Kristenhatet – hatet blant kristne

(Sist oppdatert 16.11.2023 @ 18:53 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Protest kristendom

Jeg synes det er noe skremmende og upassende hvordan enkelte kristne oppfører seg mot andre – gjerne medkristne – mennesker, som eventuelt tenker litt annerledes enn dem selv. Debattene på nettet er ofte svært heftige, og de er preget av alt annet enn kjærlighet og ønsker om å nå andre med evangeliet.

Meningsmotstanderne skal tas for enhver pris, koste hva det koste vil, og gjerne gjennom bruk av “skitne triks” og virkemidler. Moral og etikk er ikke så viktig for å vinne en diskusjon i en sak. De som måtte tenke og mene noe litt annerledes enn den vedtatte sannheten skal for enhver pris dømmes nord og ned.

En del diskusjoner gjennomføres på måter som er alt annet enn verdig en troende kristen. En god del av det som skjer tjener eller gagner ikke evangeliets eller kristentroens sak. Likevel må jeg innrømme at det er en viss underholdningsverdi i å lese alt det tullet og våset de klarer å lire av seg, fra innsiden av sine små forvridde ekkokamre. For noen kristne fotsoldater som klarer å snu alle ting på hodet!

Videre i denne artikkelen er det kristenhatet internt blant de troende kristne jeg skriver om. Det er ikke hatet (“forfølgelsen”) utenfra fra ikke-kristne eller fra andre religioner jeg er opptatt av i denne omgang.

For å poengtere det nok en gang: Denne artikkelen tar for seg hatet blant og mellom troende kristne. I dette inngår dømming av annerledestenkende troende, og hvor det er strengt forbudt å komme med spørsmål og berettiget kritikk mot “Guds utvalgte og salvede bakkemannskap”. Det er ikke snakk om eventuelt hat, kritikk og “forfølgelse” man kan oppleve fra ikke-troende, muslimer, ateister, humanetikere osv.

For å nevne det først som sist: Berettiget og konstruktiv kritikk er IKKE det samme som – eller synonymt med – hat, hets og mobbing.

Kritikk forbudt: Enkelte forkynnere, pastorer, kristenledere og vanlige kristne fotsoldater takler ikke og aksepterer ikke kritikk mot (den selvutnevnte) ledelsen. I den forbindelse gjentar jeg til det kjedsommelige:

 • Berettiget kritikk som framsettes er ikke rettet mot den treenige Gud eller mot Guds ord. Det er enkeltpersoners framferd, deres personlige fortolkninger av budskapet og den eventuelt forvridde forkynnelsen som blir kritisert.

Predikanter og kristenledere som ikke tåler kritikk og frie ytringer – som sensurerer eller ignorerer kritikere – trenger vi ikke her i Norge. For å være stor og frekk i kjeften: De kan ryke og reise, og f. eks. emigrere til det forgjettede landet USA.

Predikant i action.

 

Det er mye fordømming (og dømming av annerledestenkende!) i enkelte kristne miljøer, som er mye verre enn den påståtte mobbingen, hetsen og hatet fra oss “motstandere”. I andre settinger blir all kritikk tiet i hel eller latterliggjort. Sannelig en del å rydde opp i når det gjelder responsen til en del kristne forsamlinger. Mange avsporinger finner sted i enkelte forsamlinger, hvor uvesentligheter vektlegges og det viktige hovedbudskapet fra Bibelen kommer i bakgrunnen.

Sigmund Voll Ådnøy sitt bokprosjekt fra 2018 kan dras inn her. Han skrev boka med den passende tittelen “Tier der andre taler“. Dette henspiller hovedsakelig på dette at mange kristenledere og predikanter tier og fortier når berettiget kritikk framsettes mot det de driver med. Eventuelt latterliggjør de kritikken via sine kanaler, men uten å besvare, forsvare eller å gå i debatt med den eller de som framsatte kritikken.

Utrolig å se hvordan enkelte i kristendommens og “Guds” navn går til full krig mot brødre og søstre i troen – dvs. til kamp mot egne trosfeller. Kritikken og hetsen / hatet kommer fra (nesten) likesinnede, som kanskje er en liten tanke annerledestenkende. Muligens er det forsøk på en forvridd form for selvjustis, som de påstår finner sted på “Guds” vegne? Kanskje er det sant det enkelte hevder at kristendommen er en krigersk religion, som også legger opp til utstrakt maktmisbruk. Muligens er kristentroen ofte langt unna en fredens, nestekjærlighetens og harmoniens religion i praksis.

Denne gangen var det “Vi som støtter Visjon Norge”-siden (Facebook + blogg) som minnet meg på dette her. Støttegruppa framstår som en mal på eller som et godt eksempel (med negativt fortegn) på systematisk kristenhat. Nevnte støtteside er nærmest et “prakteksemplar” på internt kristenhat i praksis. Det renner over med hat, hets, lavmåls karakteristikker, verbale overfall og stygge personangrep. Forskjellen mellom berettiget kritikk og hat forstår de seg ikke på. Virkelig imponerende (ironi!) hvordan Guds folk kan oppføre seg mot andre medkristne.

Det har versert noen stygge personangrep hvor meningsmotstandere har blitt ilagt motiver og meninger de slettes ikke har. Diskusjonene har til tider vært nede på et lavmål som brennende kristne ikke bør være stolte over. Kristne bør ikke være seg bekjent av slik aktivitet. En del av innleggene er ren og skjær mobbing og uthenging av enkeltpersoner som stiller berettiget kritikk til ekstrem-karismatisk virksomhet og/eller TV Visjon Norge/Jan Hanvold. Hvem (en, flere, han, hun, hen?) som står bak siden vites ikke, da alt skjules bak feig, unødvendig og tullete anonymitet. “Godhetsmobbing” kan det ikke karakteriseres som.

Bakmannen eller bakmennene (eventuelt kvinnene, noe som er lite sannsynlig) bak den anonyme “Vi som støtter Visjon Norge”-siden: Det må nesten sannsynligvis være en eller flere naive (og hjernevaskede) sjeler som mer eller mindre er i den indre kretsen til TV Visjon Norge-ledelsen. F. eks. familiemedlemmer til sentrale ledelsepersoner kan fort bli mistenkte for å stå bak. Ikke hvem som helst ville ha forsvart all galskapen til de grader. Deres logoplagiat (endret etter at dette ble skrevet!) ser det ut for at Visjon Norge glatt overser, noe som styrker mistanken enda mer om at det må være folk på innsiden som står bak støttegruppa.

Støttegruppa er det nok best å bare le av, og å glede seg over at de bidrar mer til å skade Visjon Norge enn til å hjelpe dem videre. Sånt sett er det vel grunn til å sende en takk til støttegruppa / støttesiden, som tross alt gjør mye av jobben til oss kritikere / skeptikere av “visjonen”. Muligens mer passende å kalle dem for nettroll for Visjon Norge enn for støttegruppe / støtteside.

Noe av det mest hatefulle av det hatefulleste innenfor kristentroen jeg kan tenke meg er støttesiden (Vi som støtter Visjon Norge) og andre indoktrinerte støttespillere av TV Visjon Norge. Oppførselen og væremåten bidrar neppe til mange frelste eller til noen vekkelse. Avkristning blir nok heller resultatet. Kanskje bør de skifte navn fra “Vi som støtter Visjon Norge” til “Vi som skader Visjon Norge“?

Hva er poenget med støttegruppa?

Nei, jeg er IKKE blant “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

Jeg bare oppriktig undrer meg: Hva er den egentlige hensikten eller vitsen med støttegruppa / støttesiden? Hva er motivene, visjonene og strategiene som ligger bak? Slik jeg ser det ødelegger de mer enn de gjør noe godt. De bryter definitivt ned mer enn de bygger opp for TV Visjon Norge, og for kristen-Norge generelt.

Det de driver med er primært hat, hets, mobbing og trakassering av kritikere og/eller annerledestenkende / troende (+ ikke-troende), og de bidrar til å skape polarisering og splittelse. De virker til å være mer opptatt av “slåsskampen” (kveruleringen) enn saken. Man kan lure på om personen eller personene bak støttegruppa er mentalt forstyrrede, eller om de “bare” er “galne idioter” som vil andre vondt og er ute etter pur faenskap og kverulering.

Det er “lite kristent” (lite nestekjærlighet) over det de driver med. Det virker mest som de bruker troen som et skalkeskjul eller unnskyldning for å være drittsekker i “Guds” navn. Nettaktiviteten ser ut til å fungere som et fluepapir på å få samlet mange hjernevaskede individer på ett felles sted.

Pr. juli 2021 presenterer de sin Facebook-side (Om) på følgende måte: “Siden har som formål å samle de som støtter arbeidet til Visjon Norge. Vi som vil ha et kristent alternativ til det den norske kirke predikerer. Vi presiserer at vi er en støtte side og har ingen tilknytning til TV Visjon Norge.” (Korrigert en stavefeil i det de skrev. De skrev tilknyttning i stedet for tilknytning i sin tekst.)

Hvis de bare hadde oppført seg sivilisert innenfor disse rammene skulle jeg ikke ha klaget! Det er hetsen, hatet, drittkastingen og uthengingene som er hovedproblemet med “gjengen”!

Flere momenter MOT siden / støttegruppa:

 • Hvorfor vil noen bruke tid – kaste bort sin dyrebare tid – på å forsvare noe slikt som TV Visjon Norge? Hva er poenget?
 • TV Visjon Norge står vel “støtt” på egne bein og trenger neppe hjelp (til forhåpentligvis å grave sin egen grav).
 • De/dem/hen bak siden framstår som dårlige kristne forbilder og idealer (idoler) for oss andre (troende, ikke-troende og eventuelle søkende).
 • Virkemidlene som benyttes er alt annet enn fine, hvor det blant annet benyttes stygge personangrep og hets – muligens inspirert av Jan Hanvold sin bøllete oppførsel. Jf. det som ellers står beskrevet i dette innlegget.
 • Fotballpøbel-liknende (hooligans) oppførsel. Virker som om de er mer opptatt av å kverulere og slåss enn hovedsaken sin (middel har blitt mål).
 • Langt unna Bibelske prinsipper og et kristent sinnelag det som utvises.
 • Oppførselen og argumentasjonen som utvises i praksis er lite Bibelsk basert (uten eller med lav Bibelsk dekning), og alt dette står i stor kontrast med Bibelens positive nåde- og kjærlighetsbudskap + å vende det andre kinnet til. Ubibelsk sirkus uten like.
 • Det er mer øye for øye enn Bibelens ord om å vende det andre kinnet til.
 • Virksomheten med alle sine ufinheter kan bidra til å gi kristne et ekstra dårlig rykte, noe som igjen kan føre til at enkelte blir skremt bort fra å oppsøke den kristne troen eller til og med avkristning (skuffelsene kan medføre frafall, eventuelt “brente barn“).
 • De / hen som står bak må ha gått glipp av oppdragelse hjemmefra og timene på skolen hvor det ble undervist i etikk, moral, folkeskikk, nestekjærlighet og norsk språk.
 • De har stygge og nedsettende kommentarer – samt spredning av fordommer, konspirasjoner og myter – som sitt “varemerke”.
 • Noen ondskapsfulle nettroll er det de er.
 • Den / de bak støttegruppa opptrer som en ekkel, ondskapsfull og ikke minst feig person.
 • Den / de bak kan ikke grammatikk, rettskrivning, saklig argumentasjon, design og layout (jf. bloggen deres) og mangler folkeskikk.
 • Totalt mangel på sivilisert kommunikasjon.
 • I praksis avkristning av Norge de driver med – de skremmer folk bort fra troen med sin stygge framferd.
 • Ikke akkurat den store åndseliten eller bibelkjennerne som står bak.
 • Personer med nære tilknytninger mot TV Visjon Norge-ledelsen har valgt å applaudere deres mange tåpelige påfunn, i stedet for å ta avstand. Det er slettes ikke bra at slike personer i sentrale posisjoner støtter opp under hatet og hetsen som støttegruppa presenterer.
 • Masse bruk av sitater helt løsrevet fra kontekst, uten forklaring, kilde eller lenke.
 • Må være en enklere sjel – eventuelt flere enkle sjeler – som står bak.
 • De presenterer en tro og religion (vrangbilde av kristentroen) som neppe vil ha noen tiltrekningskraft på oppegående og selvstendigtenkende mennesker.
 • Et STORT NEI TAKK TIL: “(Vi som) Støtter Visjon Norge – Sammen med støtte til Tv Visjon Norge”! Vi kristne står ikke alle sammen om støtten, nei. Støttegruppa – fungerer som en gruppe / side for spredning av hets og hat – har ingen hensikt slik den nå framstår.

Støttegruppa blir angivelig skremt av all den hetsingen, mobbingen og trakasseringen som finner sted rettet mot TV Visjon Norge og kanalens støttespillere (for å “ta” dem). Det snakkes om at vi lever i en ukristelig tid. Det hevdes at kanalen behandles som om den skulle være spedalsk, og i tillegg til motarbeidelse fra enkelte organisasjoner er det visstnok hetsende kristne navere (NAV-brukere/støttemottakere) som hiver seg inn i kampanjer mot “visjonen”. Snakk om å snu ting og sannheter på hodet!

Det hevdes til tider at “mobben” – dvs. oss kritikere – har kastet sin vrede på/over Visjon Norge og deres støttespillere. Jeg kjenner meg ikke igjen i at vi kritikere framstår som mobben, hvor vi kaster vår ubegrunnede vrede utover Jan Hanvold, Levi Jensen, David Auke, Jan-Aage Torp, Gjermund Kvamme, Ludvig Nessa med flere.

Hanvoldkanalen” – og tidligere “Stans pengepredikantene!” – har støttesiden / støttegruppa rettet mye kritikk og hat mot. Førstnevnte har blitt stemplet som en side som driver med hets, mobbing og trakassering. Vedkommende bak “Hanvoldkanalen” er visstnok en amatør av et nettroll, og vedkommende er angivelig en infantil og patetisk NAVer som er oppe om natten for å skrive dritt, for så å sove om dagen. Tragikomisk karakteristikk.

Det hevdes også: @Hanvoldkanalen består visstnok (kun) av tapere og flokkdyr, angivelig styrt av en bjellesau som går foran og leder. Medlemmene og lederen/lederne er tapere, bermen og personer hvor det er glissent inni hodet (mindre intelligente). Takk for den får jeg si, som menig medlem av @Hanvoldkanalen. Etter mitt syn gjør Hanvoldkanalen en utmerket jobb med å dokumentere galskapen som finner sted angivelig i “Guds” navn. Jeg kjenner meg ikke igjen i at nevnte kanal utpeker hatobjekter og at det er snakk om å være en hatside. Sannheten om Hanvoldkanalen: Hanvoldkanalen setter et berettiget kritisk søkelys mot konspirasjonsteorier, løgner, juks, fanteri, usunn teologi osv. som forkynnes i “Bibelens og Guds navn”.

Har ingenting imot å havne på denne lista:

Ofte har jeg vært høyt plassert på Hanvoldkanalen sin engasjementsliste, og mot slutten av april 2023 var jeg på førsteplass. Stolt av dette!

 

Hanvoldkanalen blir innimellom beskyldt for å være en hat- og hetsside, som prøver å latterliggjøre kristne. Ingenting å si på oppfinnsomheten på dem som kritiserer Hanvoldkanalen, men langt ifra sannhet er og blir slike beskyldninger! Vi er mange kristne som deltar inne på Hanvoldkanalen, hvor vårt mål er å belyse – og eventuelt stoppe – usunn og feilaktig forkynnelse (manipulerende og falsk forkynnelse).

Headingen til Hanvoldkanalen (@hanvoldkanalen) på Facebook pr. 04.01.2023 – https://www.facebook.com/hanvoldkanalen/.

 

Agendaen til Hanvoldkanalen pr. januar 2023 er: “Hanvoldkanalen er en side som dokumenterer og viser galskapen i såkalte kristne miljøer.” En god, viktig og nødvendig agenda!

Videre står det blant annet følgende å lese om Hanvoldkanalen pr. januar 2023 (sidens egenbeskrivelse): “Hanvoldkanalen er ingen hat eller hetsside, men vi har en forholdsvis høy takhøyde.” Og: “Hanvoldkanalen er en side som dokumenterer og viser hva som skjer på Visjon Norge, og andre tilknyttet Hanvold eller Visjon Norge. Samt om spesielle evangelister, pastorer, kristne konspirasjonsteoretikere osv.” En viktig og sentral misjon til denne siden med andre ord!

Det kastes en del stein i glasshus. Støttetrollet + Søkelys mener mangt og mye om @Hanvoldkanalen, men kritikken som rettes denne veien passer nok bedre på vedkommende selv. Imidlertid kan man vel ikke forvente noe mer fra et “søtt” lite Visjonstroll med IQ som sannsynligvis er lavere enn sitt eget skonummer (argumentasjon delvis lånt fra Hanvoldkanalen). Jeg regner absolutt ikke med at dette innlegget blir lest av støttetrollet, da det nok blir alt for mye for vedkommende å lese (ville gitt “information overflow” i den enkle hjernen). Ok, nå var jeg litt frekk og angripende, men jeg valgte nå et lite øyeblikk å synke ned på vedkommende sitt lave nivå. Ellers har Hanvoldkanalen i likhet med meg fått en egen underside i hetse- og hatebloggen til “Vi som støtter Visjon Norge” / “Støtter Visjon Norge” .

Undersiden har de kalt for: “Hets siden Hanvoldkanalen“. Ifølge “støtterne”: “Hanvoldkanalen er en hat, mobbe og trakasserings side som sprer hets på nettet mot Jan Hanvold og Visjon Norge og vi som støtter kanalen.” Dem om det med sin alternative virkelighet… Pr. april 2021 står det blant annet følgende å lese på nevne underside:

(Vi som) Støtter Visjon Norge sin klassifisering av Hanvoldkanalen.

 

Her kastes det stein i glasshus så det singler og smeller / knaser i knust glass. Hvem som driver med mest hets, trakassering og mobbing kan absolutt diskuteres! Og å true “Hanvoldkanalen” med represalier pga. forfalskning blir noe “sært”. Mange sitater og skjermdumper fra motstandsgruppene / motstandssidene mot Visjon Norge har havnet opp uten tillatelse hos støttetrollene, kraftig manipulert og (til dels) forfalsket.

Og sannelig gikk de til et nytt angrep på meg (14.04.2021), hvor de tydeligvis tror at jeg har en framtredende rolle i arbeidet til Hanvoldkanalen:

Vi som Støtter Visjon Norge-manipulering av mitt profilbilde. Og tydeligvis tror det at jeg har en “dypere” kobling til Hanvoldkanalen enn det jeg har.

 

Meg utsatt for “ekstreme makeover” fra støttetrollenes side i form av det manipulerte bildet ovenfor.

(Jeg er bare vanlig “menig medlem” av Hanvoldkanalen, og jeg vet faktisk ikke hvem som er hovedpersonen / hovedpersonene bak Hanvoldkanalen. Jeg har ingen som helst skyld i kanalens eksistens!)

Jeg har notert meg at mitt navn befinner seg på ei liste over personer som aktivt driver med hets i regi av “Hanvoldkanalen“. Lista ble opprinnelig publisert av “evangelist” Gjermund Kvamme, og den useriøse oversikten har blitt delt videre av “Vi som støtter Visjon Norge”.

I sin støtteblogg skriver de en plass: “Her kan du lese om hvordan vi kristne som støtter Visjon Norge omtales.” Joda, de er jo ikke hakket bedre selv! Og også blant oss kritikere er det mange som er MINST “like kristne” og troende som dem!

Det blir direkte latterlig at de beskylder kritikere for hets, hat og mobbing, i og med at de selv (støttegruppa) i høyeste grad selv driver med slikt. De burde feie for sin egen dør først før de anklager andre for hat og hets, der de sitter og kaster stein i glasshus. Hvem gidder vel til syvende og sist å bry seg noe særlig om denne ødeleggende støttegruppa, og hvorfor i alle dager skal man ta dem seriøst?

Støttegruppa skriver innimellom at Visjon Norge-kritikere er lavpannede idioter, personer med lav IQ, de har diagnoser (psykiske) og er støttet av staten (NAVere). Ingenting av dette treffer eller stemmer for meg personlig, men uansett har alle sin fulle rett til å komme med sine uttalelser og bli hørt (toveis ytringsfrihet / religionsfrihet) uten å bli utsatt for slik stereotyp generalisering og hersketeknikk.

Støttetrollene driver vel i praksis en ren hets- og hatside, med en porsjon mobbing og stygge personangrep + manipulering. En passende beskrivelse for deres virksomhet er: “Vi som troller for Visjon Norge“.

Stille før stormen, eller har de kapitulert / gitt seg med sin kamp? Våren 2022 har aktivitetsnivået fra støttegruppa vært ekstremt lavt. Har lufta gått ut av dem, eller planlegger de et større framtidig “angrep”? Tiden vil vise.

Stopp hatprat og netthets fra Visjon Norge-støttespillerne / sympatisørene!

 

I utgangspunktet skulle dette være en relativt generell artikkel om kristenhatet og hatet blant kristne. Det har i praksis i hovedsak blitt en avhandling mot “Vi som støtter Visjon Norge”-siden og deres blogg. Uansett er virkemidlene som støttegruppa bruker også svært vanlige å bruke i andre sammenhenger.

Virkemidler som ofte benyttes mot meningsmotstandere, hvor støttegruppen til Visjon Norge har blitt brukt som mal for argumentasjonen:

 • Latterliggjøring og fordømmelse.
 • Nestekjærligheten har blitt erstattet med fiendtlighet, mistro og dømming.
 • Totalt ignorere motstanderen (tie i hel), eventuelt blokkere (sensurere) vedkommende fra å kommentere.
 • Eventuelt bidrar et stykke i diskusjonen, men for så å slette sine tidligere innlegg (sporsletter) så snart det begynner å bli litt “varmt rundt ørene”.
 • Enveiskommunikasjon og ytringsfrihetsmotstandere enkelte av disse folka.
 • Svært hårsåre støttespillere som ikke tåler kritikk og uenighet. Blokkerer kritikere og konstruktive spørsmålsstillere for den minste bagatell.
 • Kommer med masse usaklige kommentarer og ‘god dag mann økseskaft’-svar.
 • Svarer aldri skikkelig på kritikk. Kommer ofte med tåpelige motspørsmål. Som igjen ikke kan bli besvart offentlig av kritikeren pga. punktet ovenfor samt punktet nedenfor.
 • De slipper egentlig ikke til kritikk. Hvis spørsmålene blir for “intrikate” sletter de hele kommentaren eller spørsmålet, eventuelt med etterfølgende blokkering.
 • Bare dette å kalle kritikere for motstandere er ganske dømmende, stemplende og båsplasserende.
 • Skinndemokrati: Man kan få inntrykk av at støttegruppa innimellom inviterer til åpen dialog og meningsytringer, hvor de i neste omgang sensurerer, sperrer, blokkerer, ignorerer og slett kommentarer og tilganger over en lav sko.
 • Negative og dømmende overfor alle som tenker og mener noe litt annerledes enn dem selv.
 • Utrolig hvor stygge enkelte kristne kan være med sine medmennesker, i form av ekstremt stygge, hetsende og dømmende kommentarer overfor seriøse meningsmotstandere.
 • Diverse uttalelser langt over streken understreker hvor utrolig useriøs gruppa er. De skyter seg selv i foten og bekrefter sitt eget idioti med sin oppførsel.
 • Usunne og stygge personangrep, samt personkarakteristikker. Mobbing og uthenging av meningsmotstandere som kommer med berettiget kritikk og/eller spørsmålsstillinger.
 • Helt absurd, patetisk, tragisk og direkte kvalmende en del av dritten med personangrep som de lirer av seg.
 • De “påberoper seg eneretten” til å kunne fare med hets og hat, men stakkars den som prøver å gjøre det samme mot dem.
 • Langt fremskredet arroganse benyttes i en del tilfeller.
 • Går ofte direkte på person i stedet for sak.
 • Uttalelser rettet mot navngitte personer av injurierende eller ærekrenkende karakter. “Forfølger” gjerne vedkommende i en lengre periode.
 • Beskylder andre (kritikere) for å komme med injurierende og trakasserende innlegg, men gjør akkurat det samme selv.
 • Sår tvil om vedkommende motdebattant sine motiver og kunnskapsnivå.
 • Forsøk på svekking og sverting av motstandernes omdømme.
 • Forsøk på karakterdrap.
 • Forutinntatt og ikke villig til å høre på motargumenter. Absolutt ikke lydhøre for motargumenter.
 • Hører ikke på andre enn sin egen stemme og sine egne meninger. Bor inni en gullfiskbolle av et ekkokammer eller boble.
 • Tillegger “motstanderne” motiver, meninger og holdninger som vedkommende ikke (nødvendigvis) har.
 • Sprer faktafeil, usannheter og løgnerlyver og bløffer – om andre personer, eventuelt om saker.
 • Bruker så gjerne skitne triks, og å fare med usannheter og forvridde sannheter er de “flinke” med.
 • Angrepene som innimellom kommer fra støttespillerne rundt TV Visjon Norge-miljøet er til tider meget ufine, med en ordbruk som er skremmende stygg.
 • Usannheter er dagligdags, og er så å si malen / det normale. Hva med å fortelle sannheten i stedet for å fare med diverse usannheter?
 • Bruk av overdrivelser.
 • Dømmende oppførsel og holdning overfor andre. Kan gjerne dømme andre til død og pine mens vedkommende selv har alle de korrekte svarene. Litt av en gjeng med fariseere!
 • “Overdommerne” dømmer og plasserer folk på direkten i himmel eller helvete (fortapelsen).
 • Trusler om helvetet “fungerer” alltid. Alle må jo forstå at det er en himmel å vinne og et helvete / fortapelse å unngå / unnfly.
 • Framsetter “gladelig” litt hat, hån, hets og trusler mot medkristne (+ mot ikke-troende) som har et litt annet syn på ting & tang.
 • Trusler – tomme eller reelle – blir framsatt overfor kritikere.
 • Mye av disse (Visjon Norges “supporter-klubb”) anonyme nett-trollenes retorikk – og det de skriver og publiserer – er rett og slett dampende og stinkende kloakk og dritt. Søppelside!
 • Kritikk forbudt for kristne: Kan ikke “ekte Guds barn” komme med noen som helst kritikk, uten at det blir galt for overdommerne?
 • Tullete kverulering. Beskylder ofte kritikere og andre for å kverulere, men hva er det de selv driver med da?
 • Noen personer blir utpekt som hatobjekter, og de blir helst utsatt for det som kan kalles for trakassering.
 • Med fare for å forenkle og generalisere bittelitt om støttegruppa: I hovedsak er det kun useriøst tull, tøys, vas og vås som kommer fra den kanten.
 • Ubegrunnet svada og mangelfull / dårlig argumentasjon presenteres.
 • Hersketeknikker (herseteknikker, og annet maktmisbruk / maktspråk).
 • Netthets, sjikane, bitterhet og hatefulle ytringer + trolling + “stalking” florerer, hvor det rettes fokus mot person og ikke sak samt alle slags tåpelige avsporinger.
 • Enkelte av “visjonens” støttespillere er enkelt og greit useriøse nett-troll, kranglefanter og kverulanter, og de er i liten grad preget av nestekjærlighet og ønsker om å vinne andre for Jesus og ordet.
 • Med sin useriøse oppførsel gjør de sin egen troverdighet lav.
 • Kaster seg fort i skyttergravene.
 • Kraftig og dømmende språk.
 • Om Levi Fragell, hvor sitatet sier det meste om nivået på “støttetrollenes” kommunikasjon: “Den gamle grinebiteren som er på full fart til helvete“.
 • Useriøse og krenkende kommentarer og innlegg er standarden.
 • Redelighet og saklighet er mangelvare.
 • Til tider bruk av ironi og sarkasme – eller mer presist: MISBRUK av ironi og sarkasme.
 • De prøver med sin kommunikasjonsform å trykke ned andre og bringe dem til taushet.
 • Generelt dårlig, lavmåls og primitiv kommunikasjon, og kommunikasjonssituasjon med masse støy, jf. kommunikasjonsmodellen.
 • Motstand kalles ofte for forfølgelse, og det er også ganske vanlig at man blir beskyldt for å angripe Gud og kristentroen.
 • En del “hjernevaskede kristne” liker ikke og aksepterer ikke motstand.
 • Enkelte mener det er helt uakseptabelt med negativ kritikk og holdninger rettet mot en Guds mann som Jan Hanvold.
 • Det hevdes at det er forfølgelse og hat mot “Bibeltro” (bokstavtro) kristne. (Men sitt eget hat ser de ikke!)
 • Det hevdes at tros- og religionsfriheten er truet, og at heksejakten på “gode kristne” og “salvede forkynnere” er i full gang.
 • Bibeltroskapen som de selv står for er ikke imponerende eller overbevisende.
 • Offerrollen (martyrrollen) inntas titt og ofte.
 • Det er sannelig ikke lett å være varslere i slike miljøer. Man blir ofte dømt nord og ned og utsatt for utfrysning. Det gjøres mange desperat forsøk på å kneble eventuelle varslere.
 • Man når ikke inn med sunn fornuft og saklig argumentasjon. Støttespillerne til f. eks. TV Visjon Norge lar seg ikke overbevise om at noe er galt fatt.
 • Kristne i harnisk modus er det ikke bare-bare å komme ut for.
 • Rasistiske kristne: En dose med rasisme, rasister og fremmedhat er ikke unormalt. De vil ofte ikke ta imot og hjelpe flere flyktninger her i Norge, og det hevdes gjerne at muslimer eller andre flyktninger er i ferd med å overta hele styringen av landet Norge.
 • Diskrimering og motarbeidelse av likestilling kan inngå.
 • Alt annet enn god oppførsel og folkeskikk framvises, og muligens også både dårlig dømmekraft, manglende etikk og dårlig moral.
 • Folkeskikk, respekt og ydmykhet overfor andre finnes det lite av.
 • Ondsinnet hat og hets skjer både anonymt og også fra godt voksne ondsinnede personer som framstår med fullt navn.
 • Den harde lærdom: Det finnes en del ondsinnede kristne, og mennesker som med Bibelen i hånda er pur onde!
 • Det oser over av ondskap (satan selv i forkledning?) fra enkelte kristne.
 • Den enkelte kritiker stemples f. eks. som bitter, ondsinnet, svak, dømmende, dum, løgner, syk, misunnelig, drevet av Janteloven, helt på viddene m. m.
 • De beskylder enkelte for å være dumme eller for å ha lite inni sitt hode (mindre begavede mennesker, mindre begavet person).
 • Den “visjonære” støttegruppa kan slenge ut ting slik som dette til oss kritikere: “Hva er det som har skadet deg?”, “Helt på vidda!” og “Klarer du å puste?”.
 • Kritikere stemples som barnslige fiender eller frafalne / ikke-kristne / ukristne som farer med hån, spott, hakking, hetsing, mobbing og trakassering, og som vil bli straffet / dømt (Guds straffedom!).
 • Misbruk av virkemiddelet bønn (sier de skal be for sine meningsmotstandere for å få dem på bedre tanker).
 • Beleilig med litt “hukommelsestap” (husker ikke!) og benektelser innimellom.
 • Berettiget kritikk aksepteres ikke, da sannheten er alt for tung å svelge, fordøye og ta innover seg.
 • Sannheten ønskes ikke brakt på banen, og enkelte av oss kritikere skal ties i hel (bli oversett) samt fratas ytringsfriheten.
 • Rart at en del kristne er ekstremt nasjonalistiske overfor Norge og det norske. Samtidig vil de tre kristendommen og kristne verdieren religion med opprinnelse i Midt-Østen – ned over hodet på alt og alle.
 • Elite / elitisme og politisk korrekte nordmenn latterliggjøres, og den politiske venstresiden tillegges gjerne ideer og motiver som ikke er reelle. Sosialdemokrater eller personer som stemmer rød-grønt er ikke automatisk kommuniser eller rendyrkede sosialister. Det er ikke mer kristelig å stemme konservativt!
 • Fra enkeltes hold hevdes det at det finner sted sensur her i Norge av “ekte kristendom”, og at vi har manglende ytringsfrihet. Vi lever visstnok i et kommunist-diktatur, hvor venstrekommunistene råder og styrer. Hjelpes meg for ei røre de klarer å presentere og ikke minst tro på!
 • Kunnskapsforakt og kunnskapsfrykt blant en del kristne, mot teologer, akademikere og andre med gode teologiske kunnskaper.
 • Viktig å ha i bakhodet: Troende er pr. definisjon ekstra dumme og mindre intelligente enn ikke-troende. (Ja da, skyter også meg selv i foten nå.)
 • Enkelte kristnes dumhet viser seg til sitt fulle når de beveger seg inn i politiske diskusjoner (politikk) og debatter (inkludert samfunnsdebatter).
 • Barnsligheter og barnslig oppførsel utvises.

TV-titting – TV Visjon Norge. Andre TV-kanaler enn Visjon Norge anbefales tittet på!

 

Og momentlista fortsetter, hvor ikke alle argumenter er like aktuelle i absolutt alle situasjoner:

 • Anonyme feiginger: Gjemmer seg i enkelte tilfeller bak anonymitet (anonyme profiler) og kjører på med edder og galle.
 • De kan finne på å kalle andre for feige, men selv skjuler de sin identitet. Støttegruppa har kalt meg personlig for feig, da jeg ikke gidder å være med på deres noter eller stå til regnskap for dem.
 • Språklige virkemidler slik som ironi og sarkasme + latterliggjøring kan bli benyttet.
 • I en del tilfeller dårlig språk.
 • De – “visjonæres” støttegruppe – kunne nok ha trengt både språkkurs, skrivekurs og rettskrivingskurs, og når man først var i gang kunne et nyansekurs også ha vært tingen. En ganske så særegen skrivestil benyttes, både når det gjelder syntaks, grammatikk, tegnsetting, mangelfull / dårlig rettskrivning og argumentasjonsrekker.
 • Meningsløse tilleggsspørsmål framsettes, og ønsker om presiseringer og forklaringer i det vide og det brede. Alt misforstås og hales ut i tid, utmattelsesteknikker i bruk.
 • At noen kritiserer tvilsom kristen aktivitet (konstruktiv kritikk) er ikke det samme som å “hate kristne” eller å drive med “forfølgelse av kristne“.
 • Kritikere beskyldes for manglende Bibeltroskap og åndelighet.
 • Motstanderne kan bli beskyldt for å være tilbakestående og/eller galne.
 • Å bruke kortet “falske nyheter” (fake news) eller å beskylde andre for å tilhøre “eliten“, “de politisk korrekte“, “venstresiden” / “venstrevridde” / “venstrekommunister” / “sosialister” eller “hylekoret” fungerer tilnærmet alltid.
 • Vi kritikere er visstnok alle sammen frafalne aktivister, anti-kristne, antikristne tullinger, idioter, drittsekker, åndsforlatte, kristendomsforfølgere, stalinister og venstrekommunister.
 • Støttegruppa beskylder andre for å ha dårlig rettskrivning (dårlig språk). Slettes ikke de rette til å snakke om dette!
 • Norge avkristnes hevdes det, og de “superkristne” tar ikke sin del av ansvaret for at dette eventuelt skjer.
 • Stor redsel for ytterligere avkristning og sekularisering, hvor alle midler vil benyttes (inkludert lovverk) for å bekjempe dette.
 • Folk skal mer eller mindre TVINGES til å følge kristne verdier og leveregler (Kristendommens utgave av Sharia-lovgivning?).
 • Skarpe skillelinjer mellom “oss på innsiden” og “dem på utsiden” av det kristne fellesskapet (“det gode selskap”).
 • Israel: Nåde dem som sier noe stygt om dette lander, da er “helvete på jord løs”.
 • Menneskeskapte/menneskelagde regler og bud – gjerne uskrevne – som ikke må brytes, da brudd medfører fare for å bli frosset ut av det gode selskap.
 • De som har avvikende meninger kan bli beskyldt for å være besatt av det onde, djevelens tjener, satans sendebud, satans tjenere eller løgner. Betimelig og berettiget kritikk / spørsmål kalles gjerne for “angrep” (på de rettroende) eller for hat / hets. (Overreagerer!)
 • Enkelte kan oppleve å bli beskyldt for å være drevet av djevelen (Guds barn kontra barn av mørket som kritiserer).
 • Det hevdes om kritikerne: Stakkars mennesker som kritiserer, de kommer med skammelige uttalelser, budskapet som framføres er ærekrenkede, det er misunnelse som driver kritikerne, de er drevet av forbannelser osv. Snakk om å se andres feil uten å se hva de selv driver med….
 • Beskylder andre for å være besatt / besatte, og det snakkes om aggresjon mot navnet Jesus.
 • Litt berettiget kritikk og spørsmål fører for til at det snakkes om at vi lever i de siste tider eller dager, hvor kjennetegn visstnok skal være ting slik som forfølgelse, vranglære (feil lære), avkristning og frafall. Snakk om selvoppfyllende profetier og å se det man vil se.
 • Sykdommer og handikap – og da spesielt psykiske lidelser/diagnoser – er det enkelte som er fullt villige til å bruke for alt det er verdt i diskusjoner. Dem som ikke er helt med sine “fulle fem” kan man jo ikke høre på eller tillegge meningers vekt / verdi.
 • Stigmatisering, fordommer og stygg kritikk av psykiske problemer, psykotiske pasienter, psykiatriske og psykisk (tidligere) syke personer. Visstnok ønskelig at slike ikke får delta i det offentlige ordskiftet.
 • Psykiatrien snakkes ofte ned, og det utvises en stor forakt for et hvert tegn på svakhet (problemer) hos andre troende.
 • Likeså kan både utseende (ikke minst vekt) og kjønn brukes mot en person. Alt gjøres for å psyke ut meningsmotstanderen.
 • Enkelte kan hevde i opphetede diskusjoner at man stjeler fra “Gud” ved å ikke gi tienden til et konkret prosjekt.
 • Kritikerne kan bli møtt med ord om at man må vende om, bli født på nytt, bli bedt for frelse, bøye kne for og ta imot Jesus – selv om man gjerne er en troende i utgangspunktet. Mantraet er altså å oppfordre til at man skal bli bedt for, for så å omvende seg, noe som visstnok skal lukke kjeften til skeptikere og kritikere.
 • Bare dette å antyde at andre ikke er “skikkelig” frelste eller ikke har blitt “født på nytt” (eventuelt opplevd ekte åndsdåp) er utøvelse av rene og skjære hersketeknikker.
 • Kritikerne må visstnok stå til ansvar framfor Jesus og bøye kne for den regjerende frelser og Gud.
 • Ved å innta “feil standpunkt” i en sak kan man bli beskyldt for å motarbeide Gud, synde og for å gå glipp av velsignelser.
 • Enkelte mister totalt besinnelsen og folkeskikken i diskusjonens hete.
 • Ikke alltid man har respekt for lover og regelverk rundt åndsverk og copyright. Bilder etc. blir manipulert og misbrukt.
 • Manipulering og manipulerende bruk av andres publiserte kommentarer og bilder.
 • Dårlige idoler, forbilder eller idealer for andre. Virker ikke fristende for andre å bli med på den smale veien som kamphanene presenterer.
 • En hatreligion presenteres, hvor det er totalt mangel på empati og ikke rom for nestekjærlighet og/eller medmenneskelighet.
 • Støttegruppen til TV Visjon Norge og andre sympatisører av TV-kanalen – inkludert kristenledere som velvillig støtter opp om kanalen som gjester i studio m. m. – framstår som nyttige idioter for sirkuset. De bidrar til å legitimere den usunne trosformidlingen.
 • Kritikerne tilhører den venstrekommunistiske siden, som består av feige venstreaktivister.
 • Livredde for muslimer.
 • Ekstremt nedlatende og negativt menneskesyn (lavt menneskeverd) mot personer med en annen tro (muslimer, humanister osv.) eller med andre meninger.
 • De hevder det er et skremmende hat mot all kristendom, og alle muligheter til å hakke på kristenledere blir benyttet (er gjennomgangsmelodien). Sitt eget hat ser de ikke og sier ingenting om.
 • Beskylder motstanderne for å bruke ukvemsord, men hva er det de selv gjør da? (Snakk om å kaste stein i glasshus!)
 • Støttegruppa beskylder oktober 2019 “Stans pengepredikantene!“-gruppa for å fare med og bedrive hat, mobbing og personsjikanering. “Stans pengepredikantene” er i deres øyne en ren mobbe- og hetsgruppe. Snakk om å snu ting på hodet, og det kan absolutt diskuteres rundt hvem som er “flinkeste” til å slenge med leppa.
 • Støttegruppa er og blir et ekkokammer og en arena for ensidige anonyme støtteerklæringer til alt “visjonen” gjør. All form for dialog er uønsket, og deres Facebook-side er stengt for kommentering. Kommentarer som blir lagt inn i bloggen blir slettet og sensurert.
 • Støttegruppa presenterer masse råttenskap og fordømmelse.
 • Vanskelig å komme med motsvar / tilsvar, da de sperrer og sensurerer slikt.
 • Vi kritikere – eller fanatikere og/eller aktivisterskjelver visstnok i buksene og gjør oss til latter gjennom banale skifter, hevdes det ifølge de “visjonæres” støttegruppe.
 • Kritikerne later ifølge støttegjengen til å ha engasjement for utsatte (“svake”) personer / grupper, men gjør ingenting for å hjelpe disse.
 • Skeptikere blir beskyldt for å være (late) personer som ikke er i “ærlig” arbeid (trygdemottakere, NAV-ere etc.).
 • Hatet mot “oss kristne” øker hevdes det. Snakk om å ta monopol på troen og dømme andre. Også blant kritikerne er det “gode kristne”. Det er ikke støttegruppa sin oppgave å fradømme andre troen.
 • Enkeltes forsøk på å ta patent, enerett eller monopol på (den eneste) sannheten ødelegger for trosbredden.
 • Vi kritikere har det visstnok travelt med å slikke hverandre opp etter ryggen (og det som verre er).
 • Prøver man å skremme eventuelle kritikere til taushet?
 • Beskylder andre for å leve i en boble, mens det i høyeste grad er dem som lever i dette.
 • Støttegruppa oppfører seg som sinte og hissige veps – eller sprekkeferdige lemen – som har blitt provosert over noe.
 • Man burde kunne forvente at “gjenfødte kristne” hadde et høyere intellektuelt nivå og et høyere dialognivå. Den såkalte “frelsen i Jesus” har tydeligvis ikke forandret noe som helst i livene til støtte-kommentatorene. Mistenker at personen eller personene bak knapt har bestått grunnskole.
 • Det snakkes om og skyldes på åndskamp, men av og til er det kun snakk om helt alminnelig berettiget kritikk uten at djevelske makter ligger bak.
 • Man ser mye bruk av: Grove angrep, ukjærlige kommentarer, nedsettende språk, støtende kommentarer, kommunikasjon på lavnivå osv.
 • Uekte kristne verdier presenteres. Dette at støttegjengen bærer fram og kjemper for kristne verdier er i hvert fall bare løgn.
 • Det virker som om de drives av et intenst hat og lysten til å dømme alle som ikke tenker likt dem selv. Positiv misjonering, evangelisering, nåde- og frelsesbudskap og nøden for dem som har en noe uavklart tro virker ikke til å være i hovedfokus.
 • Visjon Norge sine “støttekontakter” er muligens mer ødeleggende enn hjelpende for TV-virksomheten.
 • Vi kritikere av “visjonen”beskyldes for å være eller er visstnok ifølge “støttegruppa” gudsfornektere, venstrekommunistiske aktivister, grinebitere og idioter.
 • Ufin hinting rettet mot en bestemt person, hvor det ble uttalt at vedkommende er en “gammel grinebiter som er på full fart til helvete“.
 • Kritikk rettes mot etablerte medier (MSM) slik som NRK, TV 2 og den kristne dagsavisen Vårt Land. Vårt Land er visstnok ikke en kristen avis lenger, og NRK formidler bare usannheter og “dritt”. Alternative (smale) ekkokommer-medier og nisjemedier (f. eks. Norge IDAG) er visstnok redningen for å få “sannheten” på bordet.
 • Det er altså liten eller ingen tiltro til reelle (og nesten-objektive) nyheter fra etablerte medier. Etablerte medier kan man altså ikke stole på, mens “redningen” er alternative medier. Hjelpes meg for et forvridd syn!
 • De kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land er visstnok “frafalne” (+ falske nyheter?) i enkeltes øyne. Snakk om dømmende og bastant holdning. Støttegruppa skriver blant annet: “Den tidligere kristne avisen Vårt Land…”
 • Kampen mot DNK (“statskirken” eller “folkekirken”) og oppfordringer om utmeldelse: Ofte får kirka (Den norske kirke) – i deres verdensbilde frafallskirken – og kirkefolk gjennomgå. Typisk at de kaller kirkefolk og andre med litt annet syn på ting – personer som ikke har svart-hvitt syn – for frafalne fra den “rette” tro og lære.
 • Folkekirken igjen: Beskylder gjerne kirken for å ha avskaffet helvetet / fortapelsen og frelsen / himmelen, samtidig med en skråsikkerhet om at dette å tillate homofile ekteskap er syndig og at abort er barnedrap. Barnedåp utsettes vel også for kritikk innimellom, da voksendåp (troens dåp) visstnok er tingen.
 • Støttegruppa beskylder andre (medier og enkeltpersoner) for å komme med drittpakker mot visjonen. Imidlertid er de totalt forblindet for at det de selv ofte driver med er å servere drittpakker mot oss kritikere. Masse drittpakker blir kastet og “servert” fra dem.
 • Folket i støttegruppa til Visjon Norge kan ikke være vel bevarte, som enkelte eldre ville ha uttrykt det. Enkelt og greit: 100 % drittsekker.
 • De driver med ufint spill, hvor de opptrer som noen store drittsekker. Motbydelige greier hele opplegget med denne her støttegruppa.
 • Noen barmhjertige samaritaner mot meningsmotstander er de ikke!
 • Ekte kristne som er født på nytt må visstnok velsigne og støtte TV-kanalen TV Visjon Norge. Religiøse personer – som kaller seg kristne uten å ha livet i Kristus (teoretikere) – forbanner Hanvold og visjonen.
 • Det snakkes om advokater og behov for å anmelde angrep.
 • Til tider må Visjon Norge sin støttegruppe fungere som en hemsko for selve TV Visjon Norge. De de driver med er til tider dårlig PR / reklame for selve TV-kanalen, og det de fronter gir ikke noen god støtte og hjelp til “visjonen”.
 • Ting tyder på at støttegruppa / støttesiden ikke har støtte og velsignelse i ryggen fra “kongen selv” (Jan Hanvold).
 • Selv skal de ha lov til å drive med stygg kritikk, hets og hat, men hvis vi på den andre siden gjør det samme blir dømt og påtalt på det sterkeste.
 • Det de driver med er ofte projisering av egen svakhet over på andre, med forsøk på å vekke falsk skyldfølelse hos dem andre.
 • Støttegruppa på sin side lyver også, gjennom uttalelser slik som “Vi har aldri hetset eller mobbet….”.
 • Opererer som “muldvarper” på nettet. Følger med på hva som skrives rundt forbi på diverse Facebook-grupper/sider MOT Visjon Norge.
 • I min artikkel Sekt og sekterisme – Norge og utlandet” er det diverse eksempler på sekter og klikker som også framstår som ganske så hatefulle overfor dem som ikke deler deres fortolkning, syn og tro.
 • Det er slettes ikke uvanlig med et gammeldags familiesyn (hvor bioteknologi og vitenskap er fy-fy), hvor de ser ned på oss som mener noe annet.
 • Negativt syn på akademisk utdannelse er ikke helt uvanlig.
 • Ekstrem-karismatikk er visstnok den eneste rette troen i deres øyne.
 • Generelt sett har de fasiten på hva den eneste rette troen består i / av.
 • Lite kjennskap til bjelke- og flis-versene i Bibelen.
 • Arnulf Øverland sine kloke ord kan med fordel dras inn her: “Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.” Kristen snillisme er det ingen grunn til å utvise mot “parasitter” som misbruker Guds navn til egen vinning. Jesus konfronterte urett fra blant annet fariseerne, og likeså bør vi gjøre mot de “visjonære” som misbruker Bibelen, Guds navn og troen. Misbruk av troen bør ikke bare ties eller ignoreres i hel.
 • Alt i alt: Det må være lov og rom for å tenke selv + framsette kritiske spørsmål!
 • Berettiget religionskritikk og kritikk av usunn religionsutøvelse er fullt lovlig i kongeriket Norge.
 • Inkluderende og tolerant gjeng, nei det er de ikke! Tilgivelse og samvittighet, hva er nå det?
 • Tydeligvis en total mangel på brann / nød for de ufrelste, og en totalt fraværende evnen til å utvise medmenneskelighet og nestekjærlighet overfor andre troende.
 • Voksen, raus og kristelig oppførsel kan man se langt etter!
 • Støttegruppa har minst en gang framsatt følgende løgn: “Vi skriver positivt om kristne.” (Flere av oss kritikere er kristne, men vi blir regelrett hudflettet av “visjonens” støttegruppe!) Sannheten er vel heller: Vi skriver fint og positivt om kristne som mener det samme som oss. Andre kaster vi dritt mot, i håp om å frelse dem. Vi driver Drittslengingsmisjonen ™”.
 • Jan-Aage Torp støtter visstnok opp om “Vi som støtter Visjon Norge”:

Jan-Aage Torp sympatisør med “Vi som støtter Visjon Norge”.

 

“Støttetrolla” farer i hvert fall rundt med mye hat og hets, så det er ganske dobbeltmoralsk av ham “å være på lag” med dem.

Støttegruppa har sagt klart og tydelig hva de mener om USAs nye president Joe Biden. De har vel til og med nærmest hevdet at Joe Biden er et levende lik. Usannheter, beskyldninger og konspirasjonsteorier har blitt presentert, og det har oset av hat og hets mot mannen. Ufint, usmakelig og “lite kristelig” nok en gang det som kommer fra den kanten. De kan godt hevde at Biden er for gammel til å være president i og med at han nærmer seg 80-årsalderen, men det er ikke så mye bedre med lystløgneren Trump som er i midten av 70-årene.

Støttegruppa har rakket ned på Biden og lovpriset Trump. Nettsiden Søkelys har gjort ca. det samme, og likeså Jan Hanvold fra TV Visjon Norge. I samme liste kan vel også både David Auke og Jan-Aage Torp legges til.

Det støttegruppa har lagt ut i sin blogg og på Twitter pr. 17.01.2021 er helt hårreisende og hetsende:

Visjon Norge støttegruppa og deres omtale av Joe Biden, hvor sistnevnte tituleres som et (levende) lik som må varmes opp til presidentinnsettelsen.

 

De presterer å skrive: “I Washington jobbes det nå på spreng for å klare å varme opp liket som skal innsettes til president i USA den 20. januar. Nå er temperaturen kommet opp i 31 grader så det trengs stor innsats for å nå normal temperaturen på 37 grader. Antifa og BLM er engasjert i jobben.” Snakk om total mangel på folkeskikk, og om å spre hets og hat.

Slik så det ut på Twitter:

Twitter-status fra “Vi som støtter Visjon Norge” (@stotterVN) om Biden.

 

Black Lives Matter (BLM) gjør forresten en viktig jobb mot rasisme overfor svarte, men jeg kan forstå dem som er litt mer skeptisk til Antifa (og eventuelle koblinger mellom disse og BLM). Selvsagt finnes det noen uønskede tendenser og elementer innenfor BLM, men alt i alt er det ingen grunn til å rette hets og hat mot dem.

Joe Biden selv er så vidt jeg vet selv en god kristen. Han er en troende katolikk. Ellers er det vel ingen fare for at Joe Biden selv får sett statusen, da han nok har viktigere ting å gjøre enn å følge med på en ubetydelig støtteside for TV Visjon Norge i lille Norge.

Det meldes i starten av mars 2022 at Hadia Tajik går av som statsråd, etter noe skatte-/pendlerbolig-rot. Saken i seg selv er ikke interessante her i dette innlegget, men støttegruppa var raskt på banen med å stemple Tajik som “gangster” og løgner. Og dette fra dem som “aldri” hetser.

I sin blogg har de – støttesiden / støttegruppa “Vi som støtter Visjon Norge – pr. september 2020 en underside som lyder tittelen: “Mer kommer…….(drittpakker fra nettet)“, med forklaringen “Her kan du lese om hvordan vi kristne som støtter Visjon Norge omtales”. Jo takk, i like måte! Sannelig ikke bedre andre veien, med all hat, hets, uthengning og dritkasting som kommer fra støttesida overfor oss som kommer med berettiget kritikk mot Visjon Norge. 

 

Kritikk er fullt lovlig!

“Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.” (1. Johannes 4, 1)

Det er helt naturlig å stille kritiske spørsmål. Til og med i Bibelen blir man oppfordret til å prøve åndene og forkynnelsen.

Ofte når kritikk framsettes er det ikke snakk om forfølgelse, hat, hets, personangrep, trosangrep eller angrep på Gud. Det må være fullt lovlig å komme med saklig, konstruktiv og godt begrunnet kritikk samt å stille fornuftige kritiske spørsmål. Berettiget kritikk er ikke det samme som hatytringer.

Nei, det er ikke forfølgelse av Gud, de kristne og kristentroen jeg og andre kritikere driver med. Det er kritikk av enkeltpersoners kyniske og manipulerende utnyttelse av troen til å lure andre på galne veier. Enkelte forkynnere og lederpersonligheter går langt utenfor Bibelens grenser for å få gjennomført sin personlige agenda med hjelp fra forblindede støttespillere.

Berettiget kritikk og kritiske spørsmål med substans er alltid et gode for å få til endringer og forbedringer. Usunn, skadelig og forførende teologi bør stoppes. Predikantene og forkynnerne er ikke Gud eller Jesus sine personlige stedfortredere med immunitet og vern mot all kritikk.

Det jeg reagerer på er når man ender opp med ufin kommunikasjon preget av hat, usannheter og ikke-relevante personangrep. Kjærligheten og nestekjærligheten samt nøden for å nå nye med evangeliet bør prege oss kristne i vår kommunikasjon.

Utspill i støttegruppa i forbindelse med at det har blitt levert inn en anmeldelse på det som skjedde i TV-sending 16. mai 2019 på TV Visjon Norge (forkynneren Rich Vera, oppfordring til demonutdrivelser på barn):

 • Kven er det som driver på med dette ?? Skjønner de ikkje at vi vil ha og trenger både Visjon Norge og Kanal 10 ?? Legg ut bilder av dem som driver på med dette og namn, for eg regner med at de vet sjølv kva de driver med, og da bør de kunne tåle motstand. ☹

Snakk om! Tydeligvis ikke greit med berettiget kritikk hos enkelte av støttespillerne.


Kritikk er fullt lovlig II

Berettiget og konstruktiv kritikk er ikke noe som fornærmer Gud eller åndeverdenen, og berettiget kritikk er fullt lovlig og framstår som et gode for å oppnå forbedringer og utvikling. Kritikk er ikke nødvendigvis det samme som å dømme! Hets, hat, hatefulle ytringer og mobbing skal selvsagt unngås, og likeså personangrep hvor det fokuseres på personlige svakheter med en person i stedet for å diskutere sak.

Å unnlate å kritisere det som bør kritiseres og diskuteres er ikke noe som gagner kristenheten. Det blir falskt – og muligens dobbeltmoral – å ikke påpeke det åpenbart usunne.

Eksempler på verbalt maktmisbruk og hersketeknikker som gjerne blir brukt for å stoppe munnen på kritikere:

 • “La oss alle bare velsigne hverandre. Har du ikke noe godt å si om noe(n), så ikke si det.”
 • “Velsign – forbann ikke. Ingen av oss er kalt til å kaste stein.”
 • “Den av dere som er uten synd, kast den første stein.”
 • “Har du ikke nok med din egen bjelke?”
 • “Kritikk er som baktalelse, og er heksekraft!”
 • “Er du noe bedre selv?!! Hvor mange har blitt frelst gjennom ditt liv?!”
 • “Vær forsiktig … Ikke rør Herrens salvede! Herren lar ikke slikt gå ustraffet.”
 • “Dette må du ta opp med din bror på tomannshånd!!!!!”
 • “Fariseer!”

Momentliste hentet fra kommentar publisert av Sigmund Voll Ådnøy.

 

Jeg går rett videre til en ny boks som nesten omhandler det samme:

MANGE kristne og kristenledere MÅ lære seg dette, før man kan ta dem seriøst:

Berettiget, saklig og konstruktiv kritikk ≠ Hets, hat og forfølgelse.

≠ Er ikke lik; ulik

 

Den uoffisielle støttesiden til TV Visjon Norge, ja. Selv sier Visjon Norge støttegruppa følgende om sin side:

 • “Siden har som formål å samle de som støtter arbeidet til Visjon Norge. Vi som vil ha et kristent alternativ til det den norske kirke predikerer.”

Legitime og greie mål i seg selv dette her, hvis de bare hadde spart seg for all drittslengingen, hetsen, personangrepene og hatet mot dem som ikke støtter deres mål. Med utvist oppførsel vil det neppe være mulig (heldigvis) for siden å samle så veldig mange støttespillere. Jeg vil absolutt anta at mange sympatisører av TV Visjon Norge også vil ta avstand fra metodene og virkemidlene som støttegruppa / støttesiden benytter seg av. Noen personer som har blitt faste “hat-ofte” for støttegruppa og som får “gjennomgå” verbalt: Sigmund V. Ådnøy, Öyvind Glömmi, Levi Fragell, Oddbjørn Johannessen, Marit Jernberg Rossland, Laila Huse Thorsen, Edvart Kristian Askjem med flere. Pr. april 2023 er det HELDIGVIS lav aktivitet fra støttegruppa sin side.

Det kan se ut for at de har et spesielt “behov for å ta” Sigmund Voll Ådnøy (“lagt sin elsk på ham”). F. eks. gjennom slike innlegg: “Det er ikke mobbing å stille spørsmål til Sigmund Voll Ådnøy” og “Sigmund Voll Ådnøy er sannsynligvis den største tufsen…“. De prøver i full offentlighet å blottlegge mannens (eventuelle) psykiske / psykiatriske forhistorie (tvangsinnlegging, ja/nei). Hvorfor i all verden skal han eller andre stå til regnskap for disse nett-trollene? Hva i all verden skal de med slike helseopplysninger? Og hvorfor skal all offentlighet delta i deres ufine drittkasting? Hva med personvernet rundt slike opplysninger? Det viktigste er og blir den saklige argumentasjonen her og nå, og ikke personers eventuelle forhistorie eller problemer. Sak er mye viktigere enn person.

Enkelte TV Visjon-støttere m/venner er ekstremt opphengt i kritikeres psykiske helse og tidligere diagnoser (eventuelt innleggelser). Dem som har hatt noe runder innenfor psykiatrien skal man visstnok ikke ta på fullt alvor (tie i hel) i ordskiftet. Ganske så søkt tankesett etter mitt syn.

Psykiske problemer og utfordringer er fortsatt tabu og uglesett i enkelte kristne kretser. Min påstand eller hypotese er følgende: Mange av støtterne (støttetrollene) burde selv ha oppsøkt profesjonell hjelp for sine religiøse vrangforestillinger (blitt tvangsinnlagt?).

Det kommer masse hat, edder og galle fra “støttegjengen” i form av udokumenterte påstander, og som det er god grunn til å ta sterk avstand fra. De kjører på med sine ubegrunnede angrep hvor de skyter i alle retninger overfor legitim kritikk og kritikere. Slike som blindt støtter TV Visjon Norge eller andre tilsvarende tiltak ser nok på oss kritikere som noen skikkelige bråkmakere, mens jeg selv har lyst til å kalle støttespillerne for nisser eller troll. Om støttetrollene sprekker i sollyset / rampelyset som andre troll vites ikke helt sikkert pr. nå.

De har en måte å kommunisere på og en måte å takle kritikk på som minner veldig mye om slik deres store forbilde gjør det, dvs. slik Mr. Hanefar (Hanvold) gjør det. Kommentarer blir sensurert, spor blir slettet, spørsmål blir ikke besvart, de stempler og latterliggjør meningsmotstanderne osv.

Greit nok å ikke “like” Den norske kirke (DNK), men det er da milevis mellom dette å ikke støtte kirka kontra i stedet støtte TV Visjon Norge blindt. Visjon Norge er ekstrem-karismatikk på sitt verste, og er langt unna den “gylne middelvei” (som riktignok ikke er et Bibelsk prinsipp da). Ellers finnes det også mange gode kristne innenfor kirkas rekker.

Selvinnsikten til “støttetrollene” er i hvert fall helt fraværende:

Støttervisjonnorge: Påstår at de ikke driver med mobbing, hets og trusler. (Dårlig rettskrivning og norsk som vanlig!)

 

De driver ikke med mobbing, hets og trusler hevdes det. Ha, ha. Den var god! Videre er de visstnok såre fornøyde med sin egen virksomhet.

Man bør vel kalle en spade for en spade: “Vi som støtter Visjon Norge”-siden / gruppa er i praksis en ensporet arena i organiserte former for mobbing, uthenging, personforfølgelse, hets og hat mot Visjon Norge-skeptikere.

 

Kommunikasjonen til støttegruppa bærer preg av dårlig språk, noen skrivefeil, dårlig grammatikk og en umoden argumentasjon. Det må nesten være en eller flere “unge jyplinger” (barn eller ungdommer) som står bak. (Hvis godt voksne blir jeg meget overrasket over useriøsiteten og mangel på modenhet de utviser.) Litt av noen støttetroll!

Det har visstnok foregått en form for “forhandlinger” om “sivilisert oppførsel” mellom støttegruppa / støttesiden “Vi som støtter Visjon Norge” og gruppa “Stans pengepredikantene! høsten 2019. Selvsagt havarerte disse diskusjonene, så man kan nok også i fortsettelsen forvente mange stygge og usiviliserte angrep fra støttegruppa. Et mer passende navn på gruppa / siden er: “Vi som hetser og hater på vegne av TV Visjon Norge“. Den siviliserte samtalen kan man se langt etter innenfor slike miljøer. TV-kanalen – TV Visjon Norge-miljøet – på sin side har ikke tatt tilstrekkelig avstand fra aktiviteten heller.

Oppførselen til støttegruppa og ikke minst til ledelsen i TV Visjon Norge kan bidra til å ødelegge kristendommens (forhåpentligvis) gode renommé og rykte. Faktisk kan aktiviteter i “Guds navn” fra disse kanter (manipulering, misbruk av Bibelen, falske lovnader osv.) bidra til ytterligere avkristning av landet vårt. Verdiene som presenteres er heller ikke særlig kristne.

En av deres “mange” Facebook-sider – Støttegruppavisjonnorge (@stottegruppavisjonnorge) – har pr. 03.05.2020 en meget ironiske logo. Det står så fint: “Elsk din neste som deg selv.” Kjempebra ideal og fint vers fra Bibelen, men det blir jo ganske så malplassert hos dem da. De har i liten grad vist kjærlighet og medmenneskelighet mot andre. Kjærligheten er ganske manglende, og likeså nøden for å få med seg nye på himmelveien. For ordens skyld: Våren 2021 har de skiftet topplogo, så nå er nevnte vers fra Bibelen fjernet fra deres side.

Støttegruppavisjonnorge-logoen pr. 03.05.2020: Elske din neste som deg selv. Ironisk slagord for en slik hat- og hets-side.

 

Noen utvalgte irritasjonsmomenter med støttegruppa

Den “visjonære” støttegruppa har flere ganger tatt alle oss kritikere under en kam. Vi blir stemplet som frafalne aktivister, anti-kristne og venstrekommunister. Andre blir stemplet eller dømt som frafalne, ukristne, antikristne, moralsk frafalne, tidligere kristne, galne (gal), nymarxister, avskiltet osv. Denne generaliserende kategoriseringen er helt hinsides. Enkelte stygge personangrep og personkarakteristikker har også funnet sted.

De har gjentatte ganger insinuert at en bestemt navngitt person er mentalt forstyrret og/eller helt gal. En annen kritiker har blitt gitt tittelen sjefsklyse. En prost (prest) har visstnok blitt gal ifølge sjefsdommeren i støttegruppa.

Det er heller ikke helt greit at sitater klippes, kopieres og limes inn fra diverse motstandsgrupper mot “visjonen” for så å gjengis helt ute av sin sammenheng / kontekst i deres “visjonære” støtteblogg. Sitatene er gjerne kuttet slik at de ikke gir noen videre mening.

Støttegruppa skriver spesifikt i forbindelse med noen innlegg at “(Gjenbruk av innhold/kopi fra bloggen (tekst, etc.) må ikke finne sted uten avtale med bloggeier) 20 (c) 20 Deling er selvsagt tillatt.” Min kommentar til dette: “Lenge leve dobbeltmoralen… Den gjengen der stjeler jo selv som ravner….” De både misbruker og manipulerer bilder, og gjengir dem helt uten tillatelse.

Alt gjøres for at vi kritikere skal tas og stilles opp til “spott og spe”. Mye av det som havner inn i deres blogg er innenfor og vel så det, og en del av det “tvilsomme” som havner der blir jo også moderert bort fra sitt opprinnelige publiseringssted.

Hvorfor skal vi “stå til regnskap” for den anonyme støttegruppa eller støttesiden? Hvorfor skal vi det hele tatt forholde oss til og å stå på pinner for å tekkes de anonyme nett-trollene som utgjør støttegruppa?


En liten kraftsalve mot støttegruppa / støttesiden: Er den / de som står bak virkelig kristne? De opptrer som hjernevaskede tullinger, idioter og/eller galninger. Oppgulp av lavmål presenteres, og det er en total mangel på redelighet, anstendighet og seriøsitet. Ordbruken er til tider stygg og meget fordømmende. Det lyser av fiendtlighet og ondskap fra det budskapet de presenterer, og man kan få inntrykk av at det er en ustabil person / personer og/eller psykisk syke personer som står bak.

 

Hvis jeg hadde vært ateist, ikke-troende eller motstander mot kristendommen hadde jeg vel nesten lovprist og applaudert innsatsen til støttegruppa med venner. De ødelegger mer enn de gjør godt for kristendommens renommé og utbredelse, de skremmer mennesker bort fra kristendommen i stedet for å samle. De klarer helt på egen hånd å diskreditere og latterliggjøre den kristne troen, og dette helt uten hjelp fra ytre fiender.

Kritikere – slike som meg – blir fort stemplet som farlige aktivister som vil ha TV-kanalen i svart og som vil “forfølge” støttespillerne. Dette blir selvsagt alt for generaliserende, da det også blant kritikerne finnes brennende kristne. Det er til og med kritikere som ønsker at kanalen skal få lov til å bestå med en litt annen profil og annen ledelse bak “rattet” enn i dag.

Ja takk til konstruktive diskusjoner og berettiget kritikk samt fornuftige spørsmålstillinger. Nei takk til ekte forfølgelse, hat, hets og/eller personangrep. Ekstreme og hatefulle innlegg, holdninger og ytringer som legitimeres med kristentro kan bidra til å trekke hele troen ned i søla. En slik måte å argumentere på er lite moralsk og tjener ikke troens sak. Begge sider kan nok med fordel drive med litt mer selvsensur.

Av og til lurer jeg enkelt og greit på om den / de som står bak støttegruppa virkelig tror på sitt eget budskap? Vi har fotballpøbel (hooligans) som bruker fotballen / fotballkampene som unnskyldning for å sloss, og oppførselen til støttegruppa er ikke så all verdens forskjellig fra dette. Man kan få inntrykk av at “Vi som støtter Visjon Norge”-hovedpersonen(e) er minst så mye opptatt av en “god” kamp og en arena for å bedrive kverulering, som å virkelig forsvare og å støtte TV Visjon Norge (og i neste omgang Gudstroen).

Selv er jeg en troende kristen, men det er særdeles viktig for meg å få understreket at jeg ikke deler troen med / til “støttetrollene”. Jeg tror ikke på deres lugubre Gud som lar dem verbalt herse og herje på slik som de gjør. Oppførselen er på alle måter svært lite “kristelige”.

Hanvold-diggere som har mannen som et stort og perfekt ideal og forbilde for sine kristenliv er det enkelt og greit vanskelig å forstå seg på for oss på utsiden. Det er alt for mye som “skurrer” med store avvik mellom liv og lære hos den store “profeten”.

Kritikken mot TV Visjon Norge

Med stor fare for gjentakelser gjengir jeg noen ankepunkter og kritikk mot virksomheten til TV Visjon Norge, Jan Hanvold og støttespillerne / støttegruppa til “visjonen”. Lista er som følger:

 • Støttespillerne er forblindet og manipulert av ledelsen (Hanvold & Co.), hvor ledelsen viser sviktende moral og muligens til dels alvorlige sykdomstegn / alvorlige personlighetsforstyrrelser.
 • Det manipuleres og bedrives åndelig voldtekt og overgrep. Liten grad av samvittighet ser ut til å eksistere. Kynisk virksomhet så det holder.
 • Pengeutpressing av sårbare, naive, godtroende, gamle, syke, redde, enslige, pensjonister, trygdede og ensomme mennesker finner sted.
 • Bedrives det bevisst løgn, svindel og trusler for å frarøve folk penger?
 • Grådigheten til ledelsen dyrkes og får råde.
 • Ledelsen lever ut sine kostbare drømmer og visjoner (indremisjons-TV og TV-predikant-liv), og andre (les: støttespillerne) må betale regningen for aktiviteten.
 • Å kalle enkelte personer i virksomheten for pengepredikanter (f. eks. Jan Hanvold) er en god beskrivelse.
 • Velsignelse, helse, helbredelse, frelse, lykke og velstand mot betaling er tvilsomme teologi – så for å høste dratt til sitt ytterpunkt.
 • Trusler (direkte og indirekte) om og redsel for dom, fortapelse og tap av velsignelse og helbredelse for dem som ikke villig støtter opp.
 • Skadelig virksomhet og forkynnelse er normalen.
 • Onde, samvittighetsløse og hatefulle ytringer langt borte fra det kristne budskapet spres blant støttespillerne overfor skeptikere og kritikere.
 • Dårlig oppførsel og dårlige forbilder at såkalte “personlige kristne” kan stå for noe slikt og gå god for virksomheten. Lite som minner om en naturlig kristen oppførsel bestående av nestekjærlighet, vende det andre kinnet til m. m.
 • Falske profetier og profeter får stor plass.
 • Desperate for å forsvare galskapen.
 • Triste personlige tragedier i fotsporene av virksomheten.
 • Kynisk misbruk av kristendommen, tro, Bibel og mennesker, som forledes til å tro på alle løgnene og usannhetene. Til dels vranglære forkynnes. Ekstrem-karismatikk, trosbevegelse-forkynnelse og NAR-liknende forkynnelse vektlegges.
 • Løsrevne Bibelvers og rare / tvilsomme fortolkninger av Bibelen benyttes på det groveste.
 • Lite rom for empati med de svake.
 • Autoritære i sin framferd uten ønsker eller vilje til å høre på andres innspill eller konstruktive kritikk. Kritikere behandles som satans sendebud.
 • All kritikk blir avfeid som hat, angrep, forfølgelse og ubegrunnede anklager og trusler. Responsen er blokkering (sosiale medier), fortielse eller å gå til useriøse motangrep med “drittpakker”.
 • Forkynnelse og teologi som innholdsmessig avviker fra sann kristentro, selv om forkynnelsen er kristendomsinspirert.
 • Det er saken som er det sentrale, og ikke personen eller personangrep. Imidlertid er dette en vanskelig balansegang i denne saken, da person (les: Jan Hanvold) og sak er svært sammenvevd og sammenblandet.
 • Det vi kritikere av TV Visjon Norge gjør gjøres ut fra nestekjærlighet, empati og omtanke for nåværende og framtidige ofre.

 

Støttegruppa går langt i retning av å antyde at det Human-Etisk Forbund (HEF) driver med kan være svindel, og at HEF er en skam for Norge pga. blant annet “et utstrakt arbeid mot den norske kristne kulturarv” samt at de mottar statlig støtte for å “avkristne” landet. Skeptiker og skribenter mot “visjonen” kalles for nyttige idioter for Human Etisk forbund, og skribentene er klekket ut av HEF. Selv er jeg heller ikke noen stor tilhenger av HEF, men jeg synes nå likevel at det arbeidet de driver med er mye mer “stuerent” og ordentlig enn de tvilsomme aktivitetene til enkelte pengetiggende penge- og mirakelpredikanter (les: Hanvold og TV Visjon Norge med flere).

Det oppleves som om at støttegruppa blindt og helt ensidig og ukritisk støtter alt det som kommer fra Visjon Norge og ledelsen der. Det kunne ha vært ønskelig med en noe mer kritisk og reflekterende tilnærming. Enkelte kverulanter er det også blant støttespillerne, da det som til tider bedrives er mer eller mindre ren kverulering over tullball. Det kunne til slutt ha vært ønskelig med en noe mer tilgivende, ydmyk og kjærlig holdning og væremåte overfor kritikere.

Ensidighet, enveisværemåte: Kritikere har ingen rett til å stille saklige spørsmål, men selv har de tydeligvis “blitt gitt lisens” til å dømme, fordømme, tråkke på kritikere og å slenge ut på feilaktige / udokumenterte påstander. Kristelig oppførsel, nei det er det ikke. Sannsynligvis er det deler av Bibelen de ikke har lest, f. eks. versene og flisen og bjelken i øynene.

Hvis de – støttegruppa – virkelig lever etter og bryr seg om den store boka burde de tenke og fundere litt over følgende Bibelvers:

 • Ef. 4, 29: “La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.”
 • Rom. 12, 17: “Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker.”
 • Matt. 5, 39: “Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”
 • Matt. 7, 1-2: “Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.”
 • Luk. 18, 9-14 der fariseeren så ned på og dømte tolleren. Vers 14: “Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.”
 • Se også noen flere vers fra Bibelen senere i dette innlegget.

Deres oppførsel står ikke akkurat i stil med disse versene. Blant annet har de hatt et heftig heftig personangrep mot Öyvind Glömmi som neppe er i samsvar med idealene i den store boka.

Hvis jeg skal prøve å sette meg inn i støttespillernes ståsted kan jeg i en viss grad forstå noe av deres frustrasjon og tankesett:

 • De føler nok at mye av kritikken som framsettes er urettferdig og uberettiget kritikk.
 • De kan skylde noe av sin “bøllete” oppførsel på at de ønsker å forsvare og å beskytte TV Visjon Norge mot kritikk som oppleves som ufortjent.
 • Enkelte kritikere har nok til tider presentert direkte løgner, feilaktigheter og fordreide påstander.
 • Å dele ut diagnoser etc. bør i hovedsak overlates til fagfolk, og ikke til kritikere og/eller støttespillere.
 • Det kan nok hevdes at kritikere utviser lite respekt for det store arbeidet som utføres og drives, som angivelig er bra sett gjennom støttespillernes øyne.
 • Støttespillerne liker nok møteformer, forkynnelse og teologi, og de ser og opplever neppe de negative sidene med forkynnelsen og arbeidet som kritikerne påpeker.
 • Alvorlige trusler (drapstrusler etc.) er selvsagt ikke greit.

Likevel: Støttegruppa sin framferd kan på ingen måte godtas eller støttes.

Mine forsøk på dialog og respons

Innimellom har jeg prøv meg på dialog og respons på det “Vi som støtter Visjon Norge” holder på med. Noen ganger har jeg lagt inn noen små-kommentarer i deres blogg, og andre ganger noen kommentarer på deres Facebook reserveside. Deres hovedside på Facebook er stengt for innlegg og kommentarer fra meg. Reaksjonsmønsteret er ganske så standard: Kommentarer slettes, latterliggjøres, spydigheter framsettes, man blir uthengt som dum i deres blogg eller man får “God dag mann, økseskaft”-svar (nonsens). Å få til noen vettuge – intelligent og meningsfulle – dialog med det eller de anonyme “støtte-trollene” viser seg umulig.

Noen av mine tilbakemeldinger og innspill + sitater er tilgjengelig i denne artikkelen: Nei til TV Visjon Norge – Mine sitater.

 

Stygge personangrep og hets går jeg heller ikke god for, og noen overtramp kan ha funnet sted fra “oss kritikere”. I ren affekt, fortvilelse og overtenning mot det usunne “visjon-sirkuset” (troen og bibelen misbrukes) kan noen upassende ord ha sluppet ut fra enkelte kritikere / skeptikere. Likevel kan vel selv jeg stå inne for ca. 80-90 % av det som skrives på protestsidene og i gruppene, etter at moderering har blitt utført. Jeg synes i hvert fall ikke at støttegruppa har noen grunn til å framstå som helter i lyset med sine glorier, uskyldighet og hvor de angivelig fronter den gode sak. De har sannelig sine svin på skogen gjennom sin argumentasjon og forsvarsmetoder.

Drapstrusler, hat og hets

Kommentarer med utgangspunkt i følgende innlegg:

Det er SELVSAGT IKKE greit med drapstrusler eller andre former for alvorlig hets, hat, mobbing trusler om vold eller trakassering. Når det er sagt ser det ikke akkurat ut for at det skilles noe særlig mellom ulike alvorlighetsgrader i kommentarene / diskusjonene.

Det blir litt “komisk” å lese kommentarene til innlegget. En gjenganger er hersketeknikken bønn, hvor det oppfordres til å be for oss kritikere slik at vi skal komme til sannhets erkjennelse. Angivelig er det den onde – Satan / djevelen – som har forblindet oss og driver oss. Bønn skal bidra til å åpne oss kritikeres forblindede øyne. Saklig og konstruktiv kritikk og diskusjon nok en gang strengt forbudt og uønsket, hvor alle slike forsøk tolkes som den ondes angrep mot de rettroende.

“Hatgrupper på Facebook” (nett) gis skylda for alt. Litt lite konkret og konsist, og jeg tviler på at de har dokumentasjon på at dette stemmer. Av de f. eks. ca. 9.500 medlemmene av gruppa “Stans pengepredikantene!”, de ca. 4.625 medlemmene til siden “Nei til TV Visjon Norge” og “Hanvoldkanalen” sine ca. 940 likere er nok i hovedsak de fleste “harmløse” medlemmer. Et og annet “utskudd” som går for langt finnes nok, men det er ikke noen offisiell eller villet policy i motstandsgruppene / sidene mot “visjonen” å komme med f. eks. drapstrusler.

Jan Hanvold og andre sentrale støttespillere fortjener ikke alvorlige former for hets, hat og trusler. Imidlertid legger de seg noe lagelig til for hugg med sin dømmende oppførsel, pågående framferd, tigging og sitt høyst kontroversielle budskap. Det er ikke selve budskapet fra Gud folk flest reagerer på, men på den menneskelige faktoren, fortolkningene (vranglæren) og framtoningen til de “visjonære”.

 

Det er ikke misunnelse, hat, ondskap, onde makter (djevelen / satan) eller Janteloven som driver oss kritikere. Det er vår sympati og empati med dem (“svake” og lettlurte mennesker, mennesker og menneskegrupper i en vanskelig situasjon) som blir lurt og “tvunget” til å støtte den høyst tvilsomme saken som TV Visjon Norge er. Edderkoppnettet snører seg rundt enkelte (eller de går på limpinnen), og de lar seg skremme, forføre, manipulere og indoktrinere av forkynnelsen. Som medmenneske som bryr som om andre må det være fullt lovlig til å si ifra at slikt ikke er greit.

 

NEI TAKK til "Vi som støtter Visjon Norge"!

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

I og med at de har skiftet logo og design – uten plagiering av TV Visjon Norge – kan nei takk-bildet mitt oppdateres:

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

Og en variant til:

NEI TAKK til “Vi som støtter Visjon Norge”!

 

Ok. Der var ikke jeg særlig snill gjennom at jeg manipulerte (eventuelt “forfalsket”) deres hjemmesnekrede logo. Nok barnsligheter for denne omgang med slik leking og bildemanipulering!

I bloggen “Støtter Visjon Norge” skrives det følgende om denne artikkelen/innlegget du nå leser:

 • “Selv om vi ikke er enig i omtalen av oss slipper vi den gjennom. 🙂”

Så generøst og storsinnet, da! (Ironi fra min side altså!) Jeg har vel aldri strengt tatt spurt om å få slippe igjennom eller hatt noe ønske om å bli omtalt i deres blogg. Mitt tilsvar til publiseringen havnet uansett rett i Facebook-gruppa “Vi som støter Visjon Norge“:

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

Vi som støtter Visjon Norge med lenke til min artikkel om kristenhatet

 

I starten av år 2021 har de fjernet artikkelen fra sin blogg. Nå får man bare opp følgende melding ved å følge tidligere nevnte link:

 • “Auda! Den siden finnes ikke. Det ble tydeligvis ikke funnet noe her. Kanskje forsøke en av lenkene under eller et søk?”

Likeså greit at artikkelen har blitt fjernet. Jeg trenger ikke deres “støtte” eller “promotering” (all PR er god PR heter det seg). Støttegruppa har nok stor glede i sine forsøk på å henge ut kritikere slik som meg, men i stedet for å ramme oss kritikere latterliggjør de seg selv. De både dummer seg selv ut og de dummer ut resten av Visjon Norge-miljøet (“sekta”).

Og støttegruppa gir seg ikke med sin “kamp”:

Angrepene intensiveres

Det hevdes av “Vi som støtter Visjon Norge” april 2019 at “angrepene” mot TV Visjon Norge og Jan Hanvold intensiveres. Selv slenger støtegjengen bare mer og mer usaklig dritt og personangrep rundt seg.

 

Jeg skrev følgende på Facebook i ren frustrasjon 24. februar 2019 i gruppa “Vi som støter Visjon Norge“:

 • For et ubibelsk hat støttegruppa og de såkalte (rettroende) “kristne” utviser mot oss TV Visjon Norge-kritikere. For noen dårlige forbilder de er. Nestekjærligheten ser ut til å være helt fraværende. Ikke-tenkende roboter for “visjonen”. Skremmende!

Og nei det er ingen skrivefeil at gruppa heter “Vi som støter Visjon Norge”. Det er på mange måter en “mot-gruppe” mot Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge”. Jeg estimerer at minst 60-80 % av det støttegruppa presenterer på sin Facebook-side eller i sin blogg er innenfor kategoriene hat, hets, trolling og/eller personangrep.

Meningsløse sitatgjengivelser, helt ute av sin sammenheng

Ellers har støttegruppa lagt seg på meningsløse sitatgjengivelser og sitatsamlinger i sin blogg basert på oss kritikeres uttalelser, med gjengivelse av deler av sitater helt fjernet fra sin opprinnelige sammenheng. Kun fragmenter av folks ytringer gjengis på en slik måte at det blir helt meningsløst, og det gjøres nok ganske så bevisst i et forsøk på å latterliggjøre kritikerne.

Etter at de utsatte meg for dette la jeg i etterkant (mars 2019) ut følgende status på Facebook:

“Hjelpes meg, nok en gang. Støtteklubben er like “flinke” med løsrevne sitater som forbildene deres er med løsrevne Bibelvers. Kan ikke akkurat si at det sitatet de har gjengitt fra meg inneholder hovedbudskapet jeg prøvde å formidle og framsette.”

De gjenga: “Enkelte hevder at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen.”

Jeg skrev: “Enkelte hevder feilaktig at man kan takke Gud for kanalen, og at den er til stor glede og velsignelse – man blir velsignet av kanalen. Dem om det, dette blir over min begripelsesevne. Jeg ser ikke poenget med hele kanalen, da jeg anser hele opplegget som et menneskeskapt verk satt i gang basert på menneskelig overmot og visjoner. Kanalen er der for primært å tilfredsstille mennesker og menneskelige behov, og ikke Gud.”

Med sin gjengivelse fikk de ikke akkurat med seg essensen i mitt opprinnelige sitat.

 

Visjon Norge-støttegruppa beskyldte i august 2019 gruppa “Stans pengepredikantene!” for å være en volds- og hatgruppe, som visstnok driver med hatkriminalitet på nettet. Snakk om å snu ting helt på hodet, nok en gang!

Og de gir seg ikke!:

Sitat- eller kommentarsamlingen til “Vi som støtter Visjon Norge” har vel ingen stor verdi. Sitater er jo tatt helt ut av sin sammenheng og kontekst gjennom støttegruppas selektive klipp og lim-tilnærming, og en del av kommentarene er sikkert også fjernet igjen fra nettet (fra opprinnelige publiseringssted).

Det er delvis forståelig at ledelsen i kanalen til tider kan føle seg krenket, støtt og fornærmet av kritikken. Mindre forståelig eller egentlig helt uforståelig er det at en uoffisiell støttegruppe – som strengt tatt ikke er part i sakene (kritikken) – påtar seg krenket- og offerrollen på vegne av hele TV-kanalen. Det kan til tider virke som om kritikken treffer dem personlig, og at man virkelig tråkker på deres personlige liktær. Svært snodige greier!

Pengepredikant – Bibelen og penger hånd-i-hånd.

 

Liksom-pastorer og tulle-evangelister fortjener å bli kledt av og avslørt! Masse selv-oppdiktet forkynnelse (usannheter og vranglære) ute og går, som det slettes ikke er verdt å høre på. Penge- og velstandspredikanter er også en styggedom eller parasitter på den “kristne kroppen” (treet), og likeså selvutnevnte “profeter” og “apostler“. Å avsløre slikt er av det gode, og ikke for å gjøre personene bak til hatobjekter. Sannheten skal fram!

Over til Oslo, dvs. over til noe helt annet! Andre tidligere skrevne ting:

Fra min artikkel “Protest kristendom: Fortsatt kritisk!”:

 • Vi kritikere er slemme mot TV Visjon Norge-luftslottet, og vi blir “stemplet” for vår kritikk. Ser at også jeg har blitt med i det gode selskap over personer som nevnes, jeg har blitt med i “hall of fame” over personer som “Vi som støtter Visjon Norge” prøver å latterliggjøre… Flere ganger så langt (pr. desember 2018) har jeg blitt sitert av det anonyme hen-trollet, en totalt forblindet støttespiller av TV Visjon Norge. Jeg anser det som en æresbevisning å ha blitt med i det gode selskap av personer som blir hetset for at vi stiller berettiget kritikk og spørsmål med TV Visjon Norge og diverse mirakel- og pengepredikanter.

Omtale av “Vi som støtter Visjon Norge” hentet fra min TV Visjon Norge anti-artikkel:

Det finnes tydeligvis også en uoffisiell støtteside på Facebook FOR Visjon Norge som heter “Vi som støtter Visjon Norge (@visomstottervisjonnorge)”, men denne har HELDIGVIS kun rett rundt 345 støttespillere når dette skrives (medio februar 2019). Støttesiden driver til tider med personangrep mot dem som de ikke er enige med, og de takler svært dårlig kritiske spørsmål og kritikk. Lite som minner om et kristelig sinnelag der med deres hat, netthets, “stalking”, mobbing og uthenging av meningsmotstandere skjult bak en anonym profil. Hvem hen er vites ikke. Argumentasjonsevnen er på nivå med en 14-årings (knapt). Lav modenhet og lav seriøsitet preger kommunikasjonen fra støttegruppa.

De utviser en langt framskredet ukristelig adferd med sine personangrep, ondskapsfullhet, hets og har en kommunikasjon som står i grell kontrast til ekte kristne verdier (f. eks. lite nestekjærlighet å spore). De kjører på med sine drittpakker, og kommunikasjonen er barnslig, feig og umoden helt blottet for moral. De virker til å være drevet av hevnlyst og (nesten) forfølgelse mot enkelte kritikere. Selv har jeg blitt utestengt fra siden til å kunne kommentere eller like/mislike det som skjer der.

Det renner over med: Edder, galle og personlige fornærmelser mot ikke-sympatisører og kritikere, mens det rettes blind beundring og rene lovprisningskoret overfor alt kanalen og støttespillerne foretar seg. Alt som har med TV Visjon Norge å gjøre blir lovprist uhemmet og betingelsesløst, mens “motstandere” (motdebattanter) og deres innspill blir stemplet som kunnskapsløse drittsekker som driver med kristendomsforfølgelse. Hjelpes meg, helt håpløst.

I en periode sperret Facebook – helt berettiget – ned deres ondskapsfulle side “Vi som støtter Visjon Norge”. Originalsiden var ikke tilgjengelig og borte vekk, men en ny side ble opprettet i desperasjonen. Adressen til denne: @Støttervisjonnorge. Strengt tatt er det liten vits i å bruke masse tid og energi på å irritere seg over denne nye siden, da denne etter “omstarten” kun klarte å samle et titalls støttespillere (januar 2019). Når dette skrives finnes denne nye siden fortsatt der og presenteres som en reserveside hvis Facebook skulle finne på å stenge den andre på nytt, men det er den opprinnelige støttesiden det er mest “trøkk” på. Og sannelig har de nok en side til, med tittelen “Støttegruppavisjonnorge (@stottegruppavisjonnorge)”. I tillegg til Facebook har de også egen blogg (lenke), og de er på Twitter.

Skikkelige og seriøse svar fra de ikke-tenkende Visjon Norge-sympatisørene kan man se langt etter. Enkelte der inne skjuler seg bak anonymitet, og de er kjappe med sletting av innlegg og utestenging og blokkering av personer som sier dem imot. Alt i alt lite kristelig sinnelag og oppførsel blant Visjon Norge-støttespillerne i denne gruppa. Et grunnkurs i fornuftig trosforsvar kunne de ha trengt.

Den umodne oppførselen til støttegruppa var foranledningen til jeg skrev artikkelen “Kristenhatet – hatet blant kristne“. Hatet som gruppa utviser mot kritikere er slettes ikke bra, og i stor grad ikke-passende for personer som skal fungere som kristne forbilder. Visjon- og Hanvold-groupiene er ganske så forblindede og manipulerte personer som bruker (tilnærmet) alle slags “skitne triks” for å forsvare det de står for (rettelse: Det Hanvold “dikterer” at de skal mene.).

 

Det finnes en del sinte kristne blant oss som ikke skyr noen verbale midler i sin kommunikasjon, og da spesielt via nettet. De kaller andre medkristne for “din Judas“, de fradømmer andre troen sin, de kaller sin neste ikke-rettroende/ikke-Bibeltro og de dømmer andre til den evige fortapelse / helvete. Dømming, trusler, hets og hat er deres varemerke, og alt vitner om et totalt fravær av kjærlighet. Enkelte kunne med fordel besinne seg litt og spørre seg selv om hvem som har satt dem til å være overdommere over andre. Kristus blir ofte vanæret via sinte kristne sine uttalelser i sosiale medier.

En slik oppførsel er nok godt på siden av Bibelens anbefalinger:

 • Fil. 4, 5: “La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.”
 • 1. Joh. 4, 8: “Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”
 • Mat. 5, 43-45: “Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.”
 • Mat. 7, 1: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!

Noen Bibelvers som det “syndes” mot

 • Bibelens oppfordring om å være god mot alle mennesker: “Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.” (Gal. 6, 10.)
 • Oppfordringen om å vende det andre kinnet til: “Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.” (Matt. 5, 39.)
 • Bjelken i eget øye og flisen i andres øye: “Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.” (Matt. 7, 3-5.)
 • Kanskje skulle TV Visjon sin støttegruppe + kanalledelsen ha tenkt litt på dette verset også: “Men Jesus sa: ‘Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør’.” (Luk. 23, 34.)

 

Selv har jeg vel – tross alt – bare opplevd minimal motstand og hat ut fra mine skriverier innenfor kategori “protest kristendom”. Det som har skapt litt mer debatt og harme er disse to innleggende som går imot rasisme m. m.: “Flyktningekatastrofen i Syria” og “Typisk norsk og norske verdier”.

Men for all del: Den andre siden – den siden jeg tilhører – dem som protesterer mot mørkemenn, TV Visjon Norge, Jan Hanvold og andre penge-, velstands- og mirakelpredikanter er ikke alltid “helt gode” eller saklige dem heller. I kampens hete kan det selvsagt gå en kule varmt også for kritikerne av kristen virksomhet, og tåpelige, lite gjennomtenkte ting, ubegrunnede påstander og stygge personkarakteristikker kan komme ut / ramle ut.

Jesusbilde

 

Det er lett å kritisere de “visjonære” og støtteapparatet, men slettes ikke alle i “motstandshæren” er helt “gode i hodet” de heller. I den senere tid har jeg blitt ganske så skeptisk til “Stans pengepredikantene!”-gruppa på Facebook, som jeg fortsatt (enn så lenge?) er medlem av. Modereringen og styringen av gruppa kan f. eks. virkelig litt vilkårlig og tilfeldig. Også litt både og det som blir publisert der.

Det finnes også dem som hater all religion og som vil ha all kristen virksomhet fjernet fra jordens overflate. Imidlertid er dette mer spesielle hendelser og tilfeller. De fleste kritikerne har ikke noe imot kristen virksomhet som driver innenfor akseptable rammer. Det er det ekstreme som blir utsatt for kritikk, og slik som Visjon Norge og støttespillerne kynisk misbruker kristendommen til sin egen fortjeneste / vinning må de både forvente og tåle kritikk. Dessuten er jeg ikke videre imponert over enkelte utspill fra Human-Etisk Forbund (HEF) med venner, som har litt vel stor berøringsangst overfor det kristne.

Enkelte forsøker å legge over skylden på motstanderne om at det er DEM som kommer med hat. I den forbindelse gjengir det jeg tidligere har skrevet i innlegget “Bibeltro (bokstavtro)”:

 • Enkelte ganger kan man lese påstander om at Bibel-troende kristne i Norge blir spottet, mobbet, forfulgt og hånet, og da angivelig pga. sin tro. Det hevdes også at enkelte blir økonomisk og lovmessig forfulgt, og at de blir trakassert av media. F. eks. har Jan Hanvold og TV Visjon Norge brukt en del slik argumentasjon.
 • Selvsagt er det bare tull og vas å snakke om forfølgelse m. m., da også kristne ledere samt “ekstrem-troende” må kunne forvente å komme i situasjoner hvor de havner i nyhetenes eller offentlighetens lys. Av og til er det helt berettiget å bli utsatt for kritikk og spørsmålsstillinger. Litt kritikk og gapestokk-tendenser i Norge kan heller ikke sammenliknes med det man ser enkelte andre steder i verden, hvor man kan bli drept, fengslet eller torturert/mishandlet for sin tro.

For en forskrudd verden støttespillerne lever i. De påstår at usannheter fra kritikerne er dagligdags. Oss kritikere av visjonen sprer visstnok kun på løgner, usannheter, ting som ikke er fakta og feilaktige påstander. Vi er løgnere og tapere i deres øyne. Og de klarer å beskylde andre for manglende folkeskikk og/eller manglende integritet. Snakk om, og hjelpes meg! Mon tro hvem som er “flinkest” til dette, gitt. Den useriøse parten her er og blir støttegruppa som snur alt på hodet og bare sprer på udokumentert edder og galle.

Støttespillerne (@visomstottervisjonnorge) hevder at hatet mot “visjonen” og de “visjonære” vokser eller øker i omfang. Joda, muligens gjør det det. Imidlertid blir det litt hykleriske og dobbelmoralsk at akkurat støttegruppa påpeker dette. De er sannelig skyldige i spredning av masse hat og hets selv. Litt hønen og egget-situasjon dette her, ja. Eventuelt å kaste sten (stein) i glasshus-situasjon. Det virker som om de bare nyter muligheten til å kunne innta offerrollen, hvor de som “rettroende kristne” mer eller mindre hevder å være forfulgte for sin tro. Snakk om å snu alt på hodet, opp-ned!

Uansett, å hevde noe sånt som det jeg har skrevet ovenfor “belønnes” med å bli del av deres blogg (nok en gang!):

Vi som støtter Visjon Norge: Ubegrunnede angrep på oss

Vi som støtter Visjon Norge: Ubegrunnede angrep på oss

 

I annen sammenheng kommer det fram at de visstnok (blant annet) mener følgende om meg, ifølge omtale i deres blogg:

 • “Ellers DU må jo være pottetett. DU er sannsynligvis for DUM til å kunne føre en samtale med.”

Selv har jeg INGEN planer om å skrive noen bok om (imot) Visjon Norge, men jeg får uansett stadig påfyll til mine blogg-artikler. Både støttegruppa / støttesiden, TV Visjon Norge selv og ikke minst Jan Hanvold “himself” gir et stadig tilsig av momenter som havner inn her i bloggen. Støtt og stadig noen nye momenter som krever noen kommentarer og et litt kritisk skråblikk.

Angående støttesiden for Visjon Norge: I en periode (høsten 2018) var Facebook-siden “Vi som støtter Visjon Norge” borte vekk, sannsynligvis stengt av Facebook. De hadde da en “nødside” – som ennå lever – på adressen @Stottervisjonnorge I tillegg har de også egen blogg.

Bør jeg føle meg beæret? Nei, selvsagt ikke. Pr. juni 2019 har jeg – mitt navn – fått eget menypunkt i bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge”. Mer harselering & uthenging rundt og mot det jeg eventuelt måtte finne på å skrive om “visjonen” og de “visjonære” + meg som person har det tydeligvis blitt laget plass til.

I bloggen til “Vi som støtter Visjon Norge” har jeg nå fått meg mitt eget menypunkt.

 

Og det stoppet ikke der:

Vi som støtter Visjon Norge-bloggen (headingen). Skjermdump pr. 10.12.2020, med underpunktet og undersiden “Bjørn Roger Rasmussen (frafallen)”.

 

For noen fargevalg! Pr. februar 2021 har de gått tilbake til litt mer fornuftige fargevalg, med hvit farge som en rolig og nøytral bakgrunn. Uansett: “Takk” til de selvutnevnte overdommerne som prøver å fradømme meg troen min! Tilsynelatende tror de at de kjenner meg godt nok ut fra noen få kommentarer på nettet til å kunne si at jeg er en frafallen kristen / troende. Selvoppnevnte overdommere! Makan! Jeg er visstnok også kristofobe, og “lider” av kristofobi.

Og deres morsomheter og/eller rare “humor” (eller forsøk på latterliggjøring av meg) fortsetter:

Vi som støtter Visjon Norge-humor: For noen morsomme troll.. Primitivt å ta skjermdump fra min personlige blogg, speilvende innholdet og velge en helt uleselig skrifttype eller oversettelse….. (Ellers grell farge som bakgrunnsfarge i deres blogg…)

 

Det er vel nesten en ære og et kvalitetsstempel å komme i deres søkelys. Det forteller i hvert fall meg at jeg har tråkket på noen liktær hos dem. Imidlertid er alle sitater fra min side dratt helt ut av sin sammenheng, kuttet til og gjort tilnærmet ugjenkjennelige.

Lenke: Pr. 24.02.2021 hele undersiden “Bjørn Roger Rasmussen (frafallen)” fra bloggen “(Vi som) Støtter Visjon Norge”, dumpet ut i PDF-format.

April 2020 fikk jeg også deres oppmerksomhet:

Støtter Visjon Norge april 2020. De vrir og vender nok en gang på noen jeg har skrevet.

 

Som sant er kjenner jeg ikke til noen forfølgelse som er på gang mot Jan Hanvold og/eller TV Visjon Norge. Konstruktiv og berettiget kritikk kan ikke sidestilles med forfølgelse.

Februar 2021 har utvidet betraktelig antall menypunkter:

Blogg-menyen til “Støtter Visjon Norge – Sammen med støtte til Tv Visjon Norge” pr. 07.02.2021.

 

Flere som skal få gjennomgå der, ja. Imidlertid bedre fargevalg enn tidligere, med hvit bakgrunnsfarge i stedet for rosa som de en stund hadde for så å la den bli etterfulgt av en skrikende turkis farge.

“Vi som støtter Visjon Norge”-nettsiden (bloggen) samt Facebook-siden deres har fått endret design og layout mars 2021. Borte er fargebruken og logoen som kunne bli forvekslet med offisiell Visjon Norge-propaganda. Muligens har de fått en liten reprimande eller påtale fra idolene sine i TV Visjon Norge-ledelsen?

Headingen til (Vi som) Støtter Visjon Norge-bloggsiden pr. 15.03.2021.

 

Støttegruppa er frekke som flatlus, og de holder generelt sett en ufin tone sin kommunikasjon! En massiv forsvarsrefleks utvises, hvis noen skulle finne på å kritisere deres helter (Jan Hanvold & Co). De stjeler sitater fra andre grupper og andres profiler, og de prøver å henge ut / latterliggjøre (forsøk på latterliggjøring) mennesker og meninger via sine kanaler basert på kopierte del-sitater helt ute av sin sammenheng. De bruker også Facebook profilbilder etc. uten å ha innhentet tillatelse. Slettes ikke helt greit den aktiviteten de bedriver.

Pr. januar 2023 er status angående deres Facebook-side (hovedsiden deres på Facebook) følgende:

Vi som støtter Visjon Norge (VSSVN): Barnslig oppførsel mot kritikere januar 2023. Med min Facebook-bruker får jeg ikke besøkt deres Facebook-side. (Anonymt/ikke-innlogget eller via annen profil er siden synlige.)

 

Hvis jeg prøver å besøke Facebook-siden innlogget med min bruker får jeg bare opp beskjeden: “Dette innholdet er ikke tilgjengelig akkurat nå”. Hvis jeg derimot oppsøker Facebook-siden uten å være innlogget på Facebook – eller bruker en annen profil som jeg har tilgjengelig – kommer jeg rett inn. Så deres side for hets – “støtte” for Visjon Norge – er absolutt tilgjengelige.

Blogg-artikkel var stengt for kommentarer, mens det var åpent for slikt via deres Facebook reserveside:

Støttervisjonnorge: Noen kommentarer fram og tilbake april 2020.

 

Støttegruppa bør nok lese seg opp på hva stalking (norsk: personforfølgelse) er for noe. Jeg trenger ikke å stå til regnskap for gruppa eller å drive med opplæring av de / dem. Videre diskusjoner med dem anses å være helt nytteløst, så jeg stoppet der. Støttegruppa klarer stadig vekk å nå nye bunnivåer.

Støttesiden til Visjon Norge proklamerer seier (i Jesus navn?) mot oss pengepredikant-kritikere juli 2019. Ikke måten på hvordan de triumferer:

Vi som støtter Visjon Norge proklamerer seier…

 

De forblindede, forvirrede og manipulerte støttespillerne har tydeligvis sin egen sære virkelighetsoppfatning.

Støttegruppa følger forbausende bra med på hva vi kritikere foretar oss, spesielt i Facebook-gruppene / sidene MOT TV Visjon Norge. Stadig driver de på med sin selektive utplukking og gjengivelse av sitatbruddstykker. Alt slikt ender opp i deres blogg, hvor målet nok er å latterliggjøre oss kritiske røster. Tviler på at de oppnår noe særlig med sin framgangsmåte. (Føler meg nesten som overvåket av dem. Nå ja, følger jo selv litt med på hva de “drittungene” driver med. Går vel opp i opp i den store sammenheng.) Høsten 2022 og videre over i år 2023 virker det som om piffen eller lufta har gått ut av støttegruppa. Aktivitetsnivået har vært ganske så lavt, noe som selvsagt er veldig bra.

For all del: Stygge trusler, personangrep og hat er selvsagt IKKE greit, mot / til / fra verken den ene eller den andre siden. Det er selvsagt ikke greit med: Drapstrusler, trakassering, stalking, forfølgelse, mobbing, plaging, alvorlig hetsing/hat, stygge personangrep, sabotasje av eiendeler, at det går ut over familien, vold eller trusler om vold.

Nå ble det litt vel mye fokus på den uoffisielle støttegruppa / støttesiden til Visjon Norge, men det var jo denne som i utgangspunktet fikk meg til å skrive dette innlegget. Imidlertid er det slettes ikke bare her at kristenhatet blomster. Det er mye hat, hets, sinne og dømming blant enkelte kristenmiljøer rettet mot de som ikke tenker likt som dem selv. Det finnes en del overdommere som ønsker å bestemme over hvordan vi andre skal leve våre liv for å være “skikkelig” kristne.

To sentrale kristenledere som – i mine øyne – farer med masse hat og stygge karakteristikker av andre er disse to: 1) Jan Hanvold, grunnleggeren (gründeren) og sjefen for TV Visjon Norge og 2) Jan-Aage Torp, pastor, kriger mot barnevernet og leder av Kristen Koalisjon Norge (KKN). Disse to er ikke akkurat noen ydmyke herrens tjenere eller gode idoler / forbilder for andre kristne. Flere navn kunne helt sikkert ha vært nevnt, hvor noen har blitt ramset opp i et annet innlegg:

Nettsiden Søkelys tenderer også innimellom til å formidle rent hat, hets, mobbing, falske nyheter og konspirasjoner. Det største problemet med nettsiden Søkelys (sokelys.com) er vel ikke hets og hat, men masse annet rart og småtvilsomt. Gjengivelse av høyst tvilsomme profetier, presentasjon av alternativ virkelighet-nyheter fra de “super-troendes” rekker, favoriserer ekstrem-karismatikk fjernt fra virkelighetens verden, gjengir myter, og det florerer med konspirasjoner- og konspirasjonsteorier. Søkelys er vel mer eller mindre et soloprosjekt for en person som heter Kjell Andersen (uansvarlig utgiver Kjell Sverre Andersen), hvor vedkommende vel bor og holder til i Bibelbeltet på Sørlandet. (Som i høy grad preger nettsiden!) I senere tid har Søkelys-bloggen i mer eller mindre grad lagt Hanvoldkanalen – og delvis også Stans pengepredikantene! – for hat (og latterliggjøring av oss støttespillere).

Hanvoldkanalen blir gitt stempelet kontroversiell gruppe som ikke setter pris på andres ytringsfrihet av Søkelys-bloggen/nettsiden. Snakk om å bomme og om å snu ting på hodet! Det er Søkelys som ikke vil gi andre utenfor eget ekkokammer ytringsfrihet, og det er dem som er kontroversielle i sin spredning av løgner og konspirasjoner. Et annet moment er at bloggen / nettsiden Søkelys “drukner” i irriterende reklame.

Jeg var ikke helt ferdig med nettsiden eller bloggen Søkelys. August 2021 havnet jeg delvis i deres fokus. Jeg ser på meg selv som en helt ubetydelige blogger, men nå har jeg visstnok blitt kontroversiell ifølge Søkelys: “…skriver den kontroversielle bloggeren Bjørn Roger Rasmussen i en kommentar…” Måtte slå opp ordet kontroversiell: Omdiskutert eller omstridt. Hm.. Jeg kjenner meg neppe helt igjen i dette, nei! Kontroversielle kan de selv være, med sin spredning av alle slags konspirasjonsteorier og dårlig begrunnet vaksinemotstand. Det skal de ha: Søkelys gir uansett en pekepinn på all den galskapen som finner sted – angivelig i Bibelens Guds navn. Utrolig hva folk biter på. Skremmende og humor på samme tid.

Levi Fragell tok opp saken om: Pastor Jan-Aage Torp sine trusler om politianmeldelse av legitim kritikk mot den virksomheten han driver med. Min kommentar i saken var denne:

 • “Skremmende hvor lavt ytringsfriheten verdsettes av enkelte kristenledere, så lenge det ikke gagner dem selv direkte. Også ufin bruk av hersketeknikker for å få kritikere til å holde kjeft.”

Og dette var nok til å bli stemplet som kontroversiell. Jeg har også blitt omtalt som en tvilsomme blogger.

Og Søkelys var ikke akkurat snille i sin omtale av blant annet meg 29.09.2021. Der gikk de langt i å antyde at jeg gir blanke i at barn og unge dør av korona-vaksine (lenke til PDF-dokumentasjon). (Alle skrivefeilene fra opprinnelig innlegg har blitt beholdt.) Hvordan de klarer å tillegge meg slike meninger vites ikke. Og de sank også ganske dypt ned med denne omtalen av meg og Hanvoldkanalen pr. 31.10.2021:

Søkelys sin omtale av meg og “mobbekanalen” Hanvoldkanalen pr. 31.10.2021.

 

(I tekstformat: “En av dem som applauderer dette er bloggeren Bjørn Roger Rasmussen som i følge seg selv identifiserer seg mest med luthersk kristendom og Den norske kirke. Ikke akkurat noen bombe det. Rasmussen er kjent for å ha sin egen blogg, samt å være debattant på Vårt Lands tidligere debattforum “verdidebatt”. Rasmussen blir av Facebookgruppen “Vi som støtter Visjon Norge” omtalt som “frafallen”. Om det stemmer aner vi ikke. Det vi dog kan slå fast er at Rasmussen er “topptilhenger” av Hanvoldkanalen som kunne ha vært en seriøs og følgeverdig side -dersom de hadde holdt seg til saklig kritikk i stedet for å mobbe.”)

Noe som er graverende med Søkelys-nettsiden/bloggen er når de fungerer som overdommere – og dømmer folk til himmel og helvete over en lav sko etter eget forgodtbefinnende. Enkelte kan bli dømt til helvetet hvis de ikke helhjertet nok støtter opp om Israel og/eller støtter homofiles rettigheter og menneskeverd. Blant annet har de gjengitt noe vasete oppgulp fra en utenlandsk useriøs pastor som har dømt den nå avdøde sør-afrikanske biskopen Desmond Tutu til helvetet. Det er heller ikke populært i den leiren å være positive overfor eller forsvarer korona-vaksinen. Søkelys – Lite eller ingenting kristent eller seriøst over den nettsiden / bloggen!

På-an igjen med å havne i søkelyset til Søkelys desember 2021, i forbindelse med en diskusjon i Hanvoldkanalen om det tvilsomme budskapet og fokuset til evangelist Gjermund Kvamme:

 • “Hanvoldkanalen er blitt samlingssted for noen av de fremste kristofobe personlighetene i Norge. Personer som Bjørn Roger Rasmussen og den frafalne katolikken Marit Magdalena Øvretveit og en liten hard kjerne av kristofobe som ser ut til å trives i en av Facebooks mørkeste avkroker. En hat og hetsekanal….»

Tar det som et kompliment og er beæret – nok en gang – over omtalen og fokuset! (Men budskapet kjenner jeg meg selvsagt ikke igjen i.)

Søkelys-bloggen sitt tema har nå i lange tider vært: Korona, korona og korona, inkludert massiv vaksinemotstand og de sedvanlige konspirasjonsteoriene. Det har ikke vært noe “kristent” som har blitt presentert på lange tider. Videre har de vært et fast talerør eller mikrofonstativ (nikkedukke) for alt det vaset og vrangforestillingene som kommer fra Svein-Magne Pedersen og andre skrudde forkynnere. Søkelys har karakterisert Hanvoldkanalen som “Den kontroversielle og kristofobiske Facebookgruppen ‘Hanvoldkanalen’“.

Søkelys, nå også ukritiske spredere av russisk propaganda. Den tvilsomme nettsiden ser også ut til å støtte Russland (🇷🇺), galningen Vladimir Putin og russisk side i Ukraina-krigen (🇺🇦) / angrepet / okkupasjonen. Gud tas til inntekt for russisk side.

Søkelys-nettsiden / bloggen påstår selv at den presenterer “profetisk aktuelle nyheter”. Selv vil jeg vel mer hevde at det de presenterer er “profetisk” visvas. Den fæle guden nevnte nettside presenterer vil i hvert fall ikke jeg ha noe å gjøre med.

HELDIGVIS og takk, lov og pris: Søkelys representerer et marginalt / lite og smalt miljø. Hva de måtte si, mene og skrive tas ikke seriøst eller på alvor av så veldig mange. Så sånt sett er det liten grunn til å vektlegge deres utsagn.

Ok. Kanskje litt barnslig, men jeg klarte ikke å dy meg med en liten bildemanipulering av Søkelys sin nettside:

Søkelys: Info (manipulert versjon).

 

En enda bede beskrivelse av hva Søkelys-nettsiden/bloggen driver med er denne “annonsen”:

“Annonse” for Søkelys, “lånt” fra den sarkastiske nettsiden “Smyrna Menighet i Oslo”.

 

Den er laget av den sarkastiske nettsiden “Smyrna Menighet i Oslo”. Smyrna Menighet har også publisert en egen artikkel der de går til et aldri så lite “angrep” direkte mot Søkelys-redaktøren Kjell Sverre Andersen. Ellers har jeg selv også omtalt Søkelys i et annet innlegg.

Juli 2023 kom det uberettiget kritikk fra hat-bloggen Søkelys rettet mot Hanvoldkanalen. Vi som støtter opp om Hanvoldkanalen får bare tolke kritikken som et kvalitetsstempel, i og med at kritikken tross alt kommer fra en useriøs blogg som formidler løgn, konspirasjoner og hat mot meningsmotstandere. Bra å se at Hanvoldkanalen når ut til og med til de hjernevaskede! Selv har jeg av Søkelys-nettsiden blitt omtalt som “en tidligere kristen, hvor Søkelys visstnok setter seg selv til å være overdommere for hvem som har en rett tro.

Selv er jeg en stolt topptilhenger av Hanvoldkanalen, en nettside som får sannhetene om uheldig kristendomsutøvelse fram i lyset. Å bringe sannheten til torgs er ikke hat, hets og/eller mobbing! Alle bør være tjent med åpenhet, et kritisk blikk på det som skjer og friske diskusjoner. Takk og pris for infotainment fra denne kilden / kanalen, og deres innsats for å avsløre religiøst tullball! Det finnes en god del norske predikanter, pastorer og forkynnere som absolutt “fortjener” å få et kritisk lys rettet mot seg og sin virksomhet! Det eneste kritiske jeg kan si om Hanvoldkanalen er at den til tider har et noe misvisende navn, da mange flere forkynnere enn bare Hr. Hanvold blir diskutert der inne. Vi er mange kristne som følger Hanvoldkanalen, så det faller på sin egen urimelighet påstander om at Hanvoldkanalen er en (ren) hatside mot kristne.

Jeg gjentar meg selv det det kjedsommelige: Berettiget kritikk er fullt lovlig – og naturlig – både sett med verdslige og kristne øyne. Jeg ser selv ikke noe særlig til hets, hat og mobbing fra Hanvoldkanalen sin side, men det er mye slikt på nettsiden til Søkelys. Og: Berettiget kritikk er ikke styrt av en demonisk åndsmakt. Søkelys er ikke de rette (lite troverdig!) til å beskylde andre for å fare med hat, hets og mobbing, i og med at de selv i så utstrakt grad sprer på slikt selv.

Over til Oslo:

En del voksne som er kristne (troende) – gjerne i sentrale lederposisjoner – er rett og slett dårlige forbilder (idoler) for andre, og da spesielt overfor de unge. Dette at de sprer hat, hets, edder og galle er neppe å være stolt av. Annerledestroende blir hardt dømt og stemplet (taklet). Spesielt når det gjelder støttegruppa til TV Visjon Norge er det muligens ikke rart at de driver med sin stygge oppførsel. De har jo tross alt dårlige forbilder i kanalledelsen, hvor det ofte legges opp til sperring og sletting av kritiske kommentarer og kritikere over en lav sko. De går heller ikke av veien for et personangrep og litt spredning av dritt mot andre.

Det hevdes gjentakende ganger å være et voldsomt hat mot kristendommen generelt og mot TV Visjon Norge spesielt. Løsningen er visstnok å be for kritikerne om at Jesus kommer inn i deres liv og frelser dem. Kritikere slik som meg må visstnok bli frelst, bli bedt for (forbønn) og få et møte med Gud, for at vi skal bli “normale” hjernevaskede idioter. Vi kritikere har visstnok et lavt kunnskapsnivå også. Kritikere blir generalisert (skjære alle over én kam) til å være personer uten tro eller til å ha “feil” tro, eventuelt personlige problemer (gjerne psykiske) og å være løgnhalser. Vi kritikere er forblindet hevdes det, og vi trenger nestekjærlighet og å møte/få Jesus som frelser i våre liv. Makan til vås, tull, tøys og rør!

Nei, alt kan ikke løses ved hjelp av 🙏 (bønn, forbønn), overgivelse eller ❤️ (rødt hjerte, kjærlighet / nestekjærlighet / omtanke). Kristendom / tro som beskrevet i denne artikkelen bør ikke ha noen plass i Norge og i det norske 🇳🇴.

Forsoning, enighet og tilgivelse – er det mulig?

Det korte svaret: NEI!

Seniorpastor Torp har etterlyst sivilisert samtale, respekt, saklighet og vennlighet i kommunikasjonen. Hvem i all verden er det som snakker? Han av alle, som går til anmeldelser og stygge angrep for den minste ting! Både han og Hanvold har vært ganske så flinke til å bygge fiendebilder og murer i stedet for broer. Angrep og forsvar benyttes i stedet for tilgivelse og overbærenhet.

Også innenfor kristenheten oppstår det isfronter, man driver med “ropert”-kommunikasjon seg imellom, det brukes digital gapestokk, debatter polariseres, personer henges ut, hat og hets kan forekomme og det benyttes ulike isoleringsmekanismer. Det er ingen tvil om at dette skjer innimellom. Imidlertid tror jeg ikke Torp, Hanvold eller deres støttespillere har noe å bidra med for å bedre denne situasjonen.

Tilgivelse, forsoning, samtale, oppnåelse av enighet og bønn kan være fint det, men det kan også bli siviliserte hersketeknikker i forkledning. For å få aksept i de miljøer som omtales her forutsettes det at man er tilnærmet 100 % enig med og oppfører seg i henhold til deres smale mal eller normal. Man blir en dum sau eller nikkedukke som lar seg lede av de store “profetene”. Avvik eller berettiget kritikk aksepteres ikke, da man skal beholde enhet for enhver pris, og all kritikk tolkes som angrep på Gud selv.

Forkynnelsen og teologien er til tider “helt på jordet”. Det store fokuset på penger (mammon, tienden, hellige gaver osv.), helbredelse og velstand finner jeg meget rart. Jeg er ikke en gang sikker på om vi tror på den samme guden.

Å komme til enighet rundt slike ting virker som tilnærmet umulig. Berettiget kritikk må det alltid være lov til å framsette, og man kan ikke akseptere blind autoritær ledelse som noen kristenledere forventer. Til tross for sine store egoer er de ikke Guds stedfortredere eller ufeilbarlige hellige profeter som kan skjermes for all kritikk. Og nok en gang: Kritikk som framsettes er ikke synonymt med hat, hets eller personforfølgelse. Slik som Hanvold og Torp senior har raljert blir det ikke aktuelt for min del å anse dem som hyrder for meg og min tro, eller som troverdige autoriteter i mitt liv.

 

De som farer med hat mot sin neste pga. litt ulike meninger og syn i enkeltsaker burde ha hatt i bakhodet:

 • Kardemommeloven: “Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.”
 • Det dobbelte kjærlighetsbud (Matt. 22, 37-40): “Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.”

Selvsagt er jeg fullt klar over at Kardemommeloven ikke er et prinsipp hentet fra Bibelen. Det dobbelte kjærlighetsbud er imidlertid hentet fra den store boka. Hvis man hadde etterlevd disse prinsippene hadde verden blitt en bedre plass.

Det virker som om støttespillerne av “visjonen” forsvarer og representerer den store og viktige TV-satsingen. I realiteten er og blir TV Visjon Norge kun en liten nisjekanal for spesielt interesserte. Til og med mange “gode kristne” ser IKKE på kanalen, og i den store sammenheng har ikke kanalen noe særlig høye og imponerende seertall. Alt i alt er det få støttespillere til Hanvold-visjonen. Kanalen er på ingen måte hele kristen-Norges TV-kanal eller evangeliseringsinstrument.

Vi motstandere av TV Visjon Norge driver ikke med noen form for organisert og ondartet hatkampanje mot TV-kanalen og dens støttespillere. Det er høyst reelle utfordringer og problemstillinger det gripes fatt i og protesteres mot, inkludert bekymringer rundt misbruken av Bibelens ord i opportunismens tjeneste.

Det er helt sikkert en del som i det stille og det skjulte tar avstand fra f. eks. TV Visjon Norge og deres disipler, men det kan bli for tøft for enkelte å stå fram med denne motstanden. Trusler om helvete, tap av velsignelse, fra-dømming av den “sanne” tro, uthenging, beskyldninger om å drive med kristendomsforfølgelse, latterliggjøring, trusler om politianmeldelser osv. fremmer ikke akkurat aktiv motstand mot “de visjonære” sin usunne og feilaktige forkynnelse.

Et eksempel på dømming og trusler om “Guds straffedom som jeg mottok juli 2020:

Trussel om “Guds” straffedom, pga. kritikk rettet mot TV Visjon Norge.

 

Tilsvar og kommentarer rundt denne henvendelsen er tilgjengelig her (lenke).

Hanvoldkanalen, som ønsker å dokumentere galskapen som skjer på Visjon Norge og blant TV-kanalens tilknyttede har fått smakt på at dette ikke er helt rett fram. Forsøk på besøk av tidligere publiserte videoer på YouTube gir september 2019 beskjeden:

Hanvold-kanalen blir forsøkt stoppet av Visjon Norge.

 

(Joda, muligens bryter Hanvold-kanalen noe med reglene for åndsverk / opphavsrett. Likevel vil jeg kalle sensuren for overreaksjon fra TV Visjon Norge sin side. Utrolig hva de gidder å bruke ressurser og tid på å forfølge!)

En typisk representant for kristenhat og hat generelt overfor enkelte “motstandere” er kvasi-forkynneren Levi Jensen. Jeg kan på ingen som helst måte støtte opp om det han står for, og jeg er dypt skeptisk til at barn og unge utsettes for denne mannens dømmende forkynnelse (vranglære?).

Levi Jensen gikk i en video september 2021 til angrep mot Hanvoldkanalen. Kritikk derifra og annen kritikk er visstnok satans våpen, og kritikk er forbanning / forbannelse, djevelskap / djevelsk og løgn som sperrer for den hellige ånd. Slike personer som Levi vil ikke ha kritikk – kritikk forbudt – og de vil gjerne ha en enveis ytrings- og religionsfrihet som kun gagner dem selv. Ordet kritikk har en betydning i retning av vurdering, bedømmelse og anmeldelse. Dette er jo noe Bibelen oppfordrer oss til å gjøre, gjennom å prøve åndene. Jeg vil ha meg frabedt at en slik oppkomling som Levi Jensen skal fradømme meg min tro eller bestemme hva jeg har lov til å si, kritisere og uttale.

Og litt til om Levi Jensen: Han har blant annet hevdet at kritikk er ikke bibelsk, i kritikk er det ikke kjærlighet, med kritikk dømmer man og i kritikk er det ikke tro. Selv kritiserer han alt og alle, samt farer med løgner, hat, trusler, konspirasjonsteorier, tigging, et oppblåst ego og lureri. Når han kritiserer er det ok, men når vi andre kritiserer er det ikke ok.  Liv og lære henger ikke akkurat sammen når det gjelder denne mannen…..

For noen år siden – på 1990-tallet og starten av 2000-tallet – “herjet farsotten” WWJD. WWJD: What Would Jesus Do? (WWJD?), på norsk “Hva ville / hadde Jesus gjort?”. Helt eksakt hva han – Jesus – ville ha gjort i enhver situasjon vet jeg ikke, men han ville neppe ha drevet med eller støttet slikt hat som beskrevet i dette innlegget.

Det blir noe for enkelt å si at alle “kriger og konflikter” beskrevet i denne artikkelen skyldes kampen mellom liberale kontra konservative kristne – eventuelt mellom “Bibeltro” mot ikke fullt så Bibeltro kristne. Dessuten virker det som om konfliktene går litt på kryss og tvers mellom skillelinjene. Dette at man har litt ulike syn på ting trenger ikke å medføre alvorlig splittelser, polarisering, hets og hat mellom gruppene. Kamper som beskrevet i denne artikkelen er langt på siden og over alle akseptable grenser hvis man skal ta Bibelen på alvor.

Normalt sett er jeg meget skeptisk til Oslo Symposium og alt det de står for, noe jeg har skrevet mye om i innlegget “Konservativ kristendom, nei takk!“. Imidlertid avholdt sjefsredaktøren i Vårt Land et interessant innlegg under 2023-utgaven av nevnte arrangement:

Mye bra tanker i dette innlegget, som ved etterlevelse kunne ha bidratt til mindre internt kristenhat.

Er det ikke nesten hat jeg selv utviser i form av dette innlegget? Joda, til tider svarer jeg nok tilbake med nesten samme mynt som “motstanderne” benytter seg av. Det nærmer seg nok hat fra min side også, noe jeg ikke har problemer med å innrømme. Jeg er bevisst på problemstillingen og streber etter å stoppe i tide.

Selv kan jeg være ganske så kvass i mine uttalelser, men et visst minstenivå for seriøsitet prøver jeg å etterstrebe. Det er i hovedsak sak som skal diskuteres og ikke person. Friske diskusjoner med muligheter for å komme med betimelige spørsmål og konstruktiv kritikk er et gode vi har her i Norge, i form av vår ytrings- og religionsfrihet. Denne bør benyttes på en god måte og ikke til lavmåls hets og hat.

Sukk! Hvem trenger satan og hans hær + demoner når man har kristne fotsoldater som dømmer andre nord og ned? Da gjenstår vel kun å ønske de “visjonære” god bedring, at de får et møte med den EKTE Gud og at de forhåpentligvis finner tilbake til virkelighetens verden. Hat, fordømmelse og skremsel er ikke veien å gå for å frelse noen. Selv tror jeg ikke på den “guden” som enkelte presenterer.

Stay tuned. To be continued. Stadig noe nytt som får plass her i denne artikkelen eller innlegget.

Lenker:

Betenkelig:

Etter mitt syn en noe naiv og forenklet tilnærming:

Et fint ønske, men neppe realistisk i praksis pga. de steile frontene hvor enkelte har funnet den eneste sannheten.

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

En kommentar til Kristenhatet – hatet blant kristne

 1. Øyvind Glømmi sier:

  Hadde nå bare disse stakkarene som skriver på støttesiden, og ikke minst; Hanvolds godtroende ofre tatt seg tid til, eller kanskje heller: vært istand til. .? å lese og forstå det du skriver ville mye vært vunnet. Men som vi vet er den indre disiplin og kustus nådeløs i disse miljøene, så det er nok lite som når frem.

  Jeg må innrømme jeg til tider har syntes det har vært ganske underholdende å provosere disse stakkarene, men den barnslige måten de prøver å argumentere på blir etterhvert ganske slitsom, man kan likegodt diskutere ned en stein.

  Man får bare håpe flest mulige har sett noe av det som kommer fra disse støttespillerne, og på den måten har fått et innblikk i hvor skadelig Jan Kåre Hanvold er for sine omgivelser. Hans kyniske og pøbelaktige personlighet skinner tydelig igjennom hos disse hjernevaskede støttespillerne, de er ikke annet enn ofre for hans manipulering. Mennesker med Hanvolds personlighetsforstyrrelser har en lumsk evne til å finne ofre de kan manipulere og styre uten at ofrene skjønner det selv. Ganske skremmende for utenforstående å iaktta hvilken makt slike despoter som Hanvold kan ha over tilsynelatende oppeående mennesker. Og selvfølgelig en skandale at ikke myndighetene forlengst har grepet inn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert