Helelektriske bil, foreløpig nei takk!

(Sist oppdatert 27.01.2023 @ 19:31 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Lading av elbil med fornybar energi (vindkraft og sol, vannkraft ikke avbildet).

Foreløpig sier jeg pent og høflig nei takk til bil utelukkende drevet av batterier, lading og elektrisitet.

Ikke-ladbar / selvladende hybridbil er helt ok, men jeg er ikke klar for eller moden for å ha en ren elbil privat. På sikt er det vel neppe noen vei utenom elektrisk drevet bil, men jeg kommer nok til å sitte på gjerdet og holde meg til bensindrevet bil i noen år til. Det er for mye umodenheter og svakheter med dagens elbiler til at det frister meg å nedgradere til en slik sak.

I innlegget mitt med tittelen “Engelsk, tsjekkisk og fransk bil av merket Toyota” – “Engelsk, tsjekkisk og fransk bil av merket Toyota, men IKKE elbil!” – har jeg i lengre tid hatt en “avhandling” om hvorfor jeg ikke er klar for hel-elektrisk bil. Nå har jeg flyttet det jeg generelt har skrevet om elbiler til denne artikkelen du nå leser. Mine motargumenter mot elektriske biler følger nedenfor:

Hel-elektriske bil, foreløpig nei takk!

Vi nordmenn har tilnærmet blitt “hjernevasket” av miljøaktivister og politikere til å tro at hele det globale miljøet, klimaet og jorda kan reddes gjennom at alle kjører elbil. Gjennom å følge motefenomenet anskaffelse (kjøp) av helelektrisk bil skaffer man seg god samvittighet. Dumme, naive og lettlurte nordmenn! Å klappe seg selv på skulderen og skryte av at man gjør en innsats for klimaet og miljøet gjennom å kjøre elbil grenser til tider over mot hykleri og dobbeltmoral. Samtidig med at elbilen er på plass praktiseres det gjerne massivt  med bruk og kast, overforbruk samt lange og hyppige langreiste (og forurensende) feriereiser.

Er alt med elektriske biler en eneste ren bløff? Lureri og fanteri, uten alle lovede positive effekter for klima og miljø? Blir satsningen på elbiler bare en flopp i det lange løp? Selv har jeg ikke noe fasitsvar på dette, men noe små-skeptisk er jeg til den ensidige satsingen på elektriske biler.

For meg høres det ikke så fristende ut med elbil pr. nå, med dagens lite modne lade- og batteriteknologi. Å ha en slik bil innebærer: Umoden batteri- og ladeteknologi, rekkeviddeangst, ladeangst, ladestress, venting, betalingskaos, ladere som ikke virker og enkelt og greit et ladehelvete når man er på farten. Nei, takke seg til bensindrevet (hybrid) bil en stund til!

Rekkeviddeangst, ladekaos og behovet for nesten doktorgrad for å forstå seg på de ulike offentlig tilgjengelige ladestasjonene, nei takk! Pr. dags dato vil jeg ikke ha en slik lekebil eller radiobil av typen elbil.

Ladekaos elbil.

Jeg er personlig IKKE klar for ren elbil (EV = Electric Vehicle) pr. dags dato. Mine ufravikelige krav:

 • Kjøp av elbil er et fenomen for rikinger, dvs. statussymbol. Dette “gamet” vil ikke jeg delta i før man må.
 • Barnesykdommer – og alvorlige feil og svakheter med teknologien – må bort!
 • En elbil må ha minst like lang rekkevidde som en bensindrevet bil med full tank (minst 500-600 km, relativt uavhengig av temperatur, veivalg og værforhold).
 • Det må ikke ta mye mer tid å fylle en elbil – kort ladetid – enn det tar å fylle på bensin. Maks 10 minutter kan jeg vente på at ladingen skal fullføres.
 • Nettverket med ladestasjoner må bygges bedre ut, slik at det er like stor tilgjengelighet / tetthet på slike ladestasjoner (med ledige og fungerende / kompatible “pumper” / ladere) som det er pr. dags dato når det gjelder bensinstasjoner.
 • Man må slippe unna lange ladekøer og treffe på mange ladere som ikke virker eller ikke er kompatible med bilen.
 • Bilene må selvsagt være gunstig og konkurransedyktig priset. Luksuriøse bilpriser à la Tesla er langt over min lommebok.
 • Produksjonskostnadene – og sluttprisen ut til oss sluttkunder – må betydelig ned!
 • De må ha tilsvarende funksjonalitet som sine bensin-fettere.
 • Det må bli slutt på kaoset med ulike standarder for lading / kabelkaos, og likeså ladestasjoner kun forbeholdt utvalgte bilmerker (jf. Tesla).
 • På “offentlige” ladestasjoner må det bli mulig å betale ladingen med vanlig betalingskort (“minibankkort” / VISA / Mastercard). Jeg “finner meg ikke” å betale via mobilregningen (SMS) og/eller egen ladebrikke.
 • Å kunne betale med vanlig bankkort på ladestasjonene er et minimum, og man må slippe å måtte registrere seg hos hver enkelt av de mange leverandørene av offentlige ladere.
 • Også ekstremt tungvindt at hvis man har anskaffet ladebrikke fra f. eks. NAF og/eller Norsk elbilforening må ladebrikka aktiveres hos de ulike aktørene som tilbyr ladestasjoner (nærmere 15 aktører pr. juli 2021).
 • Å få montert hjemmelader hjemme bør være relativt rimelig og enkelt.
 • Noen økonomiske gevinster og insentiver må foreligge.
 • Ladepris for strøm på offentlige ladestasjoner må være gunstig og helst ganske så lav.
 • Er elbil alltid så miljøvennlig? Strømmen man lader med kan være uren (fossil energi), og det kan også diskuteres hvor miljøvennlig produksjonen er. Spesielt i forbindelse med produksjon av batteriene + kassering av biler kan det stilles noen spørsmålstegn ved miljøvennligheten / miljøgevinsten.
 • Er batteriteknologien strengt tatt moden nok for slike kjøretøyer? Hva med levetiden på batteriene og resirkuleringen (miljøvern) av dem?
 • Kan man være garantert lang levetid på batteriene (gjerne gjennom garantiordninger), slik at man ikke plutselig får en overraskende regning på flere hundretusen for å skifte batterier på en halvgammel elbil?
 • Vil det norske strømnettet virkelig klare å ta unna all lading av elbiler, hvis dette blir allemannseie for alle i hver eneste by og bygd i Norge? Og vil det være nok klima- og miljøvennlig strøm tilgjengelig? Hva med strømmangel?
 • Batteriproduksjonen kan medføre en del forurensning.
 • Det blir helt hull i hodet for regnskapet – både økonomisk og for miljøet – hvis fullt av brukbare biler drevet av fossilt drivstoff skal vrakes over natta. Produksjon og transport av nye biler fra fabrikk og ut til kjøper kan medføre en del forurensning.
 • En seriøs og dyktig lokal forhandler med et godt serviceapparat er et absolutt krav.

Selv foretrekker jeg velutprøvd og moden motorteknologi gjennom (hybrid) bensinmotor, i stedet for å velge ren elbil med mer umoden og ikke ferdigutviklet teknologi. Nå har jeg jeg vel heller ikke råd til å kjøpe ny bil akkurat nå, og jeg har vel heller ikke strengt tatt behov for å skifte ut noen av våre to biler pr. nå.

Jeg ser ikke helt bort fra at vår neste bil også blir av merket Toyota, og Toyota har heller ikke enn så lenge kommet med noen “vanlige” hel-elektriske personbiler. Hybrid er de flinke på, men de har holdt litt igjen med å tilby rene elbiler. Har imidlertid forstått at det kommer etter hvert, og da blant annet Toyota bZ4X som nok blir alt for dyr for min lommebok. Disse Toyota-faktaene bidrar også til at jeg neppe kjøper noen elbil her og nå.

Facebook-status pr. 29.05.2022 om høye bensinpriser og elbil.

 

Selvsagt er jeg kjent med at en rekke bilprodusenter er i ferd med eller i løpet av noen få år helt skal fase ut leveransen av nye bensin- og dieselbiler (fossilt drivstoff). Ingen tvil hvor veien går framover, mot nullutslippsbiler (elektriske og muligens hydrogendrevne).

Undersøkelse i 2021 viser visstnok at det er store forskjeller mellom by (sentrale strøk) og land (distriktene), med stor motstand mot elbiler i distriktene. Elbiler er mer eller mindre et by-fenomen. Sånt sett passer det bra at jeg er noe skeptisk mot elbil, i og med at jeg bor på landsbygda. Høsten 2022 hevdes det fra NAF sin side at hver femte bil på norske veier er elektriske, men dette stemmer neppe med den reelle situasjonen her på bygda. Her er det nok fortsatt betydelig lavere andel elbiler enn landsgjennomsnittet, og høy andel elbiler er nok fortsatt hovedsakelig et storbyfenomen.

Norge og EU – framtiden

Jeg er på ingen som helst måte klimaskeptiker / klimafornekter, da jeg så absolutt tror på at vi mennesker bidrar til klimaendringer og miljøødeleggelser. Imidlertid har jeg liten tro på at en “liten klatt” med elektriske personbiler her ute i Distrikts-Norge kan redde det globale klimaet. Det er andre viktigere områder å gripe fatt i angående forurensning.

Å elektrisifisere all privatbilisme i Norge redder neppe det globale klimaet og miljøet i seg selv. Lille Norge med sin beskjedne biltrafikk kan ikke redde verden fra klima- og miljøkrise. Det vi gjør blir som en liten og ubetydelige fis i havet. Vi nordmenn kjøper ikke mer enn 0,7 % av bilene som lages globalt, og kun ca. 3-5 % av bilene som lages i verden i år (2021) er elbiler med batterier. Konvensjonelle bensin- og dieselmotorer – inkludert hybrid – velges av 95 % av bilkjøperne i vår verden. Riktignok velger nærmere 60 % av nybilkjøperne elbiler år 2021 her i lille Norge, mens i år 2022 er nær 80 % av alle nye biler elbiler.

Selv eier jeg ikke skam i livet. Jeg føler ingen skam eller dårlig samvittighet for å kjøre rundt med bensindrevet bil. Jeg lar meg ikke tvinge til å kjøpe elbil før jeg er klar for det. Er jeg storforlangende og kravstore? Nei, så langt derifra. Jeg godtar rett og slett ikke at vi skal ta til takke med et dårligere produkt i miljøvernets navn.

Elbil og batterilading / ladestasjon.

Klima- og miljøvern er viktig, men snakk om å starte i feil ende gjennom å elektrifisere personbilparken. Høye strømpriser våren 2022 tyder på at strøm er en mangelvare, og da blir det noe rart å gå i gang med den store elektrifiseringen av bilparken. Noen frykter rasjonering på strømmen etter hvert, og hvordan skal man da få ladet alle elbilene? Elbiler redder vel ikke hele verden, og det kan etter hvert bli knapphet på råmaterialer til slike biler – og da spesielt på komponentene til batterier. Produksjonen, transporten og vrakingen av elbilene er vel heller ikke akkurat miljøvennlige (klimavennlige), og strømmen som man lader bilene med kan i noen tilfeller være “skitten” strøm (forurensende produksjon).

Regjeringen har satt som mål at nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler, og EU har vedtatt noe likende fra 2035. Spesielt det norske målet er noe spesielt, i og med strømkrisen vi for tiden er inne i (høye priser på strøm og generell knapphet på strøm / energi, hovedsakelig pga. Ukraina-krigen og Russland-boikotten år 2022). Det kan til og med bli aktuelt med strømrasjonering i Norge. Å gå da “all in” for elbil fra regjeringshold blir noe spesielt og korttenkt, da disse ekstra elbilene vil legge enda mer press på strømforsyningen.

Ifølge en NAF-undersøkelse gjengitt i en DinSide-lenke i slutten av denne artikkelen er det fortsatt mange som er skeptiske til elbiler her i Norge, så sånt sett er jeg i godt selskap. Noen av argumentene som framsettes mot elbiler er: For kort rekkevidde, for dårlige hurtiglademuligheter, lang ladetid og elbil er for dyrt. Økonomiske fordeler med elbil slik som momsfritak / mindre avgifter på kjøp av bil, billigere parkering og mindre bompengeavgifter er nok for lengst borte vekk før jeg kommer ned fra gjerdet.

Det foreligger noe uklare prising, ulike prismodeller og varierende prissetting ved lading av elbiler på offentlig tilgjengelige ladestasjoner (mot betaling). Noen av utfordringene er forhold slik som: Dårlig skilting av prising (priser), noen steder prising på tid mens andre priser pr. kW ladet. Nå blir det vel ryddet opp i dette sakte men sikkert.

Men den betalingen, den betalingen. Det er HELT uaktuelt for meg i overskuelig framtid å betale for lading av en elbil via et knippe (dusin) med brikker, masse ulike abonnementer / avtaler / kontoer hos ulike operatører og/eller drøssevis av app-er på mobilen. Jeg aksepterer kun kortbetaling (tapping). Hvis dette ikke kommer på plass skal jeg sannelig vente LENGE før jeg går over til elektrisk bil.

Det er på tide diverse særfordeler for elbiler (momsfritak, gratis/billligere parkering, lavere bompengeavgifter osv.) gradvis blir faset ut og blir fjernet. Rikfolk kan godt betale moms og andre avgifter på sine luksuriøse elbiler, og ellers kan reglene for biler uavhengig av drivstoff godt harmoniseres. Hjertelig velkommen avgiftssjokk på elbiler (men ikke så hjertelig velkommen til økte avgifter på bensinbiler som rammer meg)!

Når det gjelder design, funksjonalitet og utforming av elbiler finnes det mye spennende på markedet. Der har man kommet vel så langt som med biler drevet av fossilt drivstoff. Det som er igjen av utfordringer med elbilene er som tidligere nevnt: Kort rekkevidde og teknologi på steinaldernivå når det gjelder lading og batterier. Rekkeviddeangst, ladekø, mangel på ladestasjoner, lange ladetider (“hurtiglading”, en vits!) og betalingsproblemer, nei takk.

Har jeg noensinne kjørt hel-elektrisk bil? Ja, men ikke veldig mye. For mange år siden hadde jeg en testtur med en norskprodusert bil av typen Think. Nå i senere tid (våren 2022) har jeg via jobben hatt kortere turer i en Hyundai IONIQ 5. Det er ingenting å si på kjørekomfort, utstyr og kvalitet på sistnevnte, da bilen i seg selv er helt tipp-topp. Det er alt det ladestyret som “stresser” meg.

I forbindelse meg meg og mitt forhold til elbiler kan faget markedsføring og reklame dras inn i debatten. Innenfor markedsføringen har man noe som kalles for spredningsmodellen eller diffusjonsprosessen. Oss forbrukere kan deles inn i fem grupper ut fra hvor kjappe vi er til å ta i bruk nye produkter og produktinnovasjoner.

De fem forbrukergruppene er:

 • Innovatører
 • Tidlige brukere
 • Tidlig majoritet
 • Sen majoritet
 • Etternølere

Spredningen utover i gruppene følger normalt sett standard normalfordelingskurve.

Tipper vi må si at dem som kjøper elbiler her og nå tilhører tidlig majoritet. Selv ønsker jeg ikke å hoppe på bølgen før man har kommet til slutten av sen majoritet eller starten av etternølerne. Så treg og sær er jeg, jf. argumentasjon ovenfor.

Hydrogen og nullutslippsbiler

Selv hadde jeg en stund troen på at personbiler drevet av hydrogen kunne være framtiden og noe å satse på – også privat på sikt. Toyota var tidlig ute med å lansere en slik bil. Nå ser dette ut til å være et litt dødfødt prosjekt, da det har blitt tilnærmet ingen tilgjengelighet på fyllestasjoner for hydrogen. Etter en eksplosjon i en bensinstasjon på Østlandet som også tilbød hydrogenfylling (hvor brannen / eksplosjonen startet i hydrogendelen) har tilgangen på fyllemuligheter blitt totalt strupet, uten at noen satser (tør å satse) videre på dette her i Norge.

Pr. sommeren 2021: Nå er det vel muligheter for å fylle hydrogen igjen, men det forutsetter at man bor i Oslo / Oslo-området. Det finnes ikke fylle-muligheter i distrikts-Norge.

Jeg registrerer at Toyota ikke gir opp, og de jobber ufortrødent videre med biler drevet av hydrogen og/eller brenselcelle. Det virker som om de ikke har mistet troen på at hydrogen kan bli en ok løsning for framtiden.

Fram til nå har jeg tenkt at jeg har hatt “vanlige” biler, da de ikke har vært gamle veteranbiler. Nå i disse tider med elektriske biler som det eneste saliggjørende blir jo slike biler som dem jeg har stemplet som fossilbiler. Og fossil høres jo ennå mer avleggs og gammelt ut enn veteran.

Selvsagt er jeg fullt klar over at nullutslippsbiler (elektriske og/eller hydrogen) er framtiden. Alle nye biler i Norge skal jo som kjent være nullutslippsbiler fra 2025, så på et eller annet tidspunkt blir også jeg nødt til å hoppe på den grønne bølgen! Elbil har jo blitt en bil for folk flest, men jeg velger enn så lenge å holde (godt) fast på bensinbilen.

Drivstoff til bensindrevne kontra elektriske biler

Med bensindrevne biler har alt vært såre enkelt. Det finnes masse bensinstasjoner spredt omkring, og mange av dem har både overbygg over bensinpumpene (kjekt hvis det er regnvær) samt betjente stasjoner / kiosker. Bensinpumpene er kompatible med alle biler, og man kan betale med sitt betalingskort uavhengig av medlemskap eller ei. Bonuskort og kundekort finnes, men å ha det rette kortet er ikke et “must” for å få fylt bensin. Selve prosessen med å fylle bensin tar sjeldent mer enn 5 minutter.

Med elbiler er alt pr. nå mer komplisert. Det finnes ulike kjeder med hver sine betalingsløsninger og medlemskap (må være registrert før første lading), og få plasser kan man betale med vanlige betalingskort fra bank. I en del tilfeller er laderne defekte, og i tillegg er det ulike standarder og ulike kapasiteter for lading som kan skape problemer og forvirring. Det kan være litt vanskelig å finne en ledig lader og ladestasjon når man trenger den pga. lav utbyggingsgrad / utbyggingstakt. Ladingen tar alt for mye tid (fra 20 minutter og oppover), kan oppstå og ofte har ikke ladestasjonene tak / overbygg over seg (jf. surt regnvær på Vestlandet).

Med de høye strømprisene forut for julen 2021 og videre i hele 2022 er det muligens kanskje likeså greit å ikke ha elbil! “Plutselig” var det ikke så billig lengre å “fylle tanken” på elbilen.

Manglende realisme i at alle skal kjøre elbiler pr. dags dato

“Heldigvis” er andelen elbiler på kun ca. 16 % pr. 2021 i Norge. Ingenting tyder på at vi har et strømnett (forsyningsnett) som kan håndtere at alle i bygd og by får seg slike biler som trenger lading (for lav dimensjonering på nettet og gammelt strømnett som sårt trenger oppgraderinger og vedlikehold). Høye strømpriser tyder også på strømmangel. Samtidig er det jo ønsker om å elektrifisere det meste, inkludert oljesokkelen i Nordsjøen.

Viktig å huske på i den store sammenheng: Personbiltrafikken i Norge bidrar med KUN mindre enn 10 % av de samlede klimagassutslippene. Sannsynligvis andre steder det er mer “lønnsomt” å kutte utslippene enn å gå til krig mot den private bilkjøringen. At alle i lille Norge kjører rundt i nullutslippsbiler redder ikke det globale klimaet og miljøet!

Dette med elbil til alt og alle rimer ikke og går ikke i hop, så jeg tenker fortsatt at det er greit at noen gjør som meg og ikke går for elbil. Selv synes jeg at jeg gjør en god innsats for virkelighetens Norge gjennom å IKKE gå for elektrisk bil pr. nå. For høy andel elbiler her og nå kan gi totalt sammenbrudd av strømnettet – eller strømmangel – er jeg redd for.

Glatt føre

På glatt føre er det ikke bare-bare med elbil. Ifølge artikkel på nettet havner elbiler lengre ut i grøfta enn biler med bensin- eller dieselmotor. Årsakene til dette er forhold slik som den tunge batteripakken (jf. fysikkens lover), regenereringen av strøm ved nedslakking som kan låse hjulene og at man får all effekt fra bilen umiddelbart (man kan begynne å spinne uten at antispinn klarer å redde situasjonen). Man kan så definitivt komme ut for problemer og trøbbel på glatta med en elbil, og dette uavhengig av om man har tohjuls- eller firehjulsdrift.

Pådrag av gass og regenerering kan man som bilfører styre, mens dette med høye tyngden på elbiler bare er og blir en fysikkens utfordring. Forsiktighet med bilkjøringen er nok det eneste som hjelper, eventuelt kombinert med å la bilen stå på de aller verste is- og snødagene.

Toyota og deres satsing på elbiler

Mitt favoritt-bilmerke pr. dags dato er Toyota, og jeg har pr. dags dato til disposisjon 2 stk. bensindrevne biler m/hybrid (Toyota Corolla Cross og Toyota Yaris Cross) privat fra nevnte merke. Og da må jeg også ha med noen ord om Toyota og deres (manglende) satsing på elektrisk drevne biler:

Generelt har Toyota sin toppledelse uttrykt skepsis mot rene elbiler. De virker mer giret på å fortsette med hybridbiler samt biler drevet av hydrogen. De har vel helst sagt at elbiler er et blindspor, og at andre løsninger – inkludert hydrogen – er framtiden. Likevel har de om enn noe seint gitt etter for presset:

Toyota har annonsert en kraftig satsing på elbiler i tiden fram mot år 2030. Noen steder står det at 16 nye elbiler vil komme, mens andre har kommet til tallet 30 ulike bilmodeller (søstermerket Lexus medregnet). Se lenkesamling i slutten for mer informasjon om denne helomvendingen fra Toyota. I etterkant har det igjen kommet motstridende signaler, hvor det virker som om Toyota ønsker å bremse ned tempoet på sin satsning på elbiler.

Tenker at det blir fart i sakene nå når verdens største bilprodusent – Toyota – setter inn støtet! Barnesykdommer og svakheter vil nok bli eliminert ganske kjapt, så neste gang blir det nok muligens kanskje elektrisk bil av merket Toyota på meg. Tenker tiden der og da er moden for et slikt valg.

Toyota sin noe trege og seine satsing på elektriske biler: Seint, men (sannsynligvis) bra. Mye av dagens elbiler vil nok framstå som beta-modeller fra steinalderen når nye generasjoner av elbiler kommer på markedet.

Avslutning

Det har blitt typisk norsk å eie og å kjøre elbil. Selv er jeg ikke der pr. januar 2023.

Jeg har ikke noe fastlåst prinsipp om at jeg aldri skal ha elektrisk dreven bil. Om fire-fem år er det vel ikke noen vei utenom å få seg elbil. Innen denne tid håper jeg at en del av “barnesykdommene” både med selve bilene og ladestasjonene har blitt løst.

Enn så lenge holder jeg meg til hybrid-biler drevet av kombinasjonen bensin og strøm.

Lenker:

Tull og tøys – og useriøst – fra Polestar om konkurrenten Toyota:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert