Dokumentasjon - SkoleLinux

Systemkrav

Kjappe om enn noe upresise tommelfingerregler for kapasitet server:

Installasjon

Installasjonsproblemer

Arkitektur - Kombinert LTSP- og filserver

Kort 1: 10.0.2.2, mask 255.255.254.0, gateway 10.0.2.1 > Kommuniserer mot Internett / øvrig nett.
Kort 2: 192.168.0.254 > Kommuniserer mot LTSP tynnklientene.

Se skisse: http://developer.skolelinux.no/arkitektur/arkitektur.html

En SkoleLinux installasjon er prekonfigurert med en masse tjenester. Endring av IP - adresser etc. er dermed ingen enkel sak:

http://developer.skolelinux.no/dokumentasjon/skolelinux_endre_ipoppsett.txt

For å knytte sammen SkoleLinux mot øvrig nett og omverdenen på en sikker måte anbefales bruk av en software brannmur / router, f. eks. Floppyfw, Smoothwall, IpCop, Fli4l etc.

For å angi ISP sin DNS - server må man gå inn via Webmin, "Servers" -> "Bind DNS Server" -> "Forwarding and transfers". Her skal du legge inn adressene for navnetjenerne du skal bruke, en nummerserie per linje. Kilde: http://developer.skolelinux.no/kurs/kursdok.html#AEN666

Administrering

Tynnklienter

[ltsp010]
     LOCAL_APPS            = N
     X_MOUSE_DEVICE        = "/dev/ttyS0"
     X_MOUSE_PROTOCOL      = "Microsoft"
     XSERVER               = XF86_S3
     LOCAL_APPS            = N
     USE_NFS_SWAP          = N
     SWAPFILE_SIZE         = 64m
     RUNLEVEL              = 5

Mus med scroll - knapp: IMPS/2 i ltsp.conf eller via Webmin.

Apt-get

Mozilla med Java - støtte og norsk språk

Korrekt måte er egentlig å bruke "apt-get install mozilla" eller installere fra .deb - pakke. Etter at dette hadde trynet for n'te gang gav jeg opp og gjorde det manuelt som beskrevet nedenfor: Det skal også være mulig å gjøre Mozilla - installasjonen på apt-get måten som beskrevet nedenfor:
Norsk språk:

TTF-fonter i X-Windows og OpenOffice

TrueType-fonter i X-Windows:
For å nyttiggjøre seg av de nye skrifttypene i Open Office (bruker sitt eget font - system) må følgende gjøres:
Brukerveiledning til OpenOffice beregnet på bruk i grunnskole og videregående: Link.

Installere Pico og Pine

Tips: Nano som følger med SkoleLinux gjør samme nytten (er tilnærmet lik) Pico.
deb http://src.braincells.com/debian woody/
deb-src http://src.braincells.com/debian woody/

Oppgradere Xfree86

AnnetSist oppdatert 21. januar 2004 av Bjørn Roger Rasmussen.