Usorterte Linux - ting

LTSP terminalserver

    host ws001 {
        hardware ethernet      52:54:AB:DD:2A:40;
        fixed-address          192.168.0.1;
        filename               "/lts/vmlinuz-2.4.21-ltsp-1";
    }
# Config file for the Linux Terminal Server Project (www.ltsp.org)
#

[Default]

    SERVER                = 192.168.0.254
    XSERVER               = auto
    X_MOUSE_PROTOCOL      = "PS/2"
    X_MOUSE_DEVICE        = "/dev/psaux"
    X_MOUSE_RESOLUTION    = 400
    X_MOUSE_BUTTONS       = 3
    USE_XFS               = N
    LOCAL_APPS            = N
    RUNLEVEL              = 5
    XkbLayout             = "no"
    XkbSymbol             = "pc104"
    XDM_SERVER            = 192.168.0.254

#------------------------------------------------------------------------------
#
# Example of specifying X settings for a workstation
#

[ws001]
    XSERVER               = auto
    LOCAL_APPS            = N
    USE_NFS_SWAP          = Y
    SWAPFILE_SIZE         = 64m
    RUNLEVEL              = 5

[ws002]
    X_MOUSE_BAUD          = 1200
    X_MOUSE_RESOLUTION    = 50
    X_BUTTONS             = 2
    X_MOUSE_PROTOCOL      = "Microsoft"
    X_MOUSE_DEVICE        = "/dev/ttyS1"
    XkbTypes              = "default"
    XSERVER               = auto
    LOCAL_APPS            = N
    USE_NFS_SWAP          = Y
    SWAPFILE_SIZE         = 64m
    RUNLEVEL              = 5
        
 Støtte for lokal diskettstasjon på klientene:

Mounting av NT - share på Linux

Fstab:
//servernavn/share /mnt/mntpoint smbfs username=xxx,password=xxx,workgroup=xxxx,uid=zzzz,gid=zzzz 0 0

Username, password og workgroup > NT - server. uid, gid > Bruker og gruppe, Linux – server.

//servernavn/share /mnt/mntpoint smbfs username=xxx,password=xxx,,fmask=0777,dmask=0777,rw 0 0

Kilde: http://www.linuxquestions.org/questions/archive/3/2003/03/2/47914

Open Office på norsk

Endre snarveien til for å få til bruk av norsk versjon av Open Office:

"/usr/bin/env LANG=nb_NO /usr/bin/oowriter"

Open Office 1.1 på norsk

Kopier følgende fra en Windows maskin over til Linux:

Standard skrifttype Open Office

Verkøy > Innstillinger > Tekstdokument > Vanlige skriver: Endre standardskrifen og eventuelt andre.

TTF skrifttyper på Linux

Se http://www.brr.no/linux/RedHat.html#_Toc25486440

Java - støtte i Mozilla

ln -s /usr/java/j2re1.4.2/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla-1.2.1/plugins/libjavaplugin_oji.so
Mer info: http://plugindoc.mozdev.org/javalinux.html

Mozilla og Firefox på norsk

Fast IP på oppringt ISDN - Ipcop 1.3.0

ISA ISDN - kort i Ipcop / Smoothwall/ Fli4l "router / firewall"

Annet

Knoppix Linux

K12LTSP

Ubuntu Linux


Bjørn Roger Rasmussen - Sist oppdatert 7. mai 2008.