Kirkelige helligdager som fridager, ja takk!

(Sist oppdatert 09.04.2023 @ 9:59 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Kors og Bibel

I avisen Vårt Land (papir og på nett) kunne vi lese: “Vil kutte kirkelige helligdager”. I ingressen stod det blant annet: “Dager som skjærtorsdag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag bør ikke gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til, mener prest.

En person omtaler hele forslaget som “tussete”, noe jeg støtter fullt ut. Å kutte ut kirkelige helligdager vil ikke akkurat bidra til å stoppe sekulariseringen og til å øke kjennskapen til den kristne troen, samt til å øke kjennskapen til helligdagenes innhold. Hvis noe skal kalles for sentrale og historiske kristne verdier er det markeringen av slike dager. Noen har også kalt forslaget for typisk Oslo-forslag/politikk.

Jeg trodde først det var snakk om en spøk, men lite tyder på at dette er tilfellet. Det er nok blitt sagt og ment i fullt alvor, og muligens er det et forsøk fra en prest til å skaffe seg ønsket oppmerksomhet. Selv om få oppsøker kirkene på slike dager kan de likevel bety mer for enkelte enn det som lett lar seg måles. Det er ikke opp til presten å bedømme den enkeltes tro og forhold til disse dagene. Helt sikkert finnes det en del blant oss som har en form for barnetro selv om de ikke trår ned kirkene.

At et slikt forslag kommer fra en prest er ekstra skuffende. Muligens burde vedkommende vurdere sin stilling når han åpenbart har mistet troen på kirkens kommunikative og forkynnende rolle. Selv springer jeg ikke akkurat ned kirkene på de kristne høytidsdagene, men jeg synes jo at det er flott å ha dem som fridager til minne om Bibelens budskap og kristentroen/kristendommen. Kristne bør påta seg ansvaret for å spre kunnskap om helligdagens religiøse innhold.

Hele debatten er merkelige. Forslaget som framsettes ville hvis det ble gjennomført virkelig gjort kirken og ordet en skikkelig bjørnetjeneste. Til og med i vårt post-sekulære samfunn er det fortsatt plass til noe religion. Samfunnet vil aldri bli helt religionsfritt (“nøytralt”), og historiske og nedarvede markeringer som kirkelige helligdager det vert å kjempe for få å få dem beholdt.

Jeg registrerer at også prest Einar Gelius har kastet seg inn i debatten. Han mener at dager slik som 2. pinsedag og Kristi Himmelfartsdag har utspilt sin rolle. Han anser slik dager som unødvendige kristne fridager og vil gjøre dem om til vanlige arbeidsdager, da vi ifølge ham jobber for lite.

Jeg trodde knapt debatten kunne ramle ned på noe lavere nivå. Der tok jeg feil, gitt. Det står å lese at en kristen studentleder (Norges Kristelige Studentforbund Ingvild Yrke) vil “gi bort” helligdager/fridager til muslimene, kvinnebevegelsen og miljøbevegelsen. Hva blir det neste dumme forslaget, mon tro?

Helligdagene rundt julefeiringen ser ut til å være på utsiden av debatten. Akkurat disse dagene er det vel ingen som ønsker å rokke eller røre på. Juledagene “sitter” vel enn så lenge trygt på kalenderen.

Kalender 2022 (Norge) med helligdager og (enkelte flaggdager) avmerket:

Kalender 2023, Norge. Kilde: https://www.timeanddate.no/.

Kilde: Time and Date (.no).

I kalenderen ligger de kirkelige helligdagene på “rekke og rad”, spesielt på vårparten og i desember: Påskedagene, Kristi himmelfartsdag, pinse (1. og 2. pinsedag) og jul.

En liten sak litt på siden: Sektene i Egersund der jeg opprinnelig kommer fra feier både 2. og i noen tilfeller 3. dag på diverse kristne høytider. Der vet de å holde hevd på feiringen/markeringen av slike viktige dager.

Et interessant innlegg om saken er skrevet av Arne D. Danielsen på Verdidebatt.no. Tittel på innlegget er: “Kirken trenger ikke fiender”. Jeg er slettes ikke enig i alt det han skriver om, men han har imidlertid noen gode hovedpoeng. Tar med noen sitater fra innlegget:

  • Nordengens (merknad føyet til av bloggeier: Prest Per Anders Nordengen) utspill kan, for oss utenforstående – kirkemedlemmer, se ut til å være del av en strategi for å redusere Kirkens betydning og anseelse blant kirkemedlemmer flest, og å bryte ned Kirken som en av landets sterkeste merkevarer.
  • Hva om Nordengen, etter å ha resonnert seg fram til at mange ikke har et bevisst forhold til de kirkelige høytidsdagene – og fridagene, hadde kommet til at dette må vi gjøre noe med. Vi må arbeide for å øke bevisstheten om dette.
  • Nei, Kirken tenger ikke fiender. Den har seg selv.

Innleggets skribent har noen gode poeng. Kirka bruker masse tid og energi på unødvendige kamper som er ødeleggende og splittende for kirka og dens renommé. De ødelegger sin egen sterke merkevare med alt dette tullet, og de trenger strengt tatt ikke hjelp fra sekulariseringen, politikerne eller Human-Etisk Forbund til å bryte ned kirka og dens samfunnsmessige betydning. Kirka og kristne må stå på og kjempe for helligdagene, og dette innbefatter også å gjøre folk flest mer oppmerksomme (opplæring!) på hvorfor vi har de ulike fridagene og høytidene sett med et kristent perspektiv.

Verdens Gangs satiriske lillebror – Vredens Gnag – har en “artig” vri på saken. De skriver, selvsagt satirisk ment: “Nå må du snart kvalifisere deg til fri på helligdager. – Hvis du ikke vet hvorfor vi feirer Kristi Himmelfartsdag, kan du heller ikke regne med å få fri.”

Våren 2022 er det enkelte politikere (les: Unge Venstre) som vil fjerne de kristne helligdagene. Aldri fred å få i denne debatten eller tematikken. Håper for all del at de som ønsker dagene fjernet ikke vinner fram.

En annen ting er de offisielle flaggdagene, som i en viss grad samsvarer med de kirkelige helligdagene. F. eks. er Kristi himmelfartsdag ingen offisiell flaggdag, mens f. eks. 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag er offisielle flaggdager.

Hvis prester og/eller politikere skulle få gjennomslag for å kutte ut de kristne hellig-/fridagene, vil dette neppe gå ut over oss arbeidere relatert til antallet fridager kontra arbeidsdager. Flere ønsker å legge de “frigitte” dagene inn i en pool til fri benyttelse, eventuelt lagt til inn som del av ferien vår (sommerferien). Som arbeider er jeg ikke redd for å miste dagene sånt sett, men jeg synes godt de kan bestå som i dag med et kristen, kirkelig og religiøst innhold.

Dette innlegget ble skrevet våren 2018, men det er like aktuelt nå mai 2022. Jeg ønsker definitivt at vi skal beholde de kristne eller kirkelige helligdagene som røde dager / fridager i vår kalender. Utenom de religiøse / kristne fridagene vil jeg også beholde dem som fagbevegelsen har kjempet fram, f. eks. 1. mai. Og den nasjonale 17. mai-feiringen i Norge tror jeg INGEN ønsker å røre.

Ja takk til å beholde de kirkelige helligdagene som fridager for markering av den kristne tro og historie!

Lenker:

For noe historieløst tullball og ekstremt dårlig ide fra “Unge Venstre”:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  • Spamkommentarer blokkert