Historiske bilder / Historical pictures (# 1)


Historisk bilde - Sentrum sett fra Humlestad.

Foto utlånt av John Faltin Hafsø.

Dateringen for dette bildet er noe usikker, men det må ha blitt tatt en stund før jernbanen ble anlagt i 1878. Til høyre for midten av bildet ser vi gården Næsgaard som tilhørte Eidsvoldsrepresentant Christen Mölback. Legg merke til at arbeidet med å fylle ut Lervigen ikke har blitt påbegynt da bildet ble tatt. Fajansefabrikkens lokaler og byen forøvrig er også ganske forskjellig fra slik landskapet framtrer på neste bilde:

Egersund before 1878.


Sentrum - Varberg i bakgrunnen.

Bilde tatt fra Kråkefjellet over Humlestad. Sentrum inkludert Varberg (fjelltoppen i bakgrunnen) og byens gamle jernbanestasjon (midt i bildet). Byen fikk jernbaneforbindelse med Stavanger i 1878. Fra begynnelsen av lå jernbanestasjonen i sentrum (Tonehuset), men den ble senere flyttet opp til Eie (ca. 1 km fra sentrum). Jernbanebygningen i sentrum har blitt revet (slutten av 1970 - tallet) for å gi plass til et nyere forretningsbygg, som blant annet huser SpareBank 1 SR-Bank og Apoteket. Nederst på bildet ser man fajansefabrikken.

Egersund got railway in 1878. The station was then situated in the town. Now the station is placed about 1 km outside the town and the originally station building has been pulled down. On both pictures you can see Egersund pottery (closed in 1979).

Sentrum


Byen sett fra Kråkefjellet i 1970-årene.

Foto: John Faltin Hafsø.

Samme motiv nok en gang, men dette bildet er tatt i begynnelsen av 1970 - årene. Masten på Varberg er ennå ikke kommet på plass, og vi ser at Tonehuset (stasjonsbygningen) ikke er revet. Dessuten er dagens rådhus under bygging (nedre hjørne venstre).

Egersund around 1970.


Deler av Egersund sentrum, retning Mosbekk.

Disse fotografiene viser sentrum fra Damsgård og mot Mosbekk / Årstaddalen, inkludert gamle Damsgård bro. Bildene er tatt i slutten av 1800 - tallet / begynnelsen av 1900 - tallet. Området har senere blitt tett bebygd.

Picture from 1890 - 1910. You can see Damsgaard bridge and parts of the town.

Deler av Egersund sentrum, retning Mosbekk.


Joh. Feyers gate

Johan Feyers gate på begynnelsen av 1900 - tallet. Statuen av Johan Feyer (grunnleggeren av Egersund Fayancefabrikk) har senere blitt flyttet vekk fra sitt opprinnelige ståsted. Statuen står nå på Fabrikksplassen, ikke langt fra der fajansefabrikken lå. Fajansefabrikkens lokaler huser nå blant annet dagligvarebutikken Mega (S-laget).

Johan Feyer street, named after Johan Feyer, the founder of Egersund pottery. The statue of Johan Feyer has been moved closer to the original industrial site.


Lervigen

Bildet viser Lervigen rundt 1890. I slutten av 1800 - tallet begynte arbeidet med å fylle ut Lervigen, slik at området kunne gi plass til flere forretningsbygg. Lite av den opprinnelige Lervigen har blitt beholdt. Det best bevarte bygget i området må være den sjøboden som i dag huser AS Sporty.

Lervige around 1890. The water area is now filled in.


Havnen i seilskutenes tid.

Fotografiet har blitt utlånt fra Hadland's Foto- og Bildearkiv.

Byens havn slik den så ut på den tiden seilskutene hadde sin glansperiode. Byens båtflåte var seine med å gå over til damp, noe som medførte at skipsfartsbyen Egersund fikk seg en økonomiske knekk.

The habour - In the days of sail.


Vinterstemning i Egersund.

Vinterstemning i Egersund. Byen var ikke så stor på den tiden dette postkortet ble laget. Da det går strømkabler via luftspenn ned mot sentrum må kortets motiv være nyere enn 1905. Byen fikk nemlig elektrisk belysning i november 1905.

This is a postcard which shows pleasant winter weather in the old days of Egersund. Egersund got electricity in November 1905. The pictures must be newer than that as you can see the electricity lines at the picture.


Flere av bildene ovenfor har blitt skannet inn fra en postkortserie som har blitt trykket opp av Dalane Folkemuseum.

Mer om Egersund / More about Egersund:

Forrige sideStartsidenNeste side


Bjørn Roger Rasmussen (BRR)