• Velkommen til blogg.brr.no, Bjørn Roger Rasmussen sin private blogg!

  - En ventil for mine (sterke) meninger, protester, engasjement og interesser!

  foto.brr.no

  Noen av temaene til denne bloggen er "protest kristendom" (kritisk kristen), IKT, foto og litt politikk. Overflatisk gladblogging finner du lite av her! Se undersiden "Om bloggen" for mer informasjon.

  Bilder er tilgjengelig i mitt fotogalleri på adressen foto.brr.no. Oversikt over alle mine nettsider er tilgjengelig via denne oversikten (lenke).

  Takk for at du avlegger bloggen og eventuelt bildegalleriet et besøk!

  Bjørn Roger Rasmussen, Flatraket 23.10.2017.


Nok en gang: Nei takk til TV Visjon Norge!

(Sist oppdatert: 20.10.2017).

TV Visjon Norge, Nei takk!

Jeg har i mange år vært skeptisk til denne kanalen, og min skepsis har ikke blitt mindre i løpet av den senere tid. Mangt og mye kan sies om kanalen, budskapet og ledelsen (Jan Hanvold med flere). Deres teologiske ståsted, prioriteringer og satsingsområder kan være utgangspunkt for mang en debatt.

Saken er igjen dagsaktuell i forbindelse med følgende episode:

Høsten 2017 har virkelig Visjon Norge gått til krig mot ytringsfriheten og kanalkritikere gjennom å ta i bruk et meget kraftig sensurvåpen. Kanalen har via formelle klager til Twitter fått dem til å fjerne flere korte videosnutter som dokumenterer kanalens vannvidd og galskap når det gjelder forkynnelse. Den frie sitatretten får ikke lov til å bli utøvd overfor Visjon Norge og Twitter.

Fjerningen av videoklipp har spesielt gått hardt utover «Helene Harepus», som både har fått videoer fjernet samt sin Twitter-konto @smultringer stengt (konto suspendert). Kanalen forsvarer seg med beskyttelse av opphavsretten (copyright), noe som nok bare er et vikarierende motiv for å få stoppet munnen på kritikere av kanalen. Rådgiver Didrik Søderlindi Human-Etisk forbund mener på sin side at «Jan Hanvold bruker samme virkemidler som Scientologikirken for å stanse kritikere». Visjon Norge og Jan Hanvold sin misbruk av opphavsretten for å kneble ytringsfriheten har ikke gått helt ubemerket hen (jf. lenker i slutten av denne artikkelen).

Noe av min tidligere framsatte kritikk mot TV Visjon Norge og kanalens ledelse oppsummert:

 • Forkynnelsen er lite representativ for det kristne flest står for.
 • Overdrevent pengemas, frekke tiggerbrev og forventninger om å gi tienden + arven til kanalen.
 • Tvilsomme teologi: Forkynnelse innenfor den ytre karismatiske leir, trosbevegelse-lære, fundamentalistisk konservativ forkynnelse, spekulativ forkynnelse, herlighetsteologi og framgangsteologi.
 • Kanalen sympatiserer i stor grad med det som kan kalles for ekstrem karismatikk.
 • Vekt på tvilsomme profetier og mirakler. Muligens vranglære, og i hvert fall tvilsomme forkynnelse!
 • Forkjærlighet for utenlandske (amerikanske m. m.) «motefenomener» og tvilsomme predikanter, som kaster ut på spådommer og profetier over en lav sko.
 • I stor grad inspirert av amerikanske superpredikanter (TV- og vekkelsespredikanter).
 • Hederstitler slik som profet, apostel etc. deles ut til utvalgte.
 • Velsignelse og frelse mot betaling, og betaling for mirakler og helbredelse forkynnes.
 • Store og ikke-holdbare lovnader om helse og velstand (så inn for å høste) til dem som støtter kanalens arbeid.
 • Overdrevent fokus på det overnaturlige og det åndelige (tegn og under).
 • Vel sterkt Israel-fokus.
 • Lite rom for å stille spørsmål eller komme med konstruktiv kritikk. Slike forsøk blir tolket som Satans angrep, eller spørsmålsstillerne blir stemplet som dumme. Ikke rom for åpenhet, demokrati og ytringsfrihet.
 • Ytringsfriheten til meningsmotstandere blir forsøkt kneblet og sensurert. 
 • Spørsmål og kritikk som stilles blir tolket som mobbing og/eller forfølgelse av de «rettroende».
 • Kritikere blir latterliggjort og mobbet. Ser ned på andre kristne.
 • Media har vært noe tilbakeholdne med å rette fokus mot virksomheten.
 • Kanalen og grunnleggeren har noen ihuga forblindede støttespillere som støtter virksomheten uansett hva som skjer.
 • Det spilles på samvittigheten, og støttespillerne blir manipulert til å adlyde blindt. Å tenke selv eller å stille kritiske spørsmål til teologien eller ledelsen er det lite rom for.
 • Forkynnelsen kan føre til at enkelte får helt avsmak mot all kristen tro og virksomhet (brent kristen). Delvis pga. forkynnelsen kan psykisk knekk oppstå hos enkeltmennesker.
 • Jeg har stor empati og sympati med dem som blir skremt, «svindlet» og/eller lurt av kanalens forkynnelse.
 • Kanalen sier selv at den vil formidle «Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse». Selv anser de seg nok som kompromissløse forkynnere av «den rette tro» (Bibeltro) og «sannheten». Jeg vil påstå at man med på kjøpet får en del usunn og tvilsomme ekstrem-karismatisk forkynnelse med liten eller ingen dekning i Bibelens ord.
 • Samrøre/rolleblanding mellom Jan Hanvold sin privatøkonomi og virksomhetene han leder, som drives av innsamlede midler.
 • Politisk syn langt til høyre på skalaen forfektes som det eneste riktige. Mange tvilsomme politiske uttalelser kommer fra Jan Hanvold. 
 • Jan Hanvold: Karismatisk selgertype, USA-inspirert velstandspredikant, vet å berike seg selv økonomisk, mannen har en noe brokete bakgrunn og han en løs kanon som stadig kommer med rare, fornærmende og tvilsomme uttalelser. Han har sin egen måte å lese og fortolke Bibelen på som gagner ham selv primært og TV-kanalen sekundært. Utviser bøllete oppførsel. 
 • Amatørmessige sendinger med dårlig regi, dårlige programledere osv. Indremisjons-TV for spesielt interesserte.
 • Å støtte Facebook-siden Antivisjon / Nei til TV Visjon Norge anbefales.

Gave ikke synonymt med ekstra velsignelse, velstand og helbredelse! VIP-plass i himmelen sikres ikke mot betaling.

Lista kan nå suppleres med knebling av ytringsfriheten og sensur, basert på vikarierende motiver av typen beskyttelse av opphavsretten. Alt gjøres for å stoppe kritikk og kritikere.

Rett etter «angrepet» mot «Helene Harepus» (@smultringer) var det relativt høy aktivitet med støtteerklæringer for hun som ble utestengt fra Twitter og fikk videosnuttene slettet. Spesielt var aktiviteten høy på Twitter, hvor mange også delte rundt på de «forbudte» videoene. Selv er jeg ikke Twitter-bruker, men jeg har som ikke-registrert besøkende av Twitter via nettleser fått litt innblikk i hva som skjer.

Det skal bli vanskelig hvis ikke umulig for TV Visjon Norge å få has med denne aktiviteten. Videoene er spredt rundt med alle vinder til mange ulike personer som igjen deler dem videre via ulike plattformer. Kritikerne av kanalen lar seg neppe kneble eller sensureres. Tviler også på at sensuren har blitt til noen god PR (reklame) for TV-kanalen.

Noen Jan Hanvold sitater hentet fra videoklipp fra TV Visjon Norge sine TV-sendinger, jf. lenken Hylekoret i lenkelista til slutt i denne artikkelen samt noen andre videosnutter delt via Twitter:

 • Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Garantert. De går til helvete. Gjerrighet er det verste Gud vet.
 • Gud hater dvaske folk.
 • Buddha er en feit gris.
 • Jeg elsker homofile så høyt, at jeg vil aldri vie noen homofile og påføre dem forbannelse.
 • Kjøttet liker krim og hor, fråtseri.
 • Gud liker ikke gniere. Bedre å ikke gi noe i det hele tatt, enn å gi 50 kroner til vår herre. Krøste denne 50-lappen sammen.
 • Via TV-signaler: Visjon Norge gjør større gjerninger enn Jesus.
 • Fienden bekjemper seg selv. Full fart og action der i gården. Amen! Muslimer dreper Muslimer. (Om Syria-konflikten m. m.).
 • Journalister: De er like tykke i hodet (tjukke i huet) hele gjengen.
 • For det er stort sett bare sekulær-fundamentalister som jobber som journalister i Norge. De stemmer Ap eller enda lengre til venstre.
 • Gud hater homofile.
 • Jeg respekterer overhodet ikke alle religioner.
 • Mens en mann som Obama er muslim.
 • «Reklame»: Hvis du trenger hjelp til å sette opp et testamente så er vi behjelpelige med det.
 • Hva motstandere om meg tror, tenker og mener om Jan Hanvold interesserer meg overhodet ikke.
 • Knut Arild Hareide på bleiestadiet.
 • Vi blir økonomiske slaver. Vi NAVer et år. Og da når halve og ¾ av alle nordmenn skal leve på NAV, ja vel, så blir vi slaver hele gjengen.
 • Ta med hele slekta til Jerusalem (Israel) i nå i år. Spander tur på dem. Hvis du ikke her penger, ja men så gå i banken og lån. Investering.
 • NRK skulle skamme seg! De er jammen meg pengegriske der på NRK også. Min kommentar: Look who’s talking.
 • Til helvete med hele feminismen.
 • Homofil journalist… De fleste journalistene er forderva i sinnet sitt.
 • Hen, det tredje kjønn. Noe er riv ruskende galt i toppen på disse intelligente folka. De kan kalle seg psykologer, sosionomer, forskere og forstå seg på det. Men, det er en gjeng med tullinger og idioter, og de skal ikke få innbille meg at det er et tredje kjønn. Kommer det noen og sier at de er hen til meg, skal jeg kaste den demonen ut av den. Kom ut, hen. I Jesu Kristi navn, Amen. Takk og lov.
 • Jeg har vandra i tro. Kom og kjøp uten penger og uten betaling. Det ordner seg alltid. Halleluja.
 • Frontkollisjon: Hva var det som kom ut av min munn? Jo. Jesus. Amen. Og så var det Guds ord. Amen. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Jeg har ikke noen nakkesleng. I Jesus navn. Amen. Hvis jeg begynner å kjenne at jeg kanskje har fått nakkesleng og snakker det ut, så plutselig har du det.
 • Penger til Kirkens Nødhjelp eller andre organisasjoner som «hater Israel»: Gir du pengene dine inn i en sånn organisasjon, er du med på å så inn i dårlig jord. Og hva skjer da? Jo, du høster noe av den forbannelsen, faktisk, som da den organisasjonen er med…
 • Det var jo noen gode nazister også.
 • Herre, det er jeg trenger, er en skikkelig hjernevask.
 • Hanvold til NRK-journalist: – Du er en jævla drittsekk

Og i tillegg finnes det en del videoklipp med tvilsomme uttalelser fra predikanter/talere som har besøkt kanalen.

Et aldri så lite hopp oppover i besøkstallene til min blogg har blitt registrert i forbindelse med «Helene Harepus»-saken, og da spesielt rettet mot «Nei til TV Visjon Norge!«-artikkelen min. Det er et ordtak som heter: «Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.» Dette passer bra å bruke i forbindelse med det plutselige oppsvinget for min blogg. De heftige debattene rundt Visjon Norge har også kommet min blogg til gode.

All slik kritikk som rettes mot TV Visjon Norge (TVVN) medfører at jokerkortet med offerrollen (martyr) på fort kommer fram. Kritikken tolkes som satans angrep samt forfølgelse av de «rettroende». Sett fra mitt perspektiv er det ikke den treenige Gud eller Bibelen som kritiseres, det er TV-kanalen og ledelsen sin FORTOLKNING som blir kritisert. Jan Hanvold, øvrig ledelse og TV-kanalen TV Visjon Norge er ikke Guds stedfortredere her på jord eller mine hyrder. Å kalle den konstruktive og betimelige kritikken som har blitt framsatt for forfølgelse er misbruk av dette sterke ordet. De som sysler med TV Visjon Norge er ikke vernet mot all kritikk og etterprøvelse av ordet (og åndene) som forkynnes.

I stedet for å skrive mer henviser jeg til min tidligere skrevne artikkel om emnet:

Noen utvalgte lenker relatert til @smultringer-saken (#heleneharepus /#FreeHeleneHarepus):

Utskrift

Om Bjørn Roger Rasmussen

Ta en titt på undersiden "Om bloggen" for mer informasjon om bloggforfatter. Les ellers mer om meg, Bjørn Roger Rasmussen (BRR), på min personlige nettside: http://www.brr.no/
Tagged , , , .Bokmerk permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *