Avgiftssjokk på elbiler + grunnrenteskatt

Min Facebook-status pr. 08.10.2022 om det foreslåtte “avgiftssjokket” på elbiler i forslag til statsbudsjettet 2023.

I forbindelse med framlegging av (forslag til) statsbudsjettet 2023 mener og melder enkelte at det blir et avgiftssjokk på kjøp av nye elbiler. Jeg har liten eller ingen sympati (empati) med dem som skriker høyest rundt dette, noe som fikk meg til å publisere følgende status på Facebook 8. oktober 2022:

  • “Selv er jeg såpass “frekk” at jeg støtter og applauderer regjeringens forslag. Hvorfor skal staten bidra til å finansiere og subsidiere rikfolks kjøp av luksusbiler? (Og super-egoist-organisasjonen NAF bør jeg nok vurdere utmeldelse fra.)”

Regjeringen foreslår merverdiavgift på kjøpesum elbil som overstiger kroner 500.000 kroner, og i tillegg ønsker de en vektavgift (engangsavgift) på vekt bil over 500 kg. Spesielt elbiler vil bli hardt rammet av sistnevnte, i og med at batteriene i en elbil med lang rekkevidde gir masse vekt.

Grunnrenteskatten på havbruksnæringen – som jeg støtter – nevnes også i dette innlegget.

Statusen jeg la ut på Facebook på min private profil var altså denne:

Min Facebook-status pr. 08.10.2022 om det foreslåtte “avgiftssjokket” på elbiler i forslag til statsbudsjettet 2023.

 

Artikkel lenket opp i mitt innlegg:

Jeg forventer få eller ingen likes på dette innlegget.

Hvorfor i huleste heite skal staten fortsette med subsidieringen og finansieringen av rikfolks dyre og luksuriøse elbiler? Etter mitt syn er det på høy tid at det kommer et aldri så lite “avgiftssjokk” på kjøp av nye, store og dyre luksuriøse elbiler. Nei, jeg klarer ikke å synes synd på dem som blir rammet. Og jeg kan på ingen måte slutte meg til hylekoret som klager og syter over denne avgiftsøkningen.

Det er klart at også vi som ikke er klare for elbil vil bli noe rammet av “avgiftssjokket”. En relativt vanlig og “billig” bensindrevet bil kan godt få en prisøkning på kroner 20.000-kroner 35.000 pga. vektavgiften / vektfaktoren. Akkurat denne delen av avgiftsøkningen er litt unødvendig, og forslaget har vel kommet noe overraskende på de fleste. De kunne i hvert fall ha startet vektavgiften først med f. eks. 1.500 kg / 1,5 tonn. Likeså kunne grensen for moms (merverdiavgift) på kjøp av nye elbiler ha blitt flyttet til ca. kroner 600.000. (En elbil til f. eks. kroner 500.000 er ingen luksusbil!) Strengere firmabilbeskatning for elbiler har jeg vel ingen formeninger om, da det ikke rammer meg på noen som helst måte. CO2-komponenten i engangsavgiften blir visstnok også skjerpet, forresten.

Ifølge BilNytt.no sin avgiftskalkulator vil vektavgiften sannsynligvis også ramme meg selv om jeg “bare” har en bensindrevet hybrid-bil i bestilling (ikke elbil). Kalkulatoren viser:

  • Toyota Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Executive Panorama & Leather => Avgiftsøkning på kr 30 771,-

I og med enighet om budsjettet mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet – med støtte fra SV – vil det bli det endelige resultatet. Flertallet bestemmer.

En avsporing, på siden av bilavgifter: Jeg applauderer også regjerings forslag om grunnrenteskatt på havbruk (oppdrettsanlegg, laks og ørret) og grunnrenteskatt på landbasert vindkraft (vindmølleparker). Det er rett og rimelig at aktører bak slike anlegg betaler mer for sine inngrep og ødeleggelser av naturen. Bransjenes hylekor mot forslagene klare jeg ikke å vise sympati med. Registrerer at enkelte hevder at forslagene om grunnrente fører til utflagginger, at planlagte utbyggingsprosjekter blir stoppet, at en del arbeidsplasser vil gå tapt lokalt osv. Ikke vet jeg, men jeg tror det er en del skremselspropaganda ute og går. Om forslaget rammer noe skjevt og om innslagspunktet er optimalt får det bli opp til andre å vurdere, men grunnideen til beskatning liker jeg og finner jeg som meget rettferdig. Intens lobbyvirksomhet fra bransjene og aktørene medfører nok at det blir noen justeringer i skatteleggingen, hvis skatten i det hele tatt slipper gjennom nåløyet i form av Stortinget.

Enkelte arbeidstakere i oppdrettsnæringene og andre folk på grasrota – inkludert enkelte politikere og ordførere – har helt mistet sitt gangsyn og klassebevissthet. De kjemper ukritisk utenlandske – og noen norske – milliardærers sak. De ønsker ikke at oppdrettsnæringen skal bidra til fellesskapet, og de driter i at oppdrettsanleggene medfører helsefarlige og skadelige utslipp i våre fjorder. Spørs om våre fjorder allerede har for mye oppdrett i forhold til tåleevnen og bærekraften. Eiere og ledere av havbruksselskaper som klager på skatten/avgiften ser jeg på som narsissister, opportunister og egoister, som ikke vil bidra tilstrekkelig og rettferdig til fellesskapet.

Grunnrenteskatt på havbruk – Facebook-kommentar fra meg

En bekjent på Facebook argumenterte mot grunnrenteskatt på havbruksnæringen, og da nok hovedsakelig pga. han selv jobber innenfor bransjen. Han kritiserte politikerne for ikke-distriktsvennlig / ikke-bransjevennlig politikk, og han mente også at man i kommende valg ikke bør stemme på enkelte partier (partiboikott). Nå har han fjernet innlegget sitt, men jeg rakk å forfatte følgende kommentar (som nå er borte fra Facebook pga. fjerningen han har gjort) før han fjernet innlegget:

“På høy tid at denne lukrative bransjen (havbruksnæringen) bidrar i større grad til fellesskapet. De legger tross alt beslag på store arealer, og de forurenser og utarmer i enkelte tilfeller fjordarmer. Mange av aktørene går også ut med store overskudd. Imidlertid skal vel grunnrenteskatten gjennom Stortinget, så noen endringer og justeringer kan ennå finne sted.

Ellers ser jeg på det som nesten useriøst å advare mot å stemme på Ap, Sp og SV (eventuelt H) i kommende valg. Forestående valg er et kommunestyre- og fylkestingsvalg, og ikke et stortingsvalg. I lokalvalgene er partiene og politikerne mer opptatt av lokale saker enn rikspolitikk. Og før neste stortingsvalg kan mange endringer ha funnet sted.”

 

Muligens noe vel Nord-Norge-rettet, men likevel mye bra å lese:

Også bra ment og skrevet:

Oppdretterne og laksemilliardærene – en del av dem utenlandske – er mektige, rike og innflytelsesrike. De framstår som en mektig lobby som få eller ingen tør å si imot. (Næringsliv og næringsaktivitet er jo en hellig og fredet ku her i Norge, hvor man gjerne driter i negative ringvirkninger av aktiviteten så lenge som penger og verdier blir “skapt”.) Alt i alt – etter mitt syn – grunnrenteskatt er et av de bedre forslagene fra dagens regjering.

Sukk! Rikingene vil nødig betale til fellesskapet, og enkelte stikker nok til utlandet – f. eks. Sveits – for å prøve å unngå mest mulig beskatning til den norske staten. Jf. rikinger som tidligere har rømt landet (blitt “skatteflyktninger”), f. eks. Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlie.

Avsporing slutt.

Alt i alt forstår jeg meg vel ikke helt på hylingen og skrikingen i forbindelse med statsbudsjettet 2023 og økningen i bilpriser pga. avgiftsøkninger til staten, som spesielt rammer elbiler. Det er på høy tid at adelen som kjører dyre elbiler betaler for bilen selv og ikke får den subsidiert av staten!

Lenker:

Grunnrenteskatt på havbruk: