Det gode mennesket – finnes det?

(Sist oppdatert 08.10.2023 @ 11:52 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Folkemengde

Det gode mennesket, finnes det eller er det en utopi? Bor det i det hele tatt noe godt i et typisk eller gjennomsnittlig menneske? Mye galskap og råskap kan finne sted hvor mennesker er involvert. Verden er til tider ganske så ond. Jeg kommer med advarselen først som sist: Dette blir et innlegg av den litt depressive typen.

Selvsagt kan mennesker i enkelte situasjoner gjøre gode og uselviske handlinger, uten baktanker eller forventninger om noe i retur. På den annen side bor det mye fælt i mennesker, og spesielt kan mye finne sted i pressede situasjoner. Nyhetsbildet (via mediene) og virkeligheten / samfunnet preges ofte av krig, vold, kriminalitet, overgrep, svindel og elendighet.

Verdens folkemengde

Vi hører og får høre om:

 • Krig, vold og drap
 • Terror, terrortrusler, terrorhandlinger og terrorangrep
 • Svindel og bedrageri
 • Ulike former for overtramp og overgrep (inkludert vold, psykiske og seksuelle, f. eks. voldtekt)
 • Enkelte ser ikke annen utvei enn gjennom å begå selvmord (eller drepe andre)
 • Annen kriminalitet, inkludert blant annet tyveri, økonomisk vinning, utpressing, nettsvindel og identitetstyverier
 • Snusk og fanteri innenfor salg, service, diverse håndverkeryrker/tjenester, transport og uteliv/restaurantbransjen
 • Svart arbeid
 • Korttidstenkning med miljø- og klimaødeleggelser som resultat
 • Slaveriet i tidligere tider, jf. f. eks. i USA
 • Sosial dumping / moderne slaveri (grov utnyttelse av andre!)
 • “Onde” ledere i arbeidslivet som misbruker sin maktposisjon
 • Undertrykking av andre
 • Apartheid og annen diskriminering pga. rase / hudfarge/ avstamming
 • Hatefull rasisme (rasistiske holdninger og oppførsel) og ekstremisme
 • Høyreekstremisme og tilsvarende radikalisering
 • Kjønnsdiskriminering
 • Stygge barnevernssaker viser at ikke alle er snille med sine egne barn
 • Fortsettelse fra forrige punkt: Grov omsorgssvikt, vold og overgrep finner sted i enkelte hjem fra foreldrenes side rettet mot sine egne barn. Takk og pris at vi har det norske barnevernet som kan gripe inn i slike situasjoner!
 • Maktmisbruk og bruk av diverse hersketeknikker for å tvinge andre til underordning
 • Usunn religiøsitet
 • Pengebegjær og profitt styrer mange
 • Egoisme og opportunisme, med egenrådighet og egen vinning på bekostning av andres
 • Mennesket kan ha mye iboende egoisme og pur ondskap
 • Enkelte klarer ikke det hele tatt å skille mellom rett/sant og galt/løgn
 • Grov utnyttelse av andre
 • Korrupsjon og korrupte systemer og ledere
 • Lederes og bedriftseieres pengegriskhet, samtidig med småligheter og gjerrighet mot sine underordnede (arbeiderne som genererer verdiene)
 • Janteloven, hvor vi sykelig godter oss over at andre feiler
 • Baktalelse og spredning av ondsinnet sladder og rykter
 • Rangering av menneskeverd / menneskers verdi
 • I noens øyne har mennesker generelt eller utvalgte grupper lav verdi eller ulik verdi
 • Mangel på empati overfor “svake” grupper
 • Mennesker – intolerante av natur?
 • Mobbing, hets og hat
 • Harselering
 • Dømming av andre
 • Dobbeltmoral
 • Noen mennesker gjør andre syke gjennom sitt psykiske maktspill
 • Psykopater, sosiopater og narsissister finnes og virker blant oss
 • Krigen i Ukraina år 2022 har i hvert fall vist at presidenten i Russland – Vladimir Putin – slettes ikke er et godt menneske!
 • Andre verdenskrig (inkludert nazismen), diverse andre kriger (f. eks. Russland sin krig i / invasjon av Ukraina), terrorangrepet på Norge 22. juli 2011, IS (ISIL) og diverse episoder med skoleskytinger
 • Israel sin brutale håndtering av arabere / palestinere
 • Enkelte er ekstremt negative og pessimister til ALT, noe som kan ha negative (skadelige) effekter på dem rundt slike personer
 • Noen personer tar alt for mye plass i sosiale situasjoner, og “kveler” andre
 • Bedrevitere
 • Enkelte mennesker er ekstremt lettpåvirkelige (“dumme sauer”) og lar seg lett fanges av og ledes av andre (massesuggesjon)
 • Enkelte bedriver ekstremt hensynsløs bilkjøring og skaper masse farlige situasjoner ute i trafikken
 • Spredere av falske nyheter, løgner og konspirasjonsteorier
 • Noen utviser bøllete oppførsel i køer, og de utviser totalt mangel på dannelse og køkultur
 • Enkelte klarer ikke å styre sine seksuelle drifter og oppfører seg som ville dyr, noe som medfører voldtekter og overskridelse av grenser for akseptabel oppførsel
 • Helt ufattelig at enkelte foreldre klarer å begå incest, voldtekt, vold og andre overgrep mot sine egne barn

En liten pause eller opphold før oppramsingen fortsetter:

Stor folkemengde

 

Så fortsetter lista:

 • Brutale diktatorer og diktaturerautoritære styresett – finnes den dag i dag enkelte steder i vår verden
 • Diktatorer vil ikke sitt eget folk det beste, og noen av dem går også til straff og avrettelse av dem som er opposisjonelle
 • Ondsinnede regjeringer og regimer rundt i verden, hvor man vel må innse at vi i Norge er relativt heldig stilte
 • Multinasjonale selskaper, internasjonale handelsavtaler og globalisering som i enkelte tilfeller truer menigmannens frie livsførsel
 • Forskjellssamfunnet: Noen er uforskammet rike, mens andre lever i fattigdom:
 • Bunnløs fattigdom i enkelte land / blant enkelte befolkningsgrupper. Slettes ikke rettferdig!
 • Enkelte ødelegger andres liv gjennom produksjon og omsetning av narkotika.
 • Omsetning av smuglersprit og diverse luguber sprit (alkohol) kan også tas med.
 • Råtten etikk og moral kan spores hos en del personer.
 • Noen personer er sadistiske og ondskapsfulle jævler (jækler), enkelt og greit
 • Ikke alle er flinke med å foreta konsekvensvurderinger, og til å se og å ta hensyn til helheten og fellesskapet
 • Selvrealiseringen er kongen – eller verdien – som trumfer alt
 • Dårlig kommunikasjon
 • Norsk selvgodhet og arroganse
 • I en god del tilfeller ender ofrene som tapere, mens overgriperne / maktmisbrukerne i praksis framstår som vinnerne.
 • “Bulk og stikk”: Bulking av andres biler på parkeringsplasser, for så å stikke av uten å gi beskjed om uhellet og uten å gjøre opp for seg overfor eier
 • Til tider dårlig behandling av varslere. Blir ofte ikke tatt på alvor.
 • Sløv holdning til reglene om åndsverk og opphavsrett (©, copyright) – også innenfor kristne moralisters rekker
 • Noen lar seg inspirere av dårlige forbilder og idoler
 • TV Visjon Norge og ekstrem-karismatisk kristendom – manipulering og utnyttelse av andre m. m.
 • Slektskap, kjennskap og vennskap gir ofte fortrinnsrett, og ikke reelle evner, anlegg og personlige egenskaper.
 • Ekskluderende og lukkede “gutteklubber” og losjer / brorskap burde ha vært totalt forbudt.
 • All svindel og forsøk på svindel via nettet – nettsvindel viser at det finnes en del mennesker der ute med onde hensikter og manglende moral.
 • Donald Trump i USA er også et godt eksempel på en person som delvis bryter ned samfunnet. Splitt, hersk, løgner og polarisering er noen av hans varemerker. Donald Trump oppførte seg som fanden selv den perioden han var president i USA.
 • Noen har til “the bitter end” (les: helt fram til i dag og også i fortsettelsen) motarbeidet likestilling, driver med diskriminering, er imot likhet og anerkjenner ikke de homofile.
 • Ikke alltid Norge og det norske er det beste. Både dobbeltmoral og ubegrunnet klaging finner sted.
 • I Bibelsk forstand er vi noen syndige mennesker, med en iboende lyst til å gjøre det onde.
 • Kristne moralister!
 • Norske – og utenlandske – forkynnere og predikanter har i enkelte tilfeller vist seg å være ondskapsfulle og maktsyke mennesker – inkludert spredning av vranglære og massesuggesjon / sosial negativ kontroll.
 • Ensomhet, ekskludering / utestenging av enkelte fra “det gode selskap” osv.
 • Fortsatt litt tabu med psykiske problemer.
 • Uvettig og egoistisk bilkjøring som setter andres liv og helse i fare foretas av enkelte.
 • Enkelte kan til tider ikke oppføre seg normalt og forsvarlig i offentligheten, og hvor det gjerne skyldes på alkohol eller annen rus. F. eks. Har enkelte gått helt berserk under flyturer, hvor de har utsatt både seg selv og andre for fare.

Det var vel lista jeg kom på nå i første omgang for å understreke mitt hovedpoeng om at mennesker kan være onde og ondsinnede.

Det finnes en del drittsekker nasjonalt og i verden, og mennesker er ikke alltid særlig gode, empatiske og snille. Og vi har et godt utvalg med psykopater, sosiopater og narsissister. Dette gjelder også for lille og koselige Norge. Mye djevelskap og styggedom bor i enkelte personer. Altså: Mye dritt, ondskap og overgrep finner sted i de tusen hjem, også her i Norge!

Krig!

 

Jeg ble “inspirert” og påminnet om dette temaet pga. en oppringing på mobil av typen Microsoft-svindel. Noen sitter i den andre enden og har det som jobb med å prøve på å svindle og å lure andre. Jeg mottar også store mengder med uønskede e-poster (spam) hvor man blir forsøkt lurt på den berømmelige limpinnen.

Svindelforsøk via Internett eller nettet – inkludert via sosiale medier – har jeg allerede nevnt flere ganger. Det er ganske så irriterende med alle forsøk på svindel man blir utsatt for via disse kanalene. Det er tydeligvis en del personer der ute som er helt uten moral og etikk, og som går langt for å fare med pur faenskap og svindel overfor andre. Støtt og stadig er det noen som truer informasjonssikkerheten, og man tilnærmet drukner i forsøk på “pornosvindel” og andre former for useriøse e-poster / svindelforsøk m. m.

Koronaviruset (Covid-19, SARS-CoV-2) utløser delvis koronapanikk til og med i Norge våren 2020, og det har også fått fram noe av nordmenns sanne ansikt når det gjelder oppførsel. Vi har fått se en del menneskelig irrasjonell oppførsel, overdreven helseangst, egoisme, mangel på solidaritet og tendenser til hysteri. Folk tenker kun på seg og sitt uten å ta hensyn til dem rundt seg. Noen utsetter svake grupper for smittefare gjennom å ikke overholde karantenebestemmelser, og noen reiser på hytta, hamstrer, fester og handler uten å tenke seg om. Slettes ikke alle tar trussel på fullt alvor og gjør det myndighetene sier at vi skal gjøre. Vi har vel mer fått sett i praksis egoisme, opportunisme og usolidarisk oppførsel enn det gode mennesket (selv om det også finnes eksempler på uselvisk oppførsel, hvor enkelte stiller frivillig til tjeneste for andre og/eller fellesskapet).

Jeg mister til tider troen på mennesket og det menneskelige. Humanetikere og andre som tror på det gode i mennesket er i mine øyne meget sterkt-troende. Selv klarer jeg ikke å anlegge et så naivt og positivt menneskesyn.

Dette innlegget handler i liten grad om det kristne og kristentroen. Imidlertid er det mye sannhet i Bibelverset:

 • “Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.” (Rom. 7, 19)

Andre kristne forhold som får meg til å miste troen på det gode mennesket: Kristenhatet (hatet mellom / blant kristne), hersketeknikker (maktmisbruk) og konspirasjonsteorier i kristen regi. Sekter, manipuleringen til TV Visjon Norge, ekstrem karismatikk og konservativ kristendom drar i samme retningen.

Enkelte kristne (og sikkert også innenfor andre religioner) har en stygg tendens til at de vil styre og kontrollere andre mennesker gjennom sin moralisering, irettesetting og sine menneskebud / regler basert på feiltolkninger / tvilsomme fortolkninger av Bibelen. Mye av denne belærende og bedrevitende tonen vil jeg ha meg frabedt.

Kristenledere, predikanter, forkynnere og prester har ikke alltid ærlige og gode hensikter med sin tjeneste og forkynnelse. Enkelte er mest opptatt av å oppnå personlige gevinster (opportunistiske / egoistiske må) for egen vinnings del, og de kan velge å utnytte andre i stedet for å tjene andre og være gode / hjelpende medmennesker. Innenfor kristne miljøer finnes det beklageligvis mange lettlurte og naive sjeler som kan la seg lure av en karismatisk predikant.

Predikant i action.

 

Tidligere likte jeg å følge med på TV-programmet “TV 2 Hjelper Deg“. Imidlertid kan man bli godt skremt av et slikt (i utgangspunktet) ufarlig program. Det finnes en del svindlere og lurendreiere der ute, som blant annet tilbyr sine useriøse håndverkertjenester og/eller driver med salg av diverse produkter (biler osv.). Også via Finn.no har mange blitt lurt, og likeså via diverse dating-apper/tjenester. En del mennesker er enkelt og greit pur onde uten moral, som kun tenker på seg selv (onde egoister og opportunister med kun egen vinning og velvære for øyet) mens de gladelig tråkker “over lik” på sin vei.

Man kan se innslag om håndverkere som ikke eier yrkesstolthet, og som gjerne stikker av med pengene etter å ikke ha utført en jobb, eller etter å ha utført en veldig slurvete jobb med masse feil og avvik. Videre er mange av dem lite villige til å ordne opp i rotet de skaper, og heller ikke alle av dem som bryr seg om dommer fra rettssystemet som de får imot seg.

Det er i enkelte tilfeller en del kynisme og maktmisbruk i arbeidslivet fra ledere og ledelsen. Noen ledere framstår som pur onde med egne agendaer som ikke gagner fellesskapet (kun gagner dem selv). Makten har gått dem helt til hodes, og opportunismen får råde.

Etter å ha vasket min egen privatbil (familiebilen) juni 2021 innser jeg at det gode mennesket ikke finnes i lille Måløy heller. Eller rettere sagt finnes det mange gode mennesker, men også noen av den helt motsatte typen. Bilen har flere små bulker og diverse halvdype riper i lakken som ikke jeg / vi har forårsaket. Tydeligvis er det andre som skaper borti bilen vår for så å stikke av, eller som ikke har noen som helst respekt for andres eiendeler og opptrer svært uforsiktig. Skuffende!

I tillegg til at mennesker kan være onde, kan de også være dumme, naive, for godtroende og/eller lettlurte. Enkelte blir f. eks. svindlet eller rundlurt via nettet, gjennom ganske åpenbare svindler. Andre igjen hiver seg på alle slags tullete trender uten dokumentert effekt, eller de kaster seg på konspirasjonsteorier.

Alle mennesker har vel i mer eller mindre grad en positive og en negative side. Så er det til syvende og sist hvilken side som vinne igjennom som den dominerende siden. Selv om mennesker kan gjøre mye bra kan de sannelig også i enkelte settinger gjøre mye elendighet og galskap også. En blanko tro på at mennesket (alltid) er godt har jeg ikke selv!

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 • Spamkommentarer blokkert