CURRICULUM VITAE (CV)

Personlige opplysninger

Navn:

Bjørn Roger Rasmussen

Kontaktopplysninger:

 • Postadresse: 6717 FLATRAKET
 • Telefon: 57 00 04 45 / 924 35 728
 • Internett: http://www.brr.no/ og brr@brr.no

 • Født:

  1971

  Sivilstatus:

  Gift med Sølvi M. Rasmussen, 1 barn (småskolealder).

  Utdannelse

  Høgskoleutdannelse:

  Årstall:

  Skolens navn og utdannelsestype:

  1994 - 1996

  HiBu Ringerike / HBV (Høgskolen i Buskerud / Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avdeling for økonomisk/administrative fag), Ringerike:

  2-årig hovedfagsutdannelse (40 vekttall/120 studiepoeng) innenfor informasjonssystemer med valgblokk kontorsystemer.

  Studiet var tredelt:

  • Fellesdel (10 vekttall / 1/2 år): Forelesninger, selvstudier og prosjekter innenfor metode / vitenskapsteori og organisasjonsteori.
  • Fagdel (10 vekttall / 1/2 år): Forelesninger, selvstudier og prosjekter innenfor informasjonssystemer (IT/edb) og kontorsystemer.
  • Hovedfagsavhandling (20 vekttall / 1 år): Gjennomføring av undersøkelse og utforming av en større avhandling. Min avhandling ble skrevet ved siden av full lærerjobb og omhandlet bruken av EDI innenfor norsk dagligvarehandel.


  1990 - 1995

  SLHK (Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag, nå del av HiBu / HBV), Ringerike:

  4-årig adjunktutdannelse/cand. mag. studie (totalt 85 vekttall/255 studiepoeng).

  Jeg foretok følgende faglige spesialisering:

  • Sosialøkonomi (20 vekttall/1 år): Mikroøkonomi, makroøkonomi og samfunns- og næringslære/anvendt økonomi .
  • Kontorfag med EDB / IKT (25 vekttall/1,25 år): Administrativ databehandling, systemering, kontorautomasjon, grunnleggende edb-kunnskaper, tekstbehandling og prosjektarbeid.
  • Grunnstudiet (20 vekttall/1 år): Matematikk/statistikk, bedriftsøkonomi/regnskap, markedsføring, norsk, engelsk, kontorfag/edb, metode og organisasjonslære.
  • Pedagogikk (20 vekttall): Pedagogisk teori og pedagogisk praksis, inkludert to praksisperioder (6 uker * 2) som lærer.

  Utdannelse av lavere grad:

  Årstall:

  Skolens navn og utdannelsestype:

  1987 - 1990

  Dalane videregående skole, Egersund:

  • 3-årig videregående utdannelse innenfor handel- og kontor, regnskapslinjen.

  1978 - 1987

  Lagård ungdomsskole og Grøne Bråden skole (barneskole), Egersund:

  • 9-årig grunnskole.

  Praksis

  Årstall:

  Arbeidsgiver og jobbtype:

  24.08.2015 - d. d.

  Vågsøy kommune (Måløy i Nordfjord, Sogn og Fjordane):

  • Ansatt som IKT-rådgiver, 100 % stilling.

  Juni 2014 - august 2015

  Vågsøy kommune (Måløy i Nordfjord, Sogn og Fjordane):

  • Ansatt som sekretær, sentraladministrasjonen tjenesteområde service, 100 % stilling. Arbeidsinnhold: Post, arkiv, sentralbord og hjemmeside/Facebook (publisering).

  November 1999 - mai 2014

  Eigersund kommune:

  • Ansatt som EDB / IKT - konsulent / rådgiver fra 1. november 1999 til mai 2014, 100 % stilling.
  • Pensjonsopptjeningstid: 14 år, 7 måneder og 8 dager.
  • Noe av jobbinnholdet:
   • Drifting av servere, nettverk, datamaskiner og dataløsninger/datasystemer.
   • Support overfor kommunens ansatte.
   • Innkjøp og idriftsetting av nytt utstyr.
   • Utarbeide dokumentasjon og kursholder på interne kurs.
   • Delta i arbeidet med utarbeidelse og inngåelse av avtaler med eksterne leverandører samt utarbeidelse av planer.
  • Mer informasjon om jobben (ikke helt oppdatert oversikt) er tilgjengelig her.
  • Holdt diverse kurs i elementær PC-bruk og i bruk av kommunens elektroniske saksbehandlingsystem (tidligere Winsak, nå Acos WebSak).

  1998 - 1999

  Perrongen Elkjøp, Egersund:

  • Ansatt i 100 % stilling som Supportmedarbeider EDB med betjening av både privat- og bedriftskunder:
   • Privatmarkedet: Klargjøring av nye datamaskiner med tilbehør, programinstallasjoner, småreparasjon, oppgraderinger, support etc.
   • Bedriftskunder: Montering, drift, vedlikehold og support av mindre Windows nettverk.

  1998 - 2006

  Folkeuniversitetet Dalane, Egersund:

  • Diverse kveldsundervisning på nybegynnerkurs i IKT / EDB (Windows, Word, Excel, Internett).

  1997 - 1998

  Dalane videregående skole, Egersund:

  • 30 % lærerstilling i Kontorautomasjon II.
  • 70 % stilling som EDB-ansvarlig (vikariat). Som EDB-ansvarlig driftet jeg to servere og over 100 klienter. Jeg monterte nytt utstyr, la inn programvare, foretok mindre reparasjoner og hjalp elever og ansatte med dataproblemer.
  • Total pensjonsopptjeningstid som ansatt på skolen: 1 år, 4 måneder og 11 dager (to perioder avbrutt av siviltjenesten).

  1996 - 1997

  Dalane videregående skole, Egersund:

 • Siviltjeneste ble avtjent da jeg var militærnekter.
 • Permisjon fra ordinær lærerjobb ble innvilget, og siviltjeneste (14 måneder) ble avtjent på skolebiblioteket.
 • I tillegg hjalp jeg til med driftingen av skolens to datanettverk.
 • 1995 - 1996

  Dalane videregående skole, Egersund:

  Full lærerstilling (oppsigelige stilling). Jeg underviste i følgende fag:

  • EDB, ADL, samfunnskunnskap, trafikk og matematikk i to spesialklasser (tilrettelagt opplæring).
  • EDB og kontorfag innenfor ordinære klasser.

  Vinter 1994

  Ringerike Studiesenter, Hønefoss og SLHK Oppdrag, Hønefoss:

  • Diverse undervisning på to innføringskurs i EDB (tekstbehandling etc.)

  1993 - 1990

  Diverse sommerjobber:

  Jeg har blant annet jobbet med:

  • Resepsjonsarbeid/kontorarbeid
  • Lager- og butikkarbeid
  • Diverse vedlikehold

  Interesser

  Årstall:

  Interesse:

  1986 - d. d.

  1987 - d. d.

  1996 - d. d.

  1988 - d. d.

  • Sykling og turgåing skader ikke.

  Tillitsverv

  Årstall:

  Verv:

  2002 - 2008

  2001 - 2003

  • Formann i sameiet (Sameiet Kjerjaneset 2, Damveien) der jeg bodde.

  2000 - 2002

  • Kasserer i + 20 (kristen forening for "unge Voksne" (20 - 35 år) i Misjonshuset.

  1999 - 2001

  • Sekretær i Egersund Misjonsforening (forening tilsluttet Det Norske Misjonsselskap).

  1998 - 2000

  1990 - 2000

  • Under studietiden: Teknikker og programleder i en lokalradio.
  • Utført diverse oppdrag for Ungdomsforeningen Vår, blant annet "sekretæroppdrag".
  • Laget Web - side for Egersund Dykkeklubb.

  - 1990

  • Diverse tilllitsverv innenfor ungdomsarbeidet i Bedehuset, Egersund (Misjonssambandet og Den Vestlandske Indremisjon).


  Tilbake til hovedsiden

  Sist oppdatert 16. august 2015 av Bjørn Roger Rasmussen.