Nyere bilder / Recent pictures (# 2)


Klikk på bildene for å få større bilder! / Click on the pictures to get bigger pictures!


Skrivergården
Ytre Strandgate Kirka Grand Hotell

(1): Skrivergården (rosa, reist etter bybrannen i 1843) og parken i Strandgata, opprinnelig sorenskriver Christian Feyers embetsbolig og hage. Etter den tid har bygningene huset bank, middelskole, deler av byens realskole / gymnas og rommer i dag kommunens kulturkontor.

(2): Nok et bygg i Strandgata som har blitt bevart i sin opprinnelige stil. Huset ble bare halvparten så stort som det var planlagt, da husbyggerne fikk økonomiske problemer som følge av dårligere tider. På 1960 - tallet og utover var det en tidsepoke hvor "alle" gamle hus skulle rives og erstattes av nye "betongklosser". Denne trenden førte til at enkelte nybygg av mindre fin karakter ble satt opp rundt i byen. Heldigvis har denne trenden snudd i senere år, noe som har ført til at mange gamle hus har blitt restaurert og ført tilbake til gammel stil.

(3): Egersund kirke, byens gamle korskirke. Kirka ble bygget i ca. 1620 og utvidet betydelig i 1780 - årene. Etter denne tid har kirka flere ganger blitt pusset opp og restaurert. Kirka er i ukentlig bruk, men i tillegg benyttes Bakkebø kirke som en "avlastningskirke". Mer informasjon om Bakkebø kirke følger på neste side - nyere bilder 3. Eigerøy (Ca. 5 km fra Egersund) har dessuten fått en arbeidskirke, mens Helleland (ca. 13 km), Bjerkreim (ca. 18 km), Lund (ca. 50 km fra Egersund) og Sokndal (ca. 30 km fra Egersund) har egne kirker. Mer kirkelig informasjon er tilgjengelig på kirkas nettside.

(4): Grand Hotell i byens sentrum. Hotellet består av flere bygg i ulike stilarter.

The old house to the circuit judge, an old house in the street "Strandgaten", the Egersund church from 1620, Bakkebø kirke from 1960 and Grand hotel. Egersund is a nice place with many old wooden houses and also some newer "cement constructions"!

Utsikten fra Varberg.

Utsikten fra foten av Varberg ned mot Egersund sentrum.


Skriverallmenningen
Damsgård
Aarstadgata
Kalles
Gamleveien
Damsgård
Humlestad
Den gamle meieritomta

(1): Fint restaurerte hus i Skriverallmenningen, ytre bydel. Den tidligere eieren av det øverste huset har både fått mange lovord og mottatt utmerkelse på grunn av fin restaurering.

(2): Nedre del av Humlestadgaten, også populært kalt "Sokkeladebråde".

(3): Den trange og koselige Aarstadgata i sentrum.

(4): Kalles konditori, nedre deler av Grand Hotell og begynnelsen av Strandgata (sett fra inngangen til Egersund kirke).

(5): Bebyggelse på Gamleveien (nedre del).

(6): Damsgård. Foto tatt fra parkeringsplass menighetssenteret.

(7): Koselig hus på Humlestad.

(8): Det tidligere meieriet.

More nice and pleasant houses.


Gågata - Vinter
Gågata
Gågata
Gågata
Gågata
Gågata

(1): Vinterstemning i byens gågate. Som oftest faller det lite snø i distriktet, men enkelte vintre kan kong Vinter slå til med skikkelige snømengder. På vinterstid er været ofte ganske skiftende, noe som medfører at det kan komme snø den ene dagen for så å regne bort neste dag.

(2): På dette bildet ser vi blant annet butikken Veslemøy (sytøy, garn, rammer etc.) på venstre side. I midten av bildet ser vi Fotohuset (gul bygning). På høyre side ligger Mamarosa Pizza & Kebab House. Hele Storgata (gågata) og Elvegata ble hellelagt og beplantet med småtrær for noen år siden.

(3): Bildet viser begynnelsen av gågata (nord, i fortsettelsen av Elvegata). Til venstre har vi Fokus bank (Rogalandsbanken), som tidligere huset manufakturforretningen til Karl Jensen (senere Øglend / Cubus). Både gågata og torget er koselige og intime plasser som må oppleves! Gågata har mange små og koselige butikker, hvor en stor del av butikkbygningene er bygget i tre.

(4): Her ser vi blant annet butikkene Roxman (bakerbutikk / konditori), Gullsmed Lode og Glassmagasinet Øgrey (glassmagasin, parafymeri, Citybag, lekeavdeling, babyavdeling og hobbyavdeling). De to sistnevnte butikkene har blitt pusset opp og ført tilbake til gammel stil i de senere år.

(5) og (6): Gågata nok en gang, inkludert grisetorget.

Houses in The Main Street.


Torget
Torget
Hauen

Torget. Det kan av og til være mye liv og røre på torvet, og da spesielt på lørdager. Torghandelen er en sentral del av livet på torvet, men i tillegg har torget en friluftsscene som kan benyttes til ulike opptredener (sommerstid). Rett ved torget finner du også Hauen (gammel bebyggelse).

The market place and the surroundings.

Mer om Egersund / More about Egersund:

Forrige sideStartsidenNeste side


Bjørn Roger Rasmussen (BRR)