CURRICULUM VITAE (CV)

Personlige opplysninger

Navn:

Bjørn Roger Rasmussen

Kontaktopplysninger:

Kontaktopplysninger, grafisk format.

 • Internett: https://www.brr.no/
 • Telefon (ifølge Opplysningen 1881)
 • Bosted: Bygda Flatraket i Stad kommune, Vestland fylke. Opprinnelig fra Eigersund kommune (Egersund) i Sør-Rogaland.
 • Født:

  1971

  Sivilstatus:

  Gift med Sølvi M. Rasmussen, 2 barn (barneskolealder).

  Utdannelse

  Høgskoleutdannelse:

  Årstall:

  Skolens navn og utdannelsestype:

  1995 - d. d.

  Deltaker på diverse kurs i forbindelse med jobbene/stillingene jeg har hatt.

  1994 - 1996

  HiBu Ringerike (Høgskolen i Buskerud, avdeling for økonomisk/administrative fag), Ringerike:

  2-årig hovedfagsutdannelse, hovedfagskandidat/hovedfagsgrad (40 vekttall/120 studiepoeng) innenfor informasjonssystemer med valgblokk kontorsystemer.

  Studiet var tredelt:

  • Fellesdel (10 vekttall / 1/2 år): Forelesninger, selvstudier og prosjekter innenfor metode / vitenskapsteori og organisasjonsteori.
  • Fagdel (10 vekttall / 1/2 år): Forelesninger, selvstudier og prosjekter innenfor informasjonssystemer (IKT/IT/edb) og kontorsystemer.
  • Hovedfagsavhandling (20 vekttall / 1 år): Gjennomføring av undersøkelse og utforming av en større (vitenskapelig) avhandling. Min avhandling ble skrevet ved siden av full lærerjobb, og den omhandlet bruken av EDI innenfor norsk dagligvarehandel (kvantitativ metode).

  Vitnemål: Som lektor og hovedfagskandidat (hovedfagsgrad). Etter min tid som student har hovedfagsgraden blitt erstattet av mastergraden.

  Dagens navn på skolen: Universitetet i Sørøst-Norge (USN) - Campus Ringerike.


  1990 - 1995

  SLHK (Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag, nå del av USN), Ringerike:

  4-årig adjunktutdannelse/cand. mag. studie (totalt 85 vekttall/255 studiepoeng).

  Jeg foretok følgende faglige spesialisering:

  • Sosialøkonomi (20 vekttall/1 år): Mikroøkonomi, makroøkonomi og samfunns- og næringslære/anvendt økonomi .
  • Kontorfag med EDB / IKT (25 vekttall/1,25 år): Administrativ databehandling, systemering, kontorautomasjon, grunnleggende edb-kunnskaper, tekstbehandling og prosjektarbeid.
  • Grunnstudiet/økonomisk-administrative fag (20 vekttall/1 år): Matematikk/statistikk, bedriftsøkonomi/regnskap, markedsføring, norsk, engelsk, kontorfag/edb, metode og organisasjonslære.
  • Pedagogikk (20 vekttall): Pedagogisk teori m/fagdidaktikk og pedagogisk praksis, inkludert to praksisperioder (6 uker * 2) som lærer.

  Vitnemål: Som adjunkt og cand. mag.


  Utdannelse av lavere grad:

  Årstall:

  Skolens navn og utdannelsestype:

  1987 - 1990

  Dalane videregående skole, Egersund:

  • 3-årig videregående utdannelse innenfor handel- og kontor (handelsskolen), regnskapslinjen. Gav generell studiekompetanse.

  1978 - 1987

  Lagård ungdomsskole og Grøne Bråden skole (barneskole), Egersund:

  • 9-årig grunnskole.

  Praksis

  Årstall:

  Arbeidsgiver og jobbtype:

  01.01.2020 - d. d.

  Kinn kommune (Måløy i Vestland fylke):

  • IKT-rådgiver, 100 % stilling. Videreføring av tidligere jobb i ny kommune.
  • Punkter i tillegg til tidligere nevnte arbeidsoppgaver:
   • Deltakelse i IKT-delen av kommunereformprosjektet Kinn kommune (sammenslåingen av tidligere Vågsøy kommune og Flora kommune).
   • Delaktig i prosessen med innføring av Chromebook-maskiner i skolene.
   • Utarbeidelse av diverse IKT brukerdokumentasjon.
   • Deltakelse i innføringsprosjektet av Microsoft 365 (Teams).
   • Bidratt aktivt i prosessen med implementering av nye videokonferanseløsninger.
   • Prosjektdeltakelse i grupper som har jobbet med personvern og bredbånd til kommunens innbyggere.
   • Utpekt til personvernrådgiver for Kinn kommune mars 2023.
   • Bidra i digitaliseringsprosessen (transformasjonen).

  24.08.2015 - 31.12.2019

  Vågsøy kommune (Måløy i Nordfjord, Sogn og Fjordane, nå Kinn kommune i Vestland fylke):

  • Ansatt som IKT-rådgiver, 100 % stilling.
  • Noe av arbeidsinnholdet har vært: Bestillinger av og rådgivning rundt innkjøp av klientutstyr, administrering av telefoni (fasttelefoner og mobilabonnementer), klargjøring og utplassering av klientutstyr, diverse prosjekter, samarbeid og koordinering med driftssenteret (Nordfjordnett og IKT Nordfjord), lokal brukerstøtte, dokumentasjon osv.

  Juni 2014 - august 2015

  Vågsøy kommune (Måløy i Nordfjord, Sogn og Fjordane, nå Kinn kommune i Vestland fylke):

  • Ansatt som sekretær, sentraladministrasjonen tjenesteområde service, 100 % stilling. Arbeidsinnhold: Post, arkiv, sentralbord og hjemmeside/Facebook (publisering).

  November 1999 - mai 2014

  Eigersund kommune:

  • Ansatt som EDB / IKT - konsulent / rådgiver fra 1. november 1999 til mai 2014, 100 % stilling.
  • Pensjonsopptjeningstid: 14 år, 7 måneder og 8 dager.
  • Noe av jobbinnholdet:
   • Drifting av servere, nettverk, datamaskiner og dataløsninger/datasystemer.
   • Support overfor kommunens ansatte.
   • Innkjøp og idriftsetting av nytt utstyr.
   • Utarbeide dokumentasjon og kursholder på interne kurs.
   • Delta i arbeidet med utarbeidelse og inngåelse av avtaler med eksterne leverandører samt utarbeidelse av planer.
  • Mer informasjon om jobben (ikke helt oppdatert oversikt) er tilgjengelig her.
  • Holdt diverse kurs i elementær PC-bruk og i bruk av kommunens elektroniske saksbehandlingsystem (tidligere Winsak, nå Acos WebSak).

  1998 - 1999

  Perrongen Elkjøp, Egersund:

  • Ansatt i 100 % stilling som Supportmedarbeider EDB med betjening av både privat- og bedriftskunder:
   • Privatmarkedet: Klargjøring av nye datamaskiner med tilbehør, programinstallasjoner, småreparasjon, oppgraderinger, support etc.
   • Bedriftskunder: Montering, drift, vedlikehold og support av mindre Windows nettverk.

  1998 - 2006

  Folkeuniversitetet Dalane, Egersund:

  • Diverse kveldsundervisning på nybegynnerkurs i IKT / EDB (Windows, Word, Excel, Internett).

  1997 - 1998

  Dalane videregående skole, Egersund:

  • 30 % lærerstilling i Kontorautomasjon II.
  • 70 % stilling som EDB-ansvarlig (vikariat). Som EDB-ansvarlig driftet jeg to servere og over 100 klienter. Jeg monterte nytt utstyr, la inn programvare, foretok mindre reparasjoner og hjalp elever og ansatte med dataproblemer.
  • Total pensjonsopptjeningstid som ansatt på skolen: 1 år, 4 måneder og 11 dager (to perioder avbrutt av siviltjenesten).

  1996 - 1997

  Dalane videregående skole, Egersund:

  • Siviltjeneste ble avtjent da jeg var militærnekter.
  • Permisjon fra ordinær lærerjobb ble innvilget, og siviltjeneste (14 måneder) ble avtjent på skolebiblioteket.
  • I tillegg hjalp jeg til med driftingen av skolens to datanettverk.

  1995 - 1996

  Dalane videregående skole, Egersund:

  Full lærerstilling (oppsigelige stilling). Jeg underviste i følgende fag:

  • EDB, ADL, samfunnskunnskap, trafikk og matematikk i to spesialklasser (tilrettelagt opplæring).
  • EDB og kontorfag innenfor ordinære klasser.

  Vinter 1994

  Ringerike Studiesenter, Hønefoss og SLHK Oppdrag, Hønefoss:

  • Diverse undervisning på to innføringskurs i EDB (tekstbehandling etc.)

  1993 - 1990

  Diverse sommerjobber:

  Jeg har blant annet jobbet med:

  • Resepsjonsarbeid/kontorarbeid
  • Lager- og butikkarbeid
  • Diverse vedlikehold

  Interesser

  Årstall:

  Interesse:

  1986 - d. d.

  1987 - d. d.

  1996 - d. d.

  1988 - d. d.

  • Sykling og turgåing skader ikke.

  Tillitsverv

  Årstall:

  Verv:

  2002 - 2008

  2001 - 2003

  • Formann i sameiet (Sameiet Kjerjaneset 2, Damveien) der jeg bodde.

  2000 - 2002

  • Kasserer i + 20 (kristen forening for "unge Voksne" (20 - 35 år) i Misjonshuset.

  1999 - 2001

  • Sekretær i Egersund Misjonsforening (forening tilsluttet Det Norske Misjonsselskap).

  1998 - 2000

  1990 - 2000

  • Under studietiden: Teknikker og programleder i en lokalradio.
  • Utført diverse oppdrag for Ungdomsforeningen Vår, blant annet "sekretæroppdrag".
  • Laget Web - side for Egersund Dykkeklubb.

  - 1990

  • Diverse tillitsverv innenfor ungdomsarbeidet i Bedehuset, Egersund (Misjonssambandet og Den Vestlandske Indremisjon).


  Tilbake til hovedsiden

  Sist oppdatert 28. mai 2022 av Bjørn Roger Rasmussen.