Hvordan kan kristne stemme FrP?

(Sist oppdatert 05.02.2022 @ 18:01 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Folk flest MOT FRP

Noe jeg aldri kommer til å klare å forstå fullt ut er hvordan kristne med god samvittighet kan stemme Frp!?. For meg framstår Frp som et egoistparti som passer bra for de rike og velstående, men som ikke tar hensyn til de svake og fattige i samfunnet.

Slik jeg leser Bibelen er noe av det viktigste vi kristne kan gjøre å vise hverandre kjærlighet, nestekjærlighet, medmenneskelighet og å hjelpe hverandre. For meg står disse tingene i grell kontrast til Frp sin (onde) egoistiske og opportunistiske politikk.

I min gamle blogg skrev jeg allerede i 2009 en artikkel med tittelen “Hvordan kan kristne stemmer FrP?”, og jeg delte også mine tanker på Verdidebatt. Jeg har nå tatt fram igjen denne gamle artikkelen, modernisert og utvidet den og til slutt publisert den på nytt her i dagens blogg i forbindelse med Valg 2017.

Oppdatering sommeren 2021: På nytt aktuelt igjen i forbindelse med Stortingsvalget 2021.

Resultatet etter stortingsvalget 2017: Demokratiet har seiret. Det ble beklageligvis flertall for blåblå regjering med Erna & Co inkludert Fremskrittspartiet bak rattet. Jeg tar det til etterretning og aksepterer det rødgrønne tapet, men jeg liker det ikke. Januar 2020 kom imidlertid gladmeldingen om at FrP forlot regjeringen og regjeringsmakta!

Trøsten min er at KrF gjorde et historisk dårlig valg med ca. 4,2 % av stemmene, og Partiet De kristne (PDK) gjorde et enda dårligere valg med sine ca. 0,3 % av stemmene.

Innledningsvis litt sarkasme: Trenger kristne å stemme i det hele tatt? Spesielt innenfor ekstrem-karismatiske miljøer setter jo kristenfolket sin fulle lit til Gud i bønn. Gud fikser det meste, og han kan gripe inn i styringen og de politiske valgene i Norge. Dessuten er det nok av kristne som i liten grad bryr seg om samfunnet og politikken på utsiden av forsamlingshuset de går i, og da har jo dette å stemme liten betydning.

Så til kristne mennesker som finner på å stemme FrP (Fremskrittspartiet): FrP framstår for meg som et virkelig ukristelig parti. De har fokus på det motsatte av typiske kristne verdier. F. eks. “dyrker” partiet mammon (penger), egoisme, opportunisme, bryr seg lite om de svakeste i samfunnet, favoriserer de rikeste rike, fremmer rasisme, bidrar til polarisering og motsetninger (strid) osv. FrP er partiet som jobber for økte forskjeller i Norge, hvor de svakeste svake skal “tas” for enhver pris. Den ideologiske plattformen eller ideologien som politikken til FrP bygger på “stinker” og framstår som ganske så motbydelige – enkelt og greit.

Fra 2009-artikkelen, uten nevneverdige justeringer:

Noen punkter fra Frp sin politikk: Økt satsning på militæret, liberal bioteknologilov, mer overvåkning og politi, strengere fengselsstraffer, næringsliv viktigere enn miljøvern, mindre skatter og avgifter, mindre offentlig kontroll, privatisering, avskaffe/redusere u-hjelp/bistand, mindre satsing på kultur og kjempe mot innvandring. Lavere skatter og avgifter, billigere alkohol og det frie marked er viktigere enn å hjelpe de svake i samfunnet.

“…følger vi Bibelens budskap, blir Frp fort en hovedfiende, mens MDG fremstår som naturlig samarbeidspartner for å omsette det kristne menneskesyn i praktisk politikk.”

Kilde: Vårt Land (Arne Viste): Målbærer KrF det kristne menneskesyn?

 

Frp har i diverse sammenhenger uttrykt sin sympati med staten Israel og at de er imot dagens ekteskapslov som åpner opp for ekteskap mellom to av samme kjønn. Er disse to enkeltsakene virkelig nok til å veie opp for alle de andre negative sidene med Frp sin politikk?

Hele den opprinnelige artikkelen fra min gamle blogg, tittel “Hvordan kan kristne stemme FrP?” (PDF-fil, 300 KB).

Oppdateringer foretatt i forbindelse med Valg 2017 med senere tilføyelser / justeringer:

Jeg opplever at partiet FrP (Fremskrittspartiet) er spesielt opptatt av blant annet følgende saker og tema:

 • Politikk av typen billig populisme (og spiller på dumme, lettlurte og naive velgere).
 • FrP er et mitt syn absolutt et høyrepopulistisk parti.
 • Spesialister i splittende retorikk.
 • Spiller en god del på frykt og fordommer, og sverter/latterliggjør sine meningsmotstandere.
 • Inhuman asylpolitikk, som de selv kaller for en “streng og ansvarlig innvandringspolitikk” (flyktningpolitikk).
 • Nører opp under fremmedfrykt og rasisme. Gir konspirasjonsteorien om at Islam vil overta hele Vesten (og Norge) blod på tann. Til tider grenser det over mot brun retorikk og brun propaganda (jf. nazismen).
 • For tvillingaborter.
 • Liberal alkoholpolitikk. Tilnærmet fri flyt av alkohol løser få problemer og skaper desto flere nye problemer.
 • Støtter opp rundt den meningsløse taxfreeordningen.
 • Frilynt politikk rundt sexkjøp.
 • Lite kjærlighet, nestekjærlighet, medfølelse, sympati, empati og omsorg for de svake, inkludert for asylsøkere og flyktninger (innvandrere).
 • De rikes griskhet prioriteres over de fattige, syke og svakes behov.
 • Ikke rom for solidaritet og menneskeverd i deres politikk, mens egoisme og fremmedfrykt fyres / nøres det opp under i deres politikk.
 • Det har vært lansert ønsker om å kutte i overføringene til kirka (og andre trossamfunn).
 • Forskjellene øker: Deres politikk bidrar til økte økonomiske forskjeller, dvs. større forskjeller mellom fattig og rik. Har fattige gjort seg fortjente til et langt liv i fattigdom?
 • Kan være tilbøyelige til å støtte aktiv dødshjelp.
 • Det er litt vanskelig for meg å se at tidlig ultralyd som i hovedsak er egnet til å sortere bort uønskede barn (f. eks. dem med Downs syndrom) bidrar til menneskeverdet.
 • Tilhenger av sentralisering. Distriktspolitikk er ikke deres styrke!
 • Svært opptatt av å kutte i skatter og avgifter, som igjen kan gå ut over veletablerte velferdstilbud samt de svake i samfunnet .
 • Mer liberale rundt bioteknologi enn “typisk konservative kristne”.
 • Svært opptatt av og tro på privatisering og de frie markedskreftene som løsning på de fleste problemer.
 • Det frie marked, markedsliberalisme og kapitalisme er som en hellig ku/hellige kyr for partiet.
 • Mammon (penger og materialisme) som Gud for partiet?
 • Pengegriskheten til de rike pleies grundig av partiet, og de rike vinner gjennom med sine synspunkter.
 • FrP er nok et eliteparti for de heldig utvalgte som har en tykk lommebok.
 • Lite opptatt av miljøvern og vern av skaperverket for framtidige generasjoner. En del klimakrisefornektere / klimafornektere i partiet.
 • Mer veier og økt oljeproduksjon er løsningen på “alt”.
 • Svekking av arbeidstakernes rettigheter i arbeidslivet.
 • Ivrer for søndagsåpne butikker.
 • Partiet kan bidra til å rasere velferdsgodene og vår velferdsstat (den norske modell) hvis de får lov.
 • Det kan komme kutt i trygdeordninger og andre stønader hvis FrP får tilstrekkelig makt. Sykelønnsordningene kan bli dårligere.
 • Partiet påstår at de vil ha et samfunn med færre lover og regler, samt mindre byråkrati. (Det blir vel med snakket!)
 • For mye opptatt av å blidgjøre næringslivet. Næringslivets ve og vel er viktigere enn miljøvern, arbeidstakernes rettigheter, rettferdighet, samfunnsøkonomi, sunn samfunnsutvikling osv.
 • FrP kan på mange måter se ut for å være i lomma på USA. Vi er en lydig nikkedukke for USA.
 • FrP sammen med andre partier støtter opp om tvilsomme halv-hemmelige internasjonale handelsavtaler (TISA, TTIP osv.) som fjerner makt og demokrati fra Norge.
 • Vi, med partier slik som FrP i spissen, gir gladelig fra oss mer og mer makt til EU/EØS.
 • Salg av landet vårt til utenlandske interesser.
 • Diverse løse kanoner (trollet Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Christian Tybring-Gjedde, Roy Steffensen med flere) som kommenterer og synser i hytt og pine.
 • Partiet regnes som et liberalistisk parti. FrP er bare liberale så lenge det medfører fordeler for etnisk norske velstående menn. Frihet og likhet for kvinner og innvandrere er ikke i partiets interesse.
 • Enkelte i partiet FrP er “spesialister” på negativ kommunikasjon. De kjører på med rasistiske, splittende, polariserende og krenkende ytringer.
 • FrP sin politikk er i stor grad individualistisk orientert, mens det for kristne burde være mer naturlig med politikk som er fellesskapsorientert.
 • Splittende og polariserende retorikk, stikk i strid med kristne idealer.
 • Bidrar til å skape unødvendig redsel og polarisering når det gjelder islam, og gjennom bruk av hersketeknikker og skremsel med f. eks. ordvalg av typen snikislamisering.
 • Religionsfriheten ønskes tydeligvis innskrenket – i hvert muslimenes -, noe som ikke kan sies å være en god “kristen verdi”.
 • Snikfordumming og snikavsporing under valgkampen i forbindelse med valg 2019 er de “flinke” med!
 • “Svake” grupper skal støtt og stadig “tas”, de blir gang på gang overkjørt og dårlig behandlet, noe som bryter klart mot Bibelens budskap og prinsipper.
 • Selv påstår partiet at de ønsker å skape en enklere hverdag for folk flest. Min kommentar til dette: Tull, tøys og løgn. Det de gjør i praksis er å kutte i velferdsgoder og stønader til dem som trenger det mest. Videre skaper de for mange økt usikkerhet pga. et mindre forutsigbart arbeidsliv (midlertidige stillinger osv.). Særlig kristelig er det ikke å ta fra de fattige for å gi til de rike.
 • Jeg vil dra det så langt at jeg hevder følgende: Partiet “driter” i folk flest i sin opptatthet med å tilfredsstille og tekkes de rikeste rike samt etterlevelse av ugunstige internasjonale handelsavtaler.
 • En del stempling og dømming av andre som mener noe annet enn dem selv. Til tider gjøres dette på stygge og brutale måter, som står i grell kontrast til Bibelens “retningslinjer” for akseptabel oppførsel.
 • Overdreven berøringsangst for alt som minner om “røde verdier” (sosialisme, kommunisme, venstrepolitikk og sosialdemokrati bruke som skjellsord).
 • Langt framskredet “angst” for statlige reguleringer.
 • Partiet er for opptatt med å fronte sin valgte ideologi. Til tider er ideologiske prinsipper viktigere for dem enn å vedta gode og praktiske politiske løsninger.
 • Forsvarer den ikke-bærekraftige oljesektoren med nebb og klør, noe krampeaktig.
 • Det kristne forvalteransvaret tas ikke på alvor, samtidig med at mammon (penger) gis alt for stor plass i partiets tankesett.
 • Opptrer ofte respektløst.
 • Liten medmenneskelighet overfor de svakeste i samfunnet.
 • Lav etikk og moral i sine egnes rekker?
 • FrP = Egoisme og fremmedfrykt satt i system.
 • Et parti som i liten grad tåler å bli motsagt og enda verre å bli irettesatt. Til tider immune mot objektive fakta.
 • “Flinke” til å innta offerrollen.
 • Enkelte hevder: Partiet har i den senere tid dolket verdikonservative kristenvelgere i ryggen med sin liberalisme (f. eks. bioteknologi-saken). Det store sviket mot kristne velgere og kristne verdier er et faktum, sies det. Resultatet av dette er at deler av kristenfolket har eller vurderer å forlate FrP. (Hvordan kristne i det hele tatt endte opp i FrP er for meg en gåte, da.)
 • Partiet for umoralske og egoistiske mennesker?
 • Partiet er svært opptatt av uvesentligheter, f. eks. søndagsåpne butikker og billigere alkohol.
 • De “dype”, viktige og store sakene faller utenfor deres populistiske væremåte å fremme og å fokusere på.
 • Partiet er “truende” til å kjøre på med nasjonalromantisk retorikk, for å trollbinde sine støttespillere.
 • Brutte løfter og dobbeltkommunikasjon er noe av deres “varemerke”.
 • Partiets ekstreme hat og motstand mot hijab og muslimer forstår jeg meg ikke på.
 • I tide og utide drar partiet innvandrerkortet.

Nordmenn er tilnærmet verdensmestere i å klage, hvor høyresiden inkludert FrP med en god del kristne støttespillere er høyt oppe på klagestatistikken. Vi har det kjempebra her i landet og er født med gullskje i munnen. Likevel klager vi over dårlige veier, høye bensinpriser, høye polpriser, høye priser på mat, for masse reguleringer, for mange asylsøkere og på at vi må betale skatt og avgifter. All denne klagingen kaller jeg ubegrunnet og ufin.

Deler av velgermassen til FrP virker til å være ekstra sure, gretne, bitre og sinte velgere. Alt i dagens samfunn er galt og ønskes reformert, selv om sannheten er at vi har det fantastisk godt og med mange velferdsgoder og andre gode løsninger og systemer. Jeg har tidligere hevdet at nordmenn er et klagefolk, og ikke minst innenfor FrP finnes det mange egoistiske storklagere. At kristne kan støtte opp rundt dette finner jeg forunderlig.

Skattekutt i milliardklassen har blitt utført i formuesskatten og i inntektsskatten, men med svært usikker effekt for sysselsettingen. Hovedansvarlige for de allerede utførte kuttene har vært Høyre og Fremskrittspartiet. Regningen har arbeidsledige, trygdede, lavtlønte, minstepensjonister, uføre og andre inntektssvake grupper endt opp med. Moralen til FrP med venner: Motsatt av Robin Hood, dvs. ta fra de fattige og gi til de rike.

Hvis FrP får bestemme havner Norge helt på rygg for EU, internasjonale handelsavtaler, kapitalkrefter, næringslivet og de store multinasjonale selskapene. Demokratiet og råderetten til ressurser vil bli redusert, og makt vil bli flyttet til lomma på storkapitalistene. Det jobbes for å få Norge inn i EUs energiunion ACER, og vi bukker og neier til alt som kommer fra ESA og EU forøvrig, internasjonale handelsavtaler vil bli inngått osv. Fellesgoder som har blitt bygget opp over lang tid, vårt arvesølv, vil bli solgt til høystbydende. Privatisering og å slippe de frie markedskreftene til er tingen for partier slik som FrP.

I forbindelse med Valg 2017 ble det kjempet om de kristne velgerne. Spesielt aktive var akkurat partiet FrP, i kamp mot KrF (og “Partiet De Kristne”). FrP har i forbindelse med Valg 2017 drevet med litt av en sjarmoffensiv overfor kristne miljøer og velgere. Leste et sted at noen kalte deres flørting med kristne velgere for værhanepolitikk, hvor begrepet kristne verdier trekkes inn når det passer seg.

Kristne verdier, fru Blom. I praksis er det lite med Fremskrittspartiets politikk som minner om noe kristent. Mange av deres politiske innspill er i hvert fall slik jeg ser det i sterk konflikt med “typiske kristne verdier”. Deres framstøt overfor kristne velgere og kristne verdier i forbindelse med valgkamper har liten troverdighet hvis noen spør meg. For meg er ekte kristne verdier, hvis noe slikt finnes, i hovedsak det motsatte av det FrP og Sylvi Listhaug står for. Lite av den praktiske politikken til partiet minner om det kristelige, og det blir lite troverdig når partiet til tider påstår at de er opptatt av kristne verdier.

Hvordan partiet klarer å få billigere vin og snus til å bli kristne verdier er for meg et mysterium. Likeså deres store angst og redsel for flyktninger i nød og asylsøkere, og da spesielt muslimer, er ikke særlig kristelig. Det kristne Norge skal beskyttes mot fremmedkulturell påvirkning, særlig islam, hvis FrP får bestemme. Det holder ikke for meg med deres tomme snakk og festtaler om kristne verdier, så lenge som politikken i praksis er stikk motsatt av det kristelige. Det er ikke godt nok å bare bruke ordene kristne verdier og kristen kulturarv i tide og utide, sammen med et dinglende kors rundt halsen.

FrP står for en ekstremt populistisk egoismepolitikk, som er alt for høyrevridd. De som støtter og liker slikt kan vel heller emigrere / flytte til USA – deres forbilde- og idealsamfunn – i stedet for å ødelegge Norge. Deres såkalte norske verdier og/eller kristne verdier kan vi klare oss godt foruten. Et land fritt for Fremskrittspartiet og ytre høyre-politikk hadde vært fantastisk. Lenge leve sosialdemokratiet med venner her i Norge!

For en “sanntroende kristen” (“Bibeltro“) finnes det knapt en eneste god grunn til å stemme på partiet FrP eller på partier som samarbeider med Fremskrittspartiet.

 

Frp sitt sanne ansikt, hvor de viser hvor hjerterå deres politikk er:

Frp sine “kristne verdier” i praksis mot de svakeste svake, denne gangen båtmigranter.

 

FrP-politikk av typen fillesaker eller tullesaker, f. eks. billigere alkohol, appellerer ikke til meg som velger eller som kristen. Det finnes mye mer sentrale saker enn dette. Med FrP i regjering har det vel også blitt en del løftebrudd, f. eks. avskaffelse av bompenger.

FrP-koden er et begrep som ble skapt av Martin Kolberg (Arbeiderpartiet) høsten 2005. Ifølge Kolberg består Frp-koden av fem elementer:

 • Si én ting, og gjøre noe annet.
 • Angripe de svake, men selv fremstå som offer.
 • Snakke om de svakeste og prioritere de rikeste.
 • Gjøre én ting i opposisjon og noe helt annet når man har makt.
 • Ignorere fakta når det ikke passer til politikken.

Hensikten var å forklare hvorfor mange LO-medlemmer stemte på Fremskrittspartiet fremfor på Arbeiderparti

 

FrP har vært svært bastante med sine valgløfter og sitt valgflesk. Hvis de kom i regjering skulle ditt og datt gjennomføres, okke som. De kom i regjering (2013-2017), og etter hvert ble det mange løftebrudd. Selv vil de nok skylde løftebruddene pga. manglende støtte fra andre partier. Imidlertid kan jeg ikke huske at FrP underveis i sin lovnadsstrøm tok noen forbehold eller var ærlige med at sakene ville trenge støtte fra andre partier for å kunne bli gjennomførte. Helt ærlige har de ikke vært rundt dette, og mange løftebrudd har det blitt.

Et passende kallenavn på tilbakeskrittspartiet FrP kan muligens være Amnesia-partiet (hukommelsestapspartiet). Partiet har presentert mange politiske løfter og lovnader (valgflesk) som de senere har “glemt” å innfri. Siv Jensen med flere ser også ut til å lide av beleilige hukommelsestap (amnesia) rundt tidligere #MeToo-varsler (uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering og seksuelle overgrep) innenfor partiet. Bergens Tidende har i den forbindelse hatt en glimrende kommentar “på trykk” (jeg fant den på nettsiden til avisen). Tittel: “Morna, hukommelse! Hukommelsestap er påfallende utbredt blant folk som styrer landet.” (Etikk, moral og sannhet står ikke høyt i det partiet, mens ukulturen råder med overgrep, trakassering osv.!)

FrP – Ikke partiet for de kristne!

FrP er ikke partiet for folk flest eller som jobber for en enklere hverdag for folk flest. Det passer bedre med “Folk flest MOT FrP” eller “Fremskrittspartiet — En hardere hverdag for folk flest”. Folk flest er ikke så rike, velstående, friske og egoistiske som partiet legger opp til i sin politikk. Frihet og trygghet snakker de om, men en god del vil få et dårligere liv hvis FrP får for stor makt. Velferdsgoder kan bli fjernet, noe som ofte vil ramme de svakeste. Medmenneskelighet og varme hjerter er ikke særlig framtredende i FrP sin politikk. Pengegriskheten og mer til seg selv tar visstnok aldri slutt.

Egoismen og den nesten-sykelige nasjonalismen til FrP tar aldri slutt. Vi er oss selv nok, alt gjøres for å beskytte fedrelandet og våre norske verdier og kultur mot asylsøkere og innvandrere (og fra påvirkning utenfra). Alle goder vil vi ha selv uten å dele med andre.

Sett med mine øyne er FrP et parti som farer med masse usannheter, dobbeltmoral, hykleri, legger opp til splid og partiet nører opp under splittelse og hat. De gir enkelte konspirasjonstilhengere virkelig vann på mølla.

FrP står på mange måter for et noe totalitært styresett. De vil gjerne tvinge på oss et sett med norske verdier som vi alle må enes om og godta, og sannelig vil de også bestemme reglene for sosial omgang og hva slags klær og mat vi benytter oss av. Det blir lite igjen av individets friheter og rettigheter som partiet hevder at de står for. Liberalistisk parti, liksom.

FrP påstår at de vil ha en streng politikk på asylområdet for å beskytte vår framtid og våre verdier. Samtidig er det lite opptatt av miljøet som også vil ha stor betydning for kommende generasjoner. Helt logikk i deres argumentasjon finner jeg ikke. Muligens er det fremmedfrykten som driver partiet mest av alt.

Avisen Vårt Land melder at kristne støttespillere (ENDELIG) har begynt å miste troen på Listhaug (artikkel bak betalingsmur). Dette har sammenheng med episoden februar 2018 hvor politiet tok seg inn (brøt seg inn) i forsamlingshuset til menigheten Nytt Liv på Fitjar i Hordaland. Der hentet de ut med tvang en afghansk familie som har konvertert til kristendommen, og som hadde gått i kirkeasyl i lokalet. Selv om det var politiet som foretok selve uthentingen var aksjonen kjent for departementet, og den var i samsvar med de beslutninger Sylvi Listhaug med venner har fattet. Ikke en gang gudshus blir respektert av FrP-klanen.

FrP vil ikke ha for mange utlendinger til vårt land. Selv kjøper de og andre nordmenn opp leiligheter og sommerhus i Syden som benyttes som boliger store deler av året. Enkelte steder har nordmenn blitt til stor irritasjon for de fastboende, blant annet pga. at nordmennene gjør mye av seg samt presser opp boligprisene.

Historie

“Hvis vi skal være ærlige må vi ta med at det reiste ca. 800 000 nordmenn over havet til Amerika fra ca. 1860 og utover tidlig 1900-tallet. Det var lykkejegere som ønsket et bedre liv.

I krigsårene 1940-1945 flyktet ca. 50 000 nordmenn ut av landet på grunn av fare og krigshandlinger. Det var vel flyktninger?

Hvorfor er det greit, men ikke når det gjelder andre folk? Jeg håper noen vil ta imot oss om vi av en eller annen årsak må flykte. Jeg skammer meg over politikere som viser så lite barmhjertighet mot mennesker i nød.

For ordens skyld hvor mange av oss er etnisk norsk i 10 generasjoner bakover? Sannsynligvis ikke mange prosent. Jeg har sannsynligvis både portugisiske og spanske gener noen generasjoner bakover.”

Frank Gunnar Håvik, pastor.

 

Mange nordmenn med boliger i Syden er “klimaflykninger” (sol og varme), og det forventes at dette skal bli akseptert av landene som vi nyttiggjør oss av. Nordmenn sin kultur- og verdipåvirkning på andre land er det ingen som snakker negativt om.

Innvandrere og asylsøkere vil vi ikke ha til vårt land, men det er helt greit med fremmedarbeidere fra “Østblokk-landene” (polakker fra Polen, Litauere, russere osv.). Disse trenger vi for å få ting til å gå rundt. Få dem til å jobbe svart for oss eller betale dem dårlig (sosial dumping) for å få utført jobber som vi har blitt for “fisefine” til å fikse selv. Litt svart jobbing synes å være fullt ut akseptert av FrP.

FrP, Nei takk!

Partiet ønsker støtt og stadig store endringer og sier at alt i Norge er så “elendig”. Deres klagepolitikk og hypotesen om at alt i Norge er så dårlig får meg til å ta helt avstand fra den politikken de står for. Jeg er ikke enig i utgangspunktet. Vi har mye bra her i Norge som vi bør være stolte av og som bør videreføres! Ikke alle ønsker om reformer er av det gode.

Det kan virke som om partiet ser opp til og henter mye inspirasjon fra USA. Jeg er skeptisk til denne importen av inspirasjon. Jeg skulle gjerne ha sett at Norge kunne ha forblitt annerledeslandet med “den norske modell” intakt og med et sosialdemokratisk tankesett.

En del mindre grupperinger av konservative kristne og medlemmer i karismatiske frimenigheter kjøper muligens FrP-politikken. FrP appellerer heldigvis kun til et mindretall av landets mange aktive kristne (kristenvelgere), men FrP utfordrer likevel delvis KrF på deres tradisjonelle domene. Fremskrittspartiet finner sin støtte blant kristne som er imot innvandring, og blant dem som dyrker staten Israel nesten som en avgud. Kristne flest stemmer takk og pris noe annet en FrP, f. eks. Ap eller H.

Jeg har registrert at til og med enkelte kristenledere fronter partiet. Blant annet har Jan Hanvold i TV Visjon Norge i flere omganger lovpriset FrP. Han har også uttrykt stor begeistring overfor Sylvi Listhaug og hennes politikk og uttalelser.

Norge først

Fra en kommentar fra en besøkende hengte jeg meg opp i følgende:

Jeg blir “beskyldt” for: “Tror du har blitt hjernevasket over lengre tid av PK media.” PK er en forkortelse for “Politisk Korrekt”. Underforstått ordinære media farer med falske nyheter (“fake news”) eller unnlater sannheter, og de har en agenda som hindrer dem i å fortelle “sannheten” om muslimer, asylsøkere og innvandrere. Våre nye landsmenn vil selvsagt overta hele landet vårt og ødelegge alt som heter kristne verdier og norske verdier, jf. konspirasjonsteorier.

Det hevdes videre: “Vi trenger sårt et nytt nasjonalkonservativt parti som er tuftet på vårt kristne verdigrunnlag (endret fra nasjonalkonservativt kristent parti som vedkommende først skrev).  Et som har som motto: Norway first. Skal vi kunne hjelpe andre så må vi først hjelpe oss selv.” Videre sier kommentarskribenten følgende: “Ikke fjerne K en i religionsundervisningen. Politikk og religion bør holdes adskilt. Men Norge er vel fortsatt et kristent land. (håper jeg )”

Min ærlige mening rundt dette er at hvis det er noe landet virkelig IKKE trenger, så er det flere såkalte kristne politiske partier. Jeg er også personlig skeptisk til nasjonalkonservative partier. Etter mitt syn blir mye av høyrepolitikken ren egoisme satt i system.

For min del anser jeg det slettes ikke som spesielt “ekstra kristelig” å stemme på FrP eller på et eller annet nasjonalkonservativt (kristent) parti. Man kan også være kristen og stemme f. eks. rødgrønt.

 

Det kan være fristende å komme med stygge personkarakteristikker i en artikkel som dette. Masse kunne ha vært sagt om f. eks. innvandrings- og integreringsminister (fra januar 2018 Justis-, beredskaps- og innvandringsminister) Sylvi Listhaug og hennes mange utspill. Skal PRØVE å holde meg for god til å synke så dypt at jeg angriper henne eller andre som personer. Trynefaktoren og at hun er kvinne er ikke gyldig argumentasjon for å “ta” politikken hun med regjeringsvenner står for. Det er sak og ikke person som er det sentrale, man bør ta ballen og ikke spilleren. Personangrep og personhets er ikke akseptable virkemidler, og slike angrep viser bare at man har gått tom for gode og saklige argumenter og havner over i kategorien ufine knep. Det blir ikke saklig og seriøs diskusjon ut av personangrep.

Imidlertid er det fullt mulig å angripe Listhaug sin politikk på et saklig nivå. Det er ingen tvil om at hun er flink på og kan mye om kommunikasjon, jf. hennes tidligere jobb. Hun er nok svært så bevisst på hva og hvordan ting kommuniseres. Mye av politikken hun har presentert i den senere tid har provosert meg kraftig, med sine fornærmende og tabloide uttalelser som virker fordummende på meg som velger. Hun på vegne av regjeringen har framsatt en inhuman asylpolitikk med lite hjerterom for mennesker i nød. Hun har kjørt på med splittende retorikk og stygge karakteristikker/kallenavn av meningsmotstandere. Det er lite rom for Bibelsk nestekjærlighet i hennes politiske utspill.

Sylvi Listhaug og FrP vil hvis mulig sette menneskerettighetene til side. Hun vil internere personer som har fått avslag på sin søknad om opphold og som ikke kan sendes tilbake til hjemlandet i egne leire. Leirene blir mer som fengsler å regne, lukkede som de er. Hvis dette blir en realitet begynner Norge som land virkelig å ha en oppførsel og politikk som enkelte land vi ikke liker å sammenlikne oss med (Nord-Korea, Iran, Kina osv.). Nå er det virkelig på høy tid å tenke seg om angående som kristen å stemme på FrP! Jeg klarer ikke å se at dette er særlig kristelig og medmenneskelig politikk.

Enkelte har kritisert Sylvi Listhaug for korsbruken. Hun prøver å gi inntrykk av at hun er en kristen, noe som jeg selvsagt ikke kan fradømme henne. Imidlertid blir det litt bismak og falskhet når hun opptrer med korset fra sin farmor som smykke. Mye av politikken hun fronter har lite med ekte kristelig sinnelag og kristne verdier å gjøre.

Oppdatering mars 2018 rundt Sylvi Listhaug: ENDELIG endte det med at Sylvi Listhaug forlater regjeringen og ministerposten der. Imidlertid blir hun nok fortsatt en brølende løve på Stortinget. Oppdatering mai 2019: Gleden ble beklageligvis kortvarig, da hun etter ca. 1 års pause fra regjeringen ble tatt inn igjen i “varmen” som statsråd / minister i regjeringsapparatet.

Oppdatering januar 2020: ENDELIG valgte FrP på eget initiativ å forlate regjeringen! Jeg er fortsatt skeptisk til resten av den gjenværende regjeringen, men i det minst er Fremskrittspartiet ute av regjeringsapparatet.

Enkelte ser på FrP som redningspartiet for Norge og nordmenn. Det påstås at asylsøkere og innvandrere ødelegger landet som våre forfedre var med på å bygge opp. Enkelte vil at Norge kun skal være for nordmenn. Andre personer enn “ekte nordmenn” bryr de seg døyten om. Et slikt syn kombinert med et kristent livssyn finner jeg som svært rart.

En eneste positiv ting skal FrP ha: Klar kommunikasjon med lite bruk av politisk tåkeprat. Partiet klarer å kommunisere med folk flest uten å bruke masse uforståelig politikerspråk som ikke sier noe som helst. Akkurat dette med klar kommunikasjon har FrP noe å lære de andre partiene. (Men på den annen side synes jeg FrP kommuniserer til tider så “barnslig” og belærende at det virker noe fordummende på en akademiker som meg.)

Heldigvis, og takk og pris! (Halleluja?) Det er faktisk noe fornuft igjen blant kristne velgere! Ifølge undersøkelse foretatt av avisen Dagen er Frp nesten utradert som parti blant aktive kristne, det være seg i kirke eller lavkirkelighetsforsamlinger. Selve artikkelen er bak betalingsmur (jeg abonnerer IKKE på Dagen!), så jeg har bare fått med meg hovedbudskapet og ikke detaljene:

TV 2 omtalte også saken i sin nyhetssending 2. januar 2020.

Ellers har jeg også servert en del kritikk mot FrP sin politikk i min artikkel “Regjeringskritikk”.

Selv er jeg mer opptatt av forhold slik som: Nestekjærlighet, likhet, likeverd, solidaritet, velferdsgoder, arbeidernes rettigheter, distriktspolitikk, human asylpolitikk og empati med våre medmennesker. Slike verdier og saker er det lite av i FrP sin politikk.

Fra min gamle blogg velger jeg å ta med følgende kommentar til saken som omhandler kristne vs. FrP:

Maria – #2 – 13.09.2009 22:14 – (Svar)

Enig med deg Bjørn Roger!

Kristendommen blir angrepet i samfunnet og den rødgrønne regjeringa har ikke alltid frontet kristne verdier, men jeg tror fortsatt ikke Frp er veien å gå for et bedre samfunn. Jeg synes de er fjernt fra Bibelens lære i mange punkter, og det tar jeg alvorlig, selv om det kanskje høres bedre ut å være “kald enn lunken” så tror jeg politikk i mange tilfeller handler mye om å velge det minste ondet, og da blir Frp uaktuelt for meg.

Selv om den nåværende regjeringen (les: i den tiden rødgrønn regjering) har gjort en dårlig jobb på enkelte områder vil det ikke si at velgerne bør legge til rette for enda flere dårlige valg. Ja, selvfølgelig er det ingen som tvinger oss til å drikke oss fulle på sprit eller ta abort, men lover og reguleringer har faktisk konsekvenser, for eksempel for det ufødte liv og for de med alkoholrelaterte problemer, og da synes jeg ikke vi skal legge opp til at konsekvensene blir negative.

Derfor kommer jeg ikke til å stemme Frp, fordi jeg synes de på mange områder strider imot Jesu nestekjærlighetsbud, for eksempel i det å kutte i bistand, ha en mer liberal alkoholpolitikk, streng innvandringspolitikk…. Det er lett å snakke glamorøst om frie valg, om mindre avgifter, om billigere sprit, men jeg synes det blir for likegyldig ovenfor de som sulter i verden, for de som gruer seg til pappa kommer hjem, for de som flykter (ikke minst kristne flyktninger som blir forfulgt for sin tro), for de ufødte…

Jesus sa: “Det dere gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg” (Matt 25:40). Jeg synes ikke det lukter så mye omsorg av Frp akkurat.

 

Jesusfolket

Jeg har i artikkelen “Konservativ kristendom, nei takk!” skrevet litt om blant annet Oslo Symposium. Det kan virke som om konservative kristne i dette miljøet mener at det er mer “kristelig” å stemme blått/mørkeblått enn f. eks. rødgrønt.

Jeg er enig i det som tidligere stod på Jesusfolkets nettside: “Tror du at ditt politiske ståsted definerer deg som en del av kristenfolket eller ikke? Det er en misforståelse. Det er samme for Jesus hva du mener om plasseringen av den norske ambassaden i Israel, om Norges regjering er rød, blå eller gul, eller om du vil reversere lover. Du er faktisk fri til å stemme hva du vil uten å risikere Guds vrede.”

Kristelig sosialisme er tingen!?.: De første kristne levde etter prinsipper som minner om ren og skjær kommunisme eller sosialisme. Apostlenes gjerninger i Bibelen forteller nemlig at de første kristne solgte det de eide og hadde alt felles, og dette kan leses som en oppfordring til radikal sosialisme. Likevel er det mange kristne som viser avsky mot alt som minner om rød eller sosialistisk politikk.

Jeg kan forstå at rikfolk og næringslivstopper stemmer på FrP, samt dem som har fobi (rasistiske tendenser) mot innvandrere/asylsøkere. For slike er nok politikken til partiet helt ok, innrettet som politikken er mot næringslivsinteresser, de rike og de kritiske til innvandring. Jeg har mindre forståelse av at såpass mange kristne stemmer på partiet, og enda mer forunderlig er det at mange “fattiglus” (trygdede, sosialklienter etc.) stemmer på partiet. Mange av disse vil få det verre med FrP bak rattet (færre goder, større krav).

Jeg registrerer at enkelte såkalte kristne påstår at en sosialistisk eller rødgrønn regjering vil bidra til å rive ned våre kristne verdier, angripe familien, er tilhengere av abort, støtter homofile, motarbeide de kristne skolene, hindre ytringsfriheten, bidra til økt innvandring og islamisering av Norge og ikke minst motarbeide Israel. Ifølge slike personligheter har Norge fram til nå blitt ekstra velsignet for sin støtte til Israel, og Gud har sett i nåde til Norge. Dessuten er selvsagt alle sentrale media venstrevridde. Huff og huff hvis en rødgrønn regjering skulle komme til makta og ødelegge alt (IRONI!).

Hva har dette med FrP å gjøre? Jeg enkelt og greit undres over at såpass mange kristne stemmer på dette hjerteråe partiet. Samtidig med at de stemmer på FrP er det en del av dem som rakker ned på rødgrønne partier og oss kristne som stemmer rødgrønt. Jeg godtar ikke argumentasjonen om at det er mer kristent å stemme blåblått enn rødgrønt. Enda mer uforståelig blir det når enkelte “truer” med dommedag for kristne (troende) som ikke stemmer på de “riktige” partiene. Det står ingenting i Bibelen om at kun noen få utvalgte partier er godkjente partier for “Bibeltro kristne”.

Tidligere har jeg “stemplet” KrF som et parti fra helvetet, og noe tilsvarende passer det også å si om FrP. Kristne blir lurt og forført av partiet, selv om det er lite kristelig over det Fremskrittspartiet står for.

Jeg sliter også med å forstå hva hensikten er med såkalte politisk kristne partier. Jeg har ingen sans for verken Kristelig Folkeparti (KrF) eller Partiet De Kristne (PDK) + andre tilsvarende mikropartier. Bare partinavnene er nedlatende: KrF er langt fra noe “folkeparti” med sin lave oppslutning, og PDK er langt fra et parti for den hvem som helst innenfor “de kristne” sine rekker. Dessuten ligger ofte slike partier over på politisk blå side, og gjerne tett opp mot FrP.

Min ønskedrøm for kommende valg: Et FrP som ligger under sperregrensa. Urealistisk drøm, men likevel noe jeg skulle ønske inntraff. Drømmen kan ingen ta ifra meg.

Svært mye av politikken til FrP er slik jeg ser det i konflikt med et kristent verdisyn og verdigrunnlag. Ok, partiet støtter helhjertet opp rundt Israel, men dette bør ikke rettferdiggjøre resten av deres politikk. Utenom Israel-støtten mener jeg personlig at partiet står for mye tvilsomt sett med kristne øyne. Nei, egoisme- og mammon-partiet FrP får ikke min stemme!

(Du som leser dette står selvsagt fritt til å være helt uenig i min argumentasjon og budskapet jeg formidler. Framstillingen ovenfor er i høyeste grad subjektiv og preget av mitt politiske syn, som er rødgrønt. Noen Marxist – ny eller gammel type – er jeg ikke! Jeg presenterer ingen objektiv eller belærende (bedrevitende) sannhet med to streker under, og det er heller ikke noen akademisk eller vitenskapelig avhandling som framlegges.

Det jeg skildrer er mine egne opplevelser og fortolkninger av dagens politikk og politiske situasjon, og denne personlige og subjektive oppfatningen kan INGEN ta fra meg! Men selvsagt er et fullt lovlig å være totalt uenig, og å se verden på en helt annen måte enn det jeg gjør! Se ellers om bloggen-siden for å få mer innsikt i hvordan jeg tenker og hva jeg står for.)

Lenker:

Til slutt et innlegg fra Resett (Æsj!), skrevet av Bent Øivind Nygren Tolfsen som er styremedlem i Partiet De Kristne (PDK) i  Fredrikstad, og som også har skrevet en nedlatende kommentar til meg (se kommentarer nedenfor):

(Jeg støtter selvsagt konklusjonen om at kristne ikke bør stemme FrP, men der stopper enigheten. Jeg ser ikke på PDK som noen redning for landet vårt – tvert imot klarer jeg ikke å se at deres mørkemannspolitikk på noen som helst måte gagner Norge.)

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

11 kommentarer til Hvordan kan kristne stemme FrP?

 1. NeiTilAlt says:

  Det du kaller et hjerterått parti, er det eneste partiet i Norge som prøver å redde Norge og nordmenn. Det finnes ikke noe annet parti å stemme på nå om dagen.

  Hvis du mener det er hjerterått at Frp vil stenge muslimer ute av Norge, så får det heller være hjerterått. Jeg kan leve med det. Men jeg kan ikke leve med å bli tvunget til å sitte stille å se på at idioter ødelegger landet mine forfedre var med å bygget opp. Norge for nordmenn og til helvete med resten. Vi får passe på oss selv. Hvis alle andre gjorde det samme, så hadde de ikke behøvd å komme hit til Norge for å snylte på NAV, voldta og stjele.

 2. Nils Arnt Teglverket says:

  Tror du har blitt hjernevasket over lengre tid av PK media.
  Leser du internasjonale media? Har du studert Koranen?
  Etter Carl I Hagen er Sylvi en av de beste politikere vi noensinne har hatt etter min mening. Hun tør å stå opp for Fedrelandet og kalle en spade for en spade. Er det ikke bedre å hjelpe 100 i nærområdet istedet for en som skal vinne i gulllotto.
  Etter så mange år med feilslått integrering blir det vel ganske klart at muslimer hverken kan, vil eller får lov til å integrere seg.
  Husk at muslimer blir fortalt om og om igjen av sine imamer at de bor i krigens hus og at islam er en politisk ideologi som arbeider langsiktig for å innføre verdenskalifatet.
  Hvis det virkelig er sant at Knut Arild Hareide sa at; Eg har ikkje blitt politikar for å gjere det som er best for Norge. Da er det god nok grunn for meg til never, ever stemme på Kr.f.
  Våre politikere har vi valgt for å reprensentere oss, det Norske folk, for å ivareta nasjonen Norge og det Norske Folk. Så må nesten resten av verden komme i annen rekke. Vi hverken kan eller har noe ansvar for å redde halve kloden. Og i hverfall ikke med gi de permanent oppholdstillatelse her. Vi utgjør 0.1 prosent av verdens befolkning. Etter krigen dro de som måtte rømme til Sverige hjem igjen og var med å bygge opp landet igjen til den velstanden vi har. Hva gjør migrantene så fort de har sikret seg permanent opphold? Drar hjem på ferie og leker storkarer med NAV penger.
  Skal innrømme at jeg ikke er enig i alt Fr.p. står for, her bør det prioriteres hva som for hver enkelt er den overordnete sak.
  Og jeg mener at en ansvarlig velger må stemme på det partiet som han mener er best for fedrelandet og ikke det som måtte være best for han selv.
  Har stemt på Fr.p. i alle år, men hvis de jobber for å få oss inn i EUs energiunion og ACER blir det stopp. Nekter å være med på å gi vekk råderetten over arvesølvet vårt.
  Vi trenger sårt et nytt nasjonalkonservativt kristent parti. Et som har som motto: Norway first. Skal vi kunne hjelpe andre så må vi først hjelpe oss selv. Anbefaler deg å lese Det Internasjonale Gjennombruddet av Terje Tvedt, Islam. Den11. landeplage. Av Hege Storhaug, Mens orkesteret fortsetter å spille. Av Cristian Tybring-Gjedde, samt Brockman kommisjonen 2. og rapporten over hva innvandrerregnskapet vil koste utarbeidet av SSB.

  • Nok en kommentar der jeg ikke kan gå god for eller støtte innholdet. I ytringsfrihetens navn lar jeg den passere min sensur. Det er alltid interessant å høre andre sine meninger, selv om man ikke er enig i dem.

   • Nils Arnt Teglverket says:

    Hva mener du med anonym?

    • Beklager! Jeg har korrigert det nå. Jeg overså at kommentaren hadde blitt lagt inn med navn, og at den dermed slettes ikke er anonym.

     • Nils Arnt Teglverket says:

      Ok. Greit. Står for det jeg skrev. Med en korrigering; Nasjonalkonservativt kristent parti mener nasjonalkonservativt parti
      som er tuftet på vårt kristne verdigrunnlag. Ikke fjerne K en i religionsundervisningen. Politikk og religion bør holdes adskilt.
      Men Norge er vel fortsatt et kristent land. (håper jeg )

 3. Odd ivar aarvik says:

  Endelig fant jeg en medpolitisk bror…

  Har følt meg skikkelig alene stort sett, om disse spm.
  Får bare høre uansett hvor mange barn de stenger inne på asylmottakene sine,mot menneskerettighetene,at de jo er for Israel…
  Men det rettferdiggjør da ikke menneskeovergrep…???

  Har lurt og lurt og lurt på akkurat de samme spørsmålene som deg?
  Eneste grunnen jeg kan komme på er at også kristne mennesker kan bli forelsket i tanken på skatteløft,altså mere penger.

  Skrev dette på en post på nettet ang. Asylpolitikken deres:

  Hadde vært fint om Sylvi Listhaug også tok turen til steder som feks Rjukan,så hadde hun også sett hva som fungerer i innvandringsspørsmålet. Der gikk de i tog FOR asylmottaket sitt. Her er det nok mest snakk om ekskludering. Rart egentlig at Frp har denne posten,når var de for innvandring?
  De sier det koster for mye penger å hjelpe flyktninger,men rike Eu gir de 400millioner direkte fra statsbudsjettet. Hjelp de minste sa Jesus…Frp er jo ett kristent parti…
  Ja de hjelper de i nærmiljøet,der Norge kan ha mottak…da tjener vi penger…
  Tell heller LIV,ikke penger?!!!

  Ps: Skattesiden i politikken har sagt 10 000 flyktninger,de som skylder på at vi ikke kan pga skatt,de sier altså 2000….
  Så gir de skattelettepengene til rike Eu…
  Og konkurranseutsetter norske bedrifter,som går konken…

  Ikke rart da at regj, legger sånn vekt på flere vekstbedrifter….

 4. nils arnt teglverket says:

  Odd Ivar Aarvik; En liten kommentar litt utenom å gå inn på de du det du skriver for det blir for langt.
  Mulig du bor på Rjukan. Da vet du sikkert hvem John Alvheim var.
  Har lest en biografi om han forfattet av Arvid Møller.
  Skal ikke gå for mye inn på hva han stod for annet enn at han til å begynne med var engasjert i Kr.f. i Telemark.
  Etter å ha opplevd mye hets og dobbeltmoral gikk han over til Fremskrittspartiet. Der ble han etterhvert en ledende politiker og stortingsrepresentant som i mange år var en varm talsmann for de vanskeligst stillte i samfunnet.
  Alvheim var utdannet anestesisykepleier og jobbet i flere år med nødhjelp, i land som Libanon, Etiopia og Bangladesh.
  Tilbake i Norge ble han sykehusdirektør, og som 59-åring ble han valgt inn på Stortinget. Der satt han i 16 år.
  Hans grundige politiske arbeid var preget av en omfattende livserfaring og en sterk kristentro. Han ble ofte den gang omtalt
  som helse-norges mektigste person og bidro til at mange stemte på Fr.p.
  Denne boken anbefales til deg og alle andre forsåvidt.
  Ikke bare oss “onde egoister” som stemmer Fr.p.
  Og, jeg har lest en eller annen plass at Alvheim var et stort forbilde for Sylvi og en av grunnene til at hun ble politisk engasjert !!!

 5. Øivind Nygren Tolfsen says:

  Jeg har lest flere av disse artiklene dine på din såkalte blogg. Kjenner jeg blir oppgitt og provosert. For makan til nedlatende besserwisser-holdninger skal man lete lenge etter. At du er en akademiker gjør deg på ingen som helst måte til noe sannhetsvitne for hva som er rett kristendom i Norge. Ei heller noe voldsomt smart for den saks skyld. Du er for meg et levende eksempel på hvorfor kristen-Norge har gått nedenom om og hjem. Du snakker som en lunken kristen eller enda verre, en sekulær person. Ikke skal man ha kristne partier, ikke skal man ha kristen lovsang, ikke liker du karismatiske menigheter, ikke liker du predikanter, ikke skal man være nasjonal-konservativ, ikke skal man stramme inn på innvandring, ikke skal man sette sitt lands interesser først etc…Men på en helt annen side så hyller du den åndelige døde “statkirken” du er en del av som er opptatt av homo-propaganda og klima-religion, avisen Vårt Land som lever på statlig støtte som er blitt en reinspikka raddis-blekke, fri flyt av innvandring. Og så snakker du om at det er helt innenfor å stemme MGD. Et større galehus uten kontakt med virkeligheten skal man lete lenger etter. Miljø-Marxister på høygir. Bare det i seg selv gjør at ingen tar deg seriøst. Nei, jeg tror ikke på menneskeskapt global oppvarming heller. Hadde du ikke nevnt noe om kristendom i din blogg, så hadde jeg trodd du var en reinspikka anti-kristen Marxist.Da antar jeg at du heller ikke liker evangelisering på gatene heller som er en av de siste befalingene kom med før han forlot jorden? Du mener vel heller at man skal sitte i sofaen hjemme eller sitte på en benk på en gudstjeneste i den fantastiske statkirken din med 4 andre deltakere og bare la andre seile sin egen sjø.Du er veldig flink til å kritisere kristne opp og ned i din blogg. Hvorfor i det hele tatt bekjenner du deg som en kristen når du åpenbart misliker nesten alt kristne foretar seg? Dette er helt mind blowing for meg…BTW, jeg er styremedlem for PDK Fredrikstad. Så jeg er vel en dårlig person i følge deg. Bare minner om at Jesu disipler diskuterte med ledere, politikere og filosofer i Hellas. Så de satt ikke og gjemte seg bort som du og dine likesinnede gjør. Uansett, vi får se hvem som får rett når Vår Herre kommer igjen. Så får du stemme på AP som ønsker abort inntil fødsel (et parti som er opptatt av de svake og nestekjærlighet sier du?), som ønsker å forfølge kristne (minner om Evard Bull sin krigserklæring mot kristen-Norge på begynnelsen 20-tallet), som ønsker et normløst samfunn. Ja, listen er lang. Høres ut som et VELDIG kristent parti.

  • Kommentar fra Øivind Nygren Tolfsen er lest og notert. Ser ikke noen hensikt i å besvare kritikken noe særlig inngående, da man nok bare må konstatere og akseptere at vi befinner oss i hver vår verden og med hvert vårt syn på saker og ting.

    

   Har vel ellers drøftet og argumentert for alt det jeg står for rundt i bloggen min («såkalte blogg»), noe som ikke trenger noen videre utbrodering på nytt. Innenfor slike områder (tro, politikk og samfunn) foreligger det ikke en fasit hvor man kan sette to streker under svaret.

    

   Ytringsfriheten lenge leve, som gjør at det selvsagt er lov til å mene det motsatte av det jeg står for. Imidlertid kan sakligheten i kommentaren i høyeste grad diskuteres, da det er litt mye fokus på person i stedet for sak. Det er ikke langt unna et personangrep mot meg.

    

   Til slutt: Nok en person som mener å ha fått hele vettet, og som mener at det er vedkommende sin rolle å være overdommer overfor andre. Det er en del slike innenfor de kristnes rekker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *