Kristen-TV + strømming = Vås!

(Sist oppdatert 19.08.2023 @ 11:12 av Bjørn Roger Rasmussen.)

TV

I kristen-TV (inkludert strømming) og andre kristne medier (musikk, bøker, blader, aviser) er det ikke alltid rom for sannhet og ærlighet om livet, det som blir gitt ut er ofte preget av dårlig kvalitet og det er ikke plass for mangfold. Virkeligheten og sannheten forenkles og forvris. Kristenmedia kan innimellom “stinke”, og spesielt kristen-TV oppfatter jeg som det reneste våset som slettes ikke sprer sannheter.

I min gamle blogg (2007) skrev jeg en artikkel med tittelen: “Kristen-TV = Vås?”. Da jeg skrev den artikkelen hadde jeg parabol hvor blant annet den svenske kristne Kanal 10 var en av kanalene. Etter den tid har nevnte kanal også kommet i norsk drakt i form av Kanal 10 Norge. Ellers har vi den kontroversielle TV-kanalen TV Visjon Norge, samt den internasjonale kanalen GOD TV. Jeg har underveis skiftet fra spørsmålstegn (?) til utropstegn (!) i tittel på artikkel, da jeg konstaterer med stor personlig overbevisning uten betenkeligheter at kristen-TV er lik vås!

Mitt dårlige inntrykk av kristen-TV har bare blitt ytterligere forsterket i løpet av de senere år. Det har hendt jeg har sveipt innom TV Visjon Norge, og mye av det denne kanalen forkynner tar jeg sterkt avstand fra.

Se også artikkelen “Nei til TV Visjon Norge!”.

Noen kritiske generelle kulepunkter relatert til kristen-TV:

 • I en del tilfeller dårlig kvalitet på lyd, bilde og vignetter, som mest minner om håpløst elendige hjemmevideoer eller lokal-TV i “gamle” dager. Rett skal være rett: Generelt sett har dette kommet seg og blitt et mye mindre problem / irritasjonsmoment i de senere år.
 • Gjerne dårlig regi og programledelse på sparket (uproft) i forhold til de proffe kanalene.
 • Dårlige eller amatørmessige programledere. Programlederne hadde neppe fått jobb i de kommersielle kanalene.
 • En SVÆRT dyr måte å drive indremisjon* på.
 • En del av kanalene ender opp med tvilsomme forkynnelse og teologi, inkludert import av utenlandske forkynnere og teologi (bevegelser og moter).
 • Vås og vranglære formidles, liten kvalitetskontroll.
 • Budskapet som blir formidlet gjennom programledelse, forkynnelse/undervisning og sang/musikk blir generelt sett for enkelt, forvridd, lite ekte og lite troverdig.
 • Pengemas og tigging etter penger er ofte en sentral del av sendingene. “Økonomiske kriser” kommer på rekke og rad i forsøket på å holde liv i virksomheten. Helst vil kanalene ha tienden og vel så det av sine seere.
 • Amatørmessig sang og musikk som ikke burde ha blitt formidlet i full offentlighet via TV-skjermen.
 • Dårlige programmer (innholdsmessig) som fyllmasse for å dekke opp alle timene med TV-sendinger.
 • Hele greiene kan bli litt vel kleint.
 • For lite eller for lavt fokus på kvalitet.
 • Kanalene bør absolutt velge ut med litt større omhu hva de sender ut på “eteren”.
 • Manipulerende forkynnelse er ikke helt uvanlig.
 • Ikke alltid rom for motforestillinger, ytringsfrihet, sannhet og ærlighet.
 • Det hentes for mye inspirasjon fra USA, hvor velstandsforkynnere og kristen-TV er stor business. Nei takk til slik usunn kulturimport!
 • Kristen-TV er et lite støtteverdig formål for pengeinnsamlinger.
 • Hva er poenget med kristen-TV utenom å brenne av masse penger for å holde de ulike kanalene på lufta?
 • Oppnår de så store resultater som de skryter av? Kanalene hevder gjerne selv at mange både blir frelst og helbredet, men hvor reelt dette er kan vanskelig bevises.
 • Enkelte hatske forsvarere av galskapen (kristenhat), i form av naive, forblindede og forledete støttespillere.
 • Ettermøter sendes på TV, uten å tenke på personvernet og sårbarheten til dem som oppsøker forbønn og/eller får et sterkt møte med (forhåpentligvis) den hellige ånd (Gud).
 • Alt i alt: Kristen-TV er etter mitt syn ofte vås, søppel og bortkastet ressursbruk. Kristen-TV og andre kristenmedier “stinker”.

Kristen-TV

Jeg blir av og til sjokkert over alt slags vås som det er mulig å sende innenfor kategorien kristen-TV. Det virker som om alle kvalitetskrav legges til sides så snart det er snakk om TV-sendinger med et kristent innhold. Har sett eksempler på sendinger der den tekniske bildekvaliteten er håpløs dårlig, ustødige kamerabevegelser, dårlig lyd, elendige programledere, meningsløse programkonsepter, alt for mye fokus på pengemas osv. osv.

Hjernevaskede tilhengere: Det er ikke lett å diskutere hensikten med kristen TV med tilhengerne. Tilhengerskaren vil ofte si at dem som er kritiske til kristen TV motarbeider Guds vilje og plan. Martyrrollen eller offerrollen benyttes også en god del. De som driver med kristen formidling inkludert kristen-TV skal bli utsatt for ”forfølgelse” og kritikk ifølge Bibelen, noe som visstnok igjen forteller dem at det de gjør er det rette og at satan motarbeider dem gjennom kritikerne.

Kritikere blir gjerne behandlet som satans sendebud. De som ikke støtter TV-sendingene motarbeider visstnok Gud og hans planer, og i tillegg er vi ikke Bibeltro nok. De som leder TV-kanalene er i enkeltes øyne Guds salvede, håndplukket i egen person (kalt) til å gjøre en innsats som kringkastere. Å være en kritisk kristen som stiller berettiget og betimelige spørsmål og kritikk er ikke alltid helt bare-bare.

Jeg klarer ikke helt å se hensikten, visjonen og målet med kristen TV slik som nevnte kanaler driver. Skal kanalen være indremisjon* for allerede godt kristne mennesker? Hvis ja; Det må da finnes billigere måter å få distribuert ut budskapet. Muligens like greit å kutte ut TV og i stedet distribuere ut budskapet via DVD (gammeldags!) eller Internett (strømming)?

Hvis målet er å nå de ikke-kristne: Amatørverket til slike kanaler klarer neppe å nå særlig mange. Jeg vet at kanalene selv skryter av god oppslutning og mange frelste, men selv er jeg litt skeptisk til at resultatene er så gode som det gis uttrykk for. Masse penger blir i hvert fall brukt på teknisk utstyr (IKT, lyd-, lys- og video, kameraer osv.), lønn, senderutstyr, distribusjon, lokaler, import av forkynnere fra utlandet (reise + lønn) osv. som kunne ha blitt mye bedre anvendt uten det unødvendige mellomleddet TV-sendinger er.

Å nå folk i Norge via TV er en dårlig kommunikasjonsform etter mitt syn. TV er upersonlig kommunikasjon av typen en til mange (massemedia). Fjes til fjes kommunikasjon hvor nestekjærlighet blir praktisert og vist er en mye rikere kommunikasjonsform som virker mye bedre enn massemedia.

TV-titting – TV Visjon Norge. Andre TV-kanaler enn Visjon Norge anbefales tittet på!

 

Teknisk kvalitet og det estetiske er en ting. Noe annet er teologien, hvor jeg av og til enkelt og greit får inntrykk av at de forkynner et helt annet evangelium og en helt annen gud enn den jeg tror på. En del av forkynnelsen befinner seg i den ekstrem-karismatiske leir eller i den konservative leir. Det gir liten eller ingen gjenkjennelsesverdi på en del av det som blir formidlet for min del. Jeg har ikke noe utbytte av eller glede av å bruke min tid på å se på vrøvlet.

Kristen-TV har i de senere år fått konkurranse fra (blitt supplert med) strømming via f. eks. YouTube. Alle slags “menighetsidioter” kan bli sin egen kringkastingssjef og få formidlet sitt håpløse og forvridde “kristenbudskap” via nettet. Det er god trøkk med kristenaktører som nyttiggjør seg av denne muligheten for å få seg en talerstol, og området er relativt vanskelig (umulig?) å regulere. Alle slags usunne ekkokamre får operere relativt fritt, og noe særlig redaktøransvar utøves som oftest ikke. Falske nyheter og alternativ virkelighetsforståelse florerer, og da gjerne kombinert med advarsler mot å følge med på sendinger fra de etablerte mediene (MSM).

Strømminger med såkalt kristent innhold og kristne aktører som jeg ikke vil “låne ørene” (eller andre sanser) til:

Jeg tar avstand fra en del av dette pga. det som presenteres er tvilsomme, usunne og i retning av skadelige forkynnelse (+ muligens litt vranglære også). Enkelte predikanter og talere som bruker nettet til å formidle sitt budskap fortjener strengt tatt ingen “digital talerstol” for sin forvridde lære.

“Gammel” informasjon om TV Visjon Norge og Kanal 10 Norge

TV-kanalen Visjon Norge hadde høsten 2012 igjen en møteserie med forkynneren Thurman Scrivner. Denne gangen var han opptatt av at hver gang man synder kommer det en demon inn i deg. Nok en gang vås og tullete forkynnelse fra den kanalen!

Visjon Norge har tidligere sendt innslag med forkynneren Thurman Scrivner. Nevnte forkynner sier blant annet: “Har du handikappede barn, så er det du som har syndet” og “Dersom en kvinne ikke lyder sin mann i alle ting blir hun syk, eller hennes barn syke, eller begge parter blir syke”. Han skal visstnok også ha sagt at mennesker i menigheten dør av kreft fordi de har syndet. Det virker også som om Scrivner tror at han selv lever et perfekt og syndefritt liv.

Makan til vås og vranglære av en nå nesten riksdekkende TV-kanal! Kanalen bør velge ut med litt større omhu hva de sender ut på “eteren”.

Det kan i deler av forkynnelsen høres ut som at det er et krav at alle kristne skal gi tienden til TV-kanalen / Guds arbeid. Hvor finner de Bibelsk dekning for dette? I det gamle testamentet er det snakk om tienden, men ingen steder i det nye testamentet (NT, den nye pakt) sies det at man er forpliktet til å gi tienden. Å gi penger (og tid) til kristent arbeid er en fin ting, men jeg vil ikke for min del finne meg i at en TV-pastor skal bestemme til hvem og hvor mye jeg skal gi.

I valgkampen 2013 kastet Jan Hanvold, leder av Visjon Norge, seg inn i den politiske debatten. Han mener visstnok at kristne som stemmer Ap bør skamme seg m. m. Det er visstnok mer kristent å stemme fortrinnsvis på mikropartiet “De kristne”, eventuelt på FrP eller andre partier på borgerlig side. “De kristne” skulle visstnok gjøre et brakvalg, noe som ikke slo til. Mon tro hvor han får slike budskap fra? Jeg finner det ikke i min Bibel i hvert fall!

Selv klarer jeg ikke å forstå meg på at Visjon Norge har faste TV-tittere. De gangene jeg har vært innom kanalen har jeg ikke holdt ut i mange minuttene. Selvproduserte TV-programmer ser jo ut for å ha bli laget av noen unge gutter med et hjemmevideokamera på gutterommet. Den tekniske kvaliteten på bilder/video og lyd på opptakene er ofte ganske dårlig, fæle bakgrunner / kulisser, dårlig filming, programledere som tar ting på sparket uten å ha skikkelig manuskript osv.

Sendingene minner om tiden med lokal TV for mange år siden. Selv orker jeg ikke å så på slike uproffe sendinger. Og i tillegg til tekniske svakheter med sendingene driver de i tillegg altså med tvilsomme forkynnelse i retning av vranglære.

Selv skryter de av hvor mange som har blitt frelst. Hva med alle dem som “ramler innom” kanalen og tenker at hvis dette er kristendom vil jeg IKKE ha noe med kristen tro å gjøre? De som tar “anstøt” av kanalens forkynnelse?

Nei, den TV-kanalen passer ikke for meg og forkynner en annen kristendom enn den jeg tror på! Lurer på hvordan det er mulig å finne Bibelsk dekning for deler av forkynnelsen som kanalen formidler? Hva vil de oppnå med å tilby et så dårlig produkt? Nei takk til slikt søppel-TV!

Oppdatering pr. november 2010: I tillegg til TV Visjon Norge har vi sannelig fått ennå en norsk kristen TV-kanal. Kanal 10 Norge, norsk avgreining av den svenske kanalen med tilsvarende navn, har også startet med sendinger. Ennå mer (dårlig?) kristen TV har altså blitt gjort tilgjengelig for den norske befolkning.

 

Se også artikkelen “Nei til TV Visjon Norge!”.

Selv om jeg er meget skeptisk til kristen-TV og diverse andre ting som skjer innenfor kristentroen, velger jeg likevel å være tilhenger av og støtte det arbeidet Troens Bevis Verdens Evangelisering (TBVE) driver ut fra Sarons Dal. I deres virksomhet inngikk tidligere TV-sendinger via kanalen The Miracle Channel, men dette arbeidet har de nå overlatt til andre krefter. Innfødte misjonærer og musikk-/evangeliseringskampanjer er noen av hovedsatsingene til Troens Bevis.

Stønn! Kristne TV-kanaler dukker opp som “paddehatter” år 2021 og videre over i 2022. Bedehuskanalen lanseres, og likeså skal også kristenavisen Vårt Land drive med TV via Vårt Land TV (TVL / VL-TV). Fra før har vi jo både Kanal 10, TV Visjon Norge med flere. Noen av de flere er: LifeStyleTV, HOPE Channel Norge og Gospel Channel (skandinaviske sendinger). Jeg fatter ikke og begriper ikke at det i et lite land som Norge er plass til så mye kristen-TV.

Et utvalg av kristne TV-kanaler som satser på det norske og/eller skandinaviske markedet.

 

Jeg er og blir skeptisk til og har liten tro på kristen-TV, og spesielt lineær-TV er lite framtidsrettet og er alt annet enn “in” for tida. Rett skal være rett: En del av dem tilbyr også strømming i tillegg til lineær-TV. Hele behovet for, poenget med og ønskene om kristen-TV er noe uforståelig for meg. Imidlertid kan det faktisk tenkes at Vårt Land klarer å levere et greit nok produkt. Selv om jeg ikke støtter alt deres “papiravis” (e-avis) foretar seg er de i hvert fall mye mer balanserte og seriøse i sin dekning enn f. eks. det TV Visjon Norge presenterer pr. dags dato. Muligens kan Vårt Land sin TV-satsing gi et seriøst alternativ til det meget useriøse TV Visjon Norge, og det kan tenkes at Vårt Land via sin TVL-satsing kan klare å få til en bred, balansert og samlende kanal for TV-hungrige kristne og livssynsinteresserte tittere.

Noterer meg at enkelte er meget skeptiske til Vårt Land sin TV-kanal. “Vi som støtter Visjon Norge” kaller kanalen for sosialistenes homsekanal, og for å være en TV-kanal som forkynner et budskap uten Jesus som frelser for frafalne kristne. Selvdiggende drittsekk-kanal benyttes også som uttrykk. Statsfinansiert kanal benyttes også som skjellsuttrykk. Dem om det, de som selv er eksperter på å fare med kristenhat.

Kristen-TV=Vås!: Lille, lille Norge med relativt få innbyggere, og hvor prosentandelen aktive kristne ikke er så veldig høy. Og i denne lille andedammen skal vi ha opptil flere rendyrkede kristne TV-kanaler. Dette er alt annet enn bærekraftig og realistisk tilnærming til virkeligheten!

Heldigvis er Vårt Land sin brede og balanserte kristne TV-kanal vinneren blant de norske kristne TV-kanalene:

Oppdatering: TV-kanalen til Vårt Land ble en døgnflue, da det meldes følgende januar 2023:

Nå er visstnok TVL likevel sikret videre drift i regi av nye eiere:

I tillegg til kanaler som satser på Norge finnes det ganske mange internasjonale alternativer. Masse utenlandsk elendighet (med sendinger på engelsk språk eller andre ikke-skandinaviske språk) er i aksjon med å formidle sitt budskap og påvirke kristne til å finne den “rette troen”.

Jeg blir meget skeptisk til mennesker som hevder at de trenger kristen-TV for å bli bevart i sin tro. For en svak tro slike mennesker må ha, og i tillegg litt av en forkynnelse eller påfyll enkelte av kanalene tilbyr sine troende seere. Mye av det som formidles er alt annet enn “mainstream” (“stueren”) kristentro.

Predikant i action.

 

Predikantene, forkynnerne og programlederne forkynner og formidler til tider masse vås og usannheter via mediekanalene sine. Mye av det som formidles er forvridd kristendom og vranglære, og ikke ren Bibelsk lære.

I prinsippet står jeg på min mening om at kristen TV er vås. Tidligere nevnte kristen-TV-kanaler – spesielt Kanal 10 Norge og TV Visjon Norge – ser jeg ikke poenget med. For dyrt, for dårlig, når en smal gruppe og gir små gevinster i forhold til innsatsen. Satt litt på spissen: Det er ikke noen kristen plikt eller krav om å støtte blindt opp om dårlig og vranglærene kristen-TV. 

Kristen-avisen Norge IDAG

Dette innlegget havner primært om kristen-TV, men det skjer også en del rart innenfor den “kristne” ukeavisen + nettsiden Norge IDAG:

Resett skal jeg ikke omtale her. Imidlertid er “borgerkrigen” innenfor Norge IDAG mer interessante. Det er ingen krise eller tap om liksom-avisen Norge IDAG – som uansett bare formidler usannheter, konspirasjoner og ytterste høyre kristen-propaganda – skulle gå til grunne. Avisen vil ikke bli savnet, og dens eventuelle frafall vil ha null betydning for kristen-Norge sin utvikling og framtid.

Avisen Norge IDAG overlever, men Bjarte Ystebø er ute. Bjarte sysler videre med Kristen Media Norge og er ganske så engasjert i den kristne nettavisen Verdinytt. Tenker både Kristen Media Norge og Verdinytt blir nye irritasjonsmomenter for min del i tiden framover.

 

(Resirkulering av tidligere skrevet artikkel, nå i utvidet og redigert versjon.)

Lenker:

Fotnote: 

* Når uttrykket “indremisjon” / “indremisjonskanal” benyttes i denne framstillingen har dette INGEN knytning mot diverse kristne organisasjoner her i Norge som har eller har hatt indremisjon som del av navnet sitt. Det jeg mener med begrepet “indremisjon” er at kanalen er en “internkanal” for dem som allerede er godt kristne (altså indremisjon i motsetning til misjonsvirksomhet / ytremisjon). Språk etc. som benyttes henvender seg slik jeg ser det mot dem som kjenner den kristne sjargongen og terminologien fra før. Det er en del bruk av kanaanspråk!

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

2 kommentarer til Kristen-TV + strømming = Vås!

 1. Vidar Haugen sier:

  Godt skrevet og godt BEGRUNNA!
  Ikke aa forundres over at jeg er fullstendig ENIG med innholdet i ovenstaaende artikkel 😉
  Men at saakalt “kristen-TV” ofte er noe elendig amatoerarbeid, ER kanskje ikke saa rart naar relativt ureflektert smaa-sekt-forkynnelse skal overfoeres til TV…?
  Da er sannelig TBVE noe helt anna! De er PROFFE, og de bedriver ikke “sekt-forkynnelse”!

  Hilsen Vidar

 2. Stine sier:

  Årh, jeg blir så sint når jeg hører ting som «Dersom en kvinne ikke lyder sin mann i alle ting blir hun syk, eller hennes barn syke, eller begge parter blir syke»! Hva er det de tror de oppnår med det? Folk blir jo helt ødelagte.

  Personlig har jeg ikke sett så forferdelig mye på kristen-tv. Men en gang når jeg bladde gjennom jungelen kom jeg over God Channel og det så ut som en sending fra 80-tallet og folk datt i bakken bare pastoren tok på dem. Jeg bladde fint videre, hehe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert