• Velkommen til blogg.brr.no!


  Dette er Bjørn Roger Rasmussen sin private blogg som publiseres fra Flatraket! Bloggen fungerer som en ventil for eiers (sterke) meninger, protester, interesser og engasjement.

  Overflatisk gladblogging finner du lite av her! Noen av temaene til denne bloggen er kristendom, "protest kristendom" (kritisk kristen), IKT, foto og litt politikk. Se undersiden "Om bloggen" for mer informasjon.

  Bilder er tilgjengelig i mitt fotogalleri på adressen foto.brr.no. Et lite utvalg med bilder er også tilgjengelig nederst i denne bloggen. Oversikt over alle mine nettsider er tilgjengelig via denne oversikten (lenke).

  Takk for at du avlegger bloggen og eventuelt bildegalleriet et besøk!

  Bjørn Roger Rasmussen, Flatraket 20.04.2018.


Guds straffedom, dommedag og endetid

(Sist oppdatert: 18.04.2018)

Dommedag

På nettsiden “Smyrna menighet i Oslo – Norges viktigste nettsted” stod det følgende å lese oktober 2017:

 • “Flommen på Sørlandet er Guds straffedom over denne landsdelens homofile orgier !!!”

Tenker den satt! Det presenterte budskapet kan få noen og enhver til å svelge vrangt kaffen. Det er vel viktig nå med en gang å få understreket at nevnte nettside er en satirenettside (parodi). Hele nyhetssaken er oppdiktet og ikke reell.

Grunnen til at jeg likevel trekker fram denne artikkelen er at det faktisk finnes mange eksempler der kristne mennesker bruker dagsaktuelle hendelser som begrunnelse for sitt destruktive budskap. Spesielt har enkelte kjente karismatiske kristenledere valgt å bruke dagsaktuelle hendelser (naturkatastrofer, terror, krig, konflikter m. m.) til å presentere og spre sin edder og galle, svovel og ild.

(PS! Det er IKKE verdt å lese kommentarene under artikkelen. Å lese dem er bare fordummende og bortkastet tid.)

Enkelte er kjapt ute med å presentere budskapet om at den og den hendelsen fant sted pga. Guds straffedom. Endetiden og dommedag er nær. Omvend dere på flekken! Folk skal SKREMMES til omvendelse og frelse, om de vil eller ei. Nevnte satireartikkel KUNNE ha vært sann og oppriktig skrevet og ment!

Fra en tidligere skrevet artikkel her i bloggen (tittel: Ting jeg IKKE tror på) henter jeg følgende sitat:

 • Guds straffedom: Enkelte er kjapt ute med å framsette trusler om Guds straffedom mot Norge pga. en eller annen dagsaktuell sak. Hvis Norge ikke vender om og framviser en tro eller livsførsel/styresett i samsvar med vedkommende sin forskrudde fortolkning av Bibelen vil det gå Norge ille (jf. Sodoma og Gomorra). Noen utvalgte “dødssynder”: Abort, homofili, umoralsk livsførsel, kritikk mot Israel etc.

Og fra artikkelen “Ekstrem karismatikk, skeptisk”:

 • Tragiske hendelser som tilfeldigvis inntreffer (terror, naturkatastrofer m. m.) blir gjerne forklart med at det er Guds straffedom mot at folket har snudd ryggen til Gud og/eller Israel. En slik upålitelig, skiftende og hevnlystig Gud tror ikke jeg på.

Artikkelen “Mye rart skjer i kristendommens navn” har også en del eksempler på hendelser som har blitt knyttet opp mot Guds straffedom, både i Norge og internasjonalt.

Gud, djevelen, naturkatastrofer og straffedom.

Det foreligger konspirasjonsteorier rundt at terroraksjonene mot Norge 22. juli 2011 fant sted pga. Norge sin manglende uforbeholdende støtte av staten Israel. Attentatene mot Norge var altså Guds straffedom. “Heldigvis” var det en ekstremist, type etnisk norsk hvit kristen (?) mann som stod bak, og ikke en muslim av utenlandsk opprinnelse og med mørk hudfarge. Naturkatastrofene i den senere tid (tornadoer, stormer og oversvømmelser) i USA og Karibia tolkes også av enkelte som Guds straffedom.

Mener å huske at noen en stund snakket om dyrets merke knyttet opp mot Mikhail Gorbatsjov. Noen av Bush-folka har blitt nevnt som antikrist. EU har vel også blitt beskyldt for det samme. Akkurat når dette skrives er navnet Kim Jong-un, Nord-Korea sin leder, på alles lepper. Han knyttes visstnok også opp mot noe akopalypse-relatert.

Enkelte har framsatt eksakte datoer for når jorda skal gå under. Kriger, jordskjelv, aktive vulkaner, oversvømmelser, tsunamier og sterke stormer har blitt og blir tolket som “bevis” på straffedom, endetid og dommedag. Dommedagssekter har kommet og gått, og likeså spådommene om dommedag på konkrete nå passerte datoer.

I tillegg til å skremme folk med alle slags eksempler på Guds straffedom finnes det en del forkynnere som er sykelig opptatt av endetid og dommedag. De ser tegn over alt på at alt snart er over. De står på, pisker opp stemningen og skaper redsel. Masse rart har blitt “lest inn” i Bibelversene i Matteus 24, Johannes åpenbaring og diverse gammel-testamentlige tekster. Enkelte hevder med stor overbevisning at de ser tegn på endetiden og at dommedag er nært forestående. Selv velger jeg å forholde meg i ro med trøst fra Bibel-verset: “Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.” (Matt. 25, 13)

Stort fokus på endetiden kan være usunt og skremme folk

Jeg mener at det store fokuset enkelte har på endetidsprofetier og endetid er et usunt fokus. Det blir mer eller mindre skremselspropaganda, mennesker blir skremt. Stort fokuset kan skape angst, sykelige bekymringer og virke lammende for meningsfulle jordiske liv. Fokus ledes bort fra det sentrale i Bibelens budskap.

Det finnes en god del litteratur om endetid og dommedag som jeg IKKE vil anbefale lesning av. Spesielt opptatt av slike ting kan det virke som om man er innenfor ekstrem-karismatiske sammenhenger.

For tiden kan det se litt spøke ut for verdensfreden. Både Nord-Korea, diverse arabiske land, Israel, Russland, Kina og USA kan vise seg å være tikkende bomber for igangsetting av krig. Med Trump bak rattet kan fort USA klare å rote seg inn i en sitasjon hvor en større krig inntreffer. Et tegn på endetid er visstnok krig og tilsvarende elendighet.

Det hevdes av enkelte at vi lever i de siste tider. Vi lever visstnok i høyprofetiske tider, og Jesus kommer snart (“Se, jeg kommer snart!”).

Endetid innebærer slutten på dagens verden. Gud skal holde dom via Jesus, og Jesus kommer tilbake til verden som kongenes konge.

De siste tider skal være preget av:

 • Naturkatastrofer og krig, trengsel, uro og nød.
 • Vanskelige tider for de kristne. Det er snakk om satan, dyret, dyrets merke 666, antikrist, forfølgelse, den store trengsel.
 • Tidene skal også være preget av frafall fra kristentroen enkelte steder samtidig med at det finner sted større vekkelser og menighetsvekst andre steder. Gjenopprettelsen av staten Israel er også et tegn.
 • Dommens dag i form av Harmageddon (Armageddon), etterfulgt av at det oppstår “en ny himmel og en ny jord”.
 • Gud setter sluttstrek for ondskapen. Usikkerhet knyttet opp mot: Tusenårsriket, når og hvordan?
 • Noen mener at EU har med antikrist å gjøre.
 • Opprykkelsen snakker enkelte om, hvor de kristne rykkes opp til himmelen før Jesus sin gjenkomst.

Enkelte hevder at år 2018 kan bli et dommens år/dommedag. Denne tidsalder går mot slutten, dommedag kommer snart hevdes det.

Det er tegn i tiden som gir dommedagsprofetene vann på sine møller. Og dette store fokuset på dom og endetid kan fort bidra til å skape unødvendig frykt og angst hos enkelte.

 

 

Jeg er fullt klar over Bibelverset i Åp. 20, 15: “Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.” Det finnes to utganger av det jordiske liv, men enkelte fokuserer og dveler litt vel mye og lenge med å utbrodere straffedommen for dem som ikke tror. Selv er jeg mer opptatt av kjærligheten og nåden i Bibelen enn synd og elendighet. Å skremme folk til omvendelse har jeg lite sans for, selv om syndenød og samvittighet kan ha en viss betydning i forbindelse med vekkelser.

Hele “kjøret” med straffedom, endetid og dommedag blir gjerne litt vel sensasjonspreget. Forkynnerne og de som presenterer budskapet vil nok ofte hevde at de bare presenterer “guds” ord og “gudegitte” profetier. Selv mistenker jeg at både det menneskelige spiller inn, og ikke minst ønsket om å få oppmerksomhet. Det overdrevne fokuset på temaene blir til slutt en hersketeknikk og et maktspill.

Historisk sett har det vært mange ulike tragiske svovelpredikanter eller falske profeter som har trådt fram med feilaktige spådommer/profetier om verdens eller jordens snarlige undergang. Spådommene har vært basert på tegn i tiden, tvilsomme fortolkninger av Bibelen og andre personlige/subjektive spekulasjoner og overbevisninger.

Nesten helt fra tidenes morgen har det vært en uavbrutt rekke av spådommer om endetid som ikke har slått til (jf. Jehovas vitner og andre sekter). Samtlige av dem har tatt feil så langt, og det samme gjelder helt sikkert for en del av dagens “klarsynte” predikanter som forkynner temaet. Enkelt og greit vranglære mye av det som har blitt presentert rundt temaet. 

 

Sitat fra atikkelen til “Smyrna menighet”: Denne flommen er en ren, hellig rettferdig flom som tjener som et varsel til alle på sørlandet. Den tiden da man tolererer homofile og lesbiske orgier er over !!!

 

Enkelte hevder at Norge er i ferd med eller har mistet Guds velsignelse. Det henvises til Abrahams velsignelse, knyttet opp mot det gamle testamentet (GT) og den gamle pakt. Dem, f. eks. et helt land som Norge, som på en eller annen måte ikke har støttet jødene og Israel 100 % kan ifølge slike “Bibel-eksperter” miste Guds velsignelse. Guds vrede utøses!

Noen hevder med sterk overbevisning at Guds forbannelse vil slå til pga. enkelte kristne miljøer (les: kirka) har åpnet opp for de homofile. Jeg er møkka lei av enkelte kristnes fordommer og trakassering mot LBHTI-miljøet (lesbiske, bifile, homofile, transpersoner og interseksualitet). Hvem har satt oss kristne til overdommere over personer med slike legninger? Kan de ikke få fred og bli behandlet som like normale som heterofile, også i kristne sammenhenger?

Djevelen eller Satan må ikke glemmes! Enkelte svovelforkynnere er ekstremt flinke med å trekke ham fram i tide og utide. Det er ikke måte på hvordan man kan prøve å skremme folk med djevelen for å få dem på den rette vei. Stakkars deg syndige menneske som ikke vender om! Synden din vil få deg dømt til evig pine!

På den annen side vil jeg uansett ikke støtte en for liberal teologi. Jeg tror selv på en evig frelse/liv for de troende og en evig fortapelse/straff for de ikke-troende. Imidlertid har det vel lite for seg å bruke dette som skremselspropaganda for å få flere til å bli kristne. Å true med evig pine for dem som ikke tror er vel også å gå noe langt, da det i Bibelen er mer snakk om evig straff / fortapelse / død enn direkte pine (jf. Matteus 25, 46).

Johannes’ åpenbaring

Mye kan leses inn i og tolkes ut fra Johannes’ åpenbaring i Bibelen. Det har blitt hevdet at både det ene og det andre har vært tegn på at dommedag er nært forestående.

Det snakkes i dyrets merke og tallet 666. Dyret er visstnok antikrist.

Noen hevder at den rivende teknologiske utviklingen vi har vært vitne til er tegn på oppfyllelse av en del profetier og spådommer fra åpenbaringsboka. Noen hevder f. eks. at veien framover mot det kontantløse samfunn («pengeløse» samfunn) er tegn i tiden. Muligens kan en microchip etter hvert bli operert inn i hver enkelt av oss som bruk til identifisering og betaling, og dette kan ha noe med dyrets merke å gjøre.

I tillegg dras naturkatastrofer, terror, krig, teknologisk utvikling etc. inn i debatten som tegn på at enden er nær.

Personlig blir jeg noe lei av alle disse debattene og spekulasjonene på tynt grunnlag. Endetid og dommedag kommer når det kommer. Å gruble og å spekulere en masse over disse tingene orker jeg rett og slett ikke å bruke tid på.

 

For mye helvetesforkynnelse og dommedagsforkynnelse kan være skremmende og farlig (psykisk), spesielt for barn. I den forbindelse kom jeg over en interessant sak skrevet i avisen Varden:

Øyvind Åleskjær, en av pastorsønnene til Åge Åleskjær, ba til Gud om å få lov til å dø som barn. Årsaken var hans redsel for å havne i helvete etter å ha hørt litt for mye med helvetesforkynnelse. Frykten for helvete ble et problem for ham helt fram til han brøt med kristendommen og troen.

Til slutt tilbake til utgangspunktet: Ifølge avisen Vårt Land (artikkel bak betalingsmur) er det en god del som har misforstått den religiøse satiren fra “Smyrna menighet”. En del har vært sinte på innlegget, ment at bloggen bør slettes/sperres, kritikerne mot religion har fått vann på mølla, bloggen blir beskyldt for å trakassere uskyldige mennesker osv. Ikke bare-bare å framsette satire innenfor religionens og troens områder.  Stedsnavnene Brevik, Mandal, Kristiandsand, Lindesnes og Flekkerøy på Sørlandet innenfor “Bibelbeltet” nevnes i artikkelen.

Forfatteren av innlegget, som går under pseudonymet Arne Ulf Breen, har uttalt:

 • Dette innlegget kunne vært skrevet i fullt alvor av personer som har disse meningene, men nå har jeg kommet dem i forkjøpet og latterliggjort det.

Innlegget er troverdig i den forstand at det finnes kristne på jakt etter oppmerksomhet som kunne ha argumentert slik som i det oppdiktede og satiriske innlegget. Noterer meg at Adresseavisen gikk fem på og omtalte innlegget som om det skulle ha vært ekte. De har i etterkant måtte gå ut å beklage dette.

Sørlandet og Bibelbeltet

Ifølge Store norske leksikon: “Bibelbeltet, betegnelse på område hvor innbyggerne utfra en sterk religiøsitet, til dels fundamentalisme, forholder seg skeptiske til politiske ideer fra sentrum. Myndighetene sees som en bybasert elite som bl.a. er for ettergivende i moralspørsmål.”

Kilde: Bibelbeltet. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 27. oktober 2017 fra https://snl.no/bibelbeltet.

Sted: Vestlandet og Sørlandet, fra Aust-Agder til Møre og Romsdal. Sørlandet, Kristiansand & omegn, er nok det mest ekstreme området. Der lever god gammeldags pietisme i beste velgående. Litt god gammeldags dobbelmoral og å dømme andre hører også med i “gamet”. Masse rar kristendom ute og går der sørpå..

Se også ” 10 ting som er ‘typisk’ for Sørlandet.

 

Flekkerøy ja. Har lest om Richard Tørressen fra Flekkerøy som har gått til ordkrig mot Den norske kirke-menigheten på øya. Han står for en bastant konservativ fortolkning av Bibelen hvor homofili og likekjønnede forhold er totalt uakseptabelt og den virkelig store synden. Utmelding av Den norske kirke (DNK) er visstnok løsningen, selv om han påstår følgende: “Kjenner nød for Flekkerøy menighet og den nød som er oppstått etter at kirken sa ja til likekjønnede ekteskap”. (Personlig synes jeg nok at det mer går i splitt, hersk, maktkamp/maktspill og hersketeknikker enn ekte nød med det budskapet han presenterer.)

To sitater fra skriveriene:

 • “Nå som Den Norske Kirke har forkastet Guds Ord og velger å velsigne synd (homofilt “ekteskap”) har man ønsket surdeigen velkommen inn i menigheten!”
 • “DNK har forkastet Ordet. De har forkastet den Jesus som vi finner i Ordet. Ordet fordømmer et homofilt samliv og sier at det fører til evig fortapelse!”

I etterkant har Søkelys nok en gang omtalt saken med siste nytt fra den. Richard Tørressen har tydeligvis ikke fått de svarene han ønsker seg. Fra Søkelys sin artikkel gjengir jeg følgende sitater:

 • Gjennom sin blogg “bibelogtro” har Tørressen både i forkant og etterkant av kirkemøtet forsøkt å påvirke sin lokale menighet til å ta et valg og stå opp for de bibelske sannheter, men både prest og ledelsen i Flekkerøy kirke er lite interesserte i offentlig debatt -og velger heller å forbli lojal mot kirkemøtet -som er den norske kirkes viktigste autoritet.
 • …har prest Håkon Borgenvik valgt å gi Tørressen et slags svar, -et svar som tydelig demonstrerer at Skriften og de oldkirkelige bekjennelsesskriftene ikke lenger er kirkens viktigste autoriteter, for nå er det bispene og kirkemøtets homo-ja som er folkekirkens nye Kanon.

Mitt hjertesukk: Kan ikke han (Richard T.) og andre konservative kristne (“bokstavtro“) holde fred? Kan ikke kirka få lov til å være en plass for oss ikke-trangsynte eller “liberale”? Det er da nok av konservative forsamlinger og menigheter som slike kranglefanter kan oppsøke hvor det er rom og plass for dem. Flekkerøy har f. eks. både Flekkerøy Bedehus og Flekkerøy misjonsmenighet / Flekkerøy misjonskirke som burde tilfredsstille dem som mener at kirka driver med vranglære pga. homofilisaken. Nestekjærlighet, respekt og menneskeverd er viktigere enn Bibelske kjepphester.

Enkelte kristne er støtt og stadig ute med å presentere sitt budskap om Guds straffedom, synd, dommedag og endetid. I tillegg komme den ene etter den andre konspirasjonsteorien og deres krav om at vi andre skal akseptere deres fortolkninger av Bibelen som eneste sannhet. Hva i all verden er hensikten med slik virksomhet? Hva vil de oppnå? Jeg har selv lite tro på at den rette metoden er å skremme eller å tvinge folk til å bli kristne. Å bli en troende må være et helhetlig og fritt personlig valg den enkelte tar, ut fra egen fri vilje og ikke basert på trusler, tvang eller skremsler.

Verdt å lese:

Utskrift
Tagged , , , , , , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *
 • Bilder, bilder og mer bilder! Et foto forteller mer enn tusen ord!

  Lenke til fotogalleriet - foto.brr.no:

  foto.brr.no