Konspirasjonsteorier i kristen (og verdslig) regi

(Sist oppdatert 22.07.2021 @ 16:22 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Kors og Bibel

Blant konservative kristne og ekstreme karismatikere ser det ut til at konspirasjonsteoriene fritt får blomstre, og teoriene blir også både pleiet, vannet og gjødslet! I den ytterste kristne høyresiden er det slettes ikke så uvanlig å tro på diverse sammensvergelser og konspirasjonsteorier hvor overbevisningen er stor om at samfunnet jobber IMOT de “rettroende”.

Først: Hva er en konspirasjonsteoriKonspirasjonsteori ifølge Store norske leksikon pr. 14.12.2020: “Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.” Egen kommentar: Ofte er det vel myndighetene som gis skylda. Videre: “Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta.” Typisk for dem som støtter konspirasjonsteorier er at de tror på skjulte sammensvergelser i stor grad finner sted i samfunnet.

Wikipedia skriver om konspirasjonsteori: “En konspirasjonsteori forsøker å forklare en politisk, sosial eller historisk hendelses bakenforliggende årsak som en hemmelig og ofte avledende sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer (noen ganger omtalt som “en usett maktelite”) og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser.” osv.

Angående ytterste kristne høyreside, ekstrem-konservative bedehuskristne og ekstreme karismatikere slik jeg ser det: “Same shit, different wrapping.”

Lista har blitt kraftig utvidet etter jeg påbegynte denne artikkelen. Nå er det også mange konspirasjonsteorier listet opp nedenfor som har lite eller ingenting med kristne og kristendommen å gjøre – både kristelige og verdslige konspirasjonsteorier har funnet sin vei til artikkelen – noe som gjør artikkeltittelen noe feilaktige. En mer korrekt tittel kan være: “Konspirasjonsteorier i kristen og verdslig regi”.

Man skal sannelig høre mye rart før ørene faller eller ramler av! Muligens lever vi i konspirasjonenes tiår, da det kan virke som om konspirasjonsteorier for tiden dukker opp som paddehatter “takket være” Internett?

Avisen Vårt Land har hatt en interessant artikkel skrevet av Mattis C. O. Vaaland om fenomenet med tittelen “Konspirasjonsteoriene blomstrer på den kristne høyresiden” (bak betalingsmuren). Av konspirasjonsteorier som finnes kan følgende nevnes, hvor flere av dem er hentet fra nevnte artikkel om enn noe omskrevet/forkortet + nye har blitt tilføyet etter eget hode:

 • Vitenskapen kontrolleres av ateister, og de jobber for å presse evolusjonslæren/evolusjonsteorien på kristne.
 • Spesielt motstandere mot Darwin sin evolusjonsteori, da en del kristne tolker Bibelens skapelsesberetning svært bokstavelig.
 • Media er ikke “ærlige” i sin dekning av innvandrere/asylsøkere, enkelte negative sider og problemer utelates. Altså: “Fake news”/falske nyheter.
 • Etablerte medier (Mainstream media, forkortet MSM), dvs. hovedtyngden av norske og utenlandske medier, kan man ikke stole på. Alternative media gir de store, uavhengige og objektive sannhetene hevdes det. Etablerte medier presenterer kun politisk korrekte nyheter for eliten, og noen påstår til og med at de etablerte mediene er korrupte. (Bruk av maktbegreper slik som politisk korrekthet og elitestempelet som enkelte deler ut her og der får meg nesten til å spy.)
 • Oppviglerne til mye av hatet mot “rettroende” kristne er visstnok etablerte medier slik som: NRK, TV 2, VG, Dagbladet, Aftenposten m.m.
 • Barnevernet prøver å ødelegge og splitte konservative kristne familier med omsorgsovertakelser etc. fra “gode kristne”.
 • Barnevernet fortsettelse: Det virker som om enkelte, gjerne innenfor kristne miljøer, tror at barnevernet kun er ute med pur “faenskap”. Det virker som om de tror at forskrudde barnevernsansatte gjør vedtak i hytt og pine rundt omsorgsovertakelse, på egen hånd fra sine mørke kontorer, bare for å være ekle og for å vise makt. At det i virkelighetens verden ofte er teamarbeid med utredninger, sakkyndige inne i bildet og fylkesnemd som tar mange av beslutningene nevnes ikke. Det er heller ingen gullgruve å være fosterforeldre, så det er neppe det økonomiske som er motivet til fosterhjemmene.
 • Arbeiderbevegelsen generelt og Arbeiderpartiet spesielt (venstresiden) jobber bevisst med å avkristne Norge.
 • Venstresiden i norsk politikk (Arbeiderpartiet med venner) styrer norsk presse (venstrevridd presse) og maktapparat i Norge. Andre meninger blir kneblet og ikke sluppet til i debatten.
 • NRK (Norsk rikskringkasting AS) er i enkeltes øyne ARK – Arbeiderpartiets rikskringkasting. Det hevdes at sosialistene og de venstrevridde forøvrig har definisjonsmakten og styringen i / av NRK.
 • NRK farer med løgn, presenterer propaganda fra staten (den politiske venstresiden), er satans media og motarbeider Gud, og hele NRK bør ifølge enkelte “skrudde hjerner” legges ned. Blant annet støtter rikskringkasteren visstnok ikke Israel helhjertet nok, samt generelt sett har “feil vinkling” på sine nyheter og øvrige programmer (ikke-kristen vinkling).
 • Det hevdes gjerne at den “falske” politiske venstresiden har gjort knefall for terrorisme og jødehat.
 • Den politiske venstresiden motarbeider og hater automatisk Gud og alt som har med kristentroen å gjøre.
 • AP og AUF har indoktrinerte barn og ungdom til å sterkt mislike/hate Israel og jødene, og til samtidig å støtte palestinske terrorister/palestinsk terrorisme.
 • Noen tusen mennesker lever med sin egen virkelighetsoppfatning. De oppfatter Arbeiderpartiet (AP) som en ond og farlig makt med en agenda som går på å ødelegge dagens Norge og de norske verdiene. Det farlige hatet mot Arbeiderpartiet (AP) medfører også hets og trusler mot dem som opplevde terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Ungdomsorganisasjonen AUF (Arbeidernes Ungdomsfylking, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon) opplever også at de tillegges meninger de ikke har. Dette medfører igjen at ungdommene opplever å motta alvorlige trusler og hets, spesielt rettet mot aktive medlemmer av kjønnet jenter, de som har annen legning enn heterofil og dem med minoritetsbakgrunn (annen hudfarge). Mer om dette hatet: FriFagbevegelse.no debatt (Stein Sneve): Ytringsfrihet: “Det eksisterer et eget Arbeiderparti-hat i Norge som gjør medlemmer av AUF ekstra utsatte” | Unge politikere skremmes fra å delta i den offentlige debatten.
 • Gro Harlem Brundtland – tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet – skrev i 1979-1980 en stortingsmelding som var “en plan om å ødelegge Norge med innvandring”, hevdes det. Inngår i det konspiratoriske hatet mot Ap (Arbeiderpartiet) som enkelte har. Selvsagt nok en gang tull og vas hele greia.
 • Sannsynligvis er de konservative kristne som står bak noen av de verste konspirasjonene mot Arbeiderpartiet.
 • Knut Arild Hareide (KrF) og andre med små-røde politiske tendenser omtales som venstrekommunister eller andre tilsvarende nedsettende betegnelser.
 • Kommunister, stalinister og rød politikk (“venstrevridd”) er tydeligvis skjellsord og tegn på manglende kristelighet / tro for enkelte “rettroende” kristne. Det er FAKTISK fullt mulig å være f. eks. kristensosialist / kristensosialistisk anlagt, uten å gå god for eller å være kommunist og/eller hardbarket ateistisk ekstrem-sosialist!
 • Enkelte prøver å framstille Adolf Hitlers tyske naziparti (NSDAP) som et søsterparti til Arbeiderpartiet i Norge, dvs. på den politiske venstresiden. Dette er selvsagt bare tull og tøys. Nasjonalsosialismen til nazipartiet og nazismen er langt ute på ytre høyrefløy og har lite og ingenting å gjøre med politisk sosialisme som er Arbeiderpartiets utgangspunkt.
 • Nazismen og nynazismen i seg selv er stygge konspirasjoner mot enkelte etniske grupper (jøder med flere).
 • Enkelte hevder at samfunnet styres og overvåkes av sosialkommunister (og en porsjon sekulærfundamentalister). Noen er hellig overbevist om at de styrende kreftene i samfunnet (politikere m. m.) overvåker og driver med overvåkning av “anstendige” folk. Dette begrenser igjen angivelig livsførselen og mulighetene til ikke-sosialistene.
 • Politisk venstreside – spesielt når den ikke har makta – spiller skittent, er korrupte og er infiltrert av rendyrkede kommunister og kommunistiske krefter (gjerne med koblinger mot Kina).
 • Enkelte ser på tilnærmet alle statlige virksomheter og etater (offentlig sektor) – samt alt som minner om sosialdemokratiet – som ting som kommer fra djevelen “himself”.
 • Alle slags personer og organisasjoner står i ledtog med hverandre i kampen for å avkristne (sekularisere) landet vårt, inkludert kirkefolk og prester i “frafallskirken” (Den norske kirke, DNK).
 • De som støtter BLM (Black Lives Matter) støtter satan (anti-kristelig virksomhet), terror og venstreekstrem politikk, og aktiviteten er styrt av hekser og okkulte krefter.
 • Noen påstår at det (nesten) ikke er kristne eller rettroende igjen i kirka. Ellers presenterer visstnok kirka kun vranglære.
 • Kvinnelige prester er en styggedom, hvor kvinnene som blir prester, proster eller biskoper ikke kan ha fått sitt kall fra Gud (men fra satan, djevelen eller selveste antikrist). Kvinner som lever ut sin prestedrøm (ikke prestedrap som stavekontrollen forslår) går strake veien til fortapelsen eller helvetet.
 • EU er antikrist i egen person. (I min ungdom var Mikhail Gorbatsjov antikrist!)
 • Diverse rare påstander om tidligere president i USA, Barack Obama. Enkelte påstår hardnakket at han er muslim med en muslimsk ond agenda, mens andre påstår at han er antikrist i egen person.
 • All religion vil snart bli nedkjempet, noe som vil gi fritt leide for ateistiske globalister og deres overtakelse av verdensherredømmet.
 • Muslimene med sin tro på Allah står bak en verdensomspennende konspirasjon for å overta makten i Vesten. Asylsøkerne som kommer til Norge har en skjult agenda for å infiltrere vårt land med Islam og den muslimske læren. Muslimhatet lever, og det finnes sterke islamkritiske strømninger i samfunnet vårt. Muslimer og palestinere spesielt demoniseres av enkelte.
 • Ytre høyre fløy (politisk) og kampen mot den muslimske læren: Organisasjoner slik som SIAN driver med farlig generalisering, hvor det hevdes at all Islam og muslimsk lære er farlig og er folkefiende nummer 1. Islam stemples som en uønsket og farlig ideolog og en voldsforherligende religion, som også innebærer avgudsdyrkelse og fascisme. Ekstreme muslimer (fundamentalister) finnes, men det finnes også mange ganske så moderate og “harmløse”.
 • Ubegrunnet hat, sinne og rasisme blir rettet mot muslimer, og de gis skylda for både det ene og det andre.
 • Beslektet med forrige punkt: Konspirasjoner eller sammensvergelser mellom gruppene innvandrere/asylsøkere, muslimer, sosialdemokrater (politikkens venstreside) og feminister mot etnisk norske hvite nordmenn. “Vi” lar dem overta eller selge Norge og resten av Europa til ikke-hvite mennesker. Jf. Eurabia og tilsvarende “teorier”.
 • Samfunnstopper samarbeider med arabiske land med mål om å gjøre Europa til en islamsk koloni.
 • Stor frykt blant enkelte overfor dem som har en annen hudfarge enn hvit hudfarge. Enkelte ønsker ikke et multikulturelt Norge, og hvis fargede barn deltar i en reklame eller tilsvarende har produsenten en agenda som bryter med det typisk norske.
 • Norge blir støtt og stadig utsatt for snikislamisering – i hvert fall ifølge FrP. Snart blir landet vårt styrt av Sharia-regler (islamsk lov).
 • Alle konspirerer mot og motarbeider jødene og Israel.
 • Enkelte er holocaustbenektere og påstår at ingen folkemord på jøder og andre folkegrupper fant sted under den andre verdenskrig.
 • Spesielt mange i USA tror at Holocaust (folkemordet av jøder utført av det da nasjonalsosialistiske / nazistiske Tyskland under 2. verdenskrig) er en myte.
 • Konspirasjonsteorier om jødisk verdensherredømme – Sions vises protokoller m. m. – er det selvsagt god grunn til å ta avstand fra. Slikt viss-vas “dyrkes” av enkelte den dag i dag.
 • Og motsatt: Det har også i enkelte kristne miljøer, tro det eller ei, vært konspirasjonsteorier mot Israel og jødene (jødehat og antisemittisme, mer alvorlig en generell kritikk), dvs. mot Guds utvalgte folk. Kritikken kan gå på at landet vårt blir infiltrert av agenter fra Israel, jødene “sniker”/manipulerer til seg makt, de tar kontroll over politikk, finans/økonomi og kulturliv, og generelt har enkelte gitt jødene og Israel skylda for alt som er galt i samfunnet. F. eks. under 2. verdenskrig var det enkelte naziprester som støttet Nasjonal Samling (NS). Enkelte har hevdet at det jobbes for å oppnå jødisk verdensherredømme.
 • Alt i alt har jødene og Israel opplevd masse forfølgelse, kritikk og konspirasjonsteorier rettet mot seg og sitt (“måttet tåle mye!”). Antisemittismen er den dag i dag utbredt i enkelte miljøer.
 • Israel angrep Beirut i Libanon august 2020 (jf. den store og ødeleggende eksplosjonen som drepte og skadet mange mennesker, samt laget krater av masse bebyggelse og annen infrastruktur).
 • Masse rart (ensidighet og konspirasjoner) blant enkelte grupperinger av kristne relatert til Israel, jødene, palestinerne, Palestina, arabere og konfliktene i Midtøsten generelt.
 • Konservative kristne eller andre “rettroende” blir forfulgt for sin tro. De går rett inn i offerrollen eller martyrrollen så snart de møter noe kritikk eller mottar småkritiske bemerkninger.
 • Om forfølgelse for troens skyld blir det hevdet: En del steder i verden blir kristne forfulgt fysisk, mens i Norge (og resten av Vesten) skjer det verbalt. Første del er absolutt sannhet, men det er bare tull og tøys at ekte verbal forfølgelse finner sted i Norge.
 • Alle er imot og motarbeider de kristne. Kristne mennesker blir diskriminert, motarbeidet og angrepet fra alle kanter pga. sin tro, også innenfra (kritikk fra andre kristne).
 • Alt var så mye bedre før. Hvis Jesus og kristentroen påtvinges alle i vårt land og får gjennomsyre politikken vil alt bli så bra igjen! (Partiet De Kristne er redningen, som selvsagt over natta vil bli et stort og betydningsfullt parti!)
 • Enkelte påstår at vi har det så fælt her i Norge slik som utviklingen har vært. Alt er feil i landet, og ting var så mye bedre før da kristendommen hadde en større plass enn i dagens samfunn.
 • Norge har mistet eller er i ferd med å miste sin velsignelse. Tidligere kristenhelter og kristentro har gitt landet “goodwill” hos Gud, mens dagens “avkristning” medfører at landet mister velsignelsen og åpner opp for at fæle ting kan skje.
 • Generell mistillit til (sekulære) myndigheter og terapeutiske yrkesgrupper (psykologer, terapeuter etc.).
 • Vaksinemotstandere, som er mer opptatt av personlig prinsipprytteri enn barns beste. Vaksinemotstandere forstår jeg meg enkelt og greit ikke på, og på vaksinemotstandere som utsetter sine egne og andres barn for store farer skulle det NESTEN ha vært skuddpremier på. Takk og pris for legemiddelindustrien og forskningen som har utviklet vaksiner mot masse lumske sykdommer.
 • En variant av vaksinemotstanden er dem som hevder hardnakket at det planlegges å sprøyte inn i kroppen digital ID via vaksiner.
 • “Big Pharma” tar seg muligens opp. Man kan undres på om legemiddelindustrien – med hjelp fra legene – medisinerer befolkningen unødvendig mye for å maksimere profitten. Et resultat kan bli “pilletrillende” nasjoner, noe legemiddelprodusentene kan sko seg godt på (økonomisk, makt). Legestanden kan i enkelte tilfeller være sponset, kjøpt og betalt av legemiddelprodusentene, og vi som pasienter er prisgitt det legene igangsetter av behandling, inkludert medisinering. Muligens er alt dette sannhet, og ikke konspirasjonsteori?
 • Generelt innenfor legevitenskap, helse og medisin er det masse rart ute og går. Det spres rundt på feilaktige myter, overtro, falske lovnader, konspirasjonsteorier, kjerringråd, helseskadelige råd og placebo.
 • Litt vel mye hysteri hos enkelte mot e-stoffer. E-stoffer er jo enkelt og greit ei tall-liste over tilsetningsstoffer som er EU-godkjente og helsemessig trygge.
 • Liten tiltro til rettssystemet og politikere, da slike instanser ikke i stor nok grad er styrt og innsatt av Gud.
 • Politikerne er løgnaktige og er mest opptatt av seg selv og sitt (makt). De er opportunister i sitt politiske virke, og de tenker lite på velgernes beste etter at valget er over. En del av dem er en trussel både mot demokratiet og kristendommen. (Muligens noe sant i dette, og ikke en ren konspirasjonsteori?)
 • Motsetningsforholdet mellom vitenskap og tro overdramatiseres.
 • Enkelte (f. eks. Hanne Nabintu Herland) med en kristenfundamentalistisk tankegang har klokketro på at folk flest blir forsøkt manipulert og ført bak lyset av en “elite”.
 • Med fare for å bli noe stygg (nesten personangrep!) og vel direkte: Hanne Nabintu Herland er vel mer eller mindre en vandrende konspirasjonsteori i seg selv. Hun går til krig mot alt og alle, og hun ser spøkelser og problemer over alt på høylys dag.
 • Blant kristne og andre: Media er venstrevridde. Altså: “Fake news”/falske nyheter presenteres, nyheter om “virkeligheten” holdes tilbake/sensureres. Man kan ikke stole på etablerte media / “Mainstream media (MSM)”.
 • Masse feilinformasjon (falske nyheter og faktafeil) som sirkulerer og deles i det evinnelige, spesielt i sosiale medier.
 • Media / medier blir innimellom beskyldt for å konspirere mot de kristne, og da gjerne spesielt mot TV Visjon Norge. De etablerte mediene er ute etter å ta de kristne, og de farer som nevnt med falske nyheter i kritikernes øyne.
 • TV Visjon Norge og sentrale personligheter knyttet opp mot kanalen er en reneste fabrikk av konspirasjoner og alternative sannheter. Både Jan Hanvold, Levi Jensen, Jan-Aage Torp, David Auke og Bergens-gjengen (Anita Apethun Sæle og Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø) kan nevnes.
 • Onde åndsmakter kontrollerer de etablerte mediene (MSM) og (delvis) de sosiale mediene, og disse “invaderte / overtatte mediene” brukes til å skape splittelse mellom mennesker, sosial avstand, hisse opp massene, kaos, systemforstyrrelser, frykt, opptøyer og lovløshet. Verden og dets mennesker blir forført og holdt som gisler av demoniske krefter hevdes det. Alt dette skjer for å rydde klar bane for Antikrist (den lovløse) og Satan.
 • MSM (mainstream media, etablerte medier eller hovedstrømsmedier) stemples av enkelte som falske profeter. Selv var jeg ikke klar over at mediene generelt sett hadde profetiske oppdrag og misjoner, da jeg trodde mediene først og fremst skulle formidle informasjon og nyheter samt bidra til samfunnsdebatten (medienes samfunnsoppdrag).
 • Det finnes også konspirasjonsteorier mot de to kristne avisene Vårt Land og Dagen. Norge IDAG og TV Visjon Norge er de snille, mens de to andre er de slemme. Det påstås at kristne må stå samlet (og ikke splittet) opp mot de to nevnte kritiske avisene. Avisene driver med angrepsjournalistikk, uriktige påstander og angrep på/uthenging av “gode” kristenledere / hyrder / predikanter (f. eks. Jan Hanvold, Svein Magne Pedersen, Jørn Strand, Jan-Aage Torp osv.).
 • Enkelte ser postmodernister og nymarxister over alt, ofte finansiert via skattepenger. Spesielt innenfor media/presse og utdanningsinstitusjoner driver slike på med sin “hjernevasking”, påvirkning og avkristning.
 • Det er etter mitt syn en total kortslutning når det hevdes at alle liberale kristne har knytninger til marxismen og/eller kulturmarxismen / nymarxismen.
 • Kristen Koalisjon Norge (KKN) og Jan-Aage Torp baserer vel i grove trekk all sin virksomhet på konspirasjonsteorier.
 • Enkelte kristne, gjerne spesielt innenfor pinsevennene og karismatiske retninger, opplever jeg som svært rasistiske. Det er ikke måte på hva slags ondsinnede motiver og gjerninger de ilegger personer med utenlandsk herkomst. Spesielt utsatt for dømming er muslimer med mørk hudfarge.
 • Kristningen av Norge i vikingetiden medførte bare elendighet. Positive sider ved kristningen utelates fra historiens regnestykke. På den andre siden er det enkelte som i for stor grad romantiserer vikingetiden.

Og lista fortsetter:

 • Ulike former får åndelig manipulering.
 • Stor redsel for terror, og potensiell terror lurer på hvert hjørne. Dette medfører at det er tilnærmet rett fram i terrorbekjempelsens navn å innføre overdrevne tiltak for terrorbekjempelse og overvåkning.
 • Mørkemannskristendom dyrkes som den mest “korrekte” kristentroen blant enkelte. Bibeltroskap framsettes som et ideal, og de som ikke lever i samsvar med dette er ikke ekte kristne.
 • Vi som tror rett kontra dem som ikke gjør det, konservative kontra liberale kristne. Liberale kristne eller kristne som tenker utenfor A4-rammen oppfattes som trusler mot kristenheten.
 • Mange ulike personer og hendelser har vært pekt ut til å representere dyrets merke. Det har blitt ropt ulv-ulv så mange ganger at begrepet har mistet mye av sin kraft.
 • Mange konkrete datoer har oppigjennom i historien blitt pekt ut til å bli den endelige dommedag, og mange har talt “varmt” om Guds straffedom, dommedag og endetid pga. menneskers onde gjerninger. Verden består ennå til tross av alle disse truslene. Makan til tullball!
 • Masse tullete (useriøse) og feilslåtte profetier (“visdomsord” fra “Gud”) har blitt og blir framsatt. Spesielt mye rart har kommet fra ulike amerikanske forkynnere (USA).
 • Menneskeskapte klimaendringer finnes ikke: Enkelte hevder at de i liten eller ingen grad tror på menneskeskapte klimaendringer (miljøendringene), og vi mennesker trenger visstnok ikke å utvise noe miljøengasjement eller å drive med miljøvern . Forskere som mener at menneskene står bak hele eller deler av klimaendringene blir gjerne beskyldt for å lyve for å kunne hente penger til sine forskningsprosjekter. Det foreligger altså ifølge klimaskeptikere en verdensomspennende sammensvergelse blant det store flertallet av klimaforskere. Eksempel: Dagbladet Klima: Koker kloden på konspirasjonsteorier (FrP, “Fremskrittspartiet”, stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim).
 • Det finnes ingen reell flyktningestrøm mot Europa. Det er kun lykkejegere og økonomiske migranter som kommer.
 • Kommunistpartiet i Kina overvåker alt jeg gjør pga. jeg har en mobiltelefon av det kinesiske merket Huawei utviklet og laget i Kina.
 • Norge er et korrupt land preget av mye korrupsjon og kameraderi. En viss sannhetsgehalt er det muligens i dette utsagnet, men i en del tilfeller overdrives det i svært stor grad. I forhold til mange andre land er Norge tross alt ikke så korrupt.
 • Det er de fattiges egen feil at de er fattige.
 • Den katolske kirke (DKK) er “skjøgekirken“. Romersk-katolsk vranglære, ugudelighet og avgudsdyrkelse snakkes det om blant enkelte, hvor enkelte setter svært lite pris på ting slik som paven og “dyrkingen” av Maria.
 • Noen vil hevde at all religion og tro inkludert kristendommen er konspirasjonsteorier i seg selv. Dem om det. Jeg for min del anser kristentroen til å være noe helt annet enn konspirasjon og myter.
 • Enkelte hevder at sosiale nettverk slik som Facebook og Twitter er partiske politisk sett. Det hevdes at de driver sensur mot dem som har “feil” politisk ideologi. (Et lite fnugg av sannhet er det muligens i dette, men saken overdrives!)
 • Gud tar imot bestikkelser. Det er mulig å så inn i Guds rike (penger) for å få ekstra velsignelser m. m.
 • Enkelte er kjappe med å innta offerrollen og/eller martyrrollen. “Eliten” eller de “venstrevridde” ødelegger samfunnet vårt, gjerne i samarbeid med Janteloven.
 • Det snakkes nedsettende om den såkalte “eliten” (rike kapitalister, plutokrater, internasjonale bankierer, politiske maktpersoner osv.), og denne eliten står visstnok også bak “den nye verdensorden“.
 • Det har også blitt framsatt noen ganske ville konspirasjonsteorier rundt en ny verdensorden, Agenda 21, Agenda 2030, FN og FNs bærekraftsmål. Ofte er det også “beleilig” å blande inn korona-pandemien inn i “teorien”. FN-systemet har sine feil og mangler, men jeg har ingen tro på at dette systemet i det skjulte (skjult agenda) jobber med å undergrave eller avskaffe nasjonalstatene.
 • Nostalgi og “alt var bedre før”-holdning styrer enkelte, og de mener at samfunnsutviklingen i vårt land er på helt feil spor.
 • Brannen i Notre-Dame katedralen i Frankrike april 2019 klarer enkelte også å gjøre noe ut av. Enkelte hevder det er en profetisk hendelse eller tegn pga. kristendommens tapte innflytelse i Europa. Europa har forlatt kristendommen og blir straffet (“guds” straffedom), og man blander gjerne inn muslimer, Islam, hat mot katolikker, globalisering og innvandring også som forklaringer på den negative utviklingen eskalert i en slik dagsaktuell katastrofe. Enkelte klarer til og med å kalle katedralen for en katolsk vederstyggelighet av en kirke, hvor det bare er bra at den gikk opp i flammer.
 • Globalisering ødelegger vårt land og vår verden.
 • De eventuelle motsetningsforholdene mellom vitenskap og kristentro overdrives kraftig.
 • Historisk sett gis ofte kristendommen det glatte lag – negative sider og kritikk overdramatiseres – i større grad enn det er historisk grunnlag for. F. eks. heksebrenningen, korstogene, kristningen osv.
 • Overvåkning: Mobiler/mobile enheter som lytter og ser “alt” hos brukeren (via enhetenes kameraer og mikrofoner) uten lov, for deretter å gi tilpasset reklame i nyhetsstrømmen til f. eks. Facebook. (Dette hadde krevd ekstrem lagrings- og bearbeidingskapasitet!)
 • Enkelte hevder at alle innvendinger mot radioteknologien DAB er myter, fordommer og konspirasjonsteorier. Dette er jeg sterkt uenig i, da jeg ser på innføringen av DAB som et heller dårlig norsk valg.
 • Den kristne dagsavisen Vårt Land er visstnok bare en halv-kristen avis, som er mer påvirket av kultur-marxisme enn kristendom. Avisen har visstnok et alt for positivt syn på Koranen, Muhammed, Islam og muslimer også.
 • Vi står visstnok i fare for å bli straffet for våre gudløse politikere, politikere som har blitt veid og funnet for lette av en hevnlysten og dømmende “Gud”. Vår Gudsfrykt fra tidligere tider hjelper eller redder oss ikke, da dagens slekt har kastet evangeliet, troen og kristenarven over bord. Gud har angivelig begynt nedtellingen for vårt kongedømme, regjering, Storting og land, og det er russerne som skal stikke av med landet Norge som “takk” for våre synder og umoral. (Min kommentar: Det kan tenkes at Russland vil invadere Norge en gang i framtiden, men hvis så skjer skal jeg ikke gi Gud “æren” eller skylda.)
 • “Superkonspirasjonsteori” i og fra USA, som også mange kristne støtter: QAnon. Noen få kjennetegn: Mistanker mot og mistillit til alt som kan krype og gå av makter og myndigheter. Ifølge QAnon styres verden av mektige, pedofile satanister. Det kjempes mot et kriminelt nettverk i form av den dype staten, et nettverk som Trump visstnok heltemodig har kjempet imot. En mystisk person / nettprofil “Q” legger ut små hint, som tilhengerne må pusle sammen som et puslespill.
 • Innenfor QAnon rettes ofte mye uberettiget skyts og beskyldninger mot jøder og/eller kinesere, i tillegg til mot egne myndigheter.
 • Venstresiden motarbeider Israel og USA – helt ubegrunnet. Offerrollen inntas, og man ser på disse to landene som helt feilfrie som ikke fortjener noen form for kritikk. Den politiske venstresiden står visstnok også for en svært bevisst og omfattende strategi for avkristning – både i Norge, USA og i andre land.
 • Jorda er flat: Det er ikke bare-bare med YouTube og sosiale medier. Blant annet kan YouTube “beskyldes” for at stadig flere tror på at jorden / jordoverflaten er flat. Generelt bidrar de nye mediene og deres algoritmer til at mange “teite” konspirasjonsteorier blir spredt, delt og trodd på.
 • Mennesker landet ikke / har aldri vært på månen. NASA-bildene/filmklippene fra månelandingen er forfalsket materiale. Fakta: NASA (USA) hadde seks bemannede månelandinger i perioden 1969 til 1972.

Månelanding og astronaut (USA, NASA).

 

Lista fortsetter:

 • Slik som riksavisen.no – et konspirasjonsnettsted med kristne røtter – klarer å blande i hop en “smørje” bestående av kristendom og jødehat/antisemittisme. Et antisemittisk budskap kombineres med kristen symbolikk.
 • Å slå i bordet med at Bibelske prinsipper og at den hellige ånd sier kan i noen tilfeller være ren og skjær maktmisbruk og utøvelse av hersketeknikker. Joda, Bibelen forteller mye bra og den hellige ånd kan tale til mennesker, men i en god del tilfeller kan det virke som om budskapet som formidles er en salig “suppe” / blanding mellom personlige ytringer og det Gud virkelig sier.
 • Riksavisen.no, ja. Selv har jeg innimellom noen innsigelser mot den kristne dagsavisen Vårt Land, men jeg går ikke på noen som helst måte så langt som Riksavisen. Nevnte makkverk av en “nettavis” skriver om satanistene i Vårt Land (VL), og at redaksjonen og ledelsen til VL har en sionistisk lære som de har adoptert og feilaktig framstiller som kristendom.
 • Løgn (i hvert fall usannheter) som presenteres som sannhet om at Norge trenger EØS-avtalen for å få solgt varene våre til EU. WTO-regler og Norges frihandelsavtale med EU (EF) fra 1973 hadde gitt oss muligheter også uten dagens EØS-avtale.
 • Enkelte hevder at Norge allerede er fullverdig medlem av EU, noe som selvsagt bare er tull
 • Ja, vi selger strøm til utlandet (eksporterer) og vi kjøper strøm fra utlandet (importerer). Noen får det til å høres ut for at all strøm vi lager i Norge havner i utlandet mens vi må “ta til takke” med forurensende importert strøm fra Europa. Dette er ikke akkurat sannheten, da Norge tross alt over hele 2018 hadde et betydelig netto eksportoverskudd overfor utlandet når det gjelder strøm. Alt i alt eksporterer vi mye mer strøm enn vi importerer.
 • Det er ikke måten på hvor truet ytringsfriheten og religionsfriheten er ifølge enkelte. Norge, norske verdier og det norske er visstnok også i faresonen for å bli “utryddet”.
 • Strålingen fra 5G og AMS er ifølge enkelte farlig. Fakta eller konspirasjon? Hvem vet dette helt sikkert pr. nå?
 • Det er visstnok en del hjerterå mennesker som IKKE liker at Leger Uten Grenser vil redde folk (flyktninger) fra drukningsdøden i Middelhavet. Organisasjonen og ledelsen + beslutningen kalles av enkelte for landssvikere, forrædere og det som verre er. Pur rasisme ligger bak raseriet, hvor enkelte for all del ikke vil ha flere flyktninger inn i Europa som kan overta herredømmet over vår verden. (Båtflyktningene kan heller dø i stedet i Middelhavet sies det.)
 • Mye brunt grums i kommentarfelt, inkludert i “kretser” der kristne deltar (f. eks. hos Dagen).
 • Annerledeshet og mangfold takles ikke av enkelte, og det ses på som en trussel som gjerne ender opp i konspirasjonsteorier. Konformitet og snevert definert “normalitet” er visstnok svært viktig for noen. Man skal ikke skille seg for mye ut, og man skal ikke ha for avvikende meninger med / fra opinionen.
 • Utstrakt bruk av konspiratoriske begreper, språkbruk og ordvalg.
 • En av de dummeste konspirasjonene jeg har hørt om: Kvinner i bukser har medført en epidemi av lesbiske.
 • Enkelte “super-kristne” hevder: Det darwinistiske paradigmet i naturvitenskapen er en av vår tids store konspirasjoner mot kristendommen. Skapelsesberetningen i Bibelen skal av slike tolkes helt bokstavelig.
 • Praktisk info med Jon Almaas og spesielt spalta / innslagene av typen “Vi legger’n død” kan være interessante å se på. Ganske mange myter og konspirasjoner han griper fatt i. Nei, det finnes IKKE brekningsmiddel i alkohol omsatt i Norge (via Vinmonopolet). Spyr man etter å ha drukket alkohol har man enkelt og greit drukket for mye!
 • David Auke er vel helst synonymt med konspirasjoner.
 • Grunnstøtingen til et stort transportskip som blokkerer Suez-kanalen for all trafikk mars 2021 er angivelig som bestilt – i enkeltes øyne – for å ta ned verdensøkonomien.
 • De som styrer samfunnet vårt (landene) bruker fluor for å sløve oss ned og gjøre oss mottakelige for propagandaen / påvirkningen deres.
 • Chemtrails (“kjemikaliespor”) fra fly: Denne konspirasjonsteorien går på at flystripene eller kondensstripene på himmelen etter forskjellige fly inneholder skadelige kjemiske stoffer som kan være farlige for folkehelsa. Videre hevdes det at disse “mistenkelige” flystripene (enkelt og greit kondensen!) er en måte fra myndighetenes side til å kontrollere befolkningen på, manipulere været og for å formørke planeten vår. Nok en gang ganske skrudd tankegods fra USA som ble presentert på slutten av 1990-tallet.

Donald Trump, eks-president i USA, “fortjener” sin egen bolk:

 • Visvas om amerikansk politikk: Donald Trump er Guds utvalgte president for USA, (mer eller mindre) personlig innsatt av Gud. Demokrater, venstrevridde politikere eller presse kan ikke stå imot og motarbeide Guds plan og valg av herr Donald. Løgneren Trump er tilnærmet vernet for kritikk, og han kan eller skal ikke bli kritisert da dette er angrep på “Gud i egen person”. Hillary Clinton-tilhengere er en bande av kriminelle, og Obama var/er en farlig muslim i deres verdensbilde. Ofte er det også en del innsigelser mot Bush-familien.
 • Enkelte hevder – spesielt i USA – at det finnes en uønsket / farlig maktelite (Obama, Bill Gates med flere.) som må bekjempes og avsløres. Redningsmannen i så måte er angivelig USA-president Donald Trump. Et farlig tankegods om makteliten dette her!
 • Masse drittpakker og konspirasjonsteorier har blitt framsatt i den amerikanske valgkampen 2020, spesielt rettet mot Joe Biden (og mot Demokratene generelt, inkludert mot eks-president Obama). Biden er visstnok både korrupt og senil ifølge de selvutnevnte “ekspertene”. På den andre siden er visstnok Donald Trump redningen og den reneste helgenen. Muligens delvis fremmede stater som står bak dette, f. eks. Kina, Russland og/eller Iran?
 • Trump bygger mye av sin senere politiske karriere på konspirasjonsteorier. Det hevdes at Biden og demokratene stjal valget 2020, og han har også presentert masse sprøyt rundt Obama og hans bakgrunn. Krigen og beskyldningene mot etablerte medier er også et moment. Han tjener rett og slett på å undergrave tilliten til det amerikanske demokratiet og valgsystemet blant sine tilhengere.
 • Mange påstander om valgjuks og rigget valg under presidentvalget i USA 2020, som fratok Donald Trump valgseieren (“stjal” seieren). Alt dette er selvsagt ikke-dokumentert og har blitt avvist av rettsinstansene.
 • Masse tull og vas rettes mot Joe Biden og Kamala Harris og Joe Biden (fra Demokratene), de rettvise vinnerne av presidentvalget i USA 2020. Alt fra konspirasjoner rundt deres Israel politikk, via økonomi og flyktningepolitikk. Og selvsagt er Joe Biden 100 % demente eller senile i enkeltes øyne, og han vil USA bare ondt.

Til slutt en bolk med konspirasjonsteorier relatert til korona (Koronaviruset, Koronapandemien, Corona, SARS-CoV-2, Covid-19):

 • Konspirasjonsteorier rundt Coronaviruset (koronaviruset SARS-CoV-2) finnes også. Alt fra at det er et fabrikkert virus laget med viten og vilje av Kina, viruset er plantet av et lands myndigheter, viruset er militært utviklet, et virus som stammer fra Italia eller USA og til at det hele er “fake” for å f. eks. ødelegge for USAs sittende president Donald Trump. Eventuelt gis globaliseringen skylda, og noen forvirrede sjeler mener at 5G-master sprer viruset. Verdt å lese: Faktisk.no: Dette vet vi om hvor koronaviruset kommer fra.
 • I enkelte miljøer er det stor mistro til myndighetene og motstand mot tiltak, og også skråsikker tro på at myndighetene har en skjult agenda i forbindelse med smittevernstiltak og nedstengninger.
 • Det finnes ikke noen pandemi relatert til Covid-19 (korona). Alt er “fake” fra myndighetenes side, og årsaken til alle dødsfallene kan ikke knyttes til korona.
 • Altså: Stor spennvidde fra dem tror at Covid-19 er et farlig og fabrikkert biovåpen til dem som sier at hele pandemien er en bløff, løgn og en ikke-eksisterende situasjon.
 • Spilling på korona-frykten og smittevernstiltakene i USA er politiske verktøyer for å hindre gjenvalg av Donald Trump. Enkelte hevder også at virus-saken også benyttes for å ødelegge for de kristne og deres menighetsliv / kirkeliv.
 • Vaksine er dyrets merke, eller eventuelt er korona-vaksinen forløperen til dyrets merke: Vaksineprogrammer mot covid-19 igangsettes egentlig kun for å spre nanochips (mikrochiper) inn i kroppene våre- “dyrets merke” – som igjen kan bli benyttet for “eliten” (den nye verdensorden) til å spore og kontrollere oss.
 • Vaksineskepsisen er stor i enkelte miljøer (spesielt i USA), og det er masse oppdiktede løgner og skrekkhistorier om bivirkninger.
 • Vaksinepassene som enkelte land utsteder eller planlegger å utstede blir og nevnt som forløperen til dyrets merke.
 • Vaksinene endrer DNA-et vårt, og gjør det som nevnt ovenfor mulig å spore folk. Jf. Johannes’ åpenbaring 13, 17 og dyrets merke.
 • Koronakrisen / viruspandemien i forbindelse med korona “stemples” av enkelte som “Guds straffedom” overfor en verden som delvis svikter ham.
 • I en periode ble det meldt om økt spredning av konspirasjonsteorier om Bill Gates i Norge, knyttet opp mot koronaviruset.
 • Stakkars Bill Gates som trekkes inn i dette! Tull og vas at han via vaksiner og sine donasjoner til vaksinering skal oppnå herredømme for å kontrollere verdensbefolkningen via vaksinasjon.
 • TV Visjon Norge og Jan Hanvold på “sitt beste” april 2020 (“Studio Direkte” TV-sending), hvor noe i retning av dette ble hevdet (fritt gjengitt): Kina oppfant og produserte korona-viruset i et laboratorium som et komplott for å overta verdensmakten / for å gi “det antikristelige systemet” verdensherredømmet i endetiden. Videre ble det i samme setting også nevnt noe om at 5G (det nye mobilnettet) er designet for å kontrollere verdens befolkning, dyrets merke, tallet 666, chip i panne eller høyre arm osv.
Konspirasjonsteori Korona Hanvold

“Artig” konspirasjonsteori hos TV Visjon Norge ved Jan Hanvold rundt korona, Kina, 5G, verdensøkonomien, dyrets merke (666), chip osv. Innlegg hentet fra Facebook-gruppa “Stans pengepredikantene!” pr. 13.04.2020.

 

 • Covid-19 og korona-pandemien – gjerne koblet sammen med Black Lives Matter (BLM), Antifa-organisasjonen og venstrevriddes opprør / protester – er en del av satans strategi for å ta over Amerika (USA) og bringe mørke over nasjonen – og verden forøvrig.
 • Enkelte kaller viruset konsekvent for Kinaviruset, bare for å sverte et bestemt land mest mulig. Ellers er det en del andre konspirasjoner mot nevnte land, f. eks. krigen mot (boikott av) Huawei-utstyr.
 • Korona-viruset: Guds vrede og/eller Satans onde plan for å ødelegge verden, jf. endetid og dommedag.
 • Som Digi.no skrev, basert på Faktisk.no: “Nei, det er ikke en hemmelig covid-19-sensor i telefonen din”.
 • I USA er det visstnok en del leger, sykepleiere og annet helsepersonell som fortviler over at enkelte pasienter nekter på at koronaviruset eksisterer og finnes, noen vil ikke bruke munnbind og andre igjen krever å få bruke medisiner som ikke virker mot viruset.
 • Korona-vaksinen forbereder verden for Antikrist og den nye verdensordenen, hevder noen forskrudde forkynnere eller “profeter”. Folk må ha vaksinebevis for reiser, vaksineringen gir myndighetene sporingsmuligheter / overvåkningsmuligheter og endrer DNA-et til dem som blir vaksinert. Den som tror på Gud trenger visstnok ikke å frykte korona, og bør tydeligvis styre helt klar av vaksinasjonsprogrammene.
 • Covid-19 benyttes av verdenseliten – den globale eliten – som et påskudd og virkemiddel for å gjøre virkelighet av “the great reset“. Sentrale politiske ledere sammen med andre globalister (tilhengere av globalisme) kjemper for EN verdensregjering, EN verdensvaluta og EN verdenskirke.
 • Enkelte kaller vaksinen for rottegift fra helvetet.
 • I enkelte forvridde sjelers øyne: Korona er et “fake” (falskt, ikke-eksisterende) virus for å ta fra folket friheten.
 • David Auke har druknet helt i konspirasjonshavet: “Norske myndigheter NEKTER å slippe makten covid har gitt dem og PLANLEGGER at covid kan være her til valget i SEPTEMBER NESTE ÅR!” og “Planen er klar: Globalistene ønsker total kontroll. Nye viruser kommer hvis ikke det holder å bruke covid-19. Vær forberedt!”
 • Samme mann – David Auke – igjen: “Hva gjør folk i et land når statsministeren adlyder FN/WHO og misbruker makt/penger på noe som er mindre farlig enn influensa?”
 • Det bygger seg også opp skeptisk til covid-19-vaksinene mot slutten av år 2020, og konspirasjonsteorier rundt disse og korona generelt spres som bare det via nettet og sosiale medier.
 • Covid-19-vaksinen: Enhver sann kristen burde advare folk mot vaksinen, hevder enkelte. Kristne trenger visstnok ikke vaksinen, og vaksinen er både helseskadelige / farlige og gir myndighetene overvåkningsmuligheter av oss innbyggere.
 • Noen konspirasjonsteoretikere hevder: Koronaviruset er ikke farlig, pandemien er en bløff, WHO har en plan som innebærer overdramatisering, en halv million briter har ikke dødd, tvilsomme doktorer brukes som sannhetsvitner for at korona ikke er farligere enn vanlig influensa osv.
 • Alle nødvendige og fornuftige smittevernstiltak som legger midlertidige begrensninger på normale menighetsaktiviteter stemples gjerne som forfølgelse (kristenforfølgelse, kristendomsforfølgelse). Altså: Koronatiltak med nedstengt menigheter (restriksjoner på fysisk oppmøte) er visstnok kristenforfølgelse / kristendomsforfølgelse i enkeltes øyne.
 • Nettsiden eller bloggen (“nyhetsmagasinet”) Søkelys har nesten kun drevet med formidling av korona-konspirasjoner i en lang periode.
 • Selv prøver jeg å unngå å “dyrke” konspirasjonsteorier relatert til korona-pandemien. Imidlertid må jeg vel bare innrømme at jeg er litt små-skeptisk til både vaksinen (redd for bivirkningene) og Smittestopp-appen (manglende personvern).

Selvsagt tar jeg fullstendig avstand fra det meste (egentlig alt!) listet opp ovenfor. Det representerer tull, tøys og meningsløse forenklinger som ligger langt unna sannhetene.

Selv har jeg valgt å si ja takk til korona-vaksinasjon, jf. status på Facebook 21.07.2021:

Bloggeier har fått 1. dose av korona-vaksine 21.07.2021.

 

Min status-oppdatering lød altså: “Da har jeg endelig fått mitt første ‘skudd’ med mikrochiper (for overvåkning) samt dyrets merke (Antikrist) injisert i min kropp. Altså: Dose 1 av korona-vaksinen har blitt satt på meg. (Jf. kommentarer: Beklager så mye at 5G IKKE ble nevnt, og/eller at det vil pipe som bare det i alle sikkerhetskontroller i minst fem år framover!)”

Kommentar i etterkant: Hvis redselen for overvåkning er tingen er nok det smarteste man kan gjøre å koble seg av samtlige sosiale nettverk…Vaksinasjon har kostet de norske myndighetene masse penger, og jeg har slettes ingen tro på at de gjør dette bare på “gøy” og for å være “ekle” med befolkningen!

Barnevern: Selv har jeg mest klart å irritere meg over alle framsatte konspirasjonsteorier mot barnevernet. Det virker som om enkelte kristne i fullt alvor mener at alt blir så meget mye bedre hvis barnevernet legges ned og dårlige foreldre med dårlig omsorgsevne eller overgripere får lov til å fortsette med sin “terrorisering” av sine barn.

En forkjemper for å fore og å holde liv i konspirasjonsteoriene er den såkalte “folkebevegelsen” Kristen Koalisjon Norge” (KKN) og folka bak denne organisasjonen. Søkelys har også innslag av det samme tankegodset, for ikke å glemme TV Visjon Norge-gjengen. Og innimellom havner det som tema hos Verdidebatt og/eller DagensDebatt.no.

Den satiriske bloggen Smyrna Menighet i Oslo har skrevet en glimrende artikkel med tittelen “President Trump sin fake news liste over norske medier”. Artikkelen i seg selv er bare oppspinn, da Trump neppe har ment noe særlig eller spesielt om norske media. Imidlertid er den beklagelige sannhet at en del kristne mener at man ikke kan stole på medier slik som Dagbladet, VG, NRK, TV2, Nettavisen og Aftenposten (og heller ikke de kristne avisene Vårt Land og Dagen).

Flirte litt over følgende punkt fra artikkelen: 7 – 10. Alle andre mediene i Norge som ignorerer det ubestridelige faktum at president Trump er Guds stedfortreder og derfor helt perfekt og feilfri.

En del ekstremkristne har kun tillit til tvilsomme alternative medier, hvor artikkelen blant annet nevner Søkelys, bibelogtro, Document.no, Norge IDAG og Resett. Det påstås at disse alternative mediene, f. eks. Document.no, presenterer uavhengige og agendasettende nyheter. Mediene er uavhengige meningsbærere for selvstendige og konservative tenkere.

Rent generelt vil jeg hevde at det norske folk er litt for lite kritiske med sine støtte- og protesterklæringer og signering av alskens underskriftskampanjer. Ofte gis støtten på et tynt faktagrunnlag. En stor ulempe med nettet er at det har gjort det svært enkelt å finne likesinnede konspirasjonsteoretikere – likesinnede finner sammen og blir som gruppe sterkere enn det forskrudde enkeltpersoner er.

Overskriften til denne artikkelen du nå leser er som kjent “Konspirasjonsteorier i kristen regi”, og denne hovedoverskriften er muligens noe misvisende. Det har etter hvert blitt nevnt mange ulike konspirasjonsteorier, hvor ikke alle har knytting mot det kristne. Generelt i samfunnet vårt – i mange ulike miljøer – er det “gode tider” for konspirasjonsteorier. Ikke minst framtredende politikere har bidratt til å gi konspirasjonsteorier næring.

Fakta i konspira­sjonsteorienes tid

Eks-sjefredaktør (publisher) i avisen Vårt Land, Åshild Mathisen, har skrevet et interessant innlegg på Verdidebatt.no med tittelen “Fakta i konspira­sjonsteorienes tid”. Fra dette innlegget gjengir jeg noen sitater:

 • “Nettet trekkes mot ytre høyres konspiratoriske fortelling om Norge. Da må vi andre gi stemme til en annen fortelling om samfunnet.”
 • “Tilhengere av konspirasjonsteorier plukker de fakta som taler for teorien deres. De er veldig sikre på at de har rett. Ofte vil de også mene at det eksisterer en sammensvergelse for å holde den egentlige sannheten skjult for folk.”
 •  “Når alle har blitt sin egen redaktør, har kampen mot konspirasjonsteorier blitt et grasrotprosjekt.”

Enkelte mangler tillit til de tradisjonelle mediene (og myndighetene) og søker “sannheten” ute på nettet og i sosiale medier. Kristne marginaliserte grupper kan bli spesielt sårbare for konspirasjonsteorier.

Tradisjonelle medier har mistet deler av sin makt. Sosiale medier hvor den enkelte er sin egen redaktør har overtatt. Falske nyheter og ekkokamre kan være utfordringer slike steder.

Kamp for sannheten kan bli tøff, og det er viktig at alle deltar i dette arbeidet. Det er lite ønskelig at utrolige og helt feilaktige konspirasjonsteorier skal vinne fram som sannhet.

Jeg registrerer at Kristen Koalisjon Norge (KKN) har kommet med tilsvar på innlegget til Åshild Mathisen. Vårt Land beskyldes for å fare med konspirasjonsteorier selv, og avisen samt venstresiden har visstnok behov for et oppgjør med seg selv. Videre påstår de blant annet at fordomsfrie og respektfulle samtaler, den gode samtalen, finner sted via Norge Idag og TV Visjon Norge. Hjelpeste meg er det eneste jeg klarer å si. Forstår ikke helt på hvilken planet KKN-folka bor på.

Konspirasjonsteorier er ofte bekreftelser på eller har sammenhenger med / basert på fordommer, myter og stereotype forestillinger som man har. Teoriene gjør at man finner støtte for sitt syn i utgangspunktet. Det tegnes fiendebilder og settes opp komplotter med liten eller ingen rot i virkeligheten. Det er krevende å drepe myter eller fordommer som har fått en viss utbredelse. Det sies at en katt har 9 liv, men en del fordommer, myter og konspirasjonsteorier ser ut til å ha enda flere liv enn dette. De kan rett og slett være svært seiglivede, selv om de er aldri så feilaktige. Også i forbindelse med konspirasjonsteorier benyttes hersketeknikker.

Ganske mange mennesker i vårt land kunne ha trengt bedre kunnskaper om kilder og kildesjekk, kildekritikk og teknikker for å skille mellom løgn og fakta. Alt for mange tar alt for god fisk bare det sånt ca. støtter opp om vårt naive og forutinntatte syn. Spesielt er det en del som går på limpinnen hvis kjente og betydningsfulle personer, inkludert forkynnere og predikanter, står fram med et konspirasjonsteori-inspirert budskap.

Noe av grunnen til at konspirasjonsteorier oppstår er menneskets trang til å systematisere og forenkle en kompleks verden. Virkelighetsoppfatningen gjøres gjerne litt stereotyp, med tydelige skillelinjer mellom venn eller fiende og enkle “salgbare” forklaringer på kompliserte problemer. Manglende tillit til medier og myndigheter kan også være medvirkende årsaker til at slike teorier oppstår.

Konspirasjonsteorier kan være morsomme, men det kan også gå så langt at de enkelt og greit blir farlige og skadelige. I verste tilfeller kan menneskeliv gå tapt. Som en ekspert uttalte til ungdomsprogrammet “Ekte” i episoden som omhandler konspirasjonsteorier: Konspirasjonsteorier fungerer som rottegift for fornuftig kritisk tenkning. Det er nok mye sannhet i den uttalelsen.

Hvem er det som havner i edderkoppnettet bestående av konspirasjonsteorier? De som havner inn i slike miljøer kan f. eks. være:

 • Personer som “sliter” med mistillit og utenforskap (personer som av en eller annen grunn har ramlet utenfor og mistet troen på “systemet”).
 • I en del tilfeller såkalte “ensomme ulver” (ensomme personer, einstøinger, personer som mangler et sosialt nettverk).
 • Kristne og/eller religiøse miljøer med manipulerende forkynnelse og massesuggesjon.
 • Muligens er “enklere sjeler” lettere å rekruttere til slike miljøer enn intellektuelle?
 • Ofte starter alt sammen via nettet (blir radikalisert via nettsider, diskusjonsforum og sosiale nettverk).
 • Personer som trenger enkle forklaringer på en komplisert virkelighet.
 • Noen oppsøker nok slike miljøer bare “for gøy” – underholdning.

I slike miljøer finner personene sin plass. De finner likesinnede støttespillere (“lekekamerater”) og fellesskap / sosial tilhørighet, i mer eller mindre ekstreme konspirasjonsmiljøer. En del ender opp som innbarkede faktafornektere, resistente for sannheten. Konspirasjonsteorier kan i en del tilfeller gå hånd i hånd med høyreekstremisme.

Påstand eller konspirasjonsteori: Myndighetene vil begrense religions- og ytringsfriheten

Det hevdes at myndighetene strammer inn og knebler ytringsfriheten og religionsfriheten her i Norge. Hvis dette hadde vært sant hadde det selvsagt vært forferdelig. Imidlertid er vel påstanden i hovedsak løgn og fanteri, eller i hvert fall kraftige overdrivelser.

At det stilles krav til likestilling og noen krav til åpenhet og demokrati for å kunne motta offentlige overføringer finansiert av oss vanlige skattebetalere er rett og rimelig. Likeså er det naturlig at det beskyttes mot villedende markedsføring fra mirakelpredikanter (kvakksalvere), og det må kunne forventes at menigheter, forsamlinger, forkynnere og predikanter lever i samsvar med norsk lov slik som vi andre i hovedsak gjør.

Å måtte tilfredsstille noen krav og regler er helt normalt i mange drifts- og søknadssituasjoner på det verdslige plan, og det er helt rett og rimelig med noe tilsvarende rettet mot kristen virksomhet. Rent anarki eller ren religiøs styring (teokrati) fungerer dårlig i praksis, og slike styreformer er ikke det flertallet ønsker. Vi lever i et bra fungerende demokrati, og dette innebærer også at religiøse samfunn må tilpasse seg verden og flertallet i en viss grad.

Litt lov, orden, reguleringer for å beskytte og forutsigbarhet må vi ha for at samfunnet skal holde sammen. Kvalitetskontroll og beskyttelse av samfunnet og enkeltindivid er et nødvendig onde i et velfungerende samfunn. Noen rimelige krav må kunne stilles uten at det kalles innskrenking i friheter eller forfølgelse av “Bibeltro” (“rettroende” / “bokstavtro”) kristne.

 

Mange ikke-kristne har også mange fordommer mot kristendommen. Enkelte gir kristendommen og annen religion skylda for alle fæle ting som har skjedd oppigjennom historien i vår verden. Det er slettes ikke uvanlig at det framsettes myter, fordommer og konspirasjonsteorier rundt at kristendommen har vært i alvorlig konflikt eller motsetningsforhold med vitenskapen, eller at kristendommen har vært til hinder for opplysningstidens positive utvikling. Enkelte vil nok hevde at religion og tro er roten til alt vond, inkludert grunnen til at mange kriger oppstår.

I papirutgaven av Vårt Land lørdag 9. juni 2018 hadde Une Bratberg en kommentar/synspunkt på trykk med tittelen “Sannhet under press”. Der var hun blant annet innom temaet konspirasjonsteorier og hvorfor folk tror på dem. Ifølge den britiske psykologen Karen Douglas er noen hovedårsaker til at folk tror på konspirasjonsteorier ting slik som: Vi ønsker å forstå, ha kontroll, føle trygghet og vi vil ha et godt selvbilde.

Verden rundt et utrygg og kompleks, og vi søker svar som passer inn i vårt verdensbilde og som forenkler. Det minner litt om den akademiske verdenen hvor det framsettes modeller for å forenkle en kompleks virkelighet, men hvor modellen som oftest representerer en sterk banalisering og forenkling av sannheten. For en del mennesker blir det trygt og godt å ha et slikt forenklet verdensbilde med klare svar på hva som er rett og galt. Folk flest lar seg heldigvis ikke fange av tynne konspirasjonsteorier, men det finnes likevel en ikke ubetydelig mengde med “enklere” mennesker som biter på konspirasjonsteorier i en eller annen form. Skremmende!

I tillegg til konspirasjonsteoriene finnes det en del feilaktige og seiglivede myter, en del overtro, en del totalt feilaktige “kjerringråd”, alternativt humbug og annen falsk / feilaktig informasjon. Om ikke fullt så farlig som “ekte” og alvorlige konspirasjonsteorier er det likevel utfordrende for vårt samfunn. Hva som er poenget med alt slikt tullball kan virkelig fortjene en grundige debatt.

I forbindelse med konspirasjoner og konspirasjonsteorier må man også være klar over diverse påvirkningskampanjer igangsatt av / støttet av fremmede myndigheter (myndighetskampanjer, myndighetsstyrte kampanjer). Land slik som Russland og Kina kan igangsette slike ting, og det vil vel ofte være noen som går på limpinnen og støtter det feilaktige budskapet som kommer fra slike hold. Den massive informasjonsstrømmen vi utsettes med krever vår årvåkenhet, kildekritikk / kildekontroll, “bondevett” og kritisk sans.

Dette var bare et miniatyrutvalg av alle de konspirasjonsteoriene som har blitt framsatt og som har sine ihuge tilhengere. Det er en stor jungel med teorier der ute, og det er slettes ikke mulig å få full oversikt over alle teorier som finnes. Hva poenget er med å framsette slike ikke-holdbare konspirasjonsteorier er over min forståelsesevne. Særlig matnyttig er det i hvert fall ikke. Jeg ønsker IKKE å støtte opp om kristne organisasjoner og/eller andre personer / organisasjoner som driver med slikt tullball.

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

2 kommentarer til Konspirasjonsteorier i kristen (og verdslig) regi

 1. Morten Larven sier:

  Hvor i bibelen (e) nevnte Jesus ordet kristendom?
  Hvor i bibelen (e) nevnte Jesus han er guds sønn?
  Hvor i bibelen (e) nevnte Jesus han er gud?

  • Det står flere steder i Bibelen at Jesus er Guds sønn, og at Gud er Gud. Imidlertid står det vel ikke at akkurat Jesus uttalte disse tingene.

   Begrepet kristendom er nok oppfunnet etter Bibelsk tid. Jesus-etterfølgerne ble vel forholdsvis tidlig kalt for kristne, og dette har vel ført til begrepet kristendom (dom er jo en del av budskapet for Kristus-etterfølgere) sånt etter hvert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert