Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

(Sist oppdatert 15.09.2023 @ 18:52 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 avholdes 11. september 2023 her i kongeriket og demokratiet Norge. Jeg har mine politiske meninger, og det vil i dette innlegget bli skrevet noen ord rundt årets valg. Dette at det er snakk om et valg på kommune- og fylkesplan påvirker selvsagt valget, hvor lokale saker og hvilke personer / listekandidater som stiller til valg er vel så viktig som selve partivalget. Det er ikke rikspolitikken eller partipolitikken som er det viktigste i høstens valg.

I Vestland fylke / Vestland fylkeskommune stiller følgende partier lister i fylkestingsvalget:

Logoer til partier som stiller lister i fylkestingsvalget 2023 i Vestland fylke.

 

Oppdatering: Valget er over, og resultatene foreligger. Mer om dette i fortsettelsen.

Valgresultater 2023

Valget er over, og den harde politiske hverdagen kan fortsette. Når det gjelder det generelle resultatet eller trenden fra valget: Det blåser for tiden en borgerlig vind (politisk blå vind) over landet vårt, noe jeg selvsagt ikke liker. Mange steder er de rødgrønne partiene taperne, og de politisk blå partiene (borgerlige partier) vinnerne. Delvis slo det til her lokalt også i Kinn kommune og i Vestland fylke, men heldigvis ikke i Stad kommune.

Noen resultater fra valget:

Stad kommune – tre på topp oppslutning m. m.:

 • Senterpartiet 32,8 % (+5,2 %)
 • Arbeiderpartiet 16,0 % (+5,1 %)
 • Fremskrittspartiet 13,9 % (+5,8 %)
 • Venstre må også nevnes pga. den kraftige tilbakegangen: Venstre 9,2 % (-26,9 %)

Alt i alt ble ikke resultater så aller verst i Stad kommune, i og med de to topplasseringene gikk til rødgrønn side. Takk og pris at Venstre gikk så mye tilbake!

Mer detaljer om resultatet: NRK Valgresultater 2023 – Stad.

Kinn kommune – tre på topp oppslutning m. m.:

 • Høyre 25,0 % (+9,0 %)
 • Arbeiderpartiet 20,6 % (-6,2 %)
 • Fremskrittspartiet 12,5 % (+8,0 %)
 • Senterpartiet må også nevnes pga. den kraftige tilbakegangen: Senterpartiet: 6,9 % (-12,3 %)

Mer detaljer om resultatet: NRK Valgresultater 2023 – Kinn.

Vestland fylke / fylkeskommune – tre på topp oppslutning m. m.:

 • Høyre 22,8 % (+4,8 %)
 • Arbeiderpartiet 17,8 % (-2,6 %)
 • Fremskrittspartiet 12,6 % (+4,1 %)
 • Må også nevnes pga. den relativt store tilbakegangen: Senterpartiet 11,0 % (-4,8 %)

Mer detaljer om resultatet: NRK Valgresultater 2023 – Vestland. Resultater også tilgjengelig via Valgresultat.no.

Det nye Industri- og næringspartiet fikk inn noen mandater “alle steder”. Heldigvis får ikke partiet Konservativt noen makt i vår region, og KrF kan heller ikke påberope seg kjempegode resultater med kun noen få mandater de tre nevnte plassene.

Og så blir det i hvert fall på landsbasis masse politiske hestehandler i etterkant for å sikre seg makt, ordførere og flertall.

 

Skrevet før valget:

Altså disse partiene representert med partilogoene (større format):

Logoer til partier som stiller lister i fylkestingsvalget 2023 i Vestland fylke.

 

Partilister – 23 stk. – i fylket Vestland valget 2023, tekstformat:

Selve listene kan studeres her:

Endring: August 2023 ser jeg at nettsiden “kun” opererer med 18 godkjente lister. Partiene som utgår (pga. de ikke oppfyller kravene i valgloven og/eller at et parti selv har trukket liste tilbake) blir da disse:

 • Folkepartiet Vestland
 • Innovasjon- og teknologilisten (ITP), tidligere Piratpartiet
 • Generasjonspartiet
 • Kystpartiet
 • Alliansen – Alternativ for Norge

Ingen store tap for samfunnet og demokratiet etter mitt syn de fem partiene som likevel ikke stiller til valg! Oppdatert figur med røde kryss over partier som utgår:

Logoer til partier som stiller lister i fylkestingsvalget 2023 i Vestland fylke. Redigert utgave.

 

I andre deler av Norge finnes det andre og flere enn de nevnte partiene. Imidlertid har jeg valgt å forholde meg til det fylket jeg bor i, altså Vestland fylke.

Det blir litt færre lister å forholde seg til på kommunenivå – både i Stad kommune (min bostedskommune) og i Kinn kommune (min arbeidsplass).

Mer om kommunestyrevalgene:

Heldigvis ingen énsakspartier i disse to kommunene. Spesielt i Kinn kunne det ha dukket opp et parti som ville reversere kommunereformen, men heldigvis skjer ikke dette.

Mine tanker rundt valg av parti å stemme på:

 • Det gagner ikke meg og dem rundt meg med en høyrevridd og egoistisk politikk som dyrker og degger med de rikeste rike. Uaktuelle partier blir da: FrP, H, V og KrF.
 • Jeg er heller ikke en ekte sosialist eller kommunist, slik at de rødeste partiene utgår. Uaktuelle partier: R og SV.
 • Jeg er ingen klima- og miljøaktivist (men klimafornekter er jeg ikke!), så glem MDG.
 • Å stemme på små mikropartier / nisjepartier / ensakspartier er en bortkastet stemme. Slike partier utgår som aktuelle for min del.
 • Sammenblandingen av bedehus og politikk liker jeg ekstremt dårlig, så da utgår KrF for andre gang.
 • Høyreekstreme og rasistiske partier utgår både pga. det de står for, og pga. de heldigvis også framstår som mikropartier som neppe kommer til å få noen særlig innflytelse etter valget.
 • Industri- og Næringspartiet (INp) framstår som en uspiselige bastard.
 • Lokalpolitisk i Stad kommune er jeg lei av partiet Venstre, som har hatt ordføreren i perioden som nå utløper. Håper mer fornuftige partier – og mennesker – slipper til makta med ordfører osv.

Jeg innrømmer at det ikke er mange partier som gjenstår. Valget står vel strengt tatt mellom dagens regjeringspartier (Sp og A). Selv om de ikke har gjort all verdens god jobb i regjering, vil jeg nok likevel foretrekke dem som de ledende partiene etter valget høsten 2023. Det er svært synd at rot i regjeringen og i rikspolitikken skal få påvirke valgresultatet i lokalpolitikken! Rikspolitikk og lokalpolitikk er to vidt forskjellige ting.

SPESIELT skeptisk er og forblir jeg til partiet KrF:

KrF 2023: Verken partiledelsen (Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse) eller politikken til KrF gjør det aktuelt for meg å stemme på dette partiet.

 

Og:

KrF og Valg 2023: Partiet hevder å ha 10 (gode) grunner for å stemme (på) KrF. Selv har jeg en mye lengre liste over gode grunner til å IKKE stemme på dette partiet!

 

Verken partiledelsen eller deres politikk appellerer til meg, og de får definitivt ikke min tillit i lokalvalget høsten 2023!

Videre kan du ta gift på at jeg IKKE skal stemme på partiet Konservativt (tidligere: Partiet De Kristne). Politikken de står for tilhører fortiden, og den bidrar definitivt ikke til utvikling i retning av et bedre samfunn. Partiet står for gammelt grums, fortidens politikk, diskriminering og ekskludering. Deres tåpelige forsøk på overformynderi og å påtvinge oss leveregler og bud som har gått ut på dato fortjener minimal oppslutning. Rent generelt: Norge trenger slettes ikke egne politiske partier for såkalte kristne velgere!

Jeg er enig i det som i en periode stod på nettstedet Jesusfolket.no (nå nedlagt nettside), nettsiden for det VIRKELIGE kristenfolket:

Jesusfolket

 

“Tror du at ditt politiske ståsted definerer deg som en del av kristenfolket eller ikke? Det er en misforståelse. Det er samme for Jesus hva du mener om plasseringen av den norske ambassaden i Israel, om Norges regjering er rød, blå eller gul (+ grønn), eller om du vil reversere lover. Du er faktisk fri til å stemme hva du vil uten å risikere Guds vrede.”

Sommeren 2023 har valgkampen kommet i gang, og spesielt reagerer jeg på den villedende reklamen fra FrP. Det virker som om de i likhet med tidligere år lover lavere skatter og avgifter hvis / når de kommer til makta. Det virker som om partiet har glemt at det er snakk om et lokalvalg, hvor kommunale politikere og fylkespolitikere har relativt liten innvirkning på skatte- og avgiftsnivået. Det er i hovedsak rikspolitikken – Stortinget – som legger rammene for slike ting. Falske valgløfter, løgner og valgflesk fra den kanten, ja.

Tror snart jeg må finne meg en annen radiokanal å høre på enn P6 Rock, i og med all den kvalmende politiske radioreklamen for FrP. FrP med Sylvi Listhaug i spissen lover mer omsorg i hverdagen. Videre loves det reduserte skatter og avgifter, noe som definitivt ikke vil gi en enklere og bedre hverdag for folk flest, da dette i den andre enden medfører garanterte kutt i velferdstilbud.

Sukk! Først “sulteforer” rikspolitikerne kommunene økonomisk sett, og så loves det lavere skatter og avgifter samtidig. Dette henger ikke på greip som enkelte pleier å bruke som uttrykk. Kommunene kan ikke klare å yte bedre tjenester for mindre penger, og det er lite å hente på ytterligere rasjonalisering og effektivisering. F. eks. eiendomsskatten som mange kommuner krever inn er høyst nødvendige å innkreve for å få kommunene til å gå rundt med ytingen av sine lovpålagte tjenestetilbud.

I tillegg reklamerer FrP (jeg hørte det i reklame via radio) for mer frihet og større valgfrihet. Nok en gang rikspolitikk! Ha, jeg har absolutt ingen tro på at FrP i en framtidig regjeringsposisjon vil medføre større frihet / valgfrihet. Nei, denne argumentasjonen må de dra lenger ut på landet med!

Jeg kan også si noen ord om partiet Venstre sin politikk: Venstre påstår at de er opptatt av miljø- og klimapolitikk, men dette blir ganske så falskt i og med at penger, økonomi og frikonkurranse trumfer alt inkludert deres grønne politikk. Partiets politikk tar ikke akkurat Norge framover.

Når det gjelder Høyre har jeg skrevet side opp og side ned om dette partiet og deres politikk mens de satt med regjeringsmakta. Selv om mye av min kritikk omhandler deres (tidligere) rikspolitikk, vil også en god del av kritikken være gyldig for kommunalt og fylkeskommunalt nivå på steder hvor partiet Høyre får stor tillit. Erna Solberg har kommet med flere rikspolitiske utspill i valgkampen, så alt tyder på at hun ikke forstår forskjellen mellom rikspolitikk og lokalpolitikk. Rikspolitiske løfter som de ikke gjorde noe som helst med mens de hadde regjeringsmakt gagner ikke lokalvalget høsten 2023.

Med høyrevridd politikk på riksplan fra partier slik som Høyre FrP, Venstre og KrF vet man hva man får:

Noen resultater av regjeringens politikk (H, Frp, V og KrF).

 

Altså: Lite og ingenting bra. Litt annerledes på lokalplan, men også her kan jeg ikke se at konservativ eller høyrevridd politikk gagner meg og mine.

Jeg lar meg skikkelig irritere over politikere som lover mindre i skatter og avgifter, og da spesielt reduksjoner i kommunale avgifter, eiendomsskatt og vann/avløp. Reduksjon av slike ting vil i neste omgang medføre reduksjoner i kommunalt tjenestetilbud, noe som ikke gagner meg i det hele tatt. Tvert imot! Skatter og avgifter til det offentlige betaler jeg gladelig uten å klage nevneverdig. Dessuten er en del av dette rikspolitikk og ikke lokalpolitikk, da lokal innkreving av avgifter i stor grad styres av rammeoverføringene fra staten.

Det som plager meg for tiden er den private sektor, hvor det utvises stor grådighet i form av overdrevne prisøkninger på matvarer, høyere lånerente enn økninger i styringsrenta til Norges Bank skulle tilsi, kommersialiseringen av strømsektoren som har gitt oss mye dyrere strøm, forsikringsselskaper som stadig blir griskere, strømmetjenester og andre IKT-tjenester som øker kraftig i pris osv. Noe skyldes griskhet fra de kommersielle aktørene, en del skyldes internasjonale forhold og lite eller ingenting av dette skyldes politikerne.

Det har også vært diverse politiske skandaler i rikspolitikken og tillitsbrudd i de senere år innenfor en rekke av partiene på Stortinget / i Regjeringen, så dette bidrar ikke akkurat til det positive når det gjelder å ha tiltro til og tillit til politikere og det politiske systemet i Norge. Tillitsbruddene går beklageligvis også utover lokalpolitikerne.

Både på riksplan og lokalt plan: Beklageligvis er det til tider et ganske så stort gap mellom det folk flest er opptatt av, og det politikerne bruker tid på og fronter som politiske hovedsaker. Sånt sett er det ingen politiske partier som er opptatt av eller fremmer saker som er særs viktige for meg og mine. Dette gapet bidrar ikke akkurat til å styrke vanlige folks engasjement for det politiske.

TV 2 sin Valgomat 2023 ble testet ut, med følgende resultat for min del:

Undertegnede (BRR) har kjørt gjennom TV 2 sin Valgomat 2023, som gav avbildet resultat.

 

Helt greit at Arbeiderpartiet endte på førsteplass for min del, men partiet Rødt er uaktuelt å stemme på for min del. Blir alt for rødt og ekstrem-sosialistisk! Også skuffende at det håpløse partiet KrF kom så høyt oppe på rangeringen hos meg.

NRK har en tilsvarende test, som for min del ga dette resultatet:

Mitt resultat etter å ha kjørt gjennom NRK sin Valgomat 2023.

 

En stor fordel med NRK sin Valgomat 2023 (variant) er at man der velger bostedskommune, og så får man en del lokalpolitiske problemstillinger servert som man må ta stilling til. Flott at det i denne testen gis plass for lokalpolitikken og ikke bare blir rikspolitikk! Også her stakk Arbeiderpartiet av med seieren, og med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på henholdsvis 2. og 3. plass.

Nok en valgomat kjørt, denne gangen Firdaposten sin:

Firdaposten valomat i forbindelse med val / valg 2023 kjørt. Utgav meg for å være innbygger i Kinn kommune, da Stad kommune ikke var et valg.

 

Her måtte jeg jukse litt! Jeg bor i Stad kommune og ikke Kinn kommune, men Stad kommune er ikke innenfor avisens dekningsområde og dermed heller ikke et valg i velgerhjelperen. Jeg har svart som om jeg bor / bodde i Kinn kommune. Arbeiderpartiet (Arbeidarpartiet) vant, men jeg liker ikke helt at partiet Rødt (Raudt) kommer så høyt i resultatlista. Muligens kanskje er jeg mer sosialist enn jeg selv liker å innrømme.

Jeg er innforstått med at en høyrebølge eller høyrevind blåser over landet vårt, men jeg liker det slettes ikke! Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir nok hardt straffet i valget 2023 – beklageligvis med god grunn – for sin middelmådige innsats og kommunikasjon i regjering.

Selv om det er lokalvalg høsten 2023 vil nok skuffelsen blant mange velgere overfor rikspolitikerne forplante seg til lokalpolitikken, med middelmådig oppslutning rundt de to regjeringspartiene som sluttresultat. Spesielt Senterpartiet har gjort en ekstremt dårlig jobb, hvor man virkelig kan spørre seg om partiet i det hele tatt er modne for politisk makt. (Men heller rødgrønn regjering enn noe blått etter mitt syn!) Det blir spennende å se om rødgrønn side tidsnok klarer å hente inn igjen noe av den tidligere tapte oppslutningen.

Kommentarer til partilederdebatten på TV 2

Jeg vil beskrive partilederdebatten på TV 2 29. august 2023 som ganske så meningsløse, og uten at konkrete og realistiske løsninger ble presentert. Mye valgflesk og tomme løfter ble servert, og det var en del drittkasting og skylding på hverandre mellom partiene. Også flere ganger der rikspolitikerne prøvde å skyve ansvar og utfordringer over til kommunene, uten å komme med noen gode rikspolitiske / nasjonale støtteløsninger. Temaene var eldreomsorg og privatøkonomi.

Når det gjelder eldreomsorg er det en varslet krise med en eldrebølge – som medfører behov for økt pengebruk og en markant økning i innsatsen / satsingen overfor målgruppa – som har vært diskutert årevis av ulike regjeringer og stortingsflertall. Det kom vel nok en gang ikke noen skikkelig konkrete løsninger på bordet. Presenterte ekstrabevilgninger så langt blir bare smådråper i havet.

Når det gjelder økonomi virker det nok mest som om politikerne lever på hver sin rosarøde sky. Jeg synes ikke akkurat at de tar folks økonomiske problemer på alvor, slik som situasjonen er nå med kraftige pris- og renteøkninger. Partilederne fra den sittende regjeringen nevnte noen innførte tiltak, men ingen av disse gagner f. eks. meg og de som er i min livs-/familiesituasjon.

Uansett ble det masse rikspolitikk, som i stor grad er mindre relevant og interessant i forbindelse med årets valg. For min del har det ingen hensikt i å følge med på flere politiske TV-debatter, da det man blir presentert har alt for liten grad av realisme og aktualitet.

Helt enig er jeg ikke med denne “dommen”, men jeg legger likevel ut lenka:

 


Ny partilederdebatt

Onsdag 6. september var det ny partilederdebatt på TV 2, hvor temaene var skole og klima. Nok en gang ble det masse irrelevant rikspolitikk, og ellers var det mye drittkasting og beskyldninger partiene imellom. Litt uti orket jeg ikke i detalj å følge med på elendigheten, så jeg gjorde litt andre ting samtidig med at jeg hadde partilederdebatten som “støy” i bakgrunnen. Nei, slike debatter gjør ikke at man blir klokere!

Omtale av debatten fra Nettavisen.no:

 

Facebook og tilsvarende sosiale medier med sine persontilpassede datastrømmer påvirker oss, og er en relativt stor fare i forbindelse med valgprosessen. Som Datatilsynet skriver på sin nettside om Facebook / Instagram: “Adferdsbasert målretting av politiske annonser i forbindelse med valg er særlig problematisk i et demokratiperspektiv.” Det er ikke Facebook med “venner” som bør få styre det norske valgresultatet og det norske demokratiet / lokaldemokratiet!

Det er viktig å huske på at vi står overfor et kommunestyre- og fylkestingsvalg, dvs. et lokal- og regional-valg (fylkesnivå). I slike valg betyr lokale saker og hvem (hvilke personer og deres dugelighet) som står på listene nesten vel så mye som partinavn. All ære til dem som sier ja til å stå på listene, og så får vi bare satse og håpe på at vi får politiske konstellasjoner med dyktige politikere som gir oss gode lokalsamfunn. Lokale politiske konstellasjoner og samarbeider kan oppstå på kryss og tvers av den politiske skalaen, og det framstår som mindre viktig i lokalvalgene enn i riksvalgene om partiene er borgerlige (konservative/høyrevridde) eller sosialistiske (venstrevridde).

For Stad kommune sin del blir dette første rullering av politikere siden effektueringen av kommunereformen 2020. Fra og med 1.1.2020 ble Selje kommune og Eid kommune til dagens Stad kommune, og det har vært nok av “innkjøringsproblemer”. Litt spennende å se hvordan dette slår inn på det politiske valget. Likeså gjelder sånt sett for fylket, hvor fra samme dato Hordaland og Sogn og Fjordane fylke ble til Vestland fylke.

Et betimelig spørsmål: Har jeg tillit og tiltro til de lokale politikerne på valg i Stad kommune? Tja, må jeg vel si der. I stedet for å skrive noen ny tekst rundt dette gjenbruker jeg teksten nedenfor fra mitt innlegg “Lokalpolitisk innspill – Flatraket“:

Nærmere halvparten av innbyggerne i tidligere Selje kommune er ikke fornøyde

Interessant, og gjenkjennelig for oss som tilfeldigvis bor i ytre deler av Stad kommune:

Selve artikkelen er bak betalingsmur, men dette lille sitatet eller utdraget sier det meste:

 • “43,2 prosent av innbyggjarane i tidlegare Selje kommune er ikkje fornøgde med korleis saker frå deira område blir prioritert i Stad kommune.”

Fjordenes Tidende har fått gjennomført en Infact-undersøkelse som gir dette interessante resultatet, hvor jeg støtter resultatet fullt ut. Ytre deler av Stad kommune – og da spesielt Flatraket – er glemte deler i Stad kommune sine planer og politikk. Mye av tjenestetilbudet er fraværende, eller det er sentralisert inn til Nordfjordeid. Også store kvalitative forskjeller mellom tilbudene i indre og ytre Stad, i disfavør for ytre.

Kommunen på sin side ser ut for å komme opp med dårlige bortforklaringer og forsøk på å avdramatisere situasjonen. De har har også fra kommunens side presentert en skryte-liste over “alt” de har fått til i ytre, men de fleste av disse punktene framstår for meg som uvesentlige saker og momenter. De berettigede klagene og kritikken fra ytre burde så absolutt ha vært tatt mye mer på alvor enn det politikerne (og administrasjonen) legger opp til.

Oppfølging av saken i lokalavisa:

Det er lett å avvise dette som ubegrunnet misnøye og føleri. Imidlertid tenker jeg at mange innbyggere i ytre deler av Stad kommune lett kunne ha presentert konkrete – og høyst reelle – momenter på ting (tjenester, saker m. m.) som er dårligere i ytre enn i indre deler av Stad kommune. Jeg kan ikke gå særlig i detalj med hva jeg hovedsakelig reagerer på uten å begå lovbrudd (bryte taushetsplikten). Kan si så mye at det har å gjøre med et fosterbarn med spesielle behov, og tilgjengeligheten på tjenester (med høy nok kvalitet).

For egen regning vil jeg tilføye: Det kan se ut for at Stad kommune er preget av utstrakt forskjellsbehandling og et ekstremt firkantet byråkrati, som slår alvorligst ut for oss i ytre. Lokalpolitikerne i Stad kommune framstår som noe egenrådige og arrogante, med en noe lav vilje eller evne til å lytte til sine innbyggere. Berettiget kritikk takler de dårlig, og det ender ofte opp med bruk av hersketeknikker. Videre springer de fra sine tidligere lovnader overfor ytre som ble framsatt i forbindelse med kommunereformen (da Selje kommune og Eid kommune ble til dagens Stad kommune). Behandlingen av politiske saker tar også uhorvelig lang tid før endelig løsning foreligger.

Flatraket – og ytre Stad kommune for øvrig – er flotte steder å bo. Imidlertid er dette mer på tross av enn på grunn av politikerne og politikken.

 

På tur til Fosnavåg (igjen!) 28.-29. mai 2023. Primært for at barna våre skal få gjennomført svømming/bading i Sunnmørsbadet, da lokalpolitikerne i Stad kommune velger å ikke prioritere slikt i tilstrekkelig grad i regi av skolen.

(I tekstformat: I Fosnavåg nok en gang. Primært her for svømming/bading i Sunnmørsbadet. Sender snart regning til Stad kommune v/politikerne som ikke prioriterer svømmeundervisning i skolen, og som gjør det nødvendig med private tiltak slik som våre turer hit. Tull og fanteri de som sier at alt med skole og undervisning er gratis i Norge.”)

Jeg har vel mistet relativt mye av min tillitt til lokalpolitikerne og lokalpolitikken i Stad kommune. Hvorfor jeg har mistet denne tilliten framgår av innlegget “Lokalpolitisk innspill – Flatraket“, og da spesielt kapittelet med tittelen “Min misnøye med å bo i ytre deler av Stad kommune“. De viser liten (eller ingen) vilje til å ta klagene og misnøyen fra oss i ytre deler av Stad kommune på alvor.

I lokalpolitikken innenfor Stad kommune har det nok beklageligvis liten betydning hvilket parti som vinner fram og får ordfører / flertall sammen med samarbeidspartnere. For å si det på “godt norsk” (les: engelsk): “Same shit, different wrapping“! Til tross for dette: Og ja, jeg skal garantert benytte meg av min stemmerett i kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023!

Stad Arbeidarparti valprogram 2023 samt valliste (valgprogram og valgliste).

 

Til syvende og sist: Med stor sannsynlighet går min stemme til Stad Arbeidarparti (Stad Ap). Imidlertid er deres politikk langt ifra perfekt, og det er masse valgflesk innenfor det partiet så gjerne vil. Partiet vil mye forskjellig som involverer eksterne parter, f. eks. fylkeskommunen, staten og private. Det er slettes ikke sikkert at de får gjennomslag hos disse aktørene. Sannsynligvis stemmer jeg også samme parti på fylkesplan.

Rent praktisk tror jeg at vi kan få en ganske så vinglete politikk både i Stad kommune og i Kinn kommune etter valget. Ingen partier framstår som så store og sterke at de blir typiske styringspartier. Det må nok søkes noe støtte her og der og på kryss og tvers når større beslutninger skal tas, og dette kan i nesten omgang fort medføre en noe vinglete politikk. Dårlige kompromisser og hestehandler kan finne sted. Men for all del: “Time will show!”.

Et dilemma er selvsagt: Mange saker som er viktige for min del er ikke er nevnt med et eneste ord, verken på kommunalt plan eller på fylkeskommunalt plan av Ap (eller av de andre partiene).

Bruk for all del stemmeretten!

Selvsagt skal jeg stemme i årets politiske valg!

Noen kommentarer til bruken av stemmeretten, fritt etter å ha lest noe tilsvarende på Facebook:

 • Enkelte sier at de ikke vil stemme / bruke stemmeretten sin, da de ikke interesserer seg for politikk. Dette stemmer neppe, da politikken tross alt påvirker absolutt alle sine liv fra vugge til grav.
 • Jeg forstår at enkelte blir skuffet over dette: Politikere og politiske partier lover ting de ikke kan holde eller innfri (valgflesk, falske valgløfter). Der kunne politikerne ha blitt noe flinkere – og ærligere – også på lokalplan.
 • Enkelte politikere og partier er mer opptatt av å snakke ned konkurrentenes politikk, enn å snakke om sin egen. Slik oppførsel tar ikke velgernes egne vurderingsevne på alvor. Politikere må vil flinkere til å framheve egen politikk, og til å overlate til folket (les: velgerne) dette å foreta valg og sammenlikninger av partiene og politikken.
 • Noen har mistet mye av tilliten til politikerne pga. diverse skandaler og fadeser relatert til enkeltpolitikere, primært i rikspolitikken. Husk at det i år er et lokalvalg, og ikke et valg av “korrupte rikspolitikere”.
 • Å gjøre alle til lags er 100 % umulig, og enkelt vil uansett klage og bli skuffet uavhengig av hvem som får den politiske makta. Slik er det å leve i et demokrati, hvor mange kompromisser og flertallsvalg må bli foretatt for å få framdrift.
 • Rikspolitikerne må huske på at det er snakk om et lokalvalg. Rikspolitiske vurderinger og lovnader er mindre interessante i denne omgang. De burde tone ned sin egen innsats og overlate mer av valgkampen til dem på lokalplanet.
 • Å skape et godt lokalsamfunn er hovedoppgaven til lokalpolitikerne, og de fleste av dem uavhengig av “parti-hatt” tar denne oppgaven på alvor. Partipolitikk, prinsipper og fastlåst ideologi er og bør være mindre viktig på lokalplan enn i rikspolitikken.
 • All respekt og anerkjennelse fortjener dem som velger å stille på valg på en partiliste. De gjør en viktig jobb for fellesskapet.
 • Politikk er og blir kompromisser, og ofte må harde prioriteringer til. Ofte får politikerne alt for mye kjeft og alt for lite med ros i forhold til hva de hadde fortjent.
 • Stengt tatt bør man ikke ha noen rett til å klage på politiske beslutninger hvis stemmeretten ikke har blitt benyttet.
 • Så blir det opp til den enkelte å gjøre sine personlige vurderinger av hvilket konkret politisk parti + representanter man skal stemme på, hvor ulike mennesker havner opp med ulike resultater blant annet avhengig av egen livssituasjon.

 

Samtidig med høstens politiske valg vil kirkevalget bli gjennomført. Selv har jeg ikke bestemt meg for om jeg vil stemme i dette valget, selv om jeg er medlem av kirka. Mitt syn på kirka er på mange måter et elsk og hat-forhold. Demokratiet i kirka fungerer etter mitt syn heller dårlig, og jeg har liten tro på at om man stemmer eller ei betyr så mye fra eller til for å få den skakkjørte kirka på rett kjøl igjen.

Jeg leser “med spenning” at noen steder i landet vårt har hele fire lister til kirkevalget: Åpen folkekirke, Bønnelista, Frimodig kirke og nominasjonskomiteens liste. Det er i hvert fall helt uaktuelt for min del å stemme på Bønnelista eller Frimodig kirke, i og med deres konservative syn og trangsynthet. Åpen folkekirke-lista er nok mitt åpenbare valg sånt sett, som i hvert fall stiller liste i Bjørgvin bispedømme-valget om enn ikke i det lokale kirkevalget (menighetsrådet) innenfor Selje sokn.

Den kristne avisen Vårt Land har laget til sin egen kirkevalgomat for kirkevalget 2023, og heldigvis og takk og pris ble resultatet for min del “Åpen folkekirke”:

Mitt resultat etter å ha gjennomført Vårt Land sin kirkevalgomat 2023.

 

Alt annet enn “Åpen folkekirke” er jo katastrofe for kirka! Både “Bønnelista” og “Frimodig kirke” representerer konservativt, bakstreversk og gammeldags grums som jeg ikke kan støtte. Nominasjonskomiteens liste på sin side er vel en ganske så tannløs liste.

I kirkevalget må alle medlemmer som har lyst få lov til å stemme med god samvittighet, og særdeles viktig er det at slike passive kirkemedlemmer som meg stemmer. Endringer må til i kirka for å få oss passive til å oppsøke kirkene på fast basis.

Oppdatering pr. 27.08.2023: Da har jeg forhåndsstemt i kirkevalget, tro det eller ei! Jeg har stemt i begge valg, dvs. både det lokale menighetsrådsvalget i Stad kommune og i bispedømmerådsvalget i Bjørgvin. Stemming i kirkevalget er hemmelig, men ut fra det jeg har skrevet så langt er det vel ikke så vanskelig å gjette seg til hva jeg stemte (i bispedømmevalget).

Alt i alt håper jeg at mange bruker sin rett og mulighet til å stemme, og at det ikke blir “sofapartiet” som vinner valget. For demokratiets del oppfordrer jeg alle til å bruke stemmeretten sin! Godt valg!

Lenker

Tidligere publiserte artikler om politikk / valg:

Eksterne lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *