med, og de takler svært dårlig kritiske spørsmål og kritikk. Lite som minner om et kristelig sinnelag der med deres hat, netthets, “stalking”, mobbing og uthenging av meningsmotstandere skjult bak en anonym profil. Hvem hen er vites ikke. Argumentasjonsevnen er på nivå med en 14-årings (knapt). Lav modenhet og lav seriøsitet preger kommunikasjonen fra støttegruppa.

De utviser en langt framskredet ukristelig adferd med sine personangrep, ondskapsfullhet, hets og har en kommunikasjon som står i grell kontrast til ekte kristne verdier (f. eks. lite nestekjærlighet å spore). De kjører på med sine drittpakker, og kommunikasjonen er barnslig, feig og umoden helt blottet for moral. De virker til å være drevet av hevnlyst og (nesten) forfølgelse mot enkelte kritikere. Selv har jeg blitt utestengt fra siden til å kunne kommentere eller like/mislike det som skjer der.

Det renner over med: Edder, galle og personlige fornærmelser mot ikke-sympatisører og kritikere, mens det rettes blind beundring og rene lovprisningskoret overfor alt kanalen og støttespillerne foretar seg. Alt som har med TV Visjon Norge å gjøre blir lovprist uhemmet og betingelsesløst, mens “motstandere” (motdebattanter) og deres innspill blir stemplet som kunnskapsløse drittsekker som driver med kristendomsforfølgelse. Hjelpes meg, helt håpløst.

I en periode sperret Facebook – helt berettiget – ned deres ondskapsfulle side “Vi som støtter Visjon Norge”. Originalsiden var ikke tilgjengelig og borte vekk, men en ny side ble opprettet i desperasjonen. Adressen til denne: @Støttervisjonnorge.  Strengt tatt er det liten vits i å bruke masse tid og energi på å irritere seg over denne nye siden, da denne etter “omstarten” kun klarte å samle et titalls støttespillere (januar 2019). Når dette skrives finnes denne nye siden fortsatt der og presenteres som en reserveside hvis Facebook skulle finne på å stenge den andre på nytt, men det er den opprinnelige støttesiden det er mest “trøkk” på. Og sannelig har de nok en side til, med tittelen “Støttegruppavisjonnorge (@stottegruppavisjonnorge)”. I tillegg til Facebook har de også egen blogg (lenke), og de er på Twitter.

Skikkelige og seriøse svar fra de ikke-tenkende Visjon Norge-sympatisørene kan man se langt etter. Enkelte der inne skjuler seg bak anonymitet, og de er kjappe med sletting av innlegg og utestenging og blokkering av personer som sier dem imot. Alt i alt lite kristelig sinnelag og oppførsel blant Visjon Norge-støttespillerne i denne gruppa. Et grunnkurs i fornuftig trosforsvar kunne de ha trengt.

Den umodne oppførselen til støttegruppa var foranledningen til jeg skrev artikkelen “Kristenhatet – hatet blant kristne“. Hatet som gruppa utviser mot kritikere er slettes ikke bra, og i stor grad ikke-passende for personer som skal fungere som kristne forbilder. Visjon- og Hanvold-groupiene er ganske så forblindede og manipulerte personer som bruker (tilnærmet) alle slags “skitne triks” for å forsvare det de står for (rettelse: Det Hanvold “dikterer” at de skal mene.).

 

Det finnes en del sinte kristne blant oss som ikke skyr noen verbale midler i sin kommunikasjon, og da spesielt via nettet. De kaller andre medkristne for “din Judas“, de fradømmer andre troen sin, de kaller sin neste ikke-rettroende/ikke-Bibeltro og de dømmer andre til den evige fortapelse / helvete. Dømming, trusler, hets og hat er deres varemerke, og alt vitner om et totalt fravær av kjærlighet. Enkelte kunne med fordel besinne seg litt og spørre seg selv om hvem som har satt dem til å være overdommere over andre. Kristus blir ofte vanæret via sinte kristne sine uttalelser i sosiale medier.

En slik oppførsel er nok godt på siden av Bibelens anbefalinger:

 • Fil. 4, 5: “La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.”
 • 1. Joh. 4, 8: “Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”
 • Mat. 5, 43-45: “Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.”
 • Mat. 7, 1: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!

Noen Bibelvers som det “syndes” mot

 • Bibelens oppfordring om å være god mot alle mennesker: “Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.” (Gal. 6, 10.)
 • Oppfordringen om å vende det andre kinnet til: “Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.” (Matt. 5, 39.)
 • Bjelken i eget øye og flisen i andres øye: “Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.” (Matt. 7, 3-5.)
 • Kanskje skulle TV Visjon sin støttegruppe + kanalledelsen ha tenkt litt på dette verset også: “Men Jesus sa: ‘Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør’.” (Luk. 23, 34.)

 

Selv har jeg vel – tross alt – bare opplevd minimal motstand og hat ut fra mine skriverier innenfor kategori “protest kristendom”. Det som har skapt litt mer debatt og harme er disse to innleggende som går imot rasisme m. m.: “Flyktningekatastrofen i Syria” og “Typisk norsk og norske verdier”.

Men for all del: Den andre siden – den siden jeg tilhører – dem som protesterer mot mørkemenn, TV Visjon Norge, Jan Hanvold og andre penge-, velstands- og mirakelpredikanter er ikke alltid “helt gode” eller saklige dem heller. I kampens hete kan det selvsagt gå en kule varmt også for kritikerne av kristen virksomhet, og tåpelige, lite gjennomtenkte ting, ubegrunnede påstander og stygge personkarakteristikker kan komme ut / ramle ut.

Det er lett å kritisere de “visjonære” og støtteapparatet, men slettes ikke alle i “motstandshæren” er helt “gode i hodet” de heller. I den senere tid har jeg blitt ganske så skeptisk til “Stans pengepredikantene!”-gruppa på Facebook, som jeg fortsatt (enn så lenge?) er medlem av. Modereringen og styringen av gruppa kan f. eks. virkelig litt vilkårlig og tilfeldig. Også litt både og det som blir publisert der.

Det finnes også dem som hater all religion og som vil ha all kristen virksomhet fjernet fra jordens overflate. Imidlertid er dette mer spesielle hendelser og tilfeller. De fleste kritikerne har ikke noe imot kristen virksomhet som driver innenfor akseptable rammer. Det er det ekstreme som blir utsatt for kritikk, og slik som Visjon Norge og støttespillerne kynisk misbruker kristendommen til sin egen fortjeneste / vinning må de både forvente og tåle kritikk. Dessuten er jeg ikke videre imponert over enkelte utspill fra Human-Etisk Forbund (HEF) med venner, som har litt vel stor berøringsangst overfor det kristne.

Enkelte forsøker å legge over skylden på motstanderne om at det er DEM som kommer med hat. I den forbindelse gjengir det jeg tidligere har skrevet i innlegget “Bibeltro (bokstavtro)”:

 • Enkelte ganger kan man lese påstander om at Bibel-troende kristne i Norge blir spottet, mobbet, forfulgt og hånet, og da angivelig pga. sin tro. Det hevdes også at enkelte blir økonomisk og lovmessig forfulgt, og at de blir trakassert av media. F. eks. har Jan Hanvold og TV Visjon Norge brukt en del slik argumentasjon.
 • Selvsagt er det bare tull og vas å snakke om forfølgelse m. m., da også kristne ledere samt “ekstrem-troende” må kunne forvente å komme i situasjoner hvor de havner i nyhetenes eller offentlighetens lys. Av og til er det helt berettiget å bli utsatt for kritikk og spørsmålsstillinger. Litt kritikk og gapestokk-tendenser i Norge kan heller ikke sammenliknes med det man ser enkelte andre steder i verden, hvor man kan bli drept, fengslet eller torturert/mishandlet for sin tro.

For en forskrudd verden støttespillerne lever i. De påstår at usannheter fra kritikerne er dagligdags. Oss kritikere av visjonen sprer visstnok kun på løgner, usannheter, ting som ikke er fakta og feilaktige påstander. Vi er løgnere og tapere i deres øyne. Og de klarer å beskylde andre for manglende folkeskikk og/eller manglende integritet. Snakk om, og hjelpes meg! Mon tro hvem som er “flinkest” til dette, gitt. Den useriøse parten her er og blir støttegruppa som snur alt på hodet og bare sprer på udokumentert edder og galle.

Støttespillerne (@visomstottervisjonnorge) hevder at hatet mot “visjonen” og de “visjonære” vokser eller øker i omfang. Joda, muligens gjør det det. Imidlertid blir det litt hykleriske og dobbelmoralsk at akkurat støttegruppa påpeker dette. De er sannelig skyldige i spredning av masse hat og hets selv. Litt hønen og egget-situasjon dette her, ja. Eventuelt å kaste sten (stein) i glasshus-situasjon. Det virker som om de bare nyter muligheten til å kunne innta offerrollen, hvor de som “rettroende kristne” mer eller mindre hevder å være forfulgte for sin tro. Snakk om å snu alt på hodet, opp-ned!

Uansett, å hevde noe sånt som det jeg har skrevet ovenfor “belønnes” med å bli del av deres blogg (nok en gang!):

Vi som støtter Visjon Norge: Ubegrunnede angrep på oss

Vi som støtter Visjon Norge: Ubegrunnede angrep på oss

 

I annen sammenheng kommer det fram at de visstnok (blant annet) mener følgende om meg, ifølge omtale i deres blogg:

 • “Ellers DU må jo være pottetett. DU er sannsynligvis for DUM til å kunne føre en samtale med.”

Selv har jeg INGEN planer om å skrive noen bok om (imot) Visjon Norge, men jeg får uansett stadig påfyll til mine blogg-artikler. Både støttegruppa / støttesiden, TV Visjon Norge selv og ikke minst Jan Hanvold “himself” gir et stadig tilsig av momenter som havner inn her i bloggen. Støtt og stadig noen nye momenter som krever noen kommentarer og et litt kritisk skråblikk.

Angående støttesiden for Visjon Norge: I en periode (høsten 2018) var Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge” borte vekk, sannsynligvis stengt av Facebook. De hadde da en “nødside” – som ennå lever – på adressen @Stottervisjonnorge I tillegg har de også egen blogg.

Bør jeg føle meg beæret? Nei, selvsagt ikke. Pr. juni 2019 har jeg – mitt navn – fått eget menypunkt i bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge”. Mer harselering & uthenging rundt og mot det jeg eventuelt måtte finne på å skrive om “visjonen” og de “visjonære” + meg som person har det tydeligvis blitt laget plass til.

I bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge” har jeg nå fått meg mitt eget menypunkt.

 

Og det stoppet ikke der:

Vi som støtter Visjon Norge-bloggen (skjermdump pr. 19.09.2020), med underpunktet og undersiden “Bjørn Roger Rasmussen (frafallen)”.

“Takk” til de selvutnevnte overdommerne som prøver å fradømme meg troen min! Tilsynelatende tror de at de kjenner meg godt nok ut fra noen få kommentarer på nettet til å kunne si at jeg er en frafallen kristen / troende. Makan!

April 2020 fikk jeg også deres oppmerksomhet:

Støtter Visjon Norge april 2020. De vrir og vender nok en gang på noen jeg har skrevet.

 

Som sant er kjenner jeg ikke til noen forfølgelse som er på gang mot Jan Hanvold og/eller TV Visjon Norge. Konstruktiv og berettiget kritikk kan ikke sidestilles med forfølgelse.

Støttegruppa er frekke som flatlus, og de holder generelt sett en ufin tone sin kommunikasjon! En massiv forsvarsrefleks utvises, hvis noen skulle finne på å kritisere deres helter (Jan Hanvold & Co). De stjeler sitater fra andre grupper og andres profiler, og de prøver å henge ut / latterliggjøre (forsøk på latterliggjøring) mennesker og meninger via sine kanaler basert på kopierte del-sitater helt ute av sin sammenheng. De bruker også Facebook profilbilder etc. uten å ha innhentet tillatelse. Slettes ikke helt greit den aktiviteten de bedriver.

Blogg-artikkel var stengt for kommentarer, mens det var åpent for slikt via deres Facebook reserveside:

Støttervisjonnorge: Noen kommentarer fram og tilbake april 2020.

 

Støttegruppa bør nok lese seg opp på hva stalking (norsk: personforfølgelse) er for noe. Jeg trenger ikke å stå til regnskap for gruppa eller å drive med opplæring av de / dem. Videre diskusjoner med dem anses å være helt nytteløst, så jeg stoppet der.

Støttesiden til Visjon Norge proklamerer seier (i Jesus navn?) mot oss pengepredikant-kritikere juli 2019. Ikke måten på hvordan de triumferer:

Vi som støtter Visjon Norge proklamerer seier…

 

De forblindede, forvirrede og manipulerte støttespillerne har tydeligvis sin egen sære virkelighetsoppfatning.

Støttegruppa følger forbausende bra med på hva vi kritikere foretar oss, spesielt i Facebook-gruppene / sidene MOT TV Visjon Norge. Stadig driver de på med sin selektive utplukking og gjengivelse av sitatbruddstykker. Alt slikt ender opp i deres blogg, hvor målet nok er å latterliggjøre oss kritiske røster. Tviler på at de oppnår noe særlig med sin framgangsmåte. (Føler meg nesten som overvåket av dem. Nå ja, følger jo selv litt med på hva de “drittungene” driver med. Går vel opp i opp i den store sammenheng.)

For all del: Stygge trusler, personangrep og hat er selvsagt IKKE greit, mot / til / fra verken den ene eller den andre siden. Det er selvsagt ikke greit med: Drapstrusler, trakassering, stalking, forfølgelse, mobbing, plaging, alvorlig hetsing/hat, stygge personangrep, sabotasje av eiendeler, at det går ut over familien, vold eller trusler om vold.

Nå ble det litt vel mye fokus på den uoffisielle støttegruppa / støttesiden til Visjon Norge, men det var jo denne som i utgangspunktet fikk meg til å skrive dette innlegget. Imidlertid er det slettes ikke bare her at kristenhatet blomster. Det er mye hat, hets, sinne og dømming blant enkelte kristenmiljøer rettet mot de som ikke tenker likt som dem selv. Det finnes en del overdommere som ønsker å bestemme over hvordan vi andre skal leve våre liv for å være “skikkelig” kristne.

To sentrale kristenledere som – i mine øyne – farer med masse hat og stygge karakteristikker av andre er disse to: 1) Jan Hanvold, grunnleggeren (gründeren) og sjefen for TV Visjon Norge og 2) Jan-Aage Torp, pastor, kriger mot barnevernet og leder av Kristen Koalisjon Norge (KKN). Disse to er ikke akkurat noen ydmyke herrens tjenere eller gode idoler / forbilder for andre kristne. Flere navn kunne helt sikkert ha vært nevnt. Nettsiden Søkelys tenderer også innimellom til å formidle rent hat.

En del voksne som er kristne (troende) – gjerne i sentrale lederposisjoner – er rett og slett dårlige forbilder (idoler) for andre, og da spesielt overfor de unge. Dette at de sprer hat, hets, edder og galle er neppe å være stolt av. Annerledestroende blir hardt dømt og stemplet (taklet). Spesielt når det gjelder støttegruppa til TV Visjon Norge er det muligens ikke rart at de driver med sin stygge oppførsel. De har jo tross alt dårlige forbilder i kanalledelsen, hvor det ofte legges opp til sperring og sletting av kritiske kommentarer og kritikere over en lav sko. De går heller ikke av veien for et personangrep og litt spredning av dritt mot andre.

Det hevdes gjentakende ganger å være et voldsomt hat mot kristendommen generelt og mot TV Visjon Norge spesielt. Løsningen er visstnok å be for kritikerne om at Jesus kommer inn i deres liv og frelser dem. Kritikere slik som meg må visstnok bli frelst, bli bedt for (forbønn) og få et møte med Gud, for at vi skal bli “normale” hjernevaskede idioter. Kritikere blir generalisert (skjære alle over én kam) til å være personer uten tro eller til å ha “feil” tro, eventuelt personlige problemer (gjerne psykiske) og å være løgnhalser. Vi kritikere er forblindet hevdes det, og vi trenger nestekjærlighet og å møte/få Jesus som frelser i våre liv. Makan til vås, tull, tøys og rør!

Nei, alt kan ikke løses ved hjelp av 🙏 (bønn, forbønn), overgivelse eller ❤️ (rødt hjerte, kjærlighet / nestekjærlighet / omtanke). Kristendom / tro som beskrevet i denne artikkelen bør ikke ha noen plass i Norge og i det norske 🇳🇴.

Forsoning, enighet og tilgivelse – er det mulig?

Det korte svaret: NEI!

Seniorpastor Torp har etterlyst sivilisert samtale, respekt, saklighet og vennlighet i kommunikasjonen. Hvem i all verden er det som snakker? Han av alle, som går til anmeldelser og stygge angrep for den minste ting! Både han og Hanvold har vært ganske så flinke til å bygge fiendebilder og murer i stedet for broer. Angrep og forsvar benyttes i stedet for tilgivelse og overbærenhet.

Også innenfor kristenheten oppstår det isfronter, man driver med “ropert”-kommunikasjon seg imellom, det brukes digital gapestokk, debatter polariseres, personer henges ut, hat og hets kan forekomme og det benyttes ulike isoleringsmekanismer. Det er ingen tvil om at dette skjer innimellom. Imidlertid tror jeg ikke Torp, Hanvold eller deres støttespillere har noe å bidra med for å bedre denne situasjonen.

Tilgivelse, forsoning, samtale, oppnåelse av enighet og bønn kan være fint det, men det kan også bli siviliserte hersketeknikker i forkledning. For å få aksept i de miljøer som omtales her forutsettes det at man er tilnærmet 100 % enig med og oppfører seg i henhold til deres smale mal eller normal. Man blir en dum sau eller nikkedukke som lar seg lede av de store “profetene”. Avvik eller berettiget kritikk aksepteres ikke, da man skal beholde enhet for enhver pris, og all kritikk tolkes som angrep på Gud selv.

Forkynnelsen og teologien er til tider “helt på jordet”. Det store fokuset på penger (mammon, tienden, hellige gaver osv.), helbredelse og velstand finner jeg meget rart. Jeg er ikke en gang sikker på om vi tror på den samme guden.

Å komme til enighet rundt slike ting virker som tilnærmet umulig. Berettiget kritikk må det alltid være lov til å framsette, og man kan ikke akseptere blind autoritær ledelse som noen kristenledere forventer. Til tross for sine store egoer er de ikke Guds stedfortredere eller ufeilbarlige hellige profeter som kan skjermes for all kritikk. Og nok en gang: Kritikk som framsettes er ikke synonymt med hat, hets eller personforfølgelse. Slik som Hanvold og Torp senior har raljert blir det ikke aktuelt for min del å anse dem som hyrder for meg og min tro, eller som troverdige autoriteter i mitt liv.

 

Det virker som om støttespillerne av “visjonen” forsvarer og representerer den store og viktige TV-satsingen. I realiteten er og blir TV Visjon Norge kun en liten nisjekanal for spesielt interesserte. Til og med mange “gode kristne” ser IKKE på kanalen, og i den store sammenheng har ikke kanalen noe særlig høye og imponerende seertall. Alt i alt er det få støttespillere til Hanvold-visjonen. Kanalen er på ingen måte hele kristen-Norges TV-kanal eller evangeliseringsinstrument.

Vi motstandere av TV Visjon Norge driver ikke med noen form for organisert og ondartet hatkampanje mot TV-kanalen og dens støttespillere. Det er høyst reelle utfordringer og problemstillinger det gripes fatt i og protesteres mot, inkludert bekymringer rundt misbruken av Bibelens ord i opportunismens tjeneste.

Det er helt sikkert en del som i det stille og det skjulte tar avstand fra f. eks. TV Visjon Norge og deres disipler, men det kan bli for tøft for enkelte å stå fram med denne motstanden. Trusler om helvete, tap av velsignelse, fra-dømming av den “sanne” tro, uthenging, beskyldninger om å drive med kristendomsforfølgelse, latterliggjøring, trusler om politianmeldelser osv. fremmer ikke akkurat aktiv motstand mot “de visjonære” sin usunne og feilaktige forkynnelse.

Et eksempel på dømming og trusler om “Guds straffedom som jeg mottok juli 2020:

Trussel om “Guds” straffedom, pga. kritikk rettet mot TV Visjon Norge.

 

Tilsvar og kommentarer rundt denne henvendelsen er tilgjengelig her (lenke).

Hanvold-kanalen, som ønsker å dokumentere galskapen som skjer på Visjon Norge og blant TV-kanalens tilknyttede har fått smakt på at dette ikke er helt rett fram. Forsøk på besøk av tidligere publiserte videoer på YouTube gir september 2019 beskjeden:

Hanvold-kanalen blir forsøkt stoppet av Visjon Norge.

 

(Joda, muligens bryter Hanvold-kanalen noe med reglene for åndsverk / opphavsrett. Likevel vil jeg kalle sensuren for overreaksjon fra TV Visjon Norge sin side. Utrolig hva de gidder å bruke ressurser og tid på å forfølge!)

En typisk representant for kristenhat og hat generelt overfor enkelte “motstandere” er kvasi-forkynneren Levi Jensen. Jeg kan på ingen som helst måte støtte opp om det han står for, og jeg er dypt skeptisk til at barn og unge utsettes for denne mannens dømmende forkynnelse (vranglære?).

For noen år siden – på 1990-tallet og starten av 2000-tallet – “herjet farsotten” WWJD. WWJD: What Would Jesus Do? (WWJD?), på norsk “Hva ville / hadde Jesus gjort?”. Helt eksakt hva han – Jesus – ville ha gjort i enhver situasjon vet jeg ikke, men han ville neppe ha drevet med eller støttet slikt hat som beskrevet i dette innlegget.

Er det ikke nesten hat jeg selv utviser i form av dette innlegget? Joda, til tider svarer jeg nok tilbake med nesten samme mynt som “motstanderne” benytter seg av. Det nærmer seg nok hat fra min side også, noe jeg ikke har problemer med å innrømme. Jeg er bevisst på problemstillingen og streber etter å stoppe i tide.

Selv kan jeg være ganske så kvass i mine uttalelser, men et visst minstenivå for seriøsitet prøver jeg å etterstrebe. Det er i hovedsak sak som skal diskuteres og ikke person. Friske diskusjoner med muligheter for å komme med betimelige spørsmål og konstruktiv kritikk er et gode vi har her i Norge, i form av vår ytrings- og religionsfrihet. Denne bør benyttes på en god måte og ikke til lavmåls hets og hat.

Da gjenstår vel kun å ønske de “visjonære” god bedring, at de får et møte med den EKTE Gud og at de forhåpentligvis finner tilbake til virkelighetens verden. Selv tror jeg ikke på den “guden” som enkelte presenterer.

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagging: , , , , , , , , . Bokmerk permalenke.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

One Response to Kristenhatet – hatet blant kristne

 1. Øyvind Glømmi sier:

  Hadde nå bare disse stakkarene som skriver på støttesiden, og ikke minst; Hanvolds godtroende ofre tatt seg tid til, eller kanskje heller: vært istand til. .? å lese og forstå det du skriver ville mye vært vunnet. Men som vi vet er den indre disiplin og kustus nådeløs i disse miljøene, så det er nok lite som når frem.

  Jeg må innrømme jeg til tider har syntes det har vært ganske underholdende å provosere disse stakkarene, men den barnslige måten de prøver å argumentere på blir etterhvert ganske slitsom, man kan likegodt diskutere ned en stein.

  Man får bare håpe flest mulige har sett noe av det som kommer fra disse støttespillerne, og på den måten har fått et innblikk i hvor skadelig Jan Kåre Hanvold er for sine omgivelser. Hans kyniske og pøbelaktige personlighet skinner tydelig igjennom hos disse hjernevaskede støttespillerne, de er ikke annet enn ofre for hans manipulering. Mennesker med Hanvolds personlighetsforstyrrelser har en lumsk evne til å finne ofre de kan manipulere og styre uten at ofrene skjønner det selv. Ganske skremmende for utenforstående å iaktta hvilken makt slike despoter som Hanvold kan ha over tilsynelatende oppeående mennesker. Og selvfølgelig en skandale at ikke myndighetene forlengst har grepet inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *