Hanne Nabintu Herland: Alarm! Tanker om en kultur i krise

(Sist oppdatert 05.02.2022 @ 19:20 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Boka til Hanne Nabintu Herland: Alarm!

For en tid tilbake kjøpte jeg inn to bøker til min samling, hvorav boka “Sjur Jansen: Fra urmenighet til scenekirker. Bygge mennesker” har blitt omtalt i denne artikkelen (lenke). Nå har turen kommet til en omtale av boka “Hanne Nabintu Herland: Alarm! Tanker om en kultur i krise.”

Hanne har skrevet en interessant bok der hun ikke sparer på kruttet. Hun mener at Norge og Europa for øvrig er i en kulturell krise. Tradisjonelle kulturelle og religiøse tradisjoner og verdier bør plukkes fram igjen og erstatte dagens kulturradikale verdivalg.

Blant annet går hun i boka “til kamp” mot de kulturradikale 68-erness motstand mot grensesetting og evinnelige tro på reformer. Hun mener at Norge har hatt nok av ekstremliberal samfunnsutvikling preget av selvrealisering, egoisme og en grenseløs seksuell frigjøring som fører til en alvorlig og selvdestruktiv normoppløsning.

Idealet til de kulturradikale har vært å tone ned vårt eget kulturelle ståsted, gjerne i toleransens navn. Tradisjonelle verdier som ansvar og selvdisiplin har blitt erstattet med ekstrem-liberal grenseløshet som fører til en egoistisk livsførsel. På tross av den høye materielle velstanden her i Norge sliter vi i dag med masse store sosiale og medmenneskelige utfordringer medført av de verdivalg vi har tatt i de senere tiår.

Ifølge forfatter er det i dag behov for en ny forankring i egne kulturelle og religiøse tradisjoner her i Europa. Respekten for tradisjonelle norsk kultur må høynes, det må fremmes kritikk mot den kulturradikale eliten, det er på tide å kreve respekt for troende mennesker og forvente reell religionsfrihet. Hun ønsker at samfunnet skal ha plass til verdier slik som solidaritet, empati og nestekjærlighet.

Hun stiller seg i sin bok kritisk til allment aksepterte majoritetsoppfatninger og nevner det norske meningstyranniet. Det er ikke lett i Norge å ha meninger som avviker fra det “normale”. Det kan ifølge forfatter se ut til å herske et rigid meningstyranni i Norge der de som ikke representerer den politisk korrekte majoritetsoppfatning utsettes for represalier og maktspråk og maktmidler som får dem til å tie. Hun mener at Norge som nasjon og resten av Europa er i ferd med å begå et kulturelt selvmord.

Det er vanlig over hele verden å ha en tro på Gud. Hun ønsker å gjøre opprør mot den norske religionsfiendtligheten der religionen har blitt tatt ut av samfunnet og forvist til det private rom. Som hun selv sier det: “For hvor hadde Vesten vært uten den kristne etikkens respekt for eiendomsrett, arbeid, integritet, sparing og reinvestering?”

Mine tanker rundt boka: Boka er bra skrevet med gode argumentasjonsrekker. Hun har også fått med masse henvisninger til annen litteratur som støtter opp under hennes resonnementer. Jeg tror mye av det hun skriver stemmer bra som beskrivelse på dagens norske samfunn. Det er på tide å la norske tradisjonelle verdier og ikke minst troen på Gud få sin renessanse både i Norge og resten av Europa. Troen på en Gud er en sentral del av ethvert menneske og samfunn.

Til tider blir boka litt vel politiske. Det er ikke tvil om at hun sparker mest mot dagens venstreside i politikken. Hun mener nok at skylda til mye av “elendigheten” ligger der, og spesielt har hun enkelte angrep mot Arbeiderpartiets folk.

Jeg anbefaler boka til alle som måtte være interesserte i religionens plass i samfunnet. Sekulariseringen og den negative samfunnsutviklingen kan bremses eller helst stoppes hvis vi som er kristne våkner opp fra vår dvale! Boka kan bidra til å gi oss en aldri så liten tankevekker.

Artikkel skrevet i 2010. Etter den tid har jeg blitt betydelig mer skeptisk til det Hanne Nabintu Herland står for. Hun har rett og slett blitt ganske så høyre-ekstrem. Les mer om dette på min protestside kristendom, underpunktet Hanne Nabintu Herland og kirken. En egen kritisk artikkel har også blitt gjort tilgjengelig (lenke til artikkelen med tittelen “Herland og krigen mot alt og alle”).

Noen lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

2 kommentarer til Hanne Nabintu Herland: Alarm! Tanker om en kultur i krise

  1. Hege J.A. says:

    Leste boken nå i helgen og virkelig en bok med uvante og nye perspektiver som satte på plass mye av de tingene jeg har tenkt på lenge. Stiller meg i rekken av de som anbefaler denne boken. Er blitt en ihuga Nabintu Herland fan ! Håper det kommer mere fra den kanten.

  2. Jan Atle Hagen says:

    Hei leste boka til Nabintu Herland her om dagen og ble virkelig imponert over det klarsynet hun viser. Virkelig en vekker for meg og mitt syn på den norske “virkeligheten”. Kan anbefales til alle.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *