Julekonserter i kirkene

(Sist oppdatert 02.12.2023 @ 10:14 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Kirkebygg

Et irritasjonsmoment i førjulstider er alle kirkekonsertene. Artister som resten av året har lite med kirka å gjøre blir plutselig så kirkelige og åndelige rundt juletider, og de trekker mot kirka med sine konserter. Av og til synes jeg kirkene mer likner på konserthus og griske, kommersielle pengemaskiner enn på kirker i adventstida.

Det er god butikk (god business) forbundet med avholdelse av julekonserter, hvor en god del av dem finner sted i landets kirker. Både artistene og kirkene tjener ganske så bra på konsertvirksomheten.

Er det egentlig kirka sin oppgave å være kulturhus for alle slags “halvt tvilsomme” og nostalgiske artister? Personlig heller jeg nok mot NEI. Det finnes da kulturhus, kinoer, skoler, gymsaler osv. som kan benyttes til konserter. Kirker og tilsvarende bygg har en annen funksjon enn å fungere som konsertlokaler og (verdslige) kulturhus.

På Verdidebatt.no har en tilsvarende sak blitt diskutert i desember 2009 under overskrifte: “Julehykleri”. Mari Klingen skriver blant annet:

 • Kirkekonsert

  “Det jeg ikke kan forholde meg til, er at disse artistene omtrent krever å få stå i Guds hus og synge sanger om en frelser og et evangelium de ikke tror på. De utnytter kristendommen, og gjør Gudshuset om til et sted der de kan tjene penger på de kristnes tro.” og “Jeg er veldig for ei åpen og inkluderende kirke, og vil jo at alle skal føle seg hjemme der. Men kirka er tross alt ikke primært et konsertsted, så det må da kunne gå an å ha et lite skille?”

Tilbake til mine egne tanker rundt problemstillingen:

Julekonsertene blir ofte arrangert av et bookingselskap (arrangørselskap), der den konkrete artisten har leid kirka og holder konserten i regi av dette selskapet. Selve kirkesystemet står gjerne ikke som arrangement og kan dermed ikke direkte lastes for selve innholdet. Imidlertid burde de muligens ha filtrert litt bedre og sagt nei til enkelte griske artister som kun vil utnytte kirka som konsertlokale.

I denne diskusjonen kan følgende Bibelvers være relevant:

Matt 21, 12-13: Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: “Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule.”

 

Julesangere

Julesangere

Helst enda verre er det med diverse kulturarrangementer og adventskonserter (og muligens på skolegudstjenester?) i disse førjulstider, gjerne arrangert i et samarbeid mellom kirke, frivillige lag og foreninger og kommune. Ofte kan slike arrangementer romme mye kultur og lite av julens budskap. Å pakke inn jule- og adventsbudskapet i bomull for ikke å støte noen virker som tanken. Muligens et forsøk på å utvise såkalt politisk korrekthet?

Juletiden er neppe tidspunktet for svovelpredikanter og forkynnelse om dom, fortapelse, omvendelse og endetid. Imidlertid finnes det en mellomting mellom ytterpunktene svovelpreken og ingen forkynnelse. Som besøkende i kirka bør man på en eller annen måte bli minnet på at en virkelig er i kirka og ikke bare i et “simpelt” konsertlokale. Kirka regnes som Guds hus og bør være et hus for bønn og kristen forkynnelse.

Et annet moment rundt dette med julekonserter et at de kan virke ekskluderende. Det blir et klasseskille mellom dem som har råd til å delta på konserter, og dem som slettes ikke har råd til dette. Kirkerommet er i adventstider slettes ikke for alle og enhver.

Jeg har også personlig opplevd å være på Gudstjeneste Juleaften hvor julebudskapet kun har hatt en birolle. Det blir viktigere “å piske opp” den kommersielle julestemningen og å skape forventninger til den materielle julefeiringen enn å formidle Bibelens viktige julebudskap på en høytidelig, ekte og levende måte.

Kirkekonsertene med artister som bruker kirkene som rene konsertlokaler har sine ulemper. Konsertene kommersialiserer kirkene (kommersiell utnyttelse av kirkebyggene), og konsertene kan bidra til å forflate julens budskap. Enkelte av de som opptrer utviser også liten ydmykhet og respekt overfor kirkerommet (dekker foran kirkas utsmykking, hardhendt rigging som kan skade kirkerommet osv.). Høye billettpriser hvor slettes ikke alle har økonomisk anledning til å delta er betenkelig, og generelt inngangspenger i kirka i det hele tatt er en uting.

Julekonsert for åpen mikrofon.

Fra artistenes ståsted velges nok kirkene primært for stemningens og nostalgiens del. Det er ikke alltid så billig å nyttiggjøre seg av en kirke, da det ofte både koster en del å leie kirkene og ikke alle kirker har så mange sitteplasser (gir lavere billettsalg) som f. eks. et kulturhus ofte har. Dessuten må gjerne alt nødvendig utstyr for lyd og lys leies inn, kjøres til og rigges opp og rigges ned for det enkelte konsertarrangementet. En del slike ting står ofte ferdig klar til bruk i ekte konserthus/kulturhus.

For en del artister er det ganske så tabu å snakke om Jesus på sine julekonserter. Det kristne budskapet må for all del pakkes inni bomull, da man ikke vil støte noen. Samtidig er mange av oss nordmenn i større eller mindre grad opptatt av og interessert i barnetroen og det åndelige. Folk flest tåler litt Jesus på en julekonsert. Kirkekonserter og jul er og blir store doser med nostalgi, sødme, julesanger og julebudskap.

Hvorfor søker artistene til kirkene? Det kan ha noe å gjøre med slike forhold: Julestemningen i kirkerommet, tjene penger, muligens blir alle artister “plutselig” litt ekstra religiøse og nostalgiske i juletider, kan ha noe med atmosfæren og akustikken i kirkerommet å gjøre og eventuelt den kirkelige mystikken. Artistene tjener lite penger på platesalg i disse tider med dårlig betalt strømming, og da blir vel gjerne konsertvirksomheten ekstra viktige.

Denne sangen tar temaet på kornet:

 

Julekonsertene har enkelte fordeler også. Slike konserter er ofte en av de få gangene i året “folk flest” søker til kirke. Dette gir jo noen unike muligheter for å gjøre folket litt mer kirkevante. De kan i beste tilfelle bidra til at man kan få tatt tilbake noe av åndeligheten i kirkene. Det kan være fint innimellom å oppleve at kirkene har “stinn brakke” (fulle lokaler).

Sjaman i kirka

Om enn på siden av artikkelens hovedtema om bruken av kirker til alskens tvilsomme julekonserter:

Kirke i Stavanger – St. Petri kirke – vil slippe til en sjaman i kirka, i tospann med eks-kongelig prinsesse Märtha Louise. Den amerikanske sjamanen går visstnok under tittelen Shaman Durek, og er tydeligvis eks-kongelig høyhet sin arvtaker nå når hennes engleskole utgår.

Jeg kan svært godt forstå dem som er skeptiske til et slikt arrangement og en slik bruk av et kirkelokale. Selv har jeg absolutt ikke sansen for dette som har blitt annonsert.

Som sjefredaktør Vebjørn Selbekk skriver ironisk i sin lederartikkel 9. april 2019:

 • “For den overnaturlig billige prisen av kun kroner 595,- kan hvem som helst få adgang til kirken for å lytte til sjamanen og sjarlatanen når de to kommer dit den 20. mai (2019).”

Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy gir arrangementet godkjent-stempel, og sier det går inn under “selvutvikling”. Hjelpes meg for en konklusjon og framvisning av mangelfull dømmekraft!

Nei, dette er skuffende av folkekirken. En slik avgudsdyrkelse og et slikt arrangement som dette har INGENTING i en kirke å gjøre. Misbruken av sin tidligere kongelige status er også en tvilsomme side med hele saken.

Oppdatering, mai 2019: Biskopen – Anne Lise Ådnøy – tok i siste liten “til vettet”, og hun satte ned foten og stengte kirka for prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett og hans show. Makan på hva kirka vurderte å slippe til i sine vigslede lokaler, lokaler innviet for ekte gudstro. Humbug fra en pengegrisk og tvilsomme sjaman som gir syke og svake mennesker falske forhåpninger har ingenting i et kirkebygg å gjøre. Slike okkulte og alternative greier bør ikke kirka fronte.

I stedet for at arrangementet ble holdt i kirkelig regi og med kirkelig velsignelse og legitimitet ble det avholdt i verdslig regi på et hotell i Stavanger-kantene. St. Petri kirke i Stavanger ble til slutt ikke åstedet for galskapen. Å holde det på et hotell eller annet ikke-kristelig lokale er helt ok for meg, da vi tross alt har ytrings- og religionsfrihet i dette landet.

Lenker:

 

Utenom julekonserter, rene kulturarrangementer og sjaman i kirka bør heller ikke kirkerommet benyttes til ren partipolitikk og/eller salgsmesser/seminarer. En viss verdighet og relevans til kirkebyggets hovedfunksjon bør utvises. Og spar meg for Elvis i kirka!

Vel så kritikkverdig er slike arrangementer:

Her bør virkelig kritikk stilles etter mitt syn! Kirkerommet skal primært ha arrangementer som er til Guds ære, og jeg klarer ikke å se at dragshow og/eller burlesk-show tilhører denne kategorien. Vel kan jeg til tider i enkelte spørsmål være ganske så liberale, men slike arrangementer er langt over grensa for min del.

Imidlertid blir dette innlegget nærmere hysterisk morsomt:

Det er snakk om kunstfestivalen Queer Spirit i Kulturkirken Jakob (Oslo). Avholdelse av slike og tilsvarende ting i kirka får Therese til å ønske at kirka blir avskiltet eller avvigslet. For noe tull og tøys! Flott hvis ei kirke kan bli benyttet til å feire skeiv kulturfestival!

Også på siden av julekonserter er tiltak i forbindelse med korona og smittevern. I lenkesamlingen nedenfor er det en link til en Vårt Land-artikkel med tittelen “Nei til nummerering av kirkebenkene”. Det er visstnok ikke ønskelig med nummerering av kirkebenkene i forbindelse med konsertarrangementer, hvor begrunnelsen blant annet er: “Kommersialisering, svekking av gudstjenesterommet og inngripen i originalinventaret er begrunnelsen fra biskop, riksantikvar og kirkeråd”. Spesielt det første punktet hang jeg meg opp i. Kommersialisering eller redselen for dette trekkes fram. Hva da med alle julekonsertene og andre arrangementer som virkelig er kommersielle, og som ingen gjør noe for å stoppe eller å bremse?

En sovende paragraf fra “Regler for bruk av kirkene” er denne:

 • § 4, ledd 6: “Kirken må ikke brukes til kommersielle formål.”

Denne paragrafen syndes det vitterlig MYE mot!

Fra samme paragraf, ledd 3, kan også dette nevnes:

 • “Kirken med tilbehør skal behandles forsvarlig og med respekt.”

Første del av § 1 kan også nevnes:

 • “Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.”

Det første som slår meg der er at det finner sted en del kommersielle konserter i verneverdige kirker, hvor konsertene medfører ekstraordinær slitasje på inventaret. Blant annet er det ikke unormalt å ta bort diverse benker, utplassere masse teknisk utstyr i kirkerommet og å bygge scene. Alt dette kan slite hardt på kirkens innredning.

NRKs og KORKs julekonsert 2021

Interessant diskusjon desember 2021! I en kirke på Oslo-kantene ble NRKs julekonsert sammen med Kringkastingsorkestret (KORK) avholdt. Artistene i 9 grader nord framførte sangen / salmen “Tenn lys” skrevet av Eyvind Skeie, hvor den opprinnelige sangteksten i stor grad hadde blitt rasert og ødelagt.

Den redigerte teksten tok ut det kristne innholdet av sangen, uten at tillatelse var innhenter fra forfatter. En slik framferd kan være brudd mot åndsverkloven og bryter i hvert fall mot god etikk og oppførsel. En god del personer har reagert på denne oppførselen fra NRK med venner, hvor alt kristent skal ut og fjernes i mangfoldets, toleransens og nøytralitetens navn.

Menigheten / menighetsrådet som har ansvaret for kirka der julekonsertopptakene ble spilt inn reagerer på sin side med å kalle deler av opplegget for et tillitsbrudd med brudd på utleiebestemmelsene og bestemmelsene for bruk av kirkerommet. Spesielt reagerer de på visesanger Jan Eggum sin framførelse av låten “Når en hedning feirer jul” sammen med KORK. Slike hedenske innslag bryter definitivt med det kirka står for.

 

Personlig forventer jeg å få et møte med Bibelens ekte budskap når jeg først har oppsøkt kirka, uansett om det er snakk om en konsert, Gudstjeneste eller annet arrangement inne i kirkerommet! Alle arrangementer bør inneholde et visst minimum av forkynnelse som minner de frammøtte på at man faktisk er i en kirke som har til oppgave å forkynne Guds ord. Som kristne bør vi ikke skamme oss over evangeliet!

Jeg ønsker alle en fin adventstid samt god jul og godt nyttår! Ellers har nok enkelte julekonserter (heldigvis) blitt litt amputerte mot julen 2021 pga. korona-pandemien.

(Opprinnelig skrevet og publisert i min gamle blogg 13. desember 2008, redigert og utvidet november 2009 og publisert på nytt i min nye blogg november 2010 med senere redigeringer og oppdateringer.)

Lenker (flere av dem bak betalingsmuren til Vårt Land):

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

En kommentar til Julekonserter i kirkene

 1. John sier:

  Det er jo ikke så mye annet kirken brukes til nå til dags. For guds klare ords lære skal jo ikke lyde der lenger. Den lære som er tuftet på katekismens 5 parter. Det er blitt så ute av moten at det duger ikke lenger.
  Budene, trosbekjennelsen, fadervår, barndåp, nadverd,
  Luthers lille katekisme, Pontopidans sannhet til gudfryktighet, Luthers huspostille osv. er lærdom som leder mennesker over dødens broløse strøm der den lære får virke med den hellig ånds lys og kraft.

  Et helligt Liv, en salig Død
  Hinanden kjærligt møder,
  Det Liv har Manna i sit Skjød,
  Som Døden selv forsøder.
  De To maa ikke skilles ad,
  Den Ene gjør den Anden glad
  Og meget liflig favner.

  og en annen salme:
  Guds Ord det er vort Arvegods,
  Det skal vor Afkoms være;
  Gud giv os i vor Grav den Ros,
  Vi holdt det høit i Ære!
  Det er vor Hjælp i Nød,
  Vor Trøst i Liv og Død;
  O Gud, ihvor det gaar,
  Lad dog, mens Verden staar,
  Det i vor Æt nedarves!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert