Hipp, hipp hurra! for 17. mai

(Sist oppdatert 17.05.2024 @ 19:48 av Bjørn Roger Rasmussen.)

17. mai 2015 Flatraket, barnetoget

I en tidligere artikkel har jeg advart mot overdreven nasjonalisme og sykelig dyrking av oss selv, inkludert våre såkalte supre (og overlegent gode) norske verdier. Likevel setter jeg stor pris på markeringen og feiringen av 17. mai som vår nasjonaldag og grunnlovsdag.

Det er absolutt grunn til å rope ut “Hipp, hipp hurra! for 17. mai” samt å synge den patriotiske nasjonalsangen “Ja, vi elsker dette landet”. Gratulerer med dagen, Norge! Det er Norge, vår nasjon og vårt land vi feirer! 

For meg er 17. mai en fin dag for ettertanke. Man kan tenke på og sette pris på verdier og forhold slik som Norges høye velferd / velstand / rikdom, velferdsstaten, freden, selvstendigheten, demokratiet, friheten, selvbestemmelsesretten, ytrings- og religionsfriheten, vise takknemlighet for landet / nasjonen vår, Norges lave arbeidsledighet, rettsstaten, tilliten, samholdet, gode utdannelsesmuligheter for tilnærmet alle, vårt naturskjønne land, tilgangen på naturressurser, lav grad av korrupsjon m. m. 17. mai kan være en dag for å virkelig tenke over hvor godt vi har det i Norge og som nordmenn, vi som er født med sølvskje i munnen.

Det finnes mange mennesker og nasjoner som på langt nær er så heldige som oss. Vi har det virkelig godt her i landet vårt, selv om vi til tider er flinke til å klage over alt og ingenting. Vi er et rikt og fredelig land uten krig og uroligheter, og med mange (og like) muligheter for folk flest. Nå med krig i Ukraina skal vi virkelig være glade for vår frihet, og å ikke ta den for gitt!

🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴🇳🇴

Oppdatering om 17. mai 2024: 17. mai-feiringene 2020 og 2021 ble noe reduserte pga. korona-pandemien, men både 17. mai 2022 og 2023 ble normale feiringer. Likeså satser vi på en tradisjonell og fullverdig feiring 17. mai 2024!

🇳🇴 Les også her i bloggen det små-kritiske innlegget: “Feiring av 17. mai – vår nasjonaldag“. 🇳🇴

 

I en tidligere artikkel har jeg uttrykt min skepsis mot at man ønsker å holde enkelte på utsiden av markeringen, samt forsøk på å styre hva som er lov og ikke lov som uttrykksformer, inkludert flaggbruk og bruken av bunader. Dette synes jeg IKKE noe om! 17. mai kan markeres på ulike måter helt lovlig av ALLE mennesker som bor her i vårt land. 17. mai er nasjonen Norge sin nasjonaldag / grunnlovsdag (Grunnloven undertegnet 17. mai 1814 på Eidsvoll) som alle bør få lov til å være med på å markere, med sine valgte uttrykksformer! “Bunadspolitiet” og dem som vil ekskludere enkelte (personer og uttrykksformer) fra feiringen har jeg absolutt ingen sans for.

Norsk flagg: Hipp, hipp hurra! for 17. mai! Gratulerer med dagen, Norge!

 

17. mai-flagg / norske flagg i kryss (illustrasjon):

Norske flagg / 17. mai-flagg i kryss (X) – 2 stk. norske flagg.

 

Nok en gang to norske flagg i kryss (X), men denne gangen tegnet av KI:

To norske flagg i kryss (X). Generert med kunstig intelligens: Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer (Formgiving).

 

17. mai blir på mange måter barnas dag, og ellers borgernes dag (eller er det i ferd med å bli flatfyllas dag?). Takk og pris for at det er slik! Jeg er glad for at Norge ikke har valgt å prioritere militærparader og demonstrere myndighetenes makt, som er tilfellet i enkelte andre (autoritære) land på deres nasjonaldager. For en god del av oss handler 17. mai om “praktiske” ting slik som bunad, tog (barnetog, borgertog/folketog, eventuelt russetog), korpsmusikk, iskrem, pølser, annen god mat, fest, barneleker og russefeiring.

Norges nasjonaldag 17. mai ifølge KI. De to innfelte bildene er tegnet av kunstig intelligens, ved hjelp av Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer. (Komposisjon, bakgrunn og tekst er egen produksjon, ved hjelp av TurboCollage.)

 

Selv har jeg vært russ to ganger, men det er lenge siden nå:

Meg som oransjeruss i 1987 og blåruss (og kristen-russ) i 1990.

 

For min del startet jeg feiringen av 17. mai 2024 med en fjelltur her på Flatraket:

17. mai 2024 Flatraket. Fjelltur på selveste grunnlovs- og nasjonaldagen.

 

I tillegg fikk jeg med meg 17. mai-toget som tilskuer:

17. mai-toget på Flatraket 2024.

 

Dette året var jeg ikke bortom skolen og skoleplassen, så jeg gikk glipp av leker, kafe, kiosk, natursti, skyting, pilkasting, tipping og tale for dagen.

Tidligere 17. mai-feiringer på Flatraket:

17. mai 2023 på Flatraket bestod blant annet av tog, som jeg fikk tatt noen bilder av:

Toget på Flatraket 17. mai 2023.

 

17. mai 2022 på Flatraket:

 

Toget på Flatraket 17. mai 2022.

 

17. mai 2020 – og likeså 17. mai 2021 – ble en spesiell 17. mai-feiring, som foregikk hjemme, hjemme og hjemme. Ingen større offisielle arrangementer på Flatraket eller i omegn pga. korona:

17. mai 2020 – Flatraket.

 

Tidligere feiringer:

Feiring av 17. mai 2019 – Flatraket.

 

17. mai 2018, Flatraket.

17. mai 2018, Flatraket.

 

Feiring av 17. mai 2017 på Flatraket. En del av av dem tatt under folketoget.

 

Jeg har allerede nevnt at markeringen av seg selv kan gå for langt. Overdreven nasjonalisme og dyrking av det typiske norske og norske verdier kan gå for langt og ender over i sykelig nasjonalisme. Likevel ser jeg ikke noen problem med en dag i året slik som 17. mai for å markere vår patriotisme og sunne nasjonalisme. Låner i den forbindelse følgende sitat fra en lederartikkel i Vårt Land (se senere lenke): “Men selv om det er riktig å være på vakt mot nasjonalismens sjåvinistiske uttrykk, er det likevel all grunn til å feire Norges grunnlov og alt det vi måtte tenke på som “typisk norsk“.”

17. mai med norske flagg

 

Til tross for at bygda Flatraket er en liten plass har 17. mai blitt bra feiret i de årene jeg har bodd her. Vi har hatt både barneleker, kiosk, kafé, konkurranser, 17. mai-tog, tale for dagen, underholdning, quiz osv. (Imidlertid står jeg for min del over rømmegrøten, som visstnok er en sentral del av alle større fester her i distriktet.) For tiden har ikke bygda eget skolekorps, men der trer Ytre Nordfjord Brass inn som reddende engler. (Selv er jeg ikke så veldig glad i korpsmusikk, men på akkurat 17. mai hører det med / passer det bra inn.)

17. mai 2020 ble det ganske så redusert feiring pga. korona-situasjonen:

Likeså redusert feiring i 2021, hvor det ikke en gang er satt opp noe offisielt program for feiringen i bygda Flatraket. År 2022 var det tilbake til normalen igjen med full feiring:

Jeg har endret headingen i 17. mai-programmet for Flatraket 2022, da jeg ikke ønsker å komme i (nytt) “klammeri” med en viss herremann (Robin Lund) rundt bildetyveri. Jf. kommentar under den andre 17. mai-artikkelen / innlegget mitt. Originalversjonen av programmet har nemlig logo i toppen hentet fra vedkommende sin 17. mai program-samling, og da mer spesifikt denne logoen / headingen (lenke). (Tviler på at tillatelse til bruken er innhentet.) Originalt program kan ses her (lenke, ikke gjengivelse). Bruken av det norske flagget – og flaggfargene – er derimot ikke nevneverdig beskyttet eller begrenset.

Programmet for 17. mai-feiringen på Flatraket år 2024 ser slik ut:

17. mai 2024 på Flatraket – program for dagen.

 

I og med at de nok en gang er slepphendte med å bruke andres bilder i programmet – uten å ha innhentet tillatelse – gjengir jeg programmet helt uten forsidebilde. Kilde 17. mai 2023-program Flatraket: Facebook-gruppa “Flatraket ahy!”.

Også 17. mai 2023 ble feiret på Flatraket:

17. mai 2023 på Flatraket – program for dagen.

 

Kilde 17. mai 2023-program Flatraket: Facebook-gruppa “Flatraket ahy!”.

 

Ja, vi elsker dette landet (Bjørnstjerne Bjørnson)

– Norges de facto nasjonalsang i mange år og fra 11.12.2019 vår offisielle nasjonalsang.

  1. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor og den saganatt som senker drømme på vår jord.
  1. Dette landet Harald berget med sin kjemperad, dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad; Olav på det land har malet korset med sitt blod, fra dets høye Sverre talet Roma midt imod!
  1. Bønder sine økser brynte hvor en hær drog frem; Tordenskjold langs kysten lynte så den lystes hjem. Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn; andre kunne bare grede, men det kom igjen!
  1. Visstnok var vi ikke mange; men vi strakk dog til, da vi prøvdes noen gange, og det stod på spill; ti vi heller landet brente enn det kom til fall; husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald!
  1. Hårde tider har vi døyet, ble til sist forstøtt; men i verste nød blåøyet frihet ble oss født. Det gav faderkraft å bære hungersnød og krig, det gav døden selv sin ære – og det gav forlig!
  1. Fienden sitt våpen kastet, opp visiret fór, vi med undren mot ham hastet; ti han var vår bror. Drevne frem på stand av skammen gikk vi søderpå; nu vi står tre brødre sammen, og skal sådan stå!
  1. Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Alt hvad fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet så vi vant vår rett.
  1. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem furet, værbitt over vannet med de tusen hjem. Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.

Kilde: Store norske leksikon: Ja, vi elsker dette landet.

Oppdatering: “Ja, vi elsker” blir omsider Norges offisielle nasjonalsang. Stortinget vedtok (lovfestet, grunnlovsfestet) 11.12.2019 at “Ja, vi elsker” skal være Norges offisielle nasjonalsang, ca. 150 år etter at sangen fikk sin endelige form.

(Egne kommentarer: En flott og høytidelige sang, om enn noe gammeldags språk og en skildring av Norge på de tider sangen ble skrevet. Selv må jeg innrømme at jeg ikke kan versene på rams.)

 

Pudding-TV (barnesanger) sin variant av nasjonalsangen:

17. mai-sanger – Pudding-TV. Her: Ja, vi elsker dette landet.

Lenke til selve sangen: Youtube: Ja, vi elsker dette landet – Pudding-TV.

Kalender 2024, Norge. Kilde: https://www.timeanddate.no/.

 

Rare greier! 17. mai 2024 blir også på datoen 17. mai. År 2024 faller nasjonaldagen på en fredag. Det blir en langhelg, da pinse følger opp og avløser 17. mai.

Nordmenn liker og setter pris på faste tradisjoner, så sånt sett passer 17. mai-feiring bra inn i den norske kulturen. Det er nok typisk norsk å feire 17. mai på en tradisjonell måte.

Vi har en salme og/eller nasjonalhymne med tittelen: “Fagert er landet”. Og sannelig er landet vårt – fedrelandet Norge – virkelig fagert! Kan skrive under på dette, eller sette to streker under det svaret!

Landet Norges bursdag er det verdt å feire, og 17. mai er virkelig barnas dag. “Hipp, hipp, hurra!” for 17. mai. Norges nasjonaldag, grunnlovsdagen, er det gode grunner til å sette umåtelig stor pris på. Lenge leve friheten og demokratiet i Norge!

17. mai & norske flagg.

Lenker: En noe mer kritisk 17. mai-vinkling (artikkel): “Feiring av 17. mai – vår nasjonaldag“. 17. mai og masse annet blir også omtalt i artikkelen “Typisk norsk og norske verdier“. Ekstern lenke: Språkrådet: Hipp, hipp hurra (opprinnelsen til jubelropet) og Vårt Land leder: Mye å feire | 17. mai 2021.

 

Strengt tatt kunne også 8. mai ha fått sin egen artikkel her i bloggen. Frigjøringsdagen er det ennå stor grunn til å vise stor glede over, selv om det selvsagt begynner å bli noen år siden 8. mai 1945 som var datoen for Norges frigjøring fra Tyskland og nazistyret (2. verdenskrig offisielt slutt). Pr. 8. mai 2020 har landet Norge fått ha 75 år med fred, frihet, demokrati og velstand! Dette er ingen selvfølge eller noe man skal ta for gitt!

Arbeidernes dag – 1. mai – har fått sin egen artikkel her i bloggen.

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *