Bildegribber og rettighetstroll

(Sist oppdatert 10.05.2024 @ 18:38 av Bjørn Roger Rasmussen.)

Copyright / opphavsrett bilder. Generert med kunstig intelligens: Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer.

Diverse innhold fra innlegget eller artikkelen “Kristne stjeler som ravner!” har blitt flyttet over til dette innlegget du nå leser. Hovedsakelig har det skrevne materiellet om “ulovlig” bildebruk blitt flyttet over hit, da dette ikke helt passet inn i settingen der det tidligere lå. (Ulovlig bildebruk har ikke nødvendigvis noe å gjøre med det kristne.)

Via Google og andre søkemotorer har det blitt kjempe-enkelt å finne fram til fotografier, bilder og illustrasjoner ute på nettet. Imidlertid er det selvsagt ikke rett fram å benytte seg av andres materiale uten innhentet tillatelse. Ja, det finner sted en del ulovlig bruk av andres bildemateriell, og jeg har til og med opplevd det selv noen ganger. Imidlertid er det enkelte rettighetshavere som går alt for langt den andre veien, gjennom å forsvare sine rettigheter og fakturere ulovlig bruk med en kjempestor høygaffel.

Det bør være mulig å få til en mellomting mellom overdrevent griske rettighetshavere og totalt ville vesten når det gjelder håndteringen av bilderettigheter.

Bilder, bildebruk og bildetyverier

Et komplekst og interessant tema er: Bruken av og opphavsretten til bilder / fotografier, bildebruk, bildedeling, rettighetshåndtering og bildetyverier.

I utgangspunktet er jeg tilhenger av å håndheve reglene rundt opphavsrett og åndsverk, da rettighetshaverne selvsagt har sin fulle rett til å beskytte sine verker og inntekter. Imidlertid finnes det noen fotografer / grafikere som er litt vel overivrige med å beskytte sine interesser, og som uten skam gjerne fakturerer feilaktig / ulovlig bildebruk med høygaffel.

En av disse er en kar i nord som heter Robin Lund (firmanavn Robin Lund AS), som jeg også har vært borti (se nedenfor + kommentar i bunnen av linken):

Robin Lund: Bildebruk uten tillatelse eller vederlag.

 

Robin Lund .no får lav score – 1,1 stjerner av 5 – i Google-anmeldelsene våren 2022 (mai 2022, og likeså september 2022). Han blir via omtaler / kommentarer beskyldt for å drive med lureri, svindel (“scam”), det er vanskelig å komme i kontakt med ham, han driver etter en forretningsmodell som er uønsket i Norge, umoralsk forretningsførsel, han er en dårlig fotograf, legger ut agn for å lure folk til å bruke hans bilder og generelt sett et tragisk opplegg. Han beskyldes for å svindle og lure uskyldige / intetanende mennesker, småbedrifter og organisasjoner og enkelte oppfordrer klar og tydelig: Styr unna! Selv hevder mannen at flere av dem som har kommentert farer med falske nyheter og at flere av dem ikke har vært kunder hos ham.

Også ganske treffende den “dommen” en anmelder har lagt inn (noe forkortet av meg):

  • Tragisk opplegg der hele bedriftsstrategien er å lure intetanende små bedrifter og organisasjoner for penger.
  • Under middels fotograf og grafiker.

Noen av dem som har kommentert / anmeldt Robin Lund har også skrevet noe i retning av:

  • Dårlig / amatørmessig fotograf som må ty til svindel og lureri for å få solgt sine bilder.

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

“Guden” eller reglene på området framgår av “Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)“.

Norges lover, eller EUs lover.

 

Opphavsretten gjelder for mange ulike typer av åndsverk ifølge § 2. Når det gjelder eneretten til fotografiske bilder (som ikke er åndsverk) er det paragraf § 23 som er spesielt interessante. To sitater fra nevnte paragraf:

  • “Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det….”
  • “Eneretten til et fotografisk bilde varer i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det året bildet ble laget.”

En annen sentral paragraf er § 3 Opphavsrettens innhold, som starter med (sitat):

“Opphavsretten gir enerett til å råde over åndsverket ved å

a. fremstille varig eller midlertidig eksemplar av åndsverket, uavhengig av på hvilken måte og i hvilken form dette skjer

b. gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.”

Det står også noe om strømming og spredning / distribusjon via elektronisk kommunikasjonsnett. Vederlag og erstatning ved “misbruk” er omtalt i § 81. Der er det et skille mellom å ha gjort det forsettlig (bevisst og med vilje) og dette å ha gjort noe i god tro. Vernetider på 50 og 70 år er og omtalt i loven.

Til slutt bøkenes bok – Bibelen – Andre Mosebok 20, 15: “Du skal ikke stjele.”

 

Jeg sier meg enig i følgende sitat fra nettsiden Tannhjulet.no:

  • “Robin Lunds bilder er sterkt preget av å være enkle bilder; markedstilpassede, merkantile bilder som i sin enkle form innbyr til deling, spesielt når det er umulig eller komplisert å finne ut om noen krever opphavsrett til bildene (og dermed krever betaling eller kreditering for bruk).”

Tannhjulet er en profesjonell kunnskapsportal for tannleger og tannhelsepersonell. Noen av medlemmene der har også havnet i klammerier pga. “feilaktig” bruk av bildemateriale på nettsider (f. eks. ønsker om god påske med en påskeillustrasjon). Selv har jeg ingen knytninger mot denne aktøren eller bransjen, utenom at dette med bildebruk opptar oss begge.

Tidligere nevnte nettsted – Tannhjulet.no – har også lagt ut et eksempel på fakturaene vedkommende sender ut (lenke). Tannhjulet.no-artikkelen “‘Bildegribbene’ har landet!” anbefales også lest. Bildegribber er muligens en passende beskrivelse, og oppførselen / framgangsmåten som utvises minner om kataloghaiene sin. Nesten så jeg mistenker at vedkommende ser en (syk) glede i å lure intetanende ofre inn i sin “felle”. Helst ser jeg på dette med fakturering for feilaktig bildebruk som en litt spekulativ, utkrøpen og kalkulerende måte å skaffe seg inntekter på (lettjente penger). Lunds inndrivingspraksis har til og med av rettssystemet blitt karakterisert som aggressiv.

Tannlege-Norge og beslektede yrker går til samlet kamp mot Robin Lund sine metoder:

Mange (små) tannlegekontorer som har brukt bilder i god tro har fått klekkelige fakturaer som takk. Dermed samles og forenes de i en felles kamp mot urettmessigheten.

Tannhjulet og mannen bak denne ressursen – Kaare Mathiesen – går til sak mot Robin Lund og hans metoder for å innkreve betaling for bildebruk. Han skriver: “Tingrettsaken i Oslo er berammet | Jeg støtter 7 firma/personer som er stevnet inn for TINGRETTEN i Oslo. Saken er berammet til 28. og 31. Oktober i år, 2022.” De møtes altså i tingretten i Oslo oktober 2022. Det blir spennende å se hva utfallet blir av denne rettssaken.

Når dette skrives mot medio november 2022 har rettssaken blitt avholdt, og dommen foreligger. Noen lenker relatert til rettssaken og dens utfall:

Egentlig en stor og klar seier, og jeg er 100 % enig med retten at bildene fra vedkommende “fotograf” kun er verdt en hundrelapp eller to (noen proff-fotograf eller grafiker er han IKKE!). Beklageligvis har allerede Robin Lund og vedkommende sin advokat varslet at dommen vil bli anket til Lagmannsretten, så sånt sett er nok ikke dommen fra tingretten rettskraftig. Så spørs det hva lagmannsretten kommer fram til.

Copyright / opphavsrett bilder. Generert med kunstig intelligens: Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer.

 

Kaare Mathiesen (Tannhjulet) sine tanker rundt anken til lagmannsretten:

Et treffende sitat fra lenken ovenfor: “Jeg er trygg på at vi er godt forberedt, og er trygg på at Lagmannsretten kan og vil se betydningen av å stanse Robin Lunds ‘Svindel satt i system’.” Alternativt: Et millionforetak basert på ‘svindel’ satt i system.

Fryd og glede (pr. 22. februar 2023)! Lagmannsretten avviser Robin Lund sin anke! Konklusjon: “Det gis ikke samtykke til at anken fremmes.” Dommen fra tingretten blir stående, hvor en hovedkonklusjon for oss “vanlig dødelige” var: Rimelig pris for et illustrasjonsbilde eller illustrasjonsfoto er kr. 100,- + mva.

Rettferdigheten har seiret! Blodprisene som Robin har prøvd seg på er alt annet enn realistiske og rettferdige. Lagmannsrettens avgjørelse kan selvsagt ankes til høyesterett, men jeg tror det er liten sjanse for at høyesterett eventuelt vil gå inn i en slik fillesak.

Mer om lagmannsrettens beslutning:

TV 2 (TV 2 Hjelper deg) har fattet interesse for hans noe tvilsomme og griske framgangsmåte i flere runder:

Han har skrudd til prisene i den senere tid, og han kan nå finne på å sende ut fakturaer hvor han krever nærmere kroner 10.000,- for ulovlig bildebruk (enbrukslisens for selve bildet, oppreising for illegal bruk og oppreisning for å ikke ha kreditert bildet med hans navn). Google-søk på f. eks. “gratis bilder 17. mai” fører fort til hans bilder (“feilaktig” tagget med gratis?), og man blir gjerne lurt til å tro at det er helt gratis å nyttiggjøre seg av bildene.

Selv er mannens forsøk på å forsvare seg mot TV 2 ganske så patetisk og umodent. Utrolig at det går an å syne så dypt. Det består enkelt og greit av et frontalangrep mot en bestemt journalist i TV 2 Hjelper deg-redaksjonen, og hele greia framstår enkelt og greit som en uberettiget drittpakke mot TV 2. At TV 2 Hjelper deg har blitt dømt for brudd på presseskikk noen ganger tidligere har jo ingenting med denne saken å gjøre.

I tillegg til TV 2-artikkelen kan denne anbefales:

Også en avis har fattet interesse for saken:

NRK kan også nevnes:

NTB (Norsk Telegrambyrå) framstår mye snillere i sin framferd overfor dem som har brukt deres bilder ulovlig / uten tillatelse. De forfølger ikke privatpersoner i det hele tatt, og overfor bedrifter og større organisasjoner sender de ut en faktura med en langt lavere fakturasum enn det Robin opererer med. Videre er jo bildene til NTB normalt sett mye mer proffe enn dem til herremannen jeg her omtaler.

Den torpedoliknende oppførselen og virksomheten lønner seg. Mannen har millioninntekter, og en god del av disse pengene kommer helt sikkert fra å forfølge dem som har brukt bildene hans uten nødvendige tillatelser. (Ifølge Proff | Robin Lund AS: Driftsinntekter på over 5 millioner kroner, og årsresultat på ca. 1,6 millioner kroner år 2021.) Framgangsmåten med å framsette beskyldninger og trusler for å skremme folk og virksomheter til å betale for seg er ganske så ufin og mot det uetiske. Han opererer absolutt i gråsonen for god forretningsskikk.

Mannen – Robin Lund – framstår som meget krigersk mot enhver form for bildebruk uten tillatelse. Han har til og med publisert ei liste (synderegister) over de bildene fra sin samling som mest har blitt “stjålet” / misbrukt (bildetyverier). Fotografer eller andre skapere av et verk har selvsagt sin fulle rett til å forsvare sine rettigheter angående bruk av kunstverket / åndsverket. Imidlertid blir han nevnte fotografen litt vel overivrige og helst kyniske og kalkulerende i sin framferd. Om noen skulle misbruke et bilde fra hans samling påfører dette ikke fotografen et så stort tap som det han fakturerer for i oppreisning osv. Opplever det også som et misbruk av rettssystemet og domstolene i de tilfeller han drar det så langt.

Han har også gått til krig mot en avis, hvor han tapte:

Rett skal være rett: Selv slapp jeg unna med bare en advarsel fra Robin Lund, men nå var det kun snakk om bruk av ett bilde i min private / personlige ikke-kommersielle blogg med lave besøkstall. Aktuelt bilde ble brukt i god tro, da alt tydet på at jeg besøkte en nettside med utklippsbilder (clipart) til fri benyttelse. (Men det er nok noe bedre merket nå enn det var da med at det ikke er fritt fram å bruke bildene.) Etter det som kan leses i hans blogg / hjemmeside har han ved enkelte anledninger gått til drastiske tiltak gjennom å saksøke / kjøre rettssak mot “lovbrytere” som ikke vil gjøre opp for seg.

Nå skal jeg ikke gjøre meg til lovbryter igjen, men bildet som jeg “stjal” fra ham liknet på dette (ble brukt i en 17. mai-artikkel/innlegg):

17. mai-flagg i kryss (X) – 2 stk. norske flagg.

 

Lenke: Lenke (ikke kopiering, ulovlig gjengivelse eller tyveri) av nettsiden og bildet fra nettsiden jeg i god tro feilaktig benyttet meg av – “To norske flagg i kryss, isolert mot hvit bakgrunn”.

Beskjeden (kommentar her i bloggen) jeg fikk fra ham lød altså slik:

“Oppstrammeren” fra Robin Lund.

 

Nå i disse tider med tilgang på kunstig intelligens (KI) kan man også på lovlig måte få designet f. eks. to norske flagg i kryss (X):

To norske flagg i kryss (X). Generert med kunstig intelligens: Microsoft Copilot i Bing – Image Creator fra Designer (Formgiving).

 

Tilbake til Robin Lund og hans håndheving av rettighetene sine: Framgangsmåten er nok lovlige, men likevel er det en noe utkrøpen (og umoralsk) måte å drive på. Muligens kanskje han (og hans like) opererer i henhold til en opplest og vedtatt bransjestandard for fakturering av urettmessig bruk, men en del av hans verker er dårlig merket og etter mitt syn av for lav kvalitet til å forsvare den høye prisen. Bruk av et bilde fra hans samlinger på lovlig vis kan fort beløpe seg til rundt kroner 4.000,- for enkeltbruk (ved ulovlig bruk kommer oppreisning i tillegg). Noe mer profesjonell kvalitet forventes når prisen er satt så høyt.

Han påstår at hans bilder blir stjålet eller nasket i en god del tilfeller. Imidlertid er hans framferd ganske så rå og brutal, i form av hans mange forsøk på “landeveisrøveri” med blodpriser for dem som i vanvare har benyttet seg av et av hans mange bilder.

For å bruke bildene fra Robin Lund lovlig kan man kjøpe bruksrettigheter – til en alt for høy pris – via et av bildebyråene han samarbeider med. Samtidig opplever jeg det slik at han fraråder bruken av gratis-bildebyråer, da han nok vil sikre seg og sine kommersiell omsetning av bilder. Selv har han av alle ting skaffet seg retten til domenet www.pixabay.no, som forvirrende nok fort kan forveksles med gratis-tjenesten Pixabay (Pixabay.com). (Selv benytter jeg meg mye av den “ekte” Pixabay!)

I utgangspunktet omhandler denne artikkelen kristne som stjeler. I den forbindelse kan det nevnes at i hvert fall to kristne virksomheter (menighet og fellesråd, Den norske kirke) er blant dem som har blitt utsatt for Robin Lund sin “vrede” (håndhevelse av sine rettigheter). Se også innlegg og kommentarer hentet fra Diskusjon.no.

Ja takk til en mellomting! Jeg liker ikke ulovlig og uberettiget bruk av andres åndsverk og eiendeler, men det er da måte på å gå over til den andre siden hvor man blir en gribb som fakturerer feil bruk med høygaffel og spekulerer i det. Robin Kristiansen Lund opererer med helt urimelige priser og skyhøye fakturaer som ikke hører noen plass hjemme. (I 2024 har det vel – så langt – vært ganske rolig fra hans kant.)

Flere lenker (hovedsakelig relatert til Robin Lund-saken, dessverre en del av innholdet bak betalingsmur):

image_printUtskriftsvennlig versjon
Del dette:
Bookmark the permalink.

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: https://www.brr.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *