Nyere bilder / Recent pictures (# 3)


Klikk på bildene for å få større bilder! / Click on the pictures to get bigger pictures!


Indre havn
Indre havn
Havneliv Hovland
Havneliv Havneliv Havneliv Fortøyde båter

Byens indre havn. Til tider har byen et yrende båtliv av både fiskebåter og lystfarttøyer. Eldre mennesker tenker ofte tilbake på sildefisket etter andre verdenskrig, da hele havna var full av små fiskebåter. De båtene som brukes i dag er av en litt annen standard (større og bedre utstyrt) enn datidens båter....

The habour. Egersund has one of the biggest fishing harbours (measured in tons with delivered fish) in Norway.

Utsikten fra Egrefjellet mot havna.
Utsikten fra Egrefjellet mot havna og Egersund sentrum.


Ytre havn - Sett fra Varberg
Gruset og Humlestad
Eikunda og Indre havn
Indre havn
Indre havn Amfi Eikunda kjøpesenter Indre havn Utsikten fra Kråkefjellet retning Eie.

(1): Ytre havn sett fra Varberg. Bildet viser havet, Hovland, Welcon Ryttervik (lager fiskemel / nedlagt sildoljefabrikk) og byens hjørnesteinsbedrift: Aker Kværner Egersund.

(2): Bildet viser deler av Humlestad (Hafsøyne), Jernbaneveien, Gruset og Indre havn. Mange av husene oppetter Humlestad ble bygget i perioden før andre verdenskrig for å huse fajansearbeidere.

(3): Oransje og brun bygning i bakgrunnen: Dagligvarebutikken Eikunda (Coop - kjeden) samt Amfi Eikunda kjøpesenter (nytt våren 2008). Butikken holder til i de lokalene som tidligere huset byens fajansefabrikk. Vi ser også på bildet deler av indre havn og Humlestad-området.

(4): Eikunda og Amfi Eikunda kjøpesenter inkludert leiligheter på toppen sett fra Perrongen. Bilde tatt under starten av Nordsjørittet 2008.

(5): Indre havn sett fra Kråkefjellet.

(6): Indre havn / Vågen i Egersund sett fra "Gruset".

(7): Det blomstrer i indre havn. Bilde tatt fra "Gruset".

(8): Utsikten fra Kråkefjellet retning Eie. Kjøpesenteret Eger viser godt igjen på bildet. Ellers ser vi både jernbanestasjonen og avishuset til Dalane Tidende.

More pictures from the harbour and the surroundings.


Sporty og Lervigen
Lervigen
Lervigen
Lervige / Areneset, parkering og murbygg
Fabrikksplassen Hestvad bro

(1) og (2): Bildet viser indre Lervigen. Før utfylling ble igangsatt for ca. 100 år siden gikk vannet helt inn til de to bygningene til høyre i bildet. Til venstre ser vi Lervigsgården (stort murbygg), et bygg som står i stor kontrast med byens gamle bebyggelse.

(3): I tillegg til fint bevarte trehus finnes det også noen mindre fine murbygg slik som dem på bildet. Til venstre har vi byens rådhus (inkludert brannstasjonen), mens bygget til høyre eies av Shelby. Shelby sitt bygg (Lervigsgården) inneholder blant annet byens vinmonopol, Corner (diskotek), kommunale kontorer, likningskontoret og Gjensidige forsikring. Bygget midt imellom (oransje bygg) er Eikunda (Coop) sitt bygg, som tidligere huset den mye omtalte fajansefabrikken.

(4): Lervige / Areneset, parkering og stygge murbygg. Til tider er mangel på nok parkeringsplasser et problem i Egersund sentrum. Beklageligvis er det denne delen av byen de besøkende som kommer kjørende med bil møter først.

(5): Fabrikksplassen. Det begynner å bli noen år siden arbeiderne gikk over denne plassen på sin vei til / fra en ny arbeidsdag på A/S Egersunds Fayancefabriks Co.

(6): Gamle Hestvad bro fra 1851. Det er mer stil over en slik bro enn dagens "betongklosser". Da ny bro har blitt bygget, blir gamle Hestvad bro kun benyttet som gang- og sykkelvei. De to broene knytter Hafsøyne til "fastlandet" mot nord.

Lervige, Areneset and Fabrikksplassen - Parts of the town. The last picture: Hestvad bridge - An old stone bridge from 1851.


Slettebø sett fra Burmaveien
Dalane folkemuseum
Bakkebø - området, Slettebø
Bakkebø kirke, Slettebø Burmaveien, Slettebø Eigerøy Fyr

(1): Slettebø sett fra Burmaveien. Bildet inneholder mange sentrale ingredienser fra naturen rundt Egersund: Vann, knauser, fjell og landbruksområder.

(2): Dalane folkemuseum på det tidligere Bakkebø - området, Slettebø (ca. 4 km fra sentrum). Museet innehar store samlinger som gir god innsikt i byens historie (gamle bruksgjenstander, skolestue og verneverdige bygninger). Byen har dessuten et fajansemuseum i sentrum (lokalisert på kjøpesenteret Amfi Eikunda), hvor du blant annet kan studere gjenstandene (los, alkemugge og pingvin) avbildet ovenfor.

Bygningsmassen på Slettebø - delen av museet er delvis bygninger fra sorenskriver Feyers landsted, Consul Kroghs lysthus og brakker bygget opp av okkupasjonsmakta (tyskerne) under andre verdenskrig. Administrasjonsbygget til Bakkebø har blitt overtatt av museet og et skolehus fra 1890 - tallet og ei stolpebu fra 1700 - tallet inngår også i bygningssamlingen.

(3): Bakkebø. Bildet viser Bakkebø - området, Slettebø. Vi ser blant annet deler av fotballbanen i forkant, idrettsanlegget, Bakkebø kirke, administrasjonsbygget (nå eid av museet), museets bygningsmasser, diverse PU-boliger og Solgården (stor bygning midt i bildet innhyllet av mange trær). Stort hvitt murbygg helt til venstre i bildet er Heimen, tidligere institusjonskjøkken og vaskeri, nå eid av DELK / Dalane kristne skole. Deler av bygningene på det tidligere institusjonsområdet Bakkebø er gamle krigsbrakker (Slettebø leir) satt opp av okkupasjonsmakta (tyskerne) under andre verdenskrig.

I 1947 ble Bakkebø hjem og arbeidsskole opprettet av Norges Røde Kors. Bakkebø ble etablert som en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede. Etter hvert ble eierskapet overført til Rogaland fylkeskommune. Ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU - reformen) i 1991 innebar en gradvis nedtrapping av institusjonen og overføring av ansvaret til den enkelte kommune.

Pr. dags dato er fortsatt en del boliger på Bakkebø – området bebodd av psykisk utviklingshemmede. Det finnes også en god del PU - boliger lokalisert rundt på andre plasser i kommunen. En god del tidligere klienter / brukere fra Bakkebø har meldt flytting til Eigersund og bor her til tross for at de opprinnelig kommer fra andre deler av landet. Den tidligere institusjonen Bakkebø og det den har betydd for Egersund er noe vi bør være stolte over! Mer om Bakkebø sin historie: Uhørte stemmer og glemte steder.

(4): Bakkebø kirke (Slettebø), tidligere en del av Bakkebø sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, nå en del av Egersund menighet. Innviet 29. mai 1960. Mer informasjon om kirka finnes på menighetens informasjonsside om Bakkebø kirke (link).

(5): "Burmaveien", Slettebø, i nærheten av Bakkebø - området, Egersund. Stadig mer og mer av krigsminnene fra andre verdenskrig forvitrer bort, men ennå finnes det noen spor etter tyskernes vei- og bygningsprosjekter. Mer info. om krigshandlingene i området er tilgjengelig her: Operasjon Freshman.

(6): Eigerøy fyr. På sommerstid er det fint å legge søndagsturen ut til fyret.

(1): Slettebø. You can also see (2) Dalane folk museum / pottery museum, (3) the Bakkebø area -a former institution for mentally handicapped people and (4) Bakkebø church, (5) Burmaveien and (6) the lighthouse situated on the island of Eigeroy.


Losen, indre havn inkl. gjestehavna og Humlestad. Idyllisk hus - Nyeveien Aarstad gård Idyllisk hus - Ytre bydel
Tengs
Elverhøy Stoplesteinane. Sammensatt bilde.

(1): Losen, indre havn (Vågen) og Humlestad i bakgrunnen.

(2): Idyllisk hus på Nyeveien.

(3): Aarstad gård - En gård med lange tradisjoner.

(4): Idyllisk hus i ytre bydel.

(5): Restaurert gårdsbruk med røtter tilbake til 1600-tallet. Klyngetun på gården Tengs i Eigersund.

(6): Elverhøy, en holme i Lundeåne, Egersund. I perioden 1960-tallet - 1980-tallet ble det arrangert store utendørsdanser, konserter og fester med internasjonale artister her. Egersund skog og treplantningsselskap eier holmen. I de senere år har aktivteten vært lav på holmen, og området framstår nå mer som en park enn som en festarena. Mange Egersundere husker nok storhetstiden med store folkefester hvor det var trangt om plassen på Elverhøy. Bildet er tatt en høstdag i oktober med høy vannføring.

(7): Stoplesteinane i nærheten av Skårabrekkå, Årstaddalen, Egersund, mai 2009.

(8): Sammensatt bilde bestående av småbilder tatt i perioden januar-mai 2009.

Idyllic houses and places. The yellow building (picture 3) - A previous farm (Aarstad) with very long traditions. Picture 5: An old farm situated at Tengs. Picture 6: Elverhøy, a holm in the Lundeåne river, a former open-air dance floor. Picture 7: Stoplesteinane. Picture 8: Different pictures photographed between January 2009 and May 2009.


17. mai 2005 - Barnetoget og borgertoget

17. mai 2005.

17. May is the Norwegian Independence day. We got our constitution in 1814 and our final liberation from Sweden (and Denmark) in 1905.


Mer om Egersund / More about Egersund:

Forrige sideStartsidenNeste side


Bjørn Roger Rasmussen (BRR)