1

Egersund – Okka by

Presentasjon av “okka by” Egersund er tilgjengelig i følgende artikkel:

Se også:

Egersund var i mange år hjembyen til bloggens eier, Bjørn Roger Rasmussen.

Som for lengst utflyttet Egersunder burde jeg muligens nå ha begynt å kverulere høylytt, synse og mene mangt og mye om min tidligere hjemby. Typisk at det er dem som ikke lenger bor på et sted som har de sterkeste meningene, og som gjerne motsetter seg det meste av endringer i nostalgiens navn.

Delvis er jeg i gang med dette, flere år etter flytting bort fra Dalane-regionen. Jeg har skrevet et innlegg som inneholder et kritisk skråblikk på negative sider med Egersund:

 

PS! Pga. web-ansvarlig sin flytting bort fra Egersund våren 2014 vil ikke Egersundsinformasjonen lengre bli oppdatert.
This blog article about Egersund will not be updated anymore due to webmaster’s moving away from Egersund.

 

Egersund er byen og Eigersund er kommunenavnet, geografisk plassert sør i Rogaland fylke, Norge. Kommunen har ca. 14.000 innbyggere og er en kystkommune.

Kollasj med Egersundsbilder 2012

Kollasj med Egersundsbilder 2011

Kollasj med Egersundsbilder 2010

Kollasj med Egersundsbilder 2009