Dårlige veier og uvettig bilkjøring

(Sist oppdatert 15.07.2024 @ 17:33 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Vei og bil

Til tider blir jeg lei av nordmenns klaging og syting over dårlige veier og lav veistandard. Det snakkes om behovet for midtdelere, rassikring, mer motorveier, mer firefelts vei, bedre veier, bedre veistandard osv. I tillegg klages det på dårlig vedlikeholdte veier med hull som trenger asfalt og veier skadet av telehiv.

Viktigere enn bedre veier er å få gjort noe med enkelte nordmenns aggressive kjørestil! Selv blir jeg skremt av all den stygge kjøringen og råkjøringen (uvettug/uvettig bilkjøring) som finner sted ute i trafikken. Støtt og stadig treffer jeg på utålmodige og ukonsentrerte bilister med alt for høy fart som foretar stygge forbikjøringer. Ofte tas det store og unødvendige sjanser på uoversiktlige steder.

Oppdatering mai 2024: Sukk! Bobilene samt turistbussene har begynte å dukke opp igjen ute på landeveien. Støtt og stadig er de til irritasjon for oss andre, samt skaper farlige trafikale situasjoner.

Det virker som om enkelte på død og liv må kjøre forbi alt og alle som ligger foran dem på veien. Det virker som om tankene over egen og andres sikkerhet er helt fraværende. Muligens har slike sjåfører langt framtreden allergi for røde baklys / baklykter?

Spesielt vinterstid kan det være litt krevende å være sjåfør. Jeg er veldig enig i det som står å lese i en lenket artikkel:

 • “– Du må ha gode vinterdekk. Du må tilpasse farten etter forholdene. Også er det en viktig ting til: Det er at det eneste du skal gjøre når du kjører bil, er å være sjåfør, forteller Rustad bestemt.”

Det er også mange sjåfører som er ukonsentrerte pga. bruk av mobiltelefon. Mange bryr seg ikke om å bruke “handsfree” (håndfri) mens de kjører. Andre bruker håndfri men er så fokusert på snakkingen i mobil at de helt glemmer å konsentrere seg om trafikken og bilkjøringen. Sjåfører som driver med kjøring i påvirket tilstand i form av inntak av alkohol, tabletter og/eller narkotika er også noe skremmende. En enkel ting som trøtte sjåfører er en annen risiko. Selv om man kjører som en “engel” selv kan andre medtrafikanter medføre at (store) trafikkskader eller det som verre er (dødsfall i trafikken, trafikkdrepte / trafikkdøde) oppstår.

Noen bilsjåfører er uhøflige, ukonsentrerte og utviser unødvendig aggresjon ved f. eks. å tute eller idiotisk kjøring. Min erfaring tilsier at det ofte er godt voksne folk som oppfører seg mest tullete i trafikken og ikke ungdom. Jeg tror nok en del voksne skulle ha tenkt litt over hvilke forbilder de er overfor barn og ungdom med sin idiotiske kjøring. Pga. manglende erfaring er nok ungdom overrepresentert i ulykkesstatistikken, men dette innebærer ikke at det bare er ungdom som kjører uforstandig i trafikken.

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 3 Grunnregler for trafikk:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

 

Når jeg ser all den stygge kjøringen er det overraskende at ikke enda flere blir drept og skadet i trafikken. Selvsagt kan bedre veier hindre en god del ulykker, men det blir litt feil å skylde alt på dårlige veier når et vel så stort problem er stygg og uvettig kjøring fra enkelte av landets bilførere. Det er og blir viktig å kjøre i henhold til gjeldende veistandard og å ta hensyn til andre medtrafikanter.

Spesielt skuffende er det å se yrkessjåfører som kjører uvettig. Det er f. eks. lite kjekt samt farlig å ha en svær lastebil eller en tungt lastet trailer bak som nesten ligger oppå bakre støtfanger. Det virker som om enkelte ikke har hørt om tre sekunders regelen. Tungtransportsjåfører stopper ikke og viker ALDRI for oss andre heller. Dårlig teknisk stand og dårlige dekk på tungtransport-kjøretøyer er skremmende! Det er også masse rar kjøring foretatt av taxisjåfører (drosjesjåfører) og bussjåfører.

Dårlig teknisk tilstand på trailere er ikke bra, men også på personbiler kan den tekniske standarden variere. Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) har vel bidratt til å få bort de mest trafikkfarlige bilene fra våre veier, men det er ennå en vei å gå for å få bort alle potensielt trafikkfarlige kjøretøyer. Dessuten har det vist seg å være en del juks og bedrageri når det gjelder verkstedsarbeid og reparasjoner av personbiler, yrkeskjøretøy og andre kjøretøy. Det har blitt avslørt en del ulovlige og direkte trafikkfarlige verksteder, som slettes ikke driver med en forsvarlig verkstedsdrift. Dette medfører igjen at det ikke alltid er akseptabel kvalitet på utbedringer av feil og mangler på kjøretøy. Dårlige eller feil dekk skal man heller ikke spøke med.

Noe helt annet er at vi alle kan være uheldige i trafikken og gjøre større og mindre tabber. Ingen av oss er ufeilbarlige og uhell kan oppstå ute i trafikken. Imidlertid er det ikke dette jeg er ute etter å skrive om her i denne artikkelen. Jeg er ute etter å kritisere sjåfører som bevisst oppfører seg som bøller i trafikken.

En viktig del av bilkjøringen er å være påpasselig med sikring av lasten / bagasjen inni bilen og eventuelt på taket og/eller på tilhenger. Det er viktig at alt er stablet slik at store forskyvninger ikke oppstår hvis det skulle bli nødvendig med en bråbrems. En usikret bag i baksetet kan bli like tung som en elefant om det blir en bråstopp, og denne tyngden kan selvsagt drepe et menneske. Dette er neppe lovlig i Norge:

Fullstablet Lada, Aserbajdsjan.

Fullstablet Lada, landsbygda i Aserbajdsjan år 2003.

 

I tillegg til masse stygg og rar kjøring er det en del rar parkering. Enkelte tenker bare på seg og sitt og er noen store egoister når de skal parkere. Bare de får plass til sin bil er de fornøyd uten å tenke på at andre skal forbi, f. eks. eventuelle utrykningskjøretøy eller lastebiler. Utenom uvettige og hjerneløs parkering er et ganske så stort problem alt for trange parkeringsplasser / parkeringsbåser / parkeringsfelt til dagens brede biler. Likeså kan det være vanskelig (umulig!) å komme seg ut av bilen under overfarten på enkelte ferjer.

Selv blir jeg av og til redd for å kjøre bil pga. alle “idiotene” der ute i trafikken. Det bør ikke være en folkerett å ha sertifikat / førerkort. De som støtt og stadig utsetter seg selv og andre for unødvendig fare burde ha vært fratatt lappen! Mer politi langs veiene må nok til for å få tatt de notoriske lovbryterne i trafikken.

Rett skal være rett: Tross alt er ikke nordmenn de aller verste i trafikken. F. eks. skjer det mye rart av uvettig bilkjøring i Russland og Øst-Europa, noe som også framgår av statistikker over andel trafikkulykker. Muligens ikke så rart at det er en del uvettig bilkjøring i land hvor en del bilister har kjøpt sertifikatene sine på postordre, og hvor politiet i større eller mindre grad er korrupt. Forresten er trafikken og bilkjøringen i deler av Asia også utfordrende, f. eks. i Kina.

En ting er det man i en viss grad kan styre selv, f. eks. rett fartstilpasning til forholdene, utvise oppmerksomhet og generelt ferdes i trafikken på en forsvarlig og trygg måte. Det som er vel så skremmende er andre trafikanters farlige oppførsel i trafikken. Denne har man ingen oversikt og kontroll over før det er for seint, og dette kan man i liten grad styre eller påvirke. Enkelte sjåfører man treffer ute i trafikken ser ut til å tro at de er udødelige, og det kan virke som om de slettes ikke tenker på hva konsekvensene kan bli for seg selv og andre av sin uansvarlige villmannskjøring.

Selv har jeg ikke gått til anskaffelse av dashbordkamera / dashcam. Enkelte mener at dette mer eller mindre er et “must” i dagens trafikk der enkelte prøver å rømme unna sitt ansvar. Et slikt kamera kan brukes som dokumentasjon, bevis og bevisbyrde overfor forsikringsselskaper og politi når trafikkuhellet først er ute. Skader og uhell, og ikke minst hva som forårsaket det, kan med et slikt kamera tas opp på “tape” (neida, dagens kameraer bruker minnekort). Pga. mye uvettig bilkjøring og kjeltringstreker kan jeg forstå at enkelte liker å ha et slikt kamera montert i sin bil.

Muligens blir framtiden bedre hvis det blir selvkjørende (autonome) biler i trafikken. Den menneskelige faktor kuttes ut, og ganske store deler av ulykkene som skjer i trafikken skyldes menneskelige feil. Imidlertid vil automatisering av biler innebære andre utfordringer, f. eks. å sikre at bilene ikke blir “hacket” eller at datafeil kan medføre at bilen foretar feilaktige manøvrer.

Selvsagt finnes det forbedringspotensialer på det norske veinettet. Spesielt hadde vært ønskelig med tilstrekkelig vedlikehold på veiene som allerede finnes. Hullete veier som skriker etter asfalt og som er i såpass dårlig forfatning at de skader bilene er vi ikke tjent med å ha. Spesielt en del kommunale veier kunne ha trengt litt ny asfalt og f. eks. gatelys som faktisk fungerer. Imidlertid er det viktig at vi alle tilpasser kjøringen til det veinettet som måtte finnes rundt forbi i landet. På smale og uoversiktlige veier er det ikke alltid forsvarlig å kjøre 80 km/t selv om skiltingen skulle tilsi at dette er lovlig.

Det er ingen tvil om at store summer må bli brukt på det norske veinettet i årene som kommer. Likevel er det tilfelle at det tross alt skjedd store forbedringer på deler av veinettet i løpet av de siste 20-30 årene. Når dagens blå-regjering anno 2020 prøver å ta æren for all veiutbygging i senere år blir jeg rett og slett litt harm. Masse flotte broer, tunneler, motorveier og veistrekninger har kommet til siden jeg begynte å kjøre bil selv i 1989. I forhold til trafikktettheten synes jeg faktisk Norge har en god del gode og fine veier, selv om det selvsagt finnes diverse unntak (rasutsatte strekninger, svingete, humpete og smale veier på landsbygda osv).

Ulempen med kommende veiprosjekter og en del av de nåværende er da jo at store deler av dem finansieres via bompenger og andre avgifter rettet mot oss forbrukere/bilister. Noen mener nok at vi bilister mer eller mindre blir flådd gjennom alt for mye bompenger, høye ferjepriser, drivstoffavgifter og andre avgifter (særavgifter). Også ganske så tullete at ting er såpass lite standardisert, da det finnes et Autopass-system for vei og et annet for ferje. Og innenfor sistnevnte brukes gammeldagse ferjekort noen steder og Autopass-brikker andre steder. Tenker MASSE PENGER går opp i røyk i form av administrasjon av bompengeinnkrevingen med høye lønninger til toppene i selskapene.

Selv har jeg bodd i Egersund og har fått oppleve store forbedringer av E 39 / E 18 mellom Stavanger-Oslo. F. eks. har flaskehalsene rundt Flekkefjord blitt utbedret samt strekket mellom Kvinesdal og Lyngdal er helt fantastisk bra i forhold til bare for noen år siden. Trafikken går også utenfor Kristiansand sentrum nå og når man kommer mot Østlandet har også store forbedringer av veistandarden blitt foretatt. Veien fra Stavanger til Bergen har også blitt kraftig forbedret. Tenkt bare på f. eks. Rennfast-prosjektet.

Stopp-skilt

 

Her på Vestlandet satses det en del penger på trafikksikringstiltak slik som støypekanter og autovern for å hindre utforkjøring i sjø. Det står dårligere til med rassikringen. På mange rasutsatte steder burde det ha vært satt opp murer og/eller nett som samler opp og stopper stein som kommer trillende / rasende nedover fjellsidene. Imidlertid anser jeg det som totalt urealistisk med full omlegging av alle veier (ved hjelp av tunneler m. m.) som er rasutsatte.

Imidlertid kan jeg velge her og nå å motsi meg selv litt. Privat har jeg sett det som helt nødvendig å gå for SUV-liknende biler med firehjulstrekk (AWD) – dvs. mer korrekt crossover-varianter – for å ha biler som duger på norske veier. Vintervedlikeholdet når det kommer til brøyting, måking og strøing er litt så som så, og vi har flere ganger opplevd å kjøre oss fast og/eller havne ut i grøfta. Videre ble det til en del sammenstøt mellom bilens bunn og bakken mens vi hadde lave biler. Slike problemstillinger slipper man i stor grad unna med den typen biler vi nå har.

Statens vegvesen har kjørt en kampanje med tittel “Del veien”. Denne har omhandlet samspillet mellom syklister og bilister i trafikken. Det er viktig for bilister å ta hensyn til de sårbare myke trafikantene for å forebygge konflikter og ulykker. Myke trafikanter er både fotgjengere, syklister, joggere, rulleski-utøvere osv. De myke trafikantene har selvsagt også et ansvar for å ferdes hensynsfullt i trafikken. Førere av motorsykler (MC) blir også ofte rammet av ulykker.

Trygge skoleveier kommer innimellom opp som tema. Det merkeligste i denne sammenheng er at det gjerne er foreldrene selv til skolebarna som gjør skoleveien utrygg. En god del stressede og uoppmerksomme foreldre kjører sine håpefulle til og fra skolen, og det er slettes ikke alltid at disse bilkjørende foreldrene tar hensyn til trafikksikkerheten til andre sine barn.

Et annet irritasjonsmoment er taxisjåfører eller drosjetrafikken. Blinklys er oppfunnet, og det er lov til å bruke det! Ellers gjelder også vanlige trafikkregler for slik trafikk. Samme fartsgrenser og samme krav til å ta hensyn til annen trafikk gjelder for taxisjåfører som for andre.

Ting i trafikken som irriterer meg personlig

Til tider kan jeg framstå som en lettere irritabel sjåfør. Spesielt er det andres oppførsel i trafikken som kan irritere meg. Noen irritasjonsmomenter relatert til bilkjøring:

 • Andres manglende / misvisende bruk av blinklys og feltplassering.
 • Sneglekjøring, dvs. sjåfører som konstant ligger minst 10-20 km/t under fartsgrensen.
 • Ujevn og “hakkete” kjøring.
 • Råkjøring, som setter egen og andres liv og helse i fare.
 • Personer som foretar frekke og farlige forbikjøringer, gjerne på strekninger med dårlig sikt.
 • Sjåfører som prøver å snike i køer, og som generelt oppfører seg frekt og brautende i trafikken.
 • Dem som ikke holder siden sin og/eller kutter svinger.
 • Rundkjøringer generelt, og all den rare bilkjøringen som finner sted i / rundt slike.
 • Bobiler, og i noen tilfeller lastebiler og traktorer.
 • Dårlig skilting og skilt som burde ha vært skiftet ut (falmede skilt, nesten uleselige skilt).
 • Misbruk av oransje varsellys og/eller skilting (f. eks. skilting av veiarbeid, uten at det foregår arbeid).
 • Sjåfører som lar seg distrahere av sin mobiltelefon eller andre ting under bilkjøringen.
 • Overtrøtte sjåfører – eller enda verre bilførere i rus – som likevel kjører bil.
 • Treg reaksjonsevne på enkelte sjåfører i lysregulerte kryss når det blir grønt lys (kommer seg ikke i bevegelse kjapt).
 • Bilførere som “nekter” å rygge til nærmeste utkjøring på smale veier med plass til kun en bil i bredden.
 • Bileiere som brisker seg på parkeringsplassen (tar opp to parkeringsplasser og/eller gjør det for trangt å parkere i nabobåsen).
 • Personer utstyrt med alt for stor bil i forhold til sine kjøreevner. (Mest typisk kvinner.)
 • Kan bli noe små-irritabel av meg hvis GPS-en eller kona “lurer” meg inn på galne veier (får meg til å kjøre feil).
 • Små-påkjørsler av andres biler med bulker som resultat (ofte i forbindelse med parkering), uten å varsle eieren av den skadde bilen om uhellet.

Mye, MYE MER kunne ha vært nevnt! Stopper her!

 

Noen bilister er notoriske forbrytere mot angitte fartsgrenser. De bare “må” ligge langt over fartsgrensene når de er ute og kjører. Noen av de samme driver også med uforsvarlige forbikjøringer på uoversiktlige steder osv. Slike personer skaper farlige situasjoner både for seg selv og for andre. Får håpe for deres egen del at de i det minste bruker bilbelte.

Enkelte lever beklageligvis etter mottoet: “Det er bedre å være død enn å ligge bak i en kø.” 🚗🚗🚗🚗🚗

Tresekunders-regelen (1001-1002-1002) er det mange som ikke har “hørt” om, eller som de i hvert fall ikke etterlever. Synes til tider jeg har biler bak meg som nesten henger oppå eller inni støtfangeren bak på min bil, hvor de så definitivt ikke holder nødvendig avstand til bil foran seg. Slikt irriterer og skaper farlige situasjoner. Spesielt ekkelt og farlig er det ved glatte veier, dette å ha en bil som ligger klint oppi forankjørende bil hvor jeg er fører eller passasjer. Slike “rauklinere” eller rompe-/rau-gnikkere vil jeg ha meg frabedt! Hold avstand, please, både for din egen og andres sikkerhet!

Jeg kommer fra og har i mange år bodd i rundkjøringsfylket Rogaland. Imidlertid er det lite med rundkjøringer i umiddelbar nærhet rundt der jeg nå bor. Rundkjøringer er litt så som så etter mitt syn. De kan bidra til god trafikkflyt, men masse rar kjøring (frekkhet, feil blinking m. m.) i dem kan også medføre utfordringer og ulykker (bulking). Overholdelse av vikeplikt synes det en del mot, både i rundkjøringer og i kryss.

Trafikklys med kødannelse kan virke noe irriterende på meg. Å stoppe for rødt lys gjør meg ikke noe, men så snart det blir grønt er det alltid enkelte medtrafikanter i køen som er så TREGE på å komme seg i gang. Jeg vil helst at man skal få kjapp fortgang i trafikken når det blir grønt, slik at flest mulig kommer seg gjennom krysset eller veiarbeidsområdet før det blir rødt lys igjen.

En interessant undersøkelse fra Danmark tyder på at de som får flest fartsbøter (og som nok kjører råest i trafikken) er dem som kjører bilmerker slik som BMW, Audi, Mercedes og Volvo. Slike personer som meg som kjører Toyota kommer langt nede på lista. Dette er riktignok en dansk undersøkelse, men det skulle ikke forundre meg om resultatene passer bra for Norge også. Jeg har selv opplevd masse stygg og rå kjøring fra bilister med slike bilmerker.

Elbiler / elektriske bilder er visstnok tingen for tida. Masse av bilene som selges for tida er av denne typen, med batterier og elektrisk drift i stedet for forbrenningsmotor. Slike biler skal visstnok gjøre godt for både miljøet (sannhet med modifikasjoner!), samvittigheten og lommeboka. Selv er jeg ikke klar for ren elbil, men hybrid er helt ok. Avgiftssjokk på elbiler, hjertelig velkommen!

Det viser seg at elbiler krasjer mer enn andre biler, eller mer presist el- og og hybridbiler krasjer langt oftere enn fossile biler. Spesielt er Tesla verstingen. Muligens er det en del som kjøper seg en litt for stor bil i forhold til hva de er i stand til å mestre, med for mange hestekrefter og for mye automatikk som man stoler blindt på? TV2 Broom har også skrevet om saken, hvor artikkelen har tittelen “Derfor smeller det oftere for elbilene“.

En avsporing rundt elbiler: En fare relatert til elbiler er potensielt “vanskelige” bilbranner. Det spesielle med brann i elbiler er at en eventuell brann i de store batteripakkene kan være utfordrende å slukke (slokke). Slike branner kan vedvare lenge, og brannen kan gi store skader på både bil og tingene rundt. Brann i litium-ion-batterier – som typisk brukes i store kvanta i elbiler – er vanskelig å slokke på grunn av høye temperaturer og kjemien i batteriet.

Det kan også være en viss fare for kortslutning i elektriske anlegg i hus eller garasje i forbindelse med lading, pga. langvarig uthenting av høy effekt som fører til varmgang i anlegget. (Montering av en skikkelig hjemmeladestasjon – ladeboks / vegglader – skal vel minimere eller fjerne denne sistnevnte risikoen.)

Selv er jeg i liten grad spesielt redd for batteribrann i elbil eller elektrisk anlegg i forbindelse med lading. Likevel er jeg ikke ennå selv klar for å gå for en helelektriske bil. Får holde meg til mine engelske og franske biler av typen/merket Toyota en stund til. Har også i nevnte lenkede artikkel (se boks) skrevet noen ord om hvorfor jeg ikke er klar for 100 % elbil pr. dags dato (februar 2020).

Har forresten vært vitne til flere bilbranner i vanlige fossile drivstoffbiler, og dette har vært skuffende saker . Bilene eksploderer ikke slik som på amerikansk film.

Våre Toyota-biler pr. medio januar 2023, Toyota Yaris Cross og Toyota Corolla Cross, begge utstyrt med AWD-i.

 

Bilene har blitt tryggere og bedre når det gjelder sikkerhetsutstyr (airbag, beskyttende karosseri, sensorer osv.). De fleste er vel også flinke med sikring av barn i bilen. Likevel er ikke sikkerhetsutstyret blitt så bra at det kan redde enhver situasjon. Et nytt problem som har dukket opp i de senere år er vel rett og slett at vi stoler alt for mye på elektronikken og alle smarte teknologier / løsninger som har blitt bygget inn i nyere biler. Fortsatt er det viktig å bruke hodet og ikke kjøre som en idiot i trafikken for å unngå skader, død og farlige situasjoner. Både dem som råkjører og dem som lusekjører bidrar til å skape farlige situasjoner i trafikken.

For å være nesten litt mannssjåvinistisk: Et irritasjonsmoment er kvinner på tur i alt for stor bil i forhold til sine bilmanøvreringsevner, hvor bilen sannsynligvis har blitt handlet inn av mannen. Ofte kan de ha både problemer med å rygge og å beregne passasjer av andre trafikanter. Selv mener jeg ikke at jeg er bedre sjåfør enn mange av disse kvinnene, men jeg har i motsetning til disse valgt å holde meg til mindre og lett manøvrerbare biler.

Seks på topp irritasjonsmomenter i trafikken

Seks på topp irritasjonsmomenter i trafikken sett med mine øyne:

 • Kvinner med alt for stor familiebil, med bil sannsynligvis kjøpt inn / valgt av mannen med masse plass til barn og bagasje (SUV, 7-seters superstor stasjonsvogn, minibuss). Jeg treffer stadig på kvinnfolk som ikke fullt ut mestrer bilstørrelsen. De kan knapt rygge med så stor bil, og man ser frustrasjonen lyse i deres øyne på smale veistrekk uten plass for to biler hvis de må rygge / bakke til nærmeste lomme. (Jeg sier IKKE at de er dårlige sjåfører, men det er litt forskjell på å kjøre småbiler slik som vi gjør og å kjøre et kjempesvært “romskip” av en bil.)
 • Yrkessjåfører (busser, lastebiler, trailere, taxi-sjåfører) som tror at de eier veien og har særrettigheter. De tror gjerne at de kan kjøre akkurat som de selv vil, og få alle andre til å vike unna. Drosjesjåfører: Blinklyset er oppfunnet, og det kan bli benyttet!
 • Annen rå og uforsvarlig bilkjøring fra vanlige mennesker, vel som oftest menn – både unge og middelaldrende. Personer som driver med stygge forbikjøringer, “presser” andre med å holde alt for liten avstand, bilister som holder alt for høy fart i forhold til forholdene osv. Slike utgjør en fare både for seg selv og ikke minst sine medtrafikanter.
 • Mobilbruk i trafikken, uten håndfri-kobling i bil, er både ulovlig og en uting. Mange sjåfører blir veldig ukonsentrerte av slikt og skaper farlige situasjoner.
 • Uoppmerksomhet og treghet hos enkelte. Noen er trege med å få på blinklyset når de skal svinge, de er trege med å komme seg i gang når trafikklyset blir grønt, kjører “svimete” i rundkjøringer osv.
 • Ufordragelige sjåfører i dyre luksusbiler. Desto dyrere og finere bil, jo mer egoistiske og egenrådige blir ofte sjåførene. Det må være et eget folkeslag som velger å gå for dyre biler av typen BMW, Mercedes, Audi og til dels Volvo.

Rus i form av alkohol, narkotika og tabletter er også ekstremt farlig. Imidlertid vet jeg lite og ingenting om dem jeg treffer i trafikken der ute er ruset eller ei. I min uvitenhet klarer jeg ikke å irritere meg over dette og/eller se på det som et stort problem. Imidlertid er det ikke annet å si enn at alkohol, narkotika og medisinbruk (preparater med varseltrekant) ikke må kombineres med bilkjøring som sjåfør.

Eldre sjåfører (mann med hatt og gebiss, knapt med hørsel, syn og reaksjonsevne) i trafikken har i liten grad klart å irritere meg. Hos meg ligger de ikke på min fem på topp-liste.

 

Utlendinger på norske veier bør nevnes, og da spesielt tyskerne. En del tyskere (med nasjonalitetsmerket D på sine biler) på norske veier bedriver det jeg enkelt og greit vil kalle for stygg råkjøring, inkludert forbikjøringer med stor risiko og kliner seg opp i baken på bilen foran dem. De tilpasser i hvert fall ikke farten og kjøringen til forholdene (veistandard osv.) i Norge. Det virker som om de glemmer at de ikke befinner seg på den tyske Autobahn.

Tyskerne med sine bobiler er et irritasjonsmoment, og ikke så mye mer enn det. Det som er mye verre er alle de utenlandske vogntogene (spesielt østeuropeiske) som trafikkerer våre veier. Enkelte av de utenlandske vogntogene (trailere og lastebiler) har dårlige dekk, dårlig teknisk standard på utstyret (bilen), ikke vinterutstyr (vinterdekk + kjettinger), dårlige holdninger hos sjåførene og kvalifikasjonene (opplæringen) til sjåførene kan være mangelfulle, og da spesielt kjøring på norske glatte vinterveier. Visstnok skyldes 8 av 10 ulykker med vogntog utenlandske sjåfører.

Jeg tilnærmet hater bobiler på kjøring langs våre landeveier, og da spesielt dem med tyskere bak rattet. De hindrer ofte den normale trafikkflyten. Lastebiler og trailere irriterer meg ikke fullt så mye, da de tross alt gjør nytte for seg i motsetning til bobilene.

 

Til tider er det – etter mitt syn – vel mye tungtransport via våre veier. Det føles nesten som om det er en lastebil eller trailer bak hver eneste sving. Mer av godset kunne ha blitt transportert via jernbane og/eller sjøveien. Ellers skal jeg stå over dette å forsvare jernbane og bane med nebb og klør. Bor på et sted hvor bruk av slike framkomstmidler ikke i det hele tatt er aktuelt eller mulig.

I Norge har vi innimellom utfordringer med glatte veier pga. is og snø. Også på glatt føre finner det sted en del uvettig bilkjøring. Noen “superhelter” kjører alt for fort i forhold til føret og kjøreforholdene (tilpass farten til forholdene!), og de setter både seg selv og medtrafikanter i stor fare. God bil og gode dekk opphever ikke fysikkens lover, og man kan komme på gli selv om utstyret er tipp-topp. Å være riktig skodd for forholdene man møter ute på veien når det gjelder dekk er særdeles viktig i et utfordrende land som Norge! For min del: Gode sommerdekk om sommeren, og gode piggfrie vinterdekk om vinteren. Piggdekk har jeg liten erfaring med, og jeg “stoler” ikke på slike dekk.

Enkelte biler og bilførere holder heller ikke god nok avstand til bilen foran seg på glatt vinterføre. Brøytestikker / snøstikker skal være til hjelp i forbindelse med snødekte veier, men noen ganger blir de bare til irritasjon pga. de blir stående skjeve / brekker og vender inn i veibanen og/eller ligger henslengt i grøftekanten. Over til sommer og sol:

Hva skal man generelt si om campingvogner og bobiler / campingbiler? Bobiler og campingvogner er og blir mer eller mindre en pest og en plage for oss “vanlige” bilkjørere. Nesten-hatet mitt mot bobiler og campingvogner har ingenting med misunnelse eller jantelov å gjøre. Det er mer en irritasjon rundt alle problemene slike doninger skaper for den smidige trafikkavviklingen. Spesielt en del utenlandske turister med bobiler (les: hovedsakelig tyskere) er strengt tatt ikke kvalifiserte til å reise rundt med sine monster-bobiler på smale norske bygdeveier. De skaper irritasjon og potensielt farlige situasjoner i trafikken.

Noen ganger kan de være til ganske så stort besvær. En god del sjåfører av slike doninger har noen utfordringer og problemer med å hanskes med sine relativt store kjøretøyer (kjører seint, ligger midt i veien uten å slippe medtrafikanter forbi, hindrer trafikken, skaper farlige trafikksituasjoner, foretar stygge forbikjøringer uten å ta hensyn til utstyret de drar på osv.).

Trafikkskilt (forbudsskilt).

 

Selv hadde jeg nok vært en elendig sjåfør hvis jeg skulle ha kjørt rundt med en campingvogn på slep etter bilen eller med en bobil, noe jeg har tatt konsekvenser av og ikke kommer til å anskaffe meg. En annen side med saken er at noen bruker sine campingvogner som “kamuflerte” hytter, noe som kan være bra i og med at slike enheter i liten grad befinner seg ute i trafikken (jada, nå snakket jeg litt imot meg selv!).

Sommeren / sommerferien 2020 kan bli litt vel “spennende” når det gjelder bobiler og campingvogner på norske veier. Etter korona-situasjonen og usikkerheten rundt om det er lov og lar seg gjøre å reise til utlandet har det visstnok blitt solgt rekordmange slike doninger her i landet. (Også mange båter har blitt omsatt, som blir utenfor denne artikkelens tematikk.) Dette med masse ferske “tungbil-sjåfører” på norske smale veier kan bli en utfordring. Slettes ikke sikkert at alle disse sjåførene er noen gode sjåfører med sine store doninger første sesongen. Tenker årets store frustrasjon for slike som oss som kjører rundt i en liten personbil blir alle disse håpløse norske turistene med bobil eller campingvogn på slep, i stedet for tidligere års irritasjoner rettet mot tyskere.

Sommeren 2020 skal “plutselig” alle reise rundt på Norgesferie via landeveien – det være seg i privatbil med eller uten campingvogn på slep eller via bobil. Den generelle biltrafikken (antallet) kan rett og slett bli en utfordring i seg selv, i og med at “alle nordmenn” sommeren 2020 skal på bilferie i eget land. Jeg ser for meg kaoset og ulykkene som f. eks. dem fra Østlandet – vant med gode veier – kan skape på smale og halvdårlige veier her på Vestlandet.

Bilkjøring sommeren 2020 – våre opplevelser

Faktisk gikk det stort sett ganske greit med bilkjøringen sommeren 2020 på vår tur/retur Flatraket-Egersund + vår tur/retur Flatraket-Langesund. Det var til tider litt sommertrafikk, men ikke så galt som jeg hadde fryktet når det gjelder mengde / tetthet og/eller uvettig kjøring. Kø og kaos, inkludert lange ventetider ferje, unngikk vi.

Norske bobiler og campingvogn-turister var heller ikke mer irriterende enn de tyske som man normalt sett treffer på. Imidlertid mener jeg fortsatt at både bobiler og campingvogner gjør seg best som vrak omgjort til spiker. Dessuten forferdelig stygt og kjedelig design på slike “blikkbokser på hjul”. Store er de (kan skape kork), og tregt kjører de ofte. Og med fare for å gjenta meg selv: Bobiler og campingvogner er estetisk stygge å se på, lager ofte kork i trafikken og er vanskelige å kjøre forbi (store, brede og høye firkantede klosser). De brisker seg også i trafikken og i forbindelse med parkering.

Likevel: I mine øyne er en god campingvogn eller bobil en kondemnert, vraket / skrotet campingvogn eller bobil, gjerne innlevert til et opphuggeri for å bli presset (metallgjenvinning). Jeg må vel bare si som sant er at jeg regelrett HATER og FORDØMMER bobiler og campingvogner ute i trafikken / på veiene. (OK, nå bli jeg litt overivrige!)

Et annet lite faktum: Det finnes ekstremt mange kjedelige personbiler på våre veier. Jeg tenker da spesielt på fargevalgene lakk. Det er masse biler i fargene hvitt, svart, grått og brunt (+ andre nøytrale farger). Det er lite med biler med sterke farger, f. eks. rød-oransje farge, selvlysende grønn farge eller sterk blåfarge.

Selvsagt ble det observert noen stygge forbikjøringer i oljefylket Rogaland. I nevnte fylke finner det ofte sted en del uvettug bilkjøring under våre turer, muligens pga. rikdommen hvor de materielle tingene slik som biler betyr lite for folket i fylket. Likevel samlet sett for våre to turer: Jeg hadde frykter flere stygge forbikjøringer og mer råkjøring enn det vi så og opplevde.

Det nifseste var å være vitne til en trafikkulykke i forbindelse med flettefelt etter en ferjetur. En lastebil / trailer valgte å ignorere trafikken rundt seg og brukte sin bil som rambukk / brøyt mot bilen foran seg. Det gikk nok bra med dem i personbilen, men bilen fikk seg en god snurretur (piruett mer eller mindre), og de materielle skadene ble nok store på bilen. Takk og pris at farten nok var relativt lav – estimert ca. 50 km/t – der ulykken fant sted.

Uoppmerksomme, trafikkfarlige og useriøse yrkessjåfører som beskrevet ovenfor er fortsatt et stort irritasjonsmoment for min del. Man forventer litt mer seriøsitet fra slike som har bilkjøring som jobb.

Under vår tur til Langesund var vi innom en del firefelts motorvei på Østlandet, med fartsgrenser på 100 eller 110 km/t. Flotte veier, selv om det var litt anstrengende å kjøre på slike veier pga. ting går fort og relativt tett trafikk. Også hele tiden masse lastebiler, varebiler, trailere, biler med tilhengere, biler med campingvogner og bobiler som man “må” kjøre forbi.

Alt i alt gikk det greit for vår del sommeren 2020 når det gjelder bilkjøring langs den norske landevei.

Oppdatering sommeren 2021: Det ble enda mer bilkjøring våren og sommeren 2021, med totalt tre turer tur-retur Egersund-Flatraket. Imidlertid slapp jeg unna ekle opplevelser underveis. Alt i alt gikk trafikkavviklingen ganske bra, utenom at jeg til tider syntes trafikken enkelte steder var litt vel tett.

 

For en god del år siden meldte jeg meg inn i NAF (Norges Automobil-Forbund). Via dette medlemskapet får jeg bladet Motor i min postkasse med jevne mellomrom. Leserinnleggene og til dels enkelte redaksjonelle artikler skremmer meg av og til. Det er for meg ingen tvil om at enkelte av landets bilister er noen store egoister som kun er opptatt av komme fram i trafikken på en avgiftsmessig billigst mulig måte uten å måtte ta hensyn til andre.

Litt mer kritikk av NAF og Motor når jeg først er i gang: Det virker som om de har mistet litt bakkekontakten med den økonomiske hverdagen slik mange av oss har det. De ser ut for å ha en forkjærlighet for luksusbiler og biler helt hinsides aktuell prisklasse og lommebok for min del. De har også blitt fanget av “miljømafiaen“, hvor de vil ha alle til å kjøpe dyre og dårlige elbiler. NAF har nok blitt noe hjernevasket til å kunne fremme elbiler nå i de senere år. For mange av oss er det nok rimeligere biler med fossile forbrenningsmotorer som vil gjelde i en god del år til.

Enkelte – spesielt ungdommer – er ekstra glad i biler, har en stor bilinteresse og liker bilkjøring spesielt godt. F. eks. gjelder dette for raggere (raggen går!, ragging) og rånere. Som jeg skrev i en annen artikkel: “Mange steder er det kultur for rånere og råning (og raggare / raggere) blant ungdommer (unge bilentusiaster), inkludert bruk av Wunder-Baum (dufttre).” Dette kan være til både glede og irritasjon, hvor f. eks. Ørsta kan nevnes som et sted hvor det er rånestrid. Videre finnes det også godt voksne folk som er opptatt av luksusbiler, superbiler, sportsbiler, veteranbiler og andre spesielle biler.

På gli til å moderere meg noe

Fortsatt vil jeg stå fast på at man tilpasser kjøringen sin til de veiene man har og ferdes langsmed, og at man ikke bør satse alt på å bli reddet av bilens sikkerhetsutstyr når man kjører som en dust.

Men, og det er et stort MEN: Det ER mange veier i vårt land som lider av mangelfullt vedlikehold. Spesielt er det mange steder med dårlig / slitt asfalt, huller i veibanen, dårlig autovern, elendige veiskuldre, fraværende rassikring, telehiv og dårlig skilting. På enkelte veier virker det jo som om veieierne vil tvinge oss bilister til å kjøpe / eie jeep / SUV for å kunne kjøre på humpete / dårlige veier.

Mange av veiene i landet vårt – spesielt ute i distrikts-Norge – er bygget for flere tiår siden, eventuelt 100 år siden. De er dårlig tilpasset dagens trafikkgrunnlag (betydelig tettere / mer trafikk enn for noen tiår siden) og dagens bilpark, inkludert store og tunge trailere. Veiene er i en del tilfeller smale med vansker for to biler å passere hverandre, mange har veldig dårlige veiskuldere og de er som sagt ikke beregnet på dagens store biltrafikk eller dagens store biler (også personbilene har vokst en god del i størrelse de siste tiårene).

Jeg forventer ikke fine og flotte motorveier over hele landet, og veistandard må absolutt kunne tilpasses trafikkgrunnlaget. Smale veier og bygdeveier er ikke i seg selv de store problemene så fremt veiene er bra vedlikeholdt. Det er på vedlikeholdet det ofte svikter, og da gjerne på fylkeskommunale veier i størst grad. Det er en skam at et rikt land som Norge ikke kan klare å vedlikeholde sine veier!

 

Det framstår helst som en typisk norsk verdi å kjøre bil og å eie bil selv. (Men selv er jeg på vei over til privatleie av bil, i stedet for å eie selv.) Veldig mange nordmenn eier sin egen bil, og mange bruker bilene sine ganske så flittig. Friheten og fleksibiliteten egen bil gir oss verdsettes av mange. Mange av oss bor også slik til at man bare kan glemme kollektivtransport eller taxi.

Jeg blir relativt ofte minnet på en tidligere beskrevet problemstilling, som nok kan oppfattes som et litt mannssjåvinistisk innspill: Jeg tilnærmet hater kvinnfolk som kjører rundt i alt for store biler som de ikke er i stand til å manøvrere skikkelig, hvor det sannsynligvis er mennene deres som har stått for de “dårlige” innkjøpene av bilmodell. (Jeg mener ikke at jeg er noen bedre sjåfør heller, men jeg tar konsekvens av det og holder meg til mindre biler.) Forresten kan jeg moderere meg litt her: Generelt er det enkelte sjåfører – av begge kjønn – som har alt for store biler i forhold til sine evner som sjåfører. En del av dem ligger midt i veien og er livredde for å holde sin side, noe som skaper farlige trafikksituasjoner.

Bilhold er dyrt! Det koster å kjøpe og å eie en bil, og innimellom må gjerne bilen på et verksted, periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) eller til service som koster noen kroner. Veiavgift og forsikring tilkommer til bilholdet, og bensin (eller andre former for drivstoff), ferjer, parkeringsavgifter og bompenger drar også kroner. Ved innkjøp av en relativt ny bil kan verditapet og bli ganske stort. Bøter og utbedring av skader som ikke dekkes av forsikringen kan til slutt nevnes i tillegg til alt det andre. Våren 2022 skal også vi som kjører biler drevet av fossilt drivstoff (bensin og diesel) flås i form av høye bensinpriser. (Og nei, elektrisk bil / elbil er ikke for alle pr. dags dato!)

Biltrafikk kan være mindre gunstig for klima og miljø. Imidlertid er det noen som drar det alt for langt med sine engasjementer for naturen:

Det er tullete og ren idioti det som “Dekkagentene” (Tyre Extinguishers) driver med i Oslo (urbane områder). De påstår å jobbe for miljøsaken og at de er en miljøaktivistgruppe, og i sine aksjoner slipper de ut lufta av et eller flere bildekk på større SUV-er (både bensindrevne og elektriske), samt legger igjen en lapp som hilsen. Tullete måte å aksjonere på, og har tilnærmet ingen nytte for miljøsaken.

Å ferdes på veiene våre er slettes ikke helt ufarlig – det er mer et risikoprosjekt. Det inntreffer stadig ulykker og dødsfall ute i trafikken, og det oppstår også en del materielle skader på kjøretøyer og deres omgivelser. Myke trafikanter er en spesielt utsatt gruppe for slike ting.

Ute i trafikken finner det sted personskader, krasj, påkjøring av andres biler / bulkede biler (eller andre kjøretøy), ras, steinsprut, flom, brann, lekkasje, havari, tyveri, påføring av skader på kjøretøy (hærverk utført av personer), skader på bil pga. dårlige veier og skader i forbindelse med parkering (knuffing, påkjøring, bulker osv.).

Lokale forhold før avrunding av innlegget:

I lokalavisa har Måløy Container Transport (MCT) v/Asgeir Gil omtalt veien mellom Måløy og Selje (Fv618). Jeg er enig i at veien med fordel kunne ha vært noe utbedret, men jeg reagerer ganske kraftig på dette utsagnet i artikkelen: “…, men også at det er mykje stygg køyring på vegen som utfordrande.” Snakk om å snu sannheten på hodet! Selv kjører jeg hver arbeidsdag strekningen Flatraket-Måløy, og jeg har ofte truffet på lastebilene / trailerne til MCT. En del av dem kjører som noen GRISER, og PRESSER oss vanlige bilister til å rygge og/eller stoppe. De kjører ALT FOR FORT med lastebilene sine i forhold til dagens standard på veien. Det er blant noen av sjåførene deres liten grad av profesjonalitet som trafikanter, og de har tydeligvis aldri hørt om følgende paragraf fra Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven):

 • § 3.Grunnregler for trafikk. : Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Etter mitt syn bør det stilles strengere krav til yrkessjåfører og førere av tunge kjøretøyer enn til oss som ferdes i vanlige små personbiler som privatpersoner. Det nevnte firmaet har definitivt forbedringspotensiale når det gjelder å ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken! For ordens skyld: Selvsagt finnes det også gode og hensynsfulle sjåfører hos dem også.

Konklusjon: Kjør etter forholdene, og ikke bare skyld på dårlige veier når uhell inntreffer. Det er lov til å være proaktiv gjennom å tenke og å tilpasse farten og kjøringen etter veistandarden som tross alt finnes og forholdene som råder. Ta hensyn til andre trafikanter!

Lenker:

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *