Logo 1 Flatraket.
Bilde av bygda Flatraket tatt fra utkanten av Gangeskaregga.

https://gml.flatraket.no/ og https://www.flatraket.no/

Bloggartikkel om Flatraket (lenke) - https://www.brr.no/wordpressbrr/flatraket/
(Mye mer omfattende beskrivelse.)


Denne nettsiden blir ikke lenger oppdatert, da et innlegg i min blogg har overtatt sidens rolle.

This website is not kept up to date, as a post in my blog has taken over the page's role.


Flatraket - presentasjon av kystbygda

Min kone (Sølvi M. Rasmussen) er fra bygda Flatraket. Etter å ha vært med henne på ferie til Flatraket flere ganger ble jeg - Bjørn Roger Rasmussen - fasinert av plassen og ikke minst naturen som omkranser bygda. Fra og med 1. mai 2014 har vi valgt å flytte til bygda, dvs. vi er nå altså innbyggere / fastboende på Flatraket.

Underveis under min "oppdagelse" av Flatraket fikk jeg lyst til å legge ut en aldri så liten presentasjon av Flatraket på nettet. Sommeren 2007 ble første versjon lagt ut, og i etterkant har jeg mange ganger "flikket", endret og forbedret presentasjonen. Min presentasjon er skrevet på bokmål selv om skriftspråket i Stad kommune (tidligere Selje kommune) er nynorsk. Da et bilde som kjent sier mer enn 1000 ord er det naturlig med en del bilder i presentasjonen.

ENGLISH VERSION: A short English version is available nearly at the bottom of this page.


Tekst og foto: Bjørn Roger og Sølvi Myklebust Rasmussen.


Flatraket-logo


Denne Flatraket-sida har blitt "ribbet for innhold", da artikkel i min blogg (blogg.brr.no - Bjørn Roger Rasmussen (BRR) blogger!) har overtatt dens rolle.

Imidlertid har jeg spurt kunstig intelligens (KI) - via Microsoft Copilot i Bing - om hjelp til å gi et lite sammendrag om bygda Flatraket, hvor svaret var:

"Flatraket er en liten kystbygd i Stad kommune i Vestland fylke (tidligere Selje kommune i Sogn og Fjordane, Nordfjord-regionen). Bygden ligger omtrent 16 km øst for Måløy og ca. 30 km fra Selje sentrum. Fra Flatraket har man utsikt mot Stadlandet, Sildagapet, øya Silda, Skongenes og det åpne hav. Tradisjonelt har fiske og landbruk vært sentrale næringsveier for Flatraket. Bygdens største arbeidsplass er AS Fiskevegn. Det finnes også en dagligvarebutikk på Flatraket.

Flatraket har egen skole med omtrent 40 elever, i tillegg til ca. 10 SFO-plasser. Bygden har også en barnehage som ble åpnet i januar 1988, og som har ca. 30 barnehageplasser. Ved starten av 2021 bodde det 326 personer i Flatraket grunnkrets.

Når det gjelder idrett og friluftsliv, har bygden en ballbinge, en fotballbane (Naustteigen stadion) med et relativt nytt klubbhus (1992), og et idrettslag med ulike idrettsgreiner. Det finnes også noen mindre badestrender samt et stort og variert turterreng i fjellet. Den godt opparbeidede trimløypa rundt Flatraksdalen ble etablert i 2020. Nord i bygden finner man en molo med småbåthavn. For båtfolk er det muligheter for både fiske og turer over til den idylliske øya Silda.

På Flatraket er det tre boligfelt, og det nyeste boligfeltet ligger omtrent midt i bygda ovenfor gjennomfartsveien (Fv618) og ble ferdig tilrettelagt i 2003. Geografisk sett ligger Flatraket i nærheten av Stad og Stadhavet, noe som medfører at det innimellom kan være røffe værforhold. Full storm ved Stad merkes også godt på Flatraket. Småbygder rundt Flatraket inkluderer Håvik, Nordpollen, Kvernevika, Vetrhus, Venøy, Barmsund (hvor det også går ferje over til Barmen), Flister, Rundereim, Moldestad, Moldefjorden, Eide, Selje, Straumen og Sørpollen. Rett før Straumen går kommunegrensen mellom Stad kommune og Kinn kommune. Oppe på Almenningsfjellet er det et veikryss hvor man kan ta enten til Måløy eller mot Bryggja og Nordfjordeid (Riksvei 15)."

Kilder brukt av KI:

Jeg gav kunstig intelligens i oppgave å lage et bilde av den vestlandske kystbygda Flatraket, hvor resultatet ble slik:


Bilde generert av Microsoft Copilot i Bing, og GPT-en Designer. Resultatet er langt unna slik bygda Flatraket ser ut i virkeligheten.


Bilder av bygda slik den virkelig ser ut følger:

Deler av bygda Flatraket sett fra Storevikhauen mai 2017.
Deler av bygda Flatraket sett fra Storevikhauen mai 2017. Det "gamle byggefeltet" vises ikke.

Gangeskar.
Bilde av bygda Flatraket tatt fra Gangeskar-området/Gangeskar-tunellen, 1. mai 2017.

Solnedgang Flatraket.
Solnedgang Flatraket.
Sammensatte bilder:

Nyere kollasjer fra Flatraket er tilgjengelig via bloggartikkelen om kystbygda Flatraket.
Sammensatt bilde/kollasj Flatraket 2020.
Flatraket år 2020, kollasj. (Trykk på bildet for større versjon!)
Sammensatt bilde/kollasj Flatraket 2019.
Flatraket år 2019, kollasj. (Trykk på bildet for større versjon!)
Sammensatt bilde/kollasj Flatraket 2018.
Flatraket år 2018, kollasj. (Trykk på bildet for større versjon!)
Sammensatt bilde/kollasj Flatraket 2017.
Flatraket år 2017, kollasj. (Trykk på bildet for større versjon!)
Sammensatt bilde/kollasj Flatraket 2016.
Flatraket år 2016, kollasj. (Trykk på bildet for større versjon!)
Sammensatt bilde/kollasj Flatraket 2015.
Flatraket år 2015, kollasj. (Trykk på bildet for større versjon!)
Flere sammensatte bilder:

Nyere kollasjer fra Flatraket er tilgjengelig via bloggartikkelen om kystbygda Flatraket. Bilder fra Flatraket legges fortløpende inn i bildegalleriet kategori Flatraket (lenke).
Bygda Flatraket samt Flatraksvika og havet utenfor sett fra fjellet:

Flatraket sett fra fjellet
Flatraket sett fra fjellet i nærheten av Lynghaughornet 31.05.2020.


Ordet Flatraket betyr:

  • Flat: Lendets / terrengets flate utforming, dvs. for bygdas vedkommende ei lang og flat strand ut mot det åpne havet, i ei brei vik mellom Sørpollen og Nordpollen.
  • Raket: Et åpent sted ved ei strand der det er mange løse ting som driver i land fra havet, dvs. mye rak.

Kilde: Bok utarbeidet av Johan Kroken (2014): "Busetnadsoge for gardane Seljenes – Oresæter – Flatraket – Kupen – Gangeskar ca. 1750-2014"

De fem opprinnelige gårdene ble eid av enten kirka (Selje prestebol) eller St. Jørgen Hospital i Bergen. Gårdene ble så leid ut igjen til brukere, og først på midten av 1800-tallet ble gårdene solgt til private kjøpere.

En tur til Flatraket anbefales! Du vil møte en liten, idyllisk og koselig vestlandsk perle av en kystbygd omkranset av røff natur! En "innfødt" ville vel ha sagt: "Flatraksbygda er ei perle kan vel hende"... Eller som enkelte sier: "Flatraket – ei perle ved Stadhavet".

Legg gjerne igjen en hilsen eller kommentar i gjesteboka til bloggen!


Flatrakssongen
Flatrakssongen


Short English version:

This Flatraket page has been "ribbed for content", as an article in my blog (blogg.brr.no - Bjørn Roger Rasmussen (BRR) blog!) has taken over its role.

However, I have asked artificial intelligence (AI) - via Microsoft Copilot in Bing - for help in giving a small summary about the village of Flatraket, where the answer was:

"Flatraket is a small coastal village located in Stad Municipality, Vestland county, Norway. It lies approximately 16 kilometers northeast of the town of Måløy (in Kinn Municipality) and about 30 kilometers southwest of the village of Selje. From Flatraket, you can enjoy views of Stad (Stadlandet), the Sildagapet, the island of Silda, Skongenes, and the open sea.

Traditionally, fishing and agriculture have been the main livelihoods in Flatraket. The largest workplace in the village is AS Fiskevegn, and there is also a grocery store in Flatraket.

Regarding education, Flatraket has its own school with approximately 40 students, as well as around 10 after-school care (SFO) spots. The village also has a kindergarten that opened in January 1988, providing about 30 daycare spots. As of the beginning of 2021, the population of the Flatraket area was 326 people.

For sports and outdoor activities, Flatraket offers a ball court, a football field (Naustteigen Stadium) with a relatively new clubhouse (built in 1992), and a sports club with various disciplines. There are also several small bathing beaches and diverse hiking terrain in the mountains. The well-established hiking trail around Flatraksdalen was established in 2020. In the northern part of the village, there is a pier with a small boat harbor. Boating enthusiasts can enjoy fishing and take trips to the picturesque island of Silda.

Flatraket has three residential areas, with the newest one situated roughly in the middle of the village above the main road (Fv618). This housing development was completed in 20032. Due to its geographical location near Stad and the Stadhavet (Stad Sea), Flatraket occasionally experiences rough weather conditions. Storms at Stad are also noticeable in Flatraket. Other small villages around Flatraket include Håvik, Nordpollen, Kvernevika, Vetrhus, Venøy, Barmsund (where a ferry connects to Barmen), Flister, Rundereim, Moldestad, Moldefjorden, Eide, Selje, Straumen, and Sørpollen. Just before Straumen, the municipal boundary separates Stad Municipality from Kinn Municipality. At the crossroads on Almenningsfjellet, you can choose to go either to Måløy or toward Bryggja and Nordfjordeid (via National Road 15)."

Sources or links used by AI


Mer informasjon om bygda tilgjengelig som innlegg i blogg (lenke).

Trykk på bildet nedenfor for å få opp flere bilder fra Flatraket (link):

Link til kategori med bilder fra Flatraket.

https://foto.flatraket.no/

RSS RSS-feed: Nyeste bilder kategori Flatraket - foto.brr.no.


Flatraket på Facebook er tilgjengelig via denne link. Velkommen som liker av sida!

Link til Flatraket side Facebook.
Flatraket Facebook-side adresse: https://facebook.flatraket.no/ eller https://www.facebook.com/flatraket.no.


Linker

Alle lenker / linker fjernet sommeren 2021 fra denne siden. Lenker flyttet til Flatraket blogg-artikkel / blogg-innlegg.


Flatraket sin kartmessige plassering / GPS-posisjon er 61° 58' 26.0" N 5° 13' 39.2" E (alternativt 61.973893 N, 5.227552 E), se også Google Maps - kartet nedenfor:Flere værdetaljer: Yr - Flatraket og Storm.no - Flatraket. Og: Været på Flatraket-side.


Logo 2 Flatraket.


BRR - Side opprettet 21. juli 2007, sist oppdatert 18. april 2024.