Kristendom: Lei av menneskelagde regler

Innlegg sist oppdatert av

Kors og Bibel

Jeg er møkka lei av menneskelagde regler, vedtatte sannheter og personlige fortolkninger som skal prakkes på andre troende i forbindelse med dette å være en kristen. Hvor i Bibelen står det at:

 • Det er viktigere å fortelle om synd, død, helvete og evig pine enn om Bibelens kjærlighet, tilgivelse, den hellige ånd og nåden.
 • Man skal skremmes inn i himmelen med trusler om Guds straffedom, endetid og dommedag.
 • Mye vekt på den gamle pakt (det gamle testamentet) og lovreglene i stedet for å ha fokus på den nye pakt (det nye testamentet) og kjærligheten og nåden som omtales der. Enkelte har visstnok glemt at Jesus opphevde den gamle pakt med sitt frelsesverk.

Og lista fortsetter nedenfor:

 • Mange menneskeskapte regler og moralbud om hva som er lov og ikke lov.
 • Prest, forstander og eldsteråd har fått alle de riktige tolkninger av Bibelen. Noen som måtte mene noe annet enn disse personene er på ville veier.
 • Ofte et stort og kunstig skille mellom “lek” (medlemmer) og “lærd” (prest/pastor). Hva med likeverd og at alle i Guds øyne er verdifulle? Hva med praktiseringen av det alminnelige prestedømme hvor vi alle er prester og ikke trenger geistligheten som mellommenn?
 • Utdeling av nattverd er forbeholdt prester.
 • Predikanter / prester / talere må ta på seg sin “predikantstemme” og mine for å stå på en talerstol. Dette klovneriet får meg til å ramle helt av som tilhører.
 • Menighetens ve og vel er i noen tilfeller viktigere enn Bibelens ord og forkynnelse. Menigheten, aktivitetene og menighetslivet blir rett og slett en avgud.
 • Mange menigheter og menighetshus blir aktivitetshus, kulturhus og sosiale koseklubber for de innvidde med liten tiltrekningskraft og kontakt med dem på utsiden (ikke-kristne).
 • “Konservativ” tro er bedre og gjevere enn en «liberal» tro. Ifølge de konservative er ikke liberale kristne Bibeltro.
 • Mye dømming og “stempling” av “de andre” (oss kontra dem) som har en litt annen tro og fortolkning av Bibelen enn den en selv og sentrale personer i menigheten har. Altså: Maktmisbruk!
 • Gamle sanger / salmer er mer kristelige enn moderne sanger / lovsanger. Selv er jeg riktignok heller ikke særlig glad i deler av lovsangen.
 • Sang og musikk generelt: Det har vært mange velmente (?) meninger om hva som er sømmelig musikk for kristne. Pop og rock har ikke vært akseptabel musikk i enkelte miljøer, og til tider har djevelen bodd i trommene og trekkspillet.
 • Kino har også til tider vært uglesett, mens TV og TV-titting, dataspill og strømming har sluppet billigere unna kritikken.
 • Gammeldags møtestil er mer akseptert enn friere og mer moderne møtestil.
 • Det er mer kristelig å stå enn å sitte under enkelte handlinger (f. eks. lovsang og lesetekst).
 • Enkelte instrumenter er mer kristelige enn andre. Kirkeorgel er et bra instrument mens djevelen til dels ennå bor i trommer og gitar.
 • Alle kristne må stemme KrF eller i hvert fall “borgerlig”, f. eks. FrP. Rødgrønn politikk er antikrist i egen person.
 • Baktalelse og dømming av andre er ok i enkelte kristne miljøer, mens en stakkarslig homofil skal man dømme til evig død og pine. Det finnes rangeringslister over hvilke synder som er alvorlige og mindre alvorlige.
 • Alle kristne må være helt avholdende fra bruk av alkohol (totalavhold).
 • Man må være oppdresset i finklær for å gå på et møte. Dongeri og hverdagsklær er ikke bra nok.
 • Kvinner har lov til å bruke hatt i kirka / på møter mens menn / gutter ikke har lov til å bruke caps / hatt.
 • Gudstjenester/møter må for enhver pris finne sted på søndager, og da gjerne tidlig på søndags formiddag (f. eks. kl. 11.00).
 • All makt til mennene. Kvinnen skal for enhver pris undertrykkes. Når jeg ser hvordan enkelte miljøer behandler kvinnene tror jeg ikke at vi leser i den samme Bibelen. Jeg klarer i hvert fall ikke å finne støtte i Bibelen for det gammeldagse kvinnesynet enkelte miljøer har!
 • Mye diskusjoner og kverulering over mindre vesentlige detaljer i troen og Bibelen enn vektlegging av det som er grunnleggende viktig for å bli frelst.
 • Verden utenfor forsamlingshuset eller kirka er farlig. Det er viktig å holde mest mulig avstand til verden og bure seg inne i forsamlingshuset og oppføre seg mest mulig som en lukket sekt.
 • Opportunisme.
 • Økonomisk snusk og dyrking av mammon tas det ofte lett på. Dette er tydeligvis ikke så farlig.
 • Ensidig støtte av Israel uansett hva nevnte land måtte finne på og foreta seg mot det palestinske folk eller andre naboland.
 • Forkynnelse om at dette å gi tienden til menigheten eller kristen virksomhet er et ufravikelig krav (man stjeler fra Gud ved å ikke gi tienden).
 • Fritiden skal i hovedsak benyttes til menighetsliv. Frivillig innsats skal også finne sted samme sted. Å engasjere seg i verdslige aktiviteter har ikke alltid blitt akseptert.
 • Dåpssyn som en stor greie. Enkelte er overbeviste om at vi som er døpt som barn vil gå fortapt mens voksendåp eller troens dåp er tingen.
 • Dobbeltliv og dobbeltmoral er det ikke så farlig med.
 • Ikke alltid rom til å være seg selv, ikke rom for ærlighet når store problemer eller vansker oppstår i livet. Kristenlivet skal være så lykkelig og perfekt.
 • Enkle forklaringer på hvorfor det skjer en avkristning eller sekularisering av landet vårt.
 • Det er ikke lov til å komme med en slik kritisk liste som dette uten å bli stemplet som en “snåling” / “outsider” / “ikke-rettroende”.
 • I enkelte tilfeller bikker det over i konspirasjonsteorier og hersketeknikker.
 • En del vranglære serveres, og det er heller ikke uvanlig med avsporinger og stort fokus på uvesentlige forhold (f. eks. homofili).
 • Forskrudd syn på sex og kjærlighet. Man blir lett ført inn i fristelse og bør som ung holde stor avstand til det andre kjønn, og sex før ekteskapet eller for andre formål enn forplantning er fy, fy.
 • Okkultisme, New Age, innslag fra østlige religioner osv. får innpass.
 • Å være en dyster mørkemann er en ærestittel i enkelte kristne miljøer, mens man i andre miljøer satser på “overåndelighet”.
 • Pekefinger-kristne som farer rundt med sin ekstreme moralisme vil jeg ha meg frabedt.

I min Bibel finner jeg ikke dekning for de fleste av de nevnte punktene. Likevel godtar de fleste kristne “reglene” og momentene nevnt ovenfor. Hvorfor? Personlig er jeg i hvert fall møkka lei av slike uskrevne menneskelagde regler og bud som det ikke finnes dekning for i Bibelen!

Historisk sett har det vært en del fordømmelse og ekskludering / utestenging av mennesker som vi kristne ikke har noen som helst grunn til å være stolte over. Eksempler på persontyper som har blitt utsatt for slikt: Kvinner som har født barn utenfor ekteskap, homofile, gjengifte, enkeltmennesker med en angivelig umoralsk livsførsel, personer som stiller (for mange) spørsmål og individer som ikke er helt “A4” i tankesett, helse eller væremåte.

Ovenfor har jeg blant annet vært innom sang og musikk. Som jeg har skrevet i en annen artikkel har jeg liten tro på at djevelen bor i musikken, og jeg er ennå irritert over all slags musikk som det ble advart mot i min oppvekst. Det var ikke “lov” til å høre (ikke særlig akseptert) på en del musikk i kristne kretser da den ikke var oppbyggelige, og det ble lett med lykt og lupe etter djevelskap i den verdslige eller profane musikken.

Nå som voksen vil jeg heller høre på ikke-kristen musikk enn å pine meg gjennom kirkemusikk, kirkeorgel og dårlig lovsang. Jeg har også lidd meg gjennom diverse kristelig musikk som har hentet inspirasjon fra pop og rock, men som har holdt svært dårlig kvalitet.

Noe er angivelig mer kristelig enn annet, og uoffisielle lister over hva som er og ikke er kristne verdier har vel eksistert til alle tider.

Bibelens budskap er egentlig ganske så enkelt, men likevel så vanskelig å akseptere:

 • For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. (Rom. 10, 9-10)
 • For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. (Ef. 2, 8-9)
 • For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus (Joh. 1, 17).
 • Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. (1. Joh. 4, 9-11).

Nåden, kjærligheten fra Gud, troen og bekjennelsen er nok for å oppnå frelsen. Man trenger ikke alle slags menneskelagde bud (menneskebud) og regler i tillegg. Vi får frelsen som en gave uten behov for fullt av menneskelige gjerninger for å fortjene den. Dessuten lever vi i den nye pakt (nåden via Jesus frelsesverk) og ikke som del av den gamle pakt/den første pakt (masse bud og regler, Moseloven). Nei takk til loviskheten! Fullt av menneskebud og regler hjelper ingen inn i himmelen.

Religiøse prestasjonskrav og egen rettferdighet frelser ingen. Moralisme, religiøse bud, egeninnsats, lover og regler har lite med det kristne budskapet og evangeliet å gjøre.

 

Det er Gud sin oppgave å dømme mennesker og verden. Det er IKKE vi kristne som har i ansvar av å sette andre kristne i bås! Jeg trenger ikke hjelp fra andre til å avgjøre om jeg er “kristen nok” eller ei. Min eneste troverdige dommer og rettleder er og blir den treenige Gud og ikke menneskene rundt meg.

Jeg anser meg som et intelligent menneske som kan tenke selv. Jeg har ikke behov for at andre til enhver tid skal gi meg detaljerte regler for hvordan jeg skal leve som kristen. Jeg er i stand til å lese og tolke Bibelen selv.

To passende Bibelvers:

 • 1 Joh 4, 1: “Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.”
 • Matt 7, 1 og 3: “Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!” og “Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?”

(Bygger på tidligere skrevet artikkel i min gamle blogg, publisert 5. april 2007.)

Les mer:

Utskrift
Tagged , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *