Dårlige veier og uvettig bilkjøring

Innlegg sist oppdatert av

Vei og bil

Til tider blir jeg lei av nordmenns klaging og syting over dårlige veier og lav veistandard. Det snakkes om behovet for midtdelere, rassikring, mer motorveier, mer firefelts vei, bedre veier, bedre veistandard osv.  I tillegg klages det på dårlig vedlikeholdte veier med hull som trenger asfalt og veier skadet av telehiv.

Viktigere enn bedre veier er å få gjort noe med enkelte nordmenns aggressive kjørestil! Selv blir jeg skremt av all den stygge kjøringen og råkjøringen (uvettug/uvettig bilkjøring) som finner sted ute i trafikken. Støtt og stadig treffer jeg på utålmodige og ukonsentrerte bilister med alt for høy fart som foretar stygge forbikjøringer. Ofte tas det store og unødvendige sjanser på uoversiktlige steder.

Det virker som om enkelte på død og liv må kjøre forbi alt og alle som ligger foran dem på veien. Det virker som om tankene over egen og andres sikkerhet er helt fraværende. Muligens har slike sjåfører langt framtreden allergi for røde baklykter?

Det er også mange sjåfører som er ukonsentrerte pga. bruk av mobiltelefon. Mange bryr seg ikke om å bruke “handsfree” (håndfri) mens de kjører. Andre bruker håndfri men er så fokusert på snakkingen i mobil at de helt glemmer å konsentrere seg om trafikken og bilkjøringen. Sjåfører som driver med kjøring i påvirket tilstand i form av inntak av alkohol, tabletter og/eller narkotika er også noe skremmende. En enkel ting som trøtte sjåfører er en annen risiko. Selv om man kjører som en “engel” selv kan andre medtrafikanter medføre at (store) trafikkskader eller det som verre er (dødsfall i trafikken) oppstår.

Noen bilsjåfører er uhøflige, ukonsentrerte og utviser unødvendig aggresjon ved f. eks. å tute eller idiotisk kjøring. Min erfaring tilsier at det ofte er godt voksne folk som oppfører seg mest tullete i trafikken og ikke ungdom. Jeg tror nok en del voksne skulle ha tenkt litt over hvilke forbilder de er overfor barn og ungdom med sin idiotiske kjøring. Pga. manglende erfaring er nok ungdom overrepresentert i ulykkesstatistikken, men dette innebærer ikke at det bare er ungdom som kjører uforstandig i trafikken.

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 3 Grunnregler for trafikk:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

 

Når jeg ser all den stygge kjøringen er det overraskende at ikke enda flere blir drept og skadet i trafikken. Selvsagt kan bedre veier hindre en god del ulykker, men det blir litt feil å skylde alt på dårlige veier når et vel så stort problem er stygg og uvettig kjøring fra enkelte av landets bilførere. Det er og blir viktig å kjøre i henhold til gjeldende veistandard og å ta hensyn til andre medtrafikanter.

Spesielt skuffende er det å se yrkessjåfører som kjører uvettig. Det er f. eks. lite kjekt samt farlig å ha en svær lastebil eller en tungt lastet trailer bak som nesten ligger oppå bakre støtfanger. Det virker som om enkelte ikke har hørt om tre sekunders regelen. Tungtransportsjåfører stopper ikke og viker ALDRI for oss andre heller. Dårlig teknisk stand og dårlige dekk på tungtransport-kjøretøyer er skremmende!

Dårlig teknisk tilstand på trailere er ikke bra, men også på personbiler kan den tekniske standarden variere. Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) har vel bidratt til å få bort de mest trafikkfarlige bilene fra våre veier, men det er ennå en vei å gå for å få bort alle potensielt trafikkfarlige kjøretøyer. Dessuten har det vist seg å være en del juks og bedrageri når det gjelder verkstedsarbeid og reparasjoner av personbiler, yrkeskjøretøy og andre kjøretøy. Det har blitt avslørt en del ulovlige og direkte trafikkfarlige verksteder, som slettes ikke driver med en forsvarlig verkstedsdrift. Dette medfører igjen at det ikke alltid er akseptabel kvalitet på utbedringer av feil og mangler på kjøretøy.

Noe helt annet er at vi alle kan være uheldige i trafikken og gjøre større og mindre tabber. Ingen av oss er ufeilbarlige og uhell kan oppstå ute i trafikken. Imidlertid er det ikke dette jeg er ute etter å skrive om her i denne artikkelen. Jeg er ute etter å kritisere sjåfører som bevisst oppfører seg som bøller i trafikken.

En viktig del av bilkjøringen er å være påpasselig med sikring av lasten / bagasjen inni bilen og eventuelt på taket og/eller på tilhenger. Det er viktig at alt er stablet slik at store forskyvninger ikke oppstår hvis det skulle bli nødvendig med en bråbrems. En usikret bag i baksetet kan bli like tung som en elefant om det blir en bråstopp, og denne tyngden kan selvsagt drepe et menneske. Dette er neppe lovlig i Norge:

Fullstablet Lada, Aserbajdsjan.

Fullstablet Lada, landsbygda i Aserbajdsjan år 2003.

I tillegg til masse stygg og rar kjøring er det en del rar parkering. Enkelte tenker bare på seg og sitt og er noen store egoister når de skal parkere. Bare de får plass til sin bil er de fornøyd uten å tenke på at andre skal forbi, f. eks. eventuelle utrykningskjøretøy eller lastebiler.

Selv blir jeg av og til redd for å kjøre bil pga. alle “idiotene” der ute i trafikken. Det bør ikke være en folkerett å ha sertifikat / førerkort. De som støtt og stadig utsetter seg selv og andre for unødvendig fare burde ha vært fratatt lappen! Mer politi langs veiene må nok til for å få tatt de notoriske lovbryterne i trafikken.

En ting er det man i en viss grad kan styre selv, f. eks. rett fartstilpasning til forholdene, utvise oppmerksomhet og generelt ferdes i trafikken på en forsvarlig og trygg måte. Det som er vel så skremmende er andre trafikanters farlige oppførsel i trafikken. Denne har man ingen oversikt og kontroll over før det er for seint, og dette kan man i liten grad styre eller påvirke.

Muligens blir framtiden bedre hvis det blir selvkjørende (autonome) biler i trafikken. Den menneskelige faktor kuttes ut, og ganske store deler av ulykkene som skjer i trafikken skyldes menneskelige feil. Imidlertid vil automatisering av biler innebære andre utfordringer, f. eks. å sikre at bilene ikke blir “hacket” eller at datafeil kan medføre at bilen foretar feilaktige manøvrer.

Selvsagt finnes det forbedringspotensialer på det norske veinettet. Spesielt hadde vært ønskelig med tilstrekkelig vedlikehold på veiene som allerede finnes. Hullete veier som skriker etter asfalt og som er i såpass dårlig forfatning at de skader bilene er vi ikke tjent med å ha. Spesielt en del kommunale veier kunne ha trengt litt ny asfalt og f. eks. gatelys som faktisk fungerer. Imidlertid er det viktig at vi alle tilpasser kjøringen til det veinettet som måtte finnes rundt forbi i landet. På smale og uoversiktlige veier er det ikke alltid forsvarlig å kjøre 80 km/t selv om skiltingen skulle tilsi at dette er lovlig.

Det er ingen tvil om at store summer må bli brukt på det norske veinettet i årene som kommer. Likevel er det tilfelle at det tross alt skjedd store forbedringer på deler av veinettet i løpet av de siste 20-30 årene. Ulempen med kommende veiprosjekter er da jo at store deler av dem finansieres via bompenger og andre avgifter rettet mot oss forbrukere/bilister.

Selv har jeg bodd i Egersund og har fått oppleve store forbedringer av E 39 / E 18 mellom Stavanger-Oslo. F. eks. har flaskehalsene rundt Flekkefjord blitt utbedret samt strekket mellom Kvinesdal og Lyngdal er helt fantastisk bra i forhold til bare for noen år siden. Trafikken går også utenfor Kristiansand sentrum nå og når man kommer mot Østlandet har også store forbedringer av veistandarden blitt foretatt. Veien fra Stavanger til Bergen har også blitt kraftig forbedret. Tenkt bare på f. eks. Rennfast-prosjektet.

Her på Vestlandet satses det en del penger på trafikksikringstiltak slik som støypekanter og autovern for å hindre utforkjøring i sjø. Det står dårligere til med rassikringen. På mange rasutsatte steder burde det ha vært satt opp murer og/eller nett som samler opp og stopper stein som kommer trillende / rasende nedover fjellsidene. Imidlertid anser jeg det som totalt urealistisk med full omlegging av alle veier (ved hjelp av tunneler m. m.) som er rasutsatte.

Statens vegvesen har kjørt en kampanje med tittel “Del veien”. Denne har omhandlet samspillet mellom syklister og bilister i trafikken. Det er viktig for bilister å ta hensyn til de sårbare myke trafikantene for å forebygge konflikter og ulykker. Myke trafikanter er både fotgjengere, syklister, joggere, rulleski-utøvere osv. De myke trafikantene har selvsagt også et ansvar for å ferdes hensynsfullt i trafikken.

Trygge skoleveier kommer innimellom opp som tema. Det merkeligste i denne sammenheng er at det gjerne er foreldrene selv til skolebarna som gjør skoleveien utrygg. En god del stressede og uoppmerksomme foreldre kjører sine håpefulle til og fra skolen, og det er slettes ikke alltid at disse bilkjørende foreldrene tar hensyn til trafikksikkerheten til andre sine barn.

Et annet irritasjonsmoment er taxisjåfører eller drosjetrafikken. Blinklys er oppfunnet, og det er lov til å bruke det! Ellers gjelder også vanlige trafikkregler  for slik trafikk. Samme fartsgrenser og samme krav til å ta hensyn til annen trafikk gjelder for taxisjåfører som for andre.

Noen bilister er notoriske forbrytere mot angitte fartsgrenser. De bare “må” ligge langt over fartsgrensene når de er ute og kjører. Noen av de samme driver også med uforsvarlige forbikjøringer på uoversiktlige steder osv. Slike personer skaper farlige situasjoner både for seg selv og for andre. Får håpe for deres egen del at de i det minste bruker bilbelte.

Tresekunders-regelen (1001-1002-1002) er det mange som ikke har “hørt” om. Synes til tider jeg har biler bak meg som nesten henger oppå støtfangeren bak. Slikt irriterer og skaper farlige situasjoner. Hold avstand, please, både for din egen og andres sikkerhet!

Jeg kommer fra og har i mange år bodd i rundkjøringsfylket Rogaland. Imidlertid er det lite med rundkjøringer i umiddelbar nærhet rundt der jeg nå bor. Rundkjøringer er litt så som så etter mitt syn. De kan bidra til god trafikkflyt, men masse rar kjøring (frekkhet, feil blinking m. m.) i dem kan også medføre utfordringer og ulykker (bulking). Overholdelse av vikeplikt synes det en del mot, både i rundkjøringer og i kryss.

Trafikklys med kødannelse kan virke noe irriterende på meg. Å stoppe for rødt lys gjør meg ikke noe, men så snart det blir grønt er det alltid enkelte medtrafikanter i køen som er så TREGE på å komme seg i gang. Jeg vil helst at man skal få kjapp fortgang i trafikken når det blir grønt, slik at flest mulig kommer seg gjennom krysset eller veiarbeidsområdet før det blir rødt lys igjen.

En interessant undersøkelse fra Danmark tyder på at de som får flest fartsbøter (og som nok kjører råest i trafikken) er dem som kjører bilmerker slik som BMW, Audi, Mercedes og Volvo. Slike personer som meg som kjører Toyota kommer langt nede på lista. Dette er riktignok en dansk undersøkelse, men det skulle ikke forundre meg om resultatene passer bra for Norge også. Jeg har selv opplevd masse stygg og rå kjøring fra bilister med slike bilmerker.

Det viser seg at elbiler krasjer mer enn andre biler, eller mer presist el- og og hybridbiler krasjer langt oftere enn fossile biler. Spesielt er Tesla verstingen. Muligens er det en del som kjøper seg en litt for stor bil i forhold til hva de er i stand til å mestre, med for mange hestekrefter og for mye automatikk som man stoler blindt på? TV2 Broom har også skrevet om saken, hvor artikkelen har tittelen “Derfor smeller det oftere for elbilene“.

Bilene har blitt tryggere og bedre når det gjelder sikkerhetsutstyr (airbag, beskyttende karosseri, sensorer osv.). De fleste er vel også flinke med sikring av barn i bilen. Likevel er ikke sikkerhetsutstyret blitt så bra at det kan redde enhver situasjon. Fortsatt er det viktig å bruke hodet og ikke kjøre som en idiot i trafikken for å unngå skader, død og farlige situasjoner.

For å være nesten litt mannssjåvinistisk: Et irritasjonsmoment er kvinner på tur i alt for stor bil i forhold til sine bilmanøvreringsevner, hvor bilen sannsynligvis har blitt handlet inn av mannen. Ofte kan de ha både problemer med å rygge og å beregne passasjer av andre trafikanter. Selv mener jeg ikke at jeg er bedre sjåfør enn mange av disse kvinnene, men jeg har i motsetning til disse valgt å holde meg til mindre og lett manøvrerbare biler.

Utlendinger på norske veier bør nevnes. Tyskerne med sine bobiler er et irritasjonsmoment, og ikke så mye mer enn det. Det som er mye verre er alle de utenlandske vogntogene som trafikkerer våre veier. Enkelte av de utenlandske vogntogene har dårlige dekk, dårlig teknisk standard på utstyret (bilen), ikke vinterutstyr (vinterdekk + kjettinger), dårlige holdninger hos sjåførene og kvalifikasjonene (opplæringen) til sjåførene kan være mangelfulle, og da spesielt kjøring på norske glatte vinterveier. Visstnok skyldes 8 av 10 ulykker med vogntog utenlandske sjåfører.

For en god del år siden meldte jeg meg inn i NAF (Norges Automobil-Forbund). Via dette medlemskapet får jeg bladet Motor i min postkasse med jevne mellomrom. Leserinnleggene og til dels enkelte redaksjonelle artikler skremmer meg av og til. Det er for meg ingen tvil om at enkelte av landets bilister er noen store egoister som kun er opptatt av komme fram i trafikken på en avgiftsmessig billigst mulig måte uten å måtte ta hensyn til andre.

Konklusjon: Kjør etter forholdene, og ikke bare skyld på dårlige veier når uhell inntreffer. Det er lov til å være proaktiv gjennom å tenke og å tilpasse farten og kjøringen etter veistandarden som tross alt finnes og forholdene som råder.

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , .Bokmerk permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *