1

Feige og innsluttede kristne

Kors og Bibel

Avisen Vårt Land publiserte en artikkel med overskriften “- Norske kristne er feige hjemme”. Artikkelen bygger på et intervju av professor og bistandsekspert Arne Olav Øyhus. Han anklager i artikkelen misjonærer og bistandsarbeidere for å gjemme bort sin tro når de er hjemme i Norge.

Misjonærene og bistandsarbeiderne tilknyttet kristne organisasjoner lykkes ikke å kommunisere (ut) sin tro hjemme i Norge. De lukker seg ofte inn i ”den kristne boblen” de er vokst opp i (menigheten). Feigheten til de kristne har blitt et problem for kirken ifølge bistandseksperten.

Et sitat fra artikkelen: ”Men skal kristendommen bli vesentlig her i Norge, må troende komme seg ut av bobla og stå for noe i storsamfunnet.”

I artikkelen blir i hovedsak hjemkomne misjonærer og bistandsarbeidere kritisert. Imidlertid antar jeg at denne kritikken like godt blitt rettet mot hele kristen-Norge. Sannheten er vel at vi som kaller oss kristne er alt for flinke til å gjemme oss bort på bedehuset, i kirka og i andre kristne forsamlingslokaler. Vi er så opptatt med menighetslivet og aktivitetene at vi ”glemmer” at det finnes en verden på utsiden av vår menighet. Misjonskallet for eget land ser ut til å ha gått i glemmeboka!

Lenker: