Guds straffedom, dommedag og endetid

(Sist oppdatert 18.04.2024 @ 19:08 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Dommedag

På den satiriske nettsiden “Smyrna menighet i Oslo – Norges viktigste nettsted” stod det følgende å lese oktober 2017:

 • “Flommen på Sørlandet er Guds straffedom over denne landsdelens homofile orgier !!!”

Tenker den satt! Det presenterte budskapet kan få noen og enhver til å svelge vrangt kaffen. Det er vel viktig nå med en gang å få understreket at nevnte nettside er en satirenettside (parodi). Hele nyhetssaken er oppdiktet og ikke reell.

Grunnen til at jeg likevel trekker fram denne artikkelen er at det faktisk finnes mange eksempler der kristne mennesker bruker dagsaktuelle hendelser som begrunnelse for sitt destruktive og spekulative budskap. Spesielt har enkelte kjente karismatiske kristenledere valgt å bruke dagsaktuelle hendelser (naturkatastrofer, terror, krig, konflikter m. m.) til å presentere og spre sin edder og galle, svovel og ild.

(PS! Det er IKKE verdt å lese kommentarene under artikkelen. Å lese dem er bare fordummende og bortkastet tid.)

Enkelte er kjapt ute med å presentere budskapet om at den og den hendelsen fant sted pga. Guds straffedom. Endetiden og dommedag er nær. Omvend dere på flekken! Folk skal SKREMMES til omvendelse og frelse, om de vil eller ei. Nevnte satireartikkel KUNNE ha vært sann og oppriktig skrevet og ment!

Jordens / verdens (påståtte snarlige) undergang har flere ulike navn: Armageddon, Harmageddon, apokalypse, dommedag, ragnarok, judgment day / last Judgment osv. (Her blir det vel noe feil å si at et kjært barn har mange navn..)

Fra en tidligere skrevet artikkel her i bloggen (tittel: Ting jeg IKKE tror på) henter jeg følgende sitat:

 • Guds straffedom: Enkelte er kjapt ute med å framsette trusler om Guds straffedom mot Norge pga. en eller annen dagsaktuell sak. Hvis Norge ikke vender om og framviser en tro eller livsførsel/styresett i samsvar med vedkommende sin forskrudde fortolkning av Bibelen vil det gå Norge ille (jf. Sodoma og Gomorra). Noen utvalgte “dødssynder”: Abort, homofili, umoralsk livsførsel, kritikk mot Israel, liberal teologi etc.

Og fra artikkelen “Ekstrem karismatikk, skeptisk”:

 • Tragiske hendelser som tilfeldigvis inntreffer (terror, naturkatastrofer m. m.) blir gjerne forklart med at det er Guds straffedom mot at folket har snudd ryggen til Gud og/eller Israel. En slik upålitelig, skiftende og hevnlystig Gud tror ikke jeg på.

Artikkelen “Mye rart skjer i kristendommens navn” har også en del eksempler på hendelser som har blitt knyttet opp mot Guds straffedom, både i Norge og internasjonalt.

Gud, djevelen, naturkatastrofer og straffedom.

Det foreligger konspirasjonsteorier rundt at terroraksjonene mot Norge 22. juli 2011 fant sted pga. Norge sin manglende uforbeholdende støtte av staten Israel. Attentatene mot Norge var altså Guds straffedom. “Heldigvis” var det en ekstremist, type etnisk norsk hvit kristen (?) mann som stod bak, og ikke en muslim av utenlandsk opprinnelse og med mørk hudfarge. Naturkatastrofene i den senere tid (tornadoer, stormer og oversvømmelser) i USA og Karibia tolkes også av enkelte som Guds straffedom. Noen har også klart å koke “ei suppe” (straffedom, hat mot katolikker, innvandring, Islam, muslimer, avkristning osv.) rundt katastrofebrannen i den franske katedralen (Paris) Notre-Dame.

Oppdatering: Den tørre sommeren 2018 i Norge med medfølgende konsekvenser (tørke, ødelagte avlinger, skogbranner, brunsvidde enger og skog, tørre/tomme vanntilførsler osv.) tolkes av enkelte som Guds straffedom mot landet.

Diverse jordskjelvkatastrofer, vulkanutbrudd, oversvømmelser, tornadoer eller andre større naturkatastrofer som finner sted tas fort til inntekt for at endetiden er nær. Den muligens forestående klima-/miljøkatastrofen og spredningen av koronaviruset / Corona-viruset (kan potensielt gi en epidemi eller pandemi, ifølge WHO en internasjonal folkehelsekrise / global krise) med opphav i Kina benyttes som argumentasjon for samme formål.

Mantraet til enkelte er at “Jesus kommer snart tilbake“, for å hente sine. Imidlertid har de sagt dette i ca. 2000 år allerede, og alle generasjoner har vært mer eller mindre sikre på at de levde i de siste tider. På et eller annet tidspunkt kommer nok Jesus tilbake, men eksakt tid og sted vet man ikke 100 % sikkert. Covid-19/korona-viruset har ikke akkurat redusert spekulasjonene rundt dommedag, endetid og Jesus sin gjenkomst.

Korona-viruset

Korona-viruset (COVID-19/SARS-CoV-2), ja. Noen klarer å gjøre dette også til et “klart og tydelig” endetidstegn. “Inspirasjon” til dette hentes f. eks. fra Lukas 21, 11:

 • “Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.”

Pest kan fort av enkelte dommedagsprofeter kobles til epidemier og pandemier, slik som spredningen av Korona-viruset (med medfølgende sykdom og død).

Jo, sannelig er enkelt kjapt på labben med sine bastante konklusjoner. TV Visjon Norge prøver også å sko seg på situasjonen på sin måte. Et ytterpunkt er enkelte utenlandske forkynnere som fornekter hele virusets eksistens og som slettes ikke tar saken på alvor.

Stønn! Korona-viruset gir visstnok betydelig økt interesse for endetidsteologi, i hvert fall innenfor enkelte miljøer (karismatiske settinger). Masse rart man klarer å “lese inn” i verdensbildet ut fra tvilsomme Bibel-fortolkninger pga. en inntruffet katastrofe og tragedie.

Da liker jeg bedre følgende satiriske innlegg:

Noen framsetter konspirasjoner rundt koronaviruset, hvor det hevdes at det er framstilt i et laboratorium i Kina som del av et komplott for å gi “det antikristelige system” verdensherredømme.

 

I verdslige sammenhenger: Ras-, oversvømmelse-, terror-/katastrofe- og klimamodeller – som myndighetene og politikere beslutter etter – kan frambringe mange tanker om snarlig dommedag (dommedagsprofetier) og jordas undergang.

Nettsiden Søkelys er ikke snaue når det gjelder sitt fokus på dommedag og dommedagsprofetier – og alle slags skremsler om katastrofer og endetid. Alt slags profeti-tullball – ofte fra USA – gjengis. Noen av de største styggedommene ifølge slike kilder er kommunist-Kina og annet som lukter av rød politikk eller sosialisme (skjellsord i deres øyne). Det hevdes fra deres lesere at det allerede finnes voldsomme antikristelige og demoniske krefter her i verden vår, hvor mørkets makt og makter får dominere. Vesten med Amerika i spissen har i enkeltes øyne passert “point of no return”, med fortapelsen neste. Babylons fall II og Jesabel-åndene / demonene trues det med.

Noen av Bush-folka (presidentfamilie, USA) + Hillary Clinton har blitt nevnt som antikrist, og det er ikke måte på hvordan tidligere USA-president Barack Obama ble sett på som antikrist – og likeså Biden – i enkeltes øyne. Tidligere USA-president Donald Trump er derimot i enkeltes øyne den reneste frelseren som kan forhindre / utsette dommedag. Forstå det den som kan. Forresten: Det finnes også dem som hevder at Trump er endetidens store Antikrist.

Mener å huske at noen en stund snakket om dyrets merke knyttet opp mot Mikhail Gorbatsjov (Sovjetunionen/Russland). EU (Europeisk Union) og annen globalisering har vel også blitt beskyldt for å representere antikrist. Akkurat når dette skrives er navnet Kim Jong-un, Nord-Korea sin leder, på alles lepper. Han knyttes visstnok også opp mot noe apokalypse-relatert.

Hva i alle dager er poenget med å lete etter – og å utpeke den ene etter den andre til å være – Antikrist i egen person. Hvordan kan dette gagne kristendommens og kristentroens sak?

Dommedag!

Dommedag!

 

Enkelte har framsatt eksakte datoer for når jorda skal gå under. Noen har prøvd å regne seg fram matematisk til tidspunktet for dommedag, noe jeg tviler på lar seg gjøre. Også masse ulike profetier og “visdomsord” har blitt framsatt som har omhandlet eksakte tidspunkter. Selv tenker jeg at man skal stole på det som står i Markus 13, 32 og i Matteus 24, 36:

 • “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.”

Dommedag og endetid kommer når det kommer på et ukjent tidspunkt, uten at man trenger å spekulere og stresse med det. Likevel: Tegn i tiden på at menneskesønnen (Jesus) snart kommer tilbake er f. eks. dette som står i Matteus 24, 37-39:

 • Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer.”

Hendelser – kriger, jordskjelv (økt jordskjelvaktivitet), aktive vulkaner, oversvømmelser, tsunamier, sterke stormer og andre alvorlige naturkatastrofer har blitt og blir tolket som “bevis” på straffedom, endetid og dommedag. Dommedagssekter har kommet og gått, og likeså spådommene om dommedag på konkrete nå passerte datoer og årstall. Jehovas vitner hadde i en periode en rekke med datoer for dommedag og Jesu gjenkomst, men disse har “gitt opp” med slike konkrete tidsangivelser i den senere tid. Mayakalenderen har utløpt, og også dette gikk bra.

Jordens undergang | Armageddon eller apokalypsen.

 

Været 2018, Norge: Hva skal vi si om været i Norge 2018? Første delen av sommeren var en lang tørkeperiode som både medførte skogbranner og ødelagte avlinger. Deretter har vi nå i høst nesten druknet i uvær på uvær. Masse regn, vind og elendig vær. Er dette rare været også Guds straffedom, tilfeldigheter eller er det menneskeskapte klimaendringer som slår til? Selv utelukker jeg nok det første alternativet.

Enkelte hevder at Guds vrede over verden utvises i form av f. eks.:

 • Uregjerlig og unormalt uvær
 • Ødeleggende stormer (tornadoer, orkaner osv.)
 • Oversvømmelser
 • Hetebølger så intense at dødsfall og skader inntreffer
 • Skogbranner
 • Tørkekatastrofer
 • Ekstrem frost / lokalt alvorlige kuldebølger
 • Vulkaner som blir aktive igjen
 • Jordskjelv
 • Krig
 • Kirkebrenning og kirkebranner
 • Korona og annen alvorlig sykdom / smitte
 • Fattigdom

Gud er angivelig sint på oss mennesker pga. forhold som:

 • Abort tillates (manglende vern av det ufødte liv)
 • Manglende Israel-støtte blant kristne, og et jødisk folk som ikke følger Guds vilje
 • “Styggedommer” slik som PRIDE og homofili tillates
 • Menneskene etterlever ikke Guds vilje for verdenen (lever ikke i Guds plan, vender ikke om til Gud)

I en slik artikkel som dette kommer jeg heller ikke utenom Kristen Koalisjon Norge (KKN) og Jan-Aage TorpNorge og andre land i Europa skal visstnok bli dømt ut fra vårt syn (stillingstaging) på Jødefolket (Israel), de fattige, de utslåtte, barnet i mors liv (abort fy-fy!), de svake, de døende og familiesynet (som “selvsagt” KUN kan bestå av mor, far og barn, og hvor barnevernet er en stor stygg ulv).

I tillegg til å skremme folk med alle slags eksempler på Guds straffedom finnes det en del forkynnere som er sykelig opptatt av endetid og dommedag. De selvoppnevnte profetene er rett og slett endetids- og dommedagskåte. De ser tegn over alt på at alt snart er over. De står på, pisker opp stemningen og skaper redsel. Masse rart har blitt “lest inn” i Bibelversene i Matteus 24, Johannes åpenbaring og diverse gammel-testamentlige tekster. Enkelte hevder med stor overbevisning at de ser tegn på endetiden og at dommedag er nært forestående. Hva i all verden gagner denne forkynnelsen?

Hvorfor brukes så mye tid og energi på endetid og på å se etter endetidstegn? Det har blitt framsatt mange falske profetier, spekulasjoner, spådommer, tidsestimater, beregninger….om når endetiden og dommedag inntreffer. Flere av dem som framsetter slikt er skråsikre på at de har funnet den rette fortolkning og eneste sannhet. Hva er vitsen? Hva oppnår man? Hva er gevinsten? Unyttig aktivitet etter mitt syn. Slutten kommer når den kommer – om det blir i form av vanlig død og/eller dommedag.

– Jeg tror ikke evangeliet om Jesus er noe vondt eller vanskelig der man truer folk med helvete. Det står riktignok noen vers om fortapelse, men det er ikke det Jesus sa vi skulle forkynne, sier Rune Edvardsen, som er leder for misjonsstiftelsen Troens Bevis. Kilde: Kilde: Vårt Land (08.07.2020): – Kirken har et misjonsoppdrag, uansett.

 

Selv velger jeg å forholde meg i ro med “trøst” fra Bibel-versene: “Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.” (Matt. 25, 13) og “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.” (Mark. 13, 32). Selv tror jeg faktisk på et endelig oppgjør eller en dommedag en gang, men jeg tror ikke på tilfeldig straff og dom fra Guds side i denne husholdningen vi nå er del av (livet). Videre har jeg ingen tro på skremselspropaganda for dommedag gjør folk flest noe som helst godt, og jeg støtter ikke å strategi som går på å skremme folk til å tro og inn i himmelen.

I stedet for å spekulere om eksakt tidspunkt og sted for dommedag har evangelist / pastor Sten Sørensen et viktig poeng i dette innlegget i Troens Bevis:

To sitater fra innlegget:

 • “Vår viktigste oppgave er å dele evangeliet – de gode nyheter med våre medmennesker. Det er der vårt fokus skal være.”
 • “Ingen vet når Jesus kommer tilbake. Ikke engang Jesus selv. Bare Gud vet det. Da er det drøyt om vi prøver å tidfeste Jesu gjenkomst.”

Et annet aktuelt vers fra Bibelen, som også sier noe om at vi vanlige mennesker ikke kjenner det eksakte tidspunktet for dommedag: “Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.” (Apg. 1, 7). Hvorfor skal man da bruke så masse tid og skremsel på å spekulere om de siste tider? Helt meningsløst hvis du spør meg å skremme opp folket med alle slags trusler om dommedag! Dagen og timen kommer når den kommer, uten at jeg lar andre stresse meg opp av dette. Troen holder og bærer. I stedet for å spekulere rundt tidspunktene for endetid og dommedag er det mye bedre å alltid kunne si som speiderne: “Alltid beredt”!

Sivilisasjonens undergang | Armageddon eller apokalypsen.

 

Jeg er enkelt og greit MØKKA LEI av folk og forkynnere som farer rundt med fraser slik som: “Vi lever i de siste dager”, “Vi lever i de siste tider” eller “Dommedag er nær”. De har sagt slike ting i flere tusen år allerede, og du verden hvor mange “profeter” som har bommet med sine profetier og spådommer. Å skape angst, skremsel og frykt via dommedagsprofetier og snakk om dommedag har ingenting for seg. Å utsette barn for slik forkynning er enkelt og greit barnemishandling, og burde automatisk medføre at barnevernet grep inn. Mennesker må så gjerne finne frelse og tro, men dette bør ikke skje via skremsel og dom men via fri vilje og frivillige valg basert på et positivt kjærlighets- og nådebudskap.

Noen begreper i forbindelse med endetid og dommedag:

 • Apokalyptiske tilstander
 • Armageddon og slaget ved Armageddon (Harmageddon)
 • Falske Messiaser og falske profeter vil vinne fram
 • Demoners lære vil få innpass
 • Israel (fikentreet)
 • Jerusalem og tempelet
 • Antikristen / Antikrist
 • Konføderasjonen (10-nasjoner?) som går imot og spotter Gud
 • Dyret
 • Lammet (Jesus)
 • Satan (djevelen)
 • Den store trengselen / den 7-årige trengselen
 • Mange plager, krig og problemer vil ramme jorda
 • Jødene og det jødiske folk
 • Oljeberget
 • Ild- og Svovel-sjøen
 • Den bunnløse helvetesgropen
 • Tusenårsriket, inkludert de sist 7 år før starten på 1000-årsriket
 • Dommens dag
 • En ny himmel og en ny jord
 • Det nye Jerusalem
 • Evigheten
 • Bortrykkelsen / opprykkelsen
 • Noen blander også inn globalister og globalisme i “regnestykket”
 • Jesus vil komme tilbake for andre gang / Jesu gjenkomst
 • Johannes åpenbaring: De sju segl (som brytes), lammets bryllup, de sju basuner lyder og de sju skåler tømmes.

Levi Jensen sin skremselspropaganda om dom, død, menneskebud og fordervelse overfor barn og unge har jeg liten og ingen sans for.

Stort fokus på endetiden kan være usunt og skremme folk

Jeg mener at det store fokuset enkelte har på endetidsprofetier og endetid er et usunt fokus. Det blir mer eller mindre skremselspropaganda, mennesker blir skremt. Stort fokuset kan skape angst, sykelige bekymringer og virke lammende for meningsfulle jordiske liv. Fokus ledes bort fra det sentrale i Bibelens budskap.

Det er enkelt og greit bortkastet tid og energi å fokusere mye på endetid, antikrist og tegn i tiden. Det er viktigere å fokusere på evangelisering, kristentro og menighetsliv her og nå. Å få med seg flest mulig på himmelveien burde være det viktigste og mest sentrale.

Det finnes en god del litteratur om endetid og dommedag som jeg IKKE vil anbefale lesning av. Spesielt opptatt av slike ting kan det virke som om man er innenfor ekstrem-karismatiske sammenhenger.

For tiden kan det se litt spøke ut for verdensfreden. Både Nord-Korea, diverse arabiske land, Israel, Russland, Kina og USA kan vise seg å være tikkende bomber for igangsetting av krig. Med Trump bak rattet (heldigvis nå USAs eks-president!) kan fort USA klare å rote seg inn i en situasjon hvor en større krig inntreffer. Et tegn på endetid er visstnok krig og tilsvarende elendighet.

I starten av år 2022 er det enkelte kristne som er i full gang med å åndeliggjøre og lage koblinger mot profetier om krigen mellom Russland og Ukraina. I Bibelen står det nok riktignok noe om at i de siste tider skal det være krig og versere rykter om krig, men likevel blir det noe søkt å desperat utnytte alle slike dagsaktuelle situasjoner til endetidsskremsler.

Det hevdes av enkelte at vi lever i de siste tider. Vi lever visstnok i høyprofetiske tider, og Jesus kommer snart (“Se, jeg kommer snart!”). Endetid innebærer slutten på dagens verden. Gud skal holde dom via Jesus, og Jesus kommer tilbake til verden som kongenes konge.

De siste tider skal være preget av:

 • Naturkatastrofer og krig, trengsel, uro og nød.
 • Vanskelige tider for de kristne. Det er snakk om satan, dyret, dyrets merke 666, antikrist, forfølgelse, den store trengsel.
 • Tidene skal også være preget av frafall fra kristentroen enkelte steder samtidig med at det finner sted større vekkelser og menighetsvekst andre steder.
 • Gjenopprettelsen av staten Israel er også et tegn.
 • Dommens dag i form av Harmageddon (Armageddon), etterfulgt av at det oppstår “en ny himmel og en ny jord”.
 • Gud setter sluttstrek for ondskapen. Usikkerhet knyttet opp mot: Tusenårsriket, når og hvordan?
 • Noen mener at EU har med antikrist å gjøre.
 • Opprykkelsen snakker enkelte om, hvor de kristne rykkes opp til himmelen før Jesus sin gjenkomst.

Mer kunne helt sikkert ha vært sagt om dyrets merke, 666 og antikrist. Likeså om det pengeløse (kontantløse) samfunnet vi muligens går mot, med mer og mer bruk av mikrochips og IKT/digitalisering, inkludert muligheter for å få mikrochips/teknologi integrert i vår kropp til ID-formål osv. IKT-teknologien og alt dette andre er ifølge enkelte “eksperter” realiseringen av mye av det som står i Johannes Åpenbaring.

Enkelte blander til og med Donald Trump, USA sin plaprepapegøye av en eks-president, inn i debatten. Det påstås at han gjennom sine beslutninger omkring Israel (f. eks. flytting av den amerikanske ambassaden til Jerusalem) og Midtøsten (Iran og atomavtalen m. m.) vil være med på å utløse mektige profetiske tider.

Enkelte hevder at år 2018 kan bli et dommens år/dommedag. Denne tidsalder går mot slutten, dommedag kommer snart hevdes det. Oppdatering: Når dette skrives viser kalenderen juli 2019, og år 2018 er for lengst over uten at de store profitterte tingene skjedde. Nok en gang et falskt budskap.

Det er tegn i tiden som gir dommedagsprofetene vann på sine møller. Og dette store fokuset på dom og endetid kan fort bidra til å skape unødvendig frykt og angst hos enkelte.

USA, ja. California havner ifølge enkelte under Guds straffedom og dommedag pga. liberale demokrater. Mer står å lese om dette i en boks eller bolk i min USA-artikkel.

 

Jeg er fullt klar over Bibelverset i Åp. 20, 15: “Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.” Det finnes to utganger av det jordiske liv, men enkelte fokuserer og dveler litt vel mye og lenge med å utbrodere straffedommen for dem som ikke tror. Selv er jeg mer opptatt av kjærligheten og nåden i Bibelen enn synd og elendighet. Å skremme folk til omvendelse har jeg lite sans for, selv om syndenød og samvittighet kan ha en viss betydning i forbindelse med vekkelser.

Enkelte knytter endetid opp mot vekkelse, og de tror ofte på at en større vekkelse skal finne sted i denne “husholdningens” slutt (forut for dommedag). Men stemmer dette med det som står å lese i Bibelen? Slik jeg leser boka ser der heller mer ut for at endetiden vil være preget av frafall, trengsel/forfølgelse, lovløshet og ugudelighet. Frafall fra troen og avkristning vil nok finne sted i de siste tider. Blant annet kan følgende leses i Bibelen:

 • Luk. 18, 8b: “Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?”
 • Matt. 24, 12-13: “Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

Slettes ikke det mest oppmuntrende og positive budskapet for kommende tider! Fortsatt finnes det mange unådde folkeslag, så ut fra denne elementære erkjennelsen er det vel ikke klart for dommedag helt enda. Ifølge Troens Bevis Verdens Evangelisering gjenstår det fremdeles ca. 7.400 unådde folkegrupper (høsten 2020). Våren 2022 skriver Rune Edvardsen at det er over 3 milliarder mennesker som enda ikke har hørt de gode nyhetene om Jesus, men hvor de samme menneskene i stor grad har hørt om Internett, Facebook, Coca Cola og Ronaldo.

Noen spår om snarlig endetid eller dommedag, noe jeg ikke tror noe særlig på. Ifølge Bibelen kommer ikke enden før alle folkeslag har fått høre evangeliet. Pr. 2023 er det over 3 milliarder mennesker som aldri har fått høre evangeliet og den treenige Gud.

Coca Cola er mer kjent enn Jesus i deler av vår verden, så det er en god stund igjen til at alle folkeslag / folkegrupper har fått hørt evangeliet. (Og noe av skylda må jo legges på oss kristne som er litt vel lite opptatt av evangelisering og misjonering.) Selv har jeg liten tro på dem som spår snarlig dommedag og endetid, i og med at dette verset fra Bibelen – altså Matt. 24, 13: “Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.” – er langt fra oppfylt.

Enkelte som er opptatt av dette med endetiden snakker om den store trengselen eller trengselstiden, som ifølge Bibelen skal inntreffe før endelig dommedag. De lærde strides om menigheten / de troende vil bli hentet ut av verden og rykket opp i skyene helt i begynnelsen av trengselstiden, eller om at også de kristne må overleve og takle en del trengsel og forfølgelse før bortrykkelsen finner sted. Mange falske forkynnere har kommet med konkrete datoer for bortrykkelsen, men så langt har lite skjedd.

Det hevdes av enkelte at endetid, dommedag og debatten rundt dette er til oppmuntring og glede for Guds folk. Vi har noe godt å se fram til når det jordiske liv er slutt og dagens jord møter sin undergang. Likevel kan det blitt litt for mye av det gode.

Syndens mål er på vei til å bli fullt – og vi går mot en katastrofe

Dette er en overskrift hentet fra en blogg med navnet “Vektertårnet”, og det påstås at personen bak er en helt enkel kristen. Til tross for at adressen til bloggen inneholder ordet “gullkorn” er det langt fra dette som blir servert der innimellom.

Overskriften på en artikkel / innlegg i nevnte blogg datert 5. januar 2019 er altså:

=> Status pr. 07.06.2020: “Bloggen er slettet | Beklager, bloggen på gullkorn77.blogspot.com er fjernet. Denne adressen er ikke tilgjengelig for nye blogger.”

Dette er et bra eksempel på typisk skremselspropaganda relatert til Guds straffedom, dommedag og endetid. I artikkelen hevdes det, noe omskrevet av meg:

 • Vår kurs – Norges kurs – går visstnok rett mot fordervelsen.
 • Norge visstnok et av de mest radikaliserte landene i Vesten.
 • Sosialismen ødelegger og kan bli vår undergang.
 • Hendelser og momenter som dras inn i artikkelen: Titanic sin undergang, Hitler, Noah og nazismen.
 • Norske politikere (regjering og storting) og deres fiendtlige politikk mot de «rettroende» er visstnok et stort problem.
 • Landet blir preget av Antikrist og antikristens ånd, hvor syndens makt, løgn og bedrag har stor plass.
 • Sannferdige og modige mennesker får ikke slippe til med sitt budskap, de får sine munner lukket av samfunnet.
 • Underforstått: Gud vil snart slå til med sin straffedom mot Norge.

Nå i etterkant er det enkelte som tolker tegn i tiden i retning av dommedag og endetid. Blant annet kan følgende nevnes:

 • Ukraina-krigen er visstnok en del av en større profeti.
 • Globalister står på for å overta verden og verdensherredømmet.
 • Også kristne som tror på QAnon-tullballet.

Stønn! Jeg begynner å bli møkka lei av slik skremsel-greier som dette innlegget representerer. Jeg begynner å bli mektig lei av kristnes mange konspirasjonsteorier.

 

Vi kristne tror på en ny himmel og en ny jord, og et evig liv etter døden. Ifølge Johannes’ åpenbaring kapittel 21 blir den nye jorden et fantastisk og flott sted. Det blir et sted med masse og stor glede, ingenting ondt finnes, sykdommer er utryddet, død finnes ikke, vi får et liv sammen med Gud og vi får møte være kjære igjen. Bibelen skiller mellom ånd, sjel og legeme, hvor sistnevnte – vår jordiske kropp – vil forgå i dagens form og bli erstattet av en bedre kropp i himmelen.

Joda, det finnes ifølge kristentroen to utganger av livet: Himmelen eller fortapelse, men ikke nødvendigvis det bokstavelige helvetet som enkelte har smøret tykt utover via forkynnelse og skremselspropaganda. Fortapelsen vil være kjennetegnet blant annet med adskillelse fra Gud. Det er nok av dem som har fått helvetesangst av tåpelig og overdreven forkynnelse rundt helvete. Det er slettes ikke nødvendig å utbrodere og detaljere i makabre vendinger hvordan fortapelsen / helvetet eventuelt kan være. Det holder lenge å fortelle litt generelt om livets to utganger (evighet med eller uten Gud).

Enkelte kristne miljøer bryter med menneskerettighetene (rettighetsbrudd i Guds navn) med sin indoktrinering og skremselsforkynnelse, og da spesielt den som er rettet mot barn og unge. Trusler om helvete og at det blir skapt alvorlig helvetesangst hos enkelte er ikke greit. Også innenfor dagens kristne miljøer finner det sted rettighetsbrudd, bruk av truende maktspråk, trusler, utvikling av frykt for fortapelsen, negativ sosial kontroll og omsorgssvikt i religiøs drakt.

Det kan hevdes at Bibelen i høyeste grad omtaler helvete eller fortapelsen. Imidlertid kan man også si at et trossamfunn bryter barns religionsfrihet hvis de skremmer og truer barn til å tro, hvor de lærer barna at de kommer til helvete og/eller fortapelsen hvis de ikke tror. Verdt å lese:

Å skremme folk til tro via helvetets-trusler er en uting. Dette er hykleri og maktmisbruk fra maktsyke mennesker som misbruker Jesus og Guds navn for å skremme og kontrollere andre. Slik fundamentalistisk tolkning av Bibelen er ikke veien å gå, da slik retorikk kan medføre negativ sosial kontroll over andre samt skape angst m. m. hos dem som blir utsatt for forkynnelsen. Hvis man selv klarer å tenke litt “logisk”: Enkelte av “selgerne” av budskapet om himmelen (paradis) kan få det til å virke som om helvetet er den beste plassen å tilbringe evigheten i.

Enkelte hevder at helvete ble funnet opp av kirka for å kontrollere folket via frykt. Muligens delvis sannhet i det, da trusler om helvete absolutt virker skremmende på enkelte og bidrar til å styre retningen på deres tro og liv. Mens enkelte “Bibeltro” kristne virker til å gå i sjokk av at enkelte medkristne i mer eller mindre grad forkynner en kristendom uten himmel og helvete.

Selv er jeg ikke så liberal at jeg tror på det enkelte “liberalteologer” forfekter: Apokatastasis panton. Slike personer tror strengt tatt ikke på noen alvorlige dommedag og fortapelse, da nevnte “retning” har troen på at alle blir frelst til slutt, eller alle tings gjenopprettelse.

Refrenget fra sangen “I wish we’d all been ready”

I wish we’d all been ready
There’s no time to change your mind
The Son has come and you’ve been left behind

Sangtekst av Larry Norman.

 

To utganger tror jeg på, og også en form for straff / atskillelse fra det gode livet sammen med Gud for dem som ikke tror. Slik står det f. eks. forklart i Bibelen, 2. Tess. 1, 7b-10a:

 • Slik blir det når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen sammen med sine mektige engler i flammende ild og straffer dem som ikke kjenner Gud, og dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Straffen deres blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, den dagen han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og hyllet av alle som tror.

Kristne skal unnslippe den store trengsel og Herrens dag (dom og dommedag), de troende skal bli berget gjennom bortrykkelsen. Eller stemmer dette? Noen hevder at bortrykkelsen kommer før den store trengsel, mens andre mener at bortrykkelsen av menigheten finner sted først ETTER den store trengsel. Jaja, slike teologiske spissfindigheter er mindre viktige.

En vandrehistorie om bortrykkelse – som (heldigvis?) ikke er sann – er denne, fritt gjengitt:

 • I USA (selvsagt i USA!) har det gått så langt i enkelte flyselskaper at alle flyavganger (flights) er organisert slik at kun en av pilotene (kaptein eller styrmann) kan være kristen. Hvis bortrykkelsen skulle finne sted mens flyet er i lufta kan den gjenværende piloten lande flyet trygt. En potensielt dødelig flystyrt forårsaket av ingen piloter i cockpit som kan styre flyet pga. bortrykkelse blir unngått, og flyet kan fly til sin destinasjon og lande uten problemer med de gjenværende passasjerene (og ikke-kristent kabinpersonell) som ikke ble rykket opp til himmelen.

Jesu gjenkomst

Enkelte kristne ser etter tegn i tiden, og noen av disse tolkerne mener at dommedag og endetid må være nært forestående. Deres dommedagsprofetier bygger på ting utledet ut fra Bibelen, hvor noen aktuelle tegn i tiden er:

 • Opprettelsen av det nye Israel (1948), Jerusalem sin status, jødehat og jødenes tilbakevendelse til Israel.
 • Økende aktivitet av jordskjelv og andre tilsvarende naturkatastrofer (vulkaner, stormer osv.).
 • Endringer på verdenskartet skal finne sted.
 • Frafall fra den kristne troen (den “rette” troen).
 • Forurensning.
 • Hungersnød og epidemier.
 • Kriger og rykter om krig.
 • Dyrets merke.

Tja. Hva skal man si? For min del synes jeg ikke alt dette står så klart i Bibelen som enkelte vil ha det til. Dessuten kan det være knyttet en viss usikkerhet til om det som står å lese av profetier er noe som skal skje eller om det allerede har funnet sted. Noe kan være ment noe mer billedlig enn så bokstavelig som enkelte oppfatter det.

Selv velger jeg som tidligere nevnt å forholde meg i ro, riktignok noe skjerpet, med trøst fra Bibel-verset: “Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.” (Matt. 25, 13).

 

Mange knytter endetid og dommedag opp mot jødene og Israel. Blant annet dette om gjenopprettelsen av staten i 1948 samt lovnader fra Bibelen om at den generasjonen som ser at dette skjer ikke skal være utdødd når dommedag kommer. Rent konkret står det i Bibelen:

 • “Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.” (Mark. 13, 28-30 og Matt. 24, 32-34.)

Fikentreet ses i denne sammenheng å være et bilde på staten / landet Israel.

Hele “kjøret” med straffedom, endetid og dommedag blir gjerne litt vel sensasjonspreget. Forkynnerne og de som presenterer budskapet vil nok ofte hevde at de bare presenterer “guds” ord og “gudegitte” profetier. Selv mistenker jeg at både det menneskelige spiller inn, og ikke minst ønsket om å få oppmerksomhet. Det overdrevne fokuset på temaene blir til slutt en hersketeknikk og et maktspill.

Historisk sett har det vært mange ulike tragiske svovelpredikanter eller falske profeter som har trådt fram med feilaktige spådommer/profetier om verdens eller jordens snarlige undergang. Spådommene har vært basert på tegn i tiden, tvilsomme fortolkninger av Bibelen og andre personlige/subjektive spekulasjoner og overbevisninger. Enkelte forkynnere og predikanter rett og slett elsker å fare med skremsler om nært forstående verdensomfattende matmangel / hungersnød og/eller andre mulige katastrofer / kriser. Noen av dem – forkynnerne og predikantene – har til og med “oppdaget” klima- og miljøsaken, og bruker dette for alt det er verdt for å skremme opp folket.

For all del: Svovelpredikantenes tid og tidsalder er ikke forbi, og heller ikke dette med falske profeter. Slike finnes høyst oppegående også nå ut på 2020-tallet. Med skremsel skal folket skremmes inn i himmelen. Hold for all del helvetet varmt, da noe annet kan svekke overtroen og skremselseffekten.

Dommedag, ifølge KI. Generert med kunstig intelligens: Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer.

 

Nok en liste med tegn i tiden som “beviser” at dommedag er nær: Forhold slik som klimakrisen, utfordringer innenfor miljøvernet, framvekst av (større) grådighet, uheldig globalisering, urettferdig fordeling av godene, fare for terror, fare for krig, umoral, naturkatastrofer, sekularisering, kaldere samfunn og Israel-saken. Gjesp! Dommedag får komme når den vil komme, uten at jeg gidder å bruke masse tid og energi på spekulasjoner.

Jeg ser at enkelte profeterer om Jesu gjenkomst et eller annet sted i tidsrommet år 2026-2028, dvs. 7-9 år fram i tid (eventuelt i 2039, 20 år fram i tid) fra nå (2019). Det hevdes at det da har gått ca. 6000 år etter skapelsen av Adam og Eva, og da vil tusenårsriket visstnok komme eller inntreffe. De siste sju årene av disse 6000 årene vil være trengselstiden for denne verden sies det også, og muligens finner opprykkelsen sted i forkant av dette. Disse spekulasjonene (konspirasjonsteoriene) fant jeg på den små-tvilsomme nettsiden Søkelys. Time will show! Helt stor tillit til disse spådommene har jeg ikke!

Nesten helt fra tidenes morgen har det vært en uavbrutt rekke av spådommer om endetid som ikke har slått til (jf. Jehovas vitner og andre sekter). Samtlige av dem har tatt feil så langt, og det samme gjelder helt sikkert for en del av dagens “klarsynte” predikanter som forkynner temaet. Enkelt og greit vranglære og vranglærere mye av det som har blitt presentert rundt temaet. 

Sitat fra artikkelen til “Smyrna menighet”: Denne flommen er en ren, hellig rettferdig flom som tjener som et varsel til alle på sørlandet. Den tiden da man tolererer homofile og lesbiske orgier er over !!!

 

Enkelte hevder at Norge er i ferd med eller har mistet Guds velsignelse. Det henvises til Abrahams velsignelse, knyttet opp mot det gamle testamentet (GT) og den gamle pakt. Dem, f. eks. et helt land som Norge, som på en eller annen måte ikke har støttet jødene og Israel 100 % kan ifølge slike “Bibel-eksperter” miste Guds velsignelse. Det fremmes advarsler om at Norge ligger i vektskålen, og at Gud kommer til å dømme nasjonen Norge hvis vi ikke vender om å gjør det som behager ham. Guds vrede utøses!

Også denne varianten framsettes av enkelte: Noen hevder at Norge sår og snart vil høste sin egen død og fordervelse, etter at Norge i mange år har sådd og høstet velsignelse pga. sin misjonsvirksomhet og fredsarbeid. Det Norge gjør feil i disse tider er at vi lar seg forføre av Biden-regimet i USA og globalismen. Norge må visstnok betale dyrt for dette i framtiden, som vil medføre en svært mørk og dyster framtid for Norge.

Det står innimellom fram noen ikke-troverdige forkynnere og “profeter” som taler om at dommen eller straffedommen allerede er over Norge. Landet vårt har blitt veid og funnet for lett, og da gjerne pga. synd, moralsk forfall og manglende personlig tro . Landet har angivelig en kritisk åndelig tilstand, og mørket og synden hviler over landet. Vi har syndet og gjort vondt, og vi har vendt oss bort fra Guds vilje, bud og dommer. Den videre oppfordringen er å vende om og å omvende oss mens det ennå er tid samt nåde å finne. Til slutt gjerne også en porsjon med trusler om straffedom og elendighet allerede i denne tidshusholdningen (i dette jordiske livet) for dem som ikke adlyder.

Et typisk eksempel på slik forkynnelse:

Selv tror jeg også på en dommens dag, men resten tar jeg avstand fra. Å skremme folk til omvendelse gjennom trusler og straffedom tror jeg ikke på. Jeg har heller ikke troen på en slik blodtørstig, ustabil og hevnlysten Gud som opptrer sadistisk gjennom å straffe folk langsmed.

Noen hevder med sterk overbevisning at Guds forbannelse vil slå til pga. enkelte kristne miljøer (les: kirka) har åpnet opp for de homofile. Jeg er møkka lei av enkelte kristnes fordommer og trakassering mot LBHTI-miljøet (lesbiske, bifile, homofile, transpersoner og interseksualitet). Hvem har satt oss kristne til overdommere over personer med slike legninger? Kan de ikke få fred og bli behandlet som like normale som heterofile, også i kristne sammenhenger?

Det er uakseptabelt med framsettelse av trusler om at homofile og/eller homofile støttespillere skal brenne i helvete. Hva slags mennesker – deriblant kristne – får seg til å komme med slike trusler? Hvilken rett har de blitt gitt til å dømme verden rundt seg? Det vitner om total mangel på medmenneskelighet.

Enkelte hevder: Frafallskristendommen vinner fram i endetiden!

En smått tvilsomme nettsiden eller bloggen Søkelys har publisert følgende innlegg:

Noen momenter fra innlegget:

 • Falsk Jesus-bevegelse, frafallskrefter og frafallskristendommen vinner fram (nå) i endetiden.
 • De (falske kristne) har godtatt likekjønnede ekteskap, og de er generelt sett positive til homofile, lesbiske, transpersoner og andre med “avvikende” seksuelle legninger. (Som underforstått bryter mot Bibelen ifølge disse fariseerne.)
 • Det skrives om progressive kirker, og endetidens falske skjøgekirke.
 • Guds ord om straff og dom er erstattet med “Jesus”, samt med verdier slik som toleranse, forståelse, kjærlighet, frihet, mangfold, tilgivelse og inkludering. Nåde har de ikke ramset opp, men dette føyer jeg til her og nå.
 • Sodomittene er nå i Guds hus.

Hva skal man si? Får si som ei nå avdød tante pleide å si når hun ble oppgitt: “Jeg blir helt matt!”. Selv hevder de nok at de står for en ren og Bibeltro forkynnelse, men selv vil jeg ikke ha noe å gjøre med deres Gud og deres tro. Ekstrem-karismatikken sin kan de ha for meg, og likeså deres dømming og kristenhat mot andre som ikke deler deres syn!

 

Hva er det enkelte “super-kristne” innbiller seg? Tror de virkelig at de kan diktere vårt pluralistiske samfunn til å etterleve og å følge deres snevre kristne verdier, moral og etikk? Dette vil (heldigvis) feile og falle på sin egen urimelighet. Det er lite ønskelig her i Norge med Sharia-liknende tilstander med kristent fortegn eller prestestyre slik som Iran har.

Kjærlighet er kjærlighet, uavhengig av om det er mellom heterofile (mann og kvinne) eller homofile (to av samme kjønn). Selv er jeg 100 % heterofil, men jeg unner også “de skeive” lykken med sann kjærlighet.

Noen klarer til og med å se på regnbueflagget som dyrets merke, mens andre påstår at regnbueflagget er et seksfarget symbol for synd og opprør mot Gud. Regnbueflagget er ifølge enkelte “eksperter” (ironi!) dyrets merke. Homofili er en vederstyggelighet for enkelte, og den økte utbredelsen av dette er visstnok et klart endetidstegn for enkelte mørkemannskristne.

Hva betyr regnbueflagget?

“Regnbueflagget symboliserer fellesskap og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet.” Første gang brukt i 1978.

Regnbueflagget har seks horisontale streker bestående av fargene rødt, oransje, gult, grønt, blått og lilla.

Kilde: Ung.no: Hva betyr regnbueflagget? 

Regnbueflagget

Regnbueflagget, et verdenskjent symbol for rettighetene og frigjøringskampen for LHBT-personer.

 

En del troende sliter med spørsmål rundt: Det ondes problem – hvordan kan det finnes en god og kraftfulle Gud, samtidig med at det finnes ondskap i verden? Selv har jeg ikke noe godt svar å komme med, utenom at man kan konstatere med egne øyne at verden rundt oss både er fylt av gode og onde ting.

Djevelen eller Satan må ikke glemmes! Enkelte svovelforkynnere er ekstremt flinke med å trekke ham fram i tide og utide. Det er ikke måte på hvordan man kan prøve å skremme folk med djevelen for å få dem på den rette vei. Stakkars deg syndige menneske som ikke vender om! Synden din vil få deg dømt til evig pine! Å male fanden på veggen med tykk pensel – eller å se demoner bak hvert eneste hjørne, busk eller i andre mennesker – er tydeligvis meget viktig for enkelte forkynnere.

Hvordan og hvem er djevelen i praksis? Er det en rød liten skikkelse med høygaffel, er det mannen med ljåen, er han som en slange, er han en slimet frosk, ser er han som en geitebukk, er han en fallen engel eller er han rett og slett inkarnert i form av en karismatisk, tiltalende og forførende navngitt person? Er Donald Trump et uttrykk for den onde selv? Ikke vet jeg, jeg har ikke noe svar på dette utenom at mange har prøvd å tegne oppdiktede skremmebilder av ham.

Et tankekors når det ender med død blant de kristne

Utgangspunkt: En person som er en yngre “god kristen”, hvor vedkommende tror sterkt og sår inn i Guds rike (gir tiende eller mer). Likevel rammer ulykken og vedkommende dør av en sykdom (f. eks. virus). Hvordan vil dette dødsfallet bli forklart av menigheten eller ledelsen til menigheten, som i utgangspunktet gjerne hevder at alt kan helbredes og alt er så herlig for de troende?

Vi det bli forklart som:

 1. Djevelens verk?
 2. “Guds” straff og straffedom?
 3. En del av “guds” større planer og “guds” vilje?
 4. Ateistene, vantro, hedninger, muslimer eller de homofiles skyld?
 5. Herren veier er usaklige, og det er ikke opp til mennesker å forstå noe som helst.
 6. Hvis man prøver å sjekke om “gud” finnes, så later han som om han ikke finnes.
 7. “Arvesynden” har skylda. Eva spiste av en frukt fra “kunnskapens tre”.
 8. Korona: Det er kinesernes skyld, i hvert fall i øynene på dem som tror på Trump.
 9. Personens egen skyld eller familiens skyld pga. manglende eller feil tro, syndig tankegang, ikke sterk nok tro, ikke sådd nok osv.

Jeg har ikke noe fasitsvar, men det er ikke uvanlig med at mange mekanismer for bortforklaringer slår inn i enkelte settinger. Enkelte har rett og slett problemer med å forholde seg til at fæle ting også kan skje blant de troende (de salvede). Alle jordiske problemer – inkludert alvorlig sykdom om død – løses ikke gjennom tro.

Basert på argumentasjon og funderinger i “Stans pengepredikantene!”-gruppa på Facebook.

 

På den annen side har jeg INGEN tro på at Donald Trump er Guds reddende engel for å unngå en forferdelig endetid for USA. Uttalelser slik som at han er et Gude-sendt redskap til USA, Israel og menneskeheten, utsendt i grevens tid, blir for meg det reneste nonsens. Trump som redningsmann for å unngå en smertefull endetid for landet blir for meg tull, tøys, vrøvl, vås, vas og nonsens.

Noen hevder at “Guds” dom vil ramme “Guds” fiender i Amerika, dvs. dem som ikke støtter Donald Trump som USAs president. De vil bli avslørt og dømt, da de har motarbeidet USA og Gud blir det hevdet i fullt alvor. Det hevdes at Joe Biden representerer onde krefter, juks, skurkestreker og at han er helt uten legitimitet. Presidentkampen / presidentvalget har virkelig blitt en sentral ting for enkelte kristne, og kampen virker polariserende og splittende for det amerikanske folket og for de kristne. HELDIGVIS – og takk og pris – Donald Trump er ute og Joe Biden er inne som president.

På den annen side vil jeg uansett ikke støtte en for liberal teologi. Jeg tror selv på en evig frelse/liv for de troende og en evig fortapelse/straff for de ikke-troende. Imidlertid har det vel lite for seg å bruke dette som skremselspropaganda for å få flere til å bli kristne. Å true med evig pine for dem som ikke tror er vel også å gå noe langt, da det i Bibelen er mer snakk om evig straff / fortapelse / død enn direkte pine (jf. Matteus 25, 46).

Johannes’ åpenbaring

Mye kan leses inn i og tolkes ut fra Johannes’ åpenbaring i Bibelen. Det har blitt hevdet at både det ene og det andre har vært tegn på at dommedag er nært forestående.

I Johannes’ åpenbaring kapittel 5 og utover skrives det om de syv segl, som blir brutt segl for segl. I forbindelse med seglene som blir brutt nevnes ryttere og hester. Det snakkes også om dyrets merke og tallet 666. Dyret er visstnok antikrist. Enkelte predikanter og forkynnere klarer å komme med de utroligste fortolkninger av dette knyttet opp mot dommedag og endetid. Alt for å skremme folket. Februar 2022 er det krigshandlingene i Ukraina som visstnok forteller oss noe om nært forestående endetid.

Noen hevder at den rivende teknologiske utviklingen vi har vært vitne til er tegn på oppfyllelse av en del profetier og spådommer fra åpenbaringsboka. Noen hevder f. eks. at veien framover mot det kontantløse samfunn (“pengeløse” samfunn) er tegn i tiden. Muligens kan en microchip etter hvert bli operert inn i hver enkelt av oss som bruk til identifisering og betaling, og dette kan ha noe med dyrets merke å gjøre.

I tillegg dras naturkatastrofer, terror, krig, teknologisk utvikling etc. inn i debatten som tegn på at enden er nær. Noen hevder: Gud vil tukte (sitt) folk, land og regioner med orkaner og andre naturkatastrofer.

Det nye mobilnettet og mobilstandarden 5G dras fram av enkelte. I noens øyne er dette nettet designet for å kontrollere verdens befolkning, hvor det selvsagt er antikristelige krefter som skal stå for overvåkningen, kontrollen og den eventuelle forfølgelsen. Hvis man er så sykt redd for å bli overvåket eller “forfulgt” / fotefulgt for sin tro via teknologien må man allerede her og nå slutte å bruke mobiltelefoner, Internett, betalingskort osv. Alt slikt legger allerede den dag i dag igjen betydelig mengder med elektroniske spor. Korona-vaksinasjonen har visstnok også kun blitt gjennomført for å muliggjøre overvåkning og kontroll av oss mennesker for verdens myndigheter (antikrist, dyrets merke).

Personlig blir jeg noe lei av alle disse debattene og spekulasjonene på tynt grunnlag. Endetid og dommedag kommer når det kommer. Å gruble og å spekulere en masse over disse tingene orker jeg rett og slett ikke å bruke tid på.

Hva skal man generelt si om Johannes’ åpenbaring? Var forfatteren ruset (rusa på syre, speed eller narkotika-liknende stoffer?), gal, psykisk syk, senil eller helt tullerusk når han skrev boka? Eller er det virkelig visjoner og profetier ovenfra? Og hvordan skal tekstene tolkes på en fornuftig og korrekt måte? Handler tekstene om framtiden, eller er det ting som allerede har skjedd i historien? Dette er og blir et vanskelig tema hvor jeg ikke har noen klare svar!

 

En runde til med Johannes’ åpenbaring:

Johannes’ åpenbaring – dyrets merke

Enkelte er ganske så opptatt av alt det rare som står i Johannes’ åpenbaring. Blant annet har enkelte hengt seg opp i følgende vers:

 • “Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.” (Åp 13, 16-18.)

Enkelte kobler dette med dyrets merke til teknologi slik som:

Små-artig detalj: Bibelen advarer mot et “merke” på høyre hånd eller på/i pannen. I TV2-artikkelen er det et bilde som viser at vedkommende som demonstrerer løsningen har den i sin venstrehånd.

Selv er jeg skeptisk til å få satt en slik mikrochip inn i min kropp, men da tenker jeg mer på personvernet (+ hacking) enn på det religiøse. Kanskje bør man tenke seg litt om før man får en slik chip injisert i hånden (eller eventuelt i pannen / inni panna)? Usikker! Selv vil jeg i hvert fall ikke bidra til å skremme noen eller å fare med skremsel rundt dette.

I tillegg til Johannes’ åpenbaring leses mye rart ut av Daniels bok.

 

For mye helvetesforkynnelse og dommedagsforkynnelse kan være skremmende og farlig (psykisk), spesielt for barn. I den forbindelse kom jeg over en interessant sak skrevet i avisen Varden:

Øyvind Åleskjær, en av pastorsønnene til Åge Åleskjær, ba til Gud om å få lov til å dø som barn. Årsaken var hans redsel for å havne i helvete etter å ha hørt litt for mye med helvetesforkynnelse. Frykten for helvete ble et problem for ham helt fram til han brøt med kristendommen og troen.

Å true med dyrets merke, dyrets tall 666, dommedag, endetid, helvete, Babylon og antikrist er slik jeg ser det mer eller mindre et “oppbrukt” virkemiddel, selv om det fortsatt klarer å skremme enkelte. Det har blitt ropt ulv-ulv så mange ganger at det er vanskelig å ta det seriøst når “nye koster” prøver å advare mot disse tingene.

Enkelte har blitt forsøkt gjort livredde for tallet 666 (djevelens tall) og det dette tallet peker på i Bibelen, dvs. villdyret i Johannes Åpenbaring. Det har blitt kjørt på med lokkemidler og skremsler knyttet opp mot denne tankegangen. (Tallet 7 derimot er nesten å anse som et hellig tall.)

F. eks. har både Jehovas vitner og diverse framstående predikanter / forkynnere hatt konkrete spådommer (“profetier”) om bestemte datoer for jordens undergang (dommedag), som slettes ikke har slått til. Enkelte har også spekulert på om dyrets merke er ting slik som tatoveringer, strekkoder, QR-koder, fødselsmerker (jf. Mikhail Gorbatsjov), mikrochip under huden, PRIDE-arrangementer osv. Diverse navngitte politiske ledere og systemer – f. eks. Nero, Napoleon, Stalin, Hitler, paven, Obama, EU og enkelte militante verdensreligioner – har blitt gitt tittelen dyret og/eller antikrist oppigjennom historien.

Når det gjelder trusler om helvetet og dommedag er det vel vanskelig å komme unna å nevne navnet Ole Hallesby. Etter en radiotale januar 1953 ble det visstnok en ganske så opprivende helvetesdebatt her i Norge. Etter den tid har vel i hovedsak norske forkynnere og predikanter vært ganske moderate i forhold til sine “kollegaer” i USA, som gjerne også blander inn politikk og profetier i sine skremsler.

Selv tror jeg jo på disse tingene og vet det står i Bibelen, men jeg tror ikke på alle fotsoldatene som i tide og utide roper ut at nå skjer det og peker på diffuse tegn i tiden. Bibelen sier at vi ikke skal frykte slike ting (frykt ikke!), men være våkne for tegnene. Noen tar våkenheten litt vel langt og ser fanden på veggen over alt!

Noen er opptatt av den forføreriske skjøgen (horen) i Johannes Åpenbaring 17 (og 18), også kjent som det nye / moderne Babylon og/eller dyrets rike. Noen mener at den katolske kirken er skjøgen, mens andre igjen legger dette til USA. Det snakkes om (faren for) USA sin undergang (spesielt når tiden til presidenthelten Donald Trump er ute), og dommen som skal felles over det moderne Babylon. Stadig noe enkelte klarer å lese inn i Bibelen!

Mars 2021 (+ gjentakelse i slutten av år 2021 / starten av 2022) føles det nesten som om man deltar i innspillingen av en (dårlig) apokalypse-film. Jeg tenker da på korona-situasjonen med økning i smitte av mutert virus, hvor situasjonen medfører at folk går rundt med munnbind, holder avstand til hverandre, ingen (større) sosiale sammenkomster finner sted, folk spriter hendene i tide og utide, (halvveis) nedstengning av samfunnet og folk flest er ellers ekstremt opptatt av smittevernstiltak rundt på offentlige steder. Surrealistisk! En del kristne har fått vann på mølla og er helt sikre på at koronapandemien er et endetidstegn.

I film og serier liker de forresten å spille på dommedag, endetid, verdens undergang og apokalypse. F. eks. har jeg selv sett den meget overdrevne og urealistiske science fiction-serien (sci-fi):

Masse verdens-undergang og apokalypse-greier der, samt personer med diverse superkrefter som skal prøve å redde verden gang på gang.

Tilbake til utgangspunktet: Ifølge avisen Vårt Land (artikkel bak betalingsmur) er det en god del som har misforstått den religiøse satiren fra “Smyrna menighet”. En del har vært sinte på innlegget, ment at bloggen bør slettes/sperres, kritikerne mot religion har fått vann på mølla, bloggen blir beskyldt for å trakassere uskyldige mennesker osv. Ikke bare-bare å framsette satire innenfor religionens og troens områder. Stedsnavnene Brevik, Mandal, Kristiandsand, Lindesnes og Flekkerøy på Sørlandet innenfor “Bibelbeltet” nevnes i artikkelen.

Forfatteren av innlegget, som går under pseudonymet Arne Ulf Breen, har uttalt:

 • Dette innlegget kunne vært skrevet i fullt alvor av personer som har disse meningene, men nå har jeg kommet dem i forkjøpet og latterliggjort det.

Innlegget er troverdig i den forstand at det finnes kristne på jakt etter oppmerksomhet som kunne ha argumentert slik som i det oppdiktede og satiriske innlegget. Noterer meg at Adresseavisen gikk fem på og omtalte innlegget som om det skulle ha vært ekte. De har i etterkant måttet gå ut å beklage dette.

Sørlandet og Bibelbeltet

Ifølge Store norske leksikon: “Bibelbeltet, betegnelse på område hvor innbyggerne utfra en sterk religiøsitet, til dels fundamentalisme, forholder seg skeptiske til politiske ideer fra sentrum. Myndighetene sees som en bybasert elite som bl.a. er for ettergivende i moralspørsmål.”

Kilde: Bibelbeltet. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 27. oktober 2017 fra https://snl.no/bibelbeltet.

Sted: Vestlandet og Sørlandet, fra Aust-Agder til Møre og Romsdal. Sørlandet, Kristiansand & omegn, er nok det mest ekstreme området. Der lever god gammeldags pietisme i beste velgående. Litt god gammeldags dobbelmoral og å dømme andre hører også med i “gamet”. Masse rar kristendom ute og går der sørpå..

Et annet uttrykk som kan brukes i stedet for Bibelbeltet er det mørke fastlandet (der sørpå). Se også “10 ting som er ‘typisk’ for Sørlandet”.

 

I slutten av april 2018 hadde “Smyrna Menighet i Oslo” en form for oppfølger-artikkel til den tidligere nevnte artikkelen, nok en gang i satirisk tone og med bruk av ironi skrevet av en person med pseudonymet Arne Ulf Breen. Denne gangen var tittelen: “Tvedestrand kommune: Vi ønsker homoseksuelle og lesbiske orgier hjertelig velkommen!” Det spøkes med uttrykk slik som: “Bibelbeltet”, bibeltro sørlendinger, sataniske orgiefestivaler, homoseksuelle og lesbiske orgier, kultur-marxister, feminister, franske spioner, homoseksuelle menn og lesbiske kvinner. Mye av disse tingene har sin tilhørighet i Tvedestrand kommune hevdes det (satirisk). Nevnte kommune har som mål å bli Norges mekka for homoseksuelle og lesbiske orgier ifølge innlegget (båtliv, holmer og skjær). Samme nettside har også hatt et innslag om Lærdal/Lærdalsøyri i Sogn og Fjordane, bygda som hater Gud, og hvor det trues med flodbølge som Guds straff for bygdas ugudelighet.

Spesielt på nettsidene til Søkelys, samt på Verdidebatt.no, er det “mye usaklig rør” å lese om endetiden og Guds dom. Det er slettes ikke uvanlig at enkelte i fullt alvor mener at Norge har mistet Guds velsignelse eller at Gud har tatt bort kraften fra landet vårt. Det snakkes om snarlig dom av/over landet. Årsaker som nevnes er forhold slik som den politiske venstresidens politikk (avkristning og ikke-kristen politikk), vi støtter ikke helhjertet nok opp om Israel, religionen Islam får blomstre, innvandring, homofili, umoral og abort (fosterdrap). Konspirasjonsteorier m. m. får råde. Kvinnekamp og feminisme – sammen med abort og homofil – vil ifølge enkelte føre nasjonen vår utenfor stupet.

En salig blanding av mye rart:

Norge har visstnok snudd Gud ryggen, og vi lar umoralen og ugudeligheten herske. Dessuten er det ikke ytringsfrihet og religionsfrihet i landet vårt, da «stakkers» Bibeltro kristne som ikke er politisk korrekte og/eller ikke tilhører elitene blir «forfulgt» for sin tro gjennom uthenging i medier osv. Enkelte framtonende kristenledere har visstnok også en korrupt ånd og farer med feil lære. I tillegg vil vi visstnok snart bli invadert av russerne.

Jeg skal ikke si at alt er vås, men det er litt vel mange selvoppnevnte profeter som er svært sikre i sin sak basert på noen ikke-dokumenterte syner/profetier de hevder å ha fått fra Gud.

Min ærlige og oppriktige mening: Takk og pris for abortloven, som kristne dommedagsprofeter ikke har klart å stoppe så langt. Heldigvis ser det ikke ut til at de “super-kristne” konservative mørkemennene heller klarer å stoppe de homofile.

Du verden! Glemte jeg å nevne profetien fra Valdres (via Gunhild Smelhus, videreformidlet av evangelisten Emanuel Minos, begge døde)? Se også denne lenken for mer informasjon om profetien. Ikke måten på hvor mye denne har blitt diskutert innenfor enkelte kristeligiøse miljøer. Det er gode tider for dommedagsprofetier, ingen tvil om det!

Enkelte gjør seg klar for dommedag gjennom å bli preppere og drive med forberedelsesaktiviteten prepping. (Litt rart at kristne driver med slikt, da mange av dem mener at verden er dømt til å gå under uavhengig av hva mennesker foretar seg.)

Apokalypse!

Apokalypse via media

Stadig nye undergangsprognoser – apokalypse – meldes og spås via media. I den forbindelse leste jeg en interessant artikkel:

Noen krisetegn i tiden som “dyrkere” av apokalypsen ser:

 • Demokratiet i USA er på hell (forvitrer), og pengene og sjarlatanene råder.
 • Den ekstreme høyresiden vokser i land etter land, inkludert nazistiske innslag.
 • Den (ekstrem-) politiske høyresiden spår Europa og Vestens undergang, pga. innvandring og folk med annen hudfarge.
 • Klima- og miljøkrisen truer.
 • Venstresiden med sine ønsker om revolusjon (fanatisme) for å nå sine mål.
 • Den religiøse siden må heller ikke glemmes, med sine profeter som ser på moralsk forfall m. m.

Ofte er dem som ser problemene og har de “beste” løsningene (quick fix) en viktig del av selve hovedproblemet. Den virkelig farlige aktøren er apokalyptikeren selv.

Omvend deg før det er for seint. Jesus kommer snart og henter sine hjem. Dommedag og Jesu gjenkomst er nær!

Det er ikke så sjeldent at noe slikt nevnes. Innholdet er greit nok sett opp mot Bibelens budskap, men det blir litt feil å bruke dette som et pressmiddel og en trussel for å få folk til å vende om.

 

Nåtiden

Tja, tviler litt på dette og går ikke god for budskapet:

Enkelte kristne hevder at vi visstnok er inne i (den store) trengselstiden. Et flottere navn for dette er “The Great Reset“, hvor den ene krisen etter den andre vil avløse hverandre inntil globalistene har fått det slik som de vil og har sikret seg makta. (Krisene er igangsatt og styrt av makteliten, med mål å få kontroll over verden.)

Globalistene – eventuelt benevnt med “eliten” (bestående av rike maktpersoner osv.) – vil innføre en global “verdensregjering” og “den nye verdensorden”, hvor de rike og mektige styrer alt (maktmisbruk) og herser med oss vanlige mennesker. De ateistiske globalistene (makteliten) vil overta verdensherredømmet hevdes det.

Time will show. Gidder ikke akkurat å bekymre meg dypt pr. nå av slike grunnløse og diffuse teorier og “profetier”, samt konspirasjoner / konspirasjonsteorier.

Dommedagsklokka

Dommedagsklokka ble opprettet i 1947 ved University of Chicago i USA. Det er en symbolsk urskive som viser en klokke som nærmer seg midnatt (hvor midnatt er “dommedag”). Desto nærmere kl. 00.00/midnatt, jo høyere anses faren for en katastrofe. Fra 1947 og fram til i dag har minuttviseren blitt flyttet en del fram og tilbake alt etter verdenssituasjonen og truslene (fare for storkrig m. m.).

Pr. 25. januar 2018 er status at den viser kl. 23.58 (2 minutter igjen til midnatt), noe som er samme posisjon som i 1953. Klokka har aldri vært nærmere midnatt enn på disse to tidspunktene. I 1991 var f. eks. klokka satt til kl. 23:43 (17 minutter igjen til midnatt). Begrunnelsen for 2018-justeringen hvor klokka er historisk nærme midnatt ifølge Wikipedia: “Stormakter investerer mer i kjernefysisk våpenteknologi. Det verbale aggresjonsnivået er steget.”

Januar 2020 meldes det at dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt, og vi er enda nærmere midnatt enn noen gang før siden klokka ble laget / introdusert i 1947. Også våren 2022 står klokka fortsatt på 100 sekunder på midnatt. Januar 2023 – nærmere bestemt 24.01.2023 – meldes det at “dommedagsklokka” er skrudd fram 10 sekunder til 90 sekunder til midnatt (1 ½ minutt).

Hovedkilde: Wikipedia på norsk og artikkelen Dommedagsklokka.

Tikk takk, tikk takk! Klokka drar seg mot midnatt og dommedag.

Flekkerøy

Flekkerøy ja. Har lest om Richard Tørressen fra Flekkerøy som har gått til ordkrig mot Den norske kirke-menigheten på øya. Han står for en bastant konservativ fortolkning av Bibelen hvor homofili og likekjønnede forhold er totalt uakseptabelt og den virkelig store synden. Utmelding av Den norske kirke (DNK) er visstnok løsningen, selv om han påstår følgende: “Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”. (Personlig synes jeg nok at det mer går i splitt, hersk, maktkamp/maktspill og hersketeknikker enn ekte nød med det budskapet han presenterer.)

To sitater fra skriveriene:

 • “Nå som Den Norske Kirke har forkastet Guds Ord og velger å velsigne synd (homofilt “ekteskap”) har man ønsket surdeigen velkommen inn i menigheten!”
 • “DNK har forkastet Ordet. De har forkastet den Jesus som vi finner i Ordet. Ordet fordømmer et homofilt samliv og sier at det fører til evig fortapelse!”

I etterkant har Søkelys nok en gang omtalt saken med siste nytt fra den. Richard Tørressen har tydeligvis ikke fått de svarene han ønsker seg. Fra Søkelys sin artikkel gjengir jeg følgende sitater:

 • Gjennom sin blogg “bibelogtro” har Tørressen både i forkant og etterkant av kirkemøtet forsøkt å påvirke sin lokale menighet til å ta et valg og stå opp for de bibelske sannheter, men både prest og ledelsen i Flekkerøy kirke er lite interesserte i offentlig debatt -og velger heller å forbli lojal mot kirkemøtet -som er den norske kirkes viktigste autoritet.
 • …har prest Håkon Borgenvik valgt å gi Tørressen et slags svar, -et svar som tydelig demonstrerer at Skriften og de oldkirkelige bekjennelsesskriftene ikke lenger er kirkens viktigste autoriteter, for nå er det bispene og kirkemøtets homo-ja som er folkekirkens nye Kanon.

Mitt hjertesukk: Kan ikke han (Richard T.) og andre konservative kristne (“bokstavtro“) holde fred? Kan ikke kirka få lov til å være en plass for oss ikke-trangsynte eller “liberale”? Det er da nok av konservative forsamlinger og menigheter som slike kranglefanter kan oppsøke hvor det er rom og plass for dem. Flekkerøy har f. eks. både Flekkerøy Bedehus og Flekkerøy misjonsmenighet / Flekkerøy misjonskirke som burde tilfredsstille dem som mener at kirka driver med vranglære pga. homofilisaken. Nestekjærlighet, respekt og menneskeverd er viktigere enn Bibelske kjepphester.

Endetid for meg

Hva er Norges undergang, “endetid” og “dommedag” for meg, utenom det som står nevnt i Bibelen? Hva er det jeg frykter? Jo: Ekstrem-karismatikerne praktisk talt overtar all kristen virksomhet, TV Visjon Norge blir betydelig mer populært og får større makt og betydning enn i dag, KrF blir et stort politisk parti med mye makt og at de konservative kristne får en betydelig maktrolle i samfunnet. Å måtte høre på kirkeorgel / orgelspill eller lovsang er vel heller ikke langt unna tortur og undergang.

For å bli litt mer seriøs:

Vårt jordiske liv har to utganger, og jeg har ingen tro på universalismen (alle mennesker blir frelst til slutt, og ingen går fortapt). Fortapelsen finnes, men ikke nødvendigvis et bokstavelig helvete. Helvetet er en menneskelig oppkonstruksjon, som har blitt benyttet som en hersketeknikk – og som en alvorlig trussel eller skremsel – for å tvinge / skremme mennesker til tro.

I tillegg til nevnte universalisme har man det som kalles for apokatastasis panton. Det er her snakk om “alle tings gjenopprettelse”, eller at alle blir frelst til slutt / den universelle forsoningen. Noen mener å finne Bibelsk dekning for et slikt syn, selv om jeg ikke nødvendigvis tror fullt ut på at det er så enkelt.

Det blir lite igjen av den kristne troen hvis man helt skal kutte ut skillet mellom frelse og fortapelse. Imidlertid kan det i høyeste grad diskutere hva fortapelsen består i. At noen prester i begravelser “boikotter” Johannes 3, 16 – pga. delen “for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” – har jeg ingen sans for.

Bibelen nevner valget mellom den brede vei (fortapelsen) og den smale vei (frelsen, paradis). Sånt sett kan man ikke totalt avvise to utganger på livet (døden).

Avslutning

Spekulasjoner og skremselspropaganda relatert til endetiden er ikke matnyttig eller oppbyggende. Det representerer spekulativ forkynnelse som ikke nødvendigvis er noen sannhet.

Nei, jeg vil ikke tro på en slik fæl, dømmende, uberegnelige og lunefulle “gud”, eller ha noe med vedkommende “gud” å gjøre som har blitt presentert tidligere i denne artikkelen.

Enkelte kristne er støtt og stadig ute med å presentere sitt budskap om Guds straffedom, synd, dommedag og endetid. I tillegg komme den ene etter den andre konspirasjonsteorien og deres krav om at vi andre skal akseptere deres fortolkninger av Bibelen som eneste sannhet. Hva i all verden er hensikten med slik virksomhet? Hva vil de oppnå? Jeg har selv lite tro på at den rette metoden er å skremme eller å tvinge folk til å bli kristne. Å bli en troende må være et helhetlig og fritt personlig valg den enkelte tar, ut fra egen fri vilje og ikke basert på trusler, tvang eller skremsler.

Lenker og verdt å lese

Lenker til en noe tvilsomme kilde:

(Nå ble det litt mange lenker til Søkelys.com. Årsaken til dette er at de relativt ofte skriver om endetiden og beslektede tema, og dette på norsk. Søkelys er en noe upålitelige og tvilsomme kilde til kunnskap, og jeg står slettes ikke inne for mye av det de skriver. For helhetens skyld tas lenkene likevel med.)

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *