Flatraket, presentasjon av kystbygda

www.flatraket.no – logo 1 – Bilde av bygda Flatraket tatt fra utkanten av Gangeskaregga / Nakkjen.

Min kone (Sølvi M. Rasmussen) er fra bygda Flatraket. Etter å ha vært med henne på ferie til Flatraket flere ganger ble jeg, Bjørn Roger Rasmussen, fasinert av plassen og ikke minst naturen som omkranser bygda. Fra og med 1. mai 2014 har vi valgt å flytte til bygda, dvs. vi er nå altså innbyggere / fastboende på Flatraket.

Underveis under min “oppdagelse” av Flatraket fikk jeg lyst til å legge ut en aldri så liten presentasjon av Flatraket på nettet. Sommeren 2007 ble første versjon lagt ut, og i etterkant har jeg mange ganger “flikket”, endret og forbedret presentasjonen. Min presentasjon er skrevet på bokmål selv om skriftspråket i Stad kommune (Selje) er nynorsk. Da et bilde som kjent sier mer enn 1000 ord er det naturlig med en del bilder i presentasjonen.

Kollasj 2019 Flatraket

Kollasj 2019 Flatraket.

Kollasj 2018 Flatraket

Kollasj 2018 Flatraket

 

Flatraket (Flatraksbygda eller Flatrakje på dialekt) er ei lita bygd med ca. 300-600 innbyggere, alt etter beregningsmetode og hva som tas med i tellingen. Grunnkrets (G) Flatraket hadde ifølge SSB en folkemengde på 329 personer i år 2020 mens postnummer 6717 Flatraket hadde 487 postadresser pr. 1.1.2018. Grunnkretsene Flatraket, Pollane og Barmen hadde totalt en folkemengde på 563 personer i starten av år 2020.

Ut fra tabellene nedenfor har grunnkrets Flatraket hatt en positiv befolkningsutvikling i perioden 1999 til 2020, mens Barmen og Pollane har gått noe tilbake:

SSB befolkning etter grunnkrets

SSB befolkning etter grunnkrets

 

I forbindelse med kommunereformen har kommunen fått nytt kommunenummer (4649 i stedet for 1441), og tallene fra 2020 ser slik ut:

SSB befolkning etter grunnkrets 2020

 

Kollasj 2017 FlatraketI

Flatraket ligger i Stad kommune i nordre del av Vestland fylke, Norge (tidligere Selje kommune, Sogn og Fjordane). Flatraket og Ytre Stad / Selje ligger ytterst nordvest i Nordfjordregionen (ytre Nordfjord). Bygdas nærmeste tettsteder er Selje (30 km) og Måløy (16 km) i Kinn kommune (tidligere Vågsøy kommune).

I forbindelse med kommunereformen ble tidligere Selje kommune og Eid kommune slått samme til Stad kommune fra og med 1. januar 2020. Bygda Flatraket ble en del av den nye kommunen Stad. Den “tidligere” nabokommunen Vågsøy ble fra samme dato slått sammen med Flora kommune til Kinn kommune.

Selv føler jeg ingen spesiell tilknytning til Stad kommune som innbygger på Flatraket. Både jobb, tilgang på servicetjenester og handling/innkjøp finner for min del i stor grad sted i og rundt Måløy i Kinn kommune. Flatraket blir den “glemte” utkanten i ytre søndre Stad.

Flatraket logo

Kollasj 2016 Flatraket

Flatraket sin kartmessige plassering / GPS-posisjon er 61° 58′ 26.0″ N 5° 13′ 39.2″ E (alternativt 61.973893N, 5.227552E), se også Google Maps-kartet (lenke).

Fra bygda ser man mot øya Silda, Stad (Stadlandet), Skongenes, Sildegapet og det åpne hav. Det er heller ikke lang vei til øya Barmen eller Venøy. Håvik, Nordpollen, Kvernevika, Vetrhus og Barmsund er andre stedsnavn langs fylkesvei 618 kjøreretning Selje. Etter tunellen ved Gangeskaret i kjøreretning mot Måløy og Nordfjordeid møter man på grendene Straumen og Sørpollen.

Rett før Straumen går kommunegrensen mellom Stad kommune (gamle Selje kommune) og Kinn kommune (gamle Vågsøy kommune). Oppe på Almenningsfjellet er det et veikryss hvor man kan ta enten til Måløy eller mot Bryggja og Nordfjordeid (riksvei 15).

ENGLISH VERSION: A short English version is available nearly at the bottom of the article.

PS! Denne artikkelen er en utvidelse og videreføring av nettsiden https://www.flatraket.no/

Tradisjonelt har fiske og landbruk vært sentrale næringsveier for Flatraket. Bygda hadde tidligere fiskehjell og produksjon av tørrfisk, og en del (mindre) fiskebåter har opp igjennom historien hatt sin tilhørighet i bygda. Bygdens største nåværende arbeidsplass er A.S. Fiskevegn (produsent av fiber, tauverk og fiskeredskaper).

Deler av bygda Flatraket sett fra Storevikhauen mai 2017. Det “gamle byggefeltet” vises ikke.

Bygda har også:

Kollasj 2015 Flatraket

  • Egen dagligvarebutikk (Joker)
  • Skole: 1.-7. klassetrinn, ca. 40 elever, skolekretsen inkluderer Flatraket, Rundereim, Barmen, Vetrhus, Venøy, Kvernevika, Nordpoll og Håvik.
  • Barnehage (kommunal med ca. 30 barn)
  • Eldreboliger (eldretun)
  • Et aktivt idrettslag med eget klubbhus og Naustteigen stadion (fotballbane)
  • Skolekorps (for tiden ikke aktivt)
  • Småbåthavn og molo
  • Breiband via fiber
  • Spennende natur, dugnadsånd og kjekke innbyggere

Kollasj Flatraket 2014

Selve bygda har ikke egen kirke eller bedehus (utenom Nordpoll Samlingsheim), men det blir innimellom arrangert noen Gudstjenester på skolen. Skolebygningen fungerer også som et grendehus. Flatraket skule (dagens skolebygning) var forresten 60 år i 2018, noe som ble markert med et arrangement 4. oktober 2018.

Bygda kan med sin plassering i det ytre havgapet (havlandet i ytre Nordfjord) på Vestlandet tilby mange fine naturopplevelser. Bygda er enkelt og greit omgitt av fin og røff natur i form av hav og fjell. Det er gode muligheter for båtliv og fritidsfisking i havet, hvor det til tider barske storhavet venter rett utenfor bygda. Fjellene rundt gir gode muligheter for fjellturer, og spesielt på fine sommerdager er naturen og ikke minst solnedgangene i havet et fint skue.

En fin 2-3 timers fjelltur (gåtur) som kan anbefales er følgende: Gå opp til toppen av byggefeltet, følg traktorveien som fører opp til torvhusa, fortsatt på merket tursti opp til Håkonshallen (323 moh) og følg merkingen videre slik at du kommer opp på toppen av Lynghaughornet (334 moh). Etter å ha avlagt Lynghaughornet et besøk følger du den delvis merkede stien som fører nedover mot rasteplassen på utsikten. På både Håkonshallen og Lynghaughornet (Lyngvahornet) er det utplassert gjestebøker. PS! Merkingen av stien er noen steder litt vanskelig å finne og å følge. En annen interessant kortere tur er opp til Grautafatet.

En mye lengre fjell- og topptur som skal være fin er turen opp til St. Sunnivahornet på 689 moh, gjerne via Namneberget/Navneberget. Turen oppover til Sunnivahornet kan foretas fra det gamle byggefeltet via Torvhusa (152 moh), Esterbekken (219 moh), Selet (393 moh) og Navneberget. Fra toppen skal man kunne se innover Nordfjorden og mot Bremanger, Måløy og Stadt. Synnivahornet ligger i Kinn kommune, og et alternativ til gå opp fra Flatraket er i stedet å gå fra Almenningsiden. Alskartinden (581 moh) og Gangeskaregga (526 moh) er også fine fjellturer i området som kan tas med utgangspunkt Flatraket.

Kollasj Flatraket sommeren 2013

På sommerstid er det en del småbåter å se rundt Flatraket. En del kombinerer båttur med fisking, mens andre utforsker området pr. havkajakk.

For dem som har tilgang på båt kan en tur over til øya Silda anbefales.En kort båttur over Flatraksvika fører fram til Silda, og øya er en idyllisk plass som er verdt et besøk. (For tiden ikke i drift: I ferier og på sommertid er det muligheter for å få seg kaffe og noe å bite i på Skjærbuda Pub & Restaurant.)

Bygda her en havn med molo og småbåthavn (og gjestebrygge) for dem som kommer båtveien til bygda. Bygda har noen småstrender  (strandområder) med bademuligheter hvis fint sommervær inntreffer. Når høst- og vinterstormene herjer står havet i opprør og havet virker da skremmende, vilt og lite fristende for båtturer eller bading. Alle har nok hørt værmeldingen melde om storm ved Stadt. Da Flatraket har Stadt som “nabo” merkes været godt i bygda når uværet herjer. Både stormen Dagmar 1. juledag 2011 og nyttårsorkanen 1. januar 1992 har i høyeste grad vært merkbare i bygda samt bidratt med en del materielle skader.

Hvis bygda Flatraket blir for liten for deg som turist er det muligheter for å ta dagsturer og utflukter til andre attraksjoner i ytre Stad kommune: Selje kloster, Vestkapp og Stad, Ervik, Hoddevik (inkludert Stad Surfing), Dragseidet, Seljesanden m. m. Etter hvert kan en attraksjon også bli Stad Skipstunnel. Kinn nordre del (Vågsøy) kan på sin side tilby Kråkenes fyr, Kannesteinen, Silda, Vågsberget Handelsstad, Refviksanden, Moldøen, Måløyraidsenteret m. m. I Stryn kan f. eks. Briksdalsbreen avlegges et besøk. Les mer om aktuelle attraksjoner på nordfjord.no (lenke).

Kollasj Flatraket sommeren 2012

Det finnes ledige boligtomter i det “nye” byggefeltet for dem som ønsker å slå seg ned på permanent basis, mens det finnes diverse overnattingsmuligheter for korttidsbesøkende i og rundt Flatraket, Selje og Nordfjord forøvrig.

Som besøkende i bygda kan man bli ganske imponert over hvordan folk klarte å livberge seg i gamle dager av kombinasjonen gårdsdrift og fiske. Gårdsbygningene i området er ikke særlig store og de ser meget tungdrevne ut i forhold til dagens standard. Naturen er også lite egnet til landbruksaktivitet med sine bratte skråninger og fjell. De tradisjonelle båtene som har blitt brukt til fiske er også små og lite effektive i forhold til dagens moderne fiskebåter.

Ordet Flatraket betyr:
– Flat: Lendets / terrengets flate utforming, dvs. for bygdas vedkommende ei lang og flat strand ut mot det åpne havet, i ei brei vik mellom Sørpollen og Nordpollen.
– Raket: Et åpent sted ved ei strand der det er mange løse ting som driver i land fra havet, dvs. mye rak.

Busetnadsoge Flatraket

Kilde: Bok utarbeidet av Johan Kroken (2014): «Busetnadsoge for gardane Seljenes – Oresæter – Flatraket – Kupen – Gangeskar ca. 1750-2014»

De fem opprinnelige gårdene ble eid av enten kirka (Selje prestebol) eller St. Jørgen Hospital i Bergen. Gårdene ble så leid ut igjen til brukere, og først på midten av 1800-tallet ble gårdene solgt til private kjøpere.

En tur til Flatraket anbefales! Du vil møte en liten, idyllisk og koselig vestlandsk perle av en kystbygd omkranset av røff natur! En “innfødt” ville vel ha sagt: “Flatraksbygda er ei perle kan vel hende”. Eller som “konkurrenten” min – www.flatraket.net – skriver: “Flatraket – ei perle ved Stadhavet.”

 

Short English version: Flatraket is a small coastal village in the municipality of Stad, Vestland county, Norway. It is a part of the Nordfjord (Northern fjord) district. Flatraket is situated about 16 kilometers from Måløy (Kinn) and about 30 kilometers from the center of Selje. The village has a scenic view to the island of Silda, Stadlandet and to the Norwegian Sea. Flatraket has about 300 inhabitants. Traditionally, fishing and agriculture has been important for the community. Today the biggest business in the village is AS Fiskevegn (manufacturer of cords, ropes and fishing equipment). The village also has a school, a kindergarten, a grocery store, a school marching band and a sports club. Flatraket also has its own marina. The location of Flatraket at the western coast of Norway with the sea as nearest neighbour results in rough weather conditions. Storm, high winds and rain are normal for the inhabitants. However, if the summer weather is good, you will also see some very nice sunsets. A trip to Flatraket is recommended! You will meet a small, idyllic and cozy Western Norway pearl of a coastal village surrounded by rugged scenery!

Se også (see also): https://www.flatraket.no/ og (and) https://foto.flatraket.no/. Adresse til Flatraket-side på Facebook: https://www.facebook.com/flatraket.no eller https://facebook.flatraket.no/

 

 

Flatrakssongen

Flatraksbygda er ei perle kan vel hende
i frå Navenes og sør til Gangeskar.
Det var her eg i min ungdom for og rende,
det er her eg mine barndomsrøter har.
Ofte vart det leika politi og røvar,
eller vi ein tur i beitemarka gjekk.
Der dei fredelige kyr vart ville løver,
og vi stormsprang heim, vanvettige av skrekk.

Eg vaks opp og reiste ut i vide verda,
for å jobbe, eller sjå meg rundt i kring.
Men kvar kveld på denne lange, lange ferda
såg eg for meg alle kjende kjære ting.
Det var kveldssola som spegla seg i Keila,
før ho dala ned i havet ut for Stadt.
Berre tjeld og teiste slost litt om ein småfisk,
før enn bygda gjekk til ro og sa god natt.

Også vinterstormar mintes et med glede,
dersom alle folk og båtar låg i hamn.
Snø og sludd frå vestavindens arge vreide,
der var varmt i skulestovas lune famn.
Og når våren kom og heile bygda vakna,
det var traktordur frå morgon til kveld.
Ut i verda var det kjende ting eg sakna,
lukt av ny-spreidd møk og fisk som hang på hjell.

Eller når slåttegrauten vi vart benka,
etter strevet, redningsfest, litt skrik og skrål.
Men når helgefred seg over bygda senka,
mange ting kan hende i eit turrhøy stål.
Er det rart at alle ynskjer seg tilbake,
til den staden som er paradis på jord.
Vi drog ut og snudde heim med kvar vår make,
heim til Flatraksbygda, vener, far og mor.

 


 

Linker

Solnedgang Sildagapet, sommeren 2012

Utvalgte bilder med fotomotiver hentet fra Flatraket (Some photo images from Flatraket):

www.flatraket.no – Logo 2