Notater fra mitt forsøk på å lære meg bruken av Red Hat Linux

 

http://www.brr.no/linux/

 

 

Benyttede kilder:

 

http://www.gnuskole.dk/bog

http://www.sslug.dk/linuxbog/

 

Benyttede Linux – distribusjoner: Red Hat 7.1 – 7.3 og Red Hat 8.0

 

 

Jeg har benyttet en del tid på å forsøke å lære meg installasjon, bruk og elementær drifting av Red Hat Linux. Til hjelp for meg selv har jeg utarbeidet dette notatet underveis.

 

Notatet er stikkordsmessig oppbygd og kan nok være vanskelig å forstå for dem som ikke kjenner noe til Linux fra før. Mange av de tingene jeg har notert ned har jeg plukket ut fra de to danske kildene som er nevnt ovenfor.

 

Jeg påtar meg ikke noe ansvar for problemer som måtte oppstå og eventuelle data som måtte gå tapt pga. feil eller mangler i dette notatet.

 

Jeg har valgt å legge min presentasjon ut på Internett da muligens noen kan få hjelp eller noen tips! Lykke til alle Linux – brukere!

 

Bjørn Roger Rasmussen (brr@brr.no, http://www.brr.no/)

Linux - nybegynner

 

 

Versjon 0.05 – 11. februar 2003

 

 

Innholdsfortegnelse

 

Innholdsfortegnelse. 2

1 Oppretting av filsystem.. 3

2 Installasjon fra CD.. 3

3 Konfigurering. 4

4 Filsystemet til Linux i detalj 5

5 Sentrale Linux - kommandoer 5

6 Montering av filsystemer 6

7 Grafiske verktøy til systemadministrasjon. 7

8 Kommandolinje – baserte verktøy systemadministrasjon. 7

9 CD – brenning i Linux. 7

10 Sentrale konfigurasjonsfiler 8

11 Run level 8

12 Installere ny kjerne. 9

13 TCP/IP og DNS. 9

14 Mer om DNS. 9

15 DHCP – server oppsett 9

16 FTP – server 10

17 NFS (Networked File System) 10

18 Linux som X-server 10

19 Samba. 11

20 Sikkerhet 11

21 Logg – filer 12

22 Firewall 13

23 OpenSSH.. 14

24 E-post – server 14

25 Proxy – server 14

26 Apache Web – server, hjemmesider, PHP og htaccess. 15

27 Disk Quota. 16

28 LTSP terminalserver 16

29 Cygwin, X-server på Windows og X11 forwarding. 18

30 Rdesktop mot Windows 2000 terminal server 18

31 Webmin. 19

31 Linux via VMWare workstation på Windows. 19

32 Apt-get 19

33 MySQL. 20

34 Backup. 20

35 True type fonter (TTF) fra Windows på Linux Red Hat 8. 20

 

 


1 Oppretting av filsystem

Pga mine mangelfulle kunnskaper lar jeg normalt Red Hat sitt installasjonsprogram selv styre partisjoneringen (harddisk – oppdelingen). Hvis man likevel skulle ønske å gjøre dette manuelt foreslår jeg følgende inndeling (hentet rett fra den danske GnuSkole – boka):

 

Swap

256 MB

/boot

16 MB

/

4 GB

/var/spool

2 GB

/var/log

1 GB

/home

Resten

 

Kommentarer:

2 Installasjon fra CD

PS! Dette installasjons – kapittelet er tilpasset Red Hat 7.x og er ikke oppdatert med endringer og nye valg under installasjon av Red Hat 8.0. Blant annet har Grub blitt innført til erstatning for LILO, noen nye valg har kommet til, en del menybilder har blitt endret etc.

 

Under mine forsøk hadde jeg en ”blank” harddisk til å installere Linux på. Hvis data på harddisken skal beholdes og / eller dual boot mellom Linux og Windows ønskes blir framgangsmåten for installasjon noe annerledes (ikke omtalt i dette notatet).

 

 

Installasjonsveiviseren består av valgene nevnt nedenfor. Etter å ha foretatt nødvendige valg på de ”ulike postene” trykkes Next for å gå videre:

 

 

Gi maskinen et navn:

 

Rediger filen: /etc/hosts

 

La stå:              127.0.0.1                    localhost.localdomain               localhost

Legg til:            x.x.x.x                         mittdomene.navn                      alias

 

Rediger også filen: /etc/sysconfig/network

 

HOSTNAME=mittdomene.navn

 

I Red Hat 8 kan disse tingene også settes opp ved hjelp av redhat-config-network.

3 Konfigurering

Linux skal selv finne de fleste hardware – enheter installert i maskinen. Hvis en eller flere enheter ikke blir funnet automatisk kan man foreta en manuelle installasjon / konfigurasjon med ”kommandoene” nedenfor (gjelder kun i Red Hat 7.x):

 

 

I Red Hat 8.0 har mange av disse kommandoene blitt skiftet ut:

 

 

De fleste kommandoer ovenfor må kjøres under X Windows.

 

Tips: Skriv i et terminalvindu redhat- etterfulgt av to trykk på tabulatorknappen. Du får da en samlet oversikt over ”redhat – kommandoene”.

 

Installasjon av enheter som ikke er støttet av distribusjonen (nedlasting av ”drivere” fra nettet) blir ikke forklart i denne presentasjonen.

4 Filsystemet til Linux i detalj

Filtre:

Beskrivelse:

/

Toppen av katalogstrukturen.

/bin

Sentrale system – kommandoer

/boot

System – kjernen

/dev

Device – filer (Adgang til harddisk, diskett, CD, mus, tastatur, printer…)

/etc

Systemoppsettsfiler / konfigurasjonsfiler.

/home

Brukernes hjemmekataloger.

/lib

Delte systemfiler

/opt

Standard installasjonskatalog for større programmer i SuSE.

/lost+found

Tapte filer reddet av Linux (jf. .chk – filer i Windows).

/mnt

Tilgang til CD-ROM, diskett osv. via mount.

/proc

Informasjon om kjørende programmer, minnebruk og status kjerne.

/root

Superbrukers (root) sin hjemmekatalog.

/sbin

System – kommandoer som kun root har tilgang til.

/tmp

Midlertidige filer som benyttes av diverse programmer.

/usr

Programmer, biblioteker og dokumentasjon.

/usr/local

Maskinspesifikke programmer, biblioteker og dokumentasjon.

/var

Midlertidige filer, blant annet skriverjobber, e-post og logger.

 

Veksling mellom de virtuelle konsollene: CTRL + ALT + F1 – F7 (F7 = X-Windows).

5 Sentrale Linux - kommandoer

Kommando:

Funksjon:

/.bashrc

Alias til kommandoer kan opprettes i denne fila (f. eks. alias dir=’ls –al’)

apropos

Hjelp til å finne riktig man – fil (f. eks. apropos mail). Lag indeks: makewhatis

cat

Vise innholdet av en tekstfil (f. eks. cat /etc/passwd |more).

cd

Change Directory (f. eks. cd /home, cd .., cd /)

chmod

Endring av rettigheter på filer / kataloger (f. eks. chmod 755 /home/test)

chown

Endre eier av en fil / katalog (f. eks. chown –R root:root /home/test)

cp

Kopiering av filer.

date

Stilling av dato og klokke (f. eks. date 0719155201.40, dvs. mmddttttåå.ss)

dmesg

Viser oppstartsloggen (dmesg |more).

df og du

Ledig / brukt harddisk – plass.

fdisk

Partisjonering av harddisk.

fetchmail

Henting av e-post fra remote server til lokal server (Oppsett: fetchmailconf) .

find

Finne filer. Andre muligheter: slocate / locate, whereis...

gmc

Starte ”Gnome filbehandler”. ”Windows – utgave” av mc.

hdparm

”Tuning” av harddisk.

ifconfig

Nettverkskort – informasjon (ifconfig eth0 up, ifconfig eth0 down)

kill

Avbryte en prosess (f. eks. kill 585, eventuelt kill –9 585)

last

Sist innlogget (f. eks. last root eller last dinbruker).

ln

Opprette symbolsk lenke (f. eks. ln –s minfilmedlangtnavn.txt mf.txt)

locate

Søke etter fil.

ls

Jf. kommandoen dir i DOS (ls –al). ”Innholdsfortegnelse” for en katalog.

man kommando

Manualen for gitte kommando (f. eks. man touch).

mkbootdisk

Lage boot disk (mkbootdisk kjernenr, f. eks. mkbootdisk 2.2.16-22).

Formatere diskett: fdformat /dev/fd0H1440 og mkfs /dev/fd0

mkdir

Opprette ny katalog.

modprobe

Manuell inn- og utlesing av moduler (modprobe navn, modprobe –r navn)

mv

Flytting av filer.

passwd

Skift passord

pico

En ok editor til f. eks. å redigere konfigurasjonsfiler.

pine

E-post program.

ps aux

Oversikt over kjørende prosesser.

pwd

Print working directory. Hvor i katalogstrukturen er du?

rdate

Hente dato / tid fra tidsserver (f. eks. rdate –s ntp.uio.no)

rename

Endre navn på en fil (f. eks. rename gammeltnavn nyttnavn)

rm

Fjerne fil.

rmdir

Fjerne katalog.

su

”Logge inn” (login) som annen bruker (f. eks. su – root).

suid

Set user id. Et program kjører som annen bruker og med andre rettigheter enn innlogget bruker (find / -user root –perm +4000).

switchdesk

Endre fra f. eks. Gnome til KDE sitt X-Windows – system.

tcpdump

Viser nettverkstrafikken (se man tcpdump for mer info.)

top

Belastning på systemet osv.

touch

Endre tidsstempel (dato og tid) på fil.

unzip

tar

compress

gzip

rpm

Pakke – programmer.

Pakking: tar cvzf filnavn.tgz kildefiler Opp-pakking: tar xvzf filnavn.tgz 

 

Installere: rpm –Uvh pakkenavn.rpm / rpm –ivh pakkenavn.rpm, sjekke: rpm –q pakkenavn, fjerne: rpm –e pakkenavn

uptime

Oppetid system.

vi

Unix editoren vi. Bruk heller pico!

vncserver

vncviewer

Fjernstyringsverktøy. Server – biten startes ved å kjøre vncserver.

(Avslutte server – program: F. eks. vncserver –kill :1)

who

Hvem er inne på maskinen akkurat nå?

whoami

Hvem er du logget inn som?

xmms

Multimedia avspillingsprogram (blant annet MP3).

6 Montering av filsystemer

7 Grafiske verktøy til systemadministrasjon

Navn:

Funksjon:

control-panel

Tilgang til diverse verktøy for systemadministrasjon.

gnome-lokkit

Firewall – konfigurering.

isdn-config

Oppsett og konfigurering av ISDN – kort.

linuxconf

Tilgang til diverse verktøy for systemadministrasjon.

make xconfig

Konfigurering av kjerne (stå i katalogen /usr/src/linux)

netcfg

Nettverksinnstillinger. Et annet verktøy er netconf.

printool

Installering og administrasjon av skrivere.

userconf

Administrering av brukere.

 

I Red Hat 8.0 virker kun et mindretall av kommandoene / verktøyene nevnt ovenfor. I stedet kan følgende kommandoer gis fra et terminalvindu som igjen starter de grafiske verktøyene:

 

Navn:

Funksjon:

redhat-config-network

Nettverksinnstillinger og oppsett, inkludert ISDN.

redhat-config-printer

Installering og administrasjon av skrivere.

redhat-config-users

Administrering av brukere.

redhat-config-xfree86

Oppsett skjerm.

 

Nødvendige kommandoer kan også nås inne i X Windows via programkategoriene System Tools og System Settings.

8 Kommandolinje – baserte verktøy systemadministrasjon

Navn:

Funksjon:

chkconfig

Automatisk oppstart av en tjeneste ved hver omstart (f. eks. chkconfig httpd on for automatisk å starte opp Apache web server).

setup

Tilgang til diverse verktøy for systemadministrasjon.

sndconfig

Installering av lydkort.

up2date

Oppdatering av Linux (jf. Live Update i Windows)

xf86config

Xconfigurator

Oppsett av skjerm og skjermkort til bruk i X-Windows.

 

Nettverksprogrammer: Ping, Traceroute, Pine (e-post), Telnet, SSH og FTP.

9 CD – brenning i Linux

10 Sentrale konfigurasjonsfiler

Fil:

Funksjon:

/etc/aliases

Oppretting av e-post – aliaser. Husk å kjøre newaliases etter redigering.

/etc/conf.modules

Konfigurasjon og oppstart av moduler som kan leses inn / ut under drift av maskin.

/etc/crontab

Automatisk kjøring av gitte programmer på bestemte tidspunkter.

/etc/exports

Gi andre NFS – maskiner tilgang til filsystemet.

/etc/fstab

Disk – partisjoner som skal / kan bli auto – montert ved oppstart.

/etc/group

Grupper og gruppemedlemmer på en maskin. (Gruppeadgang: chmod g+w fil)

/etc/gshadow

Krypterte adgangskoder for gruppene i /etc/group

/etc/hosts

Brukes i mangel av DNS. Inneholder domenenavn og IP-adresser.

/etc/inetd.conf

Oversikt over åpne / lukkede Internett – servicer. I Red Hat 7 er /etc/inetd.conf skiftet ut med /etc/xinetd.conf (/etc/xinetd.d)

/etc/issue.net, /etc/issue og /etc/rc.d/rc.local

Informasjon om Linux – versjon (systeminformasjon) som kommer fram ved hver innlogging. Bør fjernes i issue – filene samt settes i # - tegn i rc.local for å gjøre livet litt mer vanskelig for hackere!

/etc/passwd

Oversikt over opprettede brukere på systemet.

/etc/printcap

Skriverkonfigurasjon. Bruk programmet printtool for å konfigurere.

/etc/rc.d

Runlevel oppstartsfiler / kataloger (rc.local, rc0.d – rc6.d).

init.d = Skriptfiler.

/etc/resolv.conf

Oversikt over hvilke DNS – servere som skal benyttes.

/etc/securetty

Oversikt over hvilke terminaler som root kan logge seg inn fra.

/etc/sendmail.cf

Konfigurasjonsfil til sendmail. Foreta korrigering av feltet DS (oppgi ekstern mail – server, f. eks. DSsmtp.c2i.net).

/etc/shadow

Krypterte adgangskoder for brukerne i /etc/passwd

/etc/skel

”Mal – katalog” som brukernes hjemmekataloger blir basert på.

/etc/sysconfig

Konfigurasjonsparametere. Nettverk: /etc/sysconfig/network-scripts

/etc/X11/XF86Config

Konfigurasjonsfil for X Windows.

/etc/xinetd.conf

Se /etc/inetd.conf

11 Run level

Run Level = “Systemets tilstand” (hvilke “modus” maskinen kjører i).

Run level:

Beskrivelse:

0

Avslutte systemet (jf. shutdown –h now)

1

Enkeltbruker – modus

2

Flerbrukermodus uten NFS

3

Flerbrukermodus med NFS (”Vanlig” run level)

4

Brukes ikke

5

Starter opp i X11

6

Gjenstart av systemet (reboot)

 

12 Installere ny kjerne

13 TCP/IP og DNS

Begreper:

14 Mer om DNS

15 DHCP – server oppsett

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol

 

 

Eksempel på fil:

 

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.0.100 192.168.0.250;

option subnet-mask 255.255.255.0;

# default gateway

option routers 192.168.0.1;

option domain-name "intranet";

option domain-name-servers 192.168.0.1;

default-lease-time 36000;

max-lease-time 86400;

}

 

16 FTP – server

FTP: File Transfer Protocol

 

ProFTPD kan integreres med Red Hat Linux 7 sitt xinetd – system. Jeg har imidlertid valgt ”stand alone – installasjon” da jeg fant dette lettest og mest hensiktsmessig for meg.

 

 

Kommunikasjonen kan krypteres ved hjelp av f. eks. programmet SafeTP.

17 NFS (Networked File System)

18 Linux som X-server

·        Foreta følgende korrigeringer i filen /etc/inittab:

o       id3:…… endres til id5:……

o       Ta bort –nodaemon fra linja x:5:res……. –nodaemon

·        Foreta følgende korrigeringer i filen /etc/X11/gdm/gdm.conf:

o       Enable=0 under [xdmcp] endres til verdien 1.

·        Start i run level 5 (init 5).

·        Klienten: /usr/X11R6/bin/X –query SERVERNAVN

·        På klienten kan oppstarten automatiseres ved å sette inn følgende streng i /etc/inittab: x:3:respawn:/usr/X11R6/bin/X 2>/var/log/Xlog –dpi 100 –query SERVERNAVN

19 Samba

Samba muliggjør fil- og skriverdeling med Windows – maskiner.

 

 

[global]

workgroup = angi navn på arbeidsgruppen

netbios name = angi navn på serveren

 

Lengre nede i filen skal det stå:

Security = user

Ta bort ; foran encrypt passwords = yes

Muligens bør beskrivelsesfeltet server string = Samba Server endres til noe mer fornuftig enn Samba Server?

 

 

Mounting av Windows – stasjon på Linux:

20 Sikkerhet

21 Logg – filer


22 Firewall

Fra Linpro (http://www.linpro.no/) har jeg snappet følgende brannmur – skript basert på iptables (http://tapeth.frs.linpro.no/doc/brannvegg/index.html):

 

Deres innledning:

 

 

 

Skriptet:

 

#!/bin/sh

 

# Nett

$DMZNET='192.168.1.0/24'

$LANNET='192.168.0.0/24'

 

#Interfaces

$OUTIF='ippp0'

$LANIF='eth0'

$DMZIF='eth1'

 

# Ip-adresser på interfaces

$LANIFIP='192.168.0.1'

$DMZIFIP='192.168.1.1'

 

# Servere

$DMZWEB='192.168.1.2:80'

 

 

# Default policies

iptables -P INPUT -J DROP

iptables -P FORWARD -J DROP

iptables -P OUTPUT -J DROP

 

# La oss begynne med å route litt

route add -net $DMZNET gw $DMZIFIP dev $DMZIF

route add -net $LANNET gw $LANIFIP dev $LANIF

route add default dev $OUTIF

 

 

# Maskering

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ippp0 -j MASQUERADE

 

# Vi åpner for all bruk innenfra

iptables -A FORWARD -s $DMZNET -d 0/0 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -s $LANNET -d 0/0 -j ACCEPT

 

# Stateful connections

iptables -A FORWARD -m state --state NEW -s 0/0 -d $LANNET -J DROP

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED  \

      -s 0/0 -d LANNET -J ACCEPT

 

# Redirecte til webserveren. For å få dette til er det mulig at man må

# åpne for trafikk til port 80 på selve brannveggen...

# iptables -A INPUT --dport 80 -J ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i $OUTIF \

           -j DNAT --to $DMZWEB

 

# Vi vil typisk tillate ICMP-pakker over en lav sko.

iptables -A FORWARD -p icmp -J ACCEPT

iptables -A INPUT -p icmp -J ACCEPT

iptables -A OUTPUT -p icmp -J ACCEPT

 

# DONE

 

Mer informasjon finnes blant annet på:

 

 

route add default gw myhost

23 OpenSSH

 

Normalt ikke nødvendig:

24 E-post – server

25 Proxy – server

26 Apache Web – server, hjemmesider, PHP og htaccess

 

Brukernes hjemmesider:

 

PHP:

 

Adgangskoder til en katalog på web – server:

<Limit GET POST>

  Order deny,allow

  AuthType Basic

  AuthUserFile /var/www/html/.htpasswd

  AuthName "Passordbeskyttet område"

  Require valid-user

</Limit>

 

 

htpasswd –c /var/www/html/.htpasswd brukernavn

 

 

NB! Hvis du skal ha flere brukere enn en som skal ha tilgang på den beskyttede katalogen kjøres htpasswd gjentatte ganger, men UTEN –c – parameteren. Hvis –c blir benyttet blir eksisterende passord – fil slettet.

 

NB! Rettighetene til fila .htpasswd må settes til 755 (chmod 755 .htpasswd)

 

 

Finn:

 

#
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
#
<Directory "/var/www/html">
....
AllowOverride None
....
</Directory>

 

Endre AllowOverride None til AllowOverride All

 

Nå skal du få spørsmål om passord neste gang du prøver å gå inn i den passordbeskyttede katalogen via din web – leser (http://ip_til_linux_boks/beskyttet/).

 

MOD_SSL kan legges inn for økt sikkerhet. Virtuelle verter: Legges inn i /etc/httpd/httpd.conf

 

For å overføre filer til din web – server kan et FTP – program benyttes. Pga. dårlig sikkerhet anbefales bruk av SSH i stedet. Til SSH filoverføring kan f. eks. WinSCP2 nevnt tidligere i denne presentasjonen bli benyttet.

27 Disk Quota

28 LTSP terminalserver

 

    host ws001 {

        hardware ethernet     52:54:AB:DD:2A:40;

        fixed-address         192.168.0.1;

        filename              "/lts/vmlinuz-2.4.19-ltsp-1";

    }

 

 

# Config file for the Linux Terminal Server Project (www.ltsp.org)

#

 

[Default]

SERVER                  = 192.168.0.254

XSERVER                 = auto

X_MOUSE_PROTOCOL        = "PS/2"

X_MOUSE_DEVICE          = "/dev/psaux"

X_MOUSE_RESOLUTION      = 400

      X_MOUSE_BUTTONS         = 3

      USE_XFS                 = N

      LOCAL_APPS              = N

      RUNLEVEL               = 5

      XkbLayout               = "no"

      XkbSymbol               = "pc104"

      XDM_SERVER              = 192.168.0.254

#------------------------------------------------------------------------------

#

# Example of specifying X settings for a workstation

#

[ws001]

        XSERVER              = auto

        LOCAL_APPS           = N

        USE_NFS_SWAP         = Y

        SWAPFILE_SIZE        = 64m

        RUNLEVEL             = 5

     

[ws002]

      X_MOUSE_BAUD            = 1200

      X_MOUSE_RESOLUTION      = 50

      X_BUTTONS      = 2

      X_MOUSE_PROTOCOL        = "Microsoft"

      X_MOUSE_DEVICE         = "/dev/ttyS1"

      XkbTypes                = "default"

      XSERVER                 = auto

      LOCAL_APPS             = N

      USE_NFS_SWAP           = Y

      SWAPFILE_SIZE          = 64m

      RUNLEVEL               = 5

           

 

Støtte for lokal diskettstasjon på klientene:

29 Cygwin, X-server på Windows og X11 forwarding

 

VNC:

 

30 Rdesktop mot Windows 2000 terminal server

31 Webmin

31 Linux via VMWare workstation på Windows

 

o       cd /tmp

o       tar zxf vmware-linux-tools.tar.gz

o       cd vmware-linux-tools

o       ./install.pl

o       startx

I X – Windows kan verktøyet vmware-toolbox bli benyttet for å foreta ytterligere konfigurasjon.

32 Apt-get

 

Artikkel angående Apt-get til Red Hat:

 

http://linuxguiden.linpro.no/article.php?sid=410

 

For å få til automatisk sjekking og oppdatering av systemet kan en tekstfil med følgende innhold legges i /etc/cron.daily:

 

#/bin/sh

 

apt-get update

# For å oppdatere pakkebeskrivelsene

 

apt-get -y upgrade

# For å oppgradere

 

apt-get clean

# For å fjerne de oppdaterte pakkene fra temp

33 MySQL

 

Vi oppretter en ny database i MySql (IKKE skriv inn tallene 1., 2. etc.):

 

  1. mysqladmin -u root password velg_et_passord
  2. mysqladmin -u root -p create basenavn
  3. mysql -u root –p
  4. grant all on basenavn.* to brukernavn@localhost identified by 'velg_et_passord';
  5. Skriv \q for å gå ut av MySql - kommandolinjesystemet.

 

Forklaring til punktene ovenfor:

  1. Et passord for MySql – tjenesten blir definert.
  2. Ny database opprettes. Brukernavn er root og passord ble definert i linje 1.
  3. Vi logger oss inn i MySql kommandolinje.
  4. Alle rettigheter til den nye databasen blir gitt til en bruker som vi selv definerer. Vi velger selv et passord på denne MySql – brukeren.
  5. Vi logger oss ut av MySql kommandolinje.

 

En web – basert løsning (krever PHP) for å administrere MySql er: http://www.phpmyadmin.net/

 

Noen verktøy finnes også i administrasjonssystemet http://www.webmin.com/ omtalt tidligere.

34 Backup

 

http://www.gnuskole.dk/bog/backup.html

35 True type fonter (TTF) fra Windows på Linux Red Hat 8

 

 

 

For å nyttiggjøre seg av de nye skrifttypene i Open Office må følgende gjøres:

 

 

 

Lykke til!