Konspirasjonsteorier i kristen og verdslig regi

(Sist oppdatert 06.05.2024 @ 18:17 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Spørsmålstegn: Hva er sant og hva er ikke-sant? Konspirasjonsteori, eller fakta?

Blant konservative kristne og ekstreme karismatikere – samt innenfor diverse alternative miljøer – ser det ut til at konspirasjonene og konspirasjonsteoriene fritt får blomstre, og teoriene blir også både pleiet, vannet og gjødslet! I den ytterste kristne høyresiden er det slettes ikke så uvanlig å tro på diverse sammensvergelser og konspirasjonsteorier hvor overbevisningen er stor om at samfunnet jobber IMOT de “rettroende”. Også i verdslige miljøer får konspirasjonsteoriene (økt?) innpass (ekkokamre og alternative virkeligheter “bygges”).

Først: Hva er en konspirasjonsteoriKonspirasjonsteori ifølge Store norske leksikon pr. 14.12.2020: “Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.” Egen kommentar: Ofte er det vel myndighetene som gis skylda. Videre: “Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta.” Typisk for dem som støtter konspirasjonsteorier er at de tror på skjulte sammensvergelser eller allianser i stor grad finner sted i samfunnet.

Hipp hurra! Fløtepusen Elvis Presley lever, og jorden er flat. Dypstaten er gjennomskuet, og mange sentrale personligheter er nazister! Myndighetene prøver å drepe oss med vaksine, eller eventuelt for å få full kontroll over oss. 5G er roten til alt vondt!

Innledende kommentarer

Først av alt: Konspirasjonsteorier har lite eller ingenting å gjøre med reell vitenskap eller med objektive fakta. Konspirasjonsteorier er og blir sprøe teorier, fantasier og ville ideer uten rot i virkeligheten. Teoriene baserer seg gjerne på oppdiktet tullball, som blir spredt og prediket som om det skulle være ufravikelige og universelle sannheter. Konspirasjonsteorier omfatter ofte makt, maktkamper og en (hemmelig) maktelite som man ønsker å felle eller å avsløre.

Wikipedia skriver pr. 4.2.2023 blant annet følgende om konspirasjonsteori: “En konspirasjonsteori er en teori eller forestilling om at noe skyldes en hemmelig konspirasjon, det vil si en sammensvergelse eller et komplott, og i henhold til vanlig definisjon er denne teorien ikke empirisk bevist og/eller i strid med etablerte eller aksepterte forklaringer. Konspirasjonsfortellingene forklarer politiske, sosiale og historiske hendelser og samfunnsforhold som resultat av avledningsmanøvre iscenesatt av fordekte sammenslutninger av mektige personer, og ikke som følge av åpne aktiviteter, velkjente årsaker og naturlige forhold. De skjulte nettverkene blir gjerne beskrevet som “makteliter” og representanter for “alt som er galt i verden”, grupper som ønsker å oppnå egne fordeler, skade noen eller holde sannheten skjult for allmenheten. Konspirasjonsteorier og paranoia har tilsynelatende likhetstrekk.”

Tenk (Faktisk.no) sin beskrivelse av hva konspirasjonsteorier innebærer er ganske treffende: “En konspirasjon er ofte en hemmelig sammenslutning for å skade noen, eller holde sannheten skjult for allmennheten. En konspirasjonsteori er altså en teori om at det foregår en konspirasjon.”

Sølvfoliehatter / personer med sølvfoliehatter bør også nevnes. Ifølge Wikipedia pr. 15.07.2023:Sølvfoliehatt er en pejorativ (egen tilføyelse: noe nedsettende betegnelse) for å betegne personer som tilegner seg, tror på, finner på eller sprer konspirasjonsteorier og pseudovitenskaplige standpunkter.”

Roten til alt vondt er utenforskap. Dem som føler seg på utsiden av samfunnet kan lett søke seg mot konspirasjonsteorier og konspiratoriske miljøer / nettsteder. Alle mennesker har et behov for tilhørighet, passe inn og å bli sett, og alle mennesker har et behov for å søke og å finne en mening i tilværelsen. Behovet for å ha forklaringer og ideologi på livets mysterier blir av enkelte dekket av og ivaretatt av drøye konspirasjonsteorier.

Slik jeg ser det er konspirasjonsteoriene normalt sett basert på et meget tynt teorigrunnlag. Dyrkerne av teoriene fornekter åpenbare vitenskapelige beviser og logikk / rasjonell argumentasjon, og de driver med bevisst vitenskapelig avvisning og er faktaresistente. Man skal være passe dum eller lettlurt for å havne opp som støttere av typiske konspirasjonsteoriene.

Forkjempere for spredningen av konspirasjonsteorier mener nok at de gjør det i beste mening og i fellesskapets interesse. Ofte hevder de selv at de er med på å opprettholde ytringsfriheten i samfunnet. Etter mitt syn er det tull og tøys forsøkene på å lage en kobling mellom konspirasjonsteorier og ytringsfrihet. Konspirasjonsteorier har lite eller ingenting å gjøre med ytringsfrihet!

Selv tror jeg ikke på konspirasjonsteorier!

Bare for å avklare det først som sist: Konspirasjonsteorier finnes i stort mon, men jeg personlig støtter ikke opp om og jeg tror ikke på mytene, konspirasjonene og konspirasjonsteoriene som ramses opp i dette innlegget. Konspirasjonsteoriene er teorier jeg har kommet over under min surfing på nettet. Ingen av de presenterte teoriene holder vann i en kritisk-vitenskapelig sammenheng. Noen av teoriene er fantasifulle (og morsomme), men de er helt uten rot i virkeligheten.

Det er viktig å faktasjekke det man leser, ser og hører, og man bør definitivt vurdere de enkelte informasjonskilders troverdighet og seriøsitet. En god del som presenteres er falske nyheter og usannheter, og mange ulike aktører kjører på med sine mer eller mindre organiserte påvirkningskampanjer. Mange personer og organisasjoner med tvilsomme agendaer sprer på sin informasjon, kommunikasjon og påvirkning.

 

Annen fare.

Stopp-skilt

 

Noen fakta

Noen fakta om konspirasjonsteorier:

 • En del av dem som dyrker slike teorier driver med bekreftelsesbias. Dette innebærer at de klarer å grave fram tvilsomme kilder som støtter deres syn (hypoteser), samtidig med at de gjerne ignorerer vitenskapen og reelle fakta.
 • Konspirasjonsteoretikerne søker bekreftende “bevis” for sine ville teorier eller hypoteser som de har tilegnet seg. Ofte støtter de seg til nettsider, blogger og selvoppnevnte “eksperter” som farer med falsk informasjon og propaganda.
 • I de sikkerhetspolitiske usikre tidene vi lever i nå kan utenlandske regimer bruke propaganda og annen negativ påvirkning / påvirkningskampanjer – inkludert spredning av konspirasjonsteorier – for å oppnå sine mål. Russland og Kina er spesielt “flinke” med slikt.
 • Det finnes enkelte personer der ute som har sin glede i å bevisst spre rundt på løgner og motarbeide fakta.
 • Konspiratorene utviser manglende kildekritikk og kritisk tenkning, som kunne ha bidratt til avsløringen av falske påstander, anekdoter og falsk informasjon.
 • Pseudovitenskapelig sjargong presenteres i noen tilfeller, for å gi inntrykk av troverdighet.
 • Tvilsomme kopiering (klipp-og-lim) fra utenlandske nettsteder, gjerne oversatt og feiltolket til dårlig norsk.
 • Paranoide påstander og beskyldninger om tvilsomme agendaer til velrennomerte instanser eller personer er normalt sett ikke sannhet. Heller ikke alskens konspirasjoner og konspirasjonsteorier.
 • Mange av teoriene preges av totalt mangle på logikk og sunn fornuft.
 • Forkjemperne for teoriene kan finne på å appellere til den enkelte intelligens og evne til å tenke selv. Hvis man ikke tror på tullballet kan man bli stemplet som dum eller som en meget hovedstrøms personlighet.
 • Ofte blir kampanjer for folkeopplysning samt kjente og etablerte instanser og virkelige eksperter beskyldt for å fare med falske nyheter (eller å ha en hemmelig agenda).
 • Se opp for ivrige “misjonærer” som har skråsikre svar på alt mulig, og som ikke tåler å bli sagt imot. Personangrep og blokkering kan bli foretatt mot dem som ikke svelger deres budskap.
 • En del konspirasjonsteoretikere opererer i lukkede miljøer og grupper.
 • Feilinformasjon og ikke kunnskapsbasert informasjon spres som ild i tørt gress.
 • Konspirasjonsteoretikerne bygger sine egne selvkonstruerte sannheter, i “ytringsfrihetens navn”.
 • Tillit blir misbrukt.

Konspirasjonsteoretikere og dem som farer med konspirasjonsteorier må tåle å bli motsagt og å stå til regnskap / forsvare sine meninger. De er IKKE ofre og kler ikke offerrollen, og de må kunne oppføre seg som ansvarlige og siviliserte mennesker.

Om konspirasjonsteorier og konspirasjoner

Angående ytterste kristne høyreside, ekstrem-konservative bedehuskristne og ekstreme karismatikere slik jeg ser det: “Same shit, different wrapping.” Konspirasjonsteorier kommer fra, oppstår og dyrkes i flere ulike miljøer, men troende kristne må nesten inneha gullmedaljer i konspirasjonsteorier. Jeg vil nesten gå så langt at jeg hevder følgende: Kristne konspirasjonsteoretikere er den verste sorten, og det kan virke som om det i enkelte kristne miljøer eksisterer en egen konspirasjonsteologi!

Lista har blitt kraftig utvidet etter jeg påbegynte denne artikkelen. Nå er det også mange konspirasjonsteorier listet opp nedenfor som har lite eller ingenting med kristne og kristendommen å gjøre – både kristelige og verdslige konspirasjonsteorier har funnet sin vei til artikkelen – noe som gjør artikkeltittelen noe feilaktige. En mer korrekt tittel kan være: “Konspirasjonsteorier i kristen og verdslig regi”.

Man skal sannelig høre mye rart før ørene faller eller ramler av! Muligens lever vi i konspirasjonenes tiår, da det kan virke som om konspirasjonsteorier for tiden dukker opp som paddehatter “takket være” Internett (sosiale nettverk, diskusjonsfora, “nettaviser” osv.)? Inntil nylig trodde jeg at jeg bodde i et land med opplyste mennesker, men ser innimellom at jeg tar feil når såpass mange kan hoppe på ekstremt tynt begrunnede konspirasjonsteorier.

Avisen Vårt Land har hatt en interessant artikkel skrevet av Mattis C. O. Vaaland om fenomenet med tittelen “Konspirasjonsteoriene blomstrer på den kristne høyresiden (bak betalingsmuren). Av konspirasjonsteorier som finnes kan følgende nevnes, hvor flere av dem er hentet fra nevnte artikkel om enn noe omskrevet/forkortet + nye har blitt tilføyet etter eget hode:

 • Enkelte ser konspirasjoner både her og der, hvor satan og demoner – i tillegg til myndighetene – er involvert.
 • Myndighetene konspirerer mot sine egne innbyggere på ulike områder, f. eks. sprer på sykdommer, utløser værkatastrofer, ødelegger økonomien, dikter opp pandemier/epidemier osv.
 • Vitenskapen kontrolleres av ateister, og de jobber for å presse evolusjonslæren/evolusjonsteorien på kristne.
 • Spesielt motstandere mot Darwin sin evolusjonsteori, da en del kristne tolker Bibelens skapelsesberetning svært bokstavelig.
 • Media er ikke “ærlige” i sin dekning av innvandrere/asylsøkere, enkelte negative sider og problemer utelates. Altså: “Fake news”/falske nyheter.
 • Etablerte medier (Mainstream media, forkortet MSM), dvs. hovedtyngden av norske og utenlandske medier, kan man ikke stole på. Alternative media gir de store, uavhengige og objektive sannhetene hevdes det. Etablerte medier presenterer kun politisk korrekte nyheter for eliten, og noen påstår til og med at de etablerte mediene er korrupte. (Bruk av maktbegreper slik som politisk korrekthet og elitestempelet som enkelte deler ut her og der får meg nesten til å spy.)
 • Dypstat-medier benyttes også som uttrykk av enkelte.
 • Oppviglerne til mye av hatet mot “rettroende” kristne er visstnok etablerte medier slik som: NRK, TV 2, VG, Dagbladet, Aftenposten m.m.
 • Barnevernet prøver å ødelegge og splitte konservative kristne familier med omsorgsovertakelser etc. fra “gode kristne”.
 • Barnevernet fortsettelse: Det virker som om enkelte, gjerne innenfor kristne miljøer, tror at barnevernet kun er ute med pur “faenskap”. Det virker som om de tror at forskrudde barnevernsansatte gjør vedtak i hytt og pine rundt omsorgsovertakelse, på egen hånd fra sine mørke kontorer, bare for å være ekle og for å vise makt. At det i virkelighetens verden ofte er teamarbeid med utredninger, sakkyndige inne i bildet og fylkesnemd som tar mange av beslutningene nevnes ikke. Det er heller ingen gullgruve å være fosterforeldre, så det er neppe det økonomiske som er motivet til fosterhjemmene.
 • Masse konspirasjoner og konspirasjonsteorier rettes mot den sittende regjeringen (og mot framtredende rikspolitikere) – og spesielt nå når vi har en rødgrønn regjering.
 • Noen hevder: Regjeringen = Mafiabevegelse.
 • Mange konspirasjoner, spekulasjoner og falske nyheter framsettes mot myndighetspersoner, kjente institusjoner / organisasjoner, kjendiser og kongelige. I starten av år 2024 har det vært mye slikt rettet mot det engelske kongehuset.
 • NRK farer med løgn, presenterer propaganda fra staten (den politiske venstresiden), er satans media og motarbeider Gud, og hele NRK bør ifølge enkelte “skrudde hjerner” legges ned. Blant annet støtter rikskringkasteren visstnok ikke Israel helhjertet nok, samt generelt sett har “feil vinkling” på sine nyheter og øvrige programmer (ikke-kristen vinkling).
 • Knut Arild Hareide (KrF) og andre med små-røde politiske tendenser omtales som venstre-kommunister eller andre tilsvarende nedsettende betegnelser.
 • Kommunister, stalinister og rød politikk (“venstrevridd”) er tydeligvis skjellsord og tegn på manglende kristelighet / tro for enkelte “rettroende” kristne. Det er FAKTISK fullt mulig å være f. eks. kristensosialist / kristensosialistisk anlagt, uten å gå god for eller å være kommunist og/eller hardbarket ateistisk ekstrem-sosialist!
 • Nazismen og nynazismen i seg selv er stygge konspirasjoner mot enkelte etniske grupper (jøder med flere).
 • Mangt og mye beskyldes for å være nazistisk eller i hvert fall inspirert av nazismen (eventuelt facismen), noe som svært ofte slettes ikke stemmer.
 • Slettes ikke uvanlig å beskylde andre – uten grunn – for å fare med konspirasjonsteorier. Meningsmotstandere tillegges ofte motiver som de slettes ikke har.
 • Enkelte hevder at samfunnet styres og overvåkes av sosialkommunister (og en porsjon sekulærfundamentalister). Noen er hellig overbevist om at de styrende kreftene i samfunnet (politikere m. m.) overvåker og driver med overvåkning av “anstendige” folk. Dette begrenser igjen angivelig livsførselen og mulighetene til ikke-sosialistene.
 • En “luring” i KrF – KrF-fylkespolitiker Truls Olufsen-Mehus – har kalte Pressens Hus for en “rottebolig” og karakterisert journalister som rotter. Noen av hans egne politiske kollegaer har “stemplet” mannen som en konspirasjonsteoretiker.
 • Internasjonalt: En del kjente amerikanske forkynnere / predikanter – f. eks. evangelist Franklin Graham – presenterer konspirasjonsteorier, hets, hat og usannheter om politisk venstreside og venstreorienterte politikere. Forstår ikke hvor de klarer å finne dekning i Bibelen for slik sjofel framferd.
 • Bibelen benyttes flittig av enkelte for å underbygge konspirasjoner og konspirasjonsteorier. Blant annet leses og “tolkes” mye rart ut av Johannes’ åpenbaring.
 • Enkelte ser på tilnærmet alle statlige virksomheter og etater (offentlig sektor) – samt alt som minner om sosialdemokratiet – som ting som kommer fra djevelen “himself”.
 • Alle slags personer og organisasjoner står i ledtog med hverandre i kampen for å avkristne (sekularisere) landet vårt, inkludert kirkefolk og prester i “frafallskirken” (Den norske kirke, DNK).
 • Noen påstår at all kristendomsundervisning har blitt kuttet ut av norsk skole, og at det har funnet sted en massiv avkristning pga. utviklingen i skole og foretatte politiske valg.
 • De som støtter BLM (Black Lives Matter) støtter satan (anti-kristelig virksomhet), terror og venstreekstrem politikk, og aktiviteten er styrt av hekser og okkulte krefter.
 • Noen påstår at det (nesten) ikke er kristne eller rettroende igjen i kirka. Ellers presenterer visstnok kirka kun vranglære.
 • Kvinnelige prester er en styggedom, hvor kvinnene som blir prester, proster eller biskoper ikke kan ha fått sitt kall fra Gud (men fra satan, djevelen eller selveste antikrist). Kvinner som lever ut sin prestedrøm (ikke prestedrap som stavekontrollen forslår) går strake veien til fortapelsen eller helvetet.
 • EU er antikrist i egen person. (I min ungdom var Mikhail Gorbatsjov antikrist!)
 • Diverse rare påstander om tidligere president i USA, Barack Obama. Enkelte påstår hardnakket at han er muslim med en muslimsk ond agenda, mens andre påstår at han er antikrist i egen person.
 • All religion vil snart bli nedkjempet, noe som vil gi fritt leide for ateistiske globalister og deres overtakelse av verdensherredømmet.
 • Muslimene med sin tro på Allah står bak en verdensomspennende konspirasjon for å overta makten i Vesten. Asylsøkerne som kommer til Norge har en skjult agenda for å infiltrere vårt land med Islam og den muslimske læren. Muslimhatet lever, og det finnes sterke islamkritiske strømninger i samfunnet vårt. Muslimer og palestinere spesielt demoniseres av enkelte.
 • Generelt masse fordommer, beskyldninger og konspirasjoner rettes mot muslimene.
 • Ytre høyre fløy (politisk) og kampen mot den muslimske læren: Organisasjoner slik som SIAN driver med farlig generalisering, hvor det hevdes at all Islam og muslimsk lære er farlig og er folkefiende nummer 1. Islam stemples som en uønsket og farlig ideolog og en voldsforherligende religion, som også innebærer avgudsdyrkelse og fascisme. Ekstreme muslimer (fundamentalister) finnes, men det finnes også mange ganske så moderate og “harmløse”.
 • Ubegrunnet hat, sinne og rasisme blir rettet mot muslimer, og de gis skylda for både det ene og det andre.
 • Beslektet med forrige punkt: Konspirasjoner eller sammensvergelser mellom gruppene innvandrere/asylsøkere, muslimer, sosialdemokrater (politikkens venstreside) og feminister mot etnisk norske hvite nordmenn. “Vi” lar dem overta eller selge Norge og resten av Europa til ikke-hvite mennesker. Jf. Eurabia og tilsvarende “teorier”.
 • Samfunnstopper samarbeider med arabiske land med mål om å gjøre Europa til en islamsk koloni.
 • Stor frykt blant enkelte overfor dem som har en annen hudfarge enn hvit hudfarge. Enkelte ønsker ikke et multikulturelt Norge, og hvis fargede barn deltar i en reklame eller tilsvarende har produsenten en agenda som bryter med det typisk norske.
 • Norge blir støtt og stadig utsatt for snikislamisering – i hvert fall ifølge FrP. Snart blir landet vårt styrt av Sharia-regler (islamsk lov).
 • Alle konspirerer mot og motarbeider jødene og Israel. Og ikke minst driver alle med antisemittisme.
 • Den norske regjeringen + diverse andre rikspolitikere på Stortinget støtter 100 % opp om Hamas (og palestinerne), samtidig med at de aktivt motarbeider Israel (og jødene).
 • Enkelte er holocaustbenektere og påstår at ingen folkemord på jøder og andre folkegrupper fant sted under den andre verdenskrig. Holocaust har aldri skjedd eller funnet sted ifølge enkelte forskrudde sjeler.
 • Spesielt mange i USA tror at Holocaust (folkemordet av jøder utført av det da nasjonalsosialistiske / nazistiske Tyskland under 2. verdenskrig) er en myte.
 • Konspirasjonsteorier om jødisk verdensherredømme – Sions vises protokoller m. m. – er det selvsagt god grunn til å ta avstand fra. Slikt viss-vas “dyrkes” av enkelte den dag i dag.
 • Og motsatt: Det har også i enkelte kristne miljøer, tro det eller ei, vært konspirasjonsteorier mot Israel og jødene (jødehat og antisemittisme, mer alvorlig en generell kritikk), dvs. mot Guds utvalgte folk. Kritikken kan gå på at landet vårt blir infiltrert av agenter fra Israel, jødene “sniker”/manipulerer til seg makt, de tar kontroll over politikk, finans/økonomi og kulturliv, og generelt har enkelte gitt jødene og Israel skylda for alt som er galt i samfunnet. F. eks. under 2. verdenskrig var det enkelte naziprester som støttet Nasjonal Samling (NS). Enkelte har hevdet at det jobbes for å oppnå jødisk verdensherredømme.
 • Alt i alt har jødene og Israel opplevd masse forfølgelse, kritikk og konspirasjonsteorier rettet mot seg og sitt (“måttet tåle mye!”). Antisemittismen er den dag i dag utbredt i enkelte miljøer.
 • Israel angrep Beirut i Libanon august 2020 (jf. den store og ødeleggende eksplosjonen som drepte og skadet mange mennesker, samt laget krater av masse bebyggelse og annen infrastruktur).
 • Masse rart (ensidighet og konspirasjoner) blant enkelte grupperinger av kristne relatert til Israel, jødene, palestinerne, Palestina, arabere og konfliktene i Midtøsten generelt.
 • Dette å kalle andre for nazister (“stemple”) fungerer innimellom både som en hersketeknikk og en konspirasjonsteori.
 • Konservative kristne eller andre “rettroende” blir forfulgt for sin tro. De går rett inn i offerrollen eller martyrrollen så snart de møter noe kritikk eller mottar småkritiske bemerkninger.
 • Om forfølgelse for troens skyld blir det hevdet: En del steder i verden blir kristne forfulgt fysisk, mens i Norge (og resten av Vesten) skjer det verbalt. Første del er absolutt sannhet, men det er bare tull og tøys at ekte verbal forfølgelse finner sted i Norge. Myndighetene i Norge har ikke noen konspirerende agenda for å utrydde og/eller motarbeide mulighetene for religiøs tro.
 • Alle er imot og motarbeider de kristne. Kristne mennesker blir diskriminert, motarbeidet og angrepet fra alle kanter pga. sin tro, også innenfra (kritikk fra andre kristne).
 • Alt var så mye bedre før. Hvis Jesus og kristentroen påtvinges alle i vårt land og får gjennomsyre politikken vil alt bli så bra igjen! (Partiet De Kristne er redningen, som selvsagt over natta vil bli et stort og betydningsfullt parti!)
 • Partiet De Kristne og deres representanter / støttespillere driver med formidlingen av en del konspirasjoner og konspirasjonsteorier.
 • Enkelte påstår at vi har det så fælt her i Norge slik som utviklingen har vært. Alt er feil i landet, og ting var så mye bedre før da kristendommen hadde en større plass enn i dagens samfunn.
 • Norge har mistet eller er i ferd med å miste sin velsignelse. Tidligere kristenhelter og kristentro har gitt landet “goodwill” hos Gud, mens dagens “avkristning” medfører at landet mister velsignelsen og åpner opp for at fæle ting kan skje.
 • Generell mistillit til (sekulære) myndigheter og terapeutiske yrkesgrupper (psykologer, terapeuter etc.).
 • Vaksinemotstandere (anti-vaxxer / anti-vaksine), som er mer opptatt av personlig prinsipprytteri enn barns beste. Vaksinemotstandere forstår jeg meg enkelt og greit ikke på, og på vaksinemotstandere som utsetter sine egne og andres barn for store farer skulle det NESTEN ha vært skuddpremier på. Takk og pris for legemiddelindustrien og forskningen som har utviklet vaksiner mot masse lumske sykdommer.
 • En variant av vaksinemotstanden er dem som hevder hardnakket at det planlegges å sprøyte inn i kroppen digital ID via vaksiner.
 • “Big Pharma” tar seg muligens opp. Man kan undres på om legemiddelindustrien – med hjelp fra legene – medisinerer befolkningen unødvendig mye for å maksimere profitten. Et resultat kan bli “pilletrillende” nasjoner, noe legemiddelprodusentene kan sko seg godt på (økonomisk, makt). Legestanden kan i enkelte tilfeller være sponset, kjøpt og betalt av legemiddelprodusentene, og vi som pasienter er prisgitt det legene igangsetter av behandling, inkludert medisinering. Muligens er alt dette sannhet, og ikke konspirasjonsteori?
 • Generelt innenfor legevitenskap, helse og medisin er det masse rart ute og går. Det spres rundt på feilaktige myter, overtro, falske lovnader, konspirasjonsteorier, kjerringråd, helseskadelige råd og placebo.
 • Det er mange selvoppnevnte “eksperter” der ute på nettet, som “vet” mye mer om hva som er farlig (og ikke-farlig) enn helsemyndigheter og vitenskapsfolk. Et godt eksempel på dette er farene med det kunstige søtningsstoffet aspartam og vaksiner.
 • Fluor i forbindelse med tannbehandling er visstnok også farlige greier. Via denne “rottegiften” prøver staten å sterilisere oss, sløve oss ned og å styre våre tanker / oppførsel, alt via iblandede kjemiske stoffer.
 • Litt vel mye hysteri hos enkelte mot e-stoffer. E-stoffer er jo enkelt og greit ei tall-liste over tilsetningsstoffer som er EU-godkjente og helsemessig trygge.
 • Sjokoladeprodukter fra f. eks. Nidar inneholder store mengder med kvernede insekter. (Dette er ikke sannhet, men hva så om det hadde stemt? Insekter er nok gode næringskilder for oss mennesker!)
 • Liten tiltro til rettssystemet og politikere, da slike instanser ikke i stor nok grad er styrt og innsatt av Gud.
 • Politikerne er løgnaktige og er mest opptatt av seg selv og sitt (makt). De er opportunister i sitt politiske virke, og de tenker lite på velgernes beste etter at valget er over. En del av dem er en trussel både mot demokratiet og kristendommen. (Muligens noe sant i dette, og ikke en ren konspirasjonsteori?)
 • Motsetningsforholdet mellom vitenskap og tro overdramatiseres.
 • Enkelte (f. eks. Hanne Nabintu Herland) med en kristenfundamentalistisk tankegang har klokketro på at folk flest blir forsøkt manipulert og ført bak lyset av en “elite”.
 • Med fare for å bli noe stygg (nesten personangrep!) og vel direkte: Hanne Nabintu Herland er vel mer eller mindre en vandrende konspirasjonsteori i seg selv. Hun går til krig mot alt og alle, og hun ser spøkelser og problemer over alt på høylys dag.
 • Blant kristne og andre: Media er venstrevridde. Altså: “Fake news”/falske nyheter presenteres, nyheter om “virkeligheten” holdes tilbake/sensureres. Man kan ikke stole på etablerte media / “Mainstream media (MSM)”.
 • Masse feilinformasjon (falske nyheter og faktafeil) som sirkulerer og deles i det evinnelige, spesielt i sosiale medier.
 • Hysteri – og konspirasjoner – rundt sosiale mediers innsamling og bruk (inkludert salg) av personopplysninger. (Ja, det finnes en del reelle betenkeligheter, men noen tar jo helt av i sin redsel.)
 • Media / medier blir innimellom beskyldt for å konspirere mot de kristne, og da gjerne spesielt mot TV Visjon Norge. De etablerte mediene er ute etter å ta de kristne, og de farer som nevnt med falske nyheter i kritikernes øyne.
 • TV Visjon Norge og sentrale personligheter knyttet opp mot kanalen er en reneste fabrikk av konspirasjoner og alternative sannheter. Både Jan Hanvold, Levi Jensen, Jan-Aage Torp, David Auke og Bergens-gjengen (Anita Apethun Sæle og Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø) kan nevnes.
 • Onde åndsmakter kontrollerer de etablerte mediene (MSM) og (delvis) de sosiale mediene, og disse “invaderte / overtatte mediene” brukes til å skape splittelse mellom mennesker, sosial avstand, hisse opp massene, kaos, systemforstyrrelser, frykt, opptøyer og lovløshet. Verden og dets mennesker blir forført og holdt som gisler av demoniske krefter hevdes det. Alt dette skjer for å rydde klar bane for Antikrist (den lovløse) og Satan.
 • MSM (mainstream media, etablerte medier eller hovedstrømsmedier) stemples av enkelte som falske profeter. Selv var jeg ikke klar over at mediene generelt sett hadde profetiske oppdrag og misjoner, da jeg trodde mediene først og fremst skulle formidle informasjon og nyheter samt bidra til samfunnsdebatten (medienes samfunnsoppdrag).
 • Det finnes også konspirasjonsteorier mot de to kristne avisene Vårt Land og Dagen. Norge IDAG og TV Visjon Norge er de snille, mens de to andre er de slemme. Det påstås at kristne må stå samlet (og ikke splittet) opp mot de to nevnte kritiske avisene. Avisene driver med angrepsjournalistikk, uriktige påstander og angrep på/uthenging av “gode” kristenledere / hyrder / predikanter (f. eks. Jan Hanvold, Svein Magne Pedersen, Jørn Strand, Jan-Aage Torp osv.).
 • Avisen Dagen motarbeider vekkelse, og avisen står i ledtog med Antikristi og djevelen.
 • Dagen er visstnok en ondskapsfull avis som rakker ned på Guds utvalgte og salvede bakkemannskap.
 • Påstand som ligger ute på nettet: Avisen Dagen under Vebjørn Selbekk sin ledelse har blitt formidler av en parodi på kristendom.
 • Enkelte ser postmodernister og nymarxister over alt, ofte finansiert via skattepenger. Spesielt innenfor media/presse og utdanningsinstitusjoner driver slike på med sin “hjernevasking”, påvirkning og avkristning.
 • Det er etter mitt syn en total kortslutning når det hevdes at alle liberale kristne har knytninger til marxismen og/eller kulturmarxismen / nymarxismen.
 • Kristen Koalisjon Norge (KKN) og Jan-Aage Torp baserer vel i grove trekk all sin virksomhet på konspirasjonsteorier.
 • Enkelte kristne, gjerne spesielt innenfor pinsevennene og karismatiske retninger, opplever jeg som svært rasistiske. Det er ikke måte på hva slags ondsinnede motiver og gjerninger de ilegger personer med utenlandsk herkomst. Spesielt utsatt for dømming er muslimer med mørk hudfarge.
 • Ordinær kristen virksomhet er ond, og driver med ren forførelse (og forfølgelse). Det ekte, uforfalskede og sanne evangeliet blir ikke forkynt.
 • Religiøse fanatikere (ofte ekstreme kristne) klarer å koke sammen masse rart!
 • Kristningen av Norge i vikingetiden medførte bare elendighet. Positive sider ved kristningen utelates fra historiens regnestykke. På den andre siden er det enkelte som i for stor grad romantiserer vikingetiden.

 

Fake news (falske nyheter).

 

Og lista fortsetter:

 • Ulike former får åndelig manipulering.
 • Stor redsel for terror, og potensiell terror lurer på hvert hjørne. Dette medfører at det er tilnærmet rett fram i terrorbekjempelsens navn å innføre overdrevne tiltak for terrorbekjempelse og overvåkning.
 • Mørkemannskristendom dyrkes som den mest “korrekte” kristentroen blant enkelte. Bibeltroskap framsettes som et ideal, og de som ikke lever i samsvar med dette er ikke ekte kristne.
 • En del falsk og feilaktig “Bibeltroskap” predikes.
 • Vi som tror rett kontra dem som ikke gjør det, konservative kontra liberale kristne. Liberale kristne eller kristne som tenker utenfor A4-rammen oppfattes som trusler mot kristenheten.
 • Enkelte finner, ser, fantaserer og tolker masse forskjellig til å inneholde dyrets merke eller tall – 666 (eller var det 616 som var det rette dyrets navns tall?).
 • Dyrets merke opp og ned i mente, med masse søkte tolkninger og teorier rundt hva som er det konkrete merket.
 • Mange ulike personer, hendelser og tekster har vært pekt ut til å representere dyrets merke. Det har blitt ropt ulv-ulv så mange ganger at begrepet har mistet mye av sin kraft og sannhet.
 • Mange konkrete datoer har oppigjennom i historien blitt pekt ut til å bli den endelige dommedag, og mange har talt “varmt” om Guds straffedom, dommedag og endetid pga. menneskers onde gjerninger. Verden består ennå til tross av alle disse truslene. Makan til tullball!
 • Konspirasjoner og spekulasjoner knyttet oppimot pågående konflikter, hvor det hevdes at tredje verdenskrig (3. verdenskrig) er nært forestående eller også påbegynt. Dommedag og verdens undergang er nær!
 • Det “trues” også med Guds straffedom i forbindelse med det politiske, hvor nasjonen Norge gjerne ifølge enkelte har valgt “feil side” i enkeltsaker.
 • Det ene etter det andre av menneskelige “feilaktige” beslutninger og valg medfører fare for guds dom og vrede her og nå. For en ustabil og mannevond Gud som forkynnes av enkelte!
 • Masse tullete (useriøse) og feilslåtte profetier (“visdomsord” fra “Gud”) har blitt og blir framsatt. Profetier og profetiske endetidsdrømmer / syner holder ofte ikke mål. Spesielt mye rart har kommet fra ulike amerikanske forkynnere (USA).
 • Altså: Masse vås og konspirasjoner kan presenteres via såkalte (falske) profetiske åpenbaringer.
 • Menneskeskapte klimaendringer – noen miljø- og klimakrise – finnes ikke: Enkelte hevder at de i liten eller ingen grad tror på menneskeskapte klimaendringer (miljøendringene), og vi mennesker trenger visstnok ikke å utvise noe miljøengasjement eller å drive med miljøvern . Forskere som mener at menneskene står bak hele eller deler av klimaendringene blir gjerne beskyldt for å lyve for å kunne hente penger til sine forskningsprosjekter. Det foreligger altså ifølge klimaskeptikere en verdensomspennende sammensvergelse blant det store flertallet av klimaforskere. Eksempel: Dagbladet Klima: Koker kloden på konspirasjonsteorier (FrP, “Fremskrittspartiet”, stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim).
 • Klimahysteri fungerer som en falsk religion.
 • Enkelte klimaskeptikere hevder: Solen styrer hele klimaet på jorda, og vi mennesker kan ikke påvirke det via forurensning og andre menneskeskapte påvirkninger. (Det er altså bare å kjøre på med fossilt brensel og fossil energi, f. eks. brenning av kull og oljeprodukter.)
 • Den angivelige klimakrisen er i enkeltes øyne den største bløffen i nyere tid. Vi har nemlig ingen krise på klima- og miljøområdet.
 • Altså: Alt som mediene skriver om klimaendringer og behovet for et aktivt miljøvern (det grønne skiftet) inngår i en stor klimabløff.
 • Det finnes ingen reell flyktningestrøm mot Europa. Det er kun lykkejegere og økonomiske migranter som kommer.
 • Kommunistpartiet i Kina overvåker alt jeg gjør pga. jeg har en mobiltelefon av det kinesiske merket Huawei utviklet og laget i Kina.
 • Norge er et korrupt land preget av mye korrupsjon og kameraderi. En viss sannhetsgehalt er det muligens i dette utsagnet, men i en del tilfeller overdrives det i svært stor grad. I forhold til mange andre land er Norge tross alt ikke så korrupt.
 • Det er de fattiges egen feil at de er fattige.
 • Den katolske kirke (DKK) er “skjøgekirken“. Romersk-katolsk vranglære, ugudelighet og avgudsdyrkelse snakkes det om blant enkelte, hvor enkelte setter svært lite pris på ting slik som paven og “dyrkingen” av Maria.
 • Noen vil hevde at all religion og tro inkludert kristendommen er konspirasjonsteorier i seg selv. Dem om det. Jeg for min del anser kristentroen til å være noe helt annet enn konspirasjon og myter.
 • Enkelte hevder at sosiale nettverk slik som Facebook og Twitter er partiske politisk sett. Det hevdes at de driver sensur mot dem som har “feil” politisk ideologi. (Et lite fnugg av sannhet er det muligens i dette, men saken overdrives!)
 • Gud tar imot bestikkelser. Det er mulig å så inn i Guds rike (penger) for å få ekstra velsignelser m. m.
 • Noen kristne ser satan, djevelen og demoner over alt, og slik krefter har skylda for alle ulykker og uhell som måtte inntreffe.
 • Enkelte er kjappe med å innta offerrollen og/eller martyrrollen. “Eliten” eller de “venstrevridde” ødelegger samfunnet vårt, gjerne i samarbeid med Janteloven.
 • Den globale eliten vil at vi vanlige mennesker skal bli fattigere, og de igangsetter mange godt planlagte operasjoner for å oppnå dette.
 • Det snakkes nedsettende om den såkalte “eliten” (rike kapitalister, plutokrater, internasjonale bankierer, politiske maktpersoner osv.), og denne eliten står visstnok også bak “den nye verdensorden“.
 • Den siste hindringen i veien for innføringen av den nye verdensorden og antikrist-systemet er visstnok “helten” Vladimir Putin (Russland sin president / krigerske diktator).
 • Det har også blitt framsatt noen ganske ville konspirasjonsteorier rundt en ny verdensorden, Agenda 21, Agenda 2030, FN og FNs bærekraftsmål. Ofte er det også “beleilig” å blande inn korona-pandemien inn i “teorien”. FN-systemet har sine feil og mangler, men jeg har ingen tro på at dette systemet i det skjulte (skjult agenda) jobber med å undergrave eller avskaffe nasjonalstatene.
 • The Great Reset” igangsatt av World Economic Forum (WEF) tillegges masse rart, som slettes ikke har realitet i virkeligheten.
 • Diverse snakk om at verden har en konstruert matkrise (ikke-reell krise), og at det er på trappene noe som heter “The Great Food Reset“, hvor mektige krefter står bak med mål om å omstrukturere matforsyningen i verden (og sikre seg makt). Insekter som viktig matkilde inngår i dette scenariet, og også genmanipulerte matvarer.
 • Forsvarsorganisasjonen NATO (North Atlantic Treaty Organization) – og ikke minst FN / UN (De forente nasjoner / United Nations) – ilegges innimellom uhederlige motiver.
 • Den nye verdensordningen (New World Order) bli av enkelte knyttet opp mot “New Age”, satanisme og endetid. Noen gir FN skylda for den nye verdensorden.
 • Verden blir helt og holdent styrt av World Economic Forum (WEF) / Verdens økonomiske forum.
 • World Economic Forum (WEF) – på norsk Verdens økonomiske forum – ilegges av enkelte en heller tvilsomme agenda. De beskyldes for ene og alene kjempe stor-globalistenes sak.
 • Tilnærmet samtlige partier og rikspolitikere på Stortinget og i regjering er underlagt WEF (World Economic Forum / Verdens økonomiske forum) og andre globale organisasjoners detaljerte kontroll. (Underforstått at man ikke bør stemme i valg på de etablerte og kjente partiene!)
 • I kjølvannet av korona-pandemien, naturhendelser og krigen i Ukraina har det oppstått både leveranseproblemer, mangel på enkelte produkter / varer og kraftig prisstigning. Enkelte klarer å lage konspirasjoner rundt dette også, om at det er en del av en større myndighetsplan for å underkue befolkningen. Støtt og stadig tegn i tiden som kan nei benyttet til å konstruere og dikte opp nye konspirasjonsteorier.
 • Også relatert til den nye verdensorden: En global hungersnød / hungerskrise er på vei, hvor myndighetene bruker sult for å få kontroll over folket og for å gjøre mennesker til slaver av makteliten (de ekstremt rike i ledtog med myndighetene) og globalistene.
 • Nostalgi og “alt var bedre før”-holdning styrer enkelte, og de mener at samfunnsutviklingen i vårt land er på helt feil spor.
 • Brannen i Notre-Dame katedralen i Frankrike april 2019 klarer enkelte også å gjøre noe ut av. Enkelte hevder det er en profetisk hendelse eller tegn pga. kristendommens tapte innflytelse i Europa. Europa har forlatt kristendommen og blir straffet (“guds” straffedom), og man blander gjerne inn muslimer, Islam, hat mot katolikker, globalisering og innvandring også som forklaringer på den negative utviklingen eskalert i en slik dagsaktuell katastrofe. Enkelte klarer til og med å kalle katedralen for en katolsk vederstyggelighet av en kirke, hvor det bare er bra at den gikk opp i flammer.
 • Globalisering ødelegger vårt land og vår verden.
 • De som er imot såkalt globalisme og globalister er også ofte motstandere mot sosialisme, fri markedsøkonomi og dagens vestlige demokrati. Hva slags samfunnsstyring vil de da ha?
 • De eventuelle motsetningsforholdene mellom vitenskap og kristentro overdrives kraftig.
 • Historisk sett gis ofte kristendommen det glatte lag – negative sider og kritikk overdramatiseres – i større grad enn det er historisk grunnlag for. F. eks. heksebrenningen, korstogene, kristningen osv.
 • Overvåkning: Mobiler/mobile enheter som lytter og ser “alt” hos brukeren (via enhetenes kameraer og mikrofoner) uten lov, for deretter å gi tilpasset reklame i nyhetsstrømmen til f. eks. Facebook. (Dette hadde krevd ekstrem lagrings- og bearbeidingskapasitet!)
 • Enkelte hevder at alle innvendinger mot radioteknologien DAB er myter, fordommer og konspirasjonsteorier. Dette er jeg sterkt uenig i, da jeg ser på innføringen av DAB som et heller dårlig norsk valg.
 • Teknologi (IKT): Mange myter og konspirasjoner relatert til skjermbruk / skjermtid og den menneskelige konsentrasjonsevnen og læringsevnen. Nei, vi har ikke blitt som gullfisker relatert til husk, læring og konsentrasjonsevne. Det er vel ganske så typisk at ny teknologi og ny bruk av teknologien medfører en del advarsler, fordommer, myter, konspirasjoner og redsel. Kunstig intelligens (AI / KI) på sin side har mange reelle utfordringer knyttet opp mot seg.
 • Den kristne dagsavisen Vårt Land er visstnok bare en halv-kristen avis, som er mer påvirket av kultur-marxisme enn kristendom. Avisen har visstnok et alt for positivt syn på Koranen, Muhammed, Islam og muslimer også.
 • Vi står visstnok i fare for å bli straffet for våre gudløse politikere, politikere som har blitt veid og funnet for lette av en hevnlysten og dømmende “Gud”. Vår Gudsfrykt fra tidligere tider hjelper eller redder oss ikke, da dagens slekt har kastet evangeliet, troen og kristenarven over bord. Gud har angivelig begynt nedtellingen for vårt kongedømme, regjering, Storting og land, og det er russerne som skal stikke av med landet Norge som “takk” for våre synder og umoral. (Min kommentar: Det kan tenkes at Russland vil invadere Norge en gang i framtiden, men hvis så skjer skal jeg ikke gi Gud “æren” eller skylda.)
 • Kriminelle dypstat-banditter står bak, styrer og bruker som virkemidler korona, Ukraina-krigen og Pride. Makt og kontroll er målet. (Se også senere omtale av QAnon.)
 • Russland og russerne er “flinke” med propaganda, trollfabrikker og spredning av konspirasjoner for å vinne fram (påvirke) med sine synspunkter og politikk.
 • Som det framgår av en lenke i lenkesamlingen til slutten av denne artikkelen: “Konspirasjonsteorier er republikanernes favoritthobby.” Her tenkes det på det republikanske partiet i USA.
 • All kritikk av det kristne – inkludert berettiget og konstruktiv kritikk – er djevelsk.
 • Verden styres av reptiler!
 • Jorda er flat (Flat Earthers): Det er ikke bare-bare med YouTube og sosiale medier. Blant annet kan YouTube “beskyldes” for at stadig flere tror på at jorden / jordoverflaten er flat. Generelt bidrar de nye mediene og deres algoritmer til at mange “teite” konspirasjonsteorier blir spredt, delt og trodd på. Tenk det: Det finnes til og med dem som i vår opplyste verden tror at jorda er flat! Utrolig, men sant!
 • Det er mange rare teorier knyttet opp mot Malaysia Airlines MH370, flyet som forsvant “i løse lufta” mars 2014. Noen teorier eller konspirasjoner som har blitt lansert: Russiske kaprere stakk av med flyet, flyet ble skutt ned av amerikanere, utenomjordiske skapninger / romvesener kapret flyet, styringssystemene i flyet ble hacket for så å styrte flyet i havet, flyet ble fløyet til en hemmelig lokasjon, diverse militære komplotter osv.
 • Masse rart formidles om UFO-er (UFO-konspirasjoner) og utenomjordiske skapninger (utenomjordisk liv), som visstnok har besøkt jorda.
 • Mennesker landet ikke / har aldri vært på månen. NASA-bildene/filmklippene fra månelandingen er forfalsket materiale. Fakta: NASA (USA) hadde seks bemannede månelandinger i perioden 1969 til 1972.

Månelanding og astronaut (USA, NASA).

 

Lista fortsetter:

 • Elvis Presley har også bidratt til mange konspirasjonsteorier, da det fortsatt finnes enkelte som mener at han er i live og lever i skjul et eller annet sted i verden.
 • Slik som riksavisen.no – et konspirasjonsnettsted med kristne røtter – klarer å blande i hop en “smørje” bestående av kristendom og jødehat/antisemittisme. Et antisemittisk budskap kombineres med kristen symbolikk.
 • Å slå i bordet med at Bibelske prinsipper og at den hellige ånd sier kan i noen tilfeller være ren og skjær maktmisbruk og utøvelse av hersketeknikker. Joda, Bibelen forteller mye bra og den hellige ånd kan tale til mennesker, men i en god del tilfeller kan det virke som om budskapet som formidles er en salig “suppe” / blanding mellom personlige ytringer og det Gud virkelig sier.
 • Riksavisen.no, ja. Selv har jeg innimellom noen innsigelser mot den kristne dagsavisen Vårt Land, men jeg går ikke på noen som helst måte så langt som Riksavisen. Nevnte makkverk av en “nettavis” skriver om satanistene i Vårt Land (VL), og at redaksjonen og ledelsen til VL har en sionistisk lære som de har adoptert og feilaktig framstiller som kristendom.
 • Løgn (i hvert fall usannheter) som presenteres som sannhet om at Norge trenger EØS-avtalen for å få solgt varene våre til EU. WTO-regler og Norges frihandelsavtale med EU (EF) fra 1973 hadde gitt oss muligheter også uten dagens EØS-avtale.
 • På den annen side: Enkelte EU/EØS-motstandere vet å male fanden på veggen, og en del av dette går over til konspirasjoner og konspirasjonsteorier.
 • Konspirasjoner rettes mot EU og andre internasjonale samarbeider og avtaler, hvor toppene / ledelsen gjerne beskyldes for å ha alle slags hemmelige agendaer.
 • Enkelte hevder at Norge allerede er fullverdig medlem av EU, noe som selvsagt bare er tull.
 • Ja, vi selger strøm til utlandet (eksporterer) og vi kjøper strøm fra utlandet (importerer). Noen får det til å høres ut for at all strøm vi lager i Norge havner i utlandet mens vi må “ta til takke” med forurensende importert strøm fra Europa. Dette er ikke akkurat sannheten, da Norge tross alt over hele 2018 hadde et betydelig netto eksportoverskudd overfor utlandet når det gjelder strøm. Alt i alt eksporterer vi mye mer strøm enn vi importerer.
 • Enkelte hevder i fullt alvor at vi har en mafiastyrt strømbransje, jf. de høye strømprisene.
 • Jeg irriterer meg over og plages av de høye strømprisene, men innimellom blir det litt vel drøye beskyldninger og nesten-konspirasjoner fra Facebook-gruppa “Vi som krever billigere strøm“.
 • Det er ikke måten på hvor truet ytringsfriheten og religionsfriheten er ifølge enkelte. Norge, norske verdier og det norske er visstnok også i faresonen for å bli “utryddet”.
 • Enkelte hevder at “vanlige folk” med vanlige meninger kan oppleve å få kneblet sin ytringsfrihet, bli utsatt for begrenset religionsfrihet og erfare (offentlig) sensur. Etter mitt syn er det INGEN menneskerettighet å kunne få lov til å spre usannheter innenfor offentlighetens rom.
 • Politisk korrekthet har blitt et skjellsord for enkelte.
 • Strålingen fra 5G og AMS er ifølge enkelte helsefarlig. Fakta eller konspirasjon? Hvem vet dette helt sikkert pr. nå?
 • Det er mye rot og rør – konspirasjoner og overtro – rundt elektromagnetisk stråling, helseskadelig radiostråling, skadelige frekvenser, 5G osv. Det noteres også noen svært snodige koblinger mellom slike ting og vaksine mot korona. Også forbausende mange kristne som støtter opp under slikt surr.
 • Mikrobølgeovner er livsfarlige, og likeså AirPods (og tilsvarende enheter). Induksjonsplatetopp er visstnok heller ikke bra, og dette gjelder også for trådløs lading.
 • Konspirasjonsteorier finnes også knyttet opp mot dagens smarte biler, og da gjerne spesielt overfor biler av det amerikanske merket Tesla. Slike kan angivelig hackes av myndighetene. Bilene kan bli overtatt og fjernstyrt av myndighetene med eier inni, hvis myndighetene av en eller annen grunn vil ha tak i eier. Videre kan slike selvkjørende biler automatisk kjøre tilbake til forhandler hvis man ikke gjør opp for seg (betaling).
 • Det er visstnok en del hjerterå mennesker som IKKE liker at Leger Uten Grenser vil redde folk (flyktninger) fra drukningsdøden i Middelhavet. Organisasjonen og ledelsen + beslutningen kalles av enkelte for landssvikere, forrædere og det som verre er. Pur rasisme ligger bak raseriet, hvor enkelte for all del ikke vil ha flere flyktninger inn i Europa som kan overta herredømmet over vår verden. (Båtflyktningene kan heller dø i stedet i Middelhavet sies det.)
 • Mye brunt grums i kommentarfelt, inkludert i “kretser” der kristne deltar (f. eks. hos Dagen).
 • Annerledeshet og mangfold takles ikke av enkelte, og det ses på som en trussel som gjerne ender opp i konspirasjonsteorier. Konformitet og snevert definert “normalitet” er visstnok svært viktig for noen. Man skal ikke skille seg for mye ut, og man skal ikke ha for avvikende meninger med / fra opinionen.
 • Utstrakt bruk av konspiratoriske begreper, språkbruk og ordvalg.
 • En av de dummeste konspirasjonene jeg har hørt om: Kvinner i bukser har medført en epidemi av lesbiske.
 • Enkelte “super-kristne” hevder: Det darwinistiske paradigmet i naturvitenskapen er en av vår tids store konspirasjoner mot kristendommen. Skapelsesberetningen i Bibelen skal av slike tolkes helt bokstavelig.
 • Praktisk info med Jon Almaas og spesielt spalta / innslagene av typen “Vi legger’n død” kan være interessante å se på. Ganske mange myter og konspirasjoner han griper fatt i. Nei, det finnes IKKE brekningsmiddel i alkohol omsatt i Norge (via Vinmonopolet). Spyr man etter å ha drukket alkohol har man enkelt og greit drukket for mye!
 • David Auke er vel helst synonymt med konspirasjoner.
 • Grunnstøtingen til et stort transportskip som blokkerer Suez-kanalen for all trafikk mars 2021 er angivelig som bestilt – i enkeltes øyne – for å ta ned verdensøkonomien.
 • De som styrer samfunnet vårt (landene) bruker fluor for å sløve oss ned og gjøre oss mottakelige for propagandaen / påvirkningen deres.
 • Chemtrails (“kjemikaliespor”) fra fly: Denne konspirasjonsteorien går på at flystripene eller kondensstripene på himmelen etter forskjellige fly inneholder skadelige kjemiske stoffer, som kan være farlige og uheldige for folkehelsa. Pilotene og flyselskapene får angivelig betalt pr. liter fra myndighetene for å spre / slippe ut giften oppi lufta under sine flyturer. Det hevdes at utslippene utenom negative helseeffekter bidrar til å manipulere været, tukle med klimaet, påvirke menneskers mentale tilstand og atferd, kontrollere befolkningen (dopende effekt), redusere befolkningsveksten, formørke planeten vår og/eller prøve ut / bedrive biologisk eller kjemisk krigføring. Disse “mistenkelige” flystripene (enkelt og greit kondensen!) er fullt og helt iscenesatt fra myndighetenes side. Nok en gang ganske skrudd tankegods fra USA som ble presentert på slutten av 1990-tallet.
 • Duene som holder til i enkelte byer er ikke reelle fugler. De er myndighetenes overvåkningsdroner (dvs. overvåkningsmaskiner) som overvåker, spionerer og kontrollerer befolkningen.
 • Kvinners bruk av bukser (i stedet for kjole eller skjørt) har medført mange lesbiske damer.
 • Organisasjonen Fri, PRIDE, homofile og LHBTI+-personer/bevegelsen ilegges en del fordommer og konspirasjoner.
 • Masse detaljerte konspirasjoner relatert til homofile og homofili kunne ha blitt nevnt.
 • Vi som støtter kjærlighet uavhengig av legning er visstnok drevet av Pride-ånden og Sodoma-ånden.
 • PRIDE er ifølge enkelte synonymt med umoral, satanisme og sex med barn (pedofili).
 • Sannheten med stor S er framme i lyset når sosial medier, tradisjonelle medier og myndigheter blokkerer og sensurerer informasjonen.
 • Diverse konspirasjoner og usannheter spres i forbindelse med “strømkrisen” (unormalt høye strømpriser i Norge) desember 2021.
 • Kan og havne over på konspiratorisk side: Angrep på demokratiet og demokratiske ideer og idealer, slik som vi ser tendenser til i Ungarn og Polen. Ytringsfriheten og andre friheter skal visstnok ikke gjelde for alle, da enkelte grupperinger blir stemplet som “folkefiender”.
 • Kritikere slik som meg – som ikke sluker alt rått som angivelig finner sted i Guds navn – blir av enkelte karakterisert som betalte hetsere. Vi vil ødelegge for de rettroende mot betaling.
 • Det hevdes av enkelte at Gud ikke lar seg spotte og at han nå vender ryggen sin til Vesten. Årsaken er visstnok at vi i Vesten har vendt Gud ryggen gjennom å bryte hans bud (tillate abort, godta kvinnelige prester, tillate homofili osv.). Slike tåpelige gjengjeldelsesaksjoner fra Guds side tror jeg ikke på i det hele tatt.
 • For “god” underholdning, masse vranglære, kvasi-profetier og mange rare konspirasjoner: Oppsøk nettsiden eller bloggen Søkelys.
 • Tyskerne og Tyskland slår virkelig til, gjennom Reichsbürger-bevegelsen. Innenfor denne bevegelsen dyrkes apokalyptiske drømmer, antisemittisme, konspirasjoner og troen på UFO-er. Det er snakk om en meget høyre-ekstrem bevegelse, som sånt egentlig vil avskaffe det bra fungerende demokratiet i Tyskland. Det virker som om de er åpne for både statskupp og bruk av vold for å nå sine mål. Farlige og underlige greier!
 • Muligens er mye av “hypen” rundt elbilene sin fortreffelighet over fossilbilene i virkeligheten konspirasjoner, løgn og myter?
 • Høyreekstreme baserer seg i stor grad på konspirasjonsteorier, jf. deres forskrudde syn på rase og etnisitet.
 • The Great Replacement (Den store utskiftningen): En søkt teori rundt et hemmelig komplott om å erstatte den opprinnelige befolkningen og den tradisjonelle kulturen i Vesten. Det er snakk om en høyreekstrem og rasistisk konspirasjonsteori, som går på at det er igangsatt en bevisst (og langsiktig) politikk som innebærer å erstatte etnisk hvit befolkning med ikke-europeiske innvandrere og deres etterkommere.
 • Myter og konspirasjoner rundt Bigfoot, 9/11 og Loch Ness-uhyret (mega-sjøormen) kan nevnes i “forbifarten”.
 • Mange konspirasjoner – hvor en del vel er mer sannheter enn konspirasjonsteorier – kan presenteres relatert til bankvesenet og bankene våre (og forsikringsselskapene). De kan virkelig dette med å sko seg på andres ulykker, problemer og fattigdom. De overselger, er griske (ekstremt profitt-jagende), utkrøpne, hauser opp enkelte situasjoner, overselger og er “feite” (stinne av penger). Mer om bank i annet innlegg.
 • Noe av det samme kan sies om dagligvarebransjen.
 • Faktasjekkere sprer på usannheter og oppfører seg som nett-troll. Journalister blir gjerne beskyldt for å være mindre smarte og svært subjektive i sin nyhetsdekning, og gjerne også for å ha sin egen agenda (vendetta).
 • Den magiske og harmoniske frekvensen 432 Hz – “universets frekvens” – var i mange år standarden for musikk m. m. I senere århundrer har den i en del tilfeller blitt erstattet av den disharmoniske og usynkroniserte frekvensen 440 Hz. Enkelte mener at det er en viktig sak å få reversert dette. Konspirasjoner mot myndigheter, Nazityskland og standardiseringsorganer (ISO m. m.) blandes gjerne inn i saken.
 • Disney-konsernet med sine filmer og tegneserier promoterer satan. Likeså mye musikk som er demonisk.
 • Barbie-filmen fra 2023 er visstnok demoniske, antikristelige, fremmer skadelige ikke-kristelige verdier og er generelt sett skadelig film for barn.
 • Myndighetene bidrar i en del tilfeller til spekulasjoner og danning av konspirasjonsteorier. Dette gjelder gjerne spesielt for det militære forsvaret vårt. En del informasjon blir unntatt offentligheten, og slik hemmelighold kan medføre uheldige spekulasjoner og teoridannelser fra folket. Myndighetene forsvarer ofte sin “sensur” med at de ønsker å beskytte rikets sikkerhet, men i noen tilfeller er vernet noe overdrevet.
 • Tredje verdenskrig (3. verdenskrig) starter definitivt i 2024, noe som kan være alt fra sannhet til myte og konspirasjonsteori. Pågående og potensielle framtidige kriger vil til slutt ende i storkrig ifølge “ekspertene”. (Pågående kriger: Russland-Ukraina, Israel-Palestina m/flere. Potensielle framtidige kriger: Kina-Taiwan, Nord-Korea-Sør-Korea. Kriger i Afrika og i “mindre viktige” land i Asia bryr vi oss ikke om!)

Konspirasjonsteorien QAnon:

 • “Super-konspirasjonsteori” i og fra USA, som også mange kristne støtter: QAnon. Noen få kjennetegn: Mistanker mot og mistillit til alt som kan krype og gå av makter og myndigheter (dypstat, deep state).
 • Elitiske Cabal styrer det meste på jorda, noe Q og venner kjemper mot.
 • Ifølge QAnon styres verden av mektige, pedofile satanister (pedofiliringer). Det kjempes mot et kriminelt nettverk i form av den dype staten, et nettverk som Trump visstnok heltemodig har kjempet imot.
 • Satanistisk barnemishandling finner sted via ondskapens og maktelitens regime.
 • En mystisk person / nettprofil “Q” legger ut små hint, som tilhengerne må pusle sammen som et puslespill.
 • I lengre perioder har mystiske Q forsvunnet under jorda (vært taus), og sannsynligvis er det flere ulike personer som har utgitt seg for å være Q.
 • Primært en konspirasjonsteori med stor utbredelse i USA, men også med diverse spredning internasjonalt.
 • Innenfor QAnon rettes ofte mye uberettiget skyts og beskyldninger mot jøder og/eller kinesere, i tillegg til mot egne myndigheter.
 • Ifølge “Q”-universet må en elite med satandyrkere, kannibaler og pedofile bekjempes. Eliten består blant annet av kjente rikspolitikere og tidligere presidenter / presidentkandidater.
 • Begrepet “dypstaten” bringes ofte inn, hvor det hevdes at det finnes en sammensvergelse av personer (fra venstresiden) / en elite som styrer USA fra kulissene. Dypstaten er altså et hemmelig og uautorisert (venstrevridd) nettverk av maktpersoner og samfunnskrefter som i praksis styrer staten og politikken i USA. Med andre ord mer eller mindre en skjult stat i staten, som ikke er underlagt demokratiske prinsipper for styring eller krav om åpenhet.
 • Amerikanske sympatisører med QAnon tilhører typisk politisk ytre høyre fløy, dvs. primært ekstreme republikanere som stemmer på Det republikanske parti. Konspirasjonene rettes ofte mot dem som er politisk venstrevridde, dvs. dem som er demokrater og stemmer på Det demokratiske parti.
 • Gud (Bibelens gud) blir gjerne inkludert i opplegget.
 • Donald Trump ble gjerne sett på som redningsmann og frelser (“guden”), og valgnederlaget i 2020 var selvsagt rigget.
 • QAnon er i stor grad knyttet opp mot Donald Trump-dyrkelsen og hans MAGA-kampanje (“Make America Great Again”).
 • QAnon-miljøet er splittet og mindre aktivt enn tidligere etter at Donald Trump ikke vant presidentvalget i USA 2020. Q-personen (eller personene) har vel hatt laber aktivitet etter Trump-tapet.
 • Q-miljøet var i høyeste grad aktiv i stormingen av den amerikanske kongressen i 2021, som utenom store materielle skader på bygningene medførte fem dødsfall.
 • Bevegelsen QAnon er etter manges syn en stor trussel mot demokratiet, i og med at de vil gå utenom demokratiske prosesser for å nå sine mål.
 • Personer fra bevegelsen vil vel på sin side si at storsamfunnet bedriver sensur overfor dem, og at kanselleringskulturen har kommet langt.
 • Min ærlige og oppriktige mening: Det må nesten være mindre begavede mennesker som kan tro på slikt vrøvl. Slikt tullball er som rottegift for den kritiske tenkningen.

 

En egen bolk om Arbeiderpartiet (Ap) og den norske politiske venstresiden:

Det farlige og ubegrunnede hatet mot Ap og den politisk venstreside:

 • Et farlig hat rettes mot Arbeiderpartiet og den politiske venstresiden. Hatet kan i ytterste konsekvens medføre at noen velger å utøve vold, drap eller terror rettet mot Arbeiderpartiet. Tydeligvis har vi lært svært lite etter terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Rikspolitiker og statsminister Jonas Gahr Støre får gjennomgå fra diverse tastaturkrigere i enkelte kommentarfelt. Noen kommentarfelt må rett og slett stenges ned eller modereres kraftig i de tilfeller nyheter om Arbeiderpartiet og/eller Støre deles.
 • Hatefulle ytringer, trusler, konspirasjonsteorier, løgner og usannheter blir spredt om Ap og deres politikk. Enkelte hevder at dem som støtter opp om partiet og politikken er landssvikere, og andre påstår at partiet helt vil ødelegge vårt samfunn og land.
 • Arbeiderbevegelsen generelt og Arbeiderpartiet spesielt (venstresiden) jobber bevisst med å avkristne Norge.
 • Venstresiden i norsk politikk (Arbeiderpartiet med venner) styrer norsk presse (venstrevridd presse) og maktapparat i Norge. Andre meninger blir kneblet og ikke sluppet til i debatten.
 • NRK (Norsk rikskringkasting AS) er i enkeltes øyne ARK – Arbeiderpartiets rikskringkasting. Det hevdes at sosialistene og de venstrevridde forøvrig har definisjonsmakten og styringen i / av NRK.
 • Noen tusen mennesker lever med sin egen virkelighetsoppfatning. De oppfatter Arbeiderpartiet (AP) som en ond og farlig makt med en agenda som går på å ødelegge dagens Norge og de norske verdiene. Det farlige hatet mot Arbeiderpartiet (AP) medfører også hets og trusler mot dem som opplevde terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Ungdomsorganisasjonen AUF (Arbeidernes Ungdomsfylking, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon) opplever også at de tillegges meninger de ikke har. Dette medfører igjen at ungdommene opplever å motta alvorlige trusler og hets, spesielt rettet mot aktive medlemmer av kjønnet jenter, de som har annen legning enn heterofil og dem med minoritetsbakgrunn (annen hudfarge). Mer om dette hatet: FriFagbevegelse.no debatt (Stein Sneve): Ytringsfrihet: “Det eksisterer et eget Arbeiderparti-hat i Norge som gjør medlemmer av AUF ekstra utsatte” | Unge politikere skremmes fra å delta i den offentlige debatten.
 • Til og med mot landsmoder Gro Harlem Brundtland har det blitt rettet stygge beskyldninger.
 • Gro Harlem Brundtland – tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet – skrev i 1979-1980 en stortingsmelding som var “en plan om å ødelegge Norge med innvandring”, hevdes det. Inngår i det konspiratoriske hatet mot Ap (Arbeiderpartiet) som enkelte har. Selvsagt nok en gang tull og vas hele greia.
 • Enkelte hevder at enkelte tidligere topp-politikere – f. eks. landsmoderen Gro Harlem Brundtland (Ap) – skulle ha blitt buret inne for landsforræderi. (Syltynne begrunnelser foreligger for slikt oppkok, men det har vel ofte noe å gjøre med EU/EØS og Norge sine knyttinger mot denne unionen.)
 • Sannsynligvis er de konservative kristne som står bak noen av de verste konspirasjonene mot Arbeiderpartiet.
 • Enkelte prøver å framstille Adolf Hitlers tyske naziparti (NSDAP) som et søsterparti til Arbeiderpartiet i Norge, dvs. på den politiske venstresiden. Dette er selvsagt bare tull og tøys. Nasjonalsosialismen til nazipartiet og nazismen er langt ute på ytre høyrefløy og har lite og ingenting å gjøre med politisk sosialisme som er Arbeiderpartiets utgangspunkt.
 • AP og AUF har indoktrinerte barn og ungdom til å sterkt mislike/hate Israel og jødene, og til samtidig å støtte palestinske terrorister/palestinsk terrorisme.
 • Det hevdes gjerne at den “falske” politiske venstresiden har gjort knefall for terrorisme og jødehat.
 • Den politiske venstresiden motarbeider og hater automatisk Gud og alt som har med kristentroen å gjøre.
 • Politisk venstreside – spesielt når den ikke har makta – spiller skittent, er korrupte og er infiltrert av rendyrkede kommunister og kommunistiske krefter (gjerne med koblinger mot Kina).
 • Med dagens politiske styring og politikk blir Norge mer og mer fascistisk.
 • Venstresiden motarbeider Israel og USA – helt ubegrunnet. Offerrollen inntas, og man ser på disse to landene som helt feilfrie som ikke fortjener noen form for kritikk. Den politiske venstresiden står visstnok også for en svært bevisst og omfattende strategi for avkristning – både i Norge, USA og i andre land.

 

Putin, Russland, Ukraina og Sovjetunionen.

 

Russland (🇷🇺) og Ukraina (🇺🇦) – krigen:

 • Krigen mellom Ukraina og Russland: Ukrainas statsminister – Volodymyr Zelenskyj – beskyldes for det ene og det andre av enkelte. Vladimir Putin på den andre siden er den “uskyldige” (“kristne”) helten.
 • Ukraina-presidenten Volodymyr Zelensky er i enkeltes øyne en krigsforbryter og kjeltring som dreper sine egne. Nynazist og støtter av nynazisme er han visstnok også.
 • Russland sin invasjon av Ukraina er Guds dom over landet.
 • Noen russisk-ortodokse biskoper “velsigner” krigen i Ukraina og forsvarer Russland sitt angrep, og mener at krigen inngår i Russland og kirken sin kamp mot “Antikrist”.
 • I Ukraina-krigen våren 2022 er det mye propaganda, løgner og konspirasjoner fra begge sider, men Russland og deres sympatisører er absolutt verst med slikt.
 • En stor og samlet konspirasjon mot Russland som vestlige medier og land – inkludert Ukraina – står bak. Fabrikkerte “fakta” (løgner) presenteres ifølge russiske myndigheter.
 • Vladimir Putin påstår at grunnen til invasjonen er at Russland ønsker å “avnazifisere” Ukraina. Russland ønsker å “befri” ukrainerne fra en nazi-infisert og korrupt regjering, hevdes det.
 • Putin skal angivelig rydde opp i moralsk forfall og jage nazismen på dør i Ukraina, og Ukraina tilhører Russland pr. definisjon.
 • Noen hevder – helt uten vettuge begrunnelser – at Ukraina i stor grad består av nazister (nazisme) og fascister (fascisme).
 • Mye rart å lese på nettet av usannheter: Ukraina og ledelsen i Kyiv (Kiev) er styrt av globalister (globalisme / globalisering), og dem som støtter opp om regimet (nasjonen Ukraina) er nazister eller støtter nazisme.
 • Angivelig skal angrepet også stoppe et folkemord mot russisktalende i Ukraina.
 • Putin har uttalt noe i retning av at den “militære spesialoperasjonen” i Ukraina har som mål å hjelpe innbyggerne.
 • Russerne bruker ikke begrepene krig eller invasjon. De kaller det for “en spesiell militær operasjon“. Sannheten omskrives!
 • Putin har sagt at Russland sine mål er forståelige og noble. Altså løgn og tull fra ende til ende.
 • Bildebevis av massakrene Russland og russiske soldater har gjennomført i Ukraina blir bortforklart og benektet.
 • Noen kristne hevder i fullt alvor at Putin er Guds redskap for å ryste Europa! At Vladimir Putin er rettferdighetens tjener som er innsatt av Gud framstår for meg som en kjempestor og tullete løgn – eller psykotisk fantasi!
 • Gud har lagt det på president Putin å ta en lederrolle for å straffe verden for sin ugudelighet.
 • Propaganda og falske nyheter til Russland sin befolkning spres.
 • Selv ser jeg på Putin som en sprø jævel, og dette er ingen konspirasjon fra min side. Mannen virker til å være ekstremt egoistiske, maktsyke og villig til å gjøre alt for å sikre sin popularitet og ettermæle internt i Russland.
 • Sannheten er at det Putin driver med er ugjerninger og krigsforbrytelser. Han har ansvaret for igangsetting av krig og invasjon av et selvstendig land.
 • Noen – spesielt enkelte kristne forkynnere – prøver å snu alt opp-ned på hodet. Det hevdes at Russerne er de snille, mens Ukrainerne er de onde. Ukrainerne beskyldes for krigsforbrytelser, mens det i praksis i hovedsak er Russland som driver med slikt.
 • Putin om angrepet mot Ukraina, som han nekter å kalle for en krig (den spesielle militære operasjonen): En forebyggende og nødvendig operasjon for å hindre Vesten i å angripe Donbass og Krim. Tror han virkelig på sine egne løgner og fantasier?
 • Muligens er Putin sin våte drøm at Sovjetunionen skal gjennoppstå.
 • Alt fra Vesten og vestlige verdier er fy-fy.
 • Gassrørledningen Nord Stream ble ødelagt / sabotert. I etterkant har det vært masse spekulasjoner, kreative teorier og konspirasjoner om hvem som stod bak ødeleggelsene / sprengningen. Både Norge og USA har blitt utpekt som “mistenkte”.
 • Fra russiske myndigheters side i apparatet rundt diktatoren Vladimir Putin kommer det stadig nye drypp med: Løgner, desinformasjon, propaganda, påvirkningsoperasjoner, falske nyheter og manipulert informasjon. Utrolig at russere og andre biter så lett på alt dette udokumenterte tullet. Imponerende – på en svært negativ – måte det propagandaapparatet og de kommunikasjonskanalene russiske myndigheter besitter.
 • Ukraina-“krigen” ifølge enkelte: Krigen finnes ikke, det er snakk om falske nyheter og et oppkonstruert situasjonsbilde. Krigen er rett og slett fabrikkert og regissert skuespill.

Moskva i Russland mai 2003, egne bilder.

 

Donald Trump, eks-president i USA, “fortjener” sin egen bolk:

 • Visvas om amerikansk politikk: Donald Trump er Guds utvalgte president for USA, (mer eller mindre) personlig innsatt av Gud. Demokrater, venstrevridde politikere eller presse kan ikke stå imot og motarbeide Guds plan og valg av herr Donald. Løgneren Trump er tilnærmet vernet for kritikk, og han kan eller skal ikke bli kritisert da dette er angrep på “Gud i egen person”. Hillary Clinton-tilhengere er en bande av kriminelle, og Obama var/er en farlig muslim i deres verdensbilde. Ofte er det også en del innsigelser mot Bush-familien.
 • Enkelte hevder – spesielt i USA – at det finnes en uønsket / farlig maktelite (Obama, Bill Gates med flere.) som må bekjempes og avsløres. Redningsmannen i så måte er angivelig USA-president Donald Trump. Et farlig tankegods om makteliten dette her!
 • Masse drittpakker og konspirasjonsteorier har blitt framsatt i den amerikanske valgkampen 2020, spesielt rettet mot Joe Biden (og mot Demokratene generelt, inkludert mot eks-president Obama). Biden er visstnok både korrupt og senil ifølge de selvutnevnte “ekspertene”. På den andre siden er visstnok Donald Trump redningen og den reneste helgenen. Muligens delvis fremmede stater som står bak dette, f. eks. Kina, Russland og/eller Iran?
 • Trump bygger mye av sin senere politiske karriere på konspirasjonsteorier. Det hevdes at Biden og demokratene stjal valget 2020, og han har også presentert masse sprøyt rundt Obama og hans bakgrunn. Krigen og beskyldningene mot etablerte medier er også et moment. Han tjener rett og slett på å undergrave tilliten til det amerikanske demokratiet og valgsystemet blant sine tilhengere.
 • Mange påstander om valgjuks og rigget valg under presidentvalget i USA 2020, som fratok Donald Trump valgseieren (“stjal” seieren). Alt dette er selvsagt ikke-dokumentert og har blitt avvist av rettsinstansene.
 • Masse tull og vas rettes mot Joe Biden og Kamala Harris og Joe Biden (fra Demokratene), de rettvise vinnerne av presidentvalget i USA 2020. Alt fra konspirasjoner rundt deres Israel politikk, via økonomi og flyktningepolitikk. Og selvsagt er Joe Biden 100 % demente eller senile i enkeltes øyne, og han vil USA bare ondt.
 • Jeg klarer ikke å forholde meg til rot og røre (“profetier” og påstander) rundt at Trump er Guds utvalgte – Guds redskap og Guds salvede – for å redde og reise USA igjen fra ugudeligheten sine veier.
 • Og alle de tullete konspirasjonene – og usannhetene – rettet mot Biden fortsetter videre utover i hans presidentperiode.
 • Alt slags tullball av typen at Gud gav oss Donald Trump for å redde USA og verden tar jeg selvsagt sterkt avstand fra. Løgn og tullball fra ende til annen!

Til slutt en helt egen bolk med konspirasjonsteorier relatert til korona (Koronaviruset, Koronapandemien, Corona, SARS-CoV-2, Covid-19):

 • Konspirasjonsteorier rundt Coronaviruset (koronaviruset SARS-CoV-2) finnes også. Alt fra at det er et fabrikkert virus laget med viten og vilje av Kina, viruset er plantet av et lands myndigheter, viruset er militært utviklet, et virus som stammer fra Italia eller USA og til at det hele er “fake” for å f. eks. ødelegge for USAs tidligere president Donald Trump.
 • Eventuelt gis globaliseringen skylda, og noen forvirrede sjeler mener at 5G-master sprer viruset. Verdt å lese: Faktisk.no: Dette vet vi om hvor koronaviruset kommer fra.
 • I enkelte miljøer er det stor mistro til myndighetene og motstand mot tiltak, og også skråsikker tro på at myndighetene har en skjult og hemmelig agenda i forbindelse med smittevernstiltak og nedstengninger. Den hemmelige planen medfører den store vaksinasjonsiveren fra myndighetshold.
 • Massevaksinering / massevaksinasjon med skjult agenda.
 • Det finnes ikke noen pandemi relatert til Covid-19 (korona). Alt er “fake” fra myndighetenes side, og årsaken til alle dødsfallene kan ikke knyttes til korona.
 • Hele korona-pandemien er en myndighets-hoax (bløff). Det er snakk om et velregissert skuespill som gagner myndighetenes maktutøvelse.
 • Altså: Stor spennvidde fra dem tror at Covid-19 er et farlig og fabrikkert biovåpen til dem som sier at hele pandemien er en bløff, løgn og en ikke-eksisterende situasjon.
 • Spilling på korona-frykten og smittevernstiltakene i USA er politiske verktøyer for å hindre gjenvalg av Donald Trump. Enkelte hevder også at virus-saken også benyttes for å ødelegge for de kristne og deres menighetsliv / kirkeliv.
 • Vaksine er dyrets merke, eller eventuelt er korona-vaksinen forløperen til dyrets merke: Vaksineprogrammer mot covid-19 igangsettes egentlig kun for å spre nanochips (mikrochiper) inn i kroppene våre- “dyrets merke” – som igjen kan bli benyttet for “eliten” (den nye verdensorden) til å spore og kontrollere oss.
 • Selv er jeg såre fornøyd med å være “nano-chippet, som et annet dyr“.
 • Vaksineskepsisen / vaksinemotstanden (anti-vaxxer) er stor i enkelte miljøer (spesielt i USA), og det er masse oppdiktede løgner og skrekkhistorier om bivirkninger.
 • Vaksinepassene som enkelte land utsteder eller planlegger å utstede blir og nevnt som forløperen til dyrets merke.
 • Vaksinen (Vax) er gift, som tukler med vårt DNA og forandrer de medisinerte: Vaksinene endrer DNA-et vårt, og gjør det som nevnt ovenfor mulig å spore folk. Jf. Johannes’ åpenbaring 13, 17 og dyrets merke.
 • Dette at vaksinen endrer DNA-et, kan angivelig også gi (uhelbredelige) sykdommer og eventuelt død.
 • Enkelte hevder at mRNA-vaksiner / mRNA-sprøyter – slik som Pfizer/BioNTech sin Covid-19-vaksine – er farlige og unaturlige greier. Vaksinene beskyldes både for å være helseskadelige og medføre mange unaturlige dødsfall.
 • De som har mottatt mRNA-“innsprøytinger” (korona-vaksinen) har visstnok gjennomgått kraftige personlighetsendringer. Vaksinerte har blitt mobbere, store i kjeften, blitt løgnere, skal kontrollere folk, blitt onde, mistet evnen til empati, blitt nedlatende og andre negative forandringer.
 • Mottakerne av vaksinen gis ansvaret for splittelser i samfunnet, og mange av de vaksinerte har visstnok opplevd fysiske og psykiske bivirkninger. Sykdom og død følger også i kjølvannet av vaksinen. Makan til hva man skal høre på, og ikke minst “tro” på!
 • Uønsket genterapi og genmanipulering.
 • Koronavaksinen er genmanipulering på høyt nivå. Etter å ha inntatt vaksinen får man endret sin personlighet osv.
 • De som tar sprøyten lar seg genmanipulere i den ondes tjeneste.
 • Koronakrisen / viruspandemien i forbindelse med korona “stemples” av enkelte som “Guds straffedom” overfor en verden som delvis svikter ham.
 • I en periode ble det meldt om økt spredning av konspirasjonsteorier om Bill Gates i Norge, knyttet opp mot koronaviruset.
 • Stakkars Bill Gates som trekkes inn i dette! Tull og vas at han via vaksiner og sine donasjoner til vaksinering skal oppnå herredømme for å kontrollere verdensbefolkningen via vaksinasjon.
 • Myndighetene sitt “press” i forbindelse med korona og vaksinering oppleves av enkelte som tyranni og en manipulering av folkemassene ved hjelp av frykt. Oppfordringen er å stå imot presset og å våge å ha sine egne meninger.
 • TV Visjon Norge og Jan Hanvold på “sitt beste” april 2020 (“Studio Direkte” TV-sending), hvor noe i retning av dette ble hevdet (fritt gjengitt): Kina oppfant og produserte korona-viruset i et laboratorium som et komplott for å overta verdensmakten / for å gi “det antikristelige systemet” verdensherredømmet i endetiden. Videre ble det i samme setting også nevnt noe om at 5G (det nye mobilnettet) er designet for å kontrollere verdens befolkning, dyrets merke, tallet 666, chip i panne eller høyre arm osv.
Konspirasjonsteori Korona Hanvold

“Artig” konspirasjonsteori hos TV Visjon Norge ved Jan Hanvold rundt korona, Kina, 5G, verdensøkonomien, dyrets merke (666), chip osv. Innlegg hentet fra Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!” pr. 13.04.2020.

 

 • I tillegg til å blande inn 5G (mobilt bredbånd): Enkelte hevder og at det er muligheter for Bluetooth-oppkobling / registrere blåtannsignaler fra / mot chip i arm, hvor chip-en kom som del av koronavaksinen.
 • Etter vaksine blir man visstnok også magnetiske ifølge enkelte “eksperter”.
 • Covid-19 og korona-pandemien – gjerne koblet sammen med Black Lives Matter (BLM), Antifa-organisasjonen og venstrevriddes opprør / protester – er en del av satans strategi for å ta over Amerika (USA) og bringe mørke over nasjonen – og verden forøvrig.
 • Enkelte kaller viruset konsekvent for Kinaviruset, bare for å sverte et bestemt land mest mulig. Ellers er det en del andre konspirasjoner mot nevnte land, f. eks. krigen mot (boikott av) Huawei-utstyr.
 • Korona-viruset: Guds vrede og/eller Satans onde plan for å ødelegge verden, jf. endetid og dommedag.
 • Som Digi.no skrev, basert på Faktisk.no: “Nei, det er ikke en hemmelig covid-19-sensor i telefonen din”.
 • I USA er det visstnok en del leger, sykepleiere og annet helsepersonell som fortviler over at enkelte pasienter nekter på at koronaviruset eksisterer og finnes, noen vil ikke bruke munnbind og andre igjen krever å få bruke medisiner som ikke virker mot viruset.
 • Korona-vaksinen forbereder verden for Antikrist og den nye verdensordenen, hevder noen forskrudde forkynnere eller “profeter”. Folk må ha vaksinebevis for reiser, vaksineringen gir myndighetene sporingsmuligheter / overvåkningsmuligheter og endrer DNA-et til dem som blir vaksinert. Den som tror på Gud trenger visstnok ikke å frykte korona, og bør tydeligvis styre helt klar av vaksinasjonsprogrammene.
 • Covid-19 benyttes av verdenseliten – den globale eliten – som et påskudd og virkemiddel for å gjøre virkelighet av “the great reset“. Sentrale politiske ledere sammen med andre globalister (tilhengere av globalisme) kjemper for EN verdensregjering, EN verdensvaluta og EN verdenskirke.
 • Enkelte kaller vaksinen for rottegift fra helvetet. Andre påstår at vaksinen kun gir Placebo-effekt.
 • I enkelte forvridde sjelers øyne: Korona er et “fake” (falskt, ikke-eksisterende) virus for å ta fra folket friheten.
 • David Auke har druknet helt i konspirasjonshavet: “Norske myndigheter NEKTER å slippe makten covid har gitt dem og PLANLEGGER at covid kan være her til valget i SEPTEMBER NESTE ÅR!” og “Planen er klar: Globalistene ønsker total kontroll. Nye viruser kommer hvis ikke det holder å bruke covid-19. Vær forberedt!”
 • Samme mann – David Auke – igjen: “Hva gjør folk i et land når statsministeren adlyder FN/WHO og misbruker makt/penger på noe som er mindre farlig enn influensa?”
 • Det bygger seg også opp skeptisk til covid-19-vaksinene mot slutten av år 2020, og konspirasjonsteorier rundt disse og korona generelt spres som bare det via nettet og sosiale medier.
 • Covid-19-vaksinen: Enhver sann kristen burde advare folk mot vaksinen, hevder enkelte. Kristne trenger visstnok ikke vaksinen, og vaksinen er både helseskadelige / farlige og gir myndighetene overvåkningsmuligheter av oss innbyggere.
 • Altså: Gud beskytter mot sykdom og helbreder, og da trenger man ikke vaksine.
 • Den Hellige Ånd pålegger visstnok bibeltro kristne til å advare mot giftsprøyten / juksesprøyten (korona-vaksinen). Det hevdes også at “skikkelig kristne” trenger ikke og tar ikke denne sprøyten.
 • Noen konspirasjonsteoretikere hevder: Koronaviruset er ikke farlig, pandemien er en bløff, WHO har en plan som innebærer overdramatisering, en halv million briter har ikke dødd, tvilsomme doktorer brukes som sannhetsvitner for at korona ikke er farligere enn vanlig influensa osv.
 • Enkelte (f. eks. Foreningen Fritt vaksinevalg) hevder at WHO (World Health Organization, på norsk: Verdens helseorganisasjon) vil innføre et globalt diktatur, og det er blant annet relatert til vaksinasjon inkludert mRNA-vaksiner slik som under korona. Det hevdes at etterfølgelse av WHO innebærer frihetsberøvelse for Norge, og at vi gjennom å støtte helhjertet opp om WHO gir fra oss selvstendighet og makt.
 • Endringer i Smittevernloven faller også vaksinemotstanderne tungt for brystet.
 • Alle nødvendige og fornuftige smittevernstiltak som legger midlertidige begrensninger på normale menighetsaktiviteter stemples gjerne som forfølgelse (kristenforfølgelse, kristendomsforfølgelse). Altså: Koronatiltak med nedstengt menigheter (restriksjoner på fysisk oppmøte) er visstnok kristenforfølgelse / kristendomsforfølgelse i enkeltes øyne.
 • Noen hevder at korona-saken har bidratt til (stor) splittelse blant de kristne / troende.
 • Nettsiden eller bloggen (“nyhetsmagasinet”) Søkelys har nesten kun drevet med formidling av korona-konspirasjoner i en lang periode.
 • Det hevdes av enkelte at hele vaksinen er en dødelig gift som kan drepe. Videre kan man pådra seg hjerte-, hjerne- og/eller lungeskader hvis man overlever vaksineringen.
 • Noen av de samme som er imot vaksinen driver gjerne med selvmedisinering med andre preparater beregnet på helt andre ting, f. eks. medisin som brukes på dyr eller helsekost med ikke-dokumenterte effekter mot korona.
 • De som står bak sprøytene er onde, fascistiske krefter.
 • Folk “dør som fluer” og blir skadet for livet etter å ha fått vaksinen.
 • Stoffene i vaksinen kan føre til kreft, ALS, Parkinsons sykdom, autoimmune sykdommer m.m.
 • Alle med en vaksinedose eller mer innabords vil (kunne) dø innen 3-5 år.
 • Ville historier om hva spike-proteinet (S-proteinet) i vaksinen gjør med kroppen vår.
 • Myndighetene hemmelighetsstempler og dysser ned bivirkninger og dødsfall.
 • Vaksinen er satans brygg for de forførte.
 • Nytt skjellsord: Vaksine-pushere.
 • Korona-vaksinen gis skylda for massedød (mennesker), fugledød og annen dyredød.
 • Blant annet mirakelpredikant Svein Magne Pedersen har vært ganske aktiv med konspirasjoner på dette området.
 • Hvor kristne vaksinemotstandere finner dekning for sin kamp i Bibelen er for meg et mysterium!
 • Å kalle vaksinen for en giftsprøyte (eller enda verre: dødssprøyte) er også noe drøyt. (Ja, all medisin har / kan ha noen bivirkninger.)
 • Dødssprøyten er et begrep, mens andre kaller den for vantrosprøyten. Det hevdes at sprøytene mot korona ødelegger fremtiden for mange, og at sprøytestikkene medfører sykdom og død (+ forurenset kropp, en kropp som skal være et hellig tempel for det guddommelige).
 • Demonjuice” er visstnok også et kallenavn på sprøyten og sprøytens innhold.
 • Enkelte skrudde predikanter og forkynnere tilbyr nattverd og/eller forbønn for å bli kvitt vaksinegiften i kroppen hvis man har vært så “dum” å ta vaksinen.
 • Konspirasjonsteorier mot koronavaksine er noe stort tull i mine øyne! Heller ja takk til “giftsprøyten” eller “trolldomssprøyten” i stedet for tullete forkynnelse!
 • Ironi benyttes også, i og med at enkelte snakker om “vaksinesuksess” i et forsøk på å latterliggjøre effekten av vaksineringen i og med stadig nye smitterekorder blant vaksinerte personer. (Og selvsagt nevnes ingenting om at vaksinen hjelper til med å gi betraktelig mildere symptomer og sykdom.)
 • Ifølge overskrift eller klikkagn (clickbait) i nettavisen til Dagen er det sannsynligvis noen som tror at en tredje vaksinedose kan vandre ned til høyre hånd og bli dyrets merke. (Jeg har ikke lest artikkelen, da den er bak betalingsmur.)
 • Vaksinepolitikken/sprøytepolitikken er angivelig ifølge enkelte “eksperter” en åndsmakt som holder verden i et jerngrep.
 • Mange av de mest innbitte vaksinemotstanderne er det liten grunn til å ta seriøst. Det virker som engasjementet mot vaksinen er størst blant dem som har minimal kjennskap til medisin, og at det gjerne er ikke-akademikere som tror at de har fått hele vettet.
 • Personlig er jeg et stolt medlem av “Covid-kulten” og “sprøyteforførelses-klubben“. Selv har jeg pr. nå (januar 2022) fått tre doser med vaksine mot korona, uten noen merkbare bivirkninger.
 • Også noe vås om koronapass-fellen og apartheid-liknende tilstander pga. koronareglene / vaksineringen har blitt presentert. Og selvsagt er innførte koronalettelser i Norge en ren og skjær psykologisk bløff.
 • Selv prøver jeg å unngå å “dyrke” konspirasjonsteorier relatert til korona-pandemien. Imidlertid må jeg vel bare innrømme at jeg er litt små-skeptisk til både vaksinen (redd for bivirkningene) og Smittestopp-appen (manglende personvern).
 • Også noe betenkelig å se på “Big Pharma”-aktørene (medisinprodusentene) som tjener seg søkkrike på koronavaksinene (pandemien). Verdens myndigheter er delvis i lomma på legemiddelindustrien (avhengighetsforhold).
 • Kina slår tilbake: En konspirasjonsteori som hevder at covid-19 ble produsert i USA-tilknyttede laboratorier i Ukraina sprer seg i Kina.
 • Korona / Covid er iscenesatt / igangsatt av onde mennesker som vil ha kontroll over verden.
 • Verdens myndigheter planlegger bevisst å igangsette (aktivt starte og spre!) neste pandemi om noen få år.
 • Til og med nå (skrevet mars 2023) – når det meste som har med korona er tonet ned – fortsetter enkelte sitt “korstog” mot myndigheter for deres håndteringen av pandemiene og de store skadeeffektene vaksinen angivelig gir.
 • Mannen Svein Østvik – Charter-Svein – framstår som en eneste stor dyrker av konspirasjoner og konspirasjonsteorier, og da spesielt rettet mot korona-vaksine (vaksinemotstander). Hele mannen framstår som en stor konspirasjonsteoretiker, og beklageligvis får han en del oppmerksomhet.
 • Det store fokuset på korona og vaksine er for lengst over i starten av mars 2023. Likevel fortsetter vaksinemotstanderne sin kamp.
 • Langt uti år 2023, med korona-pandemien på god avstand: Noen påstår at det har funnet sted et folkemord begått i regi av eks-statsminister Erna Solberg (H) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det er så søkt at jeg ikke klarer å gjengi teoriene på noen god måte, men det har noe å gjøre med kombinasjonen korona, korona-vaksine og 5G. En Spleis-innsamling er visstnok opprettet for å “dokumentere” forholdene.

Skulle gjerne ha sett og studert nærmere den påståtte nanoteknologien i vaksinen, hvor en hel chip med kommunikasjonsmuligheter får plass i noen få dråper med flytende og gjennomsiktig væske.

Selvsagt tar jeg fullstendig avstand fra det meste (egentlig alt!) listet opp ovenfor. Det representerer tull, tøys og meningsløse forenklinger som ligger langt unna sannhetene.

Positiv koronatest (hurtigtest)

Selv endte jeg til slutt opp med å bli smittet med korona (+/- medio mars 2022). Dette skjedde (heldigvis!) etter at jeg hadde blitt fullvaksinert, og takk og pris for det! Symptomene underveis og ikke minst i etterkant var kraftige nok til at jeg nødig vil tenke på hvordan det hadde vært uten vaksine innabords.

Min positive koronatest (hurtigtest) pr. 13.03.2022.

Takk himmel og jord – Gud og mennesker – for vaksinen!

Selv er jeg fullt klar over at det ble begått diverse feil og foretatt diverse overilte beslutninger under pandemien. Imidlertid tror jeg ikke på at det lå tvilsomme agendaer og konspirasjoner bak dette. Beslutninger måtte fattes kjapt på svakt / manglende beslutningsgrunnlag pga. ukjent situasjon, så i etterpåklokskapens navn ble nok noen feilvurderinger gjort i beste mening.

 

En av de kristne forkynnerne jeg ikke har tillit til og som jeg har nevnt med navn i annet innlegg er Gjermund Kvamme. Han har presentert masse konspirasjonsteorier via Facebook, hvor dette kan stå som et eksempel for tullballet til vedkommende:

 • Covid, Ukraina-krigen og falske temperaturmålinger er ikke sannhet, men løgner fra skjøgen og dypstaten. Altså: Ingen klimakrise, og heller ingen ekstremvarm sommer 2023 i sydligere strøk. Det er ifølge “eksperten” heller ingen reell krig i Ukraina, og korona-pandemien var skuespill.

Ofte er grensegangene mellom konspirasjonsteorier og regelrette løgner hårfin, og likeså mellom konspirasjoner og populisme.

Jeg nekter å legge på vinterdekk på bilen min

En morsomhet – satire – i konspirasjonsteorienes og vaksinemotstandens tidsalder, “stjålet” fra nettet:

Jeg nekter å legge på vinterdekk fordi:

 • Dette er min bil, mitt valg og min frihet.
 • Effektiviteten av vinterdekk er ikke bevist, med mindre det er fra studier utført av produsentene.
 • Naboen min var ute for en ulykke etter å ha satt på vinterdekkene sine.
 • Noen er allerede i sin tredje sesong med vinterdekk, dette beviser deres ineffektivitet.
 • Vi vet ikke hva de er laget av. Dekkgiganter skremmer oss med vinteren bare for å bli rike.
 • Forresten, det var dekkgigantene som fant opp snø og spredte den om natten når du sover.
 • Hvis jeg har vinterdekk kan regjeringen følge meg i snøen (hjulsporene).
 • Hvis manglende bruk av vinterdekk gir dødsfall og skader, så kan vi heller stenge ned samfunnet til snøen forsvinner naturlig.

I år sier jeg nei til vinterdekk.

(Teksten er kopiert 😜) Selv bruker jeg selvsagt vinterdekk på bilene mine, og dekkene er av typen piggfrie vinterdekk (av god kvalitet fra anerkjent produsent).

 

Og en til i nesten samme gate:

Vaksineskepsisen og dens ulogiske tankesett

Så sant som det er sagt, denne teksten som har versert rundt på Facebook:

Jeg er vaksinert – og nei, jeg vet ikke hva som er inni – verken i denne vaksinen eller de jeg fikk som barn, eller hva som er i Big Mac. Jeg vet heller ikke hva som er i Ibux eller noen annen medisin, jeg vet bare at det hjelper mot smerter.

Jeg kjenner ikke alle ingrediensene i såpe, sjampo eller deodorant. Jeg kjenner ikke langtidsvirkningene av mobilbruk. Jeg vet ikke om maten jeg spiste på restauranten var tilberedt av rene hender eller om klærne, gardinene eller brusen min inneholder noe farlig.

Kort sagt… Det er mye jeg ikke vet – og mye jeg aldri får vite. Men en ting vet jeg: Livet er kort, veldig kort, og jeg vil fortsatt gjøre noe mer enn å bli ‘låst’ inne i hjemmet mitt. Jeg vil gjerne håndhilse og kanskje klemme folk – uten frykt!

Som barn og voksen er jeg vaksinert mot polio og mot mange andre sykdommer; foreldrene mine og jeg stolte på/stoler på vitenskapen og jeg har aldri lidd – eller overført noen av sykdommene jeg ble vaksinert mot.

Jeg er ikke vaksinert for å behage myndighetene, men for å:

 • unngå å dø av covid-19
 • unngå å spre virus
 • kunne klemme mine kjære
 • slippe å ta PCR eller antigentester for å gå på restaurant, dra på ferier og mye annet i fremtiden..
 • leve livet mitt
 • en gang huske Covid-19 som et vagt minne
 • beskytte OSS!

Jeg kopierte denne teksten fordi den står for det jeg tror på 🤗

Mitt enkle budskap: Vis samfunnsansvar, og si ja takk til vaksinen! Kun egoister lar være å ta vaksinen. (Akseptabelt unntak: Dem som ikke ta vaksinen av helserelaterte årsaker.)

 

Spesielt skuffende og lite tillitsvekkende er det at kristne (troende) støtter opp om og sprer på konspirasjonsteorier. Kristne burde være opptatt av sannhetene, og av å framstå som sannferdige og troverdige mennesker og vitner. Å spre på usannheter og løgner er ikke i henhold til Bibelen. Kristne skal spre sannheten, og ikke oppdiktede løgner! Også ganske uforståelig at en del godt utdannede og ellers godt skolerte personer lar seg fenge av og tiltrekkes av konspirasjoner og konspirasjonsteorier. Mange av dem som fanges i “nettet” burde ha visst bedre!

Selv har jeg valgt å si ja takk til korona-vaksinasjon, jf. status på Facebook 21.07.2021:

Bloggeier har fått 1. dose av korona-vaksine 21.07.2021.

 

Min status-oppdatering lød altså: “Da har jeg endelig fått mitt første ‘skudd’ med mikrochiper (for overvåkning) samt dyrets merke (Antikrist) injisert i min kropp. Altså: Dose 1 av korona-vaksinen har blitt satt på meg. (Jf. kommentarer: Beklager så mye at 5G IKKE ble nevnt, og/eller at det vil pipe som bare det i alle sikkerhetskontroller i minst fem år framover!)”

Kommentar i etterkant: Hvis redselen for overvåkning er tingen er nok det smarteste man kan gjøre å koble seg av samtlige sosiale nettverk…Vaksinasjon har kostet de norske myndighetene masse penger, og jeg har slettes ingen tro på at de gjør dette bare på “gøy” og for å være “ekle” med befolkningen!

Koronavaksine, chip i arm, Bluetooth og 5G

Noen av konspirasjonsteoriene mot koronavaksinene er så dumme at de nesten blir morsomme! Det ender nesten opp med humor, rett og slett!

Skrev følgende sarkastiske kommentar på Facebook inne i Hanvoldkanalen, etter å ha lest en vanvittig historie om ei som i fullt alvor tror at kroppen blir en Bluetooth-sender etter vaksinen:

“Selv er jeg skuffet etter dose 1. Trodde jeg skulle få 5G-modem innebygget i kroppen. Har ikke registrert at så har skjedd.. Får prøve meg på Bluetooth-kommunikasjon i stedet 🙂.”

Fikk mange artige svar i retur, hvor jeg kan nevne følgende momenter som grunn til at jeg ikke har fått 5G-støtte innebygget i min kropp etter dose 1:

 • Billig Kina-kopi av vaksinen jeg har fått.
 • Fikk med en feil 4G i stedet for 5G.
 • Muligens jeg “bare” får støtte for Bluetooth og trådløst i min kropp, og ikke 5G.
 • I 2. dose kommer det på plass.
 • Eventuelt kommer alt på plass i 3. dose, hvor også en USB-port vil bli montert.
 • Man kan også ha fått dosene med vaksine i feil rekkefølge (dose 2 før dose 1 osv.).

Noen artige kommentarer gjengitt i sin helhet:

 • “5G-modemet legger dem ikke inn før i dose 2. Da legger dem også inn et faktura-system. Slik at om noen kobler seg til ditt modem, vil dem automatisk få en avtalegiro og pengene går rett inn på din konto. Du må bare huske å registrere MAC-adressen på 5G-modemet i nettbanken din. MAC-adressen kan du få opp ved å skanne 5G-modemet med mobiltelefonen din.”
 • “Det kan være som noen sier, at du har fått en billig Kina-kopi. Spesielt om du fikk dose 2 litt sent. Det sto i VG at dem hadde sluppet opp for 5G-modemet fra Japan, og at de importerte i fra Kina istedenfor. De har et veldig svakt signal, så det viste seg i ettertid at signalet ikke klarte og trenge gjennom huden. Løsningen på dette kan fikses i en fremtidig dose 3. Da monterer dem også en USB-kontakt i skuldra. Den kan brukes til både lading og kan koble deg til 5G-modemet. 🙂”

Konspirasjonsteoriene blir til tider så søkte at man likeså godt kan gjøre litt humor ut av det.

 

Spørsmålstegn: Hva er sant og hva er ikke-sant? Konspirasjonsteori, eller fakta?

Egne konspirasjoner: Dyrker jeg eller ønsker jeg å dyrke noen konspirasjonsteorier selv? Tja. Kan vel komme med noe:

 • Melk- og melkeprodukter fra Tine og andre produsenter er ren gift – kugift. Melka benyttes til å forgifte oss og for å sløve oss ned.
 • Samtlige prester og biskoper vil avkristne Norge og undergrave / ødelegges kirkas rolle som formidlere av ekte kristentro.
 • Alle politikere på den politiske høyresiden vil samfunnet og innbyggerne bare ondt.
 • Elbiler er primært innført av myndighetene for å komplisere livene til oss bilister.
 • Kristendommen / kristentroen er oppfunnet av en sprø jævel (eller gruppe) for å se hvor mange idioter det er som lar seg lure til å tro på noe visvas av noen skrøner. (Dette er den reelle sannheten for de andre religionene, men ikke for kristendommen tror og mener nå jeg, da.)

Tilbake til andre konspirasjoner og konspirasjonsteorier:

Barnevern: Selv har jeg mest klart å irritere meg over alle framsatte konspirasjonsteorier mot barnevernet. Det virker som om enkelte kristne i fullt alvor mener at alt blir så meget mye bedre hvis barnevernet legges ned og dårlige foreldre med dårlig omsorgsevne eller overgripere får lov til å fortsette med sin “terrorisering” av sine barn.

En forkjemper for å fore og å holde liv i konspirasjonsteoriene er den såkalte “folkebevegelsen” Kristen Koalisjon Norge” (KKN) og folka bak denne organisasjonen. Søkelys har også innslag av det samme tankegodset, for ikke å glemme TV Visjon Norge-gjengen. Og innimellom havner det som tema hos Verdidebatt og/eller DagensDebatt.no.

Den satiriske bloggen Smyrna Menighet i Oslo har skrevet en glimrende artikkel med tittelen “President Trump sin fake news liste over norske medier”. Artikkelen i seg selv er bare oppspinn, da Trump neppe har ment noe særlig eller spesielt om norske media. Imidlertid er den beklagelige sannhet at en del kristne mener at man ikke kan stole på medier slik som Dagbladet, VG, NRK, TV2, Nettavisen og Aftenposten (og heller ikke de kristne avisene Vårt Land og Dagen).

Flirte litt over følgende punkt fra artikkelen: 7 – 10. Alle andre mediene i Norge som ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

En del ekstremkristne har kun tillit til tvilsomme alternative medier, hvor artikkelen blant annet nevner Søkelys, bibelogtro, Document.no, Norge IDAG og Resett / iNyheter. Det påstås at disse alternative mediene, f. eks. Document.no, presenterer uavhengige og agendasettende nyheter. Mediene er uavhengige meningsbærere for selvstendige og konservative tenkere. Nettsiden Steigan.no er også en “god” nettside på norsk for å få litt innblikk i noen av konspirasjonsteoriene som er på “mote”.

Rent generelt vil jeg hevde at det norske folk er litt for lite kritiske med sine støtte- og protesterklæringer og signering av alskens underskriftskampanjer. Ofte gis støtten på et tynt faktagrunnlag. En stor ulempe med nettet er at det har gjort det svært enkelt å finne likesinnede konspirasjonsteoretikere – likesinnede finner sammen og blir som gruppe sterkere enn det forskrudde enkeltpersoner er.

Overskriften til denne artikkelen du nå leser er som kjent “Konspirasjonsteorier i kristen regi”, og denne hovedoverskriften er muligens noe misvisende. Det har etter hvert blitt nevnt mange ulike konspirasjonsteorier, hvor ikke alle har knytting mot det kristne. Generelt i samfunnet vårt – i mange ulike miljøer – er det “gode tider” for konspirasjonsteorier. Ikke minst framtredende politikere har bidratt til å gi konspirasjonsteorier næring.

Fakta i konspira­sjonsteorienes tid

Eks-sjefredaktør (publisher) i avisen Vårt Land, Åshild Mathisen, har skrevet et interessant innlegg på Verdidebatt.no med tittelen “Fakta i konspira­sjonsteorienes tid”. Fra dette innlegget gjengir jeg noen sitater:

 • “Nettet trekkes mot ytre høyres konspiratoriske fortelling om Norge. Da må vi andre gi stemme til en annen fortelling om samfunnet.”
 • “Tilhengere av konspirasjonsteorier plukker de fakta som taler for teorien deres. De er veldig sikre på at de har rett. Ofte vil de også mene at det eksisterer en sammensvergelse for å holde den egentlige sannheten skjult for folk.”
 •  “Når alle har blitt sin egen redaktør, har kampen mot konspirasjonsteorier blitt et grasrotprosjekt.”

Enkelte mangler tillit til de tradisjonelle mediene (og myndighetene) og søker “sannheten” ute på nettet og i sosiale medier. Kristne marginaliserte grupper kan bli spesielt sårbare for konspirasjonsteorier.

Tradisjonelle medier har mistet deler av sin makt. Sosiale medier hvor den enkelte er sin egen redaktør har overtatt. Falske nyheter og ekkokamre kan være utfordringer slike steder.

Kamp for sannheten kan bli tøff, og det er viktig at alle deltar i dette arbeidet. Det er lite ønskelig at utrolige og helt feilaktige konspirasjonsteorier skal vinne fram som sannhet.

Jeg registrerer at Kristen Koalisjon Norge (KKN) har kommet med tilsvar på innlegget til Åshild Mathisen. Vårt Land beskyldes for å fare med konspirasjonsteorier selv, og avisen samt venstresiden har visstnok behov for et oppgjør med seg selv. Videre påstår de blant annet at fordomsfrie og respektfulle samtaler, den gode samtalen, finner sted via Norge Idag og TV Visjon Norge. Hjelpeste meg er det eneste jeg klarer å si. Forstår ikke helt på hvilken planet KKN-folka bor på.

Konspirasjonsteorier er ofte bekreftelser på eller har sammenhenger med / basert på fordommer, myter og stereotype forestillinger som man har. Teoriene gjør at man finner støtte for sitt syn i utgangspunktet. Det tegnes fiendebilder og settes opp komplotter med liten eller ingen rot i virkeligheten. Det er krevende å drepe myter eller fordommer som har fått en viss utbredelse. Det sies at en katt har 9 liv, men en del fordommer, myter og konspirasjonsteorier ser ut til å ha enda flere liv enn dette. De kan rett og slett være svært seiglivede, selv om de er aldri så feilaktige. Også i forbindelse med konspirasjonsteorier benyttes hersketeknikker.

Ganske mange mennesker i vårt land kunne ha trengt bedre kunnskaper om kilder og kildesjekk, kildekritikk og teknikker for å skille mellom løgn og fakta. Det er ingen tvil om at mange av dem som tror på konspirasjonsteorier mangler evnen til effektiv kildekritikk / kildekontroll, har lite utviklet kritisk sans og har manglende vitenskapelig innsikt. (Muligens også manglende intelligens i en del tilfeller.) Alt for mange tar alt for god fisk bare det sånt ca. støtter opp om vårt naive og forutinntatte syn. Spesielt er det en del som går på limpinnen hvis kjente og betydningsfulle personer, inkludert forkynnere og predikanter, står fram med et konspirasjonsteori-inspirert budskap.

Noe av grunnen til at konspirasjonsteorier oppstår er menneskets trang til å systematisere og forenkle en kompleks verden. Virkelighetsoppfatningen gjøres gjerne litt stereotyp, med tydelige skillelinjer mellom venn eller fiende og enkle “salgbare” forklaringer på kompliserte problemer. Manglende tillit til medier og myndigheter kan også være medvirkende årsaker til at slike teorier oppstår.

Kristne som fremmer konspirasjonsteorier mot myndighetene må ha “glemt” følgende vers fra Bibelen (Rom. 13, 1): “Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg.

De som sprer på konspirasjoner og konspirasjonsteorier har ofte liten tiltro til vitenskapen og forskningen. De dyrker sine rare teorier selv om den empiriske vitenskapen i en god del tilfeller kan falsifisere deres påstander. Sannheten er ikke det viktigste for dem som tror på alskens konspirasjonsteorier, og de opptrer som ganske så faktaresistente.

Konspirasjonsteorier kan være morsomme, men det kan også gå så langt at de enkelt og greit blir farlige og skadelige. I verste tilfeller kan menneskeliv gå tapt. Som en ekspert uttalte til ungdomsprogrammet “Ekte” i episoden som omhandler konspirasjonsteorier: Konspirasjonsteorier fungerer som rottegift for fornuftig kritisk tenkning. Det er nok mye sannhet i den uttalelsen.

I noen tilfeller kan altså konspirasjonsteorier blir direkte farlige, og få alvorlige fysiske konsekvenser. Noen negative resultater som kan oppstå: Radikalisering, motarbeide demokratiet, terror, trusler, fysiske angrep mot myndighetspersoner, vold og drap.

Hvem er det som havner i edderkoppnettet bestående av konspirasjonsteorier? De som havner inn i slike miljøer kan f. eks. være:

 • Personer som “sliter” med mistillit og utenforskap (personer som av en eller annen grunn har ramlet utenfor og mistet troen på “systemet”).
 • I en del tilfeller såkalte “ensomme ulver” (ensomme personer, einstøinger, personer som mangler et sosialt nettverk).
 • Kristne og/eller religiøse miljøer med manipulerende forkynnelse og massesuggesjon.
 • Muligens er “enklere sjeler” lettere å rekruttere til slike miljøer enn intellektuelle?
 • Ofte starter alt sammen via nettet (blir radikalisert via nettsider, diskusjonsforum og sosiale nettverk).
 • Personer som trenger enkle forklaringer på en komplisert virkelighet.
 • Noen oppsøker nok slike miljøer bare “for gøy” – underholdning.

I slike miljøer finner personene sin plass. De finner likesinnede støttespillere (“lekekamerater”) og fellesskap / sosial tilhørighet, i mer eller mindre ekstreme konspirasjonsmiljøer. En del ender opp som innbarkede faktafornektere / faktaresistente, resistente for sannheten, har liten tillit til politikere / samfunnsledere og de tror ikke på vitenskapen. Konspirasjonsteorier kan i en del tilfeller gå hånd i hånd med høyreekstremisme og/eller kristentro.

Påstand eller konspirasjonsteori: Myndighetene vil begrense religions- og ytringsfriheten

Det hevdes at myndighetene strammer inn og knebler ytringsfriheten og religionsfriheten her i Norge. Hvis dette hadde vært sant hadde det selvsagt vært forferdelig. Imidlertid er vel påstanden i hovedsak løgn og fanteri, eller i hvert fall kraftige overdrivelser.

At det stilles krav til likestilling og noen krav til åpenhet og demokrati for å kunne motta offentlige overføringer finansiert av oss vanlige skattebetalere er rett og rimelig. Likeså er det naturlig at det beskyttes mot villedende markedsføring fra mirakelpredikanter (kvakksalvere), og det må kunne forventes at menigheter, forsamlinger, forkynnere og predikanter lever i samsvar med norsk lov slik som vi andre i hovedsak gjør.

Å måtte tilfredsstille noen krav og regler er helt normalt i mange drifts- og søknadssituasjoner på det verdslige plan, og det er helt rett og rimelig med noe tilsvarende rettet mot kristen virksomhet. Rent anarki eller ren religiøs styring (teokrati) fungerer dårlig i praksis, og slike styreformer er ikke det flertallet ønsker. Vi lever i et bra fungerende demokrati, og dette innebærer også at religiøse samfunn må tilpasse seg verden og flertallet i en viss grad.

Litt lov, orden, reguleringer for å beskytte og forutsigbarhet må vi ha for at samfunnet skal holde sammen. Kvalitetskontroll og beskyttelse av samfunnet og enkeltindivid er et nødvendig onde i et velfungerende samfunn. Noen rimelige krav må kunne stilles uten at det kalles innskrenking i friheter eller forfølgelse av “Bibeltro” (“rettroende” / “bokstavtro”) kristne.

 

Mange ikke-kristne har også mange fordommer mot kristendommen. Enkelte gir kristendommen og annen religion skylda for alle fæle ting som har skjedd oppigjennom historien i vår verden. Det er slettes ikke uvanlig at det framsettes myter, fordommer og konspirasjonsteorier rundt at kristendommen har vært i alvorlig konflikt eller motsetningsforhold med vitenskapen, eller at kristendommen har vært til hinder for opplysningstidens positive utvikling. Enkelte vil nok hevde at religion og tro er roten til alt vond, inkludert grunnen til at mange kriger oppstår.

I papirutgaven av Vårt Land lørdag 9. juni 2018 hadde Une Bratberg en kommentar/synspunkt på trykk med tittelen “Sannhet under press”. Der var hun blant annet innom temaet konspirasjonsteorier og hvorfor folk tror på dem. Ifølge den britiske psykologen Karen Douglas er noen hovedårsaker til at folk tror på konspirasjonsteorier ting slik som: Vi ønsker å forstå, ha kontroll, føle trygghet og vi vil ha et godt selvbilde.

Verden rundt et utrygg og kompleks, og vi søker svar som passer inn i vårt verdensbilde og som forenkler. Det minner litt om den akademiske verdenen hvor det framsettes modeller for å forenkle en kompleks virkelighet, men hvor modellen som oftest representerer en sterk banalisering og forenkling av sannheten. For en del mennesker blir det trygt og godt å ha et slikt forenklet verdensbilde med klare svar på hva som er rett og galt. Folk flest lar seg heldigvis ikke fange av tynne konspirasjonsteorier, men det finnes likevel en ikke ubetydelig mengde med “enklere” mennesker som biter på konspirasjonsteorier i en eller annen form. Skremmende!

I miljøer hvor konspirasjonsteorier gis mye plass oppstår det gjerne en mistro mot vitenskapen og medier (de etablerte mediene, MSM). Ofte blir alternative tvilsomme kilder benyttet som “kunnskapskilder”. Nå er det vel ofte mindre smarte personer med lite utdannelse som primært biter på konspirasjonsteorier. I så måte er det ikke så rart at såpass mange kristne havner inn i slike baner.

Tatt utgangspunkt i Kenneth Horni sin publisering i den offentlige Facebook-gruppa “Vi som foretrekker fakta”, og selv supplert / justert teksten noe:

Livets harde skole – pensumliste høstsemesteret 2023

Dette er et deltidsstudium slik at dere fremdeles kan ha tid til å formidle sannheten om samfunnet og verden vi lever i via Facebook, kommentarfelt, andre sosiale medier m. m. Å formidle ubestridelige fakta via digitale hjelpemidler til den forblindede verdenen er et ekstremt viktig samfunnsansvar for våre studenter! Selvstudium og selvutvikling er like viktig som den formelle kompetansen dere får gjennom pensumet.

Innholdet i de ulike fagene:

Faget norsk – sentralt innhold:

 • Hvordan bruke flest mulig ord på en tekst, hvor stor ordflom benyttes som et effektivt virkemiddel
 • Opplæring i retorikk, f. eks. av typen “Jeg bare spør”, “Er du sikker på at du ikke blir lurt av det etablerte” eller “Tenk selv”
 • Bruk av andre alternative stavemåter for å unngå overvåkning og/eller sensur, f. eks. Kåvid, kvakksiner etc.
 • Korrekt grammatikk, språk og stavinger er mindre vesentlig, og kommaregler er stort sett bare til besvær
 • Fordypning i særskriving av sammensatte ord
 • Mest mulig enveiskommunikasjon bør etterstrebes
 • Å lytte til andres motargumenter er bortkastet tid, og angrip gjerne personen man diskuterer med i stedet for å diskutere sak
 • Lær deg at du alltid har rett og alle andre har feil

Faget data/internett – sentralt innhold:

 • Hvordan blokkere noen på Facebook
 • Hvordan opprette flere profiler
 • Pedosverting eller nazifisering som virkemidler, og andre former for sverting / latterliggjøring av dem som er frekke nok å komme med motsvar
 • Bli et bra nettroll
 • Drøftelser rundt at ytringsfriheten vår er truet, gjennom at den blir kneblet via sensur i kommentarfelt og via enkelte sosiale medier

Faget metode/statistikk – sentralt innhold:

 • Hvordan lese statistikk på en kreativ måte for å understøtte og understreke sitt eget forutinntatte syn
 • Vi bruker tall fra FHI i undervisningen på vår måte
 • Vi går gjennom bruken av pålitelige kilder, blant annet kilder slik som YouTube (The University of YouTube), sosiale medier, Document og Steigan

Faget forskning – sentralt innhold:

 • Viktigste kilder til sannhet er YouTube, diverse ikke-mainstream nettsider og sosiale medier
 • Lær deg til å bli skeptisk til alt det som publiseres av etablerte medier (MSM)
 • Anekdoter er utvilsomt også bevis
 • Udokumenterte påstander holder lenge
 • Å kjenne noen som vet noe er definitivt bevis godt nok

Faget naturfag – sentralt innhold:

 • Lær om farene med 5G – faren er definitivt ikke over
 • Chemtrails er farlige saker som må bli grundig drøftet
 • Vi diskuterer om jorda er flat eller rund, hvor fasiten selvsagt er en flat jord
 • Klimaendringer og menneskets rolle diskuteres, og vi ser på nedbørsmengder på Flisa, soldager i Stavern og snømengder på Stryn de siste 100 årene
 • Vi ser også på trommehealing, ørelysbehandling, homeopati, healing, urinterapi og andre effektive og dokumenterte behandlinger
 • Barnefostre, kvikksølv og andre uhumskheter i vaksiner er et eget tema
 • Viktigheten av å være imot vaksiner – og da spesielt vaksiner mot den ikke-eksisterende koronaen – vil bli vektlagt

Faget samfunnsfag – sentralt innhold:

 • Hvem er hvem, f. eks. av Rothschild, Rockefeller, jødene etc.
 • Politikk, med Trump og Putin som store helter
 • Alt om Trump sin valgseier i det amerikanske presidentvalget i 2020
 • Andre temaer: Globalisme, HAARP, WEF/WHO, ACER, propaganda, skremselstaktikk, det grønne skiftet med mer.

I alle fag vil følgende være en fordel:

 • Egne anekdoter basert på lang livserfaring
 • Standhaftighet
 • Liten tro på autoriteter og det etablerte
 • Evne til å tenke selv og til å stille spørsmål, og ikke minst til å besvare dem selv med total overbevisning om at ditt eget svar er det eneste riktige

Gjesteforelesere i dette semesteret vil blant annet være Svein Østvik og Kari Jaquesson.

Kurset avsluttes med utdeling av et flott diplom.

Velkommen til et spennende semester!

 

I tillegg til konspirasjonsteoriene finnes det en del feilaktige og seiglivede myter, en del overtro, en del totalt feilaktige “kjerringråd”, alternativt humbug og annen falsk / feilaktig informasjon. Om ikke fullt så farlig som “ekte” og alvorlige konspirasjonsteorier er det likevel utfordrende for vårt samfunn. Hva som er poenget med alt slikt tullball kan virkelig fortjene en grundige debatt.

I forbindelse med konspirasjoner og konspirasjonsteorier må man også være klar over diverse påvirkningskampanjer igangsatt av / støttet av fremmede myndigheter (myndighetskampanjer, myndighetsstyrte kampanjer). Land slik som Russland og Kina kan igangsette slike ting, og det vil vel ofte være noen som går på limpinnen og støtter det feilaktige budskapet som kommer fra slike hold. Den massive informasjonsstrømmen vi utsettes med krever vår årvåkenhet, kildekritikk / kildekontroll, “bondevett” og kritisk sans.

Sørlandet (primært rundt Kristiansand) framstår etter mitt syn som konspirasjonenes og konspirasjonsteorienes høyborg. Kanskje ikke uten grunn at denne avisen etableres:

Bruken av hersketeknikker og konspirasjonsteorier flyter over i hverandre. En konspirasjonsteori kan definitivt benyttes som en hersketeknikk, og på den andre siden kan hersketeknikker praktiseres via bruken av konspirasjonsteorier.

Dette innlegget er ikke skrevet som en akademisk eller vitenskapelig artikkel. Det er i hovedsak en ren oppramsing av diverse rare konspirasjonsteorier som jeg har ramlet over under surfing på nettet. Konspirasjonsteorier som er listet opp er ikke “oppfunnet” av meg, og en del av dem framstår som ganske så søkte!

Dette var bare et miniatyrutvalg av alle de konspirasjonsteoriene som har blitt framsatt og som har sine ihuge tilhengere. Det er en stor jungel med teorier der ute, og det er slettes ikke mulig å få full oversikt over alle teorier som finnes. Hva poenget er med å framsette slike ikke-holdbare konspirasjonsteorier er over min forståelsesevne. Særlig matnyttig er det i hvert fall ikke. Jeg ønsker IKKE å støtte opp om kristne organisasjoner og/eller andre personer / organisasjoner som driver med slikt tullball.

Lenker:

QAnon:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

4 kommentarer til Konspirasjonsteorier i kristen og verdslig regi

 1. Morten Larven says:

  Hvor i bibelen (e) nevnte Jesus ordet kristendom?
  Hvor i bibelen (e) nevnte Jesus han er guds sønn?
  Hvor i bibelen (e) nevnte Jesus han er gud?

  • Det står flere steder i Bibelen at Jesus er Guds sønn, og at Gud er Gud. Imidlertid står det vel ikke at akkurat Jesus uttalte disse tingene.

   Begrepet kristendom er nok oppfunnet etter Bibelsk tid. Jesus-etterfølgerne ble vel forholdsvis tidlig kalt for kristne, og dette har vel ført til begrepet kristendom (dom er jo en del av budskapet for Kristus-etterfølgere) sånt etter hvert.

 2. Arild Sam-Paul Holta says:

  Det ble så tøvete at jeg ikke gadd lese ferdig. Jeg ELSKER SOLID VITENSKAPELIG korrigering av de “jordiske” delene av kristen tro og religion. Men dette holdt ikke standard i det hele tatt.Hva korrumperer mennesket? Penger, makt og ære. Dette finnes i stater, legemiddelindustri, barnevern, etc, etc.

  • Vrøvlete kommentar fra deg, da. En såpass useriøs og ubegrunnet kommentar fortjener strengt tatt ikke noe svar eller reaksjon.
    
   Likevel: Kommentaren ble lest og slapp gjennom modereringen. Innholdet i kommentaren får stå for kommentators regning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *